Pers & nieuws

Pers & nieuws

Voor persvragen kun je contact opnemen met het persnummer van Natuur en Bos: 02/553.04.89 of mail je naar pers.natuurenbos@vlaanderen.be.

 • 20/09

  Weertse Dreef in Meerdaalwoud wordt autovrij

  Natuurbeleving

  20/09

  Weertse Dreef in Meerdaalwoud wordt autovrij

  Weertse Dreef in Meerdaalwoud wordt autovrij

  Na groen licht van de gemeenteraad geeft de gemeente Oud-Heverlee de Weertse Dreef in erfpacht aan Natuur en Bos. Het agentschap zal de dreef sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Ook de kleine bosparking op de Weertse Dreef (aan de kant van Mollendaalbos) verdwijnt. Natuur en Bos zal de dreef ontharden en een waterdoorlatende toplaag aanbrengen. 

  Meer kansen voor zeldzame soorten

  Regiobeheerder Patrick Huvenne: “Door van de Weertse Dreef een echte bosweg te maken keert de rust terug in één van de grootste loofbossen van Vlaanderen. De vele bezoekers zullen kunnen genieten van de stilte en ook voor de natuur is dit prachtig nieuws. De honderden dreefbomen hoeven niet meer te lijden onder bodemverdichting en bastschade door het autoverkeer, het zwerfvuil zal sterk verminderen en ook de ontwikkelingskansen voor zeldzame bossoorten nemen toe. Denk maar aan de boommarter, de das, de raaf en de boompieper.”

  Meerdaalwoud als één geheel

  Burgemeester Bart Clerckx: “Als je door de Weertse Dreef rijdt, merk je dat die weg niet geschikt is als verbindingsweg. Toch rijden daar enkele honderden wagens per dag door, met alle gevolgen van dien op het vlak van veiligheid. We zijn in Oud-Heverlee gezegend met het prachtige Meerdaalwoud, en daar loopt een weg van drie kilometer door. Eigenlijk kan dat niet. Met deze beslissing kunnen we dit bos eindelijk weer tot een geheel maken. Met Natuur en Bos hebben we ook de afspraak om bij noodsituaties en noodzakelijke omleidingen, de Weertse Dreef uitzonderlijk tijdelijk open te stellen voor het gemotoriseerd verkeer.”

  Kers op de taart

  Het omvormen van de Weertse Dreef tot een autovrije bosweg vormt de kers op taart van een jarenlange samenwerking tussen de gemeente Oud-Heverlee en Natuur en Bos voor de ontsluiting en de ontsnippering van het Meerdaalwoud. Belangrijke investeringen in fietsverbindingen, in de onthaalpoorten Speelberg en Torenvalk en de ecoducten De Warande en Grote konijnenpijp maken hun rol op vlak van natuurbeleving en veiligheid nu helemaal waar. Het sluit ook mooi aan bij de ambities van het kandidaat-Nationaal Park Brabantse Wouden.

  Natuurbeleving
  Weertse Dreef in Meerdaalwoud wordt autovrij
  Weertse Dreef in Meerdaalwoud wordt autovrij
 • 06/09

  Museumtuin Gaasbeek bestaat 25 jaar en dat wordt uitbundig gevierd

  Natuurbeleving

  06/09

  Museumtuin Gaasbeek bestaat 25 jaar en dat wordt uitbundig gevierd

  Museumtuin Gaasbeek bestaat 25 jaar en dat wordt uitbundig gevierd

  Tuinmannen en vrijwilligers, een gouden combinatie

  Oorspronkelijk was de gerenoveerde Museumtuin enkel te bezoeken op aanvraag. Dankzij het enthousiasme en de inzet van een groep gepassioneerde vrijwilligers kwam daar verandering in. Van 1 mei tot eind oktober kan je de tuin nu dagelijks bezoeken, behalve op maandag.

  De tuinmannen zorgen voor een prachtig onderhouden tuin, de vrijwilligers zorgen voor het onthaal, de promo en de rondleidingen. Zij krijgen regelmatig bijscholingen over de meest uiteenlopende tuintopics, maar evengoed over de geschiedenis van de streek. 

  Uiteraard kan je de Museumtuin gewoon in je eentje bezoeken, en ronddwalen in de boomgaarden, de siertuin en de voedseltuin. Maar wandel zeker ook eens mee met één van onze gidsen. Zij dompelen je onder in de wondere wereld van vergeten fruit- en groentesoorten en vertellen je meer over de ingenieuze snoei- en leivormen (uniek in Europa!). Ieder weekend zijn er gratis rondleidingen, zowel op zaterdag als op zondag. Wil je een gidsbeurt voor een groepje vrienden, familie of collega’s? Dat kan uiteraard ook! Meer informatie over rondleidingen en openingsuren vind je op de website.

  Dag van de Museumtuin! 

  Ter gelegenheid van Open Monumentendag gooien we op zondag 10 september de poorten van de Museumtuin helemaal open. Je bent die dag tussen 10u en 17u welkom in de tuin voor rondleidingen, een drankje, een marktje met lokale producenten en nog vele andere activiteiten. En omdat de Museumtuin haar 25-jarig bestaan viert, maken we er een hele speciale editie van! Er is kinderanimatie, een initiatie verven van textiel met natuurlijke kleurstoffen en een demonstratie botanisch tekenen. Je kan doorlopend fruit uit de tuin proeven en een bezoekje brengen aan de streekmarkt en bubbelbar. Folkgroep Uskant zorgt voor de muzikale omlijsting. En je kan ook deelnemen aan een heus kampioenschap pruimpitspuwen! Mis het niet! Het wordt echt top! Combineer je bezoek aan de Museumtuin met een bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek, ook gratis op 10 september.

  Op zondag 17 september is er trouwens ook nog een gratis themarondleiding over het principe van de veldovenbaksteen. Voor kinderen is er op hetzelfde moment een kinderactiviteit met Paulien Pajot.

  Meer info vind je op de website.

  Natuurbeleving
  Museumtuin Gaasbeek bestaat 25 jaar en dat wordt uitbundig gevierd
  Museumtuin Gaasbeek bestaat 25 jaar en dat wordt uitbundig gevierd
 • 31/08

  Wolvin officieel ‘gevestigd’ in Antwerpse Noorderkempen

  Natuurbeheer

  31/08

  Wolvin officieel ‘gevestigd’ in Antwerpse Noorderkempen

  Wolvin officieel ‘gevestigd’ in Antwerpse Noorderkempen

  Informatie op maat

  Om inwoners van de betrokken gemeenten goed te informeren is er heel wat materiaal beschikbaar voor de gemeenten. Het Agentschap voor Natuur en Bos bezorgt alle betrokken burgemeesters de nodige informatie om naar hun inwoners te communiceren. Dat informatiepakket bevat onder meer een wolvenwegwijzer en de communicatiekalender. Daarnaast zijn de experten van Natuur en Bos ook beschikbaar voor extra overleg en toelichting.

  Op vraag van de betrokken gemeenten kan de wolvenexpo ook plaatsvinden of kunnen zij een infomarkt voor de inwoners organiseren.

  Subsidies voor wolfwerende maatregelen

  Het territorium van de wolvin ligt al in de afgebakende risicozone. In deze zone zijn er dus subsidies mogelijk voor wolfwerende maatregelen. 
  Een wolfwerende omheining beschermt je dieren. Wat moet je doen?

  • Zorg ervoor dat de wolf niet onder, door of over de omheining kan. Plaats rasters of draden van op de grond tot minstens 120 cm hoogte.
  • Span je omheining strak genoeg aan. Beveilig poortjes en andere zwakke schakels. 
  • Vermijd dat de wolf terugkomt. Zet een elektrische spanning van minstens 4500 volt op de draden. Gebruik je schrikdraad aan de buitenkant van de omheining, waar ook mensen de draden kunnen aanraken? Plaats dan waarschuwingsbordjes. 
  • Controleer je omheining regelmatig. Ook de elektrische spanning.

  Meer info vind je op www.natuurenbos.be/wolf/schade. Veehouders kunnen voor advies en ondersteuning ook terecht bij het Wolf Fencing Team via www.wolffencing.be

  Schade door wolven

  Schade door de wolf wordt vergoed ongeacht de plaats van de schade als aangetoond is dat de schade effectief door een wolf is aangebracht. 

  Heb je schade geleden door een wolf? Meld dit dan zo snel mogelijk (binnen de 24 uur) online. Een specialist zal jou contacteren om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken.

  Als de vaststellingen, waaronder een sporen- en een DNA-onderzoek, aantonen dat de schade effectief is aangericht door een wolf, dan heb je recht op een schadevergoeding.

  Alle informatie over wolf, subsidies en schade: www.natuurenbos.be/wolf.

  Natuurbeheer
  Wolvin officieel ‘gevestigd’ in Antwerpse Noorderkempen
  Wolvin officieel ‘gevestigd’ in Antwerpse Noorderkempen
 • 30/08

  Uitzonderlijk broedsucces van velduil in Westhoek dankzij samenwerking met landbouwers

  Natuurbeheer

  30/08

  Uitzonderlijk broedsucces van velduil in Westhoek dankzij samenwerking met landbouwers

  Uitzonderlijk broedsucces van velduil in Westhoek dankzij samenwerking met landbouwers

  Uiterst kwetsbaar

  Velduilen zijn grondbroeders en zijn in een intensief landbouwlandschap uiterst kwetsbaar. Het tijdig vinden van de exacte nestlocatie in grasland is cruciaal voor een succesvolle bescherming. Bij het maaien mag de uitgekozen broedhabitat of het eigenlijke nest immers niet verloren gaan.

  Intense monitoring

  Het broedseizoen trok zich begin april in alle hevigheid op gang. Verspreid over het gebied werden tientallen vogels opgemerkt met beklijvende baltsvluchten en territoriumgevechten. Voor een beperkte groep vrijwilligers was dat hét startschot voor een race tegen de klok. Uiteindelijk werden na vele tientallen uren van observatie 11 nesten gevonden, waarvan 7 op reguliere landbouwpercelen en 4 op percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

  Unieke samenwerking met landbouwers

  De gebiedsverantwoordelijke akkervogels van Natuur en Bos contacteerde al vroeg in het seizoen alle betrokken landbouwers. Die verleenden zonder uitzondering hun volle medewerking om de gevonden nesten te beschermen. In de praktijk werd het maaien op de betreffende percelen geheel of gedeeltelijk met twee maanden uitgesteld om jonge vogels alle kansen te geven om uit te vliegen.

  Voor landbouwers betekent dat uitstel vaak een verlies aan waardevolle snedes gras of hooi. Met de ‘subsidie voor de bescherming van nesten en jongen van broedvogels op landbouwpercelen’ wordt de betrokken landbouwer vergoed voor de gemiste inkomsten en extra inspanningen die hij levert om de vogelsoorten te beschermen door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten.

  Na afloop van het broedseizoen bleken 9 van de 11 beschermde nesten succesvol geweest te zijn. Goed voor niet minder dan 30 à 35 uitgevlogen jongen. Bij dat succesverhaal past een bijzonder woord van dank aan alle betrokken landbouwers en vrijwilligers.

  Natuurbeheer
  Uitzonderlijk broedsucces van velduil in Westhoek dankzij samenwerking met landbouwers
  Uitzonderlijk broedsucces van velduil in Westhoek dankzij samenwerking met landbouwers
 • 29/08

  Inrichting Gentse groenpool Wonderwoud gestart

  Natuurbeleving

  29/08

  Inrichting Gentse groenpool Wonderwoud gestart

  Inrichting Gentse groenpool Wonderwoud gestart

  Gefaseerde aanpak met veel aandacht voor natuur

  De inrichting zal in verschillende fases verlopen. In een eerste fase wordt de noordwestelijke arm van het voormalig Oud Vliegveld aangepakt. Er wordt 35 hectare parkachtig gebied aangelegd met heel wat bijkomend bos (ongeveer 15 hectare) en heel wat natte natuur rond de huidige visvijver. Het is de bedoeling om in het Wonderwoud veel extra natuur te creëren, dit met heel veel respect voor de huidige ontwikkeling van fauna en flora. 

  Na de eerste fase volgen nog fases die gekoppeld zijn aan de opvulling van de oude ontginningspunt door de Vlaamse Waterweg.

  De inrichtingswerken fase 1 zullen ongeveer een jaar duren, wat betekent dat we afronden tegen het najaar van 2024. Na de werken wordt het Wonderwoud meteen opengesteld voor het grote publiek. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Vanuit Vlaanderen zijn we altijd heel duidelijk geweest: dit nieuw Gents natuurgebied moet er komen. Meer groen in stedelijke gebieden is cruciaal: in tijden van droogte en hitte vormen zij de ideale bron van afkoeling. Wij zijn altijd vastberaden geweest deze prachtige groenpool nog groter, mooier en groener te maken. De investering die Vlaanderen hier doet zal dan ook rechtstreeks gaan naar een meer leefbaar en gezonder Gent.” 

  Wandelen, mountainbiken en avontuur

  Ook voor de bezoekers worden heel wat inspanningen gedaan. Er wordt 5 kilometer nieuw wandelpad aangelegd, een circuit voor mountainbikers en heel wat spelelementen die een bezoek aan het Wonderwoud avontuurlijk zullen maken. Als hoogtepunt wordt een kijktoren voorzien van 25 meter hoog van waarop je het hele gebied kan bezichtigen tot aan de drie torens van Gent.

  “Niet iedereen heeft de luxe om een eigen tuin te hebben. Daarom blijven we investeren in grootschalig openbaar groen. Na de Gentbrugse Meersen, het Parkbos, de Bourgoyen-Ossemeersen – Blaarmeersen - Sneppemeersen en de Vinderhoutse bossen, krijgt nu ook het Noorden van Gent haar langverwachte groenpool. Met het Wonderwoud krijgen de Gentenaars er een prachtig gebied bij om te wandelen, sporten, spelen en van de natuur te genieten”, schepen voor Openbaar Groen Stad Gent Astrid De Bruycker.

  Werfwandelingen voor buurtbewoners

  Tijdens de werken sluiten we om veiligheidsredenen het Wonderwoud hermetisch af. Om omwonenden op de hoogte te houden van de voortgang van de werken organiseren de partners tijdens de werken een 2-tal werfwandelingen voor buurtbewoners.

  Meer info

  Natuurbeleving
  Inrichting Gentse groenpool Wonderwoud gestart
  Inrichting Gentse groenpool Wonderwoud gestart
 • 21/08

  Natuur en Bos ruimt kasteelvijver van kasteelpark Blauwhuis in Izegem

  Natuurbeheer

  21/08

  Natuur en Bos ruimt kasteelvijver van kasteelpark Blauwhuis in Izegem

  Natuur en Bos ruimt kasteelvijver van kasteelpark Blauwhuis in Izegem

  Er zal ongeveer 4.500 m2 slib worden geruimd en afgevoerd. De afvoer van het slib zal hoofdzakelijk via de Kasteelstraat gebeuren. Tijdens de werken zal de toegankelijkheid van het park beperkt zijn. Naast het behoud en herstel van dit historische park moet de ruiming ook zorgen voor een betere biotoop voor kikkers, padden, salamanders, vissen, water- en oeverplanten. 

  Sinds 2017 is Natuur en Bos eigenaar van grote delen van het kasteelpark Blauwhuis in Izegem. Het park werd eind negentiende eeuw in Engelse landschapsstijl aangelegd met kasteelomwallingen en een serpentinevijver. In het bosrijke deel vind je een ijskelder die dienst doet als ideale winterverblijfplaats voor vleermuizen. Een reigerkolonie nestelt zich in de ecologisch beheerde oude bomen. Ook het beheer van de graslanden in het achterste deel van het kasteelpark gebeurt ecologisch. 

  Natuur en Bos en de stad Izegem doen er alles aan om de hinder te beperken. 

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos ruimt kasteelvijver van kasteelpark Blauwhuis in Izegem
  Natuur en Bos ruimt kasteelvijver van kasteelpark Blauwhuis in Izegem
 • 25/07

  Veilig ingerichte bunkers voor vleermuizen in militair Kamp Beverlo

  Natuurbeheer

  25/07

  Veilig ingerichte bunkers voor vleermuizen in militair Kamp Beverlo

  Veilig ingerichte bunkers voor vleermuizen in militair Kamp Beverlo

  Het militair Kamp van Beverlo in Leopoldsburg, is een unieke locatie voor vleermuizen, omdat het zowel overwinteringsplaatsen als zomerverblijfplaatsen biedt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde de Duitse bezetter prefab bunkers in de omgeving van hun gestationeerde troepen. Na de oorlog bleven deze betonnen schuilplaatsen ongebruikt, maar verschillende vleermuissoorten vonden er een veilige plek om te overwinteren. De aanwezigheid van oude bomen in bossen en beekvalleien in het uitgestrekt militair domein zorgt voor dan weer voor een ideaal leef- en foerageergebied in de zomer.

  Onder coördinatie van Wout werden de bunkers gedetailleerd in kaart gebracht. Tijdens een wintertelling kon hij maar liefst zeven verschillende vleermuissoorten determineren in deze bunkers. Maar sommige bunkers zijn in verval door instortingen en ophoping van afval, waardoor de overwinteringsplekken dreigen te verdwijnen.

  Het militair Kamp van Beverlo en Natuur en Bos willen zeer graag de bunkers behouden én ze veilig inrichten als overwinteringsplaats. Wout heeft daarvoor in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep van Natuurpunt een maatregelenpakket ontwikkeld dat moet zorgen voor een constante temperatuur, hoge luchtvochtigheid, minimale verstoring en voldoende slaapplaatsen. Dit zijn allemaal belangrijke eigenschappen voor een ideale overwinteringsplaats.

  In het voorjaar werd een eerste vleermuisbunker, volgens de voorgestelde maatregelen, ingericht door de arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos. In de komende jaren zullen de resultaten nauwlettend worden gevolgd en zullen ook andere bunkers worden ingericht.

  Natuurbeheer
  Veilig ingerichte bunkers voor vleermuizen in militair Kamp Beverlo
  Veilig ingerichte bunkers voor vleermuizen in militair Kamp Beverlo
 • 20/07

  Knoflookpad keert na 10 jaar terug naar Genk

  Natuurbeheer

  20/07

  Knoflookpad keert na 10 jaar terug naar Genk

  Knoflookpad keert na 10 jaar terug naar Genk

  De Maten als leefgebied voor de knoflookpad

  De Maten is een driesterrenreservaat. De variatie aan vijvers, landduinen, droge en natte heide, graslandjes en bossen zorgen voor een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren in dit natuurgebied. De knoflookpad is voor het laatst in 2013 waargenomen in dit natuurgebied. Sindsdien is deze soort er niet meer gezien of gehoord. In 2022 verzamelde het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO) nog waterstalen uit verschillende vijvers om te onderzoeken of ze het DNA van knoflookpad konden vinden, maar zonder resultaat.

  De knoflookpad is de laatste decennia niet alleen uit De Maten verdwenen, maar in vrijwel alle voormalige leefgebieden. Het is ondertussen een met uitsterven bedreigde soort in Vlaanderen. Deze bijzondere pad komt van nature nog maar op twee plaatsen in België voor: in Hasselt en in Peer.

  Pad met een verborgen levenswijze

  Overdag graaft de knoflookpad zich in de grond. Na zonsondergang komt hij tevoorschijn om zich te voeden met kevers, spinnen en slakjes. In het voorjaar trekken de padden naar geschikte voortplantingswateren. De mannetjes maken onder water een zacht klokkend geluid waarop de vrouwtjes afkomen. Ze leggen lange eisnoeren af die rond de stengels van waterplanten worden gewikkeld. Door hun nachtelijke levenswijze en hun zacht geroep wordt deze knoflookpad zelden gezien of gehoord.

  “Bij Natuur en Bos stelden we voor de knoflookpad een Soortenbeschermingsprogramma (SBP) op om deze zeldzame pad in eerste instantie te behouden en vervolgens de populaties te vergroten en het aantal leefgebieden uit te breiden. We werken daarvoor intensief samen met de beheerders van de leefgebieden en het INBO”, zegt Lily Gora coördinator van dit programma. “De huidige, voormalige en nieuwe leefgebieden worden in orde gebracht, zodat ze optimaal zijn voor knoflookpad.”

  “We hebben het afgelopen jaar verschillende aanpassingen gedaan aan de vijvers en er staan nog meer werken ingepland voor de komende jaren. De vijvers die belangrijk zijn voor amfibieën worden jaarlijks in het najaar drooggezet en weer visvrij opgelaten in het voorjaar. Dit waterbeheer is arbeidsintensief maar heel belangrijk, want vissen eten de larven van deze knoflookpad.” vult Jaak Luys de conservator van De Maten. 

  Kweekprogramma voor de knoflookpad

  De knoflookpad is één van de soorten waarvoor een kweekprogramma bestaat. Dat betekent dat in het voortplantingsseizoen eisnoeren uit de twee Vlaamse nog bestaande populaties worden verzameld en in het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna van het INBO, worden opgekweekt. “In feite geven we de larven in de kwekerij de kans om in optimale omstandigheden te ontwikkelen tot grote dikkoppen en zelfs door te groeien tot juveniele padjes. Op deze manier overleven ze die eerste predatiegevoelige periode in hun levenscyclus. Ondertussen hebben we enige expertise wat betreft de knoflookpad. We weten wat de knoflookpadden lusten. Ze krijgen hier dus goed te eten”, lacht Johan Auwerx coördinator van de kwekerij.

  “Door de Europese projectmiddelen kunnen we een versnelling hoger schakelen”, aldus Loïc van Doorn onderzoeker bij het INBO, “Uit ons onderzoek blijkt dat de geïsoleerde Vlaamse populaties genetisch niet divers zijn en dat de knoflookpadpopulaties in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het westen van Duitsland tot dezelfde genetische cluster behoren.. In Nederland werden in de periode 2012-2016 op verschillende plaatsen knoflookpadden geherintroduceerd, en werden populaties gemixt om de genetische diversiteit te versterken. Natuur en Bos heeft een vergunning van de Nederlandse overheid gekregen voor het verzamelen van eisnoeren in Nederlandse gebieden met een duurzame knoflookpad populatie. Wat we hier vandaag aan de Grote Dilikensweier uitzetten is een mix van deze Nederlandse en Vlaamse knoflookpadjes.”

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Decennialang heeft Vlaanderen haar natte natuur verwaarloosd. Zo ging de laatste 60 jaar maar liefst 75% van onze natte natuur verloren. De impact op onze biodiversiteit was gigantisch. Zo heeft het knoflookpadje hier in Genk eeuwenlang geleefd tot daar zo’n tien jaar geleden een einde aan kwam. Vandaag zetten we die fout recht. Ik wil dan ook iedereen bedanken op het terrein voor hun vele inspanningen om van De Maten opnieuw een mooie thuis te maken voor het diertje.”

  “Toch wel een historisch momentje”, zegt schepen Toon Vandeurzen. “Na 10 jaar opnieuw knoflookpad in de Genkse Maten. Het is belangrijk dat we blijven werken aan de verbetering van de milieu- en natuurkwaliteit in onze natuurgebieden. We zijn blij met de nauwe samenwerking tussen ANB, VLM, Natuurpunt, INBO en onze stadsdiensten. Er zijn de komende jaren nog enkele grote projecten gepland samen met deze partners waardoor de Genkse Maten zijn status als hotspot voor biodiversiteit in Vlaanderen alleen maar kan versterken”.

  Het kweekprogramma voor knoflookpad wordt gesubsidieerd met Europese middelen in het kader van het Life-project BNIP (Belgian Nature Integrated Project), dat nu opgevolgd wordt door het Life B4B (Biodiversity for Belgium).

  Natuurbeheer
  Knoflookpad keert na 10 jaar terug naar Genk
  Knoflookpad keert na 10 jaar terug naar Genk
 • 12/07

  Domeinen van Gaasbeek en Groenenberg worden Venetië voor een dag

  Natuurbeleving

  12/07

  Domeinen van Gaasbeek en Groenenberg worden Venetië voor een dag

  Domeinen van Gaasbeek en Groenenberg worden Venetië voor een dag

  Venetiaanse maskers spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Al sinds het einde van de dertiende eeuw zouden de Venetianen maskers dragen om hun sociale status te verbergen en anonimiteit te waarborgen. Intussen is deze traditie wijdverspreid en zijn ook in België liefhebbers van het Venetiaanse masker actief.

  De groep « Regards Vénetiens » is dit weekend al voor de vierde keer te gast in Gaasbeek en Groenenberg. Elk jaar trekt het evenement meer bezoekers, zeker bij fotografen is het erg in trek.

  Hilde Groenweghe, Agentschap voor Natuur en Bos: “De eerste Venetiaanse optocht dateert van 2019 en werd meteen erg gesmaakt. We maakten al snel de beslissing om hier een jaarlijkse traditie van te maken. Het evenement trekt elk jaar enkele duizenden nieuwsgierigen naar Gaasbeek en Groenenberg. Het is voor ons een manier om de prachtige parken en de Museumtuin in de kijker te zetten. De mooie groene omgeving zorgt voor een uniek kader waarin de indrukwekkende kostuums nóg beter tot hun recht komen.”

  Net als de vorige jaren, start de optocht om 14u aan het Kasteel van Groenenberg. Daar wordt voor het kasteel een groepsfoto gemaakt met alle personages. Daarna trekt het kleurrijke gezelschap door het park van Groenenberg naar het park van Gaasbeek en de Museumtuin. In de Museumtuin kunnen de bezoekers met de personages op de foto van 15u tot 16u30.

  Een ticket voor de Museumtuin koop je in het entreegebouw naast de parking aan de Kasteelstraat en kost 7 euro. Kinderen tot 18 jaar zijn zoals steeds gratis welkom. Meer informatie over de Museumtuin, openingsuren en tarieven vind je op www.museumtuingaasbeek.be.

  Natuurbeleving
  Domeinen van Gaasbeek en Groenenberg worden Venetië voor een dag
  Domeinen van Gaasbeek en Groenenberg worden Venetië voor een dag
 • 04/07

  Gigantische handen in Museumtuin koesteren Pajottenland en Kasteel van Gaasbeek

  Natuurbeleving

  04/07

  Gigantische handen in Museumtuin koesteren Pajottenland en Kasteel van Gaasbeek

  Gigantische handen in Museumtuin koesteren Pajottenland en Kasteel van Gaasbeek

  William Roobrouck (Tienen, °1977) heeft al heel zijn leven een voorliefde voor vormen, ruwe materialen en handwerk. Als kind leerde hij boren, lassen en zagen in het atelier van zijn opa aan zee. Het was een jongen met een tomeloze energie en een onblusbare nieuwsgierigheid. Onder artiestennaam “Williams”, maakt William Roobrouck nu objecten, sculpturen, kunstwerken en designstukken. U kon zijn werk reeds bezichtigen in Knokke-Heist, het park van Beervelde, Londen of zelfs op Tomorrowland.

  In oktober 2022 bezocht William voor het eerst de Museumtuin van Gaasbeek. Hij kwam er de sculpturenexpo van Art Valley in mei 2023 voorbereiden. Toen hij bovenop de historische trappen aan de siertuin stond, werd hij getroffen door de schoonheid van de vallei en het Kasteel van Gaasbeek. Hij voelde de nood om deze schoonheid te koesteren. Zo ontstond het idee van twee abstracte handen op de sokkels naast de trap. Het werk creëert een sterke motionele beleving in de Museumtuin.

  De handen zijn gebaseerd op tekenwerk van Williams eigen handen. Het maakproces heeft vele maanden in beslag genomen. William doet namelijk alles zelf: van denkwerk, tekenwerk, laswerk tot plaatsing. Het kunstwerk is meer dan vijf meter hoog en weegt alles bij elkaar bijna tien ton. De plaatsing van het werk met een grote kraan was een waar spektakel. Nu staat het werk klaar om door alle bezoekers bewonderd te worden.

  De Museumtuin van Gaasbeek ligt binnen het kasteeldomein van Gaasbeek. Deze tuin is een realisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos, naar het model van een kasteeltuin van rond het jaar 1900. De tuin is ontwikkeld om een ode te brengen aan onze tuiniers, die toen van wereldklasse waren. Zij ontwikkelden teeltmethodes en planten die wereldwijd belangstelling wekten. In de Museumtuin vind je groenten, kruiden, bloemen, heesters en bomen die 100 jaar geleden in grote tuinen te vinden waren. De indrukwekkende collectie leivormen is wellicht de grootste in Europa.

  Je kan de Museumtuin en het werk “Koesteren” tot 29 oktober bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 10u tot 18u. Meer info: www.museumtuingaasbeek.be.

  Natuurbeleving
  Gigantische handen in Museumtuin koesteren Pajottenland en Kasteel van Gaasbeek
  Gigantische handen in Museumtuin koesteren Pajottenland en Kasteel van Gaasbeek
 • 22/06

  Unieke samenwerking tussen LIFE 3n-Stierkikker en Pakawipark

  Natuurbeheer

  22/06

  Unieke samenwerking tussen LIFE 3n-Stierkikker en Pakawipark

  Unieke samenwerking tussen LIFE 3n-Stierkikker en Pakawipark

  Invasieve exoten bedreiging voor biodiversiteit

  De Amerikaanse stierkikker heeft geen natuurlijke vijanden in ons ecosysteem en vormen een bedreiging voor onze inheemse biodiversiteit. Het LIFE 3n-Stierkikker project pakt de bestrijding van de Amerikaanse stierkikker aan door middel van afvangsten, afschieten en het uitzetten van steriele kikkers.

  Bestrijding van Amerikaanse stierkikker

  Momenteel worden de dieren gevangen door middel van fuiken door ploegen van de sociaal economie bedrijven ‘Natuurwerk vzw, De Winning vzw en Natuur en Landschapszorg vzw.’ Soms worden vijvers waarin Amerikaanse stierkikkers voorkomen tijdelijk drooggelegd of definitief opgevuld om ruimte te maken voor andere vormen van natuur.

  Tot nu toe werden de gevangen stierkikkerlarven diervriendelijk geëuthanaseerd en daarna door Rendac verwerkt als chemisch afval. Honderduizenden larven en honderden adulten werden zo al verwerkt.

  Stierkikkerlarven en adulten als voedsel voor otters, beren, neusberen en visetende vogels?

  Sinds mei 2023 is er een samenwerking gestart met Pakawipark, waarbij het grootste deel van de gevangen stierkikkerlarven en adulten een duurzamere bestemming krijgt. Natuurwerk vzw koelt en vriest de larven volgens de ethische richtlijnen in porties in en levert ze aan Pakawipark. Pakawipark heeft de verplichting om het voedselaanbod voor hun dieren te verrijken en nieuw voedsel aan te bieden. Dit gebeurt nu door het voeren van stierkikkers en hun larven.

  Robby Van der Velden, curator Pakawipark, zegt: "We zijn verheugd over de samenwerking met het LIFE 3n-Stierkikker project. Het stelt ons in staat om ons voedselaanbod te diversifiëren en onze dieren te voorzien van een nieuwe en natuurlijke voedselbron. Amfibieën zijn een natuurlijke voedselbron die tevens niet eenvoudig beschikbaar is. De dieren eten de stierkikkers, en dan vooral de larven, echter niet zo graag omwille van een natuurlijke afweerstof in hun huid. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, want des te meer is het proces van gewenning een goede voedselverrijking. In Amerika, waar de stierkikker wél inheems is, wordt hij immers wel door de lokale roofdieren verorberd. Dus ook Europese roofdieren eten de stierkikkers niet zo graag en dit toont aan hoe problematisch deze invasieve soort is. Het is alvast erg interessant om te zien of onze roofdieren er aan kunnen wennen want dat is een indicatie of de inheemse roofdieren dat ook ooit zullen doen."

  Naast de voedselvoorziening hecht Pakawipark ook veel belang aan educatie. Daarom kunnen bezoekers tijdens de zomermaanden de expo over de Amerikaanse stierkikker bezichtigen in het park.

  Meer weten over het LIFE 3n-Stierkikkerproject?

  Bezoek dan de website www.stierkikker.be of blijf op de hoogte via de sociale media van het project.

  Natuurbeheer
  Unieke samenwerking tussen LIFE 3n-Stierkikker en Pakawipark
  Unieke samenwerking tussen LIFE 3n-Stierkikker en Pakawipark
 • 15/06

  Overlast everzwijnen in Genk succesvol aangepakt

  Overlast / schade

  15/06

  Overlast everzwijnen in Genk succesvol aangepakt

  Overlast everzwijnen in Genk succesvol aangepakt

  Natuur en Bos maakte een reportage in Genk om de aanpak en de eerste resultaten in beeld te brengen. Ontdek de reportage via natuurenbos.vlaanderen.be.

  Terugkeer van everzwijnen

  Sinds hun terugkeer in Vlaanderen vanaf 2006 nemen hun aantallen sterk toe en vinden we everzwijnen terug in Limburg maar ook in het oosten van de provincie Antwerpen en het zuiden van Vlaams-Brabant. Hun snelle terugkeer danken ze aan het feit dat ze zich zeer snel voortplanten. Door de klimaatopwarming stijgen hun overlevingskansen ook. We hebben nu minder strenge winters én extra veel eikels en bosvruchten om te eten.

  Overlast in woongebied

  Everzwijnen zijn voortdurend op zoek naar lekkers, ook in akkers en tuinen. Ze woelen graslanden om, maken gebruik van mais- en graanvelden en gaan in verstedelijkte gebieden op zoek naar een snelle hap, waaronder het vuilnis dat mensen achterlaten. In woonwijken voelen everzwijnen zich vaak ook relatief veilig, omdat ze er moeilijk bejaagd kunnen worden.

  Nieuwe methoden voor beheer

  Tijdens het leertraject rond everzwijnbeheer in Genk test een multidisciplinair team nieuwe beheermethoden uit en sensibiliseren ze de bevolking om zo tot een efficiënt everzwijnbeheer te komen in stedelijke context. Die ervaring willen Natuur en Bos ook toepassen in de rest van Vlaanderen. Het laartraject loopt nog tot eind dit jaar, maar de eerste reacties en resultaten zijn positief. Dat ontdek je in de reportage: natuurenbos.vlaanderen.be

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Niemand wil ’s nachts wakker worden van lawaai en geknor, om nadien een omgeploegde tuin of kapot hekwerk aan te treffen. Vanuit Vlaanderen ondersteunen we het stadsbestuur om zoveel mogelijk vermijdbare schade te voorkomen. Het stevige terrein- en speurwerk van Natuur en Bos en de goede samenwerking met de getroffen Genkenaren zal ervoor zorgen dat de aanpak verder bijgestuurd wordt om zoveel mogelijk ellende te voorkomen.”

  Overlast / schade
  Overlast everzwijnen in Genk succesvol aangepakt
  Overlast everzwijnen in Genk succesvol aangepakt
 • 08/06

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts lanceren projectoproep voor toegankelijk groen in de Groene Rand

  Natuurbeheer

  08/06

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts lanceren projectoproep voor toegankelijk groen in de Groene Rand

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts lanceren projectoproep voor toegankelijk groen in de Groene Rand

  Investeren in natuurbehoud én -uitbreiding

  De Vlaamse Rand rond Brussel is van oudsher een mooie en groene streek. De nabijheid van Brussel biedt kansen voor de economie en het toerisme, maar creëert ook veel uitdagingen op het vlak van verstedelijking, mobiliteit en leefbaarheid.Minister van Natuur Zuhal Demir: “De Vlaamse Rand moet en kan nog groener. Maar het mag niet zomaar meer groen zijn, het moet ook toegankelijk groen zijn. Met deze oproep willen we de natuur in de Rand herstellen en uitbreiden op een manier dat iedereen er van kan genieten. Dat kan door bomen aan te planten of te zorgen voor onze natte natuur zoals natte graslanden of moeras- en veengebieden. Initiatiefnemers die daarvoor gronden aankopen, komen we tot 50% van de aankoopprijs tegemoet en voor bebossing zelfs tot 60%. Voor een groene en leefbare rand sparen we dus kosten noch moeite.” 

  Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts: “We zorgen in deze regeerperiode voor fors meer bomen in onze groene Vlaamse Rand. Vroeger waren we al tevreden als we bestaand groen konden bewaren, maar de laatste jaren zijn we offensiever: we zorgen nu gewoon voor méér groen. Waar ook méér mensen van kunnen genieten. Dit is de derde oproep die we samen doen: voor de eerste twee maakten we al 4,5 miljoen vrij en daar komt nu nog 1 miljoen bovenop. Mede dankzij het Vlaamse Randfonds kunnen we meer doen dan bomen voor de kap behoeden: we kunnen méér bomen planten”.

  De deadline om projectvoorstellen in te dienen is 17 september 2023. Na goedkeuring krijgen de initiatiefnemers een jaar om op te starten. Vanaf dan hebben ze drie jaar de tijd om hun project uit te voeren.

  Op 20 juni 2023 vindt een vrijblijvende online infosessie plaats.

  Meer info over de projectoproep en de infosessie vind je op www.natuurenbos.be/groenerand

  Natuurbeheer
  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts lanceren projectoproep voor toegankelijk groen in de Groene Rand
  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts lanceren projectoproep voor toegankelijk groen in de Groene Rand
 • 25/05

  Zuhal Demir opent Bed & Breakfast voor wilde bestuivers

  Natuurbeheer

  25/05

  Zuhal Demir opent Bed & Breakfast voor wilde bestuivers

  Zuhal Demir opent Bed & Breakfast voor wilde bestuivers

  Actie voor wilde bestuivers nodig

  Wilde bestuivers zijn van onschatbare waarde voor onze voedselproductie. Maar het gaat niet goed met deze wilde bestuivers. Daarom lanceerde minister Demir vorig jaar het Vlaamse actieplan voor wilde bestuivers. Het reservaat op de Klaverberg is een van de acties uit dat plan om de negatieve populatietrends om te buigen. 

  Vlaams minister Demir onderstreept het belang van deze actie: ‘Onze bijen en bestuivers hebben het in het dichtbebouwde Vlaanderen enorm moeilijk. Van de 381 soorten zijn bijna 33% bedreigd, en bijna 12% is al regionaal uitgestorven. Dat doet alle alarmbellen afgaan, want bijen zijn de kanarie in de kolenmijn: als zij het slecht doen, dan weet je dat wij het slecht doen met onze natuur en onze leefomgeving. En als je weet dat 75% van onze voedselgewassen een insectenbestuiving nodig hebben, dan weet je dat ook onze groenten en ons fruit op ons bord bedreigd wordt. Daarom lanceerden we vorig jaar het eerste Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers om die tanker te keren en vandaag zien we een belangrijke realisatie op het terrein: de eerste van de tien wildebestuiversreservaten van Vlaanderen. Dit zal het eerste toevluchtsoord zijn die alle populaties van wilde bijen, vlinders en andere bestuivers een flinke boost zal geven.’

  Bed & Breakfast Klaverberg

  ‘Bed & Breakfast’ is het thema van deze 10e editie van de Week van De Bij. Het thema moet burgers, bedrijven en gemeenten aansporen om voldoende voedsel en nestgelegenheid te voorzien voor bijen en andere wilde bestuivers. 

  Op de Klaverberg is de combinatie van voedsel en nestgelegenheid ruim aanwezig. De wilde bestuivers vinden er een enorme diversiteit aan planten en verschillende soorten bijen nestelen er zich ook in hun ideale bed. Zandbijen houden van open zand en andere soorten vinden dan bijvoorbeeld weer onderdak in de oude kevergangen van dode bomen. De inventarisatie door medewerkers en vrijwilligers van Natuurpunt samen met het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Natuur en Bos bracht de enorme diversiteit in kaart. Op de Klaverberg kan je niet minder dan 107 soorten bijen en hommels waarnemen. Maar ook 34 soorten dagvlinders, 62 soorten zweefvliegen en maar liefst 442 soorten nachtvlinders.

  De kudde schapen op de terril zorgt mee voor het onderhoud van de deze unieke biotoop. Hun begrazing zorgt ervoor dat de schrale vegetatie kan overleven en door de vertrappeling van de grond ontstaat op de open, warme stukken extra nestgelegenheid.

  Week van de Bij

  Tijdens de Week van de Bij roept het Departement Omgeving burgers, bedrijven en gemeenten op om net als hier op de Klaverberg werk te maken van hun eigen Bed & Breakfast voor de bijen. Zorg voor veel bloeiende planten van de vroege lente tot de late herfst of ga creatief aan de slag en bouw je eigen bijenburcht en geef bijen zo extra nestgelegenheid.

  Natuurbeheer
  Zuhal Demir opent Bed & Breakfast voor wilde bestuivers
  Zuhal Demir opent Bed & Breakfast voor wilde bestuivers
 • 09/05

  Eén op tien honden loopt niet aan de leiband in onze natuurgebieden

  Natuurbeleving

  09/05

  Eén op tien honden loopt niet aan de leiband in onze natuurgebieden

  Eén op tien honden loopt niet aan de leiband in onze natuurgebieden

  Verscherpte controles

  De boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos focusten tijdens hun reguliere weekenddiensten op het verplicht aanlijnen van de honden in bos en natuur. Tijdens deze actie werden een 600-tal hondenbaasjes aangesproken. Bijna 9 op 10 hondenbaasjes hielden hun hond aan de leiband. Bij ruim 1 op 10 was dat niet het geval, zij kregen een boete.

  Bescherm de natuur, de bezoekers en je eigen hond

  In de lente komt de natuur volop tot leven. Maar lente betekent ook meer bezoekers in de natuur. Fietsers, ruiters, spelende kinderen en ook heel wat wandelaars, al dan niet vergezeld van hun trouwe viervoeter. Het is heel belangrijk dat honden, hoe groot of klein ze ook zijn, aan de leiband blijven. Dit zowel voor de natuur, voor andere bezoekers als voor zichzelf.

  Boete voor overtreder, beloning voor wie zich aan de regels houdt

  Om die redenen hield Natuur en Bos eind april verscherpt toezicht. Er werd geen oogje dicht geknepen. Wie zijn hond niet aanlijnde, werd gesanctioneerd en kreeg een boete van 80 euro. Een bedrag dat bij recidive of meer dan één hond verder kan oplopen.

  Tijdens die periode kreeg ruim 10 % van de hondeneigenaars een boete omdat hun hond niet aangelijnd was. 

  Het Agentschap voor Natuur en Bos wilde correct gedrag ook belonen. Wie de hond wel aan de lijn hield, kreeg een beloning voor de hond in de vorm van een herbruikbaar doosje met hondensnacks.

  De boswachters en natuurinspecteurs kregen, zowel van hondeneigenaars als van recreanten zonder hond enorm veel positieve reacties. Je hond aanlijnen is niet enkel goed voor de natuur en je hond, maar getuigt ook van hoffelijkheid tegenover de andere bezoekers. De actie werd duidelijk meer dan gewaardeerd. 

  Hondenlosloopzones

  Honden horen in bossen en natuurgebieden aan de leiband. Wil je toch je hond vrij uitlaten? Bezoek dan één van onze vele hondenlosloopzones. Op deze plaatsen kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. Een overzicht van de hondenzones van Natuur en Bos vind je op www.natuurenbos.be/hondenzones.

  Meer informatie en handige tips vind je op https://www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

  Natuurbeleving
  Eén op tien honden loopt niet aan de leiband in onze natuurgebieden
  Eén op tien honden loopt niet aan de leiband in onze natuurgebieden
 • 04/05

  Afbraak illegaal weekendverblijf in domein Galgenberg zorgt voor extra natuur in Tessenderlo

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  04/05

  Afbraak illegaal weekendverblijf in domein Galgenberg zorgt voor extra natuur in Tessenderlo

  Afbraak illegaal weekendverblijf in domein Galgenberg zorgt voor extra natuur in Tessenderlo

  Natuur en Bos koopt regelmatig gronden aan. Hierop staan soms gebouwen die een negatieve impact hebben op de aanwezigheid van natuur op het perceel zelf, maar ook op de omliggende percelen. In die zin vormt het behoud van dergelijke gebouwen een grote kost voor de samenleving.

  Meer ruimte voor vernatting en bos

  In 2022 kocht Natuur en Bos 36 percelen aan. Elk van die percelen ruimt Natuur en Bos op en geeft ze terug aan de natuur. Vaak betekent dit het slopen van aanwezige gebouwen en constructies en het verwijderen van storende verhardingen. Nadien vindt dan een extra en éénmalige investering in deze terreinen plaats, gevolgd door een jarenlang specifiek onderhoudsbeheer. Zo kunnen deze percelen waar mogelijk mee ingeschakeld in grootschalige onthardings- en vernattingsprojecten in het kader van de Blue Deal. Een andere mogelijkheid is dat deze percelen bebost worden en zo bijdragen aan de doelstelling van meer kwaliteitsvol bos in Vlaanderen. Op dit perceel in domein Galgenberg verdwijnt het huis, bestrijdt Natuur en Bos de aanwezige exoten om vervolgens plaats te maken voor heischraal grasland.

  Efficiënt herstellen van illegale situatie

  Door het uitvoeren van de sloopwerken maakt Natuur en Bos in een aantal gevallen een einde aan illegale situaties op deze percelen. Een deel van de weekendverblijven die Natuur en Bos afbreekt, zijn destijds geheel of gedeeltelijk gebouwd zonder een verplichte bouwvergunning.

  Om efficiënter en goedkoper te werken, bundelt Natuur en Bos deze sloopprojecten jaarlijks in één groot aanbestedingsdossier. De voorbije jaren investeerde Natuur en Bos jaarlijks ongeveer 500.000 euro in het opruimen van dergelijke percelen in Vlaanderen. Ook dit jaar zal Natuur en Bos opnieuw een bestek in de markt zetten om een aantal van haar verworven eigendommen te slopen.

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De problematiek van illegale of zonevreemde vakantiehuisjes en de bewoning ervan is een oud zeer, dat ondertussen al makkelijk 60 jaar meegaat. Maar tegelijk is het ook een complex probleem met een kluwen tussen vergunningen, woonrechten, misdrijven, processen-verbaal en rechtszaken enerzijds, en ook gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale bevoegdheden door elkaar anderzijds. Het is aan elk niveau om op dat vlak zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarom hebben we met de Vlaamse regering eind vorig jaar van de controle op illegale zonevreemde functies in kwetsbare gebieden en het herstel ervan een prioriteit gemaakt. Dit weekendhuis staat illegaal in een gebied dat niet voor wonen dient. De oplossing is dan ook simpel: ze moet verdwijnen. Door de aankoop van deze gronden kunnen we illegale verhardingen verwijderen en maken we meer plaats voor waardevolle natuur. En dat doen we niet alleen hier. Vlaanderen koopt regelmatig gronden aan waar gebouwen op staan die er niet horen te staan of waarvan het onduidelijk is of er ooit een vergunning was. De voorbije vier jaar al meer dan 113 weekendverblijven en in totaal meer dan 215 percelen die we terug aan de natuur gaven. En we blijven daar verder op inzetten.”

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Afbraak illegaal weekendverblijf in domein Galgenberg zorgt voor extra natuur in Tessenderlo
  Afbraak illegaal weekendverblijf in domein Galgenberg zorgt voor extra natuur in Tessenderlo
 • 02/05

  Agentschap voor Natuur en Bos zoekt onderdak voor vleermuizen

  Natuurbeheer Subsidies

  02/05

  Agentschap voor Natuur en Bos zoekt onderdak voor vleermuizen

  Agentschap voor Natuur en Bos zoekt onderdak voor vleermuizen

  Vleermuizen zijn erg nuttige, maar veeleisende dieren. Nuttig omdat ze gemakkelijk een paar duizend muggen en motten verorberen per nacht. Veeleisend omdat ze een complex netwerk nodig hebben van zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, jachtgebieden en landschapselementen die dit alles verbinden. Daarbij stellen ze aan dit alles hoge eisen en loopt het mis als één van deze tandwieltjes in het systeem niet in orde is.

  Vleermuizen houden van historische zolders

  Zo’n tandwieltje is de zomerverblijfplaats, waar de jongen worden geboren en grootgebracht. Een aantal soorten kiezen hiervoor warme (historische) zolders uit, waar ze de geschikte temperatuur kunnen zoeken van de nok van de zolder tot aan de vloer. Ook wegkruipmogelijkheden spelen een belangrijke rol bij de keuze van de zomerverblijfplaats. De aanwezigheid van spleten en holten in en tussen balken zijn heel belangrijk. Daarom worden voornamelijk zolders van oude gebouwen zoals kerken, kastelen en abdijen in gebruik genomen.

  Maar meer en meer zolders krijgen een nieuwe bestemming of worden hermetisch afgesloten. Bij restauratie wordt het houtgebinte behandeld met giftige producten of worden vleermuiskolonies onwetend verstoord.

  Dat dit anders kan, tonen we in het filmpje, waarbij we verschillende (erfgoed) partners aan het woord laten die rekening hebben gehouden met vleermuizen bij de restauratie van hun (historische) zolder.

  Wist je trouwens dat je voor het nemen van vleermuisvriendelijke maatregelen op je (historische) zolder subsidie kan krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos ? Meer info vind je op de website van Natura 2000.

  Bekijk het dossier vleermuizen op de website van natuur en bos. Hier vind je ook het filmpje.

  Natuurbeheer Subsidies
  Agentschap voor Natuur en Bos zoekt onderdak voor vleermuizen
  Agentschap voor Natuur en Bos zoekt onderdak voor vleermuizen
 • 20/04

  Natuur en Bos beloont honden die aan de leiband lopen

  Natuurbeleving

  20/04

  Natuur en Bos beloont honden die aan de leiband lopen

  Natuur en Bos beloont honden die aan de leiband lopen

  Bescherm de natuur

  Vooral in de lente is de natuur erg kwetsbaar. De eerste kieviten komen uit hun ei en jonge hazen lopen weer rond. Eenden zitten op hun nest of hebben net jongen gekregen. Reekalfjes liggen heel stil in het hoge gras of tussen de bladeren en struiken in het bos. Rondsnuffelende honden die van het pad gaan, kunnen de dieren in hun rust opschrikken. Sommige dieren lopen zich uit angst letterlijk te pletter, raken gekwetst of worden zelfs gedood. Elk jaar sterven er verschillende dieren omdat ze doodgebeten of opgejaagd worden door een loslopende hond.

  Niet alle schade die een loslopende hond aanricht, is zichtbaar. Het geurspoor dat een hond achterlaat, maakt dieren die er mee in aanraking komen angstig. Wanneer een reekalf in aanraking komt met een hond, bestaat de kans dat het moederdier het jong achterlaat, waardoor het uithongert en sterft.

  Bescherm je eigen hond

  Een loslopende hond loopt ook zelf gevaar. Hij kan aangevallen worden door een everzwijn of een andere hond. In bermen is er altijd kans op aanwezig rattenvergif of giftige zwammen, met alle gevolgen van dien. Ook bestaat de kans dat je hond door een auto op een aanpalende verkeersweg wordt aangereden. Bovendien vallen loslopende honden die de natuur intrekken vaker ten prooi aan ziektes of andere beestjes, zoals bijvoorbeeld vogelgriep en teken.

  Bescherm de andere bezoeker

  Iedereen wil van de natuur genieten, met of zonder hond. Hondeneigenaars gaan er vaak van uit dat hun hond lief en trouw is en geen gevaar of bedreiging vormt. Wellicht is dat in vele gevallen ook zo, maar een dier is nooit 100 % voorspelbaar. Een hond kan schrikken en onverwacht reageren. Ook lieve en trouwe honden kunnen als ze loslopen, vooral voor kinderen, beangstigend overkomen. 

  Verscherpte controles

  Om al die redenen houdt Natuur en Bos de komende weekends verscherpt toezicht. De boswachters en natuurinspecteurs zullen twee weekends extra controles uitvoeren. Er wordt geen oogje dicht geknepen. Wie zijn hond niet aanlijnt, wordt gesanctioneerd en krijgt een boete van 80 euro. Een bedrag dat bij recidive of meer dan één hond verder kan oplopen.

  Wie zijn hond wel aan de lijn houdt, krijgt een beloning voor de hond in de vorm van een doosje met hondensnacks. Die snacks worden gemaakt door de firma hupple. Ze worden geproduceerd in Vlaanderen en verpakt in een handig herbruikbaar doosje. Bovendien is het doosje ook 100% recycleerbaar.

  Hondenlosloopzones

  Honden horen in bossen en natuurgebieden aan de leiband. Wil je toch je hond vrij uitlaten? Bezoek dan één van onze vele hondenlosloopzones. Op deze plaatsen kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. Een overzicht van de hondenzones van Natuur en Bos vind je op www.natuurenbos.be/hondenzones.

  Meer informatie en handige tips vind je op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

  Natuurbeleving
  Natuur en Bos beloont honden die aan de leiband lopen
  Natuur en Bos beloont honden die aan de leiband lopen
 • 19/04

  Quickscan Natuurherstelwet

  Natuurbeheer Vergunningen

  19/04

  Quickscan Natuurherstelwet

  Quickscan Natuurherstelwet

  Quickscan en juridische evaluatie van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel

  Impactanalyse natuurherstelwet op sectoren in gebieden buiten Natura 2000 in Vlaanderen

  Onderstaande Quickscan biedt een eerste, kwalitatief inzicht van de mogelijke impact van het ‘Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel’ (versie 28 maart 2023, hierna ‘Natuurherstelwet’) op verschillende aspecten binnen het Vlaamse beleid.

  Juridische analyse van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel

  Naast de Quickscan is er ook een advies over de juridische implicaties:

  Juridische evaluatie van het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende natuurherstel – rechtsgrond, subsidiariteit, evenredigheid en rechtsmiddelen:

   

   

   

   

  Natuurbeheer Vergunningen
  Quickscan Natuurherstelwet
  Quickscan Natuurherstelwet
 • 15/04

  Vlaams minister Zuhal Demir opent Hyacintenfestival in Hallerbos

  Natuurbeleving

  15/04

  Vlaams minister Zuhal Demir opent Hyacintenfestival in Hallerbos

  Vlaams minister Zuhal Demir opent Hyacintenfestival in Hallerbos

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Toen ik vorig jaar voor het eerst het Hallerbos bezocht was ik onder de indruk van dit prachtige natuurfenomeen. Zodanig dat ik in mijn drukke agenda toch nog een gaatje vond om ook dit jaar even van dit sprookjestafereel te komen genieten. Het is logisch en positief dat bezoekers van ver over onze gewestgrenzen naar de fotogenieke boshyacinten komen kijken. Dat maakt het hier soms koppenlopen en daarom is het goed dat het Hyacintenfestival in het leven werd geroepen. Tijdens dat festival dat nog tot en met 1 mei loopt, werken lokale politie, stad Halle, Agentschap voor Natuur en Bos en tientallen vrijwilligers samen om de paarse drukte op te vangen. We willen daarmee de kwetsbare hyacinten beschermen zodat iedereen ook in de toekomst van deze Vlaamse natuurpracht kan genieten.”

  Bluebellstreet

  De stad Halle raadt af om met de wagen naar het Hallerbos te komen en biedt gratis shuttlebussen aan. Burgemeester Marc Snoeck: “We werken samen met De Lijn om tijdens de drukste dagen te zorgen voor een regelmatige busverbinding tussen centrum en bos. Ook fietsen staan daarvoor klaar aan het station. Mensen die tóch met de wagen komen, loodsen we met signalisatie naar de bezoekersparkings. Toeristen kunnen hun bosbezoek mooi combineren met een bezoekje aan onze binnenstad. Ook daar is het paarse bloempje te spotten. Het Hoornstraatje dat Grote Markt en Beestenmarkt verbindt doopten de handelaars om tot Bluebellstreet.”

  Ecoduct op schema

  De minister passeerde tijdens haar hyacintenwandeling langs de Vlasmarktbrug, de brug over de Brusselse Ring die plaats zal maken voor een ecoduct. Vorig voorjaar toonden de resultaten van een monitoringstudie de noodzaak aan voor zo’n constructie om de beide bosdelen opnieuw met elkaar te verbinden. Na die studie en het afleveren van de omgevingsvergunning volgde in augustus een openbare aanbesteding en werd door Agentschap Wegen en Verkeer een aannemer geselecteerd voor de bouw van een ecoduct van 65 meter breed, waarvan 5 meter voor wandelaars en fietsers en 60 meter voor de dieren.

  De voorbereidende werken zitten op schema. In februari dit jaar vonden vellingen plaats om de nodige ruimte rond de projectzone te creëren. De gekapte bomen zullen zoveel mogelijk worden gebruikt als een natuurlijke afscheiding tussen mens en dier op het ecoduct. Aan het einde van de werken gaat er ook bosplantsoen worden aangeplant in de ontharde zones. Alles samen komt er meer bos bij. Na de schoontijd en het Hyacintenfestival zal de aannemer midden mei starten met de voorbereidingen om de Vlasmarktbrug af te breken, de eigenlijke afbraak gebeurt midden juni. Daarna start de bouw van het ecoduct dat volgens de huidige planning in 2025 operationeel zal zijn.

  Tips: bereid je hyacintenbezoek goed voor en bezoek andere hyacintentoppers

  Van heinde en ver komen toeristen de paarse bloementapijten in het Hallerbos bewonderen. Geen toeval dat dit bos een van de kroonjuwelen is in de kandidatuur om de Brabantse Wouden te laten erkennen als Vlaams Nationaal Park.

  Raadpleeg dan ook www.hyacintenfestival.be om je bezoek aan Hallerbos voor te bereiden, met ook info over de gratis shuttlebussen en fietsen. 

  Extra tip: wil je de drukte in het Hallerbos ontlopen en tóch genieten van hyacintenpracht? Bezoek een ander hyacintenbos dat absoluut de moeite loont. In het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen vind je er meer dan tien. Bekijk het overzichtsplannetje op www.hyacintenfestival.be.

  Natuurbeleving
  Vlaams minister Zuhal Demir opent Hyacintenfestival in Hallerbos
  Vlaams minister Zuhal Demir opent Hyacintenfestival in Hallerbos
 • 29/03

  Paarse bloemenpracht tijdens Hyacintenfestival

  Natuurbeleving

  29/03

  Paarse bloemenpracht tijdens Hyacintenfestival

  Paarse bloemenpracht tijdens Hyacintenfestival

  “De voorjaarsbloeiers in onze Vlaamse bossen en vooral onze wilde hyacinten genieten van internationale faam. In het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen vind je minstens tien bossen met paarse hyacintentapijten die de moeite lonen voor een bezoekje, al bevat het Hallerbos wel de grootste oppervlakte aan hyacinten. Dat maakt dit bos zeker door sociale media de laatste jaren bijzonder populair. Het Hyacintenfestival verzoent de stroom van bezoekers met de kwetsbaarheid van de natuur. Boswachters en vrijwilligers verwelkomen de vele duizenden hyacintenliefhebbers en vragen hen tegelijk om respect te tonen voor de natuurpracht door op de paden te blijven en de hond aan de leiband te houden”, vertelt Vlaams minister van natuur Zuhal Demir. 

  Extra vrijwilligers welkom

  “Elk jaar kunnen we rekenen op een hechte groep van enkele tientallen vrijwilligers. Toch kunnen we door de nog altijd stijgende populariteit extra vrijwilligershanden gebruiken”, stelt boswachter Thomas Boonen. “Hun taken zijn heel divers zoals bezoekers de mooiste plekjes helpen vinden, verdwaalde wandelaars op het juiste pad zetten, zwerfvuil opruimen en een oogje in het zeil houden opdat bezoekers op de wandelpaden en achter het lint blijven zodat ze de kwetsbare plantjes niet vertrappelen. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar brabantsewouden.anb@vlaanderen.be en wij nemen dan met hen contact op.”

  Stad Halle als hyacinten- en shoppingstad 

  “Je kan je daguitstap naar het Hallerbos perfect combineren met een bezoekje aan onze historische binnenstad want ook daar valt veel te beleven”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Je hebt de imposante Sint-Martinusbasiliek, de vele restaurants, boetieks en winkels. De Hoornstraat dopen we om tot Bluebellstreet en kleurt voor de gelegenheid helemaal paars. Aanraders zijn ook streekmuseum den AST en mouterij van Roye." Schepen Bram Vandenbroecke vult aan: “Dankzij onze samenwerking met De Lijn verbinden we op een vlotte manier de binnenstad met het bos. We vragen bezoekers om zoveel mogelijk hun wagen thuis te laten en om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Gratis shuttlebussen tussen het station en het Hallerbos staan klaar op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 april en op 1 mei, telkens van 9 tot 20 uur. Aan het station bieden we van 15 april tot en met 1 mei de mogelijkheid om een fiets te gebruiken.”

  Meer info

  Natuurbeleving
  Paarse bloemenpracht tijdens Hyacintenfestival
  Paarse bloemenpracht tijdens Hyacintenfestival
 • 16/03

  Leerlingen van De Feniks helpen de Vinderhoutse Bossen groeien

  Natuurbeheer

  16/03

  Leerlingen van De Feniks helpen de Vinderhoutse Bossen groeien

  Leerlingen van De Feniks helpen de Vinderhoutse Bossen groeien

  Bosaanplant

  Met behulp van een veertigtal leerlingen van basisschool De Feniks uit de Brugse Poort (Gent) werd de boskern opnieuw versterkt! De Vinderhoutse Bossen zijn afgelopen jaren onder impuls van de partners van het landinrichtingsproject “Groenpool Vinderhoutse Bossen” uitgegroeid tot een lappendeken van oud en jong bos afgewisseld met waardevolle graslanden, houtkanten en boomgaarden. Dankzij de opengestelde paden en onthaalzones kan je al heel wat kilometers wandelen in deze groenpool.

  Voor de leerlingen van De Feniks is dit heel goed nieuws: zij kwamen in de herfst het bos al verkennen. Aan de hand van zoekopdrachten kwamen ze heel wat te weten over alles wat leeft in het bos. Eens goed ravotten in de recent aangelegde speelzone van Het Leeuwenhof hoorde daar uiteraard ook bij! Nu staken ze de handen uit de mouwen: er gaan deze winter 6.000 jonge bomen en struiken in de grond en daarbij kan het uitvoerende maatwerkbedrijf Krinkels best wat hulp gebruiken. Voor vele leerlingen uit de Brugse poort is deze groene long een echte verademing, want ze hebben vaak zelf geen tuin.

  De leerlingen zijn blij dat ze zelf kunnen meeplanten aan een bos waar ze later naartoe kunnen komen. Een bosuitstap aan de rand van de stad is een echte troef voor de school. De modderschoenen nemen we erbij”, aldus meester Jonathan.

  Samen met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars heeft de Vlaamse overheid zich geëngageerd om 4.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. De ambitie is hoog, maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. En kunnen onze kinderen en kleinkinderen hier later van mee profiteren.

   

  Tijdelijke rasters rond de nieuwe bossen

  Omdat samen met de groei van het bos ook het aantal reeën in het gebied zeer sterk toegenomen is, werd het nodig om de jonge bosaanplantingen te beschermen tegen reeënvraat. Reeën knabbelen graag aan de jonge boomknoppen. Sommige nieuwe bosaanplantingen hebben daar sterk onder geleden. Hoge rasters beschermen tijdelijk de nieuwe aanplantingen en zullen verwijderd worden zodra de bomen groot genoeg zijn om de reeëndruk te weerstaan. De dieren vinden nog steeds voldoende voedsel in de open bosdelen en het omliggende landschap.

   

  Uitvoering andere werken in de Vinderhoutse Bossen

  De groenpool Vinderhoutse Bossen wordt voor wandelaars, fietsers en ruiters toegankelijk via de gefaseerde aanleg van paden en onthaalvoorzieningen. Het Landgoed Leeuwenhof, Domein Claeys-Bouüaert en Landgoed De Campagne zijn de drie onthaalzones van waaruit bezoekers de groenpool kunnen verkennen.

  In september 2022 werd de onthaalzone Leeuwenhof officieel geopend en startten de werken voor de inrichting van onthaalzone De Campagne. In de loop van 2023 wordt het dossier van het recreatief netwerk voorbereid voor uitvoering in 2024. Ook staat er volgend plantseizoen opnieuw extra oppervlakte bos op de planning.

  De laatste stand van zaken en een overzicht van het inrichtingsproject is te lezen op www.vlm.be\vinderhoutsebossen.Wie op de hoogte wil blijven van het project kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar vinderhoutsebossen@vlm.be.

   

  Natuurbeheer
  Leerlingen van De Feniks helpen de Vinderhoutse Bossen groeien
  Leerlingen van De Feniks helpen de Vinderhoutse Bossen groeien
 • 15/03

  Weerdse Vijver krijgt kinderwandellus

  Natuurbeleving

  15/03

  Weerdse Vijver krijgt kinderwandellus

  Weerdse Vijver krijgt kinderwandellus

  Wie graag wandelt aan de Weerdse Vijver merkte het al op, een aantal inrichtingswerken zijn er gestart. 

  De vroegere parking wordt een natuurlijk speelterrein. Er komen ruigtes om in te lopen, speelheuvels met daartussen ruimte voor water, stappaaltjes, speelstammen en in het midden een klein verstopbosje. De Chiromeisjes en -jongens van Weerde gaven input voor dit speelterrein tijdens een participatiemoment. In één beweging krijgt ook de mountainbikeroute die langs het speelterrein loopt enkele heuvels. Deze heuvels worden van de rest van het speelterrein afgescheiden door een struikenbos, zodat de fietsers niet in contact komen met de spelende kinderen.

  De wandeling rond de Weerdse Vijver wordt een kinderwandellus met een ‘Samen op Pad’-label. Op vijf plaatsen komen er houten speel- en balanceerelementen. De route is 1,6 km lang, ideaal voor een gezinsuitstap. Aan de start verwelkomt een karper de jonge avonturiers vanop zijn totempaal.

  De ingang aan de kant van het voetbalterrein wordt rolstoelvriendelijk gemaakt. De hellingsgraad van het halfverhard en waterdoorlatend pad wordt hiervoor aangepast. Er komt ook een visponton voor rolstoelgebruikers. Zo kan iedereen gebruik maken van dit stuk toegankelijk groen. Aan deze ingang werden al eerder de nieuwe parkeerplaatsen voorzien.

  Spelen kan pas na de zomer

  Voor de speelinfrastructuur wordt lokale grond en duurzaam hout gebruikt. Natuur en Bos investeert 100.000 euro in de realisatie van dit project. De werken zullen na de zomer van 2023 speelklaar zijn. Zo krijgen de aanplantingen enkele maanden de tijd om stevig te verankeren en te groeien. Ook de speelinfrastructuur krijgt eerst een keuring. Tot die tijd worden alle zones afgeschermd met werfhekken en werflinten.

  Tijdens de werken zijn twee van de drie ingangen steeds toegankelijk. De meest recente werfinfo vind je op www.natuurenbos.be/weerdsevijver.

  Natuurbeleving
  Weerdse Vijver krijgt kinderwandellus
  Weerdse Vijver krijgt kinderwandellus
 • 13/03

  Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Klaverberg gaan in publieke consultatie

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  13/03

  Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Klaverberg gaan in publieke consultatie

  Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Klaverberg gaan in publieke consultatie

  Het gebied is een beschermd landschap en natuurgebied in het Nationaal Park Hoge Kempen dat heel wat unieke fauna en flora huisvest. Daarnaast kiest het Agentschap voor Natuur en Bos ervoor om recreatie een prominente plaats te geven in het geheel.

  Het eerste plateau van de terril, de zone waar zich de twee vijvers bevinden, vormt het centrum van de recreatie met een brede wandelboulevard en een grote struinzone waar je kan spelen, picknicken of gewoonweg genieten van het groen. Hier werden de nodige maatregelen genomen om de breed uitgelopen, modderige wegen beloopbaar te maken. Ook fietsers en ruiters zijn er welkom op de hen toegewezen paden. Voor mountainbikers wordt op de oostflank van de weinig begroeide terril een zone voorzien voor het betere spring- en stuntwerk. De zone zal aansluiten op het bestaande mountainbikenetwerk. Natuurlopers kunnen binnenkort een nieuw en onverhard parcours ontdekken in en rond het gebied. Aan de kant van As komt in de Fazantenstraat een extra parking. Honden kunnen er zich uitleven in de extra ruime hondenlosloopweide met de nodige hondvriendelijke speelelementen. Maar ook in de rest van het gebied zijn honden welkom, zij het aangelijnd zoals in elk natuurdomein.

  Buiten de recreatieve struinzone geven we de natuur alle kansen om zich verder te ontwikkelen. Binnen een raster worden we in het beheer geholpen door onze kudde schapen die het gebied door begrazing om toveren in een thuis voor beschermde soorten zoals veldleeuwerik, nachtzwaluw, zadelsprinkhaan, rugstreeppad en gladde slang. Enkel wandelaars, eventueel met hond (weliswaar aangelijnd), kunnen in dit gebied vanaf het pad deze natuurpracht van kortbij aanschouwen zodat verstoring tot een absoluut minimum beperkt wordt. Hoogtepunt is letterlijk en figuurlijk de top van de, voorlopig nog weinig begroeide, terril. Naar analogie met de terril in Beringen, zorgt een trap en een afgeschermde zone op de top voor een compromis tussen toegankelijkheid en maximale bescherming van de natuur en de erg erosiegevoelige flanken.

  “Decennia geleden was er geen mens die dacht aan een wandeling aan de terril van de mijn van Waterschei. Het was de stortplaats voor al het steenafval dat de mijn produceerde. Vandaag staat de terril synoniem voor een goede wandeling en een frisse neus ophalen. Het natuurgebied Klaverberg is een mooi stuk groen en open ruimte aan de rand van Genk. Het nieuwe beheerplan tekent de krijtlijnen uit om dit prachtig stukje Hoge Kempen zo goed mogelijk te beschermen en onderhouden. Meer dan ooit zal de Klaverberg toegankelijk zijn voor het brede publiek. De nieuwe recreatiemogelijkheden zullen voor elk wat wils te bieden hebben, van wandelpaden tot hondenweiden en mountainbikenetwerken”, aldus minister van Natuur Zuhal Demir. 

  De werken en aanpassingen pasten in een structuurvisie die is overeengekomen met de partners. De toegankelijkheid van Klaverberg werd vastgelegd in een regeling die zo veel mogelijk natuurbescherming en recreatie probeert te verzoenen. De toegankelijkheidsregeling zal samen met het natuurbeheerplan in openbaar onderzoek gaan van 13 maart tot en met 11 april 2023. Meer info vind je via www.natuurenbos.be/klaverberg.

  Gedurende deze periode kan je opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk richten naar het Agentschap voor Natuur en Bos, adres: Agentschap Natuur & Bos, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt t.a.v. Els De Schryver (aves.lim.anb@vlaanderen.be).

  Raadpleeg het natuurbeheerplan >

  In de periode van de publieke consultatie organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een infowandeling op 25 maart om 10 uur. Plaats van afspraak is de parking aan de Fazantenstraat. Graag je aanwezigheid op voorhand bevestigen via hogekempentotvoeren.anb@vlaanderen.be.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Klaverberg gaan in publieke consultatie
  Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Klaverberg gaan in publieke consultatie
 • 08/03

  Zo’n 400.000 in beslag genomen glasaaltjes krijgen tweede leven in Vlaamse wateren

  Natuurbeheer Natuurinspectie

  08/03

  Zo’n 400.000 in beslag genomen glasaaltjes krijgen tweede leven in Vlaamse wateren

  Zo’n 400.000 in beslag genomen glasaaltjes krijgen tweede leven in Vlaamse wateren

  Van smokkelwaar….

  Glasaaltjes zijn jonge palingen, waarvan de Europese paling beschermd is door de CITES-overeenkomst voor duurzame handel in bedreigde planten- en diersoorten. Er bestaan verschillende soorten paling, maar de Europese paling is zeer populair bij Aziatische consumenten. De hoge prijzen op de zwarte markt maken dat deze soort uiterst kwetsbaar is voor illegale handel. Op vrijdag 24 februari werden op de luchthaven van Zaventem 6 handelaars gearresteerd die in het bezit waren van 140 kg glasaal (jonge palingen), goed voor een marktwaarde van 400.000 euro.

  …. naar een tweede leven

  De glasaaltjes werden in beslag genomen door de douaneambtenaren van de FOD Financiën en overgedragen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dat de glasaaltjes tijdelijk in quarantaine hield. Experten en CITES-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid namen genetische en veterinaire stalen van de glasalen om na te gaan of het enerzijds wel degelijk de Europese paling betreft en anderzijds of de dieren niet geïnfecteerd zijn met virussen of ziektes. Nu alle testen positief werden bevonden, werden deze bestuurlijke in beslag genomen door CITES, waarna zij deze officieel hebben overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, die de glasaaltjes heeft uitgezet in enkele Vlaamse waterlopen zoals de Demer en de Boven-Schelde

  Minister van Omgeving Zuhal Demir: Het is schitterend nieuws dat we druk blijven zetten op die illegale handelaars van in dit geval glasaaltjes. Tonen dat er weldegelijk een pakkans is met stevige gevolgen. Deze arrestatie en opvolging is bovendien een sterk staaltje van samenwerken en oplossingsgericht werken. Zo is het dankzij de goede samenwerking met de Dienst CITES van de FOD Volksgezondheid en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, dat het Agentschap voor Natuur en Bos de in beslag genomen glasaaltjes een tweede kans kan geven, in plaats van de glasaaltjes te vernietigen.”

  © Vilda

  Natuurbeheer Natuurinspectie
  Zo’n 400.000 in beslag genomen glasaaltjes krijgen tweede leven in Vlaamse wateren
  Zo’n 400.000 in beslag genomen glasaaltjes krijgen tweede leven in Vlaamse wateren
 • 07/03

  Natuur en Bos plant 7 hectare extra bos aan nabij het Heermeerspark in Evergem

  Natuurbeheer

  07/03

  Natuur en Bos plant 7 hectare extra bos aan nabij het Heermeerspark in Evergem

  Natuur en Bos plant 7 hectare extra bos aan nabij het Heermeerspark in Evergem

  In 2022 werd in het randstedelijk groengebied tussen het industrieterrein Durmakker en de woonkern van Belzele een bosbuffergebied van 23 hectare geopend: het Heermeerspark. Het is een gevarieerd landschapspark met open en gesloten boszones. Er zijn mooie wandelpaden met aandacht voor speelnatuur, en er is ook een uitkijkpunt en een speelbos.

  Het Heermeerspark kwam tot stand onder impuls van de Seveso-richtlijn, waarbij de VLM van de Vlaamse regering de opdracht kreeg om binnen een veiligheidsperimeter 6 hectare te onteigenen en na sanering over te dragen aan Natuur en Bos voor bebossing. De gemeente Evergem en Natuur en Bos beslisten om voor dit bebossingsproject samen te werken. Bovenop de 6 hectare kocht de gemeente Evergem 8,5 hectare landbouwgrond aan, die samen met de aangrenzende 8,5 hectare van de Vlaamse Waterweg ook werden beplant.

  De aanplant bestaat uit inheemse soorten: zwarte els, gewone esdoorn, ruwe berk, haagbeuk, es, grove den, trilpopulier, grauwe abeel, boskers, wintereik en zomereik, winterlinde, fladderiep en populier. De struikranden bestaan uit veldesdoorn, rode kornoelje, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, Europese vogelkers, spork, hondsroos, Gelderse roos, geoorde wilg, lijsterbes en hazelaar. In totaal zo’n 24.000 bomen en struiken! Er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamd streekeigen plantsoen. Dat zijn bomen en struiken die afstammen van inheemse bomen, waardoor ze perfect zijn aangepast aan de groeiomstandigheden in onze streken. Het plantwerk werd uitgevoerd via het plantbestek van Natuur en Bos, dat gegund werd aan de firma Anrob uit Zele. Dankzij de 7 hectare extra van Natuur en Bos komt de teller nu op 30 hectare jong bos.

  Het jonge bos moet eerst wat groeien en zal voorlopig nog niet toegankelijk zijn voor het publiek. Zodra het plantgoed sterk genoeg is, wordt er een bijkomende wandellus opengesteld, die verschillende boszones met elkaar verbindt. Het gebied sluit aan bij een dichtbebouwde woonwijk met veel jonge gezinnen, die nu al dankbaar gebruikmaken van het extra groen.

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos plant 7 hectare extra bos aan nabij het Heermeerspark in Evergem
  Natuur en Bos plant 7 hectare extra bos aan nabij het Heermeerspark in Evergem
 • 23/02

  Dirk Brossé maakt met het Prima La Musica Bos het Hallerbos 1,5 hectare groter

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  23/02

  Dirk Brossé maakt met het Prima La Musica Bos het Hallerbos 1,5 hectare groter

  Dirk Brossé maakt met het Prima La Musica Bos het Hallerbos 1,5 hectare groter

  De film Onze Natuur is een grote hit. De film lokte al meer dan 265.000 kijkers in Vlaanderen en ook de documentaire op Canvas heeft met de herhalingen meegeteld gemiddeld 500.000 trouwe kijkers. Dirk Brossé componeerde hiervoor de prachtige muziek. Muziek die ondertussen in België bekroond is met een nominatie voor de Ensors en ook internationaal genomineerd is op de International Film Music Critics Association Awards.Met “Onze Natuur Live in Concert” bereikte Dirk Brossé meer dan 17.000 kijkers. En nog steeds lopen mensen warm voor aankomende concerten. Hij slaagt er als dirigent in om samen met zijn concertmeester Jo Vercruysse live-muziek te combineren met de film en voice-over van Matteo Simoni.Het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt zijn hoofdpartners van Onze Natuur. Zij realiseren zich dat de muziek een extra meerwaarde was in de sfeerschepping om de natuur in de film tot zijn recht te laten komen.“Onze Natuur, zowel de film als de documentaire, is prachtig geworden. We genieten van de schitterende beelden en even mooie montage ervan, maar de muziek bindt het geheel fenomenaal aan mekaar. Mede hierdoor zijn we ervan overtuigd dat de kijker nog sneller onze natuur zal willen opzoeken. We zijn Dirk Brossé en zijn concertmeester hier erg dankbaar voor. En hoe kunnen we hen beter bedanken dan door een stukje natuur te helpen realiseren en een naam te laten geven. De locaties, zijnde het Hallerbos, is bewust gekozen. Met de boshyacinten heeft dit bos immers internationale bekendheid,” aldus adjunct administrateur-generaal Jos Rutten.Frederik Beeckx van Natuurpunt sluit zich hierbij aan: “De natuur uit de film danst op het ritme van de muziek die Dirk Brossé gecomponeerd heeft. Net als de natuur is die bij momenten erg verrassend. De beelden en de muziek versterken elkaar. Dat ervaar je ook intens tijdens de live concerten. Echt genieten! En nu kan Dirk hier komen genieten van de levende natuur in dit stuk bos met zijn naam. Een gepaste bedanking!”Componist en dirigent Dirk Brossé is dan ook erg trots en dankbaar: “Met mijn muziek wou ik de kijkers van Onze Natuur meenemen in het verhaal, een extra dimensie geven aan de avonturen van de dieren. Niet vrijblijvend en vluchtig, maar beklijvend. Zorgen dat de avonturen van die dieren blijven hangen en zo zorgen voor verwondering, bewondering en respect voor onze prachtige natuur. Dat ik nu deel kan uitmaken van het internationaal gekende Hallerbos is fantastisch. Zelfs mijn Amerikaanse vrienden zijn nu jaloers.” Dirk Brossé en Jo Vercruysse kiezen als naam het Prima La Musica Bos. “Een logische keuze aangezien we met ons kamerorkest de Live in Concerts hebben gedaan en overigens nog steeds aan het doen zijn. Op die manier zetten we onze muzikanten mee in de bloemetjes,” aldus Dirk Brossé.

  Het Hallerbos wordt 1,5 hectare groter

  Het perceel zelf is 1,5 ha groot, goed voor 5200 planten waaronder zomereik, boskers, grauwe abeel, zwarte els en aan de rand een struikengordel met meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn en wilde kardinaalsmuts.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Dirk Brossé maakt met het Prima La Musica Bos het Hallerbos 1,5 hectare groter
  Dirk Brossé maakt met het Prima La Musica Bos het Hallerbos 1,5 hectare groter
 • 13/02

  Nieuw natuurgebied met bos aan de rand van Brugge!

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  13/02

  Nieuw natuurgebied met bos aan de rand van Brugge!

  Nieuw natuurgebied met bos aan de rand van Brugge!

  Op zondag 12 februari kwamen leden van scouts Savio de eerste bomen in het nieuwe stukje bos een plaatsje geven. Er werden 18 verschillende soorten aangeplant waaronder wintereik, zoete kers, spork, Gelderse roos en Mispel.Deze aanplant is de eerste aanzet voor de uitbreiding van Bloemendaele, een natuurgebied die bestaat uit waardevolle graslanden en bos. De komende 3 jaar wordt het bos nog eens uitgebreid met 3 hectare, en wordt samen met stad Brugge werk gemaakt van een wandelpad doorheen het gebied.

  Deze plantactie past binnen het plantweekend van het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij de eigen inspanningen samen met de lokale partners in de kijker gezet worden.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Nieuw natuurgebied met bos aan de rand van Brugge!
  Nieuw natuurgebied met bos aan de rand van Brugge!
 • 13/02

  Toekomstig speelbos in Cotthem krijgt vorm

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  13/02

  Toekomstig speelbos in Cotthem krijgt vorm

  Toekomstig speelbos in Cotthem krijgt vorm

  Op zondag 12 februari hielpen de inwoners van Sint-Lievens-Houtem zo’n 4.000 bomen in de grond steken. Er werden soorten zoals Gelderse roos, spork, rode kornoelje, haagbeuk, eik en linde aangeplant, deze variatie aan soorten is belangrijk om een klimaatrobuust en biodivers bos te verkrijgen. Naast het planten konden de deelnemers ook genieten van een streepje muziek van de groep Jazz in Houtem en afsluiten met een lekkere tas soep.

  Riet Gillis, deputé voor Milieu en Natuur van Oost-Vlaanderen, en burgemeester Tim De Knyf, bevoegd voor leefmilieu, kwamen ook meeplanten. “Sinds 2013 kwam er door de ruilverkaveling 20 hectare bos bij, waardoor we nu 29 hectare bos in eigendom hebben, en we planten vlijtig verder… Dat dit bos mag uitgroeien tot een speelbos is een mooi cadeau voor onze jeugd”. aldus burgemeester Tim De Knyf.

  Deze plantactie past binnen het plantweekend van het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij de eigen inspanningen samen met de lokale partners in de kijker gezet worden.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Toekomstig speelbos in Cotthem krijgt vorm
  Toekomstig speelbos in Cotthem krijgt vorm
 • 06/02

  Natuurbelevingszone Hertigem- en Liedekerkebos officieel geopend

  Natuurbeleving

  06/02

  Natuurbelevingszone Hertigem- en Liedekerkebos officieel geopend

  Natuurbelevingszone Hertigem- en Liedekerkebos officieel geopend

  Na toespraken door burgemeester Michel Vanderhasselt, schepen Geert De Feyter en boswachter Tom Brichau bracht Ternatse dichter Anne Vandergoten haar gedicht Ontmoeting dat gaat over de steenuil, de mascottesoort van het gelijknamige partnerschap voor meer natuur. Anne Vandergoten is ook landschapsdichter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Een bordje met haar gedicht over de steenuil prijkt vanaf nu aan de ingang van de natuurbelevingszone.

  De zone van ruim een hectare in de vorm van een omgekeerde driehoek ligt langs de spoorlijn Brussel-Gent en is goed bereikbaar via het spoorbruggetje aan de Dahlialaan.

  Belevingsparel

  Boswachter Tom Brichau: ‘De voorbije maanden maakten we hier een natuurbelevingszone met voor elk wat wils. De zone ligt er nog wat kaaltjes maar we wilden niet wachten op het lentezonnetje om er de mensen in de buurt en de bezoekers aan het bosrijke gebied welkom te heten. Deze plek wordt stilaan een belevingspareltje waar je kan picknicken, je ingehouden creativiteit kan losgooien in het openlucht-amfitheater of er van opvoeringen kan genieten. Kinderen kunnen zich uitleven op de speelstammen over de gegraven gracht. Bij slecht weer ben je welkom in de schuilhut.”

  Langs fietssnelweg

  Via wandelpaden zal je de ontluikende natuur in de belevingszone kunnen ontdekken, met streekeigen struiken, bomen en een hoogstamboomgaard. De zone ligt langs de fietssnelweg tussen Liedekerke en Brussel.Schepen Geert De Feyter: "Met de natuurbelevingszone krijgen we een zichtbare realisatie van Plan Steenuil waarmee we dit mooie gebied en het plan beter in de schijnwerpers zetten. We verwezenlijken hiermee een nieuwe toegangspoort voor het gebied waar je kan verpozen en veilig je fiets kan achterlaten.”

  Plan Steenuil

  Plan Steenuil is een natuur- en mensgericht samenwerkingsverband van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, gemeenten Liedekerke en Ternat, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos.

  Natuurbeleving
  Natuurbelevingszone Hertigem- en Liedekerkebos officieel geopend
  Natuurbelevingszone Hertigem- en Liedekerkebos officieel geopend
 • 06/01

  Jachtverpachting Ten Haagdoorn - Kelchterhoef

  Jacht

  06/01

  Jachtverpachting Ten Haagdoorn - Kelchterhoef

  Jachtverpachting Ten Haagdoorn - Kelchterhoef

   

  Samen met het Provinciebestuur Limburg, de gemeente Houthalen-Helchteren en Agentschap Wegen en Verkeer gaat Natuur en Bos over tot de verpachting van de jacht op everzwijn in de domeinen Ten Haagdoorn en Kelchterhoef in Houthalen.

  De verpachting vindt plaats op woensdag 8 februari 2023 in het VAC van Hasselt (Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt).

  Op zaterdag 14 januari 2023 is er een terreinbezoek voorzien dat verplicht is voor kandidaat-pachters.

  Jacht
  Jachtverpachting Ten Haagdoorn - Kelchterhoef
  Jachtverpachting Ten Haagdoorn - Kelchterhoef
 • 15/12

  14 lokale besturen ontvangen boslabel uit handen van minister Demir

  Natuurbeheer

  15/12

  14 lokale besturen ontvangen boslabel uit handen van minister Demir

  14 lokale besturen ontvangen boslabel uit handen van minister Demir

  Eén gouden, vier zilveren en negen bronzen boslabels

  Vlaanderen telt vandaag al meer dan 800 extra bossen, goed voor 737 hectare nieuw bos. Tegen het einde van het plantseizoen zal de teller op meer dan 1.100 hectare extra bos staan. Stad Gent spant de kroon en plantte als eerste lokaal bestuur meer dan 10 ha bos. De stad krijgt daarvoor het eerste gouden boslabel en een cameraploeg over de vloer. Op die manier kan het lokaal bestuur zelf uitpakken met hun bosuitbreiding bij de eigen inwoners.

  De provincie West-Vlaanderen, gemeente Bornem, Intercommunale Land van Aalst en gemeente Merelbeke vielen ook in de prijzen. Zij plantten elk meer dan 5ha bos, goed voor een zilveren label. Zij krijgen als erkenning een landmark op hun grondgebied zodat wandelaars en natuurliefhebbers de goede werken van het lokaal bestuur vereeuwigd zien in de natuur. Stad Borgloon, stad Oostende, gemeente Evergem, gemeente Knokke-Heist, gemeente Zaventem, Intercommunale Limburg.net, gemeente Nazareth, gemeente Heist-op-den-Berg en gemeente Brakel krijgen dan weer een bronzen boslabel omdat ze meer dan 2,5ha aangeplant hebben in hun gemeente. Zij krijgen een online badge die ze op hun website en sociale mediakanalen kunnen gebruiken om hun engagement voor een groener Vlaanderen in de kijker te zetten.

   

  Lokale besturen moeten nog tandje bijsteken

  Er worden dit jaar dus heel wat zilveren en bronzen boslabels uitgereikt, “maar nog te veel lokale besturen lopen achter de feiten aan van ons bosuitbreidingsverhaal”, aldus minister van Natuur Zuhal Demir. Momenteel is de Bosalliantie met 160 lokale besturen aan de slag in iets meer dan 230 projecten. 63 besturen zijn op zoek naar een locatie voor een buurtbos en 65 besturen ondersteunen de Vlaamse bosuitbreiding met het verlenen van vergunningen of het ondersteunen van particuliere bebossers.

  Die laatste geven wel aan zelf geen projecten uit te werken. Van enkele besturen is nog steeds niet geweten wat hun plannen zijn en een aantal  besturen toonden geen interesse.

  “De lokale besturen moeten ambitieus blijven en de armen uit de mouwen steken om meer bomen in de grond te krijgen. Uit een bevraging van 1.000 Vlamingen weten we dat 9 op 10 Vlamingen meer bos willen en daar in belangrijke mate voor rekenen op hun lokaal bestuur. Ik wil daarom alle lokale besturen aanmoedigen om het goede voorbeeld van Gent te volgen. Als het in een stedelijke omgeving kan, dan kan het bij jullie ook. Haal dus alles uit de kast om je gemeente verder te vergroenen. Doe het voor de gezondheid van uw inwoners, doe het om de klimaatverandering tegen te gaan, doe omdat we allemaal beter worden van extra bos. De bosalliantie staat klaar om jullie te ondersteunen”, aldus Demir.

  Zowel informatie over subsidies, advies over beplanting en bebossingsplannen vindt u terug op www.bosteller.be.  Bij vragen kan u contact opnemen via meerbos@vlaanderen.be

  Top 5 bebossers per provincie

  Limburg

  1. Stad Borgloon 4,8 ha – Bronzen Label
  2. Limburg.Net 3,3 ha – Bronzen Label
  3. Stad Bilzen 1,6 ha
  4. Gemeente Houthalen-Helchteren 1,3 ha
  5. Stad Peer 0,9 ha

  Oost-Vlaanderen

  1. Stad Gent 10,4 ha – Gouden Label
  2. ILVA - Intercommuncale Land van Aalst 6,7 ha – Zilveren Label
  3. Gemeente Merelbeke 5,8 ha – Zilveren Label
  4. Gemeente Evergem 4,4 ha – Bronzen Label
  5. Gemeente Nazareth 2,8 ha – Bronzen Label
  6. Gemeente Brakel 2,5 ha  – Bronzen Label

  West-Vlaanderen

  1. Provincie West-Vlaanderen 8,0 ha – Zilveren Label
  2. Stad Oostende 4,4 ha – Bronzen Label
  3. Gemeente Knokke-Heist 3,7 ha – Bronzen Label
  4. Gemeente Oostkamp 0,7 ha
  5. Stad Ieper 0,7 ha

  Vlaams-Brabant

  1. Gemeente Zaventem 4,2 ha – Bronzen Label
  2. Gemeente Herne 1,4 ha
  3. Gemeente Machelen 1,3 ha
  4. Gemeente Asse 1,2 ha
  5. Gemeente Affligem 1,2 ha

  Antwerpen

  1. Gemeente Bornem 7,5 ha – Zilveren Label
  2. Gemeente Heist-op-den-Berg 2,6 ha – Bronzen Label
  3. Gemeente Boechout 1,9 ha
  4. Stad Antwerpen 1,4 ha
  5. Stad Mechelen 1,1 ha
  Natuurbeheer
  14 lokale besturen ontvangen boslabel uit handen van minister Demir
  14 lokale besturen ontvangen boslabel uit handen van minister Demir
 • 13/12

  NATUURBELEVINGSZONE IN HERTIGEM- EN LIEDEKERKEBOS KRIJGT VORM

  Natuurbeleving

  13/12

  NATUURBELEVINGSZONE IN HERTIGEM- EN LIEDEKERKEBOS KRIJGT VORM

  NATUURBELEVINGSZONE IN HERTIGEM- EN LIEDEKERKEBOS KRIJGT VORM

  Er beweegt wat in het Hertigem- en Liedekerkebos. Vorig jaar moderniseerde Natuur en Bos de Liedekerkse toegangspoort in de Eduard Schelfhoutstraat, nu is het de beurt aan de Ternatse zijde. Daar krijgt een natuurbelevingszone stilaan vorm, een plek van ruim een hectare in de vorm van een omgekeerde driehoek langs de spoorlijn Brussel-Gent.

  Voor elk wat wils

  ‘Mensen uit de buurt en ook de vele bezoekers zullen hier van de natuur kunnen proeven en van hieruit hun wandeling of fietstocht in de groene omgeving starten. Je zal kunnen picknicken, je creativiteit kunnen botvieren in het openlucht-amfitheater of er van opvoeringen kunnen genieten. Bij een stortbui kan je in de schuilhut terecht. Kinderen kunnen zich uitleven op een avontuurlijk speelparcours inclusief speelgracht, dus natte broeken en extra vuile was sluiten we niet uit’, lacht boswachter Tom Brichau.

  Via wandelpaden zal je de ontluikende natuur in de belevingszone kunnen ontdekken, met streekeigen struiken, bomen en een hoogstamboomgaard. De zone ligt langs de fietssnelweg tussen Liedekerke en Brussel. Daarom gaat ook extra aandacht naar fietsinfrastructuur.

  Plan Steenuil

  Dit project kadert binnen Plan Steenuil, een natuur- en mensgericht samenwerkingsverband van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, gemeenten Liedekerke en Ternat, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos.

  De partners van Plan Steenuil plannen in het voorjaar een officiële opening van de belevingsplek.

  Natuurbeleving
  NATUURBELEVINGSZONE IN HERTIGEM- EN LIEDEKERKEBOS KRIJGT VORM
  NATUURBELEVINGSZONE IN HERTIGEM- EN LIEDEKERKEBOS KRIJGT VORM
 • 12/12

  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft ruim 34 hectare in bosarmste regio van Vlaanderen

  Natuurbeheer

  12/12

  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft ruim 34 hectare in bosarmste regio van Vlaanderen

  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft ruim 34 hectare in bosarmste regio van Vlaanderen

  In de gemeente Moorslede heeft Natuur en Bos al 18 hectare in beheer in het Vierkavenbos. In 2021 werd een oppervlakte van 5,3 hectare verworven en aangeplant nabij de Koekuit in Moorslede, en werd de kiem geplant voor een nieuw domeinbos genaamd de Crasselhouckbossen. Deze bosjes vormen stapstenen tussen het westelijk gelegen Polygoonbos (Zonnebeke) en Vrijbos (Houthulst) en het oostelijk gelegen Bergmolenbos (Roeselare) dat nog in volle ontwikkeling is.

  Uit oude topografische kaarten blijkt dat de regio rond de Koekuit in Moorslede bestond uit aaneengesloten bos dat grotendeels is verdwenen. Door de overgebleven stukken bos en enkele dreven opnieuw met elkaar te verbinden kunnen relatief vlug nieuwe natuurwaarden ontstaan wat de biodiversiteit ten goede komt.

  “West-Vlaanderen is de meest bosarmste provincie in Vlaanderen. Met de aankoop van 34 hectare grond gooien we het roer om en keren we de tanker. Het is een van de grootste aankopen die we tot nu toe hebben gedaan en we zetten zo ook een historische fout recht. Zo zullen we de bestaande bossen opnieuw met elkaar verbinden via kleine bosjes en landschapselementen. Zo maken we niet enkel West-Vlaanderen, en Vlaanderen bij uitstek, groener en gezonder, maar houden we ook rekening met de wensen en visies voor de natuurinrichting van de regio.” zegt Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir.

  Alle aangekochte gronden zijn nog in landbouwgebruik uitgezonderd 1 hectare bestaand bos. De voorbije maanden zijn alle gebruikers op de hoogte gesteld van de aankoopovereenkomst tussen de private eigenaars en Natuur en Bos. Met een aantal van de landbouwers is een overeenkomst bereikt om de gronden vrij te krijgen zodat de eerste aanplantingen spoedig kunnen gebeuren. Met de andere pachters worden de onderhandelingen verdergezet.

  Natuurbeheer
  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft ruim 34 hectare in bosarmste regio van Vlaanderen
  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft ruim 34 hectare in bosarmste regio van Vlaanderen
 • 23/11

  Stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Jacht

  23/11

  Stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert binnenkort enkele stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Die acties moeten de populatie in de regio verder stabiliseren. Ze vormen een vervolg op soortgelijke acties in de afgelopen jaren. Deze activiteiten werden omzichtig voorbereid.

  Everzwijnen zijn gebonden aan grote loofbossen. In normale omstandigheden houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters zijn geen evidentie meer, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel (maïs, eikels) is in ons landschap geen gebrek. Daardoor nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven maar ook elders in Vlaanderen.

  Zo’n onevenredig grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Landbouwers lijden schade en privétuinen worden omgewoeld tijdens nachtelijk everzwijnbezoek. Er werden meerdere verkeersongevallen met everzwijnen geregistreerd, ze houden lelijk huis in tuinen en ook in de bos- en natuurgebieden verstoort een overpopulatie het ecologisch evenwicht. 

  Door middel van een stille drukjacht wordt het wildbeheer op een veilige manier en met een beperkte verstoring uitgevoerd. Bij de organisatie worden ook de aangrenzende landbouwers, jagers, natuurbeheerders en de gemeentebesturen actief betrokken. Om de veiligheid nog beter te waarborgen worden de betrokken gebieden tijdens de stille drukjacht voor het publiek en andere boswerkzaamheden afgesloten. Aan de toegangspaden wordt het verbod geafficheerd vanaf de dag voor de jachtactiviteit.

  Dit zijn de data van onze stille drukjachten in deze regio:

  • Dinsdag 29 november 2022: Meerdaal West
  • Donderdag 8 december 2022: Meerdaal Oost
  • Donderdag 19 januari 2023: Rodebos / Florival / WBE
  • Donderdag 26 januari 2023: Meerdaal West en Oost, beginnen met West

  Jacht
  Stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
  Stille drukjachten op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
 • 20/10

  Natuurbeheer loont! Zwinuitbreiding zorgt voor nieuw vogel- en visparadijs!

  Natuurbeheer

  20/10

  Natuurbeheer loont! Zwinuitbreiding zorgt voor nieuw vogel- en visparadijs!

  Natuurbeheer loont! Zwinuitbreiding zorgt voor nieuw vogel- en visparadijs!

  Eerst even terug in de tijd

  Op 4 februari 2019 werd de Internationale Dijk doorbroken om de zee, via de Zwingeul, toegang te geven tot 120 ha van de grensoverschrijdende Willem-Leopoldpolder. Dat was een duurzame oplossing om meer en kwaliteitsvollere getijdennatuur te realiseren.

  Om dat project te kunnen evalueren werd een grensoverschrijdend monitoringsonderzoek opgestart door het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie Zeeland en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Het onderzoek omvat zowel een ecologische monitoring, een abiotische monitoring als een monitoring van de verzilting van het Zwin. Met de ecologische monitoring worden kennis en inzicht verzameld over de snelheid waarmee planten, vogels, insecten, spinnen, ongewervelde zeedieren en vissen het nieuwe gebied koloniseren en gebruiken. In de voormalige Zwinvlakte wordt gefocust op de snelheid en de mate van herstel van het oude schor.

  Conclusie 1: meer slik en schor vol leven

  De eerste resultaten van het onderzoek wijzen in de richting van een snelle kolonisatie door de natuur van de voormalige polder. In de zomer van 2020 wisten de eerste schorrenplanten zich al vrij massaal te vestigen. De pioniers zeekraal en klein schorrenkruid bezetten tijdens die zomer al een aanzienlijk deel van de oppervlakte. In 2021 bestond een kwart van de oppervlakte uit lage schorre. Naast beide pionierplanten groeiden er ook aanzienlijke hoeveelheden gewoon kweldergras naast mondjesmaat zeeaster en gewone zoutmelde. 

  Het overgrote deel van de Zwinuitbreiding (60%) bestaat evenwel uit kaal slik naast met zeewater gevulde geulen en laagten (10%). Al in de eerste zomer na de dijkdoorbraak vestigden zich daarin drie à vier soorten waaronder larven van dansmuggen en een soort borstelworm. Die levensgemeenschap van bodembewonende ongewervelden evolueert volgens de verwachtingen. Aanvankelijk worden piekdichtheden van opportunistische soorten genoteerd. Vaak zijn het zogenaamde bioturbatoren, die de bodemsedimenten danig kunnen omwoelen dat ze allerlei bodemprocessen sterk beïnvloeden. Hun populaties wisselen elkaar snel af naarmate het seizoen vordert.

  Het visonderzoek toonde de aanwezigheid aan van minstens zeven soorten waaronder de bedreigde paling, bot, dunlipharder, sprot en zeebaars. De vangst van zowel jonge als volwassen vissen toont aan dat de Zwinuitbreiding benut wordt als foerageergebied en kraamkamer. De uiteenlopende voedingsstrategie van de vissen wijst op een goede basis van de voedselketen, wat bevestigd wordt door de hoge aantallen van talrijke bodemdiersoorten, de aanwezigheid van een productieve biofilm en het hoge gehalte aan organisch materiaal in de slikbodem. De uitgestrekte biofilms, tapijten van bacteriën en eencellige organismen en wiertapijtjes, die bestaan uit kiezelwieren en fijndradige algen, zijn behalve voor vissen ook een voedselbron voor bergeenden en andere wadvogels.

  Conclusie 2: vogelparadijs

  Door de effecten van de voormalige verzanding was de reputatie van het Zwin als place to be voor vogelkijkers tanend. Maar de Zwinuitbreiding bood al meteen soelaas. Al kort na het broedseizoen vinden tot ruim 100 lepelaars en tientallen kleine zilverreigers de weg naar het Zwin. Grote aantallen meeuwen en sterns komen er rusten, waaronder honderden grote sterns die hier in de zomer geruime tijd vertoeven met hun pas uitgevlogen jongen. Tijdens het winterhalfjaar is de Zwinuitbreiding de slaapplaats voor enkele duizenden ganzen (brandgans, kolgans en grauwe gans), evenveel kokmeeuwen en bijna 500 wulpen.

  Last but not least is er het grote belang voor doortrekkende en overwinterende eenden en steltlopers. Bij de eenden gaat het hoofdzakelijk om bergeend, wilde eend, wintertaling en smient. Het is niet ongewoon om van die soorten enkele honderden exemplaren aan te treffen. Vooral bergeend haalt opnieuw de aantallen van weleer. En die is nu net de sliksoort bij uitstek van het viertal.

  Bij steltlopers gaat het om aanzienlijke aantallen van scholekster, kluut, zilverplevier, bonte strandloper, tureluur en bontbekplevier. Voor die soorten heeft de Zwinuitbreiding zich meteen ontpopt tot een van de belangrijkste overwinteringsgebieden van België, zo niet het belangrijkste.

  Ook voor broedvogels is de Zwinuitbreiding belangrijk. Het merendeel van de kluten die in het Zwin op de broedeilanden nestelen, trekken met hun kuikens naar de slikken van de Zwinuitbreiding om er voedsel te zoeken. Ook bergeenden doen dat.

  Een belangrijke doelstelling van de Zwinuitbreiding was ook bij te dragen aan het herstel van de schorre in het bestaande Zwin. De uitdieping en verbreding van de Zwingeul zorgen ervoor dat een veel grotere hoeveelheid zeewater dagelijks in en uit het Zwingebied kan stromen. De oude Zwinvlakte overstroomt daardoor op talrijke plaatsen opnieuw meer en langduriger. De recente heropbloei van de iconische lamsoor spreekt boekdelen.

  Conclusie 3: werken aan natuur heeft effect en iedereen kan volop genieten van die natuur

  Het monitoringsonderzoek toonde verder aan dat het natuurbeheer werkt. In de zones die door runderen vaak worden begraasd, kan het schor zich handhaven of herstellen van de onderdrukking door strandkweek. Ook maaien kan strandkweek helpen onderdrukken. Afgraven van aanzienlijke stukken schor, zoals in 2013, is ingrijpend, maar zorgt wel degelijk voor een spectaculair herstel van de habitat.

  De combinatie van natuurbeheer en het opnieuw vaker en langduriger kunnen overstromen van de Zwinvlakte is niet alleen gunstig voor de typische plantengroei. Ook tureluurs hebben er baat bij. Ze verkiezen laaggelegen schor als broedgebied omdat dat een geschikte biotoop is om de kuikens te laten opgroeien. In de uitbreiding zelf is broeden nog niet mogelijk, maar de toegenomen overstromingsdynamiek komt de kwaliteit van de gedegradeerde Zwinschorre in elk geval ten goede.

  Ten slotte biedt de nieuw aangelegde, robuuste, zeewerende dijk de mogelijkheid om volop te genieten van het Zwin in verandering. Zowel fietsers als wandelaars komen er volop aan hun trekken. Te oordelen naar de duizenden passanten op zomerse dagen is het Zwin inderdaad een natuurlijke topattractie! Het behoud en het zorgvuldige beheer van het Zwin en van intergetijdengebieden in het algemeen is van groot belang. Ook op Europese schaal zijn kusthabitats immers zeldzaam en niet zelden bedreigd in hun voortbestaan. Mede daarom zijn ze door Europese regelgeving beschermd als Natura 2000-gebied.

  Je vindt de rapporten van de monitoring op www.natuurenbos.be/zwin-in-verandering.

  Natuurbeheer
  Natuurbeheer loont! Zwinuitbreiding zorgt voor nieuw vogel- en visparadijs!
  Natuurbeheer loont! Zwinuitbreiding zorgt voor nieuw vogel- en visparadijs!
 • 14/10

  Op avontuur in de Heuvelse Heide tijdens de Week van het Bos!

  Natuurbeleving

  14/10

  Op avontuur in de Heuvelse Heide tijdens de Week van het Bos!

  Op avontuur in de Heuvelse Heide tijdens de Week van het Bos!

  Tijdens de Week van het Bos (9-16 oktober) kan je de natuur in je buurt ontdekken. In de Heuvelse Heide in Lommel staan de Bosland Big Five extra in de kijker tijdens het slotevent van de Week van het Bos. Met tal van activiteiten verbonden aan wolf, oehoe, vos, ree en everzwijn is er voor ieder wat wils. Kom dus af en geniet van het bos in zijn mooiste kleed.

  Op ontdekking met de Big Five

  Tijdens het slotevent van de Week van het Bos in de Heuvelse Heide, een kleine verborgen heideparel nabij Lommel - Kolonie kan je met het hele gezin ontdekken wat het bos allemaal te bieden heeft. Met de avonturenkaart van de Bosland Big Five kom je langs tal van kinderworkshops en -activiteiten. Help de vos mee om een burcht te bouwen of maak een eigen kroon zoals de oehoe. Je kan er testen of je zo behendig bent als de wolf, wroeten als een everzwijn of rusten zoals een ree…. Er is een wandeltocht van 2,9 km en voor de meer ervaren stappers een wandelroute van 7 of 9 km. Je kan zelfs op pad met de boswachter voor een nog langere tocht.

  Burgemeester van Lommel, Bob Nijs: “Het doet deugd om te zien dat de Week van het Bos zoveel kinderen naar de Heuvelse Heide brengt. Zo leren ze ook de natuur in hun omgeving kennen. En blijft Bosland zijn naam van grootste avonturenbos trouw … want kinderen zijn hier de baas.”

  Op ontdekking in de natuur om de hoek!

  Met de Week van het Bos campagne laat het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw duizenden kinderen spelenderwijs het bos ontdekken. Buiten spelen en ravotten is niet alleen keileuk, maar ook leerrijk en gezond. Het thema van deze editie is: ‘Ga op ontdekking in de natuur om de hoek’. Heel wat scholen gingen aan de slag met de kant-en-klare educatieve pakketten en gezinnen trokken erop uit met ZWAM FM, namen deel aan één van de activiteiten of ontdekten één van de vele speelzones.

   “Met de Week van het Bos willen we zoveel mogelijk kinderen naar buiten krijgen om te genieten en spelenderwijs te leren over en in onze prachtige natuur. Ik ben verheugd dat er opnieuw heel wat kinderen en gezinnen aan de slag zijn gegaan met de keileuke opdrachten en uitdagingen en ben blij dat Bosland naar jaarlijkse traditie een mooi programma ontwikkelde in het kader van deze bossigste week van het jaar. De start voor hopelijk heel wat liefde voor bos en natuur,” aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van Natuur.

  Natuurbeleving
  Op avontuur in de Heuvelse Heide tijdens de Week van het Bos!
  Op avontuur in de Heuvelse Heide tijdens de Week van het Bos!
 • 07/10

  Week van het Bos: Minister van Natuur Demir gaat op ontdekking in het bos met de klas van haar dochtertje

  Natuurbeleving

  07/10

  Week van het Bos: Minister van Natuur Demir gaat op ontdekking in het bos met de klas van haar dochtertje

  Week van het Bos: Minister van Natuur Demir gaat op ontdekking in het bos met de klas van haar dochtertje

  Op ontdekking in de natuur

  Tussen 9 en 16 oktober trekken we met zijn allen de natuur in. Buiten spelen maakt ons immers gelukkiger én creatiever en het is goed voor de gezondheid. Rollebollen in de bladeren, rennen door de modder, kampen bouwen, het zalig après-gevoel van groene knieën en de geur van gras... Hoog tijd dus voor wat extra bosvitaminen deze herfst.

