Zwin in verandering

Zwin in verandering

Om het Zwin te behouden zijn er grootschalige ingrepen nodig. Dit gebeurt door de inspanningen van Vlaamse en Nederlandse partners.
Deze website bundelt alle actuele informatie over de veranderingen; www.zwininverandering.eu.

Monitoring van het natuurherstel in het Zwin, 2011-2015

In de periode 2011-2015 kon, met Europese steun via het LIFE-natuurproject ZTAR, grootschalige natuurherstel gebeuren in de bestaande Zwinvlakte. Het Agentschap voor Natuur en Bos liet alles wetenschappelijk opvolgen door de West-Vlaamse Intercommunale
in samenwerking met INBO, Universiteit Gent en Natuurpunt Studie.

De resultaten van deze monitoring zijn sinds december beschikbaar in een rapport. De ingrepen worden positief geëvalueerd, maar het blijkt duidelijk dat de uitbreiding van het Zwin meer dan broodnodig is om de natuur hier duurzaam in stand te blijven houden. 

Download de nieuwsbrieven:

Wil je deze nieuwsbrieven automatisch per mail ontvangen, schrijf je dan in via het menu op www.zwininverandering.eu!