Over het Agentschap voor Natuur en Bos

Beleidsdomein Omgeving

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor het omgevingsbeleid in Vlaanderen. Het is de Vlaamse Regering die de eindbeslissingen neemt, op initiatief van de Vlaamse minister voor Omgeving.

Voor het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk kan de minister van Omgeving rekenen op een aantal organisaties:

>    Departement Omgeving

Een aantal Intern Verzelfstandigde Agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid

Een aantal Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid

Een aantal Extern Verzelfstandigd Agentschappen, publiekrechtelijk vormgegeven

Het Mina-Fonds en de Mina-Raad