  Het thema van deze editie is: ‘Ga op ontdekking in de natuur om de hoek’. Trek er dus samen met je klasgenoten, ouders en vrienden op uit in het bos, het park of een van de speelzones van het Agentschap voor Natuur en Bos.

  “Bossen zijn onze grootste bondgenoten en de beste vrienden van onze kinderen. Met de Week van het Bos willen we zoveel mogelijk kinderen naar buiten krijgen om te genieten en te spelen in onze prachtige natuur. Daarom trok ik begin deze week naar de klas van mijn dochtertje Rozanne waar we samen het lespakket voor de kleuters ontdekten. Keileuke opdrachten waarbij de kinderen op een speelse manier dingen over en in de natuur leren ontdekken. Het is hopelijk de start van heel wat liefde voor bos en natuur.”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

  Aanbod op maat van zowel kleuterscholen als lagere scholen

  Met de campagne Week van het Bos wil het Agentschap voor Natuur en Bos leerkrachten opnieuw warm maken om in en met de natuur aan de slag te gaan. In nauwe samenwerking met BOS+ werden zowel voor de kleuters als de kinderen van de lagere school kant-en-klare lespakketten ontwikkeld. Via een schatkaart krijgen de kinderen allerlei opdrachten en uitdagingen voorgeschoteld. Aan beide lespakketten is ook een wedstrijd verbonden.

  In samenwerking met en dankzij de prachtige beelden van Onze Natuur maakten we ook boeiende filmpjes over de eekhoorn, de bonte specht en het vliegend hert. Ideaal om in klasverband of gewoon thuis van te genieten.

  “Ik wil dan ook een warme oproep doen aan alle juffen en meesters van de kleuter en lagere scholen in Vlaanderen en bij uitbreiding aan alle mama’s en papa’s om deel te nemen aan de Week van het Bos. Trek er deze week op uit. Laat je kinderen ravotten en helemaal één worden met onze prachtige natuur”, aldus minister Demir.

  Bosfeest voor iedereen

  Zin om er met het gezin of vrienden op uit te trekken naar het bos? Je kan volop genieten van een fikse boswandeling, al dan niet in combinatie met één van de vele speelzones. Grasduin zeker even door de week van het bos activiteiten die je vindt op www.weekvanhetbos.be en ga samen met de (klein)kinderen op avontuur. Er is voor ieder wat wils! 

  Boscast Zwam FM mét activiteitenbundel

  We ontwikkelden een gloednieuwe activiteitenbundel bij onze ‘boscast’ met de toepasselijke naam Zwam FM. Via 3 knotsgekke afleveringen kom je heel wat te weten over verschillende bosbewoners zoals Bo de Bonte specht, Hubert het Vliegend Hert en Wickedi Wolf. Duik dus met zijn allen het bos in, beluister de afleveringen en breng alle wa-wa-waanzinnige opdrachten uit de bundel tot een goed einde. Je hoort en leest het allemaal op www.zwamfm.be.

  Waar wachten jullie nog op? Ga als de bliksem op ontdekking naar het bos en geniet met alle zintuigen van alle mogelijke bosgeuren en -kleuren!

  Natuurbeleving
  Week van het Bos: Minister van Natuur Demir gaat op ontdekking in het bos met de klas van haar dochtertje
  Week van het Bos: Minister van Natuur Demir gaat op ontdekking in het bos met de klas van haar dochtertje
 • 26/09

  Natuurherstel in de Sint-Laureinsduinen van Westende

  Natuurbeheer

  26/09

  Natuurherstel in de Sint-Laureinsduinen van Westende

  Natuurherstel in de Sint-Laureinsduinen van Westende

  Herstel open duinen

  De Sint-Laureinsduinen, eigendom van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en beheerd door Natuur en Bos, zijn iets meer dan 45 hectare groot en liggen tussen het centrum van Westende-Bad en het militair domein Kwartier Lombardsijde.

  Met de inrichtingswerken worden de open duinbiotopen opnieuw hersteld, zoals voorzien in het beheerplan. Daarvoor wordt een deel van de bomen en struiken verwijderd. Om de kieming van kruiden mogelijk te maken, worden de strooisellagen afgegraven. Na die werken worden begrazingsrasters geplaatst zodat pony’s de duinen kunnen begrazen. In het open duinlandschap zijn de graspieper en de zeldzame kuifleeuwerik de meest typische broedvogels.

  Waardevolle poelen

  In de laagste zones worden duinpannen en poelen uitgegraven. In de duinpannen groeien zeldzame soorten als parnassia en moeraswespenorchis. Extra poelen zorgen voor uitbreidingsmogelijkheden van onder andere de rugstreeppad, een bedreigde amfibiesoort en doelsoort van de Europese habitatrichtlijn. Ook libellen en waterjuffers zullen profiteren van de poelen.

  Meer natuurbeleving

  Er worden enkele wandeldoorsteken voorzien en een mountainbikepad aan de rand van de nieuwe begrazingszone, zodat de bezoeker kan genieten van de Sint-Laureinsduinen.

  Natuurherstelproject LIFE+ FLANDRE (Flemish And North French Dunes Restoration)

  Voor de duingebieden tussen Duinkerke en Westende is tussen 2013 en 2020 een project uitgevoerd met medefinanciering door de Europese Unie, het LIFE-project FLANDRE. Partners uit Frankrijk en België werkten samen om de natuurwaarden in de duinen te consolideren en te verbeteren. De huidige ingrepen passen in de uitvoering van het beheerplan dat is opgemaakt in het kader van dit LIFE-project FLANDRE. Op die manier hoopt Natuur en Bos de natuurwaarden en de natuurbeleving opnieuw te versterken.

  Natuurbeheer
  Natuurherstel in de Sint-Laureinsduinen van Westende
  Natuurherstel in de Sint-Laureinsduinen van Westende
 • 15/09

  Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  15/09

  Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

  Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Vlaanderen is een heel dichtbevolkte regio met een van de dichtste wegennetten in Europa. Om plaats te maken voor wegen en woningen is de natuur in Vlaanderen historisch versnipperd. Met het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) willen we een versnelling hoger schakelen om onze natuurkernen opnieuw te verbinden en ecosystemen te herstellen. Jaarlijks worden in onze regio zo’n vijf miljoen dieren doodgereden en dan spreek ik nog niet over menselijk leed door aanrijdingen met dieren. Hoog tijd om die bedenkelijke statistiek een halt toe te roepen."

  Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vult aan: “Ecoducten en andere ontsnipperingsmaatregelen zoals ecotunnels, elektronische wildwaarschuwingssystemen en ecorasters zijn inderdaad broodnodig om de verkeersveiligheid voor mens en dier te verbeteren. Het VAPEO is een rollend vijfjarenprogramma dat we jaarlijks actualiseren. Zo spelen we handig in op nieuwe mogelijkheden die zich aandienen of op acute knelpunten die een snelle uitvoering vragen. We voorzien voor het VAPEO (deel 1 - wegen) vijftig miljoen euro. Dat budget gaat naar voorbereidende studies en/of de bouw van 15 infrastructuurwerken, ondersteunende instrumenten en communicatie.”

  Ecologisch kwetsbaar

  Het Hallerbos dat wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), ligt ten zuiden van Brussel op de taalgrens. De Brusselse Ring doorsnijdt de zuidwestelijke flank. Het Hallerbos staat bekend om de spectaculaire bloei van boshyacinten in het voorjaar. Met zijn ruim 622 hectare vormt het een belangrijk leefgebied voor dier- en plantensoorten.

  Een grootschalig ecologisch onderzoek in opdracht van het Departement Omgeving, toont de aanwezigheid van zeker 275 diersoorten. Opvallend is ook het grote verschil in aantal diersoorten tussen beide zijden van de Brusselse Ring. Dat komt omdat de Ring een belangrijke hindernis voor uitwisseling vormt, wat het gebied ecologisch kwetsbaar maakt. Dankzij een ecoduct kunnen de dieren zich veilig verplaatsen en vergroot hun leefgebied.

  Voor mens en dier

  De voorbereidingen van een nieuw ecoduct op de plaats van de huidige brug over de Vlasmarktdreef zijn volop aan de gang. Visualisaties geven alvast een mooi beeld van de toekomstige constructie. Die wordt vijfenzestig meter breed en biedt zowel ruimte voor dieren als voor zachte recreatie. Aan de zuidoostkant komt een pad van vijf meter breed voor voetgangers en fietsers. De overige zestig meter is voor de dieren. Het ontwerp voorziet dat die zich in alle rust kunnen verplaatsen. Door aarden wallen van bijna drie meter hoog zullen ze weinig last hebben van het wegverkeer. De bomen die voor de bouw moeten worden gekapt, krijgen een nieuw leven als natuurlijke afscheiding tussen mens en dier. Het wandel- en fietspad loopt in een bocht naar het ecoduct toe zodat een brede aanloopzone vrij blijft voor de dieren.

  Klaar voor gebruik in 2025

  Nu de omgevingsvergunning werd afgeleverd, kan de bouw van het ecoduct vorm krijgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft begin augustus 2022 de openbare aanbesteding uitgeschreven om in het najaar een geschikte bouwaannemer te selecteren. De planning houdt rekening met het broedseizoen tussen 1 april tot 30 juni. Dan mag niet intensief in het bos worden gewerkt. Daarom zullen de werken waarschijnlijk meteen na het bouwverlof van 2023 starten. In een eerste fase wordt de huidige brug afgebroken waarvoor de snelweg één nacht volledig moet worden afgesloten. Zodra die datum bekend is, brengt Wegen en Verkeer iedereen daarvan op de hoogte. In een tweede fase volgt de bouw van de nieuwe constructie. Wegen en Verkeer zal ook de werken opvolgen. Volgens de huidige planning zal het ecoduct in 2025 klaar zijn voor gebruik. 

  Kers op de taart

  De bouw van het ecoduct past mooi binnen het Plan Boommarter, een vruchtbaar samenwerkingsverband tussen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, stad Halle, ANB en Natuurpunt. Al jaren nemen de partners van Plan Boommarter initiatieven om de natuur ten zuiden van Halle te versterken. Ze plantten hagen, boomgaarden en struiken, legden poelen aan en kochten strategische gronden nabij het Hallerbos. Het bos vergrootte daarmee de afgelopen twintig jaar met tien procent. Plan Boommarter verbindt het Hallerbos ook met kleinere bossen in de buurt en streeft zo naar een samenhangend groengebied van 2.000 hectare. Het ecoduct vormt de kers op de taart. De constructie is ook een belangrijk gegeven in het bredere plan om Hallerbos, Zoniënwoud, Meerdaalwoud en Heverleebos uit te bouwen als Nationaal Park Brabantse Wouden

  Ontsnippering

  Het ecoduct Hallerbos is het zevende ecoduct dat in Vlaanderen vorm krijgt. Het past in het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) dat twee jaar geleden van start ging. De werken worden gefinancierd door de Europese Unie (NextGenerationEU) in het kader van het project Vlaamse veerkracht VV105 (ontsnipperen Vlaams landschap).

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos
  Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos
 • 29/08

  Veiligheidsmaatregel: oppompverbod natuurgebieden Leie- en Scheldevallei

  Natuurbeheer Natuurinspectie

  29/08

  Veiligheidsmaatregel: oppompverbod natuurgebieden Leie- en Scheldevallei

  Veiligheidsmaatregel: oppompverbod natuurgebieden Leie- en Scheldevallei

  De droogtecommissie adviseerde op 25 augustus 2022 om een bijkomend captatieverbod voor enkele afgesloten meanders van de Schelde en de Leie in te stellen. De waterstanden zijn er vandaag zeer laag. Om de waardevolle ecologie in die meanders maximaal te vrijwaren moet een verdere afname van de waterstand er zoveel mogelijk vermeden worden. Dit besluit geldt van 1 september tot 31 oktober 2022.

  Het captatieverbod wordt ingesteld op basis van een veiligheidsbesluit van de Gewestelijk toezichthouder en geldt voor de volgende meanders:

  • Leievallei
   • Schoondalbocht Noord, West-Vlaamse Leievallei
   • Machelenput, Zulte
   • Gottem, Deinze/Zulte
  • Scheldevallei
   • Het Anker, Wortegem-Petegem / Oudenaarde
   • Vlassenbroekse polder, Dendermonde.

  Daarnaast kunnen boswachters en natuurinspecteurs via het veiligheidsbesluit, naast de handhavers van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), handhaven op illegale captatie van water uit ecologisch kwetsbare zeer kleine beken op basis van artikel 14 van het Natuurdecreet en artikel 7 en 8 van het Natuurbesluit.

  Download het veiligheidsbesluit en de kaarten:

  Natuurbeheer Natuurinspectie
  Veiligheidsmaatregel: oppompverbod natuurgebieden Leie- en Scheldevallei
  Veiligheidsmaatregel: oppompverbod natuurgebieden Leie- en Scheldevallei
 • 18/08

  2800 illegaal uitgezette eenden vastgesteld in provincies Limburg en Vlaams-Brabant

  Natuurinspectie

  18/08

  2800 illegaal uitgezette eenden vastgesteld in provincies Limburg en Vlaams-Brabant

  2800 illegaal uitgezette eenden vastgesteld in provincies Limburg en Vlaams-Brabant

  Deze misdrijven konden worden vastgesteld omdat het gaat over grote hoeveelheden van jonge eenden, van dezelfde leeftijd en zonder ouderparen. Dat is onnatuurlijk en ecologisch niet anders te verklaren dan dat er op grote schaal dieren opgekweekt en uitgezet werden. Het was duidelijk dat de dieren tam waren en de nabijheid van mensen opzochten. Rond de vijvers werden voedselplaatsen aangetroffen met grote hoeveelheden korrelvoer en granen.

  De jacht op deze soort is sinds 15 augustus geopend. Het uitzetten van wilde eenden bij het begin van de zomer heeft als gevolg dat er tijdens het jachtseizoen meer dieren kunnen geschoten worden. Echter, het is naast illegaal ook ronduit problematisch.

  Uitzetten van in gevangenschap gekweekte dieren, vaak in zeer grote groepen opgekweekt, brengt grote risico’s met zich mee voor het in de natuur introduceren van ziektes. Denk daarbij aan de vogelgriep die intussen grote ravage aanricht onder wilde vogels aan onze kust. Ook de sterk vergrote bemesting van de wateren is zeer nefast voor de waterkwaliteit. De samenstelling van het water kan ertoe leiden dat bepaalde zeldzame planten volledig kunnen verdwijnen.

  Anderzijds is er ook het probleem van genetische vervuiling. Studies tonen aan dat gekweekte wilde eenden niet goed aangepast zijn aan omstandigheden in de vrije natuur. Hun snavels zijn meer aangepast aan het eten van korrels en granen, meer dan aan het zeven van waterdiertjes, wat hun natuurlijke bron van voedsel is. Ook kruisingen van gekweekte met echte wilde eenden zorgen voor nakomelingen die niet goed aangepast zijn aan de natuurlijke situatie. Wilde populaties zullen dus als gevolg van uitzetting zeker verzwakken. Wetende dat de populatie van de wilde eend, die vroeger erg gewoon was, al sterk onder druk staat met een afname van bijna 30% tussen 2013 en 2018 is het verder verzwakken van de soort door uitzetting, onaanvaardbaar.

  De overlevingskansen van gekweekte eenden liggen wanneer ze in de vrije natuur terecht komen zeer laag. Naast slecht aangepast zijn aan het zoeken naar eten in het wild, vallen ze ook vaker ten prooi aan roofdieren. Het Agentschap voor Natuur en Bos veroordeelt de uitzettingen dan ook scherp en zal controles hierop blijven aanhouden. Op het uitzetten van wild staat een boete van 1.250 euro en is oplopend afhankelijk van aantal dieren, soort, recidive… Bij vervolging wordt de stafmaat autonoom bepaald door de correctionele rechtbank.

  Natuurinspectie
  2800 illegaal uitgezette eenden vastgesteld in provincies Limburg en Vlaams-Brabant
  2800 illegaal uitgezette eenden vastgesteld in provincies Limburg en Vlaams-Brabant
 • 16/08

  Aanleg van een veldvijver en herstel van grachtjes versterken de natte natuur in Vloethemveld

  Natuurbeheer

  16/08

  Aanleg van een veldvijver en herstel van grachtjes versterken de natte natuur in Vloethemveld

  Aanleg van een veldvijver en herstel van grachtjes versterken de natte natuur in Vloethemveld

  De veldvijver van ongeveer 1,5 hectare groot kan extra water bufferen. Daarmee wordt ook verwezen naar de historische veldvijvers van het Vloethemveld. De uitgegraven grond wordt deels gebruikt voor de versteviging en de gedeeltelijke verhoging van de centrale dreef. Zo zal die weer iets opmerkelijker aanwezig zijn in het landschap. Daarnaast doet de uitgegraven grond dienst als dijk voor de veldvijver. In tegenstelling tot de historische veldvijvers die ook dienden voor de kweek van de vrijdagse vis, mikken we nu op een natuurrijke vijver met amfibieën zoals vinpootsalamander en poelkikker.

  In de weide worden de oude laantjes (dat zijn ondiepe grachtjes) weer hersteld. Dat komt niet enkel de waterhuishouding ten goede, maar door de zachte hellingen van de laantjes stijgt ook de natuurwaarde. Een geleidelijke droog-nat gradiënt zorgt immers voor meer plantensoorten.

  Dit project kadert in de Blue Deal, waarin inspanningen geleverd worden om de waterschaarste en droogte aan te pakken. Het herstel van natte natuurgebieden – wetlands – is daar een essentieel onderdeel van.

  Met het hooibeheer in dit beschermde landschap proberen we deze locatie ook aantrekkelijker te maken voor trek- en broedvogels . Door de werken zullen we een geschikte biotoop creëren voor vogelsoorten als patrijs, watersnip, wilde eend, ooievaar, blauwe reiger, grote en kleine zilverreiger, slobeend, zomertaling, bokje, graspieper en eventueel porseleinhoen. In de ondiepe grachtjes en natte graslanden zullen onder andere pinksterbloem, moerasrolklaver, egelboterbloem, holpijp, dotterbloem en echte koekoeksbloem groeien.

  Natuurbeheer
  Aanleg van een veldvijver en herstel van grachtjes versterken de natte natuur in Vloethemveld
  Aanleg van een veldvijver en herstel van grachtjes versterken de natte natuur in Vloethemveld
 • 07/08

  Bestrijding Aziatische hoornaar blijft gegarandeerd

  Natuurbeheer

  07/08

  Bestrijding Aziatische hoornaar blijft gegarandeerd

  Bestrijding Aziatische hoornaar blijft gegarandeerd

  Natuur en Bos betreurt de sfeerschepping van VBI in de pers de voorbije dagen. Aziatische hoornaars zijn niet gevaarlijker, laat staan dodelijker, dan andere inheemse wespen. Zoals bij elke wespensoort moet men voorzichtig zijn wanneer men een nest vindt en zeker niet zelf overgaan tot bestrijding, maar professionals raadplegen. Paniekzaaierij is nergens voor nodig en helpt niemand.

  Een aantal A1-studies in landen die al langer met deze invasieve exoot te maken hebben, wijzen erop dat de schade aan de honingbij onmiskenbaar is, maar de schade voor wilde insecten en dus de biodiversiteit blijkt eerder gering. 

  Het Agentschap voor Natuur en Bos zal op vraag van minister Demir samenzitten met de betrokken actoren en is bereid om verdere bestrijdingsacties te ondersteunen indien dat nodig is, inclusief eventuele meerkosten conform de afspraken met departement Landbouw en Visserij. Hierover zal de komende dagen worden samengezeten met de betrokken actoren.

  Natuurbeheer
  Bestrijding Aziatische hoornaar blijft gegarandeerd
  Bestrijding Aziatische hoornaar blijft gegarandeerd
 • 16/06

  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft het Vliegveld van Malle

  Natuurbeheer

  16/06

  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft het Vliegveld van Malle

  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft het Vliegveld van Malle

  Europese topnatuur

  Het Vliegveld van Malle geniet een internationale bescherming als Natura 2000-gebied. Voorafgaand aan de verkoop kreeg het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming van natuurgebied en is het opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Dit alles wijst op de grote verantwoordelijkheid die de overheid draagt om dit natuurlijke erfgoed in stand te houden en goed te beheren.

  Op het Vliegveld van Malle komen bijzondere Europees beschermde heiden en landduinvegetaties voor. Natuur en Bos is meer dan 40 jaar betrokken bij het beheer van het Vliegveld. Oorspronkelijk betrof de samenwerking vooral het beheer van bos. Dit breidde uit met de heide en landduinen van bijna het volledige terrein. Deze samenwerking met Defensie leidde tot belangrijke resultaten. Door een gericht beheer keerde onder andere de nachtzwaluw terug als broedvogel en wordt er volop ingezet op de terugkeer van de sterk bedreigde heivlinder.

  "Ik wil de natuur in Vlaanderen alle kansen geven. Dat doen we door verharding open te breken en door natuur letterlijk meer ruimte te geven, maar ook door bestaande natuur beter te beschermen en te onderhouden. Dat laatste geldt niet in het minst voor het voormalige vliegveld van Malle. ANB zal deze groene long in de toekomst met hart en ziel onderhouden en via de Blue Deal maken we ook ruimte voor meer water. Wie benieuwd is naar dit uniek stukje Kempisch groen, moet nog even geduld hebben. Binnenkort kunnen natuurliefhebbers en wandelaars er hun hart ophalen", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

  Toekomstplannen voor Vliegveld van Malle

  In de toekomst zal het Agentschap voor Natuur en Bos dit natuurbeheer verder versterken. Met het Vlaamse Blue Deal project zetten we in op het ontharden van een groot deel van de nu overbodige verhardingen. Er wordt ook onderzocht welke niet gebruikte gebouwen en dergelijke plaats kunnen ruimen voor natuur.

  Momenteel is het terrein omwille van veiligheidsredenen ontoegankelijk. Het vliegveld is immers in gebruik bij lokale vliegclubs en momenteel ook nog voor testritten. In overleg met de gebruikers wordt een doordachte openstelling uitgewerkt. Het is dus nog even wachten, maar na inrichting zal het gebied deels toegankelijk zijn voor wandelaars.

  “Dat de groene rijkdom en de kostbare biodiversiteit van het vliegveld in handen van het Agentschap Natuur en Bos valt, is een grote meerwaarde voor onze groene landelijke gemeenschap. De gemeente Malle heeft altijd benadrukt dat de groene parel maximaal toegankelijk moet zijn voor al wie graag zijn stapschoenen aantrekt. We kijken ernaar uit om binnenkort het aaneengesloten geheel van unieke heidelandschappen, zandduinen en waardevolle bossen te gaan ontdekken”, zegt Sanne Van Looy, burgemeester van Malle.

  Meer info: www.pidpa.be

  Natuurbeheer
  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft het Vliegveld van Malle
  Agentschap voor Natuur en Bos verwerft het Vliegveld van Malle
 • 16/06

  Natuur en Bos kondigt extra controles aan op loslopende honden.

  Natuurbeheer

  16/06

  Natuur en Bos kondigt extra controles aan op loslopende honden.

  Natuur en Bos kondigt extra controles aan op loslopende honden.

  Veel mensen trekken de natuur in. Fietsers, ruiters, spelende kinderen en ook heel wat wandelaars vergezeld van hun trouwe viervoeter. Het is heel belangrijk dat honden, hoe groot of klein ze ook zijn, aan de leiband blijven. Dit zowel voor de natuur, voor andere bezoekers als voor zichzelf. 

  Bescherm de natuur, andere bezoekers en je eigen dier 

  Een groot deel van het leven in de natuur speelt zich laag tegen de grond af. Daar vind je broedende vogels, kleine zoogdieren… en ook reekalfjes. Rondsnuffelende honden die van het pad gaan, kunnen de dieren in hun rust opschrikken. Sommige dieren lopen zich uit angst letterlijk te pletter, raken gekwetst of worden zelfs gedood. Soms is de schade die een loslopende hond aanricht niet zichtbaar. Het geurspoor dat een hond achterlaat, maakt dieren die er mee in aanraking komen angstig. Hierdoor keert een ouderdier soms niet (tijdig) terug naar het jong, waardoor het verhongert en sterft. 

  Hondeneigenaars gaan er maar al te vaak van uit dat hun hond lief en trouw is en geen gevaar of bedreiging vormt. Maar ook andere bezoekers, zeker jongere kinderen, zijn niet altijd opgezet met loslopende honden en schrikken bij het zien van loslopende honden.

  Tenslotte is het ook voor de hond zelf aan te raden om aan de leiband te lopen in bos en natuur. Een loslopende hond kan sneller geïnfecteerd worden door parasieten die in het struikgewas schuilen, zoals teken. Of hij kan plots de straat op rennen met alle gevolgen van dien.

  Meer dan 500 inbreuken per jaar 

  De voorbije twee jaar stelden onze natuurinspecteurs en boswachters gevoelig meer inbreuken vast met betrekking tot loslopende honden dan in eerdere jaren. In 2021 en 2020 noteerden ze respectievelijk 573 en 622 overtredingen, in 2019 waren dat er maar 235. Wellicht spelen de stijgende bezoekersaantallen een rol, alsook de verscherpte aandacht van de handhavingsdiensten op de problematiek.

  Verscherpte controles 

  Daarom houdt Natuur en Bos de komende weekends verscherpt toezicht. De dienstdoende boswachters en natuurinspecteurs zullen twee weekends extra controles uitvoeren. Belangrijk: wie zijn hond niet aanlijnt riskeert een boete van € 75. Een bedrag dat bij recidive of meer dan één hond verder kan oplopen. 

  Samen voor een betere natuur. Doe jij ook mee?

  De natuur in Vlaanderen is schaars en kwetsbaar, maar toch willen veel mensen ervan genieten. Wandelaars, ruiters, mountainbikers, geo-cachers, vogelspotters, iedereen wil graag zijn of haar hobby in onze natuur beoefenen. Dat is enkel mogelijk als we ons aan bepaalde afspraken houden. Blijf op de paden, zo zorgen we voor enige rust voor alle planten en dieren in die natuur. Creëer als fietser of wandelaar geen extra sluikpaadjes. Neem je afval terug mee naar huis en maak geen overbodig lawaai. En vooral: wees hoffelijk voor elkaar. De natuur is er voor iedereen!

  Meer informatie, locaties van de hondenlosloopzones en handige tips op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos kondigt extra controles aan op loslopende honden.
  Natuur en Bos kondigt extra controles aan op loslopende honden.
 • 30/05

  Rozenfestival Coloma 2022: Ga lokaal!

  Natuurbeleving

  30/05

  Rozenfestival Coloma 2022: Ga lokaal!

  Rozenfestival Coloma 2022: Ga lokaal!

  Sprookjesachtige rozen

  Beeld het je in: 200.000 bloeiende rozen om je heen. Nee, het hoeft geen sprookje te zijn. In de rozentuin van Coloma (Sint-Pieters-Leeuw) zorgen de vele duizenden rozen voor een adembenemend kleurenpalet. Rozen in alle maten, kleuren en vormen. De meer dan 3000 verschillende soorten rozen uit 25 landen maken de rozentuin van Coloma uniek.

  Om de roos in de kijker te zetten, organiseren de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het Agentschap voor Natuur en Bos samen het Rozenfestival. Een extra reden om af te zakken naar de prachtige rozentuin van Coloma.

  11 juni: opening fototentoonstelling

  Vanaf zaterdag 11 juni kan je in park Coloma onze nieuwe openlucht fototentoonstelling bewonderen. We deden hiervoor beroep op onze buren, de fotografen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Brussel. Zij legden de voorbije maanden de omgeving van de rozentuin vast op de gevoelige plaat. Het resultaat kan je doorlopend bekijken op grote fotopanelen verspreid in park Coloma van 11 juni tot eind augustus. In het kasteel krijg je een boekje met het parcours en tekst en uitleg bij de verschillende foto’s.

  19 juni: Rozenmarkt en workshops

  Kom op zondag 19 juni van 14u tot 17u snuisteren tussen de kraampjes met rozen, rozenproducten, streekproducten, planten, lekkere gebakjes en drankjes, keramiek, glaswerk,… Er is voor elk wat wils!

  Om 14u30 en om 16u zijn er gratis workshops rond het verwerken van rozen. Rozenverwennerij voor je huid of voor je smaakpapillen, jij beslist. Inschrijven kan ter plaatse op de Rozenmarkt, meer info vind je op de website.

  26 juni: Rozenpicknick

  We sluiten het Rozenfestival af op zondag 26 juni met een zalige picknick tussen de rozen. Bestel vooraf je picknickpakketten vol heerlijke streekproducten en haal deze zondagmiddag af in kasteel Coloma. Wij zorgen ook nog voor leuke kinderanimatie. Kies je favoriete plekje uit in het park en geniet met volle teugen!

  "De roos is de koningin der bloemen, het symbool van liefde en tijdens het rozenfestival nu ook ambassadeur van de korte keten en lokale producten. Laat je vanaf 11 juni drie weekends lang helemaal betoveren door de pracht van deze unieke bloem in al haar soorten en maak kennis met lokale producten. In heel de wereld zijn ze gegeerd. Het wordt tijd dat we ze ook zelf meer omarmen", zegt Vlaams minister van Natuur en Omgeving Zuhal Demir.

  Alle informatie over het Rozenfestival en de bestellink voor de Rozenpicknick vind je op www.rozenfestival.be.

  Natuurbeleving
  Rozenfestival Coloma 2022: Ga lokaal!
  Rozenfestival Coloma 2022: Ga lokaal!
 • 21/05

  In Brasschaat kunnen kinderen voortaan ravotten op het nieuwe ‘Multimovepad’

  Natuurbeleving

  21/05

  In Brasschaat kunnen kinderen voortaan ravotten op het nieuwe ‘Multimovepad’

  In Brasschaat kunnen kinderen voortaan ravotten op het nieuwe ‘Multimovepad’

  Iedereen naar buiten om te mooven in de Brusselse Bossen en de Kattekesberg

  Ravotten in het groen heeft niets dan voordelen: kinderen zijn buiten, het is goed voor lichaam en geest en helpt in de ontwikkeling van verschillende motorische en mentale vaardigheden. Met de Multimovepaden willen we kinderen tussen 3 en 12 jaar op een leuke en ontspannende manier laten ravotten en bewegen in een uitdagende en natuurlijke omgeving.

  “Het Agentschap voor Natuur en Bos is trots een extra dimensie te geven aan de belevingsmogelijkheden in de Brusselse Bossen en Kattekesberg. Het is één van de zeldzame toegankelijke openruimtegebieden met bossen in Brasschaat. We hopen gezinnen uit de omgeving op een speelse manier te laten genieten en op ontdekking gaan in het gebied”, aldus Jop Hermans, Regiobeheerder Antwerpse Kempen, Agentschap voor Natuur en Bos.

  “Met het multimovepad willen we kinderen stimuleren om te bewegen en leren ze al spelend springen, landen, rollen, glijden, snelheid en hoogte inschatten”, aldus Inge Ruts, consulent (boven)lokale werking bij Sport Vlaanderen. Met het pad willen we de kinderen laten bewegen in een natuurlijke omgeving en ze aansporen om daarbij de 12 bewegingsvaardigheden te oefenen. Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat de kinderen ook op latere leeftijd actief blijven.

  Multimovepad Brusselse Bossen - Kattekesberg

  Het bewegwijzerde multimovepad van 2 kilometer start ter hoogte van het speelbos langs de Elisalei in Brasschaat.

  De starttotem met een uil, specht en eekhoorn nodigt meteen uit om op ontdekking te gaan. Op o.a. het klimnet, de carrousel, de verschillende evenwichtsparcours, het duikelrek, de apenbrug en de glijbaan kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven. Ze leren er klimmen, springen en landen, slaan, trekken en duwen, roteren, zwieren… Kinderen kunnen er dennenappels gooien naar en doorheen woodspirits, het beste van zichzelf naar boven halen op de xylofoon en zich meten met een dier in de verspringzone.
  Daarnaast kunnen ze uiteraard ook gewoon ravotten en kampen bouwen in het speelbos.

  Arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Brasschaat legden hierbij de nodige creativiteit aan de dag en een aantal speeltoestellen werden ook aangekocht.

  “Het nieuwe multimovepad zorgt voor een geweldige belevingsplek waar bewegen, avontuur en ravotplezier voorop staan. Het wordt ongetwijfeld een mooie ontmoetingsplek waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Ideaal voor de lokale jeugdbewegingen, ouders en grootouders om dit bewegwijzerde beweegpad samen met de kinderen te ontdekken", aldus Adinda Van Gerwen, Schepen van sport en jeugd van Brasschaat.

  Natuurbeleving
  In Brasschaat kunnen kinderen voortaan ravotten op het nieuwe ‘Multimovepad’
  In Brasschaat kunnen kinderen voortaan ravotten op het nieuwe ‘Multimovepad’
 • 20/05

  Startschot Vlaams duinenherstel met Bioblitz in De Panne

  Natuurbeheer

  20/05

  Startschot Vlaams duinenherstel met Bioblitz in De Panne

  Startschot Vlaams duinenherstel met Bioblitz in De Panne

  In de kustduinen vind je natuurtypes die je nergens anders in Vlaanderen aantreft. Het gaat om stuifduinen of soortenrijke duingraslanden, elk met hun eigen waaier aan typische fauna en flora. Denk hierbij aan de rugstreeppad, verschillende soorten vlinders of verscheidene types orchideeën. Deze unieke duinnatuur staat onder sterke druk door invasieve woekerplanten zoals rimpelroos, mahonie, of Amerikaanse vogelkers. Ze zien er dan soms wel mooi uit, hun resultaat is dat niet. Hoe deze soorten daar terecht komen? Sommige Zuiderse planten breiden zich op een natuurlijke wijze uit. Vaak echter worden ze aangeplant in privétuinen of openbare parken, vlakbij de duinen, en verspreiden ze zich zo verder in de vrije natuur. Ook wordt regelmatig tuinafval gedumpt in de natuur, waarna sommige planten zich spontaan vestigen en uitbreiden. 

  Het LIFE DUNIAS-project moet ervoor zorgen dat de woekerplanten verdwijnen en zo ruimte maken voor deze inheemse soorten. Zo zal de komende 5 jaar ongeveer 50 hectare aan planten verwijderd worden. Omdat het vaak gaat om grote aaneengesloten gehelen gebeurt dit werk met stevig werkmateriaal zoals werkkranen. Onmiddellijk na het uitgraven worden de planten ter plekke gezeefd. Zo kan de natuur zich meteen herstellen.

  Projectcoördinator Reinhardt Strubbe duidt op de ambitie van het project: “Met LIFE DUNIAS hebben we een prachtig partnerschap van de voornaamste duineigenaars en duinbeheerders. Hierdoor kunnen we efficiënt te werk gaan. Indien nu niets ondernomen wordt, zullen deze woekerplanten zich nog meer uitbreiden en verdwijnt deze waardevolle duinnatuur, uniek in Europa.”

  Er zal naast de werkzaamheden zelf ook een campagne op poten gezet worden om tuincentra en tuinaannemers te sensibiliseren. Op terrein zal verder voorzien worden in de nodige terreincommunicatie voor omwonende, bezoekers en toeristen. Ook de kustgemeentes wordt gevraagd hun steentje bij te dragen. Komende zaterdag zullen op een ‘bioblitz’ door geëngageerde jongeren en organisaties waarnemingen van de aanwezige woekerplanten gedaan worden om ze nog beter in kaart te krijgen.

  Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir: “Deze grootschalige werken zullen niet ongemerkt voorbijgaan. We doen onze duinen en de Vlaamse Kust hiermee een grote dienst en geven onze unieke inheemse duinennatuur opnieuw alle kansen om te groeien te bloeien. Ook vanuit de Vlaamse Regering ondersteunen we dit project volmondig. Onze duinen zijn waardevolle Europese topnatuur. Met deze ingrepen zorgen we ervoor dat ze dat ook in de toekomst zullen blijven.”

