Maaiwerken

Expo Zwin 'Wij werken aan topnatuur'

Deze tentoonstelling neemt je in vogelvlucht mee op ontdekking in deze Europese topnatuur: vertrek vanuit zee en vlieg over slikken, schorren en duinen tot aan de polders. Ontrafel de natuurpracht en kom te weten waarom grootschalige projecten en dagelijks beheer essentieel zijn. De reizende expo ‘LIFE DUNIAS herstelt kustduinen’ maakt deel uit van deze tentoonstelling en focust op het aanpakken van woekerplanten.

Natuurherstelprojecten zijn essentieel, maar voor het succes van onze topnatuur is het continue onderhoudsbeheer even onmisbaar. Er wordt elke dag hard gewerkt aan het in stand houden of verbeteren van de leefomstandigheden voor de aanwezige dieren en planten. Daardoor is het Zwin met 314 verschillende vogelsoorten een van de vogelrijkste gebieden in België en de ruim 650 plantensoorten tonen aan dat het ook een paradijs is voor plantenliefhebbers.

Prijs: een bezoek aan de tentoonstelling is inbegrepen in het toegangsticket tot het Zwin Natuur Park.

Deze expo is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Zwin Natuur Park naar aanleiding van het natuurherstelproject LIFE DUNIAS.

- Meer informatie over de expo >

Wanneer?

Op:
vrijdag, 15 dec
tot
zondag, 26 mei

Waar?

Graaf Leon Lippensdreef 8
8300
Knokke-Heist