Landschapsbeeld
Regio
West-Vlaanderen

Zwin in verandering

De Zwinvlakte is tussen 2016 en 2019 uitgebreid met 120 hectare om de toekomst van dit unieke getijdengebied veilig te stellen.

Vlaanderen en Nederland sloegen daarvoor de handen in elkaar en samen blijven ze de natuurkern van de Zwinstreek in topconditie houden. Door de uitbreiding is er een grotere oppervlakte getijdennatuur gerealiseerd en het overstromingsgevaar vanuit zee voor het achterland is kleiner geworden. De Nieuwe Internationale Dijk is ongeveer 26 hectare groot en wordt begraasd door schapen. Kijkpunten geven je een prachtig uitzicht op het getijdengebied en de polder. Het Vlaamse gedeelte van de Zwinvlakte wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Nederlandse gedeelte van het Zwin is in beheer bij de Stichting Zeeuws Landschap.

Lees meer over het waarom en hoe van de uitgevoerde werken in deze publicatie.

Je kunt terugblikken op de werken via deze filmpjes:

Via een grensoverschrijdend monitoringsprogramma worden de veranderingen in het Zwin intensief opgevolgd.

Je vindt de laatste rapporten hier terug:

Op deze pagina