Currently, there is no weather information available.

Beiaardbos

3.142855
 • Oost-Vlaanderen: risicocode GEEL - gevaar, wees voorzichtig!

  Lees meer

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
 • 3.4
 • 2.75
 • 4
 • 2.6
 • 3
 • 3
 • Overzicht
 • Commentaren (0)
 • Praktische info

#beiaardbos

In het Beiaardbos bruist het van het leven. De Beiaardbeek klieft door het bos en bloemrijke graslanden, houtkanten en knotbomen, wat een bijzondere dynamiek teweegbrengt. Je kan al wandelend het gebied verkennen. Ook een fietspad doorkruist het Beiaardbos.

De troeven

 • Unieke overgangen
 • Houtkanten vol leven
 • Mooi landschap
Toon meer informatie

Het Beiaardbos is een erg waardevol bos met unieke overgangen van eerder vochtig naar erg nat bos. Het grootste deel van het bos bestaat uit oude beuken en valleitjes met verschillende bronnetjes. Langs de Beiaardbeek tref je een klein stukje elzenbos. Bloemenrijke graslanden, prachtige bosranden en houtkanten zorgen voor waardevolle afwisselingen op de mooie bossen.


Streekspecialiteiten

Het Beiaardbos bestaat overwegend uit eiken en beuken, die typisch zijn voor de Vlaamse Ardennen. Wanneer een beuk het begeeft, zoals na een storm of ziekte, komt er een variatie aan bomen en struiken zoals hazelaar, bosroos, mispel, meidoorn, hulst, … in de plaats. In de lente ontspringt een bloementapijt met bosanemoon, wilde hyacint, gele dovenetel, gewone salomonszegel, schedegeelster, witte klaverzuring, … Broedvogels die je hier kan horen en zien zijn boomklever, wespendief, bosuil, buizerd, …
 

Houtkanten vol leven

Het wandelpad volgt een houtkant met struiken en bomen die op de taluds van een vroegere holle weg groeien. De houtkant wordt in fases gesnoeid, om de tien tot vijftien jaar, waarbij telkens enkele bomen worden behouden. Daarna kan de houtkant opnieuw groeien. Zo wordt de soortenrijkdom behouden. Houtkanten leveren voedsel, nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden voor allerlei dieren. Vleermuizen en insecten gebruiken deze linten in het landschap als verbindingsroute. Houtkanten zijn vaak een laatste haven voor dieren en planten die elders in het open landschap verdwenen zijn. In de houtkant staan er karakteristieke soorten die in de Vlaamse Ardennen van nature voorkomen: zomereik, es, bosroos, meidoorn, hondsroos, sleedoorn, …


Over valleien en bronnetjes

In de valleitjes gaat het beukenbos over in bronbos met esdoorn, zomereik, zoete kers en zwarte els. Op de valleibodem tref je planten met natte voeten: dotterbloem, heelkruid, hangende zegge, reuzenpaardenstaart, … De vuursalamander verschuilt er zich onder de mossen en het dode hout.

Verderop langs de iets drogere oevers van de beek kom je meer elzen en essen tegen met Gelderse roos. Stroomafwaarts vind je moerasspirea, slanke sleutelbloem, groot heksenkruid, gevlekte aronskelk, … Als kers op de taart, de ‘streekspecialiteiten’: paarse schubwortel en gevlekt longkruid. Die geven het vroege voorjaar een extra tintje.
 

Het leven in bronbosbeken

Bronbeken zoals de Beiaardbeek bieden door hun ongereptheid een grote variatie aan structuur. Diepere buitenbochten en ondiepe binnenbochten, natuurlijke zandbankjes en grindstroken met kabbelend water wisselen elkaar af. Daardoor leven in deze beken heel specifieke en zeldzame dieren. In het heldere en zuurstofrijke water kunnen vissoorten als de beekprik en de rivierdonderpad gedijen. Die zijn goed aangepast aan het leven in snelstromend water. Ook zeldzame insectensoorten zoals de bosbeekjuffer en de steenvlieg zijn afhankelijk van dergelijke beekjes. De larven van de steenvlieg leven vooral onder stenen (vandaar hun naam) of tussen waterplanten. Op de oevers van bronbosbeekjes groeien vaak typische voorjaarsbloeiers zoals slanke sleutelbloem en goudveil. Die houden van een vochtige bodem.
De kwetsbare en waardevolle soortenrijkdom van dergelijke beekjes moeten we koesteren. Aan de brug werd een stroomversnelling met keien aangelegd. Zo kunnen vissen de hoogteverschillen in de beek makkelijker overbruggen.
 

Bosreservaat

Het Beiaardbos is een beschermd bosreservaat sinds 1997 en is ongeveer 30 hectare groot. De oudste delen van het bos dateren al van vóór 1775 en zijn sindsdien altijd bos gebleven. De natuur en de biodiversiteit behouden en versterken staan hier voorop. Dode omgewaaide bomen blijven liggen. ‘Dood hout’ is nodig voor talrijke planten, dieren, paddenstoelen en bacteriën die het als woonplaats of voedselbron gebruiken. In bosreservaten worden vaak zeldzame houtzwammen, houtkevers (zoals de vermiljoenkever) en planten gevonden. Bosreservaten zijn heel belangrijk voor onderzoek. Door de natuurlijke processen te bestuderen kan men veel leren om ook in de andere bossen toe te passen.

 

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHADit is een test om je als mens te kunnen identificeren om zo automatische spam te voorkomen.

Ingang

Ronse Baan, 9690 Kluisbergen

Parkeren

Langs de Ronse Baan, met kruispunt Zandstraat, is een parkeerstrook waar je makkelijk je auto kwijt raakt.
Vlakbij het kruispunt ligt wandelknooppunt 11. Meer info: wandelrouteplanner

Openbaar vervoer

De bushalte 'Ronse Provinciaal Domein Heynsdaele' ligt op ongeveer 1,5 km van de ingang van het bos. Meer info: www.delijn.be.

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 3.4 (5 stemmen)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 2.8 (4 stemmen)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 4 (5 stemmen)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 2.6 (5 stemmen)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 3 (5 stemmen)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 3 (4 stemmen)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?