Currently, there is no weather information available.
 • 4.16949
 • 3.34091
 • 3.69231
 • 3.857145
 • 3.31579
 • 3.9375
 • Overzicht
 • Commentaren (12)
 • Praktische info

#vloethemveld

Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 365 hectare met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners. Die combinatie is uniek in de wereld. Het gebied is het ideale decor voor een ontspannende uitstap, een kennismaking met de geschiedenis van het gebied of een avontuurlijke ontdekkingstocht in de natuur. Voor de kinderen is er een leuke speelzone. Het Kamp Vloethemveld is alleen onder begeleiding van een gids te bezichtigen. Rondleidingen zijn het hele jaar door mogelijk en aan te vragen op www.vloethemveldvzw.be. Je kunt ook inschrijven voor de vrije gidsbeurten die regelmatig worden georganiseerd. 

Volg het nieuws over Vloethemveld op onze Facebookpagina.

NIEUWS​​

Nieuwe Groene  Haltewandeling

In het kader van de Week van de Mobiliteit, werd op 18 september een nieuwe Groene  Haltewandeling naar en door Vloethemveld feestelijk geopend. Groene Haltewandelingen zijn wandelingen die starten en eindigen aan een station, bus- of tramhalte. Startpunten van deze wandeling zijn het station van Zedelgem of de bushalte Zedelgem Dorp. Vanaf het station wandel je via de Vloethemveldzate enkele kilometers op de voormalige spoorwegbedding die het station van Zedelgem verbond met het toenmalige munitiedepot, krijgsgevangenenkamp en militair domein. Via deze trage weg wandel je loodrecht het huidig natuurgebied binnen. Ook vanaf het centrum van Zedelgem gebruik je een stukje dit pad. Na een fikse toch doorheen jonge en oudere stukken van Vloethemveld, langs de Waterhut, de Heidetoren en diverse getuigen van de lange geschiedenis van het gebied, ga je richting Snellegem Dorp, om te eindigen aan het Permekemuseum in Jabbeke, dat vanaf 2024 terug haar deuren opent na een lange restauratie. Je kan kiezen tussen 12,14 of 19 km. Brochures zijn gratis te verkrijgen in de gemeentehuizen van Jabbeke en Zedelgem en onthaalgebouw Vloethemveld (Vloethemveld 10a, Zedelgem). De route kan ook gedownload worden op www.groenehalte.be.

Saneringswerken en het graven van een blusvijver in het Vloethemveld

In 2020-2021 werd een grote loods afgebroken achter de beheerloodsen van Natuur en Bos op de plaats waar een blusvijver moet komen met een opstelplaats voor de brandweer. Bij het opbreken van de verhardingen bleek er echter een olievervuiling  aanwezig te zijn en kon de vijver niet meteen worden uitgegraven. De vervuiling werd in kaart gebracht, de nodige budgetten vrij gemaakt en de sanering mét uitgraving van de blusvijver werd aanbesteed. Voor de werken, wordt het terrein ook gescand op eventueel achtergebleven munitie in de ondergrond. 

De onderliggende niet vervuilde gronden van de nieuwe blusvijver kunnen plaatselijk terug worden gebruikt.  Er wordt geschat dat er ongeveer 3.500 ton vervuilde grond en verharding en steenpuin moet worden afgevoerd. Er zullen dus heel wat transporten op en neer naar de locatie nodig zijn. Deze transporten gebeuren langs het tweesporenpad tussen de Diksmuidse Heirweg en de centrale loods van Natuur en Bos. Er zal dus tijdelijk meer hinder zijn voor fietsers en voetgangers. Deze werken worden op hetzelfde moment uitgevoerd als de aanleg van het onthaalplein, bij het onthaalgebouw ‘Het Kamphuis’, in de loop van september 2023.

Werken aan onthaalplein voor Kamphuis en aan onthaalpoort Os en Ezel.

In augustus 2023 starten de werken voor de inrichting van het onthaalplein ter hoogte van het Kamphuis (Zedelgem). Tussen het Kamphuis en de beheerloodsen van het Agentschap Natuur en Bos maken we een aantrekkelijk rustpunt voor fietsers en wandelaars. We zorgen voor aangepaste verhardingen, picknicktafels, enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden, nieuwe beplanting en brengen het verleden een stukje terug tot leven. De zone tot de poort naar het Kamp Vloethemveld wordt permanent toegankelijk. Tijdens de werken zal het onthaalplein wat moeilijker begaanbaar zijn maar we garanderen de toegankelijkheid van het Kamphuis tijdens de openingsuren.

Ter hoogte van de onthaalpoort Os en Ezel (Jabbeke) werken we verder aan bosuitbreiding en natte natuur. Er wordt een nieuw ven en grachten gegraven met brede, zachthellende oevers. Dit zorgt voor een geleidelijke overgang van nat naar droog, wat goed is voor de biodiversiteit. De uitgegraven grond wordt gebruikt voor de aanleg van een mountainbikeparcours met verschillende hindernissen (evenwichtsbalk, rockgarden, wasbord,…) en recreatieve paden in deze zone. Later wordt er een belevingspad aangelegd.

Deze werken gebeuren in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij en met medefinanciering van het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeentes Jabbeke en Zedelgem.

 

De troeven

 • Europese topnatuur
 • Rijke geschiedenis
 • Rust, veel wandelmogelijkheden en natuurlopen
 • Op stap met boeiende gids in Kamp Vloethemveld
 • Open erfgoed
 • Fantasierijke speelzone
Toon meer informatie

Een rijk verleden

Het gebied heeft een rijk cultuurhistorisch verleden, waarin onder meer de graaf van Vlaanderen, het Sint-Janshospitaal van Brugge, de schaapsboerderijen uit de omgeving en de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol spelen. In Vloethemveld lag van 1944 tot 1946 een Prisoners of War Camp, een Brits krijgsgevangenkamp. In die periode passeerden hier meer dan 100 000 krijgsgevangen van vooral Duitse en Baltische oorsprong, opeengepakt in vier kampen.

Veel veranderingen

De voorbije jaren onderging een groot deel van het Vloethemveld een echte metamorfose. Door natuurherstelwerken kreeg de heide weer nieuwe kansen. Het bos werd uitgebreid aan beide kanten van het Vloethemveld, de onthaalparking verhuisde uit het natuurgebied naar de overkant van de Diksmuidse Heirweg, de Vloethemveldzate werd heringericht, een nieuwe veldvijver werd aangelegd en saneringswerken zorgden voor natuurherstel en ontharding.

Uitzonderlijke natuur

Het voormalige munitiedepot van het Vloethemveld is een uniek gebied met Europese topnatuur! Onder meer de drie heidesoorten - struikheide, gewone dopheide en rode dopheide - zijn uitzonderlijk, alsook de vele zeldzame insecten waaronder de dagvlinder het groentje, de heidesabelsprinkhaan en de smaragdlibel. Het gebied is ook bekend om zijn roofvogels: buizerd, sperwer, boomvalk, slechtvalk en torenvalk worden courant waargenomen vanaf de nieuwe kijktoren, waar je ook kunt genieten van het uitzicht.

Boek 'Vloethemveld, verborgen parel' 

De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en Stichting Kunstboek geven samen het boek ‘Vloethemveld, verborgen parel’ uit. Het is het eerste boek dat een gedetailleerd overzicht biedt van het natuurgebied in al zijn aspecten, met veel nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal en schitterende foto’s. Het boek kost 45 euro en is verkrijgbaar in het gemeentehuis van Zedelgem, kan besteld worden via dit bestelformulier of via uw vertrouwde boekenwinkel.

Het Kamphuis 

Op 1 oktober 2022 werd het onthaalgebouw 'Kamphuis Vloethemveld' feestelijk geopend. Het Kamphuis is dé plaats om je verkenningstocht van Vloethemveld te starten. Je kunt er informatie krijgen over het domein, over de prachtige natuur en zijn rijke geschiedenis, maar ook over de toeristische troeven in de regio. Je kan er de wandelnetwerkkaarten Vloethemveld kopen. De tijdslijn, de natuurwand, de erfgoedwand, de vondsten en de diverse filmpjes bieden je een eerste kennismaking met het natuurgebied. Hiervoor werd heel veel nieuwe informatie, foto’s en kaartmateriaal verzameld. Gemeente Zedelgem kreeg het gebouw in erfpacht van het Agentschap voor Natuur en Bos en voor de uitbating staat de VZW Vloethemveld in. Geniet nog na van het openingsweekend met deze foto's.

Openingsuren en gidsbeurten: vloethemveldvzw.be

Archeologische vondsten

Tijdens verschillende metaaldetectiecampagnes in het voormalige militair gebied Vloethemveld werden talrijke archeologische vondsten verzameld. De vele vondsten zijn voornamelijk te dateren in de periode van het krijgsgevangenenkamp 1944-1946. Je kan de vondsten raadplegen via de website van Raakvlak.

Aanleg van een veldvijver en herstel van grachtjes versterken de natte natuur in Vloethemveld

In 2022 werd een veldvijver aangelegd. De werken zullen zowel de waterberging als de natuurwaarden verhogen en maken onderdeel van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Je leest er meer over in dit persbericht.

Heraanleg Vloethemveldzate

De werken aan de Vloethemveldzate vanaf de Diksmuidse Heirweg zijn klaar. Het nieuwe tweesporenpad is een veilige en comfortabele weg voor voetgangers en fietsers en een geschikte toegangsweg naar de beheerloodsen van Vloethemveld. 

Samenwerkingsovereenkomst

Op erfgoeddag 2019 ondertekenden Natuur en Bos en de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en ’t Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van bijna 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. De samenwerking is al sinds 2014 op kruissnelheid en zorgt vandaag al voor heel wat realisaties op het terrein!

Digitale gids Vloethemveld verborgen parel.

Het verborgen verleden en de natuurwaarden van het Vloethemveld kun je verkennen aan de hand van de digitale gids Vloethemveld verborgen parel. De digitale gids is ook beschikbaar voor Android en andere toepassingen. Op deze link verschijnt een keuzemenu waarbij je het soort platform kiest (Android webapp, Windows besturingssysteem, Apple IBook). In het schematisch overzicht worden de stappen verduidelijkt. Voor het Android webapp platform is steeds een internetverbinding nodig, in tegenstelling tot het IBook en de Windowstoestellen.  De digitale gids is afgestemd op de eindtermen basisonderwijs voor het leergebied mens en maatschappij en wetenschappen en techniek.

 • Het Kamp Vloethemveld is alleen onder begeleiding van een gids te bezichtigen.

  Rondleidingen zijn het hele jaar door mogelijk en aan te vragen via

  vloethemveldvzw.be
 • Groen Haltewandeling

  Je kan kiezen tussen 12,14 of 19 km. Brochures gratis in de gemeentehuis Jabbeke/ Zedelgem/ Kamphuis

  Groene Haltewandeling
 • Wandelen

  Je kunt kiezen tussen lussen die variëren in afstand van 1,8 kilometer tot 10,4 kilometer.

  wandelkaart
 • Wandelknooppunten

  Het wandelnetwerk Vloethemveld is goed voor 53 kilometer wandelplezier

  routeplanner wandelnetwerk Vloethemveld
 • Wandelen

  Je kunt ook een natuurwandeling maken van de Maskobossen in Jabbeke tot Vloethemveld

  Van Maskobossen tot Vloethemveld
 • Wandelen

  Het Heirwegpad is een bewegwijzerde rondwandeling van 8,7 km in Zedelgem.

