Samen naar meer natuur in de zorg

Inspiratiesessies 'Natuur in de zorg' op 16 en 19 november 2020

Wil jouw organisatie ook meer natuur in de zorg? Of zorg in de natuur? Het belang van een gezonde groene omgeving valt niet te ontkennen. Steeds meer zorgvoorzieningen gaan ermee aan de slag, getuige het grote succes van onze projectoproep Natuur in je Buurt, waar in 2019 en 2020 massaal projecten voor werden ingediend. Die eerste ervaringen en inzichten willen we nu tonen tijdens interactieve online inspiratiesessies. 

Voor wie?

 • Professionele en niet-professionele terreinbeheerders uit de zorg- en natuursector
 • Iedereen die een link heeft met de zorgsector en graag meer natuur op het zorgdomein wil realiseren, bv. managers, therapeuten, verpleegkundigen, eerstelijnsgezondheidszorg…
 • Lokale besturen

Wat en wanneer?

 • Op ma. 16 nov. worden ervaringen, kansen en hindernissen gedeeld in online inspiratiesessies. Een keynotespreker verruimt de blik en geeft recente inzichten.
 • Op don. 19 nov. volgt er een debat onder hoofdrolspelers die hun visie op de toekomst geven, met o.a. professor Hans Van Dyck (UC Louvain)

Op 17 nov. wordt er gepolst naar de interesse voor een mogelijke nieuwe Green Deal Duurzame Zorg. Onze programma’s zijn op elkaar afgestemd.

 • Het programma 'Natuur in de zorg' op 16 nov. gaat specifiek in op terreininrichting, cocreatie tussen natuur en zorg, verhoging van biodiversiteit en invloed op fysieke en mentale gezondheid, aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 • De centrale vraag luidt: “Hoe draagt de samenwerking tussen natuur en zorg bij tot meer kwaliteitsvolle robuuste natuur die de gezondheid van mensen versterkt?”
 • De verzamelde kennis uit deze sessies wordt samengevat in praktische werkfiches en inspirerende beelden. Alle deelnemers kunnen die gebruiken bij toekomstige projecten.

Praktisch?

 • Online sessies via Teams van 9.30 tot 12.45 u
 • Op 16 nov. kun je kiezen tussen verschillende workshops
 • Op 19 nov. is er één debat voor iedereen
 • Deelname is gratis maar je moet je wel op voorhand inschrijven (limiet van 180 inschrijvingen)

Welke projecten komen zeker aan bod?

In 2019 stond de projectoproep Natuur in je Buurt volledig in het thema van natuur en gezondheid. Daarbij kregen ruim 30 projecten die bijdragen tot meer bereikbare en toegankelijke natuur financiële steun. Lokale besturen en vooral diverse zorgvoorzieningen realiseren in de komende drie jaar samen met partners uit de natuursector meer natuur op hun terreinen, die ten goede komt aan de gezondheid van hun doelgroep. In 2020 werd opnieuw een projectoproep Natuur in je Buurt gelanceerd met de focus op natuur en gezondheid. Deze keer werd er ook rond bredere natuuroplossingen voor het klimaat gewerkt.

Ook Natuur en Bos en diverse partners uit het Netwerk Natuur en Gezondheid hebben de voorbije jaren sterk ingezet op terreinrealisaties in samenwerking met de zorgsector. De resultaten daarvan worden nu zichtbaar op het terrein.

Alle voormelde projecten werden ter gelegenheid van deze online inspiratiesessies bevraagd. Hun bevindingen zullen uitgebreid aan bod komen op 16 en 19 november.

 

Deze sessies komen tot stand in samenwerking met het Netwerk Natuur en Gezondheid: organisaties en overheden uit verschillende sectoren die de brug willen slaan tussen natuur en gezondheid.

Met speciale dank aan volgende leden van het Netwerk voor de intensieve medewerking: