Subsidies

Subsidies

Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke subsidies waarvoor je bij Natuur en Bos terecht kunt.

Aankoop van gronden

Subsidies natuurbeheerplan

Inrichting van natuur

Bebossing en herbebossing

Uitgevoerde projecten rapporteren

Overige