  Meer info: www.natuurenbos.be/life-dunias

  Natuurbeheer
  Startschot Vlaams duinenherstel met Bioblitz in De Panne
  Startschot Vlaams duinenherstel met Bioblitz in De Panne
 • 18/05

  Stripfiguur Paulien Pajot steelt de show in Museumtuin van Gaasbeek

  Natuurbeleving

  18/05

  Stripfiguur Paulien Pajot steelt de show in Museumtuin van Gaasbeek

  Stripfiguur Paulien Pajot steelt de show in Museumtuin van Gaasbeek

  Ook zónder gids of voorkennis 

  Het agentschap bouwt sinds 1997 de Museumtuin uit naar voorbeeld van kasteeltuinen uit het eind van de 19de eeuw. De tuin was eerst alleen toegankelijk voor groepen, onder begeleiding van een gids. Dat veranderde vijf jaar geleden. “Om onze tuinschatten aan een breder publiek te tonen, stellen we sinds 2017 de Museumtuin van mei tot oktober open voor individuele bezoekers. Dat maakt dat veel meer bezoekers – jaarlijks minstens zo’n tienduizend – naar de tuin komen. Naast planten- en tuinliefhebbers gaat het vooral over dagjestoeristen die hun bezoekje aan de tuin combineren met een bezoek aan horeca in de buurt of aan het kasteel en het kasteelpark van Gaasbeek en Groenenberg. De vroegere borden in de tuin met technische informatie om onze vrijwilligers te ondersteunen bij hun gidsbeurt, voldeden niet meer. Met de creatie van striptuinvrouw Paulien Pajot bieden we bevattelijke informatie aan via een verhaallijn. Daarmee krijgen bezoekers ook zónder gids of voorkennis de kans om veel bij te leren”, vertelt landschapsdeskundige Bart Van Camp van het ANB.  

  Paulien inspireert 

  In elk tuincompartiment - pruimentuin, kleinfruittuin, groentetuin, siertuin, hoogstamboomgaard en laagstamboomgaard – plaatste de groenarbeidersploeg een meertalig Paulien Pajot-bord met daarnaast ook kleinere, meer thematische en specifieke deelbordjes. Om de tekst op de borden goed te kneden én correct te houden, deed het ANB een beroep op Norbert Peeters, botanisch filosoof en gespecialiseerd schrijver uit Leiden. Het stripfiguurtje Paulien Pajot werd tot leven gewekt door Extralars. Grafisch ontwerper Lars Lambrecht uit Gooik maakte er een frisse verschijning van. 

  "Het fijne van zo’n stripfiguurtje is dat we het ook kunnen gebruiken als inspiratiebron voor onze belevingsevenementen in de tuin. Elke maand organiseren de vrijwilligers van de Museumtuin bijvoorbeeld op een zondagnamiddag een interactief ontdekkingsparcours voor kinderen. De échte Paulien Pajot gaat dan samen met de kinderen op zoek naar de magische lepel van het Kasteel van Gaasbeek. We bieden daarmee  een activiteit aan die afwisselend geschikt is voor kleuters of lagereschoolkinderen. Spelenderwijs ontdekken ze de geschiedenis van het domein en de fauna en flora in de Museumtuin”, vertelt eventorganisator Hilde Groenweghe van Natuurinvest.  

  Paulien als uithangbord 

  De Museumtuin van Gaasbeek ligt op grondgebied Lennik en ook burgemeester Irina De Knop kwam bij de opening een kijkje nemen: “Het is fantastisch te constateren dat de Museumtuin evolueert tot trekpleister voor bezoekers, niet alleen voor inwoners uit de buurt maar ook voor dagjestoeristen uit heel België én het buitenland. Paulien Pajot vormt – letterlijk en figuurlijk – het uithangbord van een belangrijke troef in mijn gemeente. De Museumtuin kan rekenen op een gemotiveerde ploeg van groenarbeiders en een hechte groep van meer dan vijftig vrijwilligers. Dat is belangrijk om de toekomst van de tuin en de kennis over het eeuwenoude unieke vakmanschap van groenten- en fruittelers uit het Pajottenland te verzekeren.”    

  Praktische info en tarieven

  Natuurbeleving
  Stripfiguur Paulien Pajot steelt de show in Museumtuin van Gaasbeek
  Stripfiguur Paulien Pajot steelt de show in Museumtuin van Gaasbeek
 • 06/05

  Opnieuw ooievaarsjongen in het Webbekoms Broek

  Natuurbeheer

  06/05

  Opnieuw ooievaarsjongen in het Webbekoms Broek

  Opnieuw ooievaarsjongen in het Webbekoms Broek

  Het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie plaatsten twee kunstnesten op palen in de buurt van het bezoekerscentrum van het Webbekoms Broek. Na het overweldigende succes van vorig jaar was het vol spanning afwachten of de ooievaars, die normaliter steeds terugkeren naar hetzelfde nest, ook effectief hun weg terug naar het Webbekoms Broek zouden vinden. Op 4 maart van dit jaar was het dan zover, luid klepperend streek hetzelfde mannetje als in 2021 neer op het vertrouwde nest en enkele dagen later kreeg hij het gezelschap van zijn partner van vorig jaar. Na een paar dagen zwerven in de ruime regio weken de ooievaars niet meer van het nest. En liefde kan heel schoon zijn… want op 4 mei werd het eerste jong geboren.

  Er worden  2 extra activiteiten georganiseerd door het bezoekerscentrum:

  Op zondag 29 mei staan gidsen paraat om  iedereen de nodige info te verschaffen over het welzijn van onze ooievaars. Tijdens deze gratis wandeling om en rond de ooievaarspalen is er  bijzondere aandacht voor het biotoopherstel ten voordele van de ooievaar. De geleide wandelingen starten aan het bezoekerscentrum om 14uur.

  Binnenkort is de tijd weer aangebroken om de jongen te ringen. De timing van de ringronde is cruciaal. Als de jongen te groot zijn, dan vliegen ze al weg. Zijn ze te klein, dan past hun ring nog niet en kunnen ze hem verliezen. Zijn ze precies oud genoeg, dan houden ze zich doodstil, terwijl ze twee ringen krijgen. Het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Vlaams-Brabant en Bezoekerscentrum Webbekoms Broek nodigen u graag uit op de ringsessie door erkende vogelringers op 11 juni om 11 uur aan het bezoekerscentrum, Omer Vanaudenhovenlaan 48, 3290 Diest.

  Natuurbeheer
  Opnieuw ooievaarsjongen in het Webbekoms Broek
  Opnieuw ooievaarsjongen in het Webbekoms Broek
 • 06/05

  De Natuur is jarig

  Natuurbeleving

  06/05

  De Natuur is jarig

  De Natuur is jarig

  Vier met ons mee en ontdek de topnatuur in je buurt

  Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd. 

  In de periode tussen 8 en 31 mei willen Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, de Waalse openbare dienst leefmilieu, Natuurinvest, Natagora en Natagriwal de Europese waardevolle topnatuur extra onder de aandacht brengen, onder meer door RouteYou-wandelingen en geleide wandelingen.

  “Ik trek mijn laarzen aan en ga al wandelend het natuurbeheerproject Most-Keiheuvel ontdekken. De focus in dit stukje Europese topnatuur ligt er op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde natuurtypes zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Op die manier werken we niet enkel aan een meer biodiverse natuur, dankzij specifieke water gerelateerde ingrepen die we uitvoeren in het kader van de Blue Deal, maken we onze natuur ook weerbaarder tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Als minister van Natuur liggen zulke projecten me na aan het hart", aldus minister van Natuur Zuhal Demir.

  Alle info over de verschillende activiteiten kan je vinden op www.denatuurisjarig.be en www.nature-en-fete.be.

  Feest mee en maak kans op een overnachting in de natuur

  Bij een feest horen kadootjes, we geven 2x een overnachting in de buurt van de natuur weg. Trek de natuur in en toon ons hoe jij de natuur mee viert. Maak een leuke originele foto en deel deze op instagram met de hashtag #denatuurisjarig. Alle info over de wedstrijd en het reglement kan je hier vinden: www.life-bnip.be/nl/reglement-wedstrijd-de-natuur-is-jarig-2022 en www.life-bnip.be/fr/reglement-du-concours-nature-en-fete-2022.

  12.3 % van Vlaanderen zit in Natura 2000 netwerk

  Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde topnatuur. Het omvat 27.000 gebieden en beslaat zo ongeveer 18% van Europa. Het is één van de grote verwezenlijkingen van de Europese Unie en vormt de ruggengraat van het Europees natuurbehoud. Het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen bedekt ongeveer 12,3 % van het Vlaams gewest, goed voor ruim 166.000 hectare. Hiermee zitten wij in het gemiddelde van de EU. In België in z’n totaliteit gaat het over 12.7% van de landoppervlakte en 36.8% van het Belgische deel van de Noordzee. In Wallonië gaat het over 220.000 hectare, 13.2%

  Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht… 

  Wat is het LIFE-programma?

  LIFE is het instrument van de Europese Unie dat de projecten voor natuurbehoud en milieubescherming financieel ondersteunt in de verschillende lidstaten. Een LIFE project, zoals LIFE BNIP, realiseert altijd een concrete meerwaarde voor de natuur. Het gaat dan over het opzetten van actieve samenwerking tussen partners, versnelde uitvoering van herstel- en inrichting van het gebied, aankoop van terreinen, investeringen in wandelpaden en bezoekerscentra en kijkhutten voor toegankelijkheid en beleving, actieve communicatie en bewustwording van doelgroepen en omwonenden, opbouw van expertise. 

  LIFE heeft tot nu toe 3 miljard euro geïnvesteerd in natuurprojecten verspreid over héél Europa. Zo krijgen 1.800 dier-en plantensoorten een ruggensteuntje dankzij LIFE.

  Meer info: 

  Natuurbeleving
  De Natuur is jarig
  De Natuur is jarig
 • 04/05

  Agentschap voor Natuur en Bos herstelt historisch erfgoed in Diest

  Natuurbeleving

  04/05

  Agentschap voor Natuur en Bos herstelt historisch erfgoed in Diest

  Agentschap voor Natuur en Bos herstelt historisch erfgoed in Diest

  Beschermd monument

  De Vesten van Diest, met de Schaffense poort en de Saillant, beter bekend als de Kelt en de Antwerpenaar, zijn beschermd als monument Deze bescherming houdt in dat de eigenaar, in casu het Agentschap voor Natuur en Bos, verplicht is de gebouwen in stand te houden als historisch erfgoed en dat alle werkzaamheden aan de gebouwen moeten gebeuren op een historisch correcte of verantwoorde wijze. Gezien de Vesten ook een belangrijke overwinteringsplaats zijn voor heel wat bedreigde vleermuissoorten, is het een uitdaging om de bescherming van het historisch erfgoed en de bescherming van vleermuizen op elkaar af te stemmen.

  Een eerste doel in het kader van een globaal actieplan, betrof het herstel van de historische poort aan de Kelt. Deze was door de tand des tijds en vandalisme  aangetast. KSD besloot om deze uitdaging aan te gaan. De poortingang werd opgemeten, de restanten van de poort werden naar het werkhuis van de houtafdeling  gebracht waar de volledige poort minutieus werd nagebouwd. Niet alleen de bouw, maar ook het ophangen van de poort bleek een heel karwei.

  Bruno Leys, directeur STEM KSD, kan dit beamen: “Het reconstrueren van de eiken poort was een hele uitdaging. De bestaande poort was zwaar aangetast door de tand des tijds en een brand. De leerlingen en leerkrachten van de afdeling houtbewerking gingen de uitdaging aan om op basis van de overgebleven restanten een exacte kopie van de poort te maken. Na intensief onderzoek, opmeting en probleemoplossend werken, werd de technische tekening stap voor stap opgebouwd. Voor de realisatie kreeg elke leerling van het vijfde jaar houtbewerking de eindverantwoordelijkheid over een onderdeel van de poort. De leerlingen van het zesde jaar lassen-constructie en mechanische vormgevingstechnieken kregen in dit project de opdracht om ervoor te zorgen dat de twee vleugels van de poort naadloos geopend en gesloten konden worden. Ze stonden daarbij voor een uitdaging: de originele smeedijzeren scharnieren en scharnierpunten waren vervormd en mochten niet vernieuwd worden. Met de CNC maakten de leerlingen onderdelen om de speling van de scharnierpunten op te vangen. De scharnieren werden in de lasafdeling aangepast. De gezamenlijke inspanningen van onze leerlingen heeft geresulteerd in de poort die nu op de site te bewonderen is. Leerlingen vinden het leuk om vanuit authentieke leersituaties te kunnen werken. Daardoor wordt het welbevinden van de leerling bevorderd en stijgt het leerrendement. Deze vorm van projectmatig leren en werken zit in het DNA van KSD. Ik ben ANB dan ook erg dankbaar voor de kans die we kregen en het vertrouwen dat ze in onze leerlingen stelden. Ik denk dat ik niet zonder trots mag zeggen dat ze dat vertrouwen niet hebben beschaamd.”

  Bescherming van vleermuizen:

  Een tweede doelstelling  was gekoppeld aan de bescherming van vleermuizen, die verschillende lokalen van de Vesten als overwinteringsplaats gebruiken. Om de nodige rust te garanderen en ongewenst bezoek buiten te houden, was het noodzakelijk om cortenstaalpoorten te plaatsen op locaties die interessant zijn voor vleermuizen. De leerlingen van de afdeling lassen-constructie in KSD hebben hier hun schouders onder gezet. Zij construeerden twee types poorten. Een  type met traliewerk dat de huidige klimatologische omstandigheden in stand houdt en een  gesloten type dat  ideale klimatologische omstandigheden creëert in de lokalen. Dit heeft tot gevolg dat meer specifieke, maar ook meer bedreigde soorten zullen aangetrokken worden. Alleen al de manier waarop de leerlingen de toegang voor vleermuizen gemaakt hebben is een staaltje vakmanschap. Dries Gorissen, directeur Gebiedsgerichte Werking van ANB, is dan ook zeer verheugd over deze samenwerking : “ Wij gaan er alvast vanuit dat we ook in de toekomst nog op hun deskundigheid beroep kunnen doen. Wij willen niet alleen de directie en de leerkrachten bedanken, maar ook en vooral de leerlingen die hun ziel hebben gelegd in dit huzarenstuk. Het resultaat is een perfecte kopie van de oorspronkelijk historische eiken poort.”

  Natuurbeleving
  Agentschap voor Natuur en Bos herstelt historisch erfgoed in Diest
  Agentschap voor Natuur en Bos herstelt historisch erfgoed in Diest
 • 27/04

  Opnieuw financiële ondersteuning voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Overlast / schade

  27/04

  Opnieuw financiële ondersteuning voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Opnieuw financiële ondersteuning voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor onze natuur, maar helaas brengt dit ook conflictsituaties met zich mee. Ze eten graag én alles wat op hun pad komt. Dat zorgt niet zelden voor destructie, wrevel en weerstand. Preventieve maatregelen kunnen zeker soelaas bieden. Daarom lanceert het Agentschap Natuur en Bos een projectsubsidie om samenwerkingsprojecten rond preventieve maatregelen te stimuleren.

  Vanuit hun helikopterpositie kunnen lokale overheden goed inschatten waar er nood is aan maatregelen. Hierbij wordt er gekeken naar de ruimere problematiek waarbij niet alleen gefocust wordt op tijdelijke maatregelen maar oplossingen op langere termijn. Structureel overleg met betrokken partners wordt daarbij sterk aangemoedigd om het draagvlak van de maatregelen te verhogen. Projecten die in aanmerkingen komen voor subsidie zijn gericht op het vermijden van schade bij particulieren (bv. bepaalde woonwijken) en op het openbaar domein (bv. sportvelden).

  Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen tot subsidie zijn: plaatsing van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters, inrichting van natuur om everzwijnen weg te leiden van risicozones, alternatieven om preventief de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. De maatregelen moeten ruimtelijk goed doordacht zijn om schade door de everzwijnenpopulatie zowel op korte als lange termijn te voorkomen. De projectvoorstellen, die gescreend worden door de everzwijnencoördinator, kunnen ingediend worden tot 15 juni 2022.

  Overlast / schade
  Opnieuw financiële ondersteuning voor preventieve maatregelen everzwijnschade
  Opnieuw financiële ondersteuning voor preventieve maatregelen everzwijnschade
 • 20/04

  Mooven en ravotten in het Parkbos

  Natuurbeleving

  20/04

  Mooven en ravotten in het Parkbos

  Mooven en ravotten in het Parkbos

  Iedereen naar buiten om te mooven en ravotten in het Parkbos

  Ravotten in het groen heeft niets dan voordelen: kinderen zijn buiten, het is goed voor lichaam en geest en helpt in de ontwikkeling van verschillende motorische en mentale vaardigheden.

  “Met ingerichte speelzones en Multimovepaden willen we kinderen op een leuke en ontspannende manier laten ravotten en bewegen in een uitdagende en natuurlijke omgeving. We hopen dan ook om op deze manier de kinderen kennis te laten maken met onze prachtige natuurgebieden. Zo willen we hen, samen met hun familie en vrienden, het belang van groen en natuur in Vlaanderen laten inzien”, aldus Zuhal Demir, Minister van natuur.

  Speelbos Speelrijk

  Het recent aangelegde speelbos van maar liefst 16 hectare groot krijgt de naam ‘Speelrijk’. Deze geweldige belevingsplek met meerdere speelgrachten en wilgentunnels staat garant voor avontuur en ravotplezier. Boomstammen en hangbruggen over het water zorgen voor spannende oversteken. Kinderen kunnen er ook volop kampen bouwen en zich uitleven op de open plekken. Voor de allerkleinsten is er een afgebakende speelzone met zand en kleinere spelaanleidingen. Doorheen het speelbos slingert een wandelpad en tegen komende zomer zullen de (picknick)banken uitnodigen om er even te verpozen. Het speelbos Speelrijk kwam tot stand dankzij een goede samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en het gemeentebestuur van De Pinte waarbij de kosten respectievelijk 80% door het Agentschap en 20% door De Pinte werden gedragen.

  Multimovepad Parkbos

  Het bewegwijzerde multimovepad van 4 kilometer - het eerste in de provincie Oost-Vlaanderen – start aan de onthaalzone tegenover parking den Beer (kruispunt Polderdreef / N60) in De Pinte.

  Op de 6-voudige schommel, het evenwichtsparcours, het duikelrek, de metallofoon, de apenbrug, de twister … kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven. Ze oefenen op die manier 12 fundamentele bewegingsvaardigheden in zoals bijvoorbeeld klimmen, springen en landen, trekken en duwen en roteren. Het multimovepad loopt voor een stukje door het speelbos Speelrijk. Arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente De Pinte legden hierbij de nodige creativiteit aan de dag en een aantal speeltoestellen werden aangekocht.

  Voor de realisatie van het multimovepad konden het Agentschap voor Natuur en Bos en het gemeentebestuur van De Pinte rekenen op de samenwerking met Sport Vlaanderen.

  “Het speelbos Speelrijk en het nieuwe multimovepad zorgen voor een mooi aanbod aan speelruimte voor de nabijgelegen jeugdbewegingen en de gezinnen met kinderen. Het worden ongetwijfeld mooie ontmoetingsplaatsen voor jong én oud en we maken van de gelegenheid gebruik om er het geboortelint in aan te leggen", aldus Lieve Van Lancker, burgemeester van De Pinte.

  Natuurbeleving
  Mooven en ravotten in het Parkbos
  Mooven en ravotten in het Parkbos
 • 15/04

  Voormalige militaire sportzone en oude parkeerplaats in Vloethemveld verwijderd voor meer bos en natuur

  Natuurbeleving

  15/04

  Voormalige militaire sportzone en oude parkeerplaats in Vloethemveld verwijderd voor meer bos en natuur

  Voormalige militaire sportzone en oude parkeerplaats in Vloethemveld verwijderd voor meer bos en natuur

  Meer natuur en bos

  De grasvlakte van de oude atletiekpiste is maximaal behouden. Door een natuurgericht maaibeheer kan dit heischraal grasland verder ontwikkelen. Aan de westelijke zone worden op de vrijgekomen plaats struiken aangeplant voor een natuurlijke overgang van bos naar grasland. Aan de oostelijke zijde is een ondiepe natte zone gecreëerd. 

  Exoten werden verwijderd om een inheems en biodivers bos te creëren. De bosgordel wordt ook versterkt met struiken zodat er een natuurlijke overgang ontstaat tussen het bos en het grasland. 

  Door extra reliëf aan te brengen op de plaats waar de vroegere parkeerplaats werd uitgebroken, krijgen we een maximale gradiënten van nat naar droog wat zowel de biodiversiteit als het avontuurlijke karakter van het speelbos bevordert. Er wordt iets meer dan een halve hectare nieuw bos gecreëerd met inheemse soorten als hazelaar, sporkehout, beuk, wintereik, winterlinde, haagbeuk, zomereik, ratelpopulier, gaspeldoorn, sleedoorn en meidoorn. 

  Eerst moeten de bomen groeien

  Het speelbos kan pas worden opengesteld nadat de bomen voldoende gegroeid zijn. Dat duurt zo’n 5 jaar. Onverharde paden worden kronkelend aangelegd om de site een speels en avontuurlijk karakter te geven. Loofgangen zullen hier en daar voor extra avontuur zorgen. Een stiltekamer wordt gerealiseerd op het einde van een doodlopend pad. Intussen kan je wel volop genieten van het bestaande speelbos dat werd aangelegd in 2017 en nu voor veel speelplezier zorgt.
   

  Het Vloethemveld is een domein van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de publiekswerking, het onthaal en het beheer van het erfgoed in het Vloethemveld werkt Natuur en Bos samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij en Vloethemveld vzw. De herinrichting is opgenomen in het beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan voor het beschermde landschap Vloethemveld dat in 2019 is goedgekeurd.

  Natuurbeleving
  Voormalige militaire sportzone en oude parkeerplaats in Vloethemveld verwijderd voor meer bos en natuur
  Voormalige militaire sportzone en oude parkeerplaats in Vloethemveld verwijderd voor meer bos en natuur
 • 04/04

  Hyacintenfestival terug op volle kracht

  Natuurbeleving

  04/04

  Hyacintenfestival terug op volle kracht

  Hyacintenfestival terug op volle kracht

  De wilde hyacint is een klein, uniek maar kwetsbaar bloempje. Op een beperkt aantal plaatsen in Vlaanderen zijn ze zo talrijk dat ze één keer per jaar een bos omtoveren tot een magisch paars tapijt. Dergelijk uniek natuurfenomeen wil iedereen zien en dat zorgt voor heel wat bezoekers vanuit alle windstreken. Het hyacintenfestival moet de stroom van bezoekers verzoenen met de kwetsbaarheid van de natuur.

  “Binnenkort is het zover, dan kleuren onze hyacintenbossen weer prachtig paars. Nog dagelijks sta ik versteld hoe veelzijdig en aantrekkelijk onze Vlaamse natuur wel is. Ook onze voorjaarsbloeiers zijn heel aanlokkelijk, maar de wilde hyacinten spannen absoluut de kroon. Dat gaat voor een gezellige drukte zorgen die we met het hyacintenfestival in goede banen zullen leiden, want deze bloemetjes zijn even kwetsbaar als dat ze mooi zijn. Het Hallerbos is de plek in Vlaanderen met de grootste oppervlakte aan wilde hyacinten, met steeds meer bezoekers van overal te wereld. Nu de coronarestricties grotendeels achter ons liggen, wordt het tijd om onze natuur opnieuw maximaal uit te spelen en aan de wereld te tonen”, zegt Vlaams minister van Natuur en Toerisme Zuhal Demir.

  Op www.hyacintenfestival.be vind je een overzichtskaartje met alle hyacintenbossen.

  Wegwijs maken

  Met het hyacintenfestival ligt de focus op de mensen wegwijs maken. Bewust maken dat er misschien een prachtig bos vlak bij hen ligt waar de hyacinten bloeien, bewust ook maken van het unieke ervan, en ja, ook vragen om op het pad te blijven en zeker niet op de bloemen te stappen. In Hallerbos staan tientallen vrijwilligers paraat om de bosbezoekers te helpen met het vinden van de mooiste plekjes of om verdwaalde wandelaars op het juiste pad te zetten. Daarvoor kunnen ze bezoekers een handige flyer meegeven met daarin een wandelkaart. Andere vrijwilligers ruimen zwerfvuil op en houden mee een oogje in het zeil opdat bezoekers op de wandelpaden en achter het lint blijven zodat ze de kwetsbare plantjes niet vertrappelen.

  Stad Halle als hyacinten- en shoppingstad

  Ook de manier waarop bezoekers naar het bos gaan, is belangrijk. Burgemeester Marc Snoeck van de stad Halle: “Een betoverend bos en een historische stad met tal van bezienswaardigheden (o.a. de Basiliek), leuke winkels en aangename horecazaken worden dankzij onze samenwerking met De Lijn op een vlotte manier met elkaar verbonden. We vragen bezoekers om zoveel mogelijk hun wagen thuis te laten en om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. We voorzien gratis shuttlebussen tussen het station en het Hallerbos op 16, 17, 18, 23, 24 en 30 april en op 1 mei, telkens van 9 tot 20 uur. Aan het station bieden we van 16 april tot en met 1 mei de mogelijkheid om een gratis fiets te gebruiken.”

  Raadpleeg www.hyacintenfestival.be

  Natuurbeleving
  Hyacintenfestival terug op volle kracht
  Hyacintenfestival terug op volle kracht
 • 01/04

  Vernieuwde Vloethemveldzate opnieuw open voor bezoekers

  Natuurbeleving

  01/04

  Vernieuwde Vloethemveldzate opnieuw open voor bezoekers

  Vernieuwde Vloethemveldzate opnieuw open voor bezoekers

  Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, gemeente Zedelgem en rioolbeheerder Riopact werkten samen om een bezoek aan Vloethemveld in Zedelgem nog aangenamer te maken. Voordien was de toegangsweg in slechte staat. Die werd nu vervangen door een tweesporenpad. De wegenwerken werden gekoppeld aan rioleringswerken waardoor de bestaande gebouwen in het natuurgebied kunnen aangesloten worden op het rioleringsnet.

  In de hernieuwde Vloethemveldzate liggen nu twee betonstroken en ertussen verstevigd gazon. Op een aantal plaatsen zijn uitwijkstroken voor het kruisend, plaatselijke verkeer aangelegd. Halverwege, aan de kruising met de dreef, is er een onverharde rustplek met informatie over de geschiedenis van de Vloethemveldzate. Het materiaalgebruik is afgestemd met het ontwerp van het toekomstige onthaalplein, dat is gepland aan de ingang van het vroegere militaire domein.

  De Vloethemveldzate werd als spoorweg aangelegd in de jaren twintig en is de historische toegangsweg tot het voormalige munitiedepot. Hij speelt dus een belangrijke rol in de geschiedenis van het Vloethemveld. Het traject ervan startte aan het Vloethemveld, liep rond de dorpskern van Zedelgem en sloot aan op de spoorlijn Brugge-Kortrijk iets ten noorden van het station van Zedelgem.
   

  Het Vloethemveld is een domein van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de publiekswerking, het onthaal en het beheer van het erfgoed in het Vloethemveld werkt Natuur en Bos samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij en Vloethemveld vzw. De herinrichting is opgenomen in het beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan voor het beschermde landschap Vloethemveld dat in 2019 is goedgekeurd.
  Natuurbeleving
  Vernieuwde Vloethemveldzate opnieuw open voor bezoekers
  Vernieuwde Vloethemveldzate opnieuw open voor bezoekers
 • 31/03

  Natuur en Bos trekt aan alarmbel na nieuw incident met loslopende honden. Hou uw hond alsjeblieft aangelijnd!

  Natuurbeleving

  31/03

  Natuur en Bos trekt aan alarmbel na nieuw incident met loslopende honden. Hou uw hond alsjeblieft aangelijnd!

  Natuur en Bos trekt aan alarmbel na nieuw incident met loslopende honden. Hou uw hond alsjeblieft aangelijnd!

  Met het mooie lenteweer trekken veel bezoekers opnieuw de natuur in. Fietsers, ruiters, spelende kinderen en ook heel wat wandelaars, al dan niet vergezeld van hun trouwe viervoeter. Het is heel belangrijk dat honden, hoe groot of klein ze ook zijn, aan de leiband blijven. Dit zowel voor de natuur, voor andere bezoekers als voor zichzelf.

  Bescherm de natuur

  Vooral in de lente is de natuur erg kwetsbaar. Ze is dan één grote kraamkliniek. Een groot deel van het leven in de natuur speelt zich laag tegen de grond af. Daar vind je broedende vogels, kleine zoogdieren… en ook reekalfjes. Rondsnuffelende honden die van het pad gaan, kunnen de dieren in hun rust opschrikken. Sommige dieren lopen zich uit angst letterlijk te pletter, raken gekwetst of worden zelfs gedood. Elk jaar sterven er bovendien verschillende dieren omdat ze doodgebeten worden door een loslopende hond. Soms is de schade die een loslopende hond aanricht niet zichtbaar. Het geurspoor dat een hond achterlaat, maakt dieren die er mee in aanraking komen angstig. Hierdoor keert een ouderdier soms niet (tijdig) terug naar het jong, waardoor het verhongert en sterft. 

  Bescherm andere bezoekers

  Iedereen wil van de natuur genieten, met of zonder hond. Hondeneigenaars gaan er vaak van uit dat hun hond lief en trouw is en geen gevaar of bedreiging vormt. Wellicht is dat in vele gevallen ook zo, maar een dier is nooit 100 % voorspelbaar. Een hond kan opschrikken en onverwacht reageren. Andere bezoekers appreciëren het meestal ook niet als ze besprongen, aangeraakt of achtervolgd worden door een hond.

  Bescherm je hond

  Wist je dat een loslopende hond zélf gevaar loopt? Hij kan aangevallen worden door een everzwijn of geïnfecteerd worden met parasieten die in het struikgewas schuilen. Denk maar aan teken. Of de straat op rennen met alle gevolgen van dien. Daarom, ook hier, in het belang van de veiligheid van je hond: ‘Hond aan de lijn, ’t zal wel zijn.’

  Meer dan 500 inbreuken per jaar

  De voorbije twee jaar stelden onze natuurinspecteurs en boswachters gevoelig meer inbreuken m.b.t. loslopende honden vast dan in eerdere jaren. In 2021 en 2020 noteerden ze respectievelijk 573 en 622 overtredingen, in 2019 waren dat er maar 235. Wellicht spelen de stijgende bezoekersaantallen in onze natuurgebieden tijdens de coronacrisis een rol, alsook de verscherpte aandacht van de handhavingsdiensten op de problematiek. Belangrijk: wie zijn hond niet aanlijnt riskeert een boete van € 80. Een bedrag dat bij recidive verder kan oplopen. De volgende maanden zal Natuur en Bos opnieuw gerichte controleacties in zijn natuurgebieden uitvoeren.

  20 seconden snuffelen staat gelijk aan een uurtje flink doorstappen

  “Ja, maar mijn hond moet zich toch eens goed kunnen uitleven?” Een veelgehoorde bezorgdheid van hondeneigenaars. Maar ook aan de lijn kunnen een hond en het baasje zich uitleven. Laat je hond niet enkel uit omdat het moet voor een kakske, maar doe samen iets leuks. En wil je je hond toch vrij laten rondlopen, dan kan dat nog altijd in een van de hondenlosloopzones.

  De natuur is er voor iedereen. Wees hoffelijk en hou je aan de afspraken!

  In Vlaanderen wonen er veel mensen op een kleine oppervlakte. De natuur is er schaars en kwetsbaar, maar toch willen veel mensen ervan genieten. Wandelaars, ruiters, mountainbikers, geo-cachers, vogelspotters – allen willen ze hun hobby graag in onze natuur beoefenen. Dat is enkel mogelijk indien we ons aan bepaalde afspraken houden. Blijf op de paden, zo zorgen we voor enige rust voor alle planten en dieren in die natuur. Creëer als fietser of wandelaar geen extra sluikpaadjes. Afval neem je terug mee naar huis en maak geen overbodig lawaai. En vooral: wees hoffelijk voor elkaar. De natuur is er voor iedereen!

  Meer informatie, locaties van de hondenlosloopzones en handige tips op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband

  Natuurbeleving
  Natuur en Bos trekt aan alarmbel na nieuw incident met loslopende honden. Hou uw hond alsjeblieft aangelijnd!
  Natuur en Bos trekt aan alarmbel na nieuw incident met loslopende honden. Hou uw hond alsjeblieft aangelijnd!
 • 25/03

  Recreatie hand in hand met Europese topnatuur in natuurdomein Klaverberg

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  25/03

  Recreatie hand in hand met Europese topnatuur in natuurdomein Klaverberg

  Recreatie hand in hand met Europese topnatuur in natuurdomein Klaverberg

  “Het is altijd een evenwichtsoefening om natuur en recreatie met elkaar te verzoenen”, aldus Karen Jacobs, regiobeheerder Hoge Kempen tot Voeren. “Op de Klaverberg hebben we, in nauw overleg met de betrokken partners, een traject gelopen waarbij we getracht hebben om verschillende types recreanten en hoogwaardige natuur te laten samengaan. Zo zullen ook evenementen in de toekomst nog mogelijk zijn volgens een goedgekeurd afsprakenkader met aandacht voor de draagkracht van de natuur.”

  Het eerste plateau van de terril, de zone waar zich de twee vijvers bevinden, vormt het centrum van de recreatie met een brede wandelboulevard en een grote struinzone waar je kan spelen, picknicken of gewoonweg genieten van het groen. Hier werden de nodige maatregelen genomen om de breed uitgelopen, modderige wegen beloopbaar te maken. Ook fietsers en ruiters zijn er welkom op de hen toegewezen paden. Voor mountainbikers wordt op de oostflank van de weinig begroeide terril een zone voorzien voor het betere spring- en stuntwerk. De zone zal aansluiten op het bestaande mountainbikenetwerk. Natuurlopers kunnen binnenkort een nieuw en onverhard parcours ontdekken in en rond het gebied. Aan de kant van As komt in de Fazantenstraat een extra parking. Honden kunnen er zich uitleven in de extra ruime hondenlosloopweide met de nodige hondvriendelijke speelelementen. Maar ook in de rest van het gebied zijn honden welkom, zij het aangelijnd zoals in elk natuurdomein.

  Buiten de recreatieve struinzone geven we de natuur alle kansen om zich verder te ontwikkelen. Binnen een raster worden we in het beheer geholpen door onze kudde schapen die het gebied door begrazing om toveren in een thuis voor beschermde soorten zoals veldleeuwerik, nachtzwaluw, zadelsprinkhaan, rugstreeppad en gladde slang. Enkel wandelaars, eventueel met hond (weliswaar aangelijnd), kunnen in dit gebied vanaf het pad deze natuurpracht van kortbij aanschouwen zodat verstoring tot een absoluut minimum beperkt wordt. Hoogtepunt is letterlijk en figuurlijk de top van de, voorlopig nog weinig begroeide, terril. Naar analogie met de terril in Beringen, zorgt een trap en een afgeschermde zone op de top voor een compromis tussen toegankelijkheid en maximale bescherming van de natuur en de erg erosiegevoelige flanken. Op deze manier kunnen we de bezoekers toch laten genieten van het magistrale uitzicht over heel de Hoge Kempen vanop  de 142 m hoge mijnpuist. "Als de coronacrisis ons één ding heeft geleerd dan is het dat we de natuur in Vlaanderen opnieuw hebben omarmd. Met het Agentschap Natuur en Bos willen we bezoekers van dichtbij en ver weg maximaal laten genieten van onze prachtige natuur en die tegelijk alle kansen geven om volop te bloeien. Zo ook in natuurdomein Klaverberg waar de rijke geschiedenis van het Limburgse mijnverleden hand in hand gaat met Europese topnatuur en je als bezoeker, vanaf deze zomer, slechts 450 trappen verwijderd bent van een prachtig uitzicht over het Nationaal Park Hoge Kempen", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

  De werken zullen ten laatste in mei worden afgerond. De toegankelijkheid van het gebied Klaverberg-Heiderbos zal samen met het natuurbeheerplan binnenkort in openbaar onderzoek gaan. Meer info vind je via www.natuurenbos.be/klaverberg.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Recreatie hand in hand met Europese topnatuur in natuurdomein Klaverberg
  Recreatie hand in hand met Europese topnatuur in natuurdomein Klaverberg
 • 13/03

  Grote nieuwe hondenzone “Aan de Leukens” in Pelt verwelkomt honden en hun baasjes

  Natuurbeleving

  13/03

  Grote nieuwe hondenzone “Aan de Leukens” in Pelt verwelkomt honden en hun baasjes

  Grote nieuwe hondenzone “Aan de Leukens” in Pelt verwelkomt honden en hun baasjes

  Geduld wordt beloond

  De Peltenaren hebben even moeten wachten op een losloopgebied voor hun trouwe viervoeters, maar nu is het zover. De hondenlosloopzone van 2,5 hectare groot is gelegen in het bos tussen de Parkoever, Fabrieksstraat, Duinenstraat en Bergeykseweg. De zone werd omheind met 772 meter schapendraad en is open genoeg om je honden goed te kunnen blijven zien. Er is ook  een zitbank om even uit te rusten.  Er zijn twee toegangspoortjes en een kleine parking langs de Parkoever. De locatie van de hondenzone werd gekozen omwille van zijn grootte, de toegankelijkheid en centrale ligging in het bos.

