Beleidsmedewerker exoten

Omschrijving

De vacature in het kort

Heb je een grote interesse in de problematiek van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen en Europa? Wil je graag je schouders zetten onder een goed exotenbeleid, afgestemd met alle betrokken terreinbeheerders en belanghebbenden? Wil je bijdragen aan een efficiënt exotenbeheer op de terreinen van Natuur en Bos. Ben je daarnaast geïnteresseerd in het beleid rond plantenziekten in Vlaanderen. Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Je bent als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het uitzetten van beleidslijnen op Vlaams niveau rond de thema’s exotenbeheer en plantenziekten. Je zal beleidsvisies ontwikkelen en integreren binnen de werking van het agentschap en in andere beleidsdomeinen. Ook het detecteren en oplossen van maatschappelijke knelpunten inzake exoten en plantenziekten behoort tot het gevarieerde takenpakket.

Formele deelnemingsvoorwaarden

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. Je bent in het bezit van een masterdiploma biologie of bio-ingenieur (andere bezitters van een masterdiploma zijn ook welkom indien dit gelijkwaardig is op basis van ervaring).

    Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

    Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  2. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
  3. Je hebt een eerste ervaring in natuurbeleid en/of exoten en plantenziekten.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring.

Hoe kun je solliciteren?

Solliciteer ten laatste op 16 november 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend. Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Vragen

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

 

 

Diploma

Masterdiploma biologie of bio-ingenieur (andere bezitters van een masterdiploma zijn ook welkom indien dit gelijkwaardig is op basis van ervaring)

Afdeling