Samenleven met wolven

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Samenleven met wolven

Bang voor wolven? Dat is niet nodig. De wolf is een schuw dier dat elk contact met mensen vermijdt. Hoe we in Vlaanderen kunnen omgaan met zijn aanwezigheid, wordt beschreven in het Wolvenplan Vlaanderen. Zo bereiden we ons voor op de verdere uitbreiding van de wolf binnen Vlaanderen.

 

Wat vind je op deze pagina?

Geen gevaar voor de mens

Wolven zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze zijn schuw en vermijden elk contact. Je hoeft dus niet bang te zijn: er is nog nooit een geval gemeld van een gezonde wolf die mensen aanvalt, ook niet in onze buurlanden, waar de wolf al langer terug is.

Het beeld van de ‘boze wolf’ komt uit de middeleeuwen, toen wolven tijdens oorlogen of als gevolg van hondsdolheid ook menselijke slachtoffers maakten. Die omstandigheden komen in West-Europa gelukkig niet meer voor. De angst wordt nu grotendeels gevoed door sprookjes waarin de wolf de slechterik speelt: Roodkapje, De drie biggetjes… In werkelijkheid zijn wolven juist kwetsbaar en schuw.

In heel uitzonderlijke gevallen kan een wolf toch toenadering zoeken tot mensen en/of agressief verdrag vertonen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als mensen de dieren voederen, waardoor de wolf mensen met voedsel gaat associëren. We werken een protocol uit om in zulke gevallen gepaste maatregelen te nemen.

Het Vlaamse Wolvenplan

Toen Naya zich in 2018 in Vlaanderen vestigde, werd het al snel duidelijk dat het niet bij één wolf zou blijven. Het Wolvenplan verzamelt maatregelen om beter met de wolf samen te leven.

Het Wolvenplan Vlaanderen bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt de situatie van wolven in Vlaanderen in kaart (ecologie, verspreiding, juridisch kader, maatschappelijke analyse), het tweede deel bevat concrete acties, zoals:

 • Schade voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Je kunt bijvoorbeeld elektrische omheiningen plaatsen om vee te beschermen. Daar bestaan inmiddels subsidies voor. Getroffen veehouders kunnen ook ‘rescue kits’ lenen om hun kudde heel snel tegen nieuwe aanvallen te beschermen
 • Schade vergoeden: onder bepaalde voorwaarden vergoedt de Vlaamse overheid schade die veroorzaakt wordt door beschermde dieren. Schade aan vee door wolven hoort daarbij
 • Communicatie en sensibilisering gericht op de hele bevolking of op een specifieke doelgroep
 • Wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 • Bescherming en instandhouding
 • Samenwerking met alle actoren, waaronder de oprichting van het Wolvenplatform
 • Omgaan met mogelijke probleemsituaties

Download het volledige Wolvenplan Vlaanderen.

Wolvenplan Noord-Limburg

Naast het Wolvenplan Vlaanderen  wordt er momenteel gewerkt aan een gebiedsgericht plan voor het huidige wolvenleefgebied in Noord-Limburg. Dat plan werkt rond verschillende thema’s, namelijk de bescherming van de wolf, het faunabeheer, waaronder de everzwijnenproblematiek en ten slotte de verkeersveiligheid en natuurverbindingen. De bedoeling is om op lokaal niveau nog sterker in te zetten op een geïntegreerde, gezamenlijke aanpak.

Onze partners

Via het Wolvenplatform volgen we evoluties op in de aanwezigheid van de wolf en monitoren we de uitvoering van de acties uit het Wolvenplan. Het Wolvenplatform is een overlegorgaan met verschillende organisaties uit alle betrokken sectoren, waaronder:

 • Belevingssector
 • Begrazing
 • Jachtsector
 • Landbouwsector
 • Lokale overheden
 • Natuurorganisaties
 • Privaat beheer
 • Vlaamse overheid