Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 24/01

  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Jacht

  24/01

  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Dit afschot is noodzakelijk om schade aan omliggende landbouwgronden te beperken en om de veiligheid op de weg te verhogen. Maar ook in de aangrenzende tuinen en in de natuurgebieden zelf zorgen deze dieren voor heel wat schade wanneer de wildstand blijft toenemen zoals dat de voorbije jaren het geval was. Er zit immers geen natuurlijke rem op het aantal everzwijnen in een gebied als er volop voedsel voorradig is. En dat is hier het geval, veel eikels beukennootjes in de bossen en uitgestrekte maisvelden er om heen en eer zijn geen natuurlijke vijanden voor de everzwijnen zoals wolf en beer, ook de zachte winters laten een steile groei van de wildstand toe.

  Jacht
  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
 • 24/01

  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek

  Natuurbeheer

  24/01

  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek

  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek

  Op een oppervlakte van 1,3 hectare wordt een bos en een struikengordel aangeplant. De soorten bomen en struiken die aangeplant worden zijn inheemse autochtone soorten zoals wintereik, beuk, haagbeuk, hazelaar, hulst, sleedoorn en meidoorn.

  Inrichtingswerken Wolfsputten naderen einde

  In 2018 startte Natuur en Bos van de Vlaamse overheid met inrichtingswerken in het natuurgebied de Wolfsputten in Dilbeek. De werken passen in het natuurbeheerplan en naderen nu hun eindpunt. De werken zorgen ervoor dat zowel de natuurwaarden als de beleving van het gebied sterk verbeteren. De blikvangers van de inrichtingswerken zijn ongetwijfeld de nieuwe hondenlosloopzones en het uitkijkplatform. Tal van nieuwe en vernieuwde paden zorgen ervoor dat de bezoeker de Wolfsputten het hele jaar door kan ontdekken en dat de kwetsbare en vaak natte delen van de Wolfsputten toch topnatuur kunnen blijven. De natuur in Wolfsputten is immers Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil Natuur en Bos deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren. 

  Uitkijken naar het voorjaar

  Dit voorjaar staan nog enkele werken op het programma zoals het afwerken van de onthaalzone, verbeteren van enkele paden en plaatsen van enkele zitbanken. 

  Welkom op de plantactie

  We nodigen u van harte uit op de plantactie die plaatsvindt op dinsdag 28 januari 2020. De kinderen planten boompjes en struiken vanaf 9u. De plantactie vindt plaatst aan de Wolfsputten langs de Kloosterstraat in Dilbeek. Neem best vooraf contact op met de boswachter om af te spreken. 

  Natuurbeheer
  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek
  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek
 • 23/01

  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg

  Natuurbeheer Jacht

  23/01

  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg

  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg

  Jagers hebben tijdens een drukjacht op everzwijnen in het Vijvergebied Midden-Limburg in Zonhoven en Hasselt 15 dieren geschoten. Hoewel everzwijnen kunnen zorgen voor een interessante dynamiek, was de populatie het afgelopen jaar te groot geworden.

  De voorbije maanden kenden niet alleen landbouwers maar ook natuurbeheerders en particulieren in Zonhoven en Hasselt schadegevallen door everzwijnen. Ondanks inspanningen om schade aan landbouwgronden, kwetsbare graslanden en privé-tuinen te voorkomen, bleef deze in verschillende gebieden onverminderd. In samenwerking met een groep jagers organiseerde Natuur en Bos deze drukjacht in het Vijvergebied Midden-Limburg, inmiddels voor de tweede keer. De eerste keer werden 16 dieren geschoten.

  Ondanks de sabotage van meerdere hoogzitten met kettingzagen zijn er tijdens de drukjacht in het vijvergebied de Wijers 15 evers geschoten. De jacht startte hierdoor een uurtje later. Door deze georganiseerde, gerichte actie proberen jagers en professionals de everzwijnenpopulatie weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De dode dieren worden onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken en na goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Door hun schuwe en veelal nachtactieve levenswijze zijn wilde zwijnen een zeer moeilijke soort om te inventariseren. De komende periode wordt geïnventariseerd of de aangebrachte everzwijnenschade effectief is afgenomen.

