Landschapsbeeld
Regio
Limburg

Grenspark Kempen-Broek

Het Grenspark Kempen-Broek strekt zich uit over het punt waar de provincies Limburg en Noord-Brabant elkaar raken.

Het 25.000 hectare grote gebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert in Nederland en Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik in België. De Belgisch-Nederlandse grens verdeelt het in twee min of meer gelijke delen.

Kempen-Broek ligt in een vlakte waar het kwelwater uit het Kempens Plateau aan de oppervlakte komt en waar een aantal beken doorstromen op hun tocht van de bron op het Kempens Plateau naar de monding in de Maas. Hierdoor bestond het gebied ooit uit uitgestrekte moerassen die tussen hoger gelegen, droge dekzandruggen lagen. De voorbije eeuwen heeft de mens het landschap grotendeels en in verschillende fases ontgonnen. Later werden delen dan weer aan hun lot overgelaten. Hierdoor ontstond een bijzonder afwisselende mozaïek van landschappen. Moerassen, stuifduinen, bossen, heide, beekvalleien en landbouwgebieden vormen vandaag het waardevolle gezicht van Kempen-Broek.

In het centrale, natste gedeelte en in de beekvalleien liggen tegenwoordig de natuurgebieden. Hier verliep de ontginning het moeizaamst of werden de ontgonnen gronden weer verlaten. Verschillende beheerders proberen deze gebieden nu aan elkaar te smeden tot een aaneengesloten, grensoverschrijdende groene noord-zuid as. Deze groene as ligt ingebed in een ‘schil’ van cultuurlandschappen, waarvan sommige hun kleinschalige karakter hebben behouden terwijl andere intensief werden ontgonnen en ingericht om tegemoet te komen aan de vereisten van een grootschalige, hedendaagse landbouw.

Zo'n 40 partijen werken samen om deze streek met zijn landschappelijke eigenheid en natuurlijke waarden over de grens te behouden, uit te bouwen en beleefbaar te maken. Zo willen ze ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties hier graag blijven wonen en bezoekers er graag op bezoek komen.

Dit doen ze onder andere door Europese middelen te zoeken voor gezamenlijke projecten. Het laatste project dat met Europees geld werd gefinancierd, heet Duurzaam Verbinden en liep van 2010 tot 2013. Deelnemende partijen waren de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos (B), het Provinciaal Natuurcentrum (B), de stad Bree (B), de provincie Limburg (NL), ARK Natuurontwikkeling (NL), de Bosgroep Zuid Nederland, de gemeente Weert (NL), het Waterschap Peel en Maasvallei (NL) en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (B).

Op deze pagina