Natuurinspectie

Natuurinspectie

Onze natuurinspecteurs kijken erop toe dat de wetgeving die de natuur moet beschermen, wordt nageleefd.

Zonder handhaving blijft de wet immers dode letter. Zowel toezicht als actieve opsporing maken deel uit van de natuurhandhaving.

De reglementering is overal van toepassing, dus op alle terreinen in het beheer van Natuur en Bos en daarbuiten, of het nu gaat om bos, groen, wildbeheer, openbare visserij of natuur. De handhaving wordt geregeld in het milieuhandhavingsdecreet.

Het milieuhandhavingsdecreet integreert alle bovenstaande elementen en opent heel wat mogelijkheden om de natuur nog beter te kunnen beschermen. Naast de klassieke weg van strafrechtelijke vervolging kunnen ook administratieve sancties (geldboetes) opgelegd worden en kan natuurinspectie ook herstelmaatregelen opleggen. Daarbovenop verleent het milieuhandhavingsdecreet een hele waaier aan middelen aan de boswachters en de natuurinspecteurs om op het terrein effectief te kunnen optreden.

Inhoud: