/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/_mg_5809.jpg|ruiter|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/_mg_5779.jpg|zicht op het landscha^p|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/_mg_5788.jpg|wandelaars in het landschap|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/img_8038cs.jpg||© Natuur en Bos

Deze 10 meter diepe oude zandgroeve, lokaal gekend als De Drie Vijvers, is tegenwoordig gevuld met helder grond- en regenwater. Het is de ideale plaats voor bijzondere planten en een paradijs voor vogels die op zoek zijn naar lekkers. Je kan er een leuke en gevarieerde wandeling maken rondom de vijvers en op geregelde tijdstippen kan je er heel wat watervogels spotten. De Zwarte Hoek is een 20 hectare groot waterrijk gebied.

Troeven
  • Paradijs voor watervogels
  • Gevarieerde wandelpaden

Gevarieerde flora

De oevers van de vijver in de Zwarte Hoek zijn plaatselijk begroeid met riet en wilgenopslag. In het water groeien onder meer aarvederkruid, zannichellia en het zeldzame doorschijnend sterrenkroos.
Op de schrale duinweiden van de Zwarte Hoek vind je plantensoorten die typisch zijn voor min of meer ontkalkte duingraslanden zoals onderaardse en gestreepte klaver, hazepootje, blauwe bremraap en schapezuring. Kalkminnende duinplanten verkiezen dan weer de voormalige zanddepots. Je vindt er bijvoorbeeld wondklaver, duindoorn en moeraswespenorchis.

Vogels spotten op het water

Zoals elk waterrijk gebied trekt ook de Zwarte Hoek vele vogels aan. Op de vijver duiken meerkoeten, kuifeenden, aalscholvers, futen, dodaarsjes en een enkele kleurrijke ijsvogel achter visjes, driehoeksmossels, insecten of waterplanten.

Kleurrijke gezangen

Roodborsttapuit, veldleeuwerik, graspieper en patrijs verkiezen de ruigten van het zanddepot en de verlaten akkerpercelen in de Zwarte Hoek. Zangvogels als rietgors, kleine karekiet, rietzanger en blauwborst maken de omgeving van de rietkragen en wilgenstruiken tot een streling voor het oor. Laat je oren en ogen verwennen tijdens je tocht door de Zwarte Hoek!

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/_mg_5809.jpg|ruiter|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/_mg_5779.jpg|zicht op het landscha^p|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/_mg_5788.jpg|wandelaars in het landschap|© thierrydeconinck@arofex.be /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__121/img_8038cs.jpg||© Natuur en Bos

Actietips

21

Rondom de Cabourduinen

Deze wandeling van 13 kilometer voert je op zijn tocht naar de Cabourduinen langs de Zwarte Hoek.

48

Vissen

Vissen kan mits je over een visverlof beschikt.
49

Vogels kijken

In de Zwarte Hoek staat een uitkijkpunt.

Bekijk de kaart

Boswachter

Bart Vandenbroucke
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Smekaertstraat 37, 8660 Adinkerke

Openbaar vervoer

De Zwarten Hoek is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Het station van De Panne ligt op 3,3 km. Er zijn geen bussen.
Stippel je route uit op ;www.delijn.be, ;www.belgiantrain.be- of via www.googlemaps.be (optie openbaar vervoer aanklikken).