donderdag, 22 juni 2023

Unieke samenwerking tussen LIFE 3n-Stierkikker en Pakawipark

Afgevangen stierkikkers en stierkikkerlarven krijgen duurzamere bestemming als voedsel voor dieren in Pakawipark

LIFE 3n-Stierkikker en Pakawipark slaan de handen in elkaar voor een unieke samenwerking. Het project LIFE 3n-Stierkikker heeft als doel de uitbreiding van de invasieve Amerikaanse stierkikker tegen te gaan. Jaarlijks worden er afvangsten uitgevoerd met fuiken om deze soort te bestrijden. Tot op heden werden de gevangen volwassen stierkikkers en larven diervriendelijk geëuthanaseerd en als chemisch afval verwerkt door Rendac. Vanaf juni 2023 krijgt het grootste deel van deze individuen een duurzamere bestemming als voedsel voor bepaalde dieren in Pakawipark. Deze samenwerking biedt zowel het LIFE 3n-Stierkikker project als Pakawipark voordelen, namelijk een duurzame oplossing voor het verwerken van de gevangen kikkers en larven én een verrijking van het voedselaanbod voor de dieren in het park.

Invasieve exoten bedreiging voor biodiversiteit

De Amerikaanse stierkikker heeft geen natuurlijke vijanden in ons ecosysteem en vormen een bedreiging voor onze inheemse biodiversiteit. Het LIFE 3n-Stierkikker project pakt de bestrijding van de Amerikaanse stierkikker aan door middel van afvangsten, afschieten en het uitzetten van steriele kikkers.

Bestrijding van Amerikaanse stierkikker

Momenteel worden de dieren gevangen door middel van fuiken door ploegen van de sociaal economie bedrijven ‘Natuurwerk vzw, De Winning vzw en Natuur en Landschapszorg vzw.’ Soms worden vijvers waarin Amerikaanse stierkikkers voorkomen tijdelijk drooggelegd of definitief opgevuld om ruimte te maken voor andere vormen van natuur.

Tot nu toe werden de gevangen stierkikkerlarven diervriendelijk geëuthanaseerd en daarna door Rendac verwerkt als chemisch afval. Honderduizenden larven en honderden adulten werden zo al verwerkt.

Stierkikkerlarven en adulten als voedsel voor otters, beren, neusberen en visetende vogels?

Sinds mei 2023 is er een samenwerking gestart met Pakawipark, waarbij het grootste deel van de gevangen stierkikkerlarven en adulten een duurzamere bestemming krijgt. Natuurwerk vzw koelt en vriest de larven volgens de ethische richtlijnen in porties in en levert ze aan Pakawipark. Pakawipark heeft de verplichting om het voedselaanbod voor hun dieren te verrijken en nieuw voedsel aan te bieden. Dit gebeurt nu door het voeren van stierkikkers en hun larven.

Robby Van der Velden, curator Pakawipark, zegt: "We zijn verheugd over de samenwerking met het LIFE 3n-Stierkikker project. Het stelt ons in staat om ons voedselaanbod te diversifiëren en onze dieren te voorzien van een nieuwe en natuurlijke voedselbron. Amfibieën zijn een natuurlijke voedselbron die tevens niet eenvoudig beschikbaar is. De dieren eten de stierkikkers, en dan vooral de larven, echter niet zo graag omwille van een natuurlijke afweerstof in hun huid. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, want des te meer is het proces van gewenning een goede voedselverrijking. In Amerika, waar de stierkikker wél inheems is, wordt hij immers wel door de lokale roofdieren verorberd. Dus ook Europese roofdieren eten de stierkikkers niet zo graag en dit toont aan hoe problematisch deze invasieve soort is. Het is alvast erg interessant om te zien of onze roofdieren er aan kunnen wennen want dat is een indicatie of de inheemse roofdieren dat ook ooit zullen doen."

Naast de voedselvoorziening hecht Pakawipark ook veel belang aan educatie. Daarom kunnen bezoekers tijdens de zomermaanden de expo over de Amerikaanse stierkikker bezichtigen in het park.

Meer weten over het LIFE 3n-Stierkikkerproject?

Bezoek dan de website www.stierkikker.be of blijf op de hoogte via de sociale media van het project.

© Cathérine Kemps
© Cathérine Kemps
© Cathérine Kemps
© Cathérine Kemps

Contacts

Sarah Descamps

LIFE-project 3n-Stierkikker

Robby Van der Velden

Pakawipark

An Wouters

Communicatie LIFE-project 3n-Stierkikker