Jacht

Praktisch jachtexamen

Wanneer en waar vindt het praktisch jachtexamen plaats?
Het volgend praktisch jachtexamen vindt voor Vak 1 en Vak 2 plaats op 6, 7, 8, 9, 10 en 13 augustus 2018 in Ruisbroek.
Omwille van de uitzonderlijk warme en droge weersomstandigheden geldt momenteel een schietverbod op de schietstand te Leopoldsburg.
Vak 3 van het examen, de schietvaardigheidsproef kogelschieten, kan, gelet op de weersvoorspelling voor de komende dagen, NIET doorgaan op  16 en 17 augustus 2018 en zal daarom verplaatst worden naar 11 en 12 september 2018 opnieuw in Leopoldsburg.

Wie kan deelnemen?
Alleen personen die in het bezit zijn van een van volgende documenten kunnen deelnemen aan het praktisch jachtexamen:

 • Een geldig getuigschrift van het theoretisch gedeelte van het Vlaamse jachtexamen dat minder dan 3 jaar oud is op datum van het examen
 • Een geldig getuigschrift van het theoretische gedeelte van het jachtexamen in Wallonië, Nederland of het Groot-Hertogdom Luxemburg dat minder dan 3 jaar oud is op datum van het examen
 • Een geldig Vlaams jachtverlof van voor 1995

Volgende personen mogen niet deelnemen aan het praktisch jachtexamen:

 • Wie ontzet of vervallen verklaard is van het recht om wapens te dragen
 • Wie veroordeeld is wegens een jachtmisdrijf. Dit geldt alleen voor veroordelingen die dateren van minder dan twaalf maanden voor de datum waarop het uittreksel wordt afgegeven, tenzij in geval van een veroordeling wegens een jachtmisdrijf dat gepleegd is met verboden wapens, in bende, bij nacht, met verboden tuigen of met motorvoertuigen
 • Wie zich niet heeft gehouden aan de strafrechtelijke verplichtingen die volgen uit een veroordeling wegens jachtmisdrijf
 • Wie veroordeeld is wegens een misdrijf waarbij daden van geweld of weerspannigheid zijn gepleegd

Hoeveel kost dit?
Het praktisch jachtexamen bestaat uit drie vakken: “vak 1: Veilige omgang met vuurwapens en munitie”, ‘vak 2: Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer’ en ‘vak 3: Schietvaardigheidsproef met  het kogelgeweer’ .

Voor het eerste vak moet men slagen om aan de volgende twee vakken kunnen deelnemen. Een kandidaat die niet slaagt voor de drie vakken ontvangt een deelbewijs van slagen voor de vakken waarvoor hij wel slaagde. Dit deelbewijs blijft drie jaar geldig. Bij een volgend examen wordt de kandidaat vrijgesteld voor de vakken waarvoor hij/zij een geldig deelbewijs (drie jaar) kan voorleggen.

Het inschrijvingsgeld voor het praktische jachtexamen bedraagt:

 • 180 euro voor kandidaten die inschrijven voor het volledige examen
 • 100 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 “Veiligheid”.
 • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 “Veilige omgang met vuurwapens” en vak 2 ‘Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer’.
 • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 “Veilige omgang met vuurwapens” en vak 3 ‘Schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer’.

Hoe inschrijven?
Voor de inschrijving en betaling mag alleen gebruik worden gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket.

Om te kunnen deelnemen, moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) voor 17 juni 2018 ingediend zijn.

In onderstaand filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe je kan inschrijven voor het theoretisch jachtexamen; de procedure voor het pracktisch jachtexamen is net dezelfde (het formulier zelf uiteraard niet)!

Voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben of in het geval van problemen met het e-loket kan men inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be

Het volledig ingevulde papieren inschrijvingsformulier voor het praktisch gedeelte van het jachtexamen moet dan voor 17 juni 2018 met een aangetekende brief toekomen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL én het inschrijvingsgeld voor het praktisch gedeelte van het jachtexamen moet voor 17 juni 2018 betaald zijn.

Examenreglement

Geslaagden praktisch jachtexamen 2017
In 2017 schreven 512 kandidaten zich in voor het praktisch jachtexamen.

Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket (de procedure om je resultaten terug te vinden in het e-loket is dezelfde als deze weergegeven in bovenstaande instructievideo).

Alle kandidaten zonder Belgisch Rijksregisternummer kunnen onderstaande lijst raadplegen:

In deze lijst zijn enkel de namen opgenomen van de kandidaten die geslaagd zijn én via hun inschrijvingsformulier toestemming gegeven hebben voor de publicatie van hun naam op de website. 
Indien je dus je naam niet ziet staan in de lijst, kan dat te wijten zijn aan het feit dat je niet geslaagd bent of aan het feit dat je geen toestemming gegeven hebt voor de publicatie van je naam op de website. Het heeft geen zin om in geval van twijfel hierover contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Er zal niet telefonisch of via e-mail gecommuniceerd worden over de examenresultaten!

Contact
Heb je toch nog een vraag over het praktisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be.