/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/zwart_water_2_0.jpg|Zwart Water|© Ludo Lauwen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/heikikker_buiten_voortplantingsperiode.jpg|Heikikker|heikikker - © Ludo Lauwen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/koraaljuffer.jpg|Koraaljuffer|koraaljuffer - © Luc Van Assche /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/levendbarende_hagedis.jpg|levendbarende hagedis|levendbarende hagedis - © Ludo Lauwen

Het water oefent een sterke aantrekkingskracht uit op watervogels. Vooral in de herfst en winter verzamelen er honderden eenden. In het vroege voorjaar zetten amfibieën als gewone pad, bruine kikker, heikikker, groene kikker en alpenwatersalamander hun eitjes af in het ondiepe water. Als het volop lente is zijn fuut en dodaars present en zweven verschillende libellen boven het water met het risico achtervolgd te worden door een boomvalk.

In de vogelkijkhut kun je alles observeren. De oevers van het Zwart Water zijn niet toegankelijk vanwege de kwetsbaarheid van het gebied. Een wandelroutenetwerk zorgt ervoor dat je in de omliggende bossen wel goed kunt wandelen.

Troeven
  • Vogelparadijs
  • Libellen en salamanders voelen zich hier thuis
  • Vogelkijkhut om in alle rust te observeren
Grote Heide niet toegankelijk tijdens de schapenbegrazing

Vanaf de zomerperiode tot het najaar wordt de Grote Heide begraasd door een kudde schapen. Om de schapen rustig te laten grazen is het gele wandelpad dat door de Grote Heide loopt afgesloten voor wandelaars. Je kan je wandeling verder zetten via het blauwe wandelpad of via de knooppunten. 

blauw

Het Zwart Water bestaat uit een ven met aan de rand bos, gagelstruweel, wilgenbroek en schraalgrasland. Midden op het water is een drijftil waarvan vogels graag gebruik maken om uit te rusten en hun nest te bouwen.

Lang geleden was het Zwart Water en omgeving een open duinenlandschap waar de wind vrij spel had. Zand werd weggeblazen tot op een harde laag in de ondergrond, waarna het zich daar omheen verzamelde tot duinenruggen. De harde laag liet geen water door en gaf zo het ontstaan van een ven. Hierin ontwikkelde zich veen, beter gekend als turf, dat het water een donkere kleur gaf. Vandaar de benaming 'Zwart Water'.

De Kempense heuvelrug

De Kempense heuvelrug is een heuvel- en landduinencomplex tussen Lichtaart en Herentals. Nadat zich hier door toedoen van herders een heidelandschap had ontwikkeld, werd met de ontginningswet uit de negentiende eeuw gestart met het bebossen van de 'woeste gronden'. Gestimuleerd door de mijnbouw viel de keuze op naaldhout, eerst grove den, daarna ook Corsicaanse den. Daardoor zijn nu grote delen bebost met naaldhout, waardoor de vroegere open landduinen aan het oog worden onttrokken.

Een mix van bos en heide

Natuur en Bos spitst haar beheer vooral toe op de ontwikkeling van een gevarieerd bos van loofhout met naaldhout. Binnen de Europees beschermde zone is er extra aandacht voor heide met stuifzand voor realisatie van de Europese natuurdoelen. Een groot boscomplex wisselt af met heide zodat zowel dieren typisch voor bos als voor de heide voorkomen. Zo kan op een wandeling een ree je pad kruisen en hoor je even later een boomleeuwerik hoog zingend in de lucht.

Genieten van de natuur

In het noordwesten is er een vogelkijkhut met een goed uitzicht over het water. Ook langs de Diestweg zijn er doorkijkjes naar het water toe. De oevers van het Zwart Water zijn niet toegankelijk vanwege de kwetsbaarheid van het gebied. Een wandelroutenetwerk zorgt ervoor dat je in de omliggende bossen wel goed kan wandelen.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/zwart_water_2_0.jpg|Zwart Water|© Ludo Lauwen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/heikikker_buiten_voortplantingsperiode.jpg|Heikikker|heikikker - © Ludo Lauwen /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/koraaljuffer.jpg|Koraaljuffer|koraaljuffer - © Luc Van Assche /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__363/levendbarende_hagedis.jpg|levendbarende hagedis|levendbarende hagedis - © Ludo Lauwen

Actietips

49

Vogelkijkhut

In de vogelkijkhut kan je in alle rust alles observeren

Bekijk de kaart

Boswachter

Peter Schoenmaekers
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Lavendelweg 1-3, 2200 Kasterlee

Met openbaar vervoer

Zwart Water is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer