Jacht

Jachtexamen

Om te mogen jagen in Vlaanderen moet je eerst aantonen dat men over voldoende kennis en kunde beschikt om te jagen. Daarom moeten alle kandidaat-jagers eerst een theoretisch én een praktisch jachtexamen afleggen. Het jachtexamen wordt één maal per jaar georganiseerd.

Het theoretisch examen bestaat uit een schriftelijke proef met 60 meerkeuzevragen, waarvan er 15 gesteld worden met behulp van foto’s. In het examen wordt de kennis getest over de volgende zaken:

Vak 1: wetgeving
Vak 2: fauna
Vak 3: jachtwapens en munitie

Om te slagen moet je op elk vak de helft van de punten scoren en moet je in het totaal 60% behalen (36/60). Elk correct antwoord levert 1 punt op, bij een foutief antwoord wordt 0,5 punt in mindering gebracht en een blanco antwoord levert 0 punten op.

Het praktisch jachtexamen bestaat uit drie praktische proeven. In het examen wordt de kennis getest over de volgende zaken:

Vak 1: Veilige omgang met vuurwapens en munitie

  • Een geweer demonteren en monteren
  • Een buks grendelen en ontgrendelen
  • Een geweer en een buks laden en ontladen
  • Een vuurwapen (buks en geweer) dragen tijdens de jacht
  • Een hindernis nemen met een vuurwapen tijdens de jacht
  • Afstanden schatten op open terrein en in het bos
  • Met een vuurwapen schieten tijdens de jacht

Het minimaal vereiste aantal punten op dit vak is 12/20.

Vak 2: Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer

  • Tien schoten op een bewegend doel.

Per treffer worden er 2 punten toegekend. Het minimaal vereiste aantal punten op dit vak is 10/20.

Vak 3: Schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer

  • Tien patronen af te vuren, met of zonder steun, op een vaste schietschijf.

Per treffer binnen een diameter van 10 centimeter worden er 2 punten toegekend, het minimaal vereiste aantal punten op dit vak is 10/20.

Tijdens het praktisch examen kun je deelbewijzen behalen voor drie onderdelen. Wie slaagt op een onderdeel krijgt daarvan een deelbewijs, ook als je niet op alle onderdelen geslaagd bent. Dat deelbewijs blijft drie jaar geldig. De kandidaat is bij de volgende praktische examens vrijgesteld voor de onderdelen waarvoor hij een geldig deelbewijs kan voorleggen.

Voorbereiding

Natuur en Bos organiseert zelf geen opleidingen.
Indien gewenst kun je contact opnemen met organisaties die wel een opleiding voorzien. Hun contactgegevens vind je hieronder.


Contact

Heb je toch nog een vraag over het jachtexamen?
Mail of bel naar jachtexamen@vlaanderen.be of 02/553 81 02.