  Natuurbeheer Jacht
  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg
  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg
 • 22/01

  Jachtexamen 2020

  Jacht

  22/01

  Jachtexamen 2020

  Jachtexamen 2020

  Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro. Inschrijven kan enkel met het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket van Natuur en Bos op www.natuurenbos.be/e-loket
  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, tel. 02/553.81.02 of via jachtexamen@vlaanderen.be). Het ingevulde formulier moet dan uiterlijk op 11 maart 2020 met een aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn.

  Praktisch jachtexamen

  Het praktisch jachtexamen omvat drie vakken: (1) veilige omgang met vuurwapens en munitie, (2) schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer, en (3) schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer. Slagen voor vak 1 is noodzakelijk om aan de volgende twee vakken deel te nemen. Een kandidaat die niet slaagt voor de drie vakken ontvangt een deelbewijs voor de vakken waarvoor hij wel slaagde. Bij een volgend examen wordt hij dan vrijgesteld voor de vakken waarvoor hij dit geldig deelbewijs (drie jaar) kan voorleggen.
   
  Vakken 1 en 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vinden plaats op 3, 4, 5 en 6 augustus 2020 (eventueel 7 augustus 2020 bij uitzonderlijk veel kandidaten) in Ruisbroek (Puurs – Sint-Amands). Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vindt plaats op 11 en 12 augustus 2020 in Leopoldsburg (eventueel 13 augustus 2020 bij uitzonderlijk veel kandidaten).

  Het inschrijvingsgeld voor het praktisch jachtexamen bedraagt:

  • 180 euro voor kandidaten die zich inschrijven voor het volledige examen
  • 100 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 2
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 3
    

  Ook de inschrijving voor het praktisch jachtexamen kan enkel via het E-loket van Natuur en Bos. Het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) moet uiterlijk op 10 juni 2020 zijn ingediend.

  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos op voormeld adres.

  Meer informatie op www.natuurenbos.be/jachtexamen.  

  Jacht
  Jachtexamen 2020
  Jachtexamen 2020
 • 21/01

  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Natuurbeheer Jacht

  21/01

  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Tussen 1958 en 2008 werden er Vlaams-Brabant - op een zeldzame doortrekker na - geen everzwijnen waargenomen. Vanaf 2016 werden de eerste biggen waargenomen in het Meerdaalwoud zodat we van een gevestigde populatie kunnen spreken.

  Naar alle waarschijnlijkheid zijn de dieren vanuit Wallonië naar het Meerdaalwoud, het Heverleebos en de Dijlevallei gemigreerd. Everzwijnen zijn gebonden aan grote loofbossen en de dieren spelen een belangrijke rol in de natuurlijke verjonging van soorten als eik en beuk, je vindt ze in alle grote West Europese bosgebieden.In normale omstandigheden houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters zijn geen evidentie meer, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel  (maïs, eikels) is in ons landschap geen gebrek. Daardoor nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven maar ook elders in Vlaanderen.

  Zo’n onevenredig grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Landbouwers leiden schade en privétuinen worden omgewoeld tijdens nachtelijk everzwijnbezoek. Er werden meerdere verkeersongevallen met everzwijnen geregistreerd, ze houden lelijk huis in tuinen en ook in de bos- en natuurgebieden verstoort een overpopulatie het ecologisch evenwicht. Wie de dieren niet bedreigt of insluit loopt geen gevaar, maar er is al wel een melding van een loslopende hond die stevig werd aangepakt door een everzwijn.

