Wat is LIFE DUNIAS?

Wat is LIFE DUNIAS?

Welkom op de webpagina rond het LIFE DUNIAS project!

DUNIAS is een letterwoord en staat voor ‘DUNe restoration by tackling Invasive Alien Species’, vrij vertaald: het herstel van onze duinen door het verwijderen van woekerplanten.

In dit natuurherstelproject zullen duingebieden langsheen de volledige Vlaamse kuststrook vrijgemaakt worden van struikachtige invasieve uitheemse soorten. Volg de vooruitgang van het project hier, via onze Facebook of Instagram pagina. 
               
Het project is gestart op 1 december 2021 en loopt tot 1 december 2026. Agentschap Natuur en Bos (ANB) zal samen met 15 partners via een gecoördineerde aanpak deze woekerplanten verwijderen. Het DUNIAS project ontvangt financiële steun via het LIFE-programma van de Europese Unie, alsook van alle projectpartners.

                                        

Disclaimer: De LIFE DUNIAS website weerspiegelt de standpunten van het projectpartnerschap en niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de Europese Commissie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de informatie die erin staat. 

Naar de top