Over het Agentschap voor Natuur en Bos

Klachten

Als burger/klant kun je een klacht indienen wanneer je niet tevreden bent over de dienstverlening van het Agentschap voor Natuur en Bos. Opgelet: als jouw klacht géén betrekking heeft op de dienstverlening van Natuur en Bos, maar wel op een mogelijke schending van de natuurwetgeving door derden, kun je contact opnemen met Natuurinspectie.

In eerste instantie maak je jouw klacht bekend aan het agentschap, die deze klacht volgens een vastgelegde procedure zal behandelen. Binnen de 10 dagen na ontvangst van de klacht krijg je bericht dat jouw klacht ontvangen werd. Jouw klacht wordt door ons afgehandeld binnen de 45 kalenderdagen volgend op de registratie ervan door de klachtencoördinator.

Gebruik het klachtenformulier (doc - 762 KB) om ons jouw klacht per brief, mail of fax te bezorgen. Je kan uiteraard ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator of een andere medewerker van het agentschap. Een schriftelijke melding wordt echter aanbevolen.

Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door het Agentschap voor Natuur en Bos, dan kun je in tweede instantie terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel. 1700 (gratis, elke werkdag van 9 tot 19 uur).

Klachtencoördinator

Annelien Meeremans
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
02/553 55 08 (Annelien Meeremans)
02/553 81 02 (onthaal Natuur en Bos, bereikbaar op werkdagen 9u-12u en 13u-16u)
natuurenbos@vlaanderen.be