Pers & nieuws

Pers & nieuws

Voor persvragen kun je contact opnemen met het persnummer van Natuur en Bos: 02/553.04.89.

 • 23/07

  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek

  Natuurbeleving

  23/07

  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek

  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek

  Jaarlijkse traditie

  In 2019 vond de Venetiaanse optocht voor het eerst plaats in Gaasbeek. Bedoeling was om mensen op een andere manier te laten kennismaken met de domeinen van Natuur en Bos. Het was meteen een schot in de roos.

  Hilde Groenweghe, Natuur en Bos: “Het evenement bracht duizenden kijklustigen op de been. De reacties waren zo positief, dat we beslisten er een jaarlijkse traditie van te maken.” 

  Coronaveilige editie

  In 2020 werd de optocht helaas geannuleerd omwille van Corona. Dit jaar kan het evenement terug doorgaan in coronaveilige omstandigheden. Aan de bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen en anderhalve meter afstand te houden tot andere bubbels.  Wie naar de Museumtuin komt om op de foto te gaan met de personages, moet op voorhand reserveren via https://museumtuin.i-reserve.net/. Een ticket voor de Museumtuin kost 5 euro, kinderen mogen gratis binnen. 

  Meer dan dertig personages

  De groep ‘Regards Vénetiens’ uit de provincie Namen zal zondag aanwezig zijn met meer dan dertig personages. De groep neemt jaarlijks deel aan verschillende optochten, zoals in Brugge, het Venetië van het noorden, of in de watertuinen van Annevoie (Les jardins d’Annevoi) tussen Namen en Dinant. Maandenlang werkten ze aan hun nieuwe kostuums, klaar om ook in het Pajottenland bewonderd te worden!

  Meer informatie over het evenement op Facebook.Meer informatie over de domeinen op de website: Park Groenenberg en Museumtuin van Gaasbeek.

  Pers is welkom vanaf 13u30 in kasteel Groenenberg voor interviews.

  Natuurbeleving
  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek
  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek
 • 03/07

  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos

  Natuurbeleving

  03/07

  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos

  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos

  Gezonde lucht tanken in het groen

  Natuur maakt mensen gezonder, dat is bewezen en dat ook sporten goed is voor het lichaam, staat al lang niet meer ter discussie. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de natuur- en sportsector. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.

  “Enkele jaren terug hebben stad Roeselare en Natuur en Bos de handen in elkaar geslagen om hier samen een stadsrandbos te realiseren. Het is één van de beste keuzes die we gemaakt hebben, want meer dan ooit beseffen we allemaal hoe belangrijk het is om natuur in je buurt te hebben. Met de natuurloop bieden we nu de mogelijkheid om in dit gevarieerde groene kader te sporten”, zegt Evy Dewulf, Regiobeheerder bij Natuur en Bos.

  Natuurloop Bergmolenbos

  De natuurloop bestaat uit 2 lussen doorheen het Stadsrandbos van Roeselare. Ter hoogte van de parking aan café de Zilverbergstatie starten zowel de blauwe lus van 3,8 km als de groene lus van 6,4 km.

  Het Bergmolenbos is in volle ontwikkeling en geleidelijk aan worden gronden aangekocht en ingericht als natuur- en bosgebied. In het bos vind je verschillende loofboomsoorten als wilg, els, zomereik en olm. Verschillende struiken en rozensoorten zorgen er voor afwisseling. De aanwezige Kleiputten vormen een ideale zomerverblijfplaats voor vogels als de grasmus en de fitis. In de rietzones broeden de rietgors en roerdomp. Verder beschikt het Bergmolenbos nog over een speelzone en een hoogstamboomgaard.

  Diskgolf en The Masked Runner #VANRSL

  Diskgolf

  Van 3 juli tot 30 september pakt de Stad Roeselare i.s.m. Stadlandschap West-Vlaamse Hart, de provincie West-Vlaanderen en Natuur en Bos ook uit met een diskgolfparcours in het Bergmolenbos.

  Diskgolf is de frisbeevariant van golf. Je speelt echter niet met een club en balletjes, maar je gooit met een frisbee van een werpplaats naar een diskgolfmand. Als de frisbee in de vlucht tegen de loshangende kettingen botst, valt die in de mand. Wandel of loop de groene lus van de natuurloop en ontdek de 6 diskgolfmanden langsheen de route.

  Breng je eigen frisbees mee of ontleen er gratis in Café Zilverbergstatie, Oude Zilverbergstraat 30.

  The Masked Runner #VANRSL

  Vanaf zaterdag 3 juli gaan verschillende bekende Roeselaarse personen totaal onherkenbaar, gedurende 8 weken, één van onze permanente loop- en wandelroutes #VANRSL ontdekken.

  Deze ‘Masked Runners #VANRSL’ kan je ontmaskeren aan de hand van verschillende tips en opdrachten langsheen de route. Een fantastische zomeractiviteit voor het hele gezin! Elke week een nieuwe route om te ontdekken, elke week een nieuwe ‘Masked Runner #VANRSL’ om te ontmaskeren.Tijdens de eerste week gaat ‘leeuw’ op verkenning in het Bergmolenbos. De route en ‘The Masked Runner #VANRSL’ wordt telkens op maandag bekend gemaakt op de Facebookpagina van Visit Roeselare.

  Wil je kans maken op een geschenkpakket t.w.v. 75 euro voor jouw gezin? Neem dan deel aan de wedstrijd via www.zomervanrsl.be!

  ‘Sport in combinatie met beleving versterkt het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners’, zegt Schepen José Debels.

  Sporters beleven meer

  Sporten is gezond, zowel voor de fysieke uithouding als de mentale veerkracht. Voeg er een groene omgeving en een portie natuurbeleving aan toe en je bekomt de ideale balans voor een deugddoende activiteit.

  ‘De herkenbare signalisatie met afstandsaanduidingen tonen jou de weg en motiveren je om door te zetten. Dus trek jouw loopschoenen aan en blijf vooral sporten, want sporters beleven meer, zeker in de natuur’, aldus Jesse Clarysse, consulent Sportieve vrije tijd bij Sport Vlaanderen.

    

  Natuurbeleving
  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos
  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos
 • 01/07

  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden

  Natuurbeleving

  01/07

  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden

  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden

  Een vuur maken om te koken op kamp blijft steeds toegestaan. Een kampvuur maken in bos -of natuurgebied kan enkel wanneer de risicocode voor natuurbranden groen of geel is en op de voorziene plaatsen. De actuele codes zijn terug te vinden op www.natuurenbos.be/waarschuwingen. Natuurlijk blijven de huidige regels rond het maken van kampvuren steeds gelden. Om een kampvuur te maken buiten bossen (minstens 25 meter) heb je altijd toestemming nodig van de eigenaar of kampuitbater. De gemeentelijke regels kunnen bovendien strenger zijn. Zo kan het zijn dat de burgemeester een toestemming moet verlenen. Informeer je dus steeds goed op voorhand bij de gemeentelijke diensten. Een kampvuur maken op minder dan 25 meter afstand van een bos kan enkel als je daarvoor een specifieke toelating van Natuur en Bos hebt.

  De afspraken voor deze zomer houden in dat zowel een kookvuur als een kampvuur enkel gemaakt mag worden op de daarvoor voorziene plekken. Er mogen geen brandversnellers gebruikt worden en er mogen absoluut geen brandbare materialen in de omgeving aanwezig zijn. Er moeten steeds blusmiddelen voorzien worden en vuur moet altijd met water gedoofd worden na de activiteit.

  “Ik ben in de eerste plaats blij dat kinderen deze zomer terug op kamp kunnen gaan en dat ze zich daar volop zullen kunnen uitleven. Bij een kamp hoort nu eenmaal het buitengevoel. Dat betekent ook koken op een vuur of een kampvuur maken. Als de afspraken en richtlijnen goed gerespecteerd worden, moet dat ook op een veilige manier mogelijk zijn. Ik ben dus blij dat het kampgevoel op die manier helemaal terug zal kunnen zijn, maar roep iedereen ten allen tijde op tot waakzaamheid. Onze natuur is al zo schaars en kwetsbaar, laten we er goed zorg voor dragen” aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

  Natuur en Bos van de Vlaamse overheid ontwikkelde twee handige visuals, die de afspraken voor organisatoren van zomerkampen verduidelijken.

