Natuurinspectie

Natuurinspectie

Natuurinspecteurs kijken erop toe dat de wetgeving die de natuur moet beschermen, wordt nageleefd.

Zonder handhaving blijft de wet immers dode letter. Zowel toezicht als actieve opsporing maken deel uit van de handhaving.

Die reglementering is overal van toepassing op alle terreinen van het ANB en daarbuiten, of het nu gaat om bos, groen, wildbeheer, openbare visserij of natuur. De handhaving van die reglementering wordt geïntegreerd in het milieuhandhavingsdecreet.

Deze integratie opent heel wat mogelijkheden om de natuur nog beter te kunnen beschermen. Naast de klassieke weg van strafrechtelijke vervolging kan men ook het administratiefrechtelijke spoor volgen. Bestuurlijke maatregelen en geldboetes kunnen hierbij ingezet worden. Daarbovenop verleent het milieuhandhavingsdecreet een hele waaier aan middelen aan boswachters en natuurinspecteurs om op terrein effectief te kunnen optreden.

Inhoud: