2 °C
Zonnig
Zonnig

Doornpanne – Hoge Blekker

2.833335
 • 2
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 3
 • Overzicht
 • Commentaren (0)
 • Bezoekerscentrum
 • Praktische info

#doornpanne, #hogeblekker

Neem je fiets of stapschoenen en kom genieten van de rust die De Doornpanne te bieden heeft. Op een boogscheut van de zee vormen zijn grote en kleine bewoners, gevarieerde kleurenpaletten en schitterende vergezichten het decor van het boeiende leven dat zich dagelijks afspeelt in de natuur.

De troeven

 • Bezoekerscentrum De Doornpanne
 • Natuurleerpad, wandel- en fietspaden
 • De hoogste duinrug aan de Vlaamse Kust
Toon meer informatie

De Doornpanne en de Hoge Blekker vormen samen met de Schipgatduinen een aaneengesloten duinmassief van 240 ha. In een niet al te ver verleden sloten daar nog eens de Witte Burg en de Noordduinen op aan. 
Doorheen de duinen lopen verschillende wandelcircuits, een fietsroute en een natuurleerpad. Het bezoekerscentrum ‘De Doornpanne’ is het onthaalpunt voor bezoekers, er vertrekken regelmatige geleide wandelingen door de duinen en er worden wisseltentoonstellingen georganiseerd.

Duinencomplex

Het gebied omvat uiteenlopende duintypes.  Het randgebied van de Doornpanne (157 ha) bestaat uit stuifduinen. De kern van het duinencomplex bestaat uit een brede depressie of panne, waarvan de begroeiing een mozaïek vormt van bos, dichte struikvegetatie met onder andere duindoorn, meidoorn, sleedoorn (vandaar de naamgeving van De Doornpanne) en open duinvegetatie (mosduin en duingrasland).
Errond situeert zich een gordel van stuifduinen met onder andere de hoogste duintop van de Vlaamse kust (de Hoge Blekker 33 m).


Beschermd

De Doornpanne vormt sinds 1975 een beschermd landschap en werd dan ook opgenomen in de lijst van natuurgebieden met een Europese bescherming (NATURA 2000-netwerk).
Eén van de factoren die het gebied van verkaveling bespaarde, is de aanwezigheid van de IWVA die in het gebied sedert 1947 een waterwinning exploiteert.
Deze activiteit heeft in het verleden een duidelijke impact op de waterhuishouding gehad. Sedert 2002 wordt een duurzame waterwinning gerealiseerd waardoor de grondwaterwinning kon afgebouwd worden.
De grondwatertafel wordt via kunstmatige infiltratie aangevuld. Het infiltratiewater is rioolwatereffluent, afkomstig van het RWZI Wulpen dat daarna in het IWVA pompstation Torreele via membraanfiltratie volledig gezuiverd wordt. Het bekomen infiltratiewater wordt daarna geïnfiltreerd in het infiltratiebekken in het zuidelijk gedeelte van De Doornpanne. Na een verblijftijd van gemiddeld 40 dagen wordt het water weer opgepompt, belucht en ontijzerd en wordt het opnieuw drinkwater. Zo werd de kringloop gesloten en kunnen de natuurwaarden van de duinen in combinatie met het geschikte natuurbeheer verhogen.
 

Grazers

Met het natuurbeheer wordt gestreefd naar een meer open en vochtiger duinmilieu. Shetlandpony’s en ezels worden hiervoor als grote grazers het jaar rond ingezet. Door hun graasgedrag zorgen ze voor een meer open landschap met veel structuur. Kort gegraasde plekjes met daartussen hoger opgaand gras en ruigtes, kronkelende looppaadjes en stuifkuilen wisselen elkaar af. Veel dieren zoals vogels, insecten, spinnen en planten profiteren van deze structuurrijke vegetatie.In gedeeltes waar de grazers niet ingezet worden wordt gekozen voor plaatselijk maaibeheer waarbij het maaisel afgevoerd wordt. Hierdoor wordt de bodem armer en neemt de biodiversiteit toe.


Zeldzaam

In de duingraslanden vind je zeldzame planten als grote tijm, geel zonneroosje, walstrobremraap en kalkbedstro. In de vochtige graslanden rond het infiltratiepand bloeien orchideeën. In en rond de struwelen en bosjes vinden veel zangvogels hun geschikte plek. Je hoort er nachtegaal, sprinkhaanrietzanger en fitis. Insecten zoals het heggeranklieveheersbeestje, de mierenleeuw en de blauwvleugelsprinkhaan behoren tot de zeldzame insecten van het gebied.


De grootste

De Hoge Blekker, het duin dat zijn naam gaf aan het domein, is de hoogste duinrug (33 m) aan de Vlaamse kust. Blekker of Blinkaart is de volkse benaming voor onbegroeide duinheuvel die het zonlicht weerkaatst (blekken of blinken). Het was een vast baken voor de zeelui die van ver al zijn witte kruin zagen blinken ('blekken' in het plaatselijke dialect).

De Hoge Blekker heeft het uitzicht van een stuifduin met schaars verspreide helmgraspollen. Plaatselijk worden deze stuifduinplekken afgewisseld met struweel, bestaande uit duindoorn, wilde liguster, gewone vlier, eenstijlige meidoorn en sleedoorn. Op andere plaatsen domineert een open begroeiing van helm en andere begeleidende soorten zoals duinzwenkgras.
In halfstuivend helmduin komen ook een aantal specifieke zwamsoorten voor waaronder de duinfranjehoed die vegeteert op afgestorven helmgraspollen. Een karakteristieke vogel in dit gebied is de kuifleeuwerik.

