Lokaal groenplan

Lokaal groenplan

Draaiboek Groenplan helpt bij uitbouw groenblauwe structuur

De bevolking groeit en het klimaat verandert. Groene en open ruimtes moeten onze dorpen en steden leefbaar houden, ook als er mensen bijkomen. Bomen, groene gevel, groendaken, waterlopen, wijkgroen, parken… zijn de ingrediënten waarmee steden en gemeenten een goed functionerende groenblauwe structuur moeten uitbouwen.

Een systematische aanpak die al deze elementen op een hoger schaalniveau bekijkt en tegelijkertijd oog heeft voor de verhoudingen onderling leidt tot een ‘groenplan’. Zo’n plan maakt het mogelijk om plekken met een tekort aan groen zichtbaar te maken. Het brengt opportuniteiten voor uitbreiding of de verbinding van het openbaar groen in beeld. Een groenplan staat gelijk aan een langetermijnstrategie voor openbaar groen binnen de gemeente.

In het ‘Draaiboek Groenplan’ leggen Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos uit hoe de opmaak van een groenplan in z’n werk gaat. Alle te ondernemen stappen worden toegelicht en het boek biedt een overzicht van geslaagde projecten, alsook een opsomming van een tiental typevraagstukken. Het ‘Draaiboek Groenplan’ laat perfect toe om in te spelen op lopende processen en aan te sluiten op bestaande plannen en beleidsdocumenten. Idealiter past de opmaak van een lokaal groenplan binnen een geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid waar ook andere dan alleen maar de gemeentelijke groendiensten aan meewerken.

Alle steden en gemeenten ontvingen het boek. Je kunt de digitale versie downloaden of online doorbladeren via vlaanderen.be >