Wat is LIFE DUNIAS?

Wat is LIFE DUNIAS?

Welkom op de webpagina rond het LIFE DUNIAS project!

DUNIAS is een letterwoord en staat voor ‘DUNe restoration by tackling Invasive Alien Species’, vrij vertaald: het herstel van onze duinen door het verwijderen van woekerplanten.

In dit natuurherstelproject zullen duingebieden langsheen de volledige Vlaamse kuststrook vrijgemaakt worden van struikachtige invasieve uitheemse soorten. Volg de vooruitgang van het project hier, via onze Facebook of Instagram pagina. 
          
Het project is gestart op 1 december 2021 en loopt tot 1 december 2026. Agentschap Natuur en Bos (ANB) zal samen met 15 partners via een gecoördineerde aanpak deze woekerplanten verwijderen. Het DUNIAS project ontvangt financiële steun via het LIFE-programma van de Europese Unie, alsook van alle projectpartners.

Natuurherstel in de duinen

Met LIFE DUNIAS laten we inheemse soorten opnieuw floreren in ons uniek duingebied door de woekerplanten te verwijderen. Met kranen graven we het duinenzand op, we zeven het en herstellen zo de inheemse natuur. Niet schrikken dus, als je binnenkort grote machines aan het werk ziet langs de kuststrook. Ze verzekeren de toekomst van onze duinen!

Ook jij kan een belangrijke rol spelen bij het natuurherstel van onze duinen. Woekerplanten hebben vaak prachtige bloemen waardoor ze graag gezien zijn in onze tuinen. Ze horen er echter niet thuis en brengen ecologische en economische schade met zich mee. Kies jij voortaan voor inheemse planten in jouw tuin?

Daarnaast is het een grote hulp wanneer je woekerplanten in de duinen kan herkennen en signaleren via www.waarnemingen.be: zo voorkomen we in de toekomst verdere overwoekeringen van het duinenlandschap. Jullie waarnemingen gebruiken we namelijk om snel de nodige actie te ondernemen!

Concrete acties

  1. Verwijdering van ongeveer 40 ha woekerplanten in de Vlaamse duinen van alle partners en co-financiers. Doordat deze planten over het algemeen niet eenvoudig te verwijderen zijn, zetten we hiervoor grote machines met kraan, grote mobiele zeven en tractoren in.
  2. Aankoop 30 ha privégronden, zodat ook hierop woekerplanten kunnen verwijderd worden. 
  3. Uitgebreide communicatiecampagne over de terreinacties: DUNIAS film, brochure, expo, infoborden, infowandelingen, enz.
  4. Sensibiliseren via trainingen van natuurgidsen, vrijwilligers, tuinrangers, ‘community-based’ verwijdering (samen met scholen, jeugdbewegingen en jongeren woekerplanten verwijderen)
  5. Sensibiliseren via trainingen in secundaire en hogescholen, overleg met professionele sector (plantencentra, tuinarchitecten, plantensector), enz. 
  6. Sensibilisatie van de kustgemeentes via lijsten van te gebruiken plantgoed, presentaties en infowandelingen, prijs voor gemeentes die inspanningen leveren, enz.
  7. Twee internationale workshops over IAS (woekerplanten)
  8. After LIFE conservation plan: plan om aanpak woekerplanten na het project vast te leggen, met ultieme doel een aantal ondertekende engagementen te verkrijgen (bv. geen aanplant woekerplanten meer in plantsoen kustgemeentes).

                

Disclaimer: Medegefinancierd door de Europese Unie. Geuite standpunten en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Naar de top