  Heirwegpad
 • Wandelen

  Baekelandtpad is wandelroute van ongeveer 10 km

  Baekelandtpad
 • Natuurloop

  De natuurloop omvat drie lussen met afstanden van respectievelijk 1,8 km, 4,2 km en 7 km.

  Natuurloop Vloethemveld
 • Fietsknooppunten

  Langs Vloethemveld vind je volgende knooppunten: 6, 15, 16 en 77 (Brugse Ommeland).

  Fietsknooppunten
 • Fietsen

  Fietsroute van een kleine 50 km

  Zilleghem fietsroute
 • Speelzone

  Er is een permanente speelzone van 3,20 ha en een zomerspeelzone van 2,87 ha.

  Kaart
 • Mountainbiken

  Ontdek de Bossenroute in Jabbeke van 34 km die je kunt uitbreiden tot 42 km

  Bossenroute
 • Waterhut

  De Waterhut geeft je een weids zicht op de grote vijver middenin het voormalige militair domein en laat je de bijzondere vogelsoorten ontdekken.

  Kaart
 • Heidetoren

  Vanop de Heidetoren kun je genieten van het weids zicht op het domein en de vele vogelsoorten. Het infobord op de toren geeft een simulatie weer van 1945 tot vandaag.

  Kaart
 • Vrijwilligers houden onthaalgebouw 'Het Kamphuis' openen

  Het Kamphuis is dé plaats om je verkenningstocht van Vloethemveld te starten. Je kunt er informatie krijgen over het domein, over de prachtige natuur en zijn rijke geschiedenis, maar ook over de toeristische troeven in de regio.

  Openingsmomenten Kamphuis

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHADit is een test om je als mens te kunnen identificeren om zo automatische spam te voorkomen.
 • Kate Moermans

  "Op een zwoele avond trek ik al vlug naar het Vloethemveld met fototoestel in de aanslag. De kans om er everzwijn, ree, vos of roofvogels te spotten is zeer groot. De rust van het domein, alsook de historische achtergrond van het ontoegankelijk gedeelte (Prisoner of War Camp) zorgt voor een heel speciale sfeer. Het is de combinatie van stilte, pracht, verwachting, spanning, ontroering en huivering waardoor het Vloethemveld mij steeds opnieuw kan bekoren."
 • Klaar Meulebrouck

  "Het zit hem soms in de kleine dingen: samen met je kleine spruiten een uitkijktoren beklimmen, om dan beloond te worden met de pracht van glinsterende vijvers, zwevende libellen en heischrale heide. Dat is puur genieten!"
 • Hoste Erik

  "Wekelijks wandelen we de zondag namiddag bij droog weer Vloethemveld in Zedelgem op de tarmac tot dipo en dan rechts naar de uit kijk toren dit met de kleinkinderen erbij en een paar zussen van mijn echtgenote daar wij allebei afkomstig zijn van rond de vroegere kazerne Op vandaag stel ik vast dat sommige paden verhard zijn dit achter het oefen terrein en zo het bos in wat vroeger niet te doen was van het slijk en kapot gereden wandel paden waarvoor bedankt Wij zijn met onze dochter die voortdurend rolstoel patiënt is en moet geduwd worden NU IS ER EEN GROOT PROBLEEM DAT WE NERGENS AAN DE SLAGBOMEN DOOR KUNNEN om de paden te kunnen gebruiken Is het mogelijk daar iets aan te doen want mensen met een kinderwagen hebben toch ook het zelfde probleem Mogen we jullie op voorhand bedanken en nogmaals een pluim voor de verharding "
 • Agentschap Natuur en Bos

  "Beste Erik, het fiets- en wandelpad is momenteel nog niet afgewerkt. Zodra dit wel het geval is, zal de passage aan de slagbomen ook toegankelijk zijn voor fietsers en rolstoelen. Vriendelijke groeten"
 • Jan

