Kapvergunning

Kapmachtiging in privébos


Kapping in privébos?

Vul het in en stuur het naar het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Het agentschap beslist binnen de zestig dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als het agentschap binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

In privébos kan je een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen uitvoeren zonder kapmachtiging, maar dan moet je die kapping en de motivatie wel ten laatste 24 uur na de kapping schriftelijk melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Bij een kapping om sanitaire redenen ('sanitaire kap') moet je de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het agentschap.
Sanitaire redenen = voorkomen van verdere aantasting door ziekte. 

Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het agentschap voorleggen. Dit kan eenvoudig via het invullen van hetzelfde formulier als voor het aanvragen van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kapping al uitgevoerd is en waarom.