Landschapsbeeld
Regio
Algemeen

LIFE RIPARIAS

RIPARIAS is een acroniem en staat voor ‘Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species’. Dit project zal een geïntegreerde en vlotte manier uitwerken om invasieve uitheemse soorten te bestrijden over de administratieve grenzen heen, waarbij het Vlaamse, Waalse en Brussels hoofdstedelijk gewest samenwerken.

Het LIFE RIPARIAS project focust zich op water- en oeverplanten en op rivierkreeften. Het projectgebied bestaat uit het Dijle-, Mark- en Zennebekken.

Het project is gestart op 1/1/21 en eindigt op 31/12/26. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal samen met negen andere partners een effectieve methodologie uitwerken om invasieve uitheemse soorten te bestrijden. Het RIPARIAS-project ontvangt financiële steun via het LIFE-programma van de Europese Unie, maar eveneens van alle projectpartners.

Meer info op www.riparias.be

Op deze pagina