Inverde

Biomassa: pilootprojecten verkoop

Biomassa is het biologisch afbreekbare product afkomstig van natuurbeheer en bosbouw, zoals houtsnippers, gras- en heidemaaisel.

Inverde verwerkt of verkoopt die biomassaproducten. Met de opbrengsten uit de verkoop ondersteunt Inverde natuurprojecten.

Meer info op www.houtverkopen.be/biomassa