Samen naar meer natuur in de zorg

Inspiratiesessies 'Natuur in de zorg'

Wil jouw organisatie ook meer natuur in de zorg? Of zorg in de natuur? Het belang van een gezonde groene omgeving valt niet te ontkennen. Steeds meer zorgvoorzieningen gaan ermee aan de slag, getuige het grote succes van onze projectoproep Natuur in je Buurt, waar in 2019 en 2020 massaal projecten voor werden ingediend. Die eerste ervaringen en inzichten hebben we gedeeld tijdens interactieve online inspiratiesessies. Download de presentaties en bekijk de filmpjes >

Voor wie?

  • Professionele en niet-professionele terreinbeheerders uit de zorg- en natuursector
  • Iedereen die een link heeft met de zorgsector en graag meer natuur op het zorgdomein wil realiseren, bv. managers, therapeuten, verpleegkundigen, eerstelijnsgezondheidszorg…
  • Lokale besturen

Wat en wanneer?

  • Op ma. 16 nov. werden ervaringen, kansen en hindernissen gedeeld in online inspiratiesessies. Een keynotespreker verruimde de blik en gaf recente inzichten.
  • Normaal gezien volgde er op don. 19 nov. een debat onder hoofdrolspelers die hun visie op de toekomst geven, met o.a. professor Hans Van Dyck (UC Louvain)
    Maar uit respect voor iedereen wordt het debat verschoven naar het voorjaar 2021.

Op 17 nov. werd er gepolst naar de interesse voor een mogelijke nieuwe Green Deal Duurzame Zorg. Onze programma’s zijn op elkaar afgestemd.

  • Het programma 'Natuur in de zorg' op 16 nov. ging specifiek in op terreininrichting, cocreatie tussen natuur en zorg, verhoging van biodiversiteit en invloed op fysieke en mentale gezondheid, aan de hand van praktijkvoorbeelden.
  • De centrale vraag luidde: “Hoe draagt de samenwerking tussen natuur en zorg bij tot meer kwaliteitsvolle robuuste natuur die de gezondheid van mensen versterkt?”
  • De verzamelde kennis uit deze sessies wordt samengevat in praktische werkfiches en inspirerende beelden. Alle deelnemers kunnen die gebruiken bij toekomstige projecten.

Welke projecten komen zeker aan bod?

In 2019 stond de projectoproep Natuur in je Buurt volledig in het thema van natuur en gezondheid. Daarbij kregen ruim 30 projecten die bijdragen tot meer bereikbare en toegankelijke natuur financiële steun. Lokale besturen en vooral diverse zorgvoorzieningen realiseren in de komende drie jaar samen met partners uit de natuursector meer natuur op hun terreinen, die ten goede komt aan de gezondheid van hun doelgroep. In 2020 werd opnieuw een projectoproep Natuur in je Buurt gelanceerd met de focus op natuur en gezondheid. Deze keer werd er ook rond bredere natuuroplossingen voor het klimaat gewerkt.

Ook Natuur en Bos en diverse partners uit het Netwerk Natuur en Gezondheid hebben de voorbije jaren sterk ingezet op terreinrealisaties in samenwerking met de zorgsector. De resultaten daarvan worden nu zichtbaar op het terrein.

Alle voormelde projecten werden ter gelegenheid van deze online inspiratiesessies bevraagd. Hun bevindingen zullen uitgebreid aan bod komen op 16 en 19 november.

 

Deze sessies komen tot stand in samenwerking met het Netwerk Natuur en Gezondheid: organisaties en overheden uit verschillende sectoren die de brug willen slaan tussen natuur en gezondheid.

Met speciale dank aan volgende leden van het Netwerk voor de intensieve medewerking: