Publicaties

Vademecums

Het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt een reeks technische vademecums ter ondersteuning van groenbeheerders. Deze vademecums kaderen allen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. De HPG-visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen en moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van Natuur en Bos, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

Technisch vademecum: Beheer van invasieve uitheemse planten

Een bundeling van kennis over het beheren en herkennen van invasieve uitheemse plantensoorten die vandaag of morgen de Vlaamse beheerder van natuur of groen voor een probleem stellen.

 

Vademecum: Inrichten van (kerk)zolders

Het doel van deze handleiding is de verantwoordelijken voor de restauratie van historische gebouwen een leidraad te bieden om rekening te houden met de aanwezigheid of de potentiële aanwezigheid van vleermuizen.

 

 

 

 

Technisch vademecum: Bomen

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks vademecums. Dit technisch vademecum behandelt de specifieke aspecten met betrekking tot beheer van bomen.

 

 

Technisch vademecum: Grasland

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks vademecums. In dit technisch vademecum wordt het beheer van graslanden in parken behandeld. Bij het vademecum hoort ook een determinatiekaart van grassen.

 

Technisch vademecum: Water

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks technische vademecums. Dit technisch vademecum behandelt het beheer van water in parken.

 

 

Vademecum: Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks vademecums. Dit eerste vademecum handelt over beheerplanning.

 

 

Technisch vademecum: Recreatieve infrastructuur

Dit vademecum brengt een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen in bossen, natuurgebieden en parken. Voor elk infrastructuurelement worden ontwerp- en beheerrichtlijnen geformuleerd die verduidelijkt worden aan de hand van technische tekeningen.

 

 

 

Technisch vademecum: Kruidachtigen

Met dit vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het gebruik van kruidachtigen in Vlaanderen sterker op de kaart zetten, niet langer als
experiment, maar als volwaardig onderdeel van het groen. Dit vademecum brengt heel veel gekende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen, waarbij we ervan kunnen uitgaan dat de buitenlandse bevindingen overdraagbaar zijn naar Vlaanderen.

 

 

Technisch vademecum: Paden en verhardingen

Hét referentiewerk voor de groenbeheerder die geconfronteerd wordt met het ontwerp, de aanleg en het beheer van diverse types paden en andere verhardingen (zoals parkings, pleintjes ...) in parken, natuurgebieden en bossen.

 

 

 

   
  Technisch vademecum Heesters

  Binnen de Technische vademecums van het Harmonisch Park- en Groenbeheer
  zijn de onderdelen ‘Bomen’ en ‘Kruidachtigen’ reeds beschreven.
  Het Technisch Vademecum Heesters volgt als laatste in de rij van begroeiingen
  en vult dan ook in wat tussen beide groepen valt.