Nieuws

Nieuws

 

LIFE DUNIAS herstelt kustduinen | Natuurpunt - 2 juni 2022

De komende 5 jaar worden woekerplanten aangepakt in de Vlaamse kustduinen. Ze komen langs de volledige kust voor en verdringen er de lokale duinnatuur. De werken worden gecoördineerd door Natuur en Bos in het kader van het Europese LIFE DUNIAS project. Ook andere partners, waaronder Natuurpunt en de lokale besturen, zitten mee aan boord. Het project kan rekenen op financiële steun uit Europa en Vlaanderen. > Zeldzame natuurtypes onder druk in de duinen

               

Startschot Vlaams duinenherstel met Bioblitz in De Panne - 20 mei 2022

De komende 5 jaar zullen invasieve, exotische planten worden aangepakt in de Vlaamse kustduinen. Ze komen langs de volledige kust voor en verdringen er de lokale duinnatuur. De werken worden gecoördineerd door Natuur en Bos in het kader van het Europese LIFE DUNIAS-project. Ook andere partners, waaronder Natuurpunt en de lokale besturen, zitten mee aan boord. Het project kan rekenen op financiële steun uit Europa en Vlaanderen. Morgen, op de Europese Natura 2000-dag, wordt er een heuse ‘Bioblitz’ in De Panne georganiseerd om de woekerplanten nog beter in kaart te brengen. > Vlaams Minister van natuur Zuhal Demir vertelt dit over het project..

                
Naar de top

LIFE DUNIAS Bioblitz op 21 mei 2022

Exotische planten in het oudste en grootste natuurreservaat van onze kust

Op 21 mei zal in het Westhoekreservaat een bioblitz plaatsvinden met als doel om zoveel mogelijk exotische planten in beeld te brengen. Duinen met helmgras wisselen elkaar hier af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Naast beschermde topnatuur, met soorten zoals de rugstreeppad en talrijke orchideeënsoorten komen hier heel wat exotische planten voor zoals mahonie, Amerikaanse vogelkers en rimpelroos. Het LIFE DUNIAS project zal deze planten verwijderen om de kenmerkende duinnatuur te herstellen. Aan de hand van een ‘challenge’ zullen deelnemers aangemoedigd worden om zoveel mogelijk exotische plantensoorten in te voeren via een smartphone app. Deze gegevens zullen vervolgens tijdens het DUNIAS project gebruikt worden. We doorkruisen in groep het gebied en gaan gezamenlijk op zoek naar invasieve planten (Let op: dit is geen gegidste wandeling, er wordt een actieve bijdrage van de bio-blitzers verwacht).

Waar: Westhoekreservaat De Panne
Wanneer: zaterdag 21 mei
Organisatie: INBO, ANB, LIFE DUNIAS
Praktisch: Afspraak aan café Le Perroquet (Duinhoekstraat 174, De Panne). Tussen 9u en 10u krijg je koffie en uitleg over de activiteit. Om 10u gaat de bioblitz van start. Op het einde van de dag wordt een hapje en een drankje voorzien. Lunch is zelf mee te nemen. Deelname enkel mogelijk via inschrijving. Kinderen welkom onder begeleiding van de ouders.

                
Naar de top

Onze natuur: DUNIAS bant in vijf jaar tijd invasieve exoten uit onze duinen - 11 mei 2022

De duinen opnieuw duin laten zijn, dat is het ambitieuze plan van een enthousiaste ploeg medewerkers van het LIFE DUNIAS project. Om onze kustduinen in hun oude glorie te herstellen, willen ze ruimte vrijmaken voor de oorspronkelijke duinvegetatie. Dat kan alleen door resoluut én voorgoed alle invasieve exoten uit het landschap te weren. Een heus titanenwerk dat in goede banen geleid wordt door Reinhardt Strubbe van het Agentschap voor Natuur en Bos. Vandaag staat de projectcoördinator de 'Onze natuur redactie' te woord over de uitdagingen waarmee het team de komende vijf jaren geconfronteerd zal worden. > Geen half werk...

                
Naar de top