Teamverantwoordelijke natuurinspectie (inspectieregio Oost)

Omschrijving

De vacature in het kort

Heb je een passie voor natuur en wil je je dagelijks inzetten voor het behoud en de bescherming van natuur in Vlaanderen? Heb je goesting om een team van natuurinspecteurs aan te sturen en te coachen zodat zij het beste van zichzelf kunnen geven? Sta je graag met je twee voeten in de dagelijkse praktijk terwijl je ook een coördinerende rol opneemt waarin je verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de handhavingsdossiers? Lees dan zeker verder want misschien ben jij wel de ideale kandidaat voor deze functie!

Als teamverantwoordelijke natuurinspectie (regio Oost) stuur je een team van een 10-tal natuurinspecteurs aan die erop toekijken dat de wetgeving die de natuur moet beschermen, wordt nageleefd. Een deel van jouw takenpakket bestaat er ook in om zelf mee op het terrein deze milieuhandhaving te garanderen. Ook sporadisch weekend- en avondwerk behoort tot je takenpakket.

Een andere belangrijke taak als teamverantwoordelijke natuurinspectie (regio Oost) is het bewaken van de kwaliteit van de opgestelde handhavingsdossiers. Hiertoe volg je o.a. strafrechtelijke en bestuurlijke sanctioneringen van delicten en de regelgeving inzake handhaving op. Daarnaast heb je in het kader van sanctioneringen en opgelegde (herstel)maatregelen op regelmatige basis overleg met tal van betrokken actoren (parketten, politierechters, politiediensten, inspectiediensten).

Als teamverantwoordelijke natuurinspectie (regio Oost) neem je ook de leiding in projecten om de werking van de natuurinspectie verder te optimaliseren. Daarnaast zorg je ervoor dat de databanken met gegevens over raadgevingen, aanmaningen, vaststellingsverslagen, processen-verbaal, enz. up to date zijn zodat je ook input kan leveren voor (parlementaire) vragen inzake bepaalde dossiers.

Formele deelnemingsvoorwaarden

  1. Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

    Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

    Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be.

    Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  2. Je hebt minimaal 3 jaar functierelevante ervaring in natuurbeheer en/of in milieuwetgeving.
  3. Je bent bereid een wapen te dragen en te hanteren.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over de hoger vermelde vereiste relevante werkervaring.

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 5 november 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Diploma

Master diploma

Afdeling