Over het Agentschap voor Natuur en Bos

Beleidsdomein Omgeving

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor het leefmilieubeleid in Vlaanderen. Het is de Vlaamse Regering die de eindbeslissingen neemt over milieubeleid, op initiatief van de Vlaamse minister voor Leefmilieu.

Voor het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk kan de minister van Leefmilieu rekenen op een aantal organisaties:

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoonlijkheid

Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid

Extern Verzelfstandigd Agentschap publiekrechtelijk vormgegeven

Het Mina-Fonds en de Mina-Raad