Natuurbegraafplekken

Pilootproject verkent mogelijkheid inrichting natuurbegraafplek in Nationaal Park Hoge Kempen (Rekem)

Historiek  

In 1921 kreeg het kasteel van D’Asprimont Lynden in Oud-Rekem de functie van psychiatrisch ziekenhuis, onder de naam 'Rijkskrankzinnigengesticht'. De instelling verhuisde eind jaren zestig naar de Daalbroekstraat en heet tegenwoordig Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem).

Vroeger werden psychiatrische patiënten vaak uit de maatschappij geweerd. Zij verbleven voor de rest van hun leven in de instelling, vaak zonder contact met vrienden of familie, waar ze uiteindelijk ook stierven. Tussen 1921 en 1981 werden ongeveer 1750 overledenen uit de instelling op deze begraafplaats begraven. Sinds 1981 worden overleden patiënten van OPZC Rekem op een gemeentelijke begraafplaats begraven.

Beheer

De begraafplaats maakt tegenwoordig deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het beheer gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De begraafplaats ligt midden in een naaldbos met verspreid wat berken en eiken. Onlangs vond er in het kader van de beheerwerken een kapping plaats om de biodiversiteit te verhogen.

Er wordt bewust gekozen om deze begraafplaats op een natuurvriendelijke manier te beheren en slechts af en toe te maaien. Er worden geen sproeistoffen gebruikt, in harmonie met de natuur.

De oude begraafplaats heeft een oppervlakte van ongeveer 1 hectare en is ingedeeld in rechthoekige begravingspercelen afgeboord met tussendreven van fijnsparren. Op de meeste percelen staan rijen grafkruisjes waartussen grassen, kruiden en heide groeien.

Toekomst

Momenteel onderzoekt het ANB, samen met inverde, het gemeentebestuur van Lanaken en OPZC Rekem of deze locatie geschikt is als een van de eerste natuurbegraafplekken in een natuur- of bosgebied in Vlaanderen. Bedoeling is dat nabestaanden in alle rust hun overledenen kunnen herdenken in een natuurlijke omgeving. Dat kan door begraven te worden in een biologische afbreekbare urne zonder herdenkingstekens. Al bij leven zou je ervoor kunnen kiezen om na je dood deel uit te maken van een natuur- of bosgebied…


Op 29 oktober 2015 bezocht minister Joke Schauvliege het pilootproject in Rekem