Subsidies

Nieuwe subsidieregeling natuurbeheerplannen

De nieuwe regelgeving

Sinds 28 oktober 2017 ging de nieuwe subsidieregeling van start rond planning, ontwikkeling en uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. Voor al die subsidies is het beschikken over een goedgekeurd natuurbeheerplan (NBP) een voorwaarde (al dan niet binnen een bepaalde periode na de subsidieaanvraag).

Het ter goedkeuring ingediende natuurbeheerplan (NBP) geldt meteen als aanvraag voor de volgende jaarlijks terugkerende subsidies:

 • het beheer en de opvolging van natuurstreefbeelden (voor type 2, 3 of 4 NBP):
  • basissubsidie voor de realisatie van natuurstreefbeelden
  • aanvullende subsidie voor bosomvorming (alleen voor private eigenaars)
  • aanvullende subsidie voor het behoud en de verbetering van soorten
  • aanvullende subsidie voor de opvolging van resultaatindicatoren
  • aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties (enkel voor type 4 NBP)
 • subsidie om terreinen toegankelijk te maken en te houden (voor alle types NBP, maar > 5ha en mits goedgekeurde toegankelijkheidsregeling)

Deze subsidies worden toegekend voor een periode van zes jaar. De uitbetaling gebeurt jaarlijks na ontvangst van een schuldvordering. Bij de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan worden de subsidies voor de volgende zes jaar toegekend.

Daarnaast zijn er nog eenmalige subsidies voor investeringen:

De projectvoorstellen worden gerangschikt op basis van de beoordeling van de criteria, vermeld in de projectoproep. De subsidies worden toegekend in de volgorde van de rangschikking. De betaling gebeurt na ontvangst van een schuldvordering en de nodige bewijsstukken of verslagen.

 • Andere subsidies voor investeringen die niet via een projectoproep toegekend worden zijn:
  • restfinanciering bij een LIFE-programma: gekoppeld aan een goedgekeurd projectvoorstel in het kader van een LIFE-programma
  • aankoop van grond met het oog op erkenning als natuurreservaat (enkel bij type 4 en alleen voor private eigenaars, incl. terreinbeherende verenigingen): een overzicht van de aangekochte gronden geldt als aanvraag. De subsidie wordt pas toegekend na het uitvoeren van een doelmatigheidstoets, waarin het nut van de aankoop door het ANB beoordeeld wordt.
 • Subsidie voor de opmaak van een natuurbeheerplan is mogelijk (voor type 2, 3 of 4 NBP) voor private eigenaars en besturen.
 • Ook voor de wijziging van het natuurbeheerplan is een beperkte subsidie mogelijk. De subsidie wordt aangevraagd via een formulier. Een eerste schijf van de subsidie kan al betaald worden na de goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan. Het saldo wordt betaald na de goedkeuring van het volledige natuurbeheerplan.
 • Voor de werking van een onthaalpoort in de onmiddellijke omgeving van een natuurreservaat kunnen private eigenaars (incl. terreinbeherende verenigingen) een jaarlijkse subsidie bekomen.

Binnenkort vind je op deze pagina uitgebreidere informatie over deze nieuwe subsidieregeling. Ontdek ook meer info over het nieuwe Natuurbeheerplan. Verdere detailinfo met betrekking tot de regeling lees je in de Vlaamse Codex.

Onderstaande subsidies vallen niet onder de nieuwe regelgeving. Hiervoor is het dan ook niet nodig om een geïntegreerd natuurbeheerplan op te maken: