Multimovepad Gerheserbossen en -heide

Multimovepad Gerheserbossen en -heide

Dit bewegwijzerde Multimovepad, van ongeveer 1,2 kilometer, start ter hoogte van zwembad De Merel. Door de klim- en stappalen, de evenwichtsbalk, de verspringbak, de katapult, het klimnet, de schommel en de evenwichtsbalk … leren kinderen o.a. volop klimmen, springen en landen, glijden, slaan, trekken en duwen, wandelen en lopen.

Veel van de aanwezige constructies werden gemaakt met hout afkomstig uit de omliggende bossen. Omgevallen bomen (door storm of in functie van veiligheidskap) krijgen op deze manier een duurzame bestemming.

Het Multimovepad bevindt zich in de vernieuwde speelzone. Naast een aantal open plekken voor kleine activiteiten werden ook 2 kampen met een takkenwal gecreëerd. Enkele creatieve geesten ontwikkelden op deze manier het ‘vossenkamp’ en het ‘everzwijnkamp’.

Aan de buitenzijde van de speelzone werd takhout gestapeld in functie van de veiligheid. In de speelzone prijken ook enkele mooie houten sculpturen.

  • Locatie: Gerheserbossen en -heide, Zwarte Spechtstraat 57 in Leopoldsburg
  • Start naast de parking aan zwembad De Merel

Het Multimovepad Gerheserbossen en -heide is het resultaat van een mooie samenwerking tussen Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Sport Vlaanderen en de gemeente Leopoldsburg. Arbeiders van werkplaats ‘De Winning’, Natuur en Bos en de gemeente Leopoldsburg legden hierbij de nodige creativiteit aan de dag.