Het centrale deel van De Doornpanne is eigendom van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne- Ambacht (IWVA) en fungeert als waterwingebied. Andere delen hebben het statuut van Vlaams Natuurreservaat en worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en bos.

Dit is een Natura 2000-gebied

 • Toegankelijke paden voor rolstoelen

  Het centraal wandel- en fietspad werd aangelegd in schelpenklei. Hierlangs kunnen rolstoelgebruikers comfortabel het natuurgebied verkennen.

 • Wandelen

  Het centraal wandelpad maakt de verbinding tussen de Witte Burg en de Hoge Blekker. Via een bijkomende lus kan je door de ezelbegrazing wandelen. Aan de verschillende toegangspunten vind je infoborden met de uitgestippelde wandelroutes.

 • Natuurleerpad

  Dit pad van 3 km nodigt de wandelaar uit om alle zintuigen aan te spreken om De Doornpanne te ontdekken.

 • Doornpannewandelroute

  Bewegwijzerde route van 8 km.

  Route
 • Wandelknooppunten

  Knooppunt 59 van het wandelnetwerk Westkust ligt aan het bezoekerscentrum. Volg de knooppunten 54 – 55 – 50 – 51 om de Hoge Blekker te zien.

  Kaart
 • Schipgatwandelroute

  Deze route van 5,8 km gaat via de Doornpanne naar de Schipgatduinen

  Route
 • Witte Burgwandelroute

  Route van 10,5 km.

  Route
 • Fietspad

  Het centraal fietspad maakt de verbinding tussen de Doornpannestraat en de Hoge Blekker.

 • Knooppunten

  Knooppunt 58 ligt aan het bezoekerscentrum, knooppunt 62 aan de Hoge Blekker.

  Kaart
 • Doornpanneroute

  Fietsroute van 38,3 km.

  Route
 • Bezoekerscentrum De Doornpanne

  Het bezoekerscentrum ligt aan de ingang van het natuurgebied.

  Bezoekerscentrum

Tips en reacties van bezoekers

Heb je onlangs dit natuurgebied bezocht en heb je nog interessante tips? Vul dan hier je reactie in of laad een relevante foto op. Onderaan de pagina verschijnen alle berichten.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 100 MB.
Toegestane bestandstypen: png gif jpg jpeg.
CAPTCHAThis question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

De Nachtegaal

Kruispunt van natuur en educatie

In de vaste tentoonstelling maken jong en oud op een actieve, leuke en boeiende manier kennis met de zee, het strand en de duinen.
In de duintuin wandel je door verschillende duinmilieus die elk hun eigen specifieke plantjes en dieren herbergen.
Scholen kunnen kiezen uit een ruim educatief aanbod: Zeesnuisteren, Beestig duinpad, Zeevogels in de kijker zijn slechts enkele voorbeelden.
Voor gezinnen werden zoektochten ontwikkeld doorheen het museum en in de duintuin.

Aan de balie kan je terecht voor heel wat toeristisch-recreatieve informatie en kan je educatieve materialen en lesbrochures kopen in onze groene winkel.
Je kan er ook educatief materiaal ontlenen en rugzakken om de natuur en de streek beter te leren kennen.
Het cafetaria biedt streekbieren, fairtradedrankjes en hoeve-ijsjes aan democratische prijzen aan. Het terras is bij mooi weer een fantastische plek!

De Nachtegaal ligt op 8,3 km van De Doornpanne.

Ingang

Doornpannestraat 2, 8670 Koksijde

De bushalte 'Oostduinkerke Schipgat' ligt aan het bezoekerscentrum. De halte van de kusttram 'Oostduinkerke Schipgat' ligt op 300m van het bezoekerscentrum. Meer info: www.delijn.be.

Geef sterren aan dit natuurgebied

Je kunt elk natuurgebied beoordelen aan de hand van zes categorieën. Ga met de muis over de sterren en klik op het gewenste aantal dat je wil geven.

Gemiddeld: 2 (1 vote)
Heb je genoten van je bezoek aan dit natuurgebied en zou je andere mensen aanraden om er ook naartoe te trekken?
Gemiddeld: 1 (1 vote)
Zijn er voldoende faciliteiten zoals infoborden, een duidelijke ingang, parking, bewegwijzering, banken, picknicktafels, barbecue, sanitair…
Gemiddeld: 4 (1 vote)
Is het natuurgebied interessant voor kinderen? Is het avontuurlijk? Is er een speelzone? Kun je met een buggy op de paden?
Gemiddeld: 2 (1 vote)
Kom je in dit natuurgebied planten of dieren tegen die uniek zijn in Vlaanderen? Of kom je er een uitzonderlijke variatie aan soorten tegen? Is het een verrassend landschap?
Gemiddeld: 5 (1 vote)
Leent dit natuurgebied zich tot sporten? Kun je er gaan joggen, fietsen, mountainbiken, paardrijden…? Is er een fit-o-meter? Worden er natuurlopen georganiseerd?
Gemiddeld: 3 (1 vote)
Zijn er veel verschillende en gevarieerde wandelroutes? Zijn die routes duidelijk bewegwijzerd? Is er een wandelroute voor elk type wandelaar?