Visserij

Wanneer en hoe je mag vissen

Onderstaande tabel geeft een overzicht wanneer en hoe je mag vissen.

V groen: toegelaten
V geel: toegelaten in de waterwegen en visplassen van de positieflijst (pdf - 50 KB) 
X rood: verboden

Vissen mag van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. Raadpleeg hier de officiële uren van zonsopgang en zonsondergang >
Nachtvissen: vissen tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang.
Voor snoek geldt een volledige terugzetverplichting.

Vissen in de gesloten tijd (16 april-31 mei) en nachtvisserij is toegelaten in de wateren vermeld op de positieflijst (pdf - 50 KB)! Opgelet: de lokale eigenaar of beheerder kan de toegang in de gesloten tijd of ’s nachts beperken. Respecteer dus steeds lokale toegangsregelingen, die ook vermeld staan in de positieflijst (pdf - 50 KB).

Bijzondere bepalingen

 • In deze wateren mag je om ecologisch redenen nooit vissen in de gesloten tijd en tijdens de nacht.
 • In alle wateren moet elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst wordenvrijgelaten tijdens het vissen in de periode van 16 april tot en met 31 mei of tijdens de nachtvisserij.
 • Tijdens de nachtvisserij mag een visser evenmin vis in het bezit hebben die buiten de periode van nachtvisserij is gevangen. Tijdens de nachtvisserij is het gebruik van vis of delen ervan als aas en kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm verboden.
 • Alle vissen die toevallig gevangen worden in de tijd waarin het vissen erop volgens voorgaande tabel verboden is, moeten onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten.
 • In alle onbevaarbare waterlopen, in de waterwegen niet vermeld op positieflijst (pdf - 50 KB) en in de openbare visplassen niet vermeld op de positieflijst (pdf - 50 KB) is het van 1 maart tot en met 31 mei verboden vis of delen ervan als aas en kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm te gebruiken.

Terugzetverplichting Zwalm en IJse

Ter bescherming van de populaties van enkele zeldzame vissoorten waarvoor herstelprogramma’s worden uitgevoerd, is in de rivieren Zwalm en IJse en hun zijwaterlopen een volledige terugzetverplichting van toepassing en is het bezit en het gebruik van aasvissen niet toegelaten.

Maatregelen zeebaars

Voor zeebaars gelden de volgende maatregelen in de binnenwateren:

 • Van 1 januari tot en met 30 juni: volledige terugzetverplichting.
 • Van 1 juli tot en met 31 december: een hengelaar mag per dag maximum 1 zeebaars (minimummaat 42 cm) onttrekken en vervoeren.
 • In het Boudewijnkanaal is een volledig visverbod van toepassing vanaf het zuidelijke uiteinde van de zeesluis tot 200 meter landinwaarts.
 • In de zeewaartse zone van het Kanaal van Gent naar Oostende is een volledige terugzetverplichting van toepassing vanaf het sas van Slijkens tot aan de N34.
   
 • Besluit maatregelen zeebaars (pdf - 1 MB)

Peurvissen

Het is altijd en in alle wateren toegestaan met de peur op paling te vissen.
Vissers mogen tijdens het vissen in de periode van 16 april tot en met 31 mei of tijdens de nachtvisserij alleen paling in het bezit hebben of meenemen op voorwaarde dat ze gebruik maken van één peur en geen andere hengel gebruiken.

Vliegvissen

In alle waterwegen en onbevaarbare waterlopen is het vliegvissen vanaf de oever toch toegestaan van 16 april tot en met 31 mei. Elke gevangen vis moet onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten.