Inverde

Houtverkoop

De openbare houtverkoop past binnen de krijtlijnen van goed bosbeheer en het Bosdecreet en is de belangrijkste commerciële bron van inkomsten voor het Agentschap voor Natuur en Bos.

Jaarlijks verkoopt Natuurinvest gemiddeld 100.000 m³, afkomstig uit de 40.000 ha beheerde bossen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos bundelt alle bestaande FSC-certificaten in Vlaanderen in één groepscertificaat. Bosbeheerders (particulieren maar ook gemeenten, provincies…) kunnen zich hierbij aansluiten. Op die manier behalen ze, zonder veel kosten en administratieve rompslomp, een FSC-keurmerk voor hun bos. Het agentschap neemt de organisatie ervan op zich, ondersteund door Natuurinvest.