Natuurbeheerplan maken

Natuurbeheerplan maken

Deel 1 verkenning van een natuurbeheerplan kan best door de beheerder zelf opgesteld worden. Voor het opstellen van delen 2 tot en met 5 wordt bij natuurbeheerplannen van type twee, drie of vier vaak een beroep gedaan op een gespecialiseerde studiebureau. Het ANB stelt een model-bestek ter beschikking voor het gunnen van de opdracht tot het opstellen van delen 2 tot 5 van het natuurbeheerplan.  Bij het model-bestek horen een aantal bijlages

 

Inhoud