  De aanwezigheid van everzwijnen wordt door het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek nauwgezet opgevolgd via wildcamera’s en er is een centraal meldpunt (e-locket www. Natuurenbos) waar burgers schade kunnen registreren. Op de website worden ook de voorwaarden voor een eventuele vergoeding van schade beschreven. Het nemen van preventiemaatregelen zoals het afrasteren van tuinen en akkers staat daarbij centraal.

  Die preventieve maatregelen kunnen de populatie evenwel niet stabiliseren of doen afnemen. De everzwijnen worden daarom ook bejaagd. Dit gebeurt planmatig. Er is nagenoeg het hele jaar rond intensieve jacht aan de rand van de natuurgebieden en in het landbouwgebied terwijl centraal in het bos een jachtvrije zone werd aangeduid. Wetenschappelijk onderzoek in Duitsland toonde aan dat deze combinatie leidt tot minder schade buiten de natuurgebieden. Everzwijnen zijn immers slim en weten snel waar ze veilig zijn. 

  Er worden 2 jachtwijzen toegepast. De individuele aanzitjacht en de stille drukjacht. De aanzitjacht gebeurt van op een 30-tal goed geplaatste hoogzitten nagenoeg het jaar rond, rond zonsopgang en zonsondergang.  Tijdens die jachtactiviteit blijven alle bospaden aangeduid op de gebruikerskaart toegankelijk. Stille drukjachten werden ten zuiden van Leuven reeds 8 keer georganiseerd sedert december 2018. 

  Deze methode wordt al vele jaren met succes toegepast in Duitsland, in de Ardennen en recent ook in Vlaanderen. Wat de methode zo bijzonder maakt, zeker in vergelijking met de klassieke drijfjachten is dat het wildbeheer op een veilige manier en met een beperkte verstoring kan worden uitgevoerd. Bij de organisatie worden ook de aangrenzende landbouwers, jagers, natuurbeheerders en de gemeentebesturen actief betrokken zodat er ook een breder draagvlak ontstaat zowel voor de aanwezigheid van dit iconische zoogdier in onze bossen als voor de noodzaak van actieve bejaging.  

  Er staat daarbij een team met speurhonden klaar om desgevallend een nazoekactie te organiseren naar een gekwetst dier. Een veearts en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek volgen de jachtactiviteit mee op en garanderen ook de conformiteit aan de regels mbt ziektepreventie.

  Om de veiligheid nog beter te waarborgen worden de betrokken gebieden tijdens de stille drukjacht voor het publiek en andere boswerkzaamheden afgesloten. Aan de toegangspaden wordt dat verbod geafficheerd vanaf de dag vóór de activiteit, via de vaste infoborden worden de drukjachtdata aangekondigd. 

  Sedert 2017 tot op vandaag werden in het Meerdaalwoud op die manier een 100-tal  everzwijnen geschoten.  Dit afschot was onvoldoende om de populatie te stabiliseren of te doen afnemen. 

  Daarom worden er deze winter nog 2 drukjachten georganiseerd, naar alle waarschijnlijkheid zullen er de volgende jaren telkens minstens een 6-tal drukjachten in de periode december -februari moeten worden georganiseerd. De drukjachten van januari 2020 resulteerden in een afschot van 25 everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei, er volgen nog een stille drukjacht aan de westzijde van het bos en in de Laanvallei later deze winter.

  Zo’n stille drukjacht vergt de inzet van veel vrijwilligers, jagers, trakkers, boswachters, bosarbeiders, samen meer dan 100 mensen. Om ook breder geïnteresseerden de kans te geven meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom organiseert Natuur en Bos samen met de jagers al ruim 15 jaar een grofwildtelling. Deze zal doorgaan op zondagochtend 2 februari 2020. Info en inschrijven kan via anb.meerdaal@lne.vlaanderen.be.