  Feestelijke opening

  Op zondag 13 maart werd de hondenzone feestelijk ingewijd door verschillende hondenclubs en -vrienden uit Pelt. Zij waren alvast tevreden. Bosland is dus weer een hondenlosloopzone rijker. Deze gigantische natuurkern van 6.517 ha in Noord-Limburg strekt zich uit over de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt, Peer en Lommel.  Leen Gielen, voorzitster van Bosland, kijkt goedkeurend toe: “ Al enkele jaren maakten hondeneigenaars ons attent op de behoefte aan een hondenlosloopzone. We zijn dan ook blij dat deze er dankzij de samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos gekomen is.”  Regiobeheerder Koen Thijs vult aan: “ We zijn verheugd dat we deze hondenlosloopzone vandaag kunnen openen. Als Agentschap proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de noden van al onze bezoekers.” Bij de keuze van het gebied werd ook rekening gehouden met andere recreanten. Zo werd de mountainbikeroute in het bos een stukje omgelegd en voorzien van nieuwe uitdagende hindernissen.

  Spelregels

  Bij een hondenlosloopzone gelden een aantal spelregels. Zo is elke begeleider van een hond zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn hond. “Ongelukjes” dienen verwijderd te worden.

  Uit respect voor andere bezoekers, uit veiligheid voor zichzelf en om de natuur te beschermen, moeten honden in de andere delen van het bos aan de leiband.

  Een overzicht van alle hondenzones kan je vinden op de website www.natuurenbos.be/hondenzones en. Meer informatie over de redenen waarom honden aan de leiband moeten in bos en natuur, lees je op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

   

  Natuurbeleving
  Grote nieuwe hondenzone “Aan de Leukens” in Pelt verwelkomt honden en hun baasjes
  Grote nieuwe hondenzone “Aan de Leukens” in Pelt verwelkomt honden en hun baasjes
 • 03/03

  Vierde houtpark zorgt voor lokale verwerking van Vlaams hout

  Natuurbeheer

  03/03

  Vierde houtpark zorgt voor lokale verwerking van Vlaams hout

  Vierde houtpark zorgt voor lokale verwerking van Vlaams hout

  Sinds 2019 organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een Vlaams Houtpark. Zo wil het lokale houtverwerkers de mogelijkheid geven om kwaliteitsvolle stammen per stuk aan te kopen. In tegenstelling tot een traditionele verkoop op stam, liggen de stammen verzameld op een houtpark. De kopers hoeven de stammen na aankoop enkel nog te transporteren. De stammen zijn het gevolg van windval na stormweer of werden gekapt in het kader van weldoordacht en duurzaam bosbeheer. Om het bos biodivers, ecologisch waardevol, toegankelijk en veilig te houden. Zo kapt Natuur en Bos exoten om plaats te maken voor inheemse lokale boomsoorten of oude bomen in het kader van de natuurlijke verjonging van een bos.

  Liggende verkoop ambieert lokale verwerking van Vlaams hout

  Een houtpark komt tegemoet aan een groot probleem bij klassieke verkopen van hout op stam: dat de beste en mooiste stammen vaak deel uitmaken van heterogene loten met ook minder mooie stammen. Een lokale verwerker die een bepaalde kwaliteitsstam wil, moet dan het hele lot kopen. Dat is vaak meer hout dan hij werkelijk nodig heeft. Het gevolg is dat de lokale houtverwerkingsbedrijven met grote houttekorten kampen, maar ook dat kwaliteitshout vaak onvoldoende gewaardeerd wordt qua prijs en toepassing. Dankzij een houtpark kunnen ook kleinere, lokale houtverwerkers de kwaliteit en houtsoorten kopen die hen interesseren. En dat in een korte keten die garandeert dat het hout optimaal zal worden gebruikt in een toepassing die lang meegaat (parket, trappen, fineer, …). 

  Hout is uit de lucht gehaalde CO2

  Tijdens z’n leven slaat een boom CO2 op die vastgehouden wordt in hout eens een boom geveld is. Hout is dus een duurzame en hoogwaardige grondstof die in bouwstructuren, meubels, vloeren, trappen… een blijvende ecologische meerwaarde biedt. Zo kocht vorig jaar het kuipersatelier van de brouwerij Boon enkele stammen voor biervaten die meer dan 200 jaar meegaan. 

  Mooie prijzen, mooie verhalen

  Ook dit jaar was de verkoop een succes, zowel qua opbrengst als qua bestemming van het hout. 40 bedrijven dienden een bod in waarvan er 26 effectief één of meer loten kochten. Onder hen 17 bedrijven die ook vorig jaar een stam kochten. De stammen vonden hun weg naar lokale zagerijen, rondhouthandelaars, een kuiperij, een trappenbouwer, twee fineerbedrijven, een schrijnwerker, een beeldhouwer van houtsculpturen, een scheepswerf en een bedrijf gespecialiseerd in waterbouwwerken.

  De gemiddelde prijs bedroeg 360 euro/m³. Dat is 28% hoger dan in 2021. De inlandse eik leverde de hoogste prijs op (1239 euro/m³), gevolgd door tamme kastanje (769 euro/m³) en Amerikaanse eik (439 euro/m³). De totale opbrengst bedroeg 215.582,70 euro en wordt geïnvesteerd in projecten die de beleving en kwaliteit van de natuur vergroten.

  Makershout

  Voor de eerste keer organiseerde het Agentschap voor Natuur en Bos ook een veiling van kleine hoeveelheden buitengewoon hout voor ambachtelijke houtverwerkers. 34 mensen dienden een bieding in van wie 25 mensen daadwerkelijk een lot konden kopen. 108 loten vonden hun weg naar een kunstenaar, een fluitenmaker, een decorbouwer, een circulair atelier, een tuinaanlegger, (interieur)architecten, meubelmakers, houtdraaiers en liefhebbers van schrijnwerkerij en houtbewerking.De totale opbrengst bedroeg 7000 euro. De hoogste prijs werd geboden voor een stam inlandse eik en de tweede hoogste prijs voor een ‘beuk met slaap’ die voor de zomer werd geveld en door de warmte mooi verkleurd was.

  Meer informatie:

   

  Natuurbeheer
  Vierde houtpark zorgt voor lokale verwerking van Vlaams hout
  Vierde houtpark zorgt voor lokale verwerking van Vlaams hout
 • 13/02

  Nieuwe natuurloop in Lommel

  Natuurbeleving

  13/02

  Nieuwe natuurloop in Lommel

  Nieuwe natuurloop in Lommel

  Gezonde lucht tanken in het groen

  Sporten is gezond, zowel voor de fysieke uithouding als de mentale veerkracht. Voeg er een groene omgeving en een portie natuurbeleving aan toe en je bekomt de ideale balans voor een deugddoende activiteit. De nieuwe natuurloop Lommel is het resultaat van een mooie samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, Sport Vlaanderen en het stadsbestuur van Lommel. Met de opening van deze nieuwe natuurloop telt Vlaanderen ondertussen al 33 van deze permanent bewegwijzerde looproutes dwars door prachtige natuur. 

  “Als minister van Natuur vind ik het enorm belangrijk dat er enerzijds heel wat bossen en natuur bijkomen, maar anderzijds ook dat de mensen ten volle kunnen genieten van de natuur waar dat kan. Met de creatie van deze looppaden kunnen de mensen nu ook al sportend van al deze natuurpracht genieten,” aldus Zuhal Demir, minister van Natuur. “Het bewijs dat topnatuur en recreatie kunnen samengaan is bij deze geleverd.” 

  “Sport en natuurbeleving is een geweldige combinatie die zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid hun vruchten afwerpt”, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Sport. “Met de natuurlopen willen we zoveel mogelijk Vlamingen de kans bieden om hun geliefde loopsport in een mooie natuuromgeving te beleven. Want sporters beleven meer, zeker buiten!”

  Natuurlo(o)p(en) Lommel

  De natuurloop in Lommel bestaat uit maar liefst 11 lussen in 4 verschillende natuur- en bosgebieden. Door de connecties tussen die verschillende gebieden zijn heel wat combinaties en dus ook afstanden mogelijk. Zo zijn de parcours van Kolonie, Sahara en Waaltjesbos met elkaar verbonden. Zowel de start-to-runner als de trail- en marathonloper zal er dus zijn of haar hartje kunnen ophalen. 

  KolonieTer hoogte van de tennisclub in de Sint-Bernardusstraat starten een blauwe lus van 3,1 km, een rode lus van 5,1 km en een zwarte lus van 7,1 km. De parcours brengen je door de bossen en de heide, langs de zandputten en het kanaal, en zorgen voor heel wat variatie. Via een bewegwijzerd verbindingstraject kan je aansluiting vinden op verschillende lussen van de Sahara.

  SaharaAan de Soeverein starten een groene lus van 1,5 km, een fuchsia lus van 3,1 km, een paarse lus van 6,1 km en een zwarte lus van 10,5 km. De grote zandvlakte van de Lommelse Sahara lijkt op een miniatuurwoestijn. Er zijn echter ook helderblauwe meertjes, heidestroken en geurende naald- en loofbossen. De schilderachtige landschappen en de afwisseling zorgen voor een unieke loopervaring. 

  WaaltjesbosIn dit jonge domeinbos van 205 ha op de grens met Mol en Balen liggen een blauwe lus van 5,1 km en een rode lus van 10,4 km. Het bos bestaat uit jonge aanplantingen van zowel naald-, loof- als gemengd bos. Er staan heel wat zomer- en wintereiken. Je kan er in alle rust genieten van de prachtige natuur. Via een verbindingstraject kan je connectie vinden met de loopparcours van de Sahara.

  KattenbosKattenbos kan je ontdekken via de rode lus van 4,8 km of de zwarte lus van 9,7 km. Deze natuurparel heeft een rijke historie. Je kan er genieten van zowel de heidepracht als van de krakende dennenbossen.

  BoslandBovenvermelde natuurgebieden maken allemaal deel uit van Bosland, ook wel eens het grootste kindvriendelijke natuurgebied van Vlaanderen genoemd. “Dankzij de afwisseling van bossen, heiden, landduinen, rivieren, kanalen en graslanden mag Bosland zich ook een paradijs van biodiversiteit noemen. We zijn dan ook verheugd dat we in Lommel met zijn allen kunnen genieten van zoveel natuurpracht die vanaf vandaag ook al lopend ontdekt kan worden,” aldus burgemeester Bob Nijs. 

  Natuurbeleving
  Nieuwe natuurloop in Lommel
  Nieuwe natuurloop in Lommel
 • 10/02

  Vlaanderen verwelkomt kleine robuuste natuurprojecten die meebouwen aan het leefgebied van bedreigde diersoorten

  Natuurbeheer

  10/02

  Vlaanderen verwelkomt kleine robuuste natuurprojecten die meebouwen aan het leefgebied van bedreigde diersoorten

  Vlaanderen verwelkomt kleine robuuste natuurprojecten die meebouwen aan het leefgebied van bedreigde diersoorten

  Deze projectsubsidie richt zich op het versterken van het leefgebied van een beperkt aantal soorten. De geografische focus ligt dus waar de respectievelijke soorten voorkomen. We zoeken dan ook projectideeën rond ingrepen voor een soort die zinvol zijn als de soort op die plek of op een nabije, overbrugbare afstand voorkomt en die op die plek voldoende kansen bieden op slagen. Hiervoor zetten we 340.000 euro opzij, waarvan 140.000 euro uit het Jachtfonds komt en specifiek gericht is op projecten voor akkervogels.

  In 2021 lanceerden we deze subsidie voor de eerste keer. Het was toen mogelijk om projecten in te dienen voor 10 soorten of soortgroepen: gladde slang, kamsalamander, boomkikker, knoflookpad, vroedmeesterpad, rugstreeppad, vleermuizen, hazelmuis, vliegend hert, patrijs en andere akkervogels.

  Dit jaar gaan we nog een stapje verder en breiden we de oproep uit met:

  • Weidevogels
  • Beekvissen als grote en kleine modderkruiper
  • Otter
  • Grauwe klauwier

  Met deze projectoproep mikken we niet op grootse natuurinrichtingsprojecten, maar op eenmalige kleinschalige robuuste ingrepen. De aanleg van leefgebiedelementen die geen of weinig beheer nodig hebben om tijdens een langere periode ecologisch goed te kunnen functioneren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan poelen, houtkanten, vleermuisvriendelijke inrichtingen op kerkzolders, losgestapelde stenen muurtjes voor vroedmeesterpad, ...

  > Alle details en voorwaarden voor de Projectsubsidie Soorten vind je op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-soorten

  Natuurbeheer
  Vlaanderen verwelkomt kleine robuuste natuurprojecten die meebouwen aan het leefgebied van bedreigde diersoorten
  Vlaanderen verwelkomt kleine robuuste natuurprojecten die meebouwen aan het leefgebied van bedreigde diersoorten
 • 10/02

  Nieuwe uitkijktoren in de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke

  Natuurbeleving

  10/02

  Nieuwe uitkijktoren in de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke

  Nieuwe uitkijktoren in de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke

  De toren

  De uitkijktoren is een nieuwe, attractieve trekpleister centraal in het reservaat. De wandelaar komt vanuit een bosje in de toren via een steektrap. Vervolgens gaat het via een wenteltrap naar een verdieping op 6,5 meter boven het maaiveld. Daar heb je een prachtig uitzicht over het natuurgebied. De toren werd ontworpen door Stijn Deruyter van Natuur en Bos en kreeg al de bijnaam ‘de kurk’ en kostte 110.000 euro. Hij bestaat uit een metalen constructie met cederhouten bekleding. Door de omgekeerde kegelvorm, dicht tegen een bosje, is de ruimte-inname beperkt en passend in het landschap. 

  Vogelparadijs

  Het Natura 2000-gebied, de Viconia Kleiputten, is bij tal van vogelaars een geliefkoosd plekje. In de winterperiode zijn er tal van eenden te zien zoals de wintertaling, smient, slobeend, kuifeend en tafeleend. Onlangs werden nog baardmannetje en buidelmees waargenomen.In het voorjaar komen heel wat steltlopers en weidevogels hier uitrusten, zoals de wulp, watersnip, kleine plevier, grutto, kievit, tureluur, bosruiter en witgatje. Een recente opvallende en spectaculaire gast is de zwarte Ibis. Voor lepelaars zijn de Viconia Kleiputten een belangrijke tussenstop tijdens de trek. 

  Meer natuurbescherming en meer natuurbeleving

  Nadat het beheerplan in 2018 werd goedgekeurd, voerde Natuur en Bos werken uit om de natuur- en belevingswaarde van de Viconia Kleiputten te verhogen. In 2019 werd een weiland afgegraven, kregen de rasters een opknapbeurt, werden poelen geruimd, verdiept en uitgebreid, en werd een nieuwe wandellus aangelegd. De nieuwe uitkijktoren is de kers op de taart.Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide, is blij met deze nieuwe eyecatcher. “De nieuwe uitkijktoren verhoogt de aantrekkingskracht van de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke. Het stimuleert de mensen om dit prachtig stuk natuur te ontdekken.”‘We zoeken steeds het evenwicht tussen natuurbescherming en natuurbeleving. Deze plek leent zich zonder twijfel voor beide. Plekken als deze om tot rust te komen blijven nodig en inspirerend. Ik ben dan ook blij dat we met deze nieuwe uitkijktoren de mensen nog meer kunnen laten genieten van dit prachtige vogelgebied,’ aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

  Natuurbeleving
  Nieuwe uitkijktoren in de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke
  Nieuwe uitkijktoren in de Viconia Kleiputten in Stuivekenskerke
 • 04/02

  Veiling van buitengewoon lokaal hout voor ambachtelijke makers

  Natuurbeheer

  04/02

  Veiling van buitengewoon lokaal hout voor ambachtelijke makers

  Veiling van buitengewoon lokaal hout voor ambachtelijke makers

  Prachtige kleuren, bijzondere tekeningen, lokaal hout met charme

  Vier jaar geleden zette Natuurinvest voor de allereerste keer lokaal kwaliteitshout mee in de markt. Het organiseerde toen voor de eerste keer een Vlaams Houtpark voor het Agentschap voor Natuur en Bos, een liggende verkoop van kwaliteitshout. Het was daar dat Liesbet De Keersmaecker, die werkt op marketing, communicatie en innovatie, van dichtbij de charme, prachtige kleuren en bijzondere tekeningen zag van de ‘overschotjes’ die niet verkocht werden. Niet zo heel lang daarna realiseerde Liesbet voor Natuur en Bos enkele natuuroases. En werkte voor de natuurlijke en minimalistische zit- en rustelementen samen met Atelier Sam Ponette en Atelier Nauwau. Twee Vlaamse makers van de bovenste plank die aan de slag gingen met hout uit de natuurgebieden. “Voor de allereerste keer zag ik van dichtbij prachtige dingen gemaakt worden met ‘wood from the hood”, aldus Liesbet. De natuuroases werden laureaat voor de Henry van de Velde Awards en waren de kiem voor een innovatief idee.

  Kwaliteit die niet meer is wat ze was, wordt soms een schitterend gebrek

  “Ik was razend benieuwd of, maar er tegelijk koppig van overtuigd dat makers met die overschotten hout iets konden”, zegt Liesbet De Keersmaecker. In 2021 probeerde ze bij wijze van experiment een lot moeilijk te verwerken hout van de hand te doen aan makers. Schijven, halve schijven, stukken en brokken, wortelaanlopen, …. “Voor veel mensen die door een traditionele bril naar hout kijken regelrechte rommel. Omdat het vaak hout is waarvan de kwaliteit niet meer is wat ze was”, geeft Liesbet toe. De Leuvense houtbewerkers van Atelier Circuler konden toen het unieke lot aankopen. Atelier Circuler doet samen met de Stad Leuven aan urban mining, richtte een materialenbank, doet zo aan circulair ondernemen en maakt circulair ondernemen in het Leuvense mee mogelijk. Die succesvolle eerste verkoop aan Leuvense makers werd een projectidee voor innovatie. Het idee werd uitgewerkt tot een innovatieproject dat makershout werd gedoopt en nu bezichtigd kan worden in het Meerdaalwoud. 

  Eenmaal, andermaal... bieden tot 10 februari

  Natuur en Bos selecteerde 155 loten potentieel makershout. Stamhout en schijven; wortelaanlopen en knollen. Dik en dun, kort en lang, zwaar en minder zwaar. Hout met soms schitterende gebreken. Alle loten zijn samengebracht in een catalogus en het hout kan bezichtigd worden in het Meerdaalwoud. Kandidaat-kopers kunnen tot 10 februari 2022 (11u) hun bieding opsturen naar biedingen.makershout@vlaanderen.be

  Meer informatie:

  Natuurbeheer
  Veiling van buitengewoon lokaal hout voor ambachtelijke makers
  Veiling van buitengewoon lokaal hout voor ambachtelijke makers
 • 02/02

  Vlaanderen reserveert meer dan 15 miljoen euro om natuurprojecten (niet) te laten verwateren

  Natuurbeheer

  02/02

  Vlaanderen reserveert meer dan 15 miljoen euro om natuurprojecten (niet) te laten verwateren

  Vlaanderen reserveert meer dan 15 miljoen euro om natuurprojecten (niet) te laten verwateren

  We koesteren de Vlaamse natuur en iedereen die die natuur een warm hart toedraagt. En da’s meteen een van de vele redenen om geïnspireerde natuurprojecten van particulieren, ondernemingen en lokale besturen een financieel duwtje in de rug te geven. Hiervoor voorzien we meer dan 15 miljoen euro:

  • 14 miljoen euro is bestemd voor natuurprojecten die vooral bijdragen aan de Europese natuurdoelstellingen en projecten die mikken op een hogere natuurkwaliteit. Met opnieuw bijzondere aandacht voor projecten rond natte natuur in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. Hier gaat het vooral om (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders. Dit wordt mee ondersteund door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII) en vanuit de Blue Deal.
  • 300.000 euro is gereserveerd voor eenmalige inrichtingswerken die de toegankelijkheid van een natuurterrein verbeteren, bijvoorbeeld de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn.
  • 1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds ligt op tafel voor de aankoop van gronden voor bebossing. Een extra stap voorwaarts richting meer bos in Vlaanderen. Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, gaat de voorkeur naar:
   • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
   • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
   • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
   • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

  Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen vind je op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website:

  Natuurbeheer
  Vlaanderen reserveert meer dan 15 miljoen euro om natuurprojecten (niet) te laten verwateren
  Vlaanderen reserveert meer dan 15 miljoen euro om natuurprojecten (niet) te laten verwateren
 • 02/02

  SOS vogelgriep

  Overlast / schade

  02/02

  SOS vogelgriep

  SOS vogelgriep


  In november 2021 werd vogelgriep van het type H5N1 aangetroffen in de wilde vogelpopulaties in Vlaanderen. Lees meer over de uitbraak van vogelgriep en over de huidige raadgevingen omtrent het aantreffen van dode vogels en omtrent het voederen van tuinvogels.
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Overlast / schade
  SOS vogelgriep
  SOS vogelgriep
 • 28/01

  De omvorming van bestaande bossen tot voedselbos is vaak onwettig

  Natuurbeheer

  28/01

  De omvorming van bestaande bossen tot voedselbos is vaak onwettig

  De omvorming van bestaande bossen tot voedselbos is vaak onwettig

  Steeds meer mensen kopen beboste percelen die door droogte of ziekte afgetakeld zijn – die zijn goedkoper dan landbouwgrond – met de hoop er een voedselbos te planten. Die voedselbossen bestaan doorgaans uit eetbare bomen, planten en struiken en zijn gericht op duurzame voedselproductie. Zo willen ze eigen voedselproductie combineren met iets terug doen voor de natuur. Ze investeren veel geld in een nieuw aanplantingsplan en vaak duur plantgoed. Vaak loopt het helemaal verkeerd. Omdat ze niet weten wat het juridische statuut of de ecologische waarde van een bestaand bos is. “Ingrijpen – op welke manier dan ook - in de ecologische waarde van bestaande bossen kan nefaste gevolgen hebben”, verduidelijkt Liselot Ledene. Ze is bio-ingenieur in bos- en natuurbeheer en expert natuurwetgeving bij Inverde. Dat is het opleidingscentrum van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. “Bovendien zijn ingrepen in Vlaamse bossen strafbaar als je niet over de juiste vergunning beschikt. De natuurinspecteurs van Natuur en Bos controleren daar streng op, met soms hoge boetes tot gevolg.” 

  Voedselbossen voor betere bodemkwaliteit en grotere biodiversiteit?

  Ook BOS+ krijgt steeds meer vragen over voedselbossen. “Veel mensen zien voedselbossen als dé oplossing voor de achteruitgang van de bodemkwaliteit en biodiversiteit in het landbouwlandschap”, legt Sander Van Daele uit. Hij is bio-ingenieur in bos- en natuurbeheer en projectverantwoordelijke bosuitbreiding en agroforestry bij BOS+. “Een voedselbos is namelijk opgebouwd uit eetbare planten, bomen en struiken en gericht op duurzame voedselproductie. De link lijkt logisch, maar de ecologische valkuilen zijn talrijk en diep.”

  Agro-ecologisch systeem uit de tropen dat niet zomaar kan gekopieerd worden

  Voedselbossen zijn traditioneel tropische agro-ecologische systemen. In veel Vlaamse voedselbossen zie je ook die (sub)tropische soorten verschijnen. De redenering is dat klimaatopwarming ervoor zorgt dat ze ook in Vlaanderen zullen gedijen. “Klimaatopwarming is een feit maar in de winter duikt de temperatuur ook nu nog af en toe eens flink onder nul, veel van die soorten leggen dan het loodje”, benadrukt Van Daele. Sommige vaak toegepaste exoten zoals de chocoladerank, appelbes en Amerikaans krentenboompje zijn omwille van hun invasief karakter en dus potentiële schade voor inheemse vegetaties echt geen goed idee. Een andere hardnekkige fabel is ook dat in voedselbossen de bodem niet echt een rol speelt omdat die bossen hun eigen bodem zouden creëren. “Veel fruitboomsoorten zullen het op droge zandgrond niet goed doen”, waarschuwt Van Daele.

  Wetenschappers bundelen expertise over voedselbossen

  Omdat voedselbossen potentieel zeer waardevol zijn en om de heersende misvattingen de wereld uit te helpen, organiseren Inverde en BOS+ samen met experten en topwetenschappers uit diverse disciplines een gamma aan opleidingen, webinars en excursies voor wie concreet aan de slag wil met een voedselbos. De opleidingen gaan over wetgeving, ecologie, standplaatsvereisten, soortkeuze, duurzame/betaalbare aanleg/beheer en de bestrijding van ziekten en plagen.

  De docenten zijn: hoofd van het labo Bos & Natuur -Fornalab- van Ugent professor dr. Ir. Kris Verheyen, professor emeritus Martin Hermy van KU Leuven tevens auteur van het boek ‘De juiste boom voor elke tuin’, hoofdlector Tuinbouw vakgroep Plant en Gewas van Ugent Filip Debersaques, afdelingshoofd Proefcentrum Fruitteelt Tim Beliën, expert bosuitbreiding en agroforestry Sander Van Daele bij BOS+, bomenexpert Tom Joye en expert natuurwetgeving Liselot Ledene bij Inverde. 

  Meer informatie:

  Natuurbeheer
  De omvorming van bestaande bossen tot voedselbos is vaak onwettig
  De omvorming van bestaande bossen tot voedselbos is vaak onwettig
 • 20/01

  Leerlingen van Lede maken het bos in de Vallei van de Serskampse Beek 2,7 hectare groter

  Natuurbeheer

  20/01

  Leerlingen van Lede maken het bos in de Vallei van de Serskampse Beek 2,7 hectare groter

  Leerlingen van Lede maken het bos in de Vallei van de Serskampse Beek 2,7 hectare groter

  Op maandag 24 januari zullen leerlingen van de Vrijebasisschool Sterreneiland uit Lede (afdeling Smetlede en Wanzele) het bos in de Vallei van de Serskampse Beek 2,7 hectare groter maken. Dit doen ze door op 3 vroegere weilanden een 8.000-tal boompjes aan te planten.De soorten die worden aangeplant zijn onder andere zomer- en wintereik, beuk, tamme kastanje boskers, kardinaalsmuts en vlier.Dit alles zal gebeuren onder het goedkeurend oog van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de gemeente Lede.

  Onder het motto Meer bos voor Vlaanderen! schaart de Vlaamse overheid zich, samen met belangrijke partners, vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Daarbij worden ook grondeigenaars volledig ondersteund en ontzorgd. Interesse? Surf naar Bosteller.be.

  Plaats van afspraak:

  Weilanden gelegen op Oud-Smetlede te Smetlede naast huisnummer 111.De boompjes worden aangeplant tussen 9 uur en 12 uur, en tussen 13.30 uur en 15.30 uur.

  Meer info:

  Natuurbeheer
  Leerlingen van Lede maken het bos in de Vallei van de Serskampse Beek 2,7 hectare groter
  Leerlingen van Lede maken het bos in de Vallei van de Serskampse Beek 2,7 hectare groter
 • 19/01

  Nieuwe aanplant in Hobos draagt bij aan de overleving van oude fruitboomsoorten

  Natuurbeheer

  19/01

  Nieuwe aanplant in Hobos draagt bij aan de overleving van oude fruitboomsoorten

  Nieuwe aanplant in Hobos draagt bij aan de overleving van oude fruitboomsoorten

  Boomgaard Hobos

  In het Hobos liggen twee mooie boomgaarden,  respectievelijk ten noorden en ten oosten van het gebouwencomplex. De eerste is een gemengde boomgaard die voor het eerst werd aangeplant in de jaren 30 van de vorige eeuw. De tweede is een tamme kastanje-boomgaard. Deze boomgaard is voor het eerst duidelijk herkenbaar op de topografische kaart van 1849 en werd waarschijnlijk aangelegd in functie van de productie van de Hobosser brandewijn. Een honderden jaren oude boom in deze boomgaard werd in 2015 tot mooiste boom van Vlaanderen gekroond.Rond 2000 werd de boomgaard ten noorden van de boerderij opnieuw aangeplant door de Werkgroep ISIS op advies van de Nationale Boomgaardenstichting (NBS).  Bij de aanplant werd rekening gehouden met de vroegere aanplantingen, de bodemsamenstelling en de grondwaterstand. Een nieuwe aanplant was nu nodig omdat een aantal bomen de droogte van de afgelopen jaren niet heeft overleefd.

  Genenbank

  In de jaren ´70 van vorige eeuw daalde het aantal boomgaarden en boomgaardensoorten dramatisch. Een aantal liefhebbers hadden het verlangen om dit waardevol stukje cultuurpatrimonium te beschermen en te herwaarderen. Het boomgaardlandschap - en zijn bijhorende typische fruitvariëteiten - is uniek voor onze gewesten en draagt een onschatbaar genetisch patrimonium in zich. Zij verzamelden in de loop er jaren steeds meer oude streekgebonden variëteiten. Na de oprichting van de NBS groeide deze verzameling uit tot een grote collectie met meer dan 3500 variëteiten, nu bekend als de genenbank Vlaanderen.De NBS-genenbank Vlaanderen bestaat uit een zgn. gecentraliseerde moedercollectie en een gedecentraliseerde collectie. Daarnaast is de boomgaardencollectie in authentieke hoogstamvorm gedecentraliseerd over 100 ha boomgaarden en op meer dan 30 locaties, waarvan HOBOS er één is.

  Diversiteit is van belang

  Waarom het behoud van al deze soorten van belang is? Diversiteit zorgt voor vruchtbaarheid en stabiliteit, nodig om een gezond ecosysteem te behouden. Hoe meer soorten, hoe minder kwetsbaar en hoe groter de periode in het jaar dat er vruchten gedragen worden. Bovendien zijn deze oude rassen vaak smakelijker. 

  Natuurbeheer
  Nieuwe aanplant in Hobos draagt bij aan de overleving van oude fruitboomsoorten
  Nieuwe aanplant in Hobos draagt bij aan de overleving van oude fruitboomsoorten
 • 19/01

  Jachtexamen 2022

  Jacht

  19/01

  Jachtexamen 2022

  Jachtexamen 2022

  Om op een veilige, duurzame en maatschappelijk aanvaardbare manier te jagen, is jacht onderworpen aan strenge regels. Zo moet je bijvoorbeeld eerst slagen voor een jachtexamen dat bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waaruit je kennis en bedrevenheid moet blijken op het gebied van natuur, wetgeving en wapens. Pas als je geslaagd bent in beide gedeeltes, kan je een jachtverlof aanvragen dat één jachtseizoen geldig is.

  Theoretisch jachtexamen

  Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen dat plaatsvindt op 30 april in Flanders Expo (Gent) bedraagt 70 euro. Inschrijven kan enkel met het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket van Natuur en Bos op www.natuurenbos.be/e-loket.

  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, tel. 02/553.81.02 of via jachtexamen@vlaanderen.be). Het ingevulde formulier moet dan uiterlijk op 16 maart 2022 met een aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn. 

  Praktisch jachtexamen 

  Het praktisch jachtexamen omvat drie vakken: (1) veilige omgang met vuurwapens en munitie, (2) schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer, en (3) schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer. Slagen voor vak 1 is noodzakelijk om aan de volgende twee vakken deel te nemen. Een kandidaat die niet slaagt voor de drie vakken ontvangt een deelbewijs voor de vakken waarvoor hij wel slaagde. Bij een volgend examen wordt hij dan vrijgesteld voor de vakken waarvoor hij dit geldig deelbewijs (drie jaar) kan voorleggen.

  Vak 1 en Vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vinden plaats op 1, 2, 3, 4 en 5 augustus 2022 (eventueel 6 augustus 2022 bij uitzonderlijk veel kandidaten) in Ruisbroek (Puurs – Sint-Amands). Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vindt plaats op 9 en 10 augustus 2022 in Leopoldsburg (eventueel 8 augustus 2022 bij uitzonderlijk veel kandidaten). 

  Het inschrijvingsgeld voor het praktisch jachtexamen bedraagt: 

  • 180 euro voor kandidaten die zich inschrijven voor het volledige examen
  • 100 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 2 
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 3

  Ook de inschrijving voor het praktisch jachtexamen kan enkel via het E-loket van Natuur en Bos. Het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) moet uiterlijk op 13 juni 2022 zijn ingediend.

  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos op voormeld adres.

  Alle examens worden corona-veilig georganiseerd en houden rekening met de dan geldende maatregelen op dat vlak.

  Jacht
  Jachtexamen 2022
  Jachtexamen 2022
 • 18/01

  Natuur en Bos koopt 54 ha grond aan voor bos- en natuuruitbreiding in Sint-Truiden

  Natuurbeheer

  18/01

  Natuur en Bos koopt 54 ha grond aan voor bos- en natuuruitbreiding in Sint-Truiden

  Natuur en Bos koopt 54 ha grond aan voor bos- en natuuruitbreiding in Sint-Truiden

  Aankoop

  Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te planten. En hoewel Limburg vandaag al de groenste regio is van heel Vlaanderen, ligt ook hier nog heel wat potentieel bebosbare grond. Eind vorig jaar verwierf Natuur en Bos zo 54 hectare aan gronden om en rond het Volmolenbos in Sint-Truiden. Natuur en Bos investeerde met deze aankoop voor 2,5 miljoen euro in uitbreiding van natuurruimte. Met de aankoop wil Natuur en Bos inzetten op bosuitbreiding met aandacht en respect voor het landschap en recreatief gebruik van het domein. “Corona heeft de nood aan toegankelijke natuur alleen maar groter gemaakt. Met de aankoop van deze gronden bieden we daar een duidelijk antwoord op voor de mensen van Sint-Truiden en omstreken”, klinkt het.

  Ambitieuze plannen

  De plannen voor de toekomst zijn ambitieus. Op termijn wenst Natuur en Bos 28 ha nieuw bos aan te planten. Deze bebossing zal gespreid gebeuren over de komende 3 jaren. Verder wordt er ook ingezet op bosomvorming. Ongeveer 11 ha van het bestaand bos is populier. Die zullen het komende decennium stap voor stap geleidelijk aan omgevormd worden naar meer biodiverse bostypes als elzenbroek- en eikenhaagbeukenbos, in goed overleg met de omgeving. De aanwezige hoogstamboomgaarden worden behouden en versterkt, en er worden ook inspanningen geleverd voor het ontwikkelen van een soortenrijk vochtig grasland.

  Daarnaast is er zeker ook ruimte voor recreatie. “Sint-Truiden is in heel Vlaanderen gekend als de fruitstreek bij uitstek. Hart van Haspengouw is bovendien nog steeds kanshebber op de titel van Landschapspark. Haar imago willen we dan ook maximaal uitspelen met prachtige wandellussen tussen de boomgaarden. Natuur- en fruitliefhebbers zullen hier vanaf het voorjaar van 2023 hun hart kunnen ophalen wanneer de bomen in bloei staan. Er komen ook een aantal vrij toegankelijke zones en er wordt nagedacht over een hondenzone”, aldus Demir.

  “Het komt niet vaak voor dat je als kersverse schepen de minister mag verwelkomen met het nieuws van 54 ha bijkomend natuurgebied in je stad. Samen met Natuur en Bos gaan we ons de komende jaren dan ook volop inzetten op het ontwikkelen van meer publiek toegankelijk groen, inclusief vochtig grasland. Een win-win voor mens en natuur,” zegt Nina Kvikvinia schepen van Leefmilieu en Natuur (N-VA) in Sint-Truiden sinds 1 januari dit jaar.

  Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich, samen met belangrijke partners, vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Daarbij worden ook grondeigenaars volledig ondersteund en ontzorgd. Interesse? Volg het op Bosteller.be. 