  "Tof en groot speelbos, maar jammer genoeg nergens een (picknick-)bankje voor de ouders. "
 • ANB

  "Dag Jan, we begrijpen je bekommernis. Ondertussen zijn de arbeiders volop aan het werk om de speelzone nog leuker te maken! Binnenkort worden er ook picknickbanken geplaatst."
 • Tim

  "Een bos hoort onverharde paden te hebben... Dan ook spijtig dat het bos heden ten dage meer weg heeft van een wandelpark dan van een echt bos."
 • Steven

  "Beste Daar de hondenlosloopgebieden in deze gebieden eerder schaars zijn, zou het mogelijk zijn om hier eventueel een omheind losloopgebied te creëren? Het domein is groot genoeg en lijkt me ideaal om een stukje af te bakenen om onze viervoeters te kunnen laten ravotten. Kost op zich niet zoveel moeite en geld, lijkt me."
 • Lynn

  "Onduidelijk waar de speelzone, uitkijktoren gelegen is. Hierdoir jiet alles gevonden. Graag wat meer wegwijzers"
 • Kaat Deceuninck

  "Zeer mooi bos. Jammer van de weinige ruiterpaden. Hopelijk komt er daar in de toekomst verandering in."
 • Sarah Defoort

  "Prachtig gebied! Een vraagje: waar staat de nieuwe uitkijktoren en hoe kun je ernaartoe?"
 • Agentschap voor Natuur en Bos

  "Beste Sarah, de locatie van de uitkijktoren vind je terug op de kaart van het domein: www.natuurenbos.be/sites/default/files/kaart_vloethemveld.pdf Vriendelijke groeten"

Ligging en bereikbaarheid

Het Vloethemveld strekt zich uit over de gemeentes Zedelgem en Snellegem (Jabbeke).

Ingang

Vloethemveld, 8210 Zedelgem

Met de auto

GPS: 51°08’31.8″N 3°06’59.8″E of 51.142161, 3.116605
Gebruik Parking P2 aan Diksmuidse Heirweg 6, Zedelgem.

Met de fiets

Kom je met de fiets, dan mag je meteen doorrijden naar de ingang van het kamp: Vloethemveld 10A.
Heb je een fiets-GPS, voer dan volgende coördinaten in: 51°08’45.5″N 3°06’45.3″E of 51.145979, 3.112574

Vanaf het Vloethemveld kun je per fiets of te voet de oude spoorwegbedding volgen tot ongeveer aan Merkemveld-Doeveren, deze groene as is beter bekend als de Vloethemveldzate.

Openbaar vervoer

Om Vloethemveld te bereiken met de bus zijn lijn 55 en 72 de voornaamste verbindingen

Lijn 55 - Brugge-Leke

Afstapplaats Zedelgem Wellewaerde - Verder te voet via de Vloethemveldzate - 1,7 km wandelen (± 20 min)

Afstapplaats Heidelberg - Verder te voet via de Diksmuidse Heirweg en de Vloethemveldzate - 1,7 km wandelen (± 20 min)

Lijn 72 - Brugge-Zedelgem Merkemveld

Afstapplaats Zedelgem Dorp - Verder te voet via het Pater Amaat Vynckeplein, Burgemeester Joseph Lievensstraat, Sint-Laurentiusstraat, Kronestraat en de Vloethemveldzate - 2,7 km wandelen (± 27 min)

Afstapplaats Zedelgem Braambeier - Verder te voet langs een stukje Loppemsestraat (richting Loppem) en de Vloethemveldzate - 2,4 km wandelen (± 30 min)

Meer info: www.delijn.be.
Het station van Zedelgem ligt op 5,2 kilometer van de hoofdingang. Meer info: www.nmbs.be.

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 4.2 (59 stemmen)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 3.3 (44 stemmen)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 3.7 (39 stemmen)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 3.9 (42 stemmen)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 3.3 (38 stemmen)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 3.9 (48 stemmen)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?

Wat te doen in de buurt