  Natuurbeheer Jacht
  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
 • 20/01

  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer

  Natuurbeheer

  20/01

  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer

  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer

  De otter is terug in Vlaanderen. Na een paar decennia van onduidelijkheid, worden er sinds enkele jaren met zekerheid weer otters gesignaleerd in Vlaanderen. Dankzij projecten zoals het Sigmaplan zagen we op specifieke plekken in de Scheldevallei een spectaculaire terugkomst van typische rivier natuur. Daar profiteert de otter nu mee van, maar meer inspanningen zijn nodig om de soort alle kansen te geven. Een nieuwe studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Universiteit Antwerpen en WWF, legt de vinger op de wonde: beperkte en vervuilde vispopulaties in de Schelde samen met te beperkte en te versnipperd habitat blijven de pijnpunten. Door een aantal knelpunten weg te werken kan het leefgebied van de otter aanzienlijk uitbreiden.

  Sinds de jaren ’80 was nergens nog een plaats in Vlaanderen bekend waar de otter met zekerheid voorkwam. Sinds 2014 zijn er  op regelmatige basis terug waarnemingen van otter in de Scheldevallei. Een nieuwe studie, uitgevoerd door het INBO en de Universiteit van Antwerpen voor WWF, identificeerde er 40 km² prima otterhabitat. Daarnaast is er nog een extra potentieel voor een gebied van 20km² mits de nodige inspanningen. Een populatiekern van otters bestaat uit ongeveer 10 individuen, waarvoor ongeveer 100 km² geschikt habitat nodig is.

  Wanneer de otter het goed doet, profiteert iedereen mee

  De otter is een paraplusoort. Om de otter terug te brengen moet je de water- en habitatkwaliteit verbeteren. Daar vaart het hele gebied waar de soort leeft en foerageert wel bij. Vispopulaties doen het beter, de natuur naast de waterlopen herleeft, wat ook goed is voor insecten, vogels en andere soorten. Ook de mens profiteert, met meer bescherming tegen wateroverlast, beter herbergen en zuiveren van zoetwatervoorraden en meer mogelijkheden tot ontspanning en toerisme.

  De studie werd vandaag voorgesteld aan Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir.

  Otterland in de maak

  WWF, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Schelde-Durme slaan alvast de handen in elkaar om de aanbevelingen uit de studie in de praktijk om te zetten. Lieven Nachtergale van Natuur en Bos: “Samen met vele partners zoals lokale overheden, weg- en waterloopbeheerders, natuurverenigingen, private eigenaars, bedrijven,… willen we een samenhangend valleisysteem creëren als leefgebied voor de otter: Otterland.”

  Er is al gestart met het wegwerken van een aantal knelpunten. Via de projectsubsidies natuur komt er een ottercorridor in Terhagen en één aan de Stuyvenbergbaan in Willebroek.  Er zijn ook een aantal geplande inrichtingen in de Polders van Kruibeke en er komt een soortenbeschermingsprogramma voor de otter.

  Otterland wordt een lange termijn programma. De komende maanden wordt er gewerkt op concrete acties. Daarover zullen we op het gepaste moment communiceren.

  Groot potentieel voor verbetering

  Om een succesvolle vestiging van otters te verzekeren is een gezond visbestand met voldoende én gezonde vis belangrijk. Otters voeden zich voor 80% met vis. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het visbestand is een aandachtspunt. Uit resultaten van deze studie blijkt dat kwik en pcb-vervuiling in visweefsel nog steeds zeer hoog is en het herstel van de otterpopulatie hindert.  Deze stoffen hebben in het verleden een grote negatieve invloed gehad op Europese otterpopulaties.

  De studie stelt vast dat de Scheldevallei potentieel leefgebied biedt voor het uitbouwen van een otterpopulatie. Er zijn hiertoe wel nog een aantal bijkomstige inspanningen te leveren:

  • Natuurherstelprojecten om de schuilplaatsen voor otter te verhogen, en om de visstand verder te verbeteren: voldoende oevervegetatie voorzien en vismigratieknelpunten oplossen.
  • Verkeersknelpunten oplossen door looprichels of oeverstroken aan te leggen onder bruggen (wegen-waterwegen kruisingen). Op een aantal plaatsen vormt het kruispunt tussen wegen en waterwegen een acuut knelpunt voor de otter: dit zijn typisch plaatsen waar ze als verkeerslachtoffer sneuvelen. Ter vergelijking: in Nederland wordt jaarlijks meer dan 25% van de otterpopulatie doodgereden.
  • Aanpak van opstapeling van polluenten in vis, o.a. kwik en PCB’s: slim inzetten op sanering van vervuilde waters en beperken van nieuwe lozingen.

  Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: “Zowel via het natuurbeleid als via het waterbeleid zetten we nu al in op het verbeteren van potentiële leefgebieden van de Otter. Met dank ook aan de vele verenigingen actief op het terrein. Op die ingeslagen weg gaan we nu verder om de otter duurzame overlevingskansen te bieden in Vlaanderen.”

  Céline De Caluwe, WWF-België: “De otter heeft een groot leefgebied en is dus meer gebaat bij natuurherstel op landschapsniveau dan versnipperde inspanningen verspreid over Vlaanderen. WWF lanceerde deze studie om een goed beeld te krijgen van de opportuniteiten en de knelpunten voor otter in de Scheldevallei. Het verbeterde habitat zal ook een heel aantal andere soorten helpen. De terugkeer van de otter is een hoopvol symbool voor de heropleving van de Schelde als levensader doorheen Vlaanderen.”

  Koen Van den Berge, INBO: “Werken aan het herstel van de otterpopulatie in Vlaanderen is een uitnodigende uitdaging en de toekomstige proef op de som voor een geïntegreerd natuurbeleid. Er is nog een lange weg af te leggen, maar er zijn reële kansen op succes."

  Natuurbeheer
  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer
  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer
 • 15/01

  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta

  Natuurbeheer

  15/01

  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta

  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta

  In het kader van het Life Delta project in het Schulensbroek en in het Webbekomsbroek-Borchbeemden is er in de zomer van 2018 en 2019 naar sporen gezocht van grote modderkruiper via eDNA-onderzoek. Environmental DNA (eDNA) is een nieuwe methode om de aanwezigheid van soorten in een water aan te tonen. In 13 van de 41 onderzochte waterpartijen kon er een positief signaal worden opgepikt. De grote modderkruiper is dé koestersoort van gemeente Herk-de-Stad, maar is nu gevonden op grondgebied van zowel Herk-de-Stad, als Diest, Halen en Lummen.

  METHODIEK Via het onderzoek is nagegaan of grote modderkruiper nog voorkomt in de Demerdelta, meer bepaald in de twee deelgebieden van het projectgebied van LIFE DELTA nl. het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden in Herk-de-Stad, Lummen, Halen en Diest. Aangezien grote modderkruiper een zeer verborgen bestaan leidt en moeilijk te inventariseren is met traditionele bevissingstechnieken, is e-DNA onderzoek een welgekomen alternatief. Door e-DNA analyses uit te voeren op genomen waterstalen kan de aanwezigheid van een soort worden aangetoond zonder de soort zelf te moeten vangen en dus te verstoren.

  GROTE MODDERKRUIPER is een mysterieuze vis, moeilijk waarneembaar en erg zeldzaam. Op de Vlaamse Rode Lijst voor vissoorten staat hij “met uitsterven bedreigd” en wordt dan ook terecht Europees beschermd. Door menselijk ingrijpen in het watersysteem ging de grote modderkruiper vanaf de 2de helft van de 20ste eeuw sterk achteruit in Vlaanderen. Waterlopen werden ingedijkt, grachten intensief geruimd en natte valleigebieden werden drooggelegd. In de Demerdelta vinden we enkele van de laatste restpopulaties van deze soort. “Het optimale leefgebied is stilstaand of zeer traag stromend, ondiep water met weinig andere vissoorten, een dikke modderlaag en veel waterkruid. Hij leeft in de winter ingegraven in de modderlaag in sloten, plassen en plant zich in de lente voort in overstroomde delen van valleigraslanden. (Iets) oudere inwoners kennen de modderkruiper of ‘weeraal’ vaak nog van in het plaatselijke café waar hij hen, als een levende barometer in een bokaal op de toog, waarschuwde voor nakend onweer. Of ze vingen deze rare vis toevallig wanneer ze gingen scheppen naar muggenlarven of ‘verse-de-vase’ die ze gebruikten als lokaas tijdens het vissen.” zegt Jan Ruymen, projectmedewerker voor Natuur en Bos.

