Inverde

Vastgoed en concessies

Natuur en Bos beheert enkele gebouwen op schitterende locaties in de natuur:

  • onthaalpoorten
  • musea
  • boswachterswoningen
  • loodsen
  • domeinkastelen

Deze gebouwen stelt Natuurinvest via de website www.natuurlocaties.be ter beschikking van exploitanten van zachte recreatie of natuurbeleving.
Met hen sluit Natuurinvest overeenkomsten af om de invulling, de kwaliteit en het verder bestaan van het gebouwenpatrimonium te verzekeren.

Troef: de unieke ligging van deze domeinen en gebouwen, midden in de natuur. 
Voorwaarde: begeestering en respect voor de natuur.

Voor verdere inlichtingen rond concessies kan je contact opnemen met mevrouw sarah.vanlaer@vlaanderen.be