Windmolens
Regio
West-Vlaanderen

Sternenschiereiland

Industrie en natuur gaan zelden hand in hand. Toch bewijst het Sternenschiereiland dat dit niet altijd waar hoeft te zijn.

Aan de oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge spoot de Vlaamse overheid jaren geleden een zandvlakte op. De natuur nam dit geschenk in dank af, want amper 5 jaar later stond het gebied internationaal bekend als de grootste broedkolonie van zeldzame sternen in West-Europa.

Industrie ingenomen door de natuur

Bij de uitbouw van de haven van Zeebrugge vonden niet alleen grote zeeschepen de weg naar het land. In afwachting dat de opgespoten gronden aan de westelijke voorhaven werden ingericht als kaai of loods voor de haven, maakten tal van zeevogels er dankbaar gebruik van als broedplaats. Tegen de tijd dat de gronden in gebruik zouden worden genomen, had een grote broedkolonie van sternen er zich gevestigd. Al vlug gingen er bij wetenschappers, natuurbeschermers en politici stemmen op om de westelijke voorhaven uit te breiden en een zone aan te leggen zodat de sternen konden blijven.

In de schaduw van de veiligheidszone van het bedrijf Fluxys werd een kunstmatig schiereiland van 5 hectare opgespoten waar de sternen terecht konden.

Op restaurant

De belangrijkste bewoners van het eiland zijn de sternen: visdiefje, grote stern en dwergstern. Ze gebruiken de omgeving van het sternenschiereiland als hun favoriete restaurant. De luwte van de strekdammen trekt immers heel wat kleine visjes aan.

Nesten

Het Sternenschiereiland van Zeebrugge is uitermate geschikt als broedplaats voor de kieskeurige vogels. Hoewel hun nest niet veel voorstelt, heeft elke soort toch zijn voorkeur. Zo houdt de dwergstern van een strook met veel schelpen, de grote stern wil liever een hoge droge plaats en geniet van de nabijheid van broedende kokmeeuwen en het visdiefje houdt van uitgestrekte kale zandige stroken. Het is juist deze combinatie die ze op het Sternenschiereiland terugvinden.

Het Sternenschiereiland is trouwens niet alleen een trekpleister voor sternen. Ook kokmeeuwen, bergeenden, scholeksters, zwartkopmeeuwen, bontbek- en strandplevieren broeden er. 

En ook de gewone en grijze zeehond zoekt de rust van het Sternenschiereiland op en wordt af en toe eens waargenomen in de winter.

Behoud van het domein

Voor het behoud van de sternen moet er 22 hectare geschikt broedgebied zijn. Een doelstelling die werd bereikt, maar daarnaast zijn ook het behoud van dynamiek en gunstige successiestadia belangrijk: delen die alleen met laagwater droog vallen, strandzone voor pionierssoorten, hoger gelegen en weinig begroeide delen en hogere vegetatie met zeeraket, helm en biestarwegras.

Inspanningen

Het Agentschap voor Natuur en Bos zorgt voor opvolging en voorkomen van predatie (onder andere van de vos). Daarnaast zijn het beperken van de effecten van windturbines en de rust belangrijk opdat de sternen kunnen broeden. Het gebied is ontoegankelijk voor mensen .

Het sternenschiereiland is eigendom van de Afdeling Maritieme Toegang, is de bevoegdheid van het Havenbestuur Zeebrugge en wordt eveneens beheerd door het Natuur en Bos.

Het eiland valt onder Natura 2000

Natuur en Bos domeinen in de buurt zijn: de Baai van Heist, de Sashul en Vuurtorenweide en de Kleiputten van Heist. Samen vormen deze de Groene Gordel Heist–West.

Op deze pagina