Stedelijke natuur

Missie en uitgangspunten

Missie

“Mens + stad, dorp, of buurt = natuur”

Onze visie op stedelijke natuur beschouwt de mens samen met zijn omgeving als een gedeelde habitat en allen onderdeel van ‘natuur’. Samen met de betrokken actoren in de buurt definiëren we een gepast lokaal natuurbeeld. We gebruiken het Natuurweefselplan als methodiek en basis. We faciliteren een shift binnen de drie dimensies die betrekking hebben op ontwikkeling/beheer en bescherming van stedelijke Natuurweefsel: beleid, wetenschap en burgerschap. 

 • Beleid: van top-down naar bottom-up, met andere woorden van controlerend naar participatief, faciliterend en omkaderend. 
 • Wetenschap: van een mechanistisch gedreven naar holistisch wereldbeeld, waarbij de chaos van de stedelijke context omarmd wordt.
 • Burgerschap: naar bewuste burgers die van ‘binnenuit’ sturen, matuur en met zin voor verantwoordelijkheid, gefaciliteerd en omkaderd door beleid en wetenschap.
   

Basisprincipes Natuurweefselplanning (NWP)

 • “In Natuurweefselplanning is de mens ingebed en mens en buurt gecentreerd”
 • Natuurweefselplanning neemt de uitdaging aan de mens meer bewust te maken van zijn rol en inherente verbondenheid met de natuur, om vanuit dat bewustzijn een engagement en verantwoordelijkheid te creëren.
 • “Natuurweefselplanning is soeverein”
  Het is een mensenrecht om stedelijke natuur zelf te dromen - te denken - te maken – te beheren - te verzorgen. 
 • “Natuurweefselplanning is wederkerig en zorgt voor aarde, mensen en eerlijke onderlinge uitwisseling"
  Dit laat in het stedelijk leven burgers ontdekken dat ze organisch daken kunnen cultiveren, zelf kunnen omgaan met organisch afval en teruggewonnen materialen een nieuw leven kunnen geven... Natuurweefselplanning faciliteert het genieten van de schoonheid en de beloningen van het collectief door een gebalanceerde samenwerking.
   

Het Natuurweefselplan

Het Natuurweefselplan legt voor 24 jaar de sociaal-ecologische ontwikkelingen, het beheer en de borging voor een buurt vast. Elke zes jaar wordt het plan samen met alle stakeholders geëvalueerd en bijgestuurd. Het moet een ontwikkelings- en samenwerkingskader bieden op basis van een gemeenschappelijke visie en doelstellingen en eigenaarschap. We leggen de inrichtingsvisie voor een buurt vast voor lange termijn. We maken stedelijke natuurdoelstellingen zichtbaar voor de gemeenschap. Het ultieme doel is de leefbaarheid van de bewoners en specifiek biodiversiteit in steden en dorpskernen te verhogen.

In het voortraject (2020-2022) is er cocreatief onderzoek en reflexieve monitoring toegepast binnen twee broedprojecten; gebermte in Mortsel/Wilrijk en Ringpark Groene Vesten in Berchem/Antwerpen.

Momenteel wordt het Natuurweefselplan getest en bijgestuurd in drie frontrunnersteden: Genk, Vilvoorde en Antwerpen/Berchem. Met die ervaring wordt het instrument Natuurweefselplan verfijnd en werken we een opleiding uit om dit plan ingang te doen vinden in alle steden en gemeenten van Vlaanderen.