  Natuurbeleving
  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden
  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden
 • 01/07

  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes

  Natuurbeheer

  01/07

  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes

  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes

  De grauwe kiekendief is een beschermde roofvogel die in Vlaanderen nog maar zelden broedt. Het is een prachtige roofvogel die zijn nest in open landbouwgebieden maakt als er voldoende voedsel beschikbaar en nestgelegenheid aanwezig is. De grauwe kiekendief eet in het broedseizoen bij voorkeur veldmuizen, veldleeuweriken en andere akkervogeltjes. Vlaanderen mikt in de toekomst op 15 broedparen, dat is  mogelijk als in samenwerking met landbouwers verder inspanningen worden gedaan om het voedselaanbod en nestgelegenheid in de akkerbouwgebieden te verhogen.

  “We pakken de bescherming van de grauwe kiekendief systematisch aan”, zegt minister Zuhal Demir. “Het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief omvat een lijst van acties die we als leidraad gebruiken. Van 2017 tot 2020 hebben het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij mensen en middelen ter beschikking gesteld om het leefgebied van de grauwe kiekendief te verbeteren . In 2018 hadden we 1 broedkoppel en in 2020 waren er 2 nesten in 1 veld en zijn 5 jongen uitgevlogen. Daarnaast zagen we dat ook heel wat andere akkervogels zoals veldleeuwerik erop vooruit gingen en dat andere Natura2000-soorten zoals velduil en blauwe kiekendief mee profiteerden van de maatregelen. We blijven daar in de toekomst verder op inzetten.”

  Soortenbeschermingsprogramma 2 (SBP2)

  Natuur en Bos bereidt in de loop van 2021 een vervolg voor van het soortenprogramma grauwe kiekendief. “Op basis van de ervaringen en de kennis die we de afgelopen periode hebben verzameld, zullen we een verbeterd actieprogramma opmaken”, zegt Dries Gorissen van Natuur en Bos. “De grauwe kiekendief is een indicator van de natuurkwaliteit in ons Vlaamse landschap. Met het tweede soortenbeschermingsplan willen we de oppervlakte aan geschikt leefgebied voor grauwe kiekendief blijven uitbreiden en verbeteren, want dat landschap is ook geschikt voor vele andere akkersoorten. De eerste broedgevallen waren een goed begin, maar wij streven naar die 15 broedparen.”

  Vogelakker

  In 3 kansrijke broedgebieden is sinds 2017 een gebiedscoördinator aan het werk om alle acties te coördineren: in De Moeren in West-Vlaanderen, in de Haspengouwse Leemstreek en in de regio van Peer (Limburg). De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ontwikkelde samen met experten de beheerovereenkomsten ‘vogelakker’ en ‘vogelvoedselgewas wisselteelt’ als leefgebied voor grauwe kiekendief. De bedrijfsplanners van de VLM en de gebiedscoördinator van het Regionaal gingen met die nieuwe beheerovereenkomsten samen de boer op.

  “De vogelakker is een succesformule die we uit Groningen hebben overgenomen en vertaald hebben naar de Vlaamse situatie,” zegt Karolien Michiel van de VLM. “In Nederland deden de vogelakkers de populatie grauwe kiekendieven toenemen van 2 naar 80 broedparen. Een vogelakker bestaat uit luzernestroken afgewisseld met stroken van graan, gras en kruiden. Vogelvoedselgewas wisselteelt is een graanperceel, waarvan jaarlijks de helft opnieuw wordt ingezaaid. Die maatregelen bieden het jaarrond voedsel en dekking aan muizen en verschillende akkervogels, de prooisoorten van de kiekendief.

  We sluiten daarvoor een beheerovereenkomst met de landbouwers die een gepaste vergoeding krijgen. Bovendien is luzerne een eiwitrijk veevoer, een win-win voor landbouw en natuur. Samen met 56 landbouwers werd in totaal 326 hectare kiekendiefvriendelijke maatregelen aangelegd. Door de mix aan maatregelen worden de kansrijke broedgebieden biodiverser en interessanter voor grauwe kiekendief en heel wat andere soorten zoals veldleeuwerik.”

  Teamwerk

  Een team van bedrijfsplanners houdt, samen met de akkervogelwerkgroep, de vinger aan de pols. “De meest kansrijke plekken worden geselecteerd en landbouwers worden begeleid bij de aanleg en het beheer”, aldus VLM-bedrijfsplanner Sven Jardin. “Een eerste vaststelling is daarbij dat met de intrede van de vogelakkers er nu ook een aanzienlijk areaal maatregelen voor akkervogels midden op de kouters zijn komen te liggen, waar ze eigenlijk het grootste effect hebben. Akkervogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart en de zeldzame grauwe gors hebben een voorkeur voor grote open gebieden, maar daar ontbreken vandaag vaak een veilige nestplaats en voldoende insecten om hun jongen groot te brengen in de zomer. De vogelakkers brachten daar alvast een nieuwe dynamiek op gang. Ook in de winter vallen vogelakkers op door indrukwekkende aantallen blauwe en grote zilverreigers en door jagende blauwe kiekendieven en torenvalken. Ze komen daar allemaal voor dezelfde reden: muizen vangen. Inmiddels zijn er in de Leemstreek vogelakkers die al vijf jaar oud zijn. Ze vormen kleine oases van biodiversiteit in het landschap.”

  “Naast de boost die de maatregelen van Plan Kiekendief geven aan tal van verschillende soorten insecten en akkervogels, motiveren deze waarnemingen alle projectpartners om Plan Kiekendief naar een volgend niveau te tillen”, vertelt Kristien Justaert, coördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Vanuit onze lokale organisatie willen wij mee blijven sleutelen aan formules als deze. Op naar een landschap met kiekendieven in Vlaanderen!”

  “Het was een uitstekend idee om de Groningse vogelakkers ook in onze streken uit te rollen”, zegt Remar Erens van de Werkgroep Grauwe Gors. “We spenderen zowel ’s zomers als ‘s winters heel wat uren in het veld en hebben op en rond vogelakkers interessante en hoopvolle dingen zien gebeuren. Met de kennis en praktijkervaring van de voorbije jaren moeten we nu samen met de Vlaamse Landmaatschappij de maatregelen verder perfectioneren, want akkervogelbescherming blijft maatwerk. Een goede opvolging is ook in de toekomst nodig.” In het westen van Vlaanderen zijn het vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Kerkuil die de vinger aan de pols houden. Niet ver van de abdij van West-Vleteren vonden zij in 2020 twee nesten grauwe kiekendief die ze met de toestemming van de landbouwers beschermden. Er vlogen toen samen vijf jongen uit. Het is nu uitkijken of daar de kiem wordt gelegd voor een eerste Vlaamse populatie.

  Trotse landbouwers

  “Een groot stuk grond afstaan voor ‘alternatieve landbouw’ was een moeilijk gegeven waar heel wat hersenspinsels aan zijn vooraf gegaan. Achteraf gezien ben ik trots dat ik in dit project ben in gestapt.” zegt Raf Pierlet, een van de eerste landbouwers in Vlaanderen die een vogelakker aanlegde in Hakendover (Tienen). “Er komt heel wat bij kijken in zo’n project. De juiste afspraken zijn dan ook erg belangrijk. Maar met zo’n ploeg waar ieder zijn kwaliteiten en expertise heeft en waar ook landbouwers van nabij worden betrokken ging dat indrukwekkend vlot. Bovendien hebben we allemaal veel bijgeleerd”, vult Kobe Ruell, jonge landbouwer in Boutersem, aan.

  Brochure

  ‘Plan Kiekendief, naar een landschap met kiekendieven in Vlaanderen’ is een brochure waarin alle resultaten van de afgelopen periode 2017-2020 worden besproken. De brochure kan besteld worden, zolang de voorraad strekt, of is downloadbaar op volgende website www.ecopedia.be/dieren/grauwe-kiekendief. Hier vind je ook meer informatie over deze soort.

  Je kan de brochure per post ontvangen door je adres per mail te sturen naar: rosetta.iannicelli@vlaanderen.be.

  Podcast

  Naar aanleiding van het succes en de verlenging van het soortbeschermingsprogramma interviewde vogelkenner en cabaretier Begijn Le Bleu minister van Natuur Zuhal Demir. Beluister hier de podcast Fwiet Fwiet!

  Filmpje

  Bekijk zeker ook het filmpje van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland over het soortbeschermingsprogramma van de grauwe kiekendief.Het soortbeschermingsprogramma komt tot stand dankzij een goede samenwerking met verschillende partners: Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Antea Group, Natuurwerkgroep De Kerkuil, Werkgroep Grauwe Gors, Boerennatuur, Inagro, Natuurpunt, Hubertusvereniging Vlaanderen, verschillende vogelwerkgroepen, enzovoort

  Gefinancierd met steun van de Europese Unie in het kader van het LIFE-programma.

  Natuurbeheer
  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes
  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes