Jacht

Theoretisch jachtexamen

Wanneer vindt het theoretisch jachtexamen plaats?
Het volgende theoretisch jachtexamen vindt plaats op zaterdag 28 april 2018.

Waar vindt het theoretisch jachtexamen plaats?
Het theoretisch jachtexamen wordt georganiseerd in Gent (provincie Oost-Vlaanderen):
Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent
Ligging & bereikbaarheid - Flanders Expo

Wie kan deelnemen?
Iedereen die minstens zeventien jaar oud is op de datum van het theoretisch examen kan deelnemen.

Hoeveel kost dit?
Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro.

Te kennen leerstof
Het theoretisch jachtexamen 2018 zal handelen over de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2018 voor wat betreft punten 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Je kan deze wetgeving hier terugvinden.

Hoe inschrijven?
Voor de inschrijving en betaling mag alleen gebruik worden gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket.

Om te kunnen deelnemen, moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) voor 16 maart 2018 ingediend zijn.

In onderstaand filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe je kan inschrijven via het e-loket.


Voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben of in het geval van problemen met het e-loket kan men inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be

Het volledig ingevulde papieren inschrijvingsformulier voor het theoretisch gedeelte van het jachtexamen moet dan voor 16 maart 2018 met een aangetekende brief toekomen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL én het inschrijvingsgeld voor het theoretisch gedeelte van het jachtexamen moet voor 16 maart 2018 betaald zijn.

Examenreglement

Geslaagden theoretisch jachtexamen 22 april 2017
In 2017 schreven 441 kandidaten zich in voor het theoretisch jachtexamen. 
Daarvan waren 85% mannen en 15% vrouwen. 97% van de kandidaten had de Belgische nationaliteit en 3% had de Nederlandse nationaliteit.

Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket (de procedure om je resultaten terug te vinden in het e-loket is dezelfde als deze weergegeven in bovenstaande instructievideo).

Alle kandidaten zonder Belgisch Rijksregisternummer kunnen onderstaande lijst raadplegen:

In deze lijst zijn enkel de namen opgenomen van de kandidaten die geslaagd zijn én via hun inschrijvingsformulier toestemming gegeven hebben voor de publicatie van hun naam op de website. 
Indien je dus je naam niet ziet staan in de lijst, kan dat te wijten zijn aan het feit dat je niet geslaagd bent of aan het feit dat je geen toestemming gegeven hebt voor de publicatie van je naam op de website. Het heeft geen zin om in geval van twijfel hierover contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. Er zal niet telefonisch of via e-mail gecommuniceerd worden over de examenresultaten!

Alle kandidaten ontvangen hun resultaat per brief.

Contact
Heb je toch nog een vraag over het theoretisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be.