Beschermde gebieden

Beschermde gebieden

De Vlaamse overheid neemt op dit moment tal van initiatieven voor het behoud en de ontwikkeling van onze omgeving. Om de open ruimte in de toekomst veilig te stellen, wordt door de Vlaamse overheid onder meer een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) uitgetekend

Een Speciale Beschermingszone of SBZ is de officiële naam voor een Natura 2000-gebied.