Jacht

Jachtverlof

Wie kan een jachtverlof aanvragen?

Om een jachtverlof aan te vragen moet je minstens 18 jaar zijn. Je moet bovendien kunnen aantonen dat je voldoende bekwaam bent, en fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen. Je voorgeschiedenis wordt immers bekeken: er mogen geen ernstige veroordelingen op je naam staan. De precieze voorwaarden staan vermeld in artikel 13 en 14 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

> Ontdek hier welke documenten je moet voorleggen

Hoe kun je een jachtverlof aanvragen?

  • Via het e-loket (dit is echter niet mogelijk voor niet-Belgen).

Hoeveel kost een jachtverlof?

De prijs voor een gewoon jachtverlof is 150 euro. Een jachtverlof waarmee je enkel op zondag mag jagen kost 105 euro. Sommige provincies rekenen daar bovenop nog een provincietaks aan.

Hoe betalen?

De betaling dient te gebeuren op IBAN-nummer: BE15 3751 1109 8930 BIC: BBRUBEBB van het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 BRUSSEL. Vermeld bij jouw betaling steeds “Achternaam Voornaam – Jachtverlof 2020-2021”

Terugbetaling belasting

Hoe kun je de terugbetaling van de belasting voor een jachtverlof vragen als de arrondissementscommissaris weigert dat jachtverlof af te geven?
Als de arrondissementscommissaris weigert een jachtverlof af te geven krijgt de bevoegde administratie daarvan onmiddellijk een melding en zal ze spontaan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was. In principe hoeft u hiervoor dus niets te doen.

Hoe kun je de terugbetaling van de belasting voor een jachtverlof vragen als je een fout hebt gemaakt bij de betaling van die belasting?
Als je een fout hebt gemaakt bij de betaling van de provinciebelasting zal de bevoegde administratie spontaan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was. In principe hoeft u hiervoor dus niets te doen.

Als je een dubbele betaling hebt gedaan of een fout hebt gemaakt bij de betaling van de gewestbelasting kan u een mailtje verzenden aan jacht.anb@vlaanderen.be. De bevoegde administratie zal dan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was.