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos koopt 54 ha grond aan voor bos- en natuuruitbreiding in Sint-Truiden
  Natuur en Bos koopt 54 ha grond aan voor bos- en natuuruitbreiding in Sint-Truiden
 • 12/01

  Beestig Multimovepad Kelchterhoef nog aantrekkelijker dankzij waterspeeltoestel

  Natuurbeleving

  12/01

  Beestig Multimovepad Kelchterhoef nog aantrekkelijker dankzij waterspeeltoestel

  Beestig Multimovepad Kelchterhoef nog aantrekkelijker dankzij waterspeeltoestel

  Multiwat?

  Natuur en Bos en Sport Vlaanderen willen kinderen op een speelse manier laten bewegen in een natuurlijke en uitdagende omgeving. Beide agentschappen willen kinderen terug naar buiten om er te gaan ravotten. Zowel bewegen als de natuur zijn immers goed voor de gezondheid.Daarom creëerden ze het Multimovepad, een ideale mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving. Natuurlijke hindernissen en houten constructies dagen kinderen uit om samen met vriendjes en familie op ontdekkingstocht te gaan en daarbij twaalf bewegingsvaardigheden in te oefenen. De Multimovepaden zorgen voor een optimale (natuur)beleving en laten kinderen volop bewegen en ravotten. Want bewegen is gezond … en al zeker in de natuur!Uiteraard is het ook gewoon als wandelpad te gebruiken. Ideaal voor ouders en begeleiders die even de benen willen strekken. Het volledige traject is bewegwijzerd, volg daarom Moovie en je raakt de weg niet kwijt. De Multimovepaden zijn gratis toegankelijk tussen zonsopgang en -ondergang. Meer info: https://www.natuurenbos.be/multimovepad

  Kort samengevat:

  Locatie: •    Kelchterhoef, Kelchterhoefstraat 3 in Houthalen-Helchteren•    Start ter hoogte van de parking Hoeve Jan

  Het Multimovepad Kelchterhoef is een realisatie van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Sport Vlaanderen, de gemeente Houthalen-Helchteren en het Regionaal Landschap Lage Kempen vzw in samenwerking met werkplaats De Winning.

  Natuurbeleving
  Beestig Multimovepad Kelchterhoef nog aantrekkelijker dankzij waterspeeltoestel
  Beestig Multimovepad Kelchterhoef nog aantrekkelijker dankzij waterspeeltoestel
 • 10/01

  Kravaalweide breidt uit met lokale kersenbomen

  Natuurbeheer

  10/01

  Kravaalweide breidt uit met lokale kersenbomen

  Kravaalweide breidt uit met lokale kersenbomen

  ‘Mazenzele is een klein dorpje in Opwijk, aan de rand van het Kravaalbos’, vertelt Wim Solie van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. ‘Het werd vroeger het ‘witte dorp’ genoemd omdat het in de lente wit kleurde van de vele bloeiende kersenbomen. Jammer genoeg verdwenen veel kersenboomgaarden door de jaren heen.’ De gemeente Opwijk, RLBK en het gebiedsgerichte project “Landschap van Erembald tot Kravaalbos” zetten zich nu gezamenlijk in om deze oude kersenboomgaarden in de streek te herwaarderen. Hiervoor werden, met middelen van de Provincie Vlaams-Brabant, oude lokale rassen vermeerderd door het oogsten van enten van veteraanbomen. De gemeente en RLBK lieten dit materiaal enten op hoogstamfruitbomen en vervolgens opkweken door de Nationale Boomgaardenstichting vzw.Natuur en Bos springt graag mee op de kar door op de Kravaalweide deze hoogstamfruitbomen aan te planten. Zo kan het genetische materiaal uit de streek bewaard worden. De weide ligt op grondgebied Aalst, maar bevindt zich net naast het ‘witte dorp’. Daarom wil Natuur en Bos deze oude rassen op deze locatie uitbreiden.

  Het grootste deel van de aangeplante bomen zijn geënte kersenbomen van het ras Brabanders die met dit lokaal entmateriaal opgekweekt werden. Daarnaast worden ook enkele andere rassen aangeplant die vroeger veelvuldig voorkwamen in de streek zoals, Bigarreau noir, Noordkriek en Hedelfinger Riesenkirsche.

  Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Meer info: www.bosteller.be

  Voor meer info kunt u steeds terecht bij:

  * Reinhart Cromphout, boswachter Natuur en Bos, 0491 92 86 44 – reinhart.cromphout@vlaanderen.be

  * Johan Deleu, Tweede schepen gemeente Opwijk, 0486 90 54 77 - johan.deleu@opwijk.be

  * Katrien Beulens, Zevende schepen Stad Aalst, 053 72 31 80  - schepenbeulens@aalst.be

  * Wim Solie, projectmedewerker Erembald-Kravaal en Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 0499 27 94 39 - wim.solie@brabantsekouters.be

  * Jeroen Bral, projectcoördinator Landschap van Erembald tot Kravaalbos, 0473 52 56 68

  Natuurbeheer
  Kravaalweide breidt uit met lokale kersenbomen
  Kravaalweide breidt uit met lokale kersenbomen
 • 06/01

  Natuurinspecteurs betrappen opnieuw jagers met illegaal geschoten houtsnippen

  Natuurinspectie

  06/01

  Natuurinspecteurs betrappen opnieuw jagers met illegaal geschoten houtsnippen

  Natuurinspecteurs betrappen opnieuw jagers met illegaal geschoten houtsnippen

  Tijdens de eindejaarsperiode heeft de natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos opnieuw jagers betrapt die illegaal geschoten houtsnippen in hun bezit hadden. Tijdens een routinecontrole van een jachtpartij in Geel vonden de natuurinspecteurs twee vers geschoten houtsnippen in het voertuig van het jachtgezelschap. De houtsnip heeft een beschermde status. Het doden alsook iedere vorm van handel en consumptie van deze beschermde vogelsoort is in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden.

  Dit is al de tweede inbreuk in enkele weken tijd met betrekking tot het illegaal afschieten van houtsnippen. Midden december werden in Balen eveneens jagers betrapt met 7 afgeschoten exemplaren. De arrondissementscommissaris heeft toen naar aanleiding van deze inbreuk de jachtverloven van de daders ingetrokken.

  Ook voor de nieuwe feiten werd een proces-verbaal opgesteld. Indien het komt tot een veroordeling mogen de jagers zich aan een fikse boete verwachten.

  Natuurinspectie
  Natuurinspecteurs betrappen opnieuw jagers met illegaal geschoten houtsnippen
  Natuurinspecteurs betrappen opnieuw jagers met illegaal geschoten houtsnippen
 • 23/12

  Grote nieuwe hondenzone in de Duinbossen van De Haan

  Natuurbeleving

  23/12

  Grote nieuwe hondenzone in de Duinbossen van De Haan

  Grote nieuwe hondenzone in de Duinbossen van De Haan

  Op 20 oktober 2021 werd het nieuwe beheerplan voor de Duinbossen van De Haan goedgekeurd door minister Zuhal Demir. De komende jaren zal Natuur en Bos, samen met de gemeente De Haan en de afdeling Kust, alles in het werk stellen om dit unieke gebied aan de kust nog beter in te richten, zodat de natuurwaarden nog stijgen en er voor de recreant nog meer te beleven valt.

  ‘Een van de eerste zaken die ik als boswachter wilde doen, was de hondenzone zo snel mogelijk inrichten. Er was alsmaar meer vraag naar een zone waar honden vrij los mogen lopen’, aldus boswachter Jeremy Demey.

  Elke gezonde hond kan zich in deze volledig omheinde zone van 1,2 hectare volop uitleven. Het is een stukje bos met Corsicaanse dennen, er staan zitbanken en er zijn houtstapels aangelegd zodat de honden naar believen kunnen spelen, terwijl de baasjes hun honden op het gemak in het oog kunnen houden.

  Let wel, een hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ horen dan ook te worden opgeruimd. De gemeente De Haan heeft daarom vuilnisbakken geplaatst, die ze regelmatig zal leegmaken.

  Je kunt de hondenlosloopzone gemakkelijk terugvinden vanop de parking aan de Zwarte Kiezel. Van daaruit is het ongeveer honderd meter wandelen naar de hondenlosloopzone.

  Om de rust in de kwetsbare natuur te bewaren, uit respect voor andere bezoekers en voor je eigen veiligheid is het verplicht om honden in de rest van het bos aan de leiband te houden.

  Een overzicht van alle hondenzones kun je vinden op onze website www.natuurenbos.be/hondenzones. Meer informatie over de redenen waarom honden aan de leiband moeten in bos en natuur, lees je op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

  Natuurbeleving
  Grote nieuwe hondenzone in de Duinbossen van De Haan
  Grote nieuwe hondenzone in de Duinbossen van De Haan
 • 17/12

  Op 61 plaatsen in Vlaanderen extra investeringen in topnatuur

  Natuurbeheer Subsidies

  17/12

  Op 61 plaatsen in Vlaanderen extra investeringen in topnatuur

  Op 61 plaatsen in Vlaanderen extra investeringen in topnatuur

  De projectoproep ‘Projectsubsidies Natuur’ is een vaste waarde in het aanbod van Natuur en Bos. Nieuw dit jaar is dat, naast een klemtoon op Europese Natuurdoelen, een grote focus werd gelegdop natte natuur in het kader van de Blue Deal van de Vlaamse regering. De geselecteerde projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen. Naast de vertrouwde spelers, zoals natuurverenigingen, regionale landschappen en bosgroepen blijven privé-eigenaars en lokale overheden ook belangrijke initiatiefnemers. Ook zij zullen net iets meer dan een kwart van de geselecteerde projecten realiseren. 

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Sinds dag één investeren we fors om Vlaanderen groener te maken en onze natuur sterker te maken. Samen met talloze organisaties en vrijwilligers zetten we grote stappen vooruit om onze Europese Natuurdoelen op het terrein waar te maken. Meer dan de helft van de middelen, ongeveer 3,2 miljoen euro, wordt geïnvesteerd in natte natuur. Dat is niet toevallig. Met de Blue Deal slaan we de weg in van meer ruimte voor water en natuur in de strijd tegen klimaatverandering. Deze weg blijven we de komende jaren bewandelen om Vlaanderen weerbaarder te maken voor extreme weerssituaties”.

  Belangrijk is dat binnen de projecten ook bijzondere aandacht naar communicatie gaat. Wanneer er werken op het terrein gebeuren, zullen omwonenden en andere stakeholders betrokken en geïnformeerd worden. Ook het ruimere publiek zal zich via deze projectsubsidies een duidelijker beeld kunnen vormen van wat die Vlaamse topnatuur juist is. Natuur en Bos communiceert op regelmatige basis eveneens over de voortgang van de geselecteerde projecten.

  Twee voorbeelden van projecten die dit jaar een subsidie ontvangen zijn:

  • Door Natuurpunt Waasland wordt een natte natuur project gerealiseerd in de Hobokense Polder. De problematiek van droogvallende plassen en het dichtgroeien van moeras wordt aangepakt door het verplaatsen van niet vervuild oppervlaktewater vanuit de Grote Leigracht naar een hoger gelegen deel van de polder als infiltratiezone. Zo wordt het lokale grondwatersysteem aangevuld en het maximale winterpeil elk jaar gegarandeerd. In totaal wordt voorzien om maar liefst 40 hectare Vlaamse topnatuur te realiseren.
  • In domein Altenbroek te ’s Gravenvoeren zal de private eigenaar de aanwezige vijvers vernatuurlijken en een landbiotoop inrichten ten behoeve van de vroedmeesterpad. Op die manier zullen de beide vijvers kwalitatief beter beantwoorden aan de leefgebiedvereisten voor deze soort. Het versterken van deze populaties is opgenomen als een prioritaire inspanning binnen de Europese Natuurdoelstellingen.

  Meer informatie over de realisatie van terreinprojecten in het kader van Europese topnatuur is terug te vinden op www.natura2000.vlaanderen.be.

  Download het overzicht van alle goedgekeurde projecten >

  Natuurbeheer Subsidies
  Op 61 plaatsen in Vlaanderen extra investeringen in topnatuur
  Op 61 plaatsen in Vlaanderen extra investeringen in topnatuur
 • 16/12

  Bosaanplantingen maken Dilbeek stukje groener

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  16/12

  Bosaanplantingen maken Dilbeek stukje groener

  Bosaanplantingen maken Dilbeek stukje groener

  Boswachter Tom Brichau: “Onze groenarbeiders gaan samen met een sociale werkplaats vanaf deze week aan de slag om in totaal zo’n 16.000 boompjes en struikjes te planten. Met behulp van een tractor worden eerst plantgaten gemaakt, daarna gaan de plantjes met de hand de grond in. Dat gaat over een mooie mix van inheemse soorten als winter- en zomereik, beuk, boskers, wilde appel, linde, hazelaar, ratelpopulier, Gelderse roos, hondsroos, veldesdoorn, sleedoorn en meidoorn.”

  Hier en daar gebeurt de aanplant op een geïsoleerd stukje perceel, al sluiten de meeste percelen aan op bestaand bos. Tom Brichau: “Naast een aantal kleinere plekjes aan de Ninoofsesteenweg en langs de spoorwegberm van de spoorlijn Brugge-Gent-Brussel, planten we zo’n 2 hectare aan in de omgeving van de Pedemolen, de watermolen in Sint-Gertrudis-Pede.”

  De bosaanplantingen dragen bij aan de biodiversiteit en versterken het typische heuvelachtige, groene landschap van het Pajottenland.

  Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich, samen met belangrijke partners, vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Daarbij worden ook grondeigenaars volledig ondersteund en ontzorgd. Interesse? Volg het op Bosteller.be.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Bosaanplantingen maken Dilbeek stukje groener
  Bosaanplantingen maken Dilbeek stukje groener
 • 14/12

  Natuurinspectie betrapt jagers met illegaal geschoten houtsnippen en verboden wapentuig

  Natuurinspectie

  14/12

  Natuurinspectie betrapt jagers met illegaal geschoten houtsnippen en verboden wapentuig

  Natuurinspectie betrapt jagers met illegaal geschoten houtsnippen en verboden wapentuig

  In Balen heeft afgelopen zaterdag de natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos 3 jagers betrapt met 7 vers geschoten houtsnippen. De houtsnip heeft een beschermde status. Vroeger werd de vogel bejaagd - de 'schildersveren' van de houtsnip werden zelfs als trofee op de jagershoed gestoken - maar sinds 1991 is de houtsnip bij ons geen bejaagbare soort meer. Het doden alsook iedere vorm van handel en consumptie van deze beschermde vogelsoort is in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden.

  Tijdens de huiszoekingen die volgden bij de jagers werden nog enkele verboden wapens in beslag genomen, alsook gif en illegale jachttuigen. Er werd een proces-verbaal opgesteld die werd overgemaakt aan de Procureur des Konings. Indien het komt tot een veroordeling mogen de jagers zich aan een fikse boete verwachten. 

  Natuurinspectie
  Natuurinspectie betrapt jagers met illegaal geschoten houtsnippen en verboden wapentuig
  Natuurinspectie betrapt jagers met illegaal geschoten houtsnippen en verboden wapentuig
 • 11/12

  Boomgericht bosbeheer in het Parkbos

  Natuurbeheer

  11/12

  Boomgericht bosbeheer in het Parkbos

  Boomgericht bosbeheer in het Parkbos

  Er werd onder andere een historische knot-elzenrij vrijgesteld; gebeurde door langs beide zijden van de rij knotbomen een strook vrij te kappen zodat deze knot-elzen meer licht krijgen om te groeien. Ook de toekomstboommethode werd gedemonstreerd in het Parkbos. De toekomstboommethode is een vorm van dunning waarbij al vroeg wordt bepaald welke bomen in de toekomst het uitzicht van het bos zullen bepalen. Die gemarkeerde bomen, de toekomstbomen, worden geholpen om goed te groeien door hun lichtconcurrenten weg te zagen of te snoeien. De bezoekers konden ook kunnen zien hoe paarden omgezaagde bomen uit het bos wegsleepten. Voor de geïnteresseerden was er ook een snelcursus ‘veilig met kettingzagen omgaan’.

  Het hout afkomstig van de kapwerken tijdens het evenement zal deels gebruikt worden als speelhout in het speelbos (bouwen kampen, …). Van de knotwilgen zullen stekken worden gesneden om in te planten in het speelbos.

  Meer info over het Parkbos: www.parkbos.be

   

  Natuurbeheer
  Boomgericht bosbeheer in het Parkbos
  Boomgericht bosbeheer in het Parkbos
 • 10/12

  Egenhovenbos in Leuven groeit met 3,6 hectare

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  10/12

  Egenhovenbos in Leuven groeit met 3,6 hectare

  Egenhovenbos in Leuven groeit met 3,6 hectare

  Het Egenhovenbos nabij het Leuvense stadscentrum is populair bij studenten, werknemers en inwoners uit de buurt om even uit te blazen of te sporten. Het stadsbos is ruim 50 hectare en daar komt de komende jaren een aardig stuk inheems loofbos bij.

  Uitbreiden en versterken

  Regiobeheerder Bart Meuleman van Natuur en Bos: “We kochten vorig jaar enkele mooie percelen aan waardoor we het Egenhovenbos de volgende jaren met meer dan tien hectare zullen uitbreiden. De bosaanplantactie van vandaag en morgen is daarin een eerste belangrijke stap. Het Egenhovenbos vormt samen met de Dijlevallei, het Heverleebos en het Meerdaalwoud één van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen. We willen dat gebied nog versterken én ecologisch en recreatief verbinden via het Zoniënwoud tot aan het Hallerbos. Onder de naam Brabantse Wouden ijveren terreinbeheerders, Provincie Vlaams-Brabant en gemeenten voor het statuut van Nationaal Park.”

  Music4Climate & Biodiversity

  Toen Basisschool De Zevensprong door Natuur en Bos op de hoogte werd gebracht van de bosuitbreidingsplannen in het Egenhovenbos sprongen zij meteen op de kar. Leraar Frankie Weyns: “Op onze school spannen we ons al enkele jaren in om onze klimaatafdruk te verminderen. Dat gebeurt met ons schoolproject ‘Music4Climate & Biodiversity’. We onthardden onze speelplaats en doen structurele inspanningen om ons energieverbruik te verminderen. Onze school schreef zich ook in in het verhaal van Leuven2030, omdat we geloven dat klimaat en biodiversiteit dé belangrijkste zaak ter wereld is voor de huidige en toekomstige generaties. We zijn daarom ook trots om bij te dragen aan de uitbreiding van Egenhovenbos! We gaan hier elk jaar met onze klassen naartoe komen om te zien hoe ‘ons’ bos groeit en een prachtig biotoop wordt voor inheemse biodiversiteit.”

  Fysieke en mentale gezondheid

  Vrijwilligers van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en van KU Leuven staan tijdens het aanplanten paraat om de deelnemers met raad en daad bij te staan. Lennert Destadsbader van KU Leuven: “Deze plantactie is een ideale kans om het groene landschap rondom campus Arenberg uit te breiden maar ook om de interesse van de kinderen voor natuur te prikkelen. Naast de ecologische waarde van Egenhovenbos, heeft het ook een belangrijke recreatieve functie voor studenten en buurtbewoners. Natuur bevordert bovendien zowel de fysieke als mentale gezondheid.”

  Bos voor hun toekomst

  Leuvens schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers plantte mee een symbolisch boompje. Schepen Dessers: “De coronacrisis heeft meer dan ooit het belang van natuur dichtbij huis duidelijk gemaakt. Meer dan ooit trekken we het bos in om te wandelen, te sporten, elkaar te ontmoeten en ons hoofd leeg te maken. We zijn dan ook erg blij met deze uitbreiding van Egenhovenbos. Dat zal niet alleen het welbevinden van de Leuvenaars ten goede komen. Het is ook van belang in onze strijd tegen de klimaatverandering en om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van die klimaatverandering, zoals periodes van extreme hitte.”

  Ook schepen van onderwijs Lalynn Wadera nam enthousiast deel aan de aanplant. “Ik ben trots op de kinderen en de leerkrachten van de Zevensprong. Het is heel fijn om te zien hoe zij de klimaatuitdagingen vastpakken, informatie erover opzoeken, presentaties voor elkaar maken, een klimaatlied schrijven, … En vandaag planten ze hier mee een bos voor hun toekomst. Ik ben er zeker van dat alle kinderen veel bijgeleerd hebben. En ik ben hen dankbaar voor de helpende handen hier,” aldus schepen Wadera.

  Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich, samen met belangrijke partners, vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Daarbij worden ook grondeigenaars volledig ondersteund en ontzorgd. Interesse? Volg het op www.bosteller.be.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Egenhovenbos in Leuven groeit met 3,6 hectare
  Egenhovenbos in Leuven groeit met 3,6 hectare
 • 03/12

  23 projecten ontvangen Natuur in je buurtsubsidie

  Subsidies

  03/12

  23 projecten ontvangen Natuur in je buurtsubsidie

  23 projecten ontvangen Natuur in je buurtsubsidie

  De projectsubsidie Natuur in je Buurt ondersteunt projecten die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood. Voorbeelden zijn projecten gericht op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen door contact met natuur, of het verbeteren van de leefbaarheid van onze leefomgeving door het bieden van verkoeling of het vergroenen van de bebouwde omgeving.

  69 initiatiefnemers dienden een concreet projectvoorstel in. De dossiers werden beoordeeld door een jury met medewerkers van Natuur en Bos,  de VMM, VIPA en Team Vlaamse Bouwmeester. Er werd gekeken naar hun waarde op vlak van duurzaamheid, de mate waarin het project tegemoet komt aan de maatschappelijke uitdaging op vlak van gezondheid door natuurcontact, natuurbeleving, vergroening van bebouwde omgeving of waterinfiltratie en waterretentie, en de bijkomende meerwaarde van het project voor de natuur. De 23 best scorende projecten werden weerhouden om zo het beschikbare budget maximaal te besteden.

  De goedgekeurde projecten zijn divers, gaande van de ontwikkeling van zorgtuinen over de aanleg van grote en kleine parken en van speelgroen en kleine wildernissen tot de vergroening van straten en pleinen en de aanleg waterinfiltratiegroen. Een overzicht van alle geselecteerde projecten vindt u hier.

  Minister van Natuur Zuhal Demir: “Door de coronacrisis hebben we allemaal geleerd dat groene omgevingen leiden tot minder piekeren, minder stress en meer positieve emoties. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van groen ook voor goesting in beweging. ‘Natuur in je Buurt’ wil zowel beleving als natuurwaarde koppelen en de projecten die geselecteerd werden komen daar absoluut aan tegemoet. Stuk voor stuk zullen ze een meerwaarde voor onze natuur betekenen!”

  De concrete uitvoering van het project start uiterlijk binnen het jaar en moet afgerond zijn binnen de drie jaar vanaf de formele goedkeuring.

  Subsidies
  23 projecten ontvangen Natuur in je buurtsubsidie
  23 projecten ontvangen Natuur in je buurtsubsidie
 • 01/12

  NextStep coaching neemt Coachen in de natuur over van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid

  Natuurbeleving

  01/12

  NextStep coaching neemt Coachen in de natuur over van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid

  NextStep coaching neemt Coachen in de natuur over van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid

  Natuur als partner in het professionele leven

  Wandelen in de natuur is gezond en ontspannend, maar kan ook een essentieel verschil maken in iemands loopbaan. Met die verrassende boodschap kwam Natuur en Bos in de lente van 2018. De voorbije 3 jaar kon je loopbaanbegeleiding volgen in de Vlaamse natuur.

  In meer dan 20 natuurgebieden volgden maar liefst 294 Vlamingen loopbaanbegeleiding. Met de natuur als inspiratiebron en onder de deskundige begeleiding van 22 natuurcoaches vonden de klanten een antwoord op loopbaanvragen. Natuurcoaches zijn professionele loopbaanbegeleiders én gecertificeerde natuurcoaches. Ze volgden bij Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos of gelijkwaardige opleidingsinstituten in Vlaanderen of in Nederland, de opleiding tot natuurcoach. Zij werden opgeleid om de natuur in te zetten in hun praktijk. In totaal werden 332 loopbaancheques afgesloten.

  Van startende trend tot succesvolle vorm van coaching

  Om de verdere groei en professionalisering van natuurcoaching mogelijk te maken, besliste Natuur en Bos om via een openbare procedure met mededinging op zoek te gaan naar een overnemer. Die vonden ze in NextStep coaching dat het loopbaancentrum op 1 december 2021 overneemt. “Toen we in 2018 voelden dat de werkende Vlaming klaar was om zijn/haar loopbaan onder de loep te nemen in de natuur, hebben we Coachen in de natuur opgestart. Als een incubator hebben we een startende trend helpen ontwikkelen tot een succesvolle vorm van coaching en loopbaanbegeleiding. We zijn erg blij dat Coachen in de natuur nu een thuis vindt bij een loopbaanspeler die over de kennis, de ervaring en het netwerk beschikt om het verder te laten groeien en groot worden”, aldus Tom Embo, Algemeen directeur van Natuurinvest, de investeringstak van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

  NextStep coaching, partner in loopbaangeluk

  NextStep coaching is een gemandateerd loopbaan- en gecertificeerd trainingscentrum met ongeveer 65 aangesloten freelance coaches, waarvan 25 als coach in de natuur. Behalve loopbaanbegeleiding biedt NextStep Coaching ook workshops, trainingen, outplacement en coaching. Loopbaangeluk staat centraal in hun aanpak.

  Via een filmpje, blogs en gratis infosessies zal NextStep coaching dit najaar natuurcoaching extra promoten. “De natuur kan vraagstukken ophelderen en je doen voelen wat je tegenhoudt om in je volle kracht te staan en persoonlijk te groeien. We kijken ernaar om nog meer Vlamingen te doen voelen wat de natuur voor hen kan betekenen.”, aldus Peter Massy, partner, coach en trainer bij NextStep coaching.

  De voordelen van Coachen in de natuur

  Coachen in de natuur is inspirerend, rustgevend en de fysieke beweging brengt mentale beweging door de boost aan zuurstof voor lichaam en geest. Doordat je met je lichaam beweegt, bewegen ook je gedachten. De natuur helpt je om los te komen uit je hoofd en om met heel je lichaam te denken en te voelen. Je ervaart de verbinding met jezelf, met de coach en met de natuur. Dankzij de rust en ontspanning ervaar je een spontane focus die bijzonder interessant is om coachingvraagstukken aan te pakken. Een interessante bevinding is dat deelnemers aan natuurcoaching ook aangeven vaker de natuur in te gaan. Dat suggereert dat natuurcoaching leidt tot een verandering van het leefpatroon, waarbij men vaker de natuur opzoekt.

  Meer informatie >

  Natuurbeleving
  NextStep coaching neemt Coachen in de natuur over van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
  NextStep coaching neemt Coachen in de natuur over van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
 • 30/11

  Veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen

  Natuurbeheer

  30/11

  Veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen

  Veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen

  Het Artiestenpad is één van de meest gebruikte paden van De Panne. Wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters zijn welkom om van dit eeuwenoud stukje bos te genieten. Doorheen de jaren is de veiligheid langs het pad echter alsmaar afgenomen. Er werd de laatste 50 jaar zo goed als niet meer gekapt. Dit zorgde ervoor dat veel bomen hoog opschoten en dus niet sterk geworteld zijn. Door de overheersende winden en de onderlinge competitie hellen zeer veel bomen gevaarlijk over het pad. De stormen van de laatste jaren laten duidelijk blijken dat het bos zeer kwetsbaar is voor windval. Overal zie je afgebroken takken en zelfs complete bomen liggen. Hierdoor komen er gaten in het bladerdek en dreigen de nabije bomen ook ten prooi te vallen aan sterke winden. Als bosbeheerder kunnen we de veiligheid van de wandelaars, fietsers en ruiters niet langer garanderen. Ingrijpen is dus noodzakelijk.

  Ook de omheining van de aanpalende weide is dringend aan vernieuwing toe. Door de vele overhangende (en gevallen) bomen is de omheining in erbarmelijke toestand. Een nieuwe omheining plaatsen onder de vele overhellende bomen, is geen zo een slim idee. Ingrijpen is dus noodzakelijk.

  Hoe gaan we te werk?

  Bij deze veiligheidskap is het de bedoeling om alle bomen die overhellen over het pad en/of gevaarlijk zijn, te kappen. Tegelijkertijd sparen we soorten als eik en de zeer zeldzame steeliep maximaal. De essen en elzen worden teruggezet op hakhout, zodat ze opnieuw kunnen uitschieten. Hakhout is trouwens de manier waarop het bos langs het Artiestenpad eeuwenlang beheerd werd. De gespaarde bomen en het hakhout zullen op termijn een rijke bosstructuur opleveren.

  Tijdens de werken zal het Artiestenpad eruitzien als een ravage, maar de komende jaren zullen de bomen opnieuw uitschieten, samen met de ca. 500 inheemse bomen en struiken die we extra zullen planten. De komende maanden bieden voor de bezoeker geen leuk vooruitzicht. Toch zijn het noodzakelijke werken om in de toekomst een mooi en klimaatrobuust bos mogelijk te kunnen maken.

  En nu?

  We nodigen u uit om het beeld binnen een aantal jaren voor ogen te halen: dicht gesloten jong bos met daartussen grote, brede en karaktervolle bomen. De bedoeling is dat deze bomen de eeuwigheid mogen trotseren.

  Natuurbeheer
  Veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen
  Veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen
 • 29/11

  Definitieve goedkeuring bijsturing steunregeling voor wolfwerende maatregelen

  Natuurbeheer

  29/11

  Definitieve goedkeuring bijsturing steunregeling voor wolfwerende maatregelen

  Definitieve goedkeuring bijsturing steunregeling voor wolfwerende maatregelen

  Sinds 2019 is er subsidieregeling voor wie wolfwerende maatregelen neemt. Subsidies zijn er voor zowel professionele als niet-professionele veehouders. De regeling voor niet-professionele veehouders wordt opgevolgd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en werd nu bijgestuurd. Niet langer enkel de grondeigenaar kan subsidies aanvragen, ook onder ander de huurder, pachter of een vereniging kan dat nu. Professionelen kunnen terecht bij het Departement Landbouw en Visserij en vallen niet onder de nieuwe regeling.

  Eén van de belangrijkste aanpassingen in de nieuwe regeling voor niet-professionele veehouders is het subsidiebedrag. Tot nu kreeg een veehouder 80% van de kosten terugbetaald. Dat wordt nu opgetrokken tot 90%. De maximale subsidie bedraagt doorgaans €4,8 per meter. Nieuw is een toegevoegde onderhoudsvergoeding ter waarde van €4,5 per lopende meter. Daarmee speelt de Vlaamse Overheid in op een prangende vraag van veehouders.

  Technisch komt de nieuwe regeling met een uitbreiding, in die zin dat vanaf nu niet enkel elektrische aanpassingen aan de omheining gesubsidieerd worden, maar ook niet-elektrische. Een concreet voorbeeld hiervan is een wapeningsnet dat ondergraving door de wolf moet verhinderen.

  Naast het subsidiebedrag en de technische uitbreiding is er ook een belangrijke aanpassing met betrekking tot de verschillende types vee goedgekeurd. Daar waar in de vorige regeling enkel een subsidie kon verkregen worden voor het beschermen van geiten en schapen, is dat nu ook mogelijk voor hertachtigen, kameelachtigen, ezels en pony’s. Voor verzwakte runderen binnen het risicogebied kan de veehouder 400m wolfwerend raster verkrijgen. Dit risicogebied wordt opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en driemaandelijks geactualiseerd op basis van de beschikbare, wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

  In het geval er ten gevolge van een wolvenaanval op paarden of runderen een potentiële probleemsituatie ontstaat voor grootvee, kan Natuur een Bos een schutkring afbakenen waarbinnen subsidies voor paarden en runderen mogelijk zijn. Deze schutkring geldt voor 6 maanden en is verlengbaar, indien noodzakelijk.

  Alvorens materialen aan te kopen en een subsidie aan te vragen, kan een veehouder gratis beroep doen op de deskundige hulp van het Wolf Fencing Team. Naast het geven van technisch advies, bieden zij ook ondersteuning aan voor de plaatsing met behulp van vrijwilligers. Meer informatie hierover is te vinden op www.wolffencing.be.

  Natuurbeheer
  Definitieve goedkeuring bijsturing steunregeling voor wolfwerende maatregelen
  Definitieve goedkeuring bijsturing steunregeling voor wolfwerende maatregelen
 • 29/11

  Op de 42ste editie van de Dag van de Natuur krijgt het Vagevuurbos in Wingene er drie hectare nieuw bos bij

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  29/11

  Op de 42ste editie van de Dag van de Natuur krijgt het Vagevuurbos in Wingene er drie hectare nieuw bos bij

  Op de 42ste editie van de Dag van de Natuur krijgt het Vagevuurbos in Wingene er drie hectare nieuw bos bij

  Er werden vandaag in de Vagevuurbossen drie percelen beplant. Op een nat perceel werden hoofdzakelijk zwarte elzen geplant met hier en daar een groepje wintereiken. Op de twee andere drogere percelen plantten de vrijwilligers beuk, zomer- en wintereik, grove den, zoete kers en winterlinde. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hulst, lijsterbes, Europese vogelkers, sporkehout en Gelderse roos aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van inheemse bomen , waardoor ze perfect zijn aangepast aan de groeiomstandigheden in onze streken. Er werden maar liefst 6000 nieuwe bomen en struiken geplant.

  “Met de Dag van de Natuur gaan we een stapje verder dan onze dagelijkse werking en kijken we naar gebieden waarmee we de natuur naast onze Natuurpunt-gebieden kunnen versterken of uitbreiden” vertelt Lieven Plettinck van Natuurpunt De Torenvalk. “We gaan voor meer natuur in de streek en voor een mooi landschap in onze regio” aldus Dany Depauw van De Torenvalk.

  Biscopveld

  Ongeveer de helft van de gerealiseerde bebossing ligt in het projectgebied van het natuurinrichtingsproject Biscopveld. Via dat project zijn eerder al natuurherstelwerken uitgevoerd in de omgeving van de Vagevuurbossen, Blauwhuisbeek, Aanwijsputten, Gulke Putten en Bornebeek. In dit kader wordt er momenteel ook een grote veldvijver aangelegd langs de Boskapeldreef in Wingene.

  “Het doet me plezier om te zien dat ook in Wingene wordt samengewerkt aan een groener Vlaanderen,” zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir, die samen met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4000 hectare extra bos wil realiseren tegen 2024. “De ambitie is hoog, maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als ook bedrijven, verenigingen en particulieren mee hun schouders zetten onder dit project, plukken onze kinderen en kleinkinderen daar later de vruchten van.”

  Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Meer info: www.bosteller.be.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Op de 42ste editie van de Dag van de Natuur krijgt het Vagevuurbos in Wingene er drie hectare nieuw bos bij
  Op de 42ste editie van de Dag van de Natuur krijgt het Vagevuurbos in Wingene er drie hectare nieuw bos bij
 • 26/11

  Nieuw uitkijkplatform in de Duinbossen van De Haan

  Natuurbeleving

  26/11

  Nieuw uitkijkplatform in de Duinbossen van De Haan

  Nieuw uitkijkplatform in de Duinbossen van De Haan

  Extra natuurbeleving

  Een bijna verborgen duinenpaadje gidst je vanaf de Koninklijke Baan naar het hoger gelegen platform. Je krijgt er gratis en voor niets een 360° breed scala aan prikkels, terwijl je op een bankje de tijd kan laten voorbijglijden. Aan de ene kant aanschouw je de zee in al haar humeuren. Kom er tijdens de trekperiode visdiefjes en sternen bewonderen of wie weet spot je wel een bruinvis. Bij mooi weer zie je heel ver weg de statige windmolens op de indrukwekkende Thorntonbank.

  Aan de andere kant heb je een mooi uitzicht op de grote variatie in de Duinbossen. Open plekken met mosduinen, een duinpanne met botanische pareltjes, duingraslanden, duinstruweel en duinbos. De mooie, oude watertoren torent er hoog bovenuit. Draai verder rond en je krijgt de polders aan je voeten. Bij helder weer zie je zelfs de torens van Brugge en Lissewege. Geniet tijdens de winter van de vluchten kolganzen en kleine rietganzen. Samen met de andere eenden en ganzen vormen ze soms een groep van wel meer dan honderdduizend watervogels. Adembenemend.