  RESULTATEN In totaal zijn er in 41 waterpartijen (sloten, poelen en plassen) waterstalen genomen door INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Van de 41 locaties die effectief op de aanwezigheid van grote modderkruiper werden onderzocht, kon er op 13 locaties een positieve signaal van de soort worden opgepikt. Hiervan zijn er 9 locaties in het Schulensbroek gelegen en 4 in het Webbekomsbroek-Borchbeemden. De grote modderkruiper is dé koestersoort van gemeente Herk-de-Stad, maar is nu gevonden op grondgebied van zowel Herk-de-Stad, als Diest, Halen en Lummen.

  Het zwakke signaal dat er op verschillende locaties werd opgepikt, lijkt er wel op te wijzen dat het allicht om lage aantallen grote modderkruipers gaat. “Gezien de sterke veerkracht die grote modderkruiper kan vertonen om bij gunstige condities zijn populaties op relatief korte termijn te doen toenemen, zijn deze resultaten hoe dan ook hoopvol en bemoedigend voor de acties die er de komende jaren verder genomen zullen worden in het kader van het Life-project met het oog op het behoud en verder uitbouw van grote modderkruiperpopulaties. We kunnen dankzij dit onderzoek met het Life-project gerichter monitoren en inzetten op de soort omdat we weten waar hij zich nog ophoudt. Ook de inrichtingsmaatregelen en het beheer van de waterlopen kunnen we nu aanpassen aan de noden van de soort. Zo trachten we het leefgebied van grote modderkruiper in de Demerdelta te herstellen en het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen veilig te stellen.” besluit Chris Dictus, beheerder Schulensbroek voor Natuurpunt.

  Natuurbeheer
  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta
  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta
 • 07/01

  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels

  Natuurbeheer

  07/01

  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels

  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels

  De twee drukjachten in het Gewestbos van Ravels waren nodig om er de populatie everzwijnen onder controle te blijven houden. Er werden verschillende vaststellingen gedaan van schade aan landbouwgrond en tuinen. Aangezien een populatie everzwijnen snel kan evolueren, blijven deze ingrepen noodzakelijk.

  “Na deze beide drukjachten, kort op elkaar, kan het bos nu voor een langere tijd terug met rust gelaten worden. Op die manier wordt de hinder voor fauna en flora, maar ook voor passanten en recreanten, tot een minimum beperkt”, aldus Patrick Engels, terreinbeheerder bij Natuur en Bos.

  Bij een stille drukjacht wordt gebruik gemaakt van hoogzitten en drijvers. Er worden tijdens de jacht geen honden ingezet. Een team van drijvers laat de everzwijnen richting de hoogzitten bewegen. Ze worden niet opgejaagd en verplaatsen zich rustig. Het gevaar op verdwaalde kogels is bij deze vorm van jacht onbestaande, omdat van bovenaf naar de grond geschoten wordt. Deze techniek wordt niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de omliggende regio’s reeds jaren toegepast.

  Naar goede gewoonte werd deze jacht op voorhand op het terrein aangekondigd om recreanten te waarschuwen. De toegang tot het gebied werd verboden. Het gemeentebestuur en de lokale politie hebben bijkomende ondersteuning geboden door het verkeer langs het natuurgebied tijdens de jacht te onderwerpen aan een snelheidsbeperking. Op die manier wordt getracht het risico op ongevallen door overstekende dieren ten allen kosten te voorkomen.

  Natuurbeheer
  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels
  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels