Vacatures

Jobs

    Titel Afdeling Diploma Locatie
    Deskundige overheidsopdrachten Operationeel Terreinbeheer Bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid (met voorkeur in een juridische of technische richting) Antwerpen
    Informaticus Staf en ondersteunende diensten Bachelordiploma in het studiedomein informatica, bij voorkeur in de afstudeerrichting van toegepaste informatica Brussel
    Adjunct-Directeur Oost- en West-Vlaanderen Gebiedsgerichte Werking Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid Gent of Brugge