Luchtbeeld Zwin
Regio
West-Vlaanderen

LIFE ZTAR

ZTAR, een acroniem voor Zwin Tidal Area Restoration, was een Europees LIFE-project dat de Zwinvlakte wilde herstellen naar het biodiverse slikken- en schorrengebied van vroeger.

Het project ging van start op 1 januari 2011 en liep tot 31 december 2015.

De Europese Unie stond in voor de helft van de financiering van het project. Het Agentschap voor Natuur en Bos droeg 41% bij en de Provincie Zeeland 9%.

ZTAR is de opvolger van het ZENO-project, dat het natuurherstel van het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en –Polders', net naast het Zwin, bewerkstelligde.

Nadien werd via het project Zwin in verandering verder gewerkt aan het natuurherstel van de Zwinvlakte.

Op deze pagina