/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_41_0.jpg|Daslook in Wolfsputten |©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_7.jpg||bosanemoon©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_60.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_21.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_35.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_50.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_9.jpg||wilde narcis©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_16.jpg||

Een parel van 90 hectare groot in de Groene Rand op een boogscheut van Brussel. Dit natuurgebied staat bekend als een reliëfrijk gebied met prachtige voorjaarsflora waarin droge en moerassige stukken elkaar afwisselen. Herstelde en nieuw aangelegde knuppelpaden - in totaal zo'n 370 meter lang - loodsen je comfortabel door de vallei zonder de kwetsbare natte topnatuur te beschadigen.

Het pronkstuk van Wolfsputten is ongetwijfeld het nieuwe uitkijkplatform, een geliefde stopplaats of selfieplek. In de twee nieuwe hondenzones kun je je viervoeters zorgeloos uitlaten zonder vogels, kleine zoogdieren en andere bezoekers in de rest van het gebied af te schrikken. De centrale poel is heel interessant voor amfibieën. 

Troeven
  • Uitkijkplatform met wauw-effect
  • Uitgebreid netwerk aan knuppelpaden
  • Unieke kalktufbronnen
  • Wandelen tussen daslook, wilde narcis en andere voorjaarsflora
  • Speelzone waar kinderen kunnen ravotten

Landerijen van de abdij van Groot-Bijgaarden

Op het Kluisbos na, behoorde het gebied vanaf de 12de eeuw aan de abdij 'Grooten Beygaerden'. Deze Benedictessenabdij, die ten noorden van de Wolfsputten gelegen is, verkreeg de gronden samen met enkele hofsteden door schenkingen van leden van het Huis van Aa uit Anderlecht. Het grootste deel van de landerijen bestond uit akkerland begrensd door hagen. Deze houtwallen hadden een zeer belangrijke rol te vervullen als begrenzing van de percelen, beschutting voor vee en vooral in het gerief- en brandhoutvoorziening. Kleine boscomplexen begrensden het landgoed in het zuidwesten, zuiden en oosten. De meersen en broeken langs de waterlopen werden gebruikt als graslanden.

De streek werd zeer vroeg ontgonnen onder impuls van het nabijgelegen Brussel. Hierdoor is het bosareaal tijdens de tweede helft van de 14de eeuw bijna volledig verdwenen. Het mag dus eerder een uitzondering genoemd worden dat er in de buurt van de Wolfsputten nog zoveel bos overbleef ter hoogte van de brongebieden.

Steengroeven

In het zuiden van het gebied komt een 15de eeuwse groeve voor, waaruit de kalkhoudende zandsteen werd gewonnen die gebruikt werd bij de constructie van tal van belangrijke historische gebouwen in de ruime omgeving. Niet alleen voor de Sint-Ambrosiuskerk in Dilbeek zelf, maar ook voor de Brusselse Sint-Michielskathedraal, de O.-L.-Vrouwkathedraal in Antwerpen en het stadhuis van Leuven! Kalkhoudende zandsteen werd op meerdere plaatsen in de streek ontgonnen. Zo ook in de Wolfsputten waar de ontginning nog duidelijk zijn sporen heeft nagelaten in het landschap.

Fauna en flora

De unieke bronnen met kalktufafzettingen zorgen voor een apart biotoop met een specifieke fauna en flora. Je vindt in de Wolfsputten dus soorten van warme kalkhellingen zoals de beschermde wijngaardslak. Opvallend is ook het groot aantal bosplanten zoals daslook, wilde narcis en bosereprijs in de vochtige elzenbroeken, kamperfoelie, lelietje-der-dalen en adelaarsvaren in de zure beukenbossen en bosbingelkruid, salomonszegel en wilde hyacint in de eikenbossen. In de depressies en ondiepe greppels vinden we gele lis, dotterbloem, reuzenpaardenstaart en beekpunge, grote egelskop, groot moerasscherm, watermunt en moesdistel. Verder is het gebied ook zeer rijk aan amfibieën, insecten en vogels met als interessante broedvogels kleine bonte specht, kleine karekiet, Europese kanarie en bosuil.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_41_0.jpg|Daslook in Wolfsputten |©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_7.jpg||bosanemoon©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_60.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_21.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_35.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_50.jpg||©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_9.jpg||wilde narcis©Paul Van Caesbroeck /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__357/20132805_wolfsputten_paul_van_caesbroeck_16.jpg||

Actietips

21

Wandelroute

Door het gebied lopen verschillende wandelpaden. Probeer de Wolfsputtenwandeling eens!

45

Speelzone

In het gebied is er een grote speelzone in het Renbaanwijkpark.
37

Hondenzone

In Wolfsputten zijn er twee hondenzones, eentje naast de ballodroom aan het skatepark (d' Arconatistraat) en eentje aan de Turflaan/Draverslaan in de Renbaanwijk.

Bekijk de kaart

Boswachter

Tom Brichau
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Je kunt het gebied binnen via verschillende ingangen in Stationstraat, Kloosterstraat, Robert Dansaertlaan, Turflaan.

Er is parkeergelegenheid op de drie parkings rondom het gebied (aan de Westrand, aan het kerkhof en aan de Renbaanwijk (bij de vijvers)).

Met de fiets

Je kunt Wolfsputten goed met de fiets bereiken via fietsknooppunten. Wolfsputten ligt tussen de knooppunten 46 en 61. 

Met het openbaar vervoer

Stippel je route uit op www.delijn.be, www.belgiantrain.be/nl of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).