Currently, there is no weather information available.

Noordelijk Eiland

3.75
 • 4.666665
 • 3
 • 3.666665
 • 5
 • 3.666665
 • 3.333335
 • Overzicht
 • Commentaren (0)
 • Praktische info

#noordelijkeiland

Bij de aanleg van de Nieuwe Zeesluis is een eiland gecreëerd tussen de oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel. Op het Noordelijk Eiland ontstond een gevarieerd landschap met een afwisseling van wilgenstruwelen, kruidenrijk grasland, zandduinen, slikplaten en zoetwaterpartijen. Het eiland is een echte trekpleister voor vogels. Van op het eiland heb je een prachtig zicht op de boorden van Schelde en Rupel. Je kan helemaal rond het Noordelijk Eiland fietsen of wandelen en genieten van al dat moois.

Op 30 oktober starten de Blue Deal werken aan het Noordelijk Eiland. Met het Blue Dealproject zal het Agentschap voor Natuur en Bos een kleinschalige pompinstallatie plaatsen om water uit het Zeekanaal in de vijver van het Noordelijk Eiland te pompen. De werken gaan een tiental dagen dure. Tijdens de werken is de werfzone en het jaagpad niet toegankelijk. Volg hiervoor de omleiding. Meer informatie over de werken

De troeven

 • De vogelkijkhut met goede waarneming van broedende, pleisterende en doortrekkende watervogels, steltlopers, wilde konijnen, vossen
 • Het pad rond het eiland, geschikt voor rolstoelen en buggy’s
 • Het uitzicht over Schelde en Rupel
 • Overzetveer Wintam - Schelle
 • Orientatietafel aan het bezoekerscentrum “Het ZWOC”
Toon meer informatie

Wat is er te zien?

Vogels en nog meer vogels!

Het Noordelijk Eiland is een grote trekpleister voor vogels. In de lente broeden er kluten, visdiefjes, scholeksters, … Bergeenden, krakeenden, wintertalingen, pijlstaarten en slobeenden gebruiken het Noordelijk Eiland als hoogwatervluchtplaats. Bij laag water zoeken ze voedsel in de slikken van Schelde en Rupel. Oeverzwaluwen vinden nestgelegenheid in de weliswaar kunstmatig opgetrokken oeverwallen.

Veel vogelsoorten volgen tijdens hun herfsttrek de loop van rivieren. Een gebied als het Noordelijk Eiland is een echte ‘stapsteen’ waar de vogels op krachten kunnen komen. Zij vinden er voedsel en de zo noodzakelijke rust op hun lange tocht.

Om vogels te observeren is op de hoger gelegen Rupeldijk een vogelkijkhut gebouwd.

Begrazing

Grote grazers helpen samen met de grote populatie ganzen, eenden en wilde konijnen om het gebied zijn open karakter te behouden. Natuur en Bos werkt voor de begrazing op het Noordelijk en Zuidelijk eiland samen met lokale landbouwer Kristof Bettens. In het Noordelijk en Zuidelijk Eiland staan Blonde d’Aquitaine runderen en paarden. Blonde d’Aquitaine is een sterk ras. Ze zijn weinig gevoelig voor ziekten en hebben een goede weerstand. De grazers kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze zoeken hun voedsel in het wild en vragen dus een minimum aan verzorging. Toch houden boswachters, landbouwers en soms ook een dierenarts hun conditie goed in de gaten.

De dieren komen niet overal even vaak: sommige delen zijn intensief in gebruik voor het zoeken naar voedsel, andere stukken dienen als rust- of drinkplaats. Zo zorgen de grazers voor het ontstaan van een landschappelijk waardevol gebied met een afwisseling van wilgenstruwelen, kruidenrijk grasland, zandduinen, slikplaten en zoetwaterpartijen.

Vogels spotten tijdens het wandelen of fietsen

Rond het eiland ligt een goed toegankelijk wandel- en fietspad dat ook geschikt is voor rolstoelgebruikers.

Het eiland zelf is niet vrij toegankelijk maar van op de dijken en vanuit de vogelkijkhut kan je zeer goed broedende, pleisterende en doortrekkende watervogels, steltlopers, wilde konijnen, vossen, … bespieden.

Het gebied ligt op wandel- en fietsroutes langs de jaagpaden. Zo kan je een lus maken langs de verschillende natuurgebieden langsheen Schelde en Rupel. De Rupel overvaren kan met het openbare veerpont van het “Noordelijk Eiland”(Wintam) naar “Het Tolhuis”. De veerpont vertrekt aan de steiger aan de vogelkijkhut/wachthok.

Geschiedenis

Door de aanleg van de Nieuwe Zeesluis is het Zeekanaal Brussel-Rupel rechtstreeks met de Schelde verbonden en Zeekanaal Brussel-Schelde geworden. De verouderde sluis van Wintam en het bochtige stuk Rupel zijn daarbij uit de zeevaartroute gesneden. Door deze werken is het Noordelijk Eiland ontstaan tussen de oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel. Daarbij werd 1.100.000 m³ aarde, afkomstig van de graafwerken opgespoten.

Het Noordelijk Eiland ligt in Europees vogelrichtlijngebied en is erkend als speciale beschermingszone voor het behoud van de vogelpopulatie Daarom is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de “exploitatie en inrichting van Het Noordelijk Eiland” tussen eigenaar WENZ (Waterwegen en Zeekanaal) en Agentschap voor Natuur en Bos.

Aan het bezoekcentrum op de Caisondam bevindt zich een oriëntatietafel.

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHADit is een test om je als mens te kunnen identificeren om zo automatische spam te voorkomen.

Ligging en bereikbaarheid

Het Noordelijk Eiland ligt in Wintam (Bornem)

Aan de kant van de Nieuwe Zeesluis is een groot infobord met zijpanelen geplaatst. Aan het overzetveer wachthok/vogelkijkhut is gebiedsgerichte info en een poster met de daar voorkomende vogelsoorten, aan de buitenzijde is streekgerichte recreatieve info te vinden maar ook een bijenhotel met bijbehorende info. Langs de invalsweg vanaf de Oude sluistraat/Linkeroever Rupel, aan het jaagpad, is er een klein info bord met uitleg over de grote grazers…aan het begin van Het Noordelijk Eiland.

 

 

Ingang

2880 Bornem

Met het openbaar vervoer

Het Noordelijk Eiland is niet direct bereikbaar met openbaar vervoer.

Met de fiets

via het veer WINTAM-SCHELLE en fietsenknooppuntennetwerk. Knooppunt 31 ligt vlakbij. 

Met de auto

Via de A12 , Nijverheidsstraat Puurs die verderop op grondgebied Bornem Oude Sluisweg wordt. Parkeren aan de Oude Sluis. Vandaar over de brug van de oude zeesluis, de Rupeldijk op Linker Oever volgen (ca 1km).

Of Via de N16 afslag Hingene/Wintam naar de parkeerplaats aan de nieuwe zeesluis aan de Eduard de Blockstraat, nr 60. Door het kanaal over te steken via de geopende sluisdeuren bereik je het noordelijk Eiland.

 l

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 4.7 (3 stemmen)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 3 (3 stemmen)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 3.7 (3 stemmen)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 5 (1 stem)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 3.7 (3 stemmen)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 3.3 (3 stemmen)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?