  Burgmeester Wilfried Vandaele: “Met het uitkijkplatform wordt maximaal ingezet op het verhogen van de belevingswaarde van de wandelaars en voorbijgangers. Samen met Natuur en Bos plaatste het gemeentebestuur op het uitkijkpunt daarom ook enkele infopanelen met informatie over wat er allemaal te zien is in de omgeving.”

  Ook schepen voor groenbeleid en leefmilieu, Mathieu Delbarge, is tevreden: “Dit stukje van de duinen vormde nog een missing link voor de wandelaars. Dankzij het nieuwe wandelpad kunnen ze nu een mooie doorsteek maken van de Congodreef naar het bos van Wenduine, en hoeven ze niet meer langs de drukke baan te wandelen.”

  Europese topnatuur

  De Duinbossen zijn een parel aan onze kust. Het behoort tot het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in Europa. Natuur en Bos streeft naar een structuurrijk en meer natuurlijk bos met veel open plekken, mosduin, duingrasland met duinpannes en een gevarieerd duinstruweel, zodat de waardevolle biodiversiteit verder kan ontwikkelen.

  Op 20 oktober 2021 werd het nieuwe beheerplan voor dit unieke duingebied aan de kust goedgekeurd door minister Zuhal Demir. De komende jaren zal Natuur en Bos, samen met de gemeente De Haan en afdeling Kust dan ook werk maken om dit gebied nog beter in te richten zodat de natuurwaarden nog stijgen en er voor de recreant nog meer te beleven valt.

  ‘We zoeken steeds het evenwicht tussen natuurbescherming en natuurbeleving. Deze plek leent zich zonder twijfel voor natuurbeleving, op een manier waarop de natuur er weinig hinder van ondervindt. Plekken als deze om tot rust te komen blijven nodig en inspirerend. Ik ben dan ook blij dat we aan de kust deze prachtige nieuwe oase van rust hebben kunnen realiseren,’ aldus Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir.

  Natuurbeleving
  Nieuw uitkijkplatform in de Duinbossen van De Haan
  Nieuw uitkijkplatform in de Duinbossen van De Haan
 • 20/11

  Nieuwe toegangsweg en ruiterpad voor Buggenhoutbos

  Natuurbeleving

  20/11

  Nieuwe toegangsweg en ruiterpad voor Buggenhoutbos

  Nieuwe toegangsweg en ruiterpad voor Buggenhoutbos

  Buggenhoutbos is een zeer drukbezocht bos. Van ver buiten de gemeente komen mensen al jaar en dag om er te wandelen, sporten, fietsen, spelen en nog veel meer. Vanop één van de parkings moest je jammer genoeg een stukje van de drukke Kasteelstraat afwandelen om het bos te bereiken. Om deze gevaarlijk toestand te vermijden werd recht tegenover de parking een nieuwe toegang voorzien. Het nieuwe opengestelde pad is de vroegere toegang van het voormalige boshuis.

  Sinds dit voorjaar kunnen ruiters gebruik maken van de brede Bareeldreef die dwars door het bos loopt. Op dit brede verharde pad kunnen wandelaars, ruiters en fietsers met respect voor elkaar samen het bos doorkruisen. Alle andere paden zijn telkens voor één specifiek recreatietype bestemd.

  Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om het bronzen brandklokje en het ijzeren everzwijn voor te stellen. Het brandklokje hing vroeger op aan het boshuis, dat oorspronkelijk werd gebouwd als jachtpaviljoen. Het klokje werd gebruikt om de jagers bij elkaar te roepen na de jacht. Toen het boshuis werd afgebroken, werd beslist om het brandklokje te houden en op te hangen aan de nieuwe windschuur. Deze dient om het materiaal van de bosarbeider op te bergen. Behalve het brandklokje hangt ook een ijzeren everzwijn aan de windschuur. In 2004 streek het televisieprogramma Fata Morgana neer in Buggenhout. Eén van de opdrachten was het maken van een kunstwerk binnen een tijdspanne van één week. In een paar dagen tijd werd een ijzeren aardappel met everzwijn op ontworpen. Het kunstwerk werd jammer genoeg grotendeels aangetast door de tand des tijds, maar het everzwijn kon gered worden.

  Omdat er steeds nieuwe inspanningen dienen te gebeuren, starten op 22 november vellingswerken in de dreef. De bomen staan te dicht op elkaar en sommige zijn afgestorven. Daarom vindt een dunning plaats om de dreefbomen meer ruimte te geven. Er zullen bomen gedemonteerd worden met een hoogtewerker. De werken duren normaal 3 dagen. Het pad blijft toegankelijk. Ook in het bos worden een 5-tal gevaarlijke dode bomen geveld.

  Natuurbeleving
  Nieuwe toegangsweg en ruiterpad voor Buggenhoutbos
  Nieuwe toegangsweg en ruiterpad voor Buggenhoutbos
 • 10/11

  Open en beter toegankelijke Simliduinen

  Natuurbeheer

  10/11

  Open en beter toegankelijke Simliduinen

  Open en beter toegankelijke Simliduinen

  De Simliduinen zijn vrij jonge duinen met een heel reliëfrijk landschap. Aanvankelijk waren er veel open gedeelten met droge duingraslanden, mosduinen en stuifduinen. In de duinpannen groeiden zeldzame soorten als parnassia, moeraswespenorchis en verschillende zeggensoorten. De voorbije decennia zijn de duinen echter sterk overwoekerd door struikgewas. De struwelen worden gedomineerd door duindoorn, met daarnaast grote massieven van sleedoorn en bosrank. Op veel plaatsen wordt de inheemse begroeiing verdrongen door woekerende exotische struiksoorten, zoals mahonia en rimpelroos, en door in het verleden aangeplante cultuurpopulieren en abelen. Sommige kunstmatige populierenaanplantingen zullen omgevormd worden tot meer natuurlijk duinbos door cultuurpopulieren en abelen te verwijderen en te vervangen door inheemse boomsoorten.

  Herstel open duinen

  Met de inrichtingswerken zal Natuur en Bos de open duinbiotopen opnieuw herstellen, zoals opgenomen in het beheerplan. Daarvoor wordt een deel van de bomen, vooral populieren, en struiken verwijderd. Om de kolonisatie van duinmossen en de kieming van kruiden mogelijk te maken, worden de strooisel- en humuslagen afgegraven. Na die werken worden begrazingsrasters geplaatst zodat pony’s de duinen kunnen begrazen en openhouden.

  Waardevolle poelen

  In de laagste zones worden poelen uitgegraven zodat er op elk moment water beschikbaar is. Dankzij die poelen zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor onder andere de rugstreeppad, een bedreigde amfibiesoort en doelsoort van de Europese habitatrichtlijn. De zachthellende oevers zorgen voor een optimale ontwikkeling van water- en oeverplanten. Ook libellen en waterjuffers zullen profiteren van de poelen. De uitgegraven grond wordt afgevoerd buiten het natuurgebied.

  Meer natuurbeleving

  Natuur en Bos zal in dit gebied een aantal wandellussen voorzien en een centraal gelegen uitkijkplatform op een hoge duin. Aan de kant van de woonwijk met de naam Simliwijk wordt een struinzone ingericht, waar de bezoeker vrij mag rondlopen zodat die de natuur nóg beter kan beleven.

  Natuurherstelproject LIFE+ FLANDRE (Flemish And North French Dunes Restoration)

  Voor de duingebieden tussen Duinkerke en Westende is tussen 2013 en 2020 een project uitgevoerd met medefinanciering door de Europese Unie, het LIFE-project FLANDRE. Partners uit Frankrijk en België werkten samen om de natuurwaarden in de duinen te consolideren en te verbeteren. In het kader van dat LIFE-project FLANDRE heeft Natuur en Bos een tiental hectare van de ruim 30 hectare grote Simliduinen aangekocht, de resterende open plekken jaarlijks gemaaid en een beheerplan laten uitwerken. Het beheerplan is bij het ministerieel besluit van 23 april 2019 goedgekeurd. De Simliduinen kregen daardoor het juridische statuut van natuurreservaat. De huidige ingrepen passen in de uitvoering van dat beheerplan. Op die manier hoopt Natuur en Bos de natuurwaarden en de natuurbeleving opnieuw te versterken. 

  Interreg VEDETTE

  Het uitkijkplatform en de informatieborden die aan de ingangen van de Simliduinen geplaatst worden, passen in het Vlaams-Franse Interreg-project VEDETTE (Voor Een Duurzaam Eco-Toeristisch TErritorium). Dat project is erop gericht de biodiversiteit en beleving van de duinen en polders tussen Duinkerke en Westende op te waarderen, met steun van Europa. Eerder werden in het kader van dat project in het noordelijke deel van de Simliduinen sportvelden uitgebroken en een vochtige duinpanne hersteld. Aan de zuidelijke en westelijke kant is in 2020 nog een mountainbikepad aangelegd in samenwerking met de stad Nieuwpoort.  

  Natuurbeheer
  Open en beter toegankelijke Simliduinen
  Open en beter toegankelijke Simliduinen
 • 09/11

  Werken aan de fiets- en wandelpaden in de Zwinduinen en -polders

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  09/11

  Werken aan de fiets- en wandelpaden in de Zwinduinen en -polders

  Werken aan de fiets- en wandelpaden in de Zwinduinen en -polders

  Tijdens de werken zijn bepaalde paden afgesloten. Op deze kaart zie je welke trajecten toegankelijk zijn en welke niet. Bezoekers kunnen de omleidingen volgen die aangeduid zijn door de aannemer.

  De werken zullen vanaf de start maximaal dertig werkdagen duren.

  Natuur en Bos verontschuldigt zich voor het tijdelijke ongemak. Na de werken zal iedereen kunnen genieten van een beter fietscomfort. Alvast bedankt voor uw begrip.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Werken aan de fiets- en wandelpaden in de Zwinduinen en -polders
  Werken aan de fiets- en wandelpaden in de Zwinduinen en -polders
 • 05/11

  Twintig vogelvangers betrapt op illegale praktijken.

  Natuurinspectie

  05/11

  Twintig vogelvangers betrapt op illegale praktijken.

  Twintig vogelvangers betrapt op illegale praktijken.

  Tijdens het najaar trekken veel vogels naar hun overwinteringsplaatsen en maken hier en daar een tussenstop. In deze periode is de natuurinspectie van Natuur en Bos extra waakzaam omdat op deze momenten ook vogelvangers actief zijn. Soms krijgen de natuurinspecteurs tips over vogelvangers, daarnaast controleren zij steekproefsgewijs of de bestaande vogelhouders zich aan de reglementeringen houden.   

  In de maand oktober werden 19 plaatsen délict door natuurinspectie vastgesteld. Op 10 locaties kon zij effectief vogelvangst vaststellen, op 9 plaatsen werd enkel ringfraude vastgesteld. Europese vogels mogen in gevangenschap gehouden worden als men kan bewijzen dat de vogels uit kweek afkomstig zijn. Daartoe moet een kleine pootring worden aangebracht op vogeljongen die slechts enkele dagen oud zijn. Wanneer de vogel opgroeit kan de ring niet meer worden afgeschoven. Vogelvangers durven die legale pootring wel eens te manipuleren. Ze rekken ze op zodat ze de ring over de poot van een volwassen gevangen vogel kunnen schuiven. Soms wordt de ring ook doorgeknipt en terug aan elkaar gezet.  

  Tijdens de controles werden 373 vangtuigen in beslag genomen, waaronder klapnetten, vangkooien en mistnetten. Deze laatste zijn vervaardigd uit ragfijn garen en zijn bijna onzichtbaar voor vogels (en mensen) waardoor ze zeer efficiënt zijn. De oogst was dan ook niet min: maar liefst 645 zangvogels werden in beslag genomen. Hieronder vooral vinkachtigen: putters, barmsijzen, vinken, sijsjes, goudvinken en appelvinken. De vogels werden ofwel onmiddellijk vrijgelaten ofwel eerst naar een vogelopvangcentrum gebracht waar ze op krachten kunnen komen om daarna terug de vrijheid te krijgen. De vogelvangers wacht een fikse boete.   

  Spreeuwenvangst

  Spreeuwen vliegen tijdens de trek in grote aantallen samen. Spreeuwenvangers gebruiken dan de zogenaamde 'slagnetten' van tientallen vierkante meter grootte zodat die grote aantallen in één keer kunnen worden gevangen. De spreeuwen worden dan doodgeknepen en klaargemaakt voor consumptie. Spreeuwenvangers zitten vaak diep in de velden verscholen waardoor het moeilijk is om ze op heterdaad te betrappen. In oktober werden twee spreeuwenvangers betrapt in de streek rond Damme. In het verleden werden wel meer spreeuwenvangers aangetroffen. 

  Natuurinspectie
  Twintig vogelvangers betrapt op illegale praktijken.
  Twintig vogelvangers betrapt op illegale praktijken.
 • 28/10

  Waterbuffels grazen op Linkerscheldeoever

  Natuurbeheer

  28/10

  Waterbuffels grazen op Linkerscheldeoever

  Waterbuffels grazen op Linkerscheldeoever

  Natuurbeheer met een kudde waterbuffels: in Nederland bestaat het al langer, maar voor Vlaanderen is het een primeur. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, dat de Verrebroekse Plassen beheert, werkt voor dit project samen met Het Zeeuwse Landschap, dat in het Grenspark Groot-Saeftinghe al langer met waterbuffels werkt. 

  “Door de coronacrisis heeft het even geduurd, maar vandaag mogen we de kudde eindelijk verwelkomen”, zegt boswachter Bram Vereecken. “Ook het natuurgebied zelf moest enkele aanpassingen ondergaan om de kudde op een optimale manier te ontvangen. Zo kwam er een elektrisch raster rond het gebied. Daarnaast werd het oeverkanaal aangepast, zodat het water beter doorwaadbaar is voor de dieren.” 

  Dikke vetlaag

  Deze imposante dieren voelen zich prima thuis in een nat natuurgebied als de Plassen. Ze zwemmen graag door het water en dankzij hun dikke vetlaag deert de kou hen niet. Voordeel is dat deze soort plekken kan bereiken waar andere grazers niet kunnen komen. Zonder grazen of maaien, verandert het drassige gebied in een wilgenbos. Dankzij de waterbuffels kunnen er naast wilgen en duinriet ook andere planten en bomen groeien. Daar zijn dieren zoals de bruine kiekendief bij gebaat. Die bedreigde roofvogel jaagt hier op kikkers, muizen, insecten ... Hopelijk zal hij hier in de toekomst ook broeden. Op dit moment is de bruine kiekendief erg zeldzaam in deze streek. De waterbuffels zullen het voortbestaan van de soort in de regio helpen verzekeren.

  Oogje in het zeil

  De waterbuffels worden niet aan hun lot overgelaten. “Alexander Cerpentier, een plaatselijke landbouwer, houdt dagelijks toezicht op de kudde. En iedere maand komt Free Nature, de organisatie van wie we de dieren ‘leasen’, kijken hoe het met hen gaat”, aldus Bram Vereecken.

  In de lente verhuizen de waterbuffels weer naar Nederland, om in de herfst van 2022 opnieuw naar Beveren af te zakken. De komst van de buffels kadert in de samenwerking met Het Zeeuwse Landschap en de Nederlandse provincie Zeeland, onder de paraplu van het Grenspark Groot-Saeftinghe.

  Natuurbeheer
  Waterbuffels grazen op Linkerscheldeoever
  Waterbuffels grazen op Linkerscheldeoever
 • 25/10

  Luistervinken en ravotten in de Sixtusbossen – kasteeldomein De Lovie

  Natuurbeleving

  25/10

  Luistervinken en ravotten in de Sixtusbossen – kasteeldomein De Lovie

  Luistervinken en ravotten in de Sixtusbossen – kasteeldomein De Lovie

  Met de ErfgoedApp op stap

  Door het inscannen van één van de bordjes met de bewegingsvaardigheden of het ingeven van een cijfercode kan je via de gratis downloadbare ErfgoedApp de verschillende geluidsfragmenten opstarten. ‘Luistervinken in de Sixtusbossen’ laat je kennismaken met verschillende bosbewoners zoals de vos, eekhoorn, gaai, specht, vleermuis, rode bosmier en de boswachter. ‘Luistervinken in domein De Lovie’ focust eerder op de geschiedenis en het erfgoed uit de mond van vroegere en huidige bewoners. De tekstjes werden ingesproken en van muziek voorzien door o.a. verteller en muzikant Yves Bondue en collega’s.

  “Via de luisterfragmenten proberen we een goede mix te brengen tussen enerzijds weetjes over de domeinen en haar bewoners en anderzijds leuke opdrachten langsheen het Multimovepad,” aldus Ann Vansteenhuyse, medewerker natuureducatie bij het Regionaal Landschap Westhoek. “Zo ravotten de kinderen niet alleen in de gezonde boslucht, maar leren ze op een zeer laagdrempelige manier ook iets bij over de natuur en de boeiende (streek)geschiedenis.”

  “Met de Multimovepaden willen Sport Vlaanderen en Natuur en Bos kinderen de natuur in krijgen,” aldus Lieven Lanszweert, Projectleider Natuurbeleving bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. “We zijn dan ook verheugd dat we met ‘Luistervinken’ een extra belevingslaag toevoegen aan dit uitdagende beweegpad waardoor een bezoekje aan het Multimovepad een nog groter avontuur wordt voor jong en oud.”

  Multimovepad Sixtusbossen – kasteeldomein De Lovie

  Vorig jaar werd in de Sixtusbossen en op het kasteeldomein De Lovie een gloednieuw Multimovepad gerealiseerd. Dit bewegwijzerde pad van ongeveer 4,5 kilometer lang is een ideale mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving. Natuurlijke hindernissen en houten constructies dagen de kinderen uit om samen met vriendjes en familie op ontdekkingstocht te gaan en daarbij verschillende bewegingsvaardigheden in te oefenen. Start is voorzien op de parking aan de Sixtusbossen (hoek Leeuwerikstraat – Canadaweg). Eén lus doorkruist de Sixtusbossen terwijl de andere lus door het kasteeldomein De Lovie gaat. Meer info >

  ---
  Op foto 1 zien we v.l.n.r. Yves Bondue (verteller), Jurgen Vanlerberghe (voorzitter Regionaal Landschap Westhoek), Ann Vansteenhuyse (Regionaal Landschap Westhoek), Lieven Lanszweert (Natuur en Bos), Angie Verbrigghe (De Lovie vzw), Nele Saint-Germain (Regionaal Landschap Westhoek), Erwin Verfaillie (boswachter Natuur en Bos).

  Natuurbeleving
  Luistervinken en ravotten in de Sixtusbossen – kasteeldomein De Lovie
  Luistervinken en ravotten in de Sixtusbossen – kasteeldomein De Lovie
 • 13/10

  Rondreizende otterexpo komt naar Blaasveldbroek

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  13/10

  Rondreizende otterexpo komt naar Blaasveldbroek

  Rondreizende otterexpo komt naar Blaasveldbroek

  Terugkeer van de otter, een opmerkelijk en symbolisch dier!

  2021 werd uitgeroepen tot Jaar van de Otter. In Nederland vieren ze ondertussen een succesvolle herintroductie van maar liefst 400 exemplaren in het wild. In Vlaanderen werkt de overheid samen met heel wat natuurorganisaties volop aan een soortenbeschermingsprogramma om onze watergebonden natuur ottervriendelijk in te richten.

  “Door zijn habitat te verbeteren, zorgen we eveneens voor een gezond visbestand en een geschikte leefomgeving voor heel wat vogels en andere waterdiertjes. Als mens is het een opportuniteit om ons te beschermen tegen wateroverlast, ons van zoetwatervoorraden te verzekeren en rivierwater te zuiveren”, aldus Ruben Claus, projectmedewerker natuur en landschap bij Regionaal Landschap Rivierenland.

  “Het is schitterend nieuws dat er de laatste jaren opnieuw beelden van otters opduiken in de streek, zoals recent nog in Blaasveldbroek en Broek De Naeyer. Door middel van samenwerkingen zoals het beschermd Natuurpark Rivierenland en ook Otterland willen we inzetten op nog meer aaneengesloten natuurgebieden en veilige verbindingen daartussen. Hopelijk vindt de otter hier in de streek dan ook een duurzame nieuwe thuis.” zegt Wim De Maeyer, regiobeheerder van Natuur en Bos.

  Leuke weetjes

  De expo wil zowel kinderen als volwassenen alvast laten kennis maken met de otter en zijn leefomgeving. Je komt er bijvoorbeeld te weten waarom ze het nooit koud hebben in het water, hoeveel haartjes hun pels telt en waarom otters zo vaak verkeersslachtoffers zijn aan bruggen: ze zwemmen namelijk niet onder bruggen door. 

  De expo is te bezoeken van 13 oktober t.e.m. 31 oktober tijdens de weekdagen van 10 tot 12 uur en op zondag van 14 tot 17 uur in het onthaalcentrum van Blaasveldbroek. 

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Rondreizende otterexpo komt naar Blaasveldbroek
  Rondreizende otterexpo komt naar Blaasveldbroek
 • 10/10

  Bosland viert zijn vijftiende verjaardag tijdens Week van het Bos

  Natuurbeleving

  10/10

  Bosland viert zijn vijftiende verjaardag tijdens Week van het Bos

  Bosland viert zijn vijftiende verjaardag tijdens Week van het Bos

  Trek de natuur in

  Tussen 10 en 17 oktober trekken we met zijn allen de natuur in. Buiten spelen maakt ons immers gelukkiger én creatiever. Kampen bouwen, klimmen in bomen, springen over beken, rollen in het zand, het zalig après-gevoel van groene knieën en de geur van gras… Het thema van deze editie is: ‘Ga op ontdekking in de natuur om de hoek’. Trek er dus samen met je klasgenoten, ouders en vrienden op uit naar het bos, het park of een van de speelzones van Natuur en Bos.

   Ik geef de liefde voor bos en natuur mee met de paplepel, want bossen zijn de grootste bondgenoten van onze kinderen. Met de Week van het Bos willen we zoveel mogelijk kinderen naar buiten krijgen om te genieten en te spelen in onze prachtige natuur. Onbekend is onbemind. Er is niets beter dan ravotten in het bos om zo jong mogelijk de kiem te leggen voor de liefde voor bos en natuur. We hopen op deze manier de eerste waardering voor een groen(er) Vlaanderen te oogsten,” aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van Natuur. 

  Feestweek voor iedereen

  Met de campagne Week van het Bos wil Natuur en Bos leerkrachten opnieuw warm maken om in en met de natuur aan de slag te gaan. In samenwerking met BOS+ werden zowel voor de kleuters als de kinderen van de lagere school educatieve pakketten ontwikkeld met daaraan gekoppelde wedstrijden. Gezinnen met kinderen kunnen dan weer volop genieten van de vele speelzones, al dan niet in combinatie met een fikse boswandeling of een van de activiteiten die je vindt op www.weekvanhetbos.be

  Zwam FM

  Dit jaar ontwikkelde Natuur en Bos ook een heuse ‘boscast’ met de toepasselijke naam Zwam FM. Op deze nog relatief onbekende radiozender kun je grappige verhalen over de natuur beluisteren. In drie afleveringen komen verschillende bosbewoners aan het woord: Bo de Bonte specht, Hubert het Vliegend hert en Wickedi wolf. De acteurs Koen Van Impe, Clara Cleymans en Rik Verheye spraken hun stemmetjes in. Op het einde van elke aflevering krijgen de luisteraars een originele opdracht om in het bos uit te voeren. Je hoort het allemaal op www.zwamfm.be.

  15 jaar Bosland

  De Week van het Bos werd vandaag afgetrapt in een van de mooiste natuurgebieden van ons land. Bosland is een samenwerking tussen de 4 Boslandgemeenten (Hechtel-Eksel, Pelt, Peer en Lommel), Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen. De voorbije 15 jaar werd vanuit verschillende domeinen geïnvesteerd in één gemeenschappelijk doel: het grootste aaneengesloten bosgebied in Vlaanderen onderhouden, ontwikkelen en ontsluiten. De Boslandpartners blikken terug op een periode van realisaties en samenwerkingen.

  Dat Bosland een succesverhaal is, bewijst de internationale erkenning voor de wijze waarop het natuurbeheer vandaag wordt uitgevoerd. Steven Mathei, burgemeester van stad Peer: "Het bosbeheer getuigt van een toekomstgerichte houding. Bosland is een veilige thuishaven voor diverse bedreigde soorten. Het natuurbeheer staat in Bosland volop in functie van de biodiversiteit. Op die manier wordt de bosbeleving een totaalbeleving, een combinatie van typische en soms unieke fauna en flora. Het toegankelijk maken van deze beleving zorgt voor een extra troef en is tegelijk ook een bos-breed uitstalraam. ” Jan Dalemans, burgemeester van lokaal bestuur Hechtel-Eksel vult aan: "Met de realisatie van straffe landmarks, van land-art tot Fietsen door de Bomen, haalde Bosland de afgelopen jaren meer dan eens de wereldpers. Bezoekers worden via een kwalitatief netwerk van routestructuren geleid door het gebied. Met kinderen als belangrijkste doelgroep is het grootste bos via allerhande speel- en ravotvoorzieningen ook uitgegroeid tot het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen."

  Dit alles heeft gezorgd voor een sterke stimulans voor de lokale economie. Cafés, restaurants en logies verwelkomen met Boslandse gastvrijheid bezoekers en geven tips om erop uit te trekken. En streekproducten worden met zorg geserveerd aan elke toog en tafel. Eerder dit jaar zetten de Boslandse schoolkinderen al hun tuinen in de bloempjes, werd het verjaardagsthema uitgespeeld in de fotowedstrijd Bosland in Beeld en werd er de hele zomer lang gespeurd tussen bomen. Kortom: een jaar vol feestelijkheden in Bosland met als kers op de taart het verjaardagsfeest in Resterheide naar aanleiding van de start van de Week van het Bos.

  Tijdens het startevent was er heel wat te beleven en te ontdekken in Resterheide: avontuurlijke activiteiten, workshops op kindermaat, steltenacts, een fototentoonstelling, voorstelling van de Boslandgastheren… Kortom, natuurplezier voor jong en oud.

  Natuurbeleving
  Bosland viert zijn vijftiende verjaardag tijdens Week van het Bos
  Bosland viert zijn vijftiende verjaardag tijdens Week van het Bos
 • 10/10

  Meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand

  Natuurbeleving Natuurbeheer Subsidies

  10/10

  Meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand

  Meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand

  Er komen in de Vlaamse Rand meer dan 70 voetbalvelden aan extra toegankelijk groen bij. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Natuur Zuhal Demir investeren bij de start van de Week van het Bos 2 miljoen euro in 9 groene projecten in de Vlaamse Rand. Zo komt er in Beersel een stuk van het verdwenen Zitterbos terug, wordt er in Dilbeek werk gemaakt van een nieuw bos en komen er in onder meer Vilvoorde en Hoeilaart nieuwe parken.  “We zorgen voor méér natuur én voor meer toegang tot die natuur”, zeggen de ministers. “De Rand is Vlaams én steeds meer groen”.

  De Vlaamse Rand rond Brussel is van oudsher een mooie en groene streek. De Vlaamse Regering investeert in het behoud én de verdere uitbreiding van al dat groen. De focus ligt op toegankelijk groen, waar de bewoners en de bezoekers van de Vlaamse Rand effectief van kunnen genieten. Het grote publiek heeft immers weinig aan grote groene percelen die volledig afgeschermd en afgesloten blijven.

  Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Natuur Zuhal Demir investeren nu bij de start van de Week van het Bos  2 miljoen euro in 9 groene projecten in de Vlaamse Rand. Zo worden er in Beersel enkele percelen bebost om zo een stuk van het verdwenen Zitterbos – dat moest wijken voor onder meer de aanleg van de Ring rond Brussel en de spoorlijn – in ere te herstellen. In Dilbeek wordt werk gemaakt van het Mullebos: een nieuw ecologisch bos tegen de grens met Brussel, waar buurtbewoners tot rust kunnen komen en waar bezoekers kunnen bijleren over de natuur. In onder meer Vilvoorde en Hoeilaart worden er nieuwe parkzones aangelegd.

  “Deze investeringen zorgen al voor extra bomen en we willen nog veel meer bomen bijplanten in de komende jaren”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Vroeger waren we al blij als we bestaand groen konden bewaren, maar nu gaan we een stap verder: we zorgen ook voor bijkomend groen. Waar ook meer mensen van kunnen genieten”.

  “Het afgelopen anderhalf jaar hebben we de natuur in Vlaanderen herontdekt. De roep naar toegankelijk groen klonk luider dan ooit. Zeker in onze steden was de nood hoog om er even tussenuit te knijpen in het groen. Elk goed initiatief dat zorgt voor meer natuur waarvan de Vlaming kan komen genieten kan daarom op al mijn steun rekenen”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

  Gemeente Project
  Beersel Gedeeltelijk herstel van het verdwenen Zitterbos -  bebossing percelen
  Dilbeek Herbebossing van percelen om vorm te geven aan het nieuwe Mullebos
  Vilvoorde Realisatie Park De Molens binnen stadsvernieuwingsproject 4Fonteinen
  Zaventem Aankoop en uitbreiding Zavelbos
  Zaventem Ontharding en bebossing langs de Woluwe
  Halle Aankoop gronden Groebegracht met oog op realisatie natuurgebied
  Drogenbos Aanleg voedselbos en inrichting van een speelbos in het FeliX-project
  Affligem Aankoop en inrichting van een populierenbos in Teralfene
  Hoeilaart Realisatie Koldampark tussen de sporthal en de Koldamstraat
  Natuurbeleving Natuurbeheer Subsidies
  Meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand
  Meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand
 • 01/10

  Vlaamse Overheid onderzoekt zinvolle bijkomende maatregelen na recente wolvenaanvallen.

  Overlast / schade

  01/10

  Vlaamse Overheid onderzoekt zinvolle bijkomende maatregelen na recente wolvenaanvallen.

  Vlaamse Overheid onderzoekt zinvolle bijkomende maatregelen na recente wolvenaanvallen.

  Dialoog

  Bovenaan het lijstje staat een constructief overleg met de betrokken stakeholders. In de afgelopen dagen heeft Natuur en Bos gesprekken gevoerd met onder andere de gemeente Oudsbergen, de Boerenbond, Paardenpunt en de Vlaamse Schapenhouderij. Deze gesprekken gingen uit van een wederzijds respect en de wil om samen tot oplossingen te komen. De bezorgdheden werden tijdens deze gesprekken duidelijk geformuleerd en door Natuur en Bos geïnventariseerd. Tevens werd bijkomende informatie uitgewisseld met betrekking tot een betere preventie en nieuwe subsidiemogelijkheden.

  De komende periode zal er nog vaker overleg plaatsvinden. Op 12 oktober is er een burgemeestersoverleg met de gemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Pelt, Houthalen-Helchteren, Lommel, Bree, Balen, Kinrooi en Beringen. Op 14 en 15 oktober is er een internationaal ambtelijk wolvenoverleg. Natuur en Bos zal de Limburgse situatie en de bestaande beleidsinitiatieven voorleggen aan een internationaal expertenpanel om de meest actuele inzichten te kunnen benutten. Hiermee hopen we het Vlaams wolvenbeleid verder te verbeteren en beter op mogelijke wolvenaanvallen te kunnen anticiperen.

  De geuite bezorgdheden worden in de komende dagen en weken verder onderzocht. Enerzijds baseren we ons hierbij op expertise op het vlak van beleid, juridische mogelijkheden en ecologische argumenten. We vinden het als overheid belangrijk dat deze oefening kan gebeuren op een objectieve en serene manier. Anderzijds willen we niet blind zijn voor de actuele maatschappelijke vragen en bezorgdheden. Waar mogelijk zullen we daar dan ook acties voor uitwerken. Uiteraard zal Natuur en Bos nadien zorgen voor een gepaste terugkoppeling met de verschillende betrokken partijen en organisaties. 

  Sensibilisering

  In samenwerking met het departement Landbouw & Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Wolf Fencing Team Belgium wordt ook verder werk gemaakt van meer en betere sensibilisering. Zo wordt komende week een gerichte mailing aan alle professionele paarden- en rundveehouders in de huidige risicozone uitgestuurd. Dit moet zorgen voor betere kennis over beschikbare subsidies en de technische ondersteuning bij het plaatsen van wolfwerende omheiningen. Binnen het hoogrisicogebied, gelegen in (delen van) Houthalen-Helchteren, Peer, Hechtel-Eksel en Oudsbergen, zullen veehouders geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot het boeken van een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij voor een bezoek ter plaatse. Op dat moment kan advies met betrekking tot preventie gegeven worden.

  Daarnaast zal het Wolf Fencing Team Belgium in samenwerking met de gemeenten demodagen organiseren. Een eerste demodag in Oudsbergen is alvast in voorbereiding en zal worden aangekondigd via lokale en bovenlokale communicatiekanalen. Het WFTB wordt momenteel ook geconsulteerd in functie van eerstelijnsadvies over de ondersteuningsmogelijkheden en technische randvoorwaarden m.b.t preventie.

  Tot slot wil Natuur en Bos nog eens benadrukken dat het de bezorgdheden van alle actoren die schade van de wolf ondervinden ernstig neemt. Wij volgen de situatie verder op de voet op. We doen dit op een serene manier, zonder fake news. We blijven met alle betrokkenen in actieve dialoog en staan ter beschikking met deskundig advies. We hopen op deze manier verder te kunnen samenwerken met alle stakeholders om het samenleven met de wolf in Vlaanderen voor iedereen haalbaar en aangenaam te houden.

  Overlast / schade
  Vlaamse Overheid onderzoekt zinvolle bijkomende maatregelen na recente wolvenaanvallen.
  Vlaamse Overheid onderzoekt zinvolle bijkomende maatregelen na recente wolvenaanvallen.
 • 28/09

  Minister Zuhal Demir werkt mee aan comeback vroedmeesterpad

  Natuurbeheer

  28/09

  Minister Zuhal Demir werkt mee aan comeback vroedmeesterpad

  Minister Zuhal Demir werkt mee aan comeback vroedmeesterpad

  De vroedmeesterpad is een buitenbeetje onder de amfibieën, opvallend is dat het vrouwtje haar eitjes niet in het water legt. Het mannetje wikkelt het eisnoer om zijn achterpoten en draagt het vervolgens enkele weken met zich mee aan land. Pas als de larven in de eitjes voldoende ontwikkeld zijn, keert hij terug naar de poel om ze af te zetten. Een vroedmeesterpad legt weliswaar minder eitjes dan andere soorten, maar dankzij deze unieke techniek hebben ze een grotere kans om de eerste levensweken te overleven.

  Klein en kwetsbaar

  Toch heeft dit diertje van amper vijf centimeter het heel moeilijk in Vlaanderen. “De vroedmeesterpad houdt van een zanderige, kale omgeving met veel zon en hier en daar een waterpartij. Deze zonnige overgangsbiotopen verdwijnen meer en meer, en daardoor beschikt het padje over een steeds kleiner landbiotoop”, vertelt Dries Desloover van Agentschap Natuur en Bos. “Tel daar het verminderen van geschikte voortplantingswaters bij, en je weet dat de soort het de laatste jaren knap lastig kreeg. Bovendien zijn het honkvaste dieren. Ze wijken niet snel uit naar nieuw territorium. Ook niet als ze geïsoleerd geraken door versnippering van hun leefmilieu. Het resultaat is dat vele populaties de voorbije decennia van de kaart werden geveegd. De resterende populaties kan je op één hand tellen en die zijn dan ook nog eens klein en kwetsbaar.”

  Vers genetisch materiaal

  Het voortbestaan van de vroedmeesterpad hangt dus aan een zijden draadje. Daarom nam de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid om deze Europees beschermde soort in Vlaanderen van uitsterving te redden door drie jaar geleden een soortenbeschermingsprogramma (SBP) op te starten. “Met dit programma bundelen een aantal partners hun krachten om met Europese steun (Life BNIP) het aantal vroedmeesterpadden zo snel mogelijk terug op een veilig niveau brengen. Het SBP voorziet naast het aanleggen en herstellen van geschikte land- en voortplantingsbiotopen, ook een kweekprogramma van larven met ‘vers’ genetisch materiaal uit Nederland, Wallonië en de resterende populaties in Vlaanderen”, aldus Desloover.

  Babyboom

  “We verzamelden die larven in 2019 en kweekten ze in onze kweