Merkske
Regio
Antwerpen

Samenwerking bij natuurherstel Merkske en Strijbeekse Beek

Agentschap voor Natuur en Bos werkt mee aan een samenwerkingsproject in de vallei van het Merkske en de Strijbeekse Beek. Door de natuur te versterken ontstaat er een netwerk van natuurgebieden in de grensregio. Staatsbosbeheer voert de regie over het project.

We werken samen met Provincie Antwerpen, Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta.

Wat gaan we doen?

Samenwerken rond water leidt in Merkske en Strijbeekse beek tot meer en betere natte natuur. Als Natuur en Bos zetten we in op kwaliteitsvolle leefgebieden van soorten zoals kamsalamander, boomkikker, knoflookpad en blauwborst. Ook wespendief, zwarte specht, middelste bonte specht profiteren mee van het verder dichten van het natuurnetwerk in deze beekvalleien.

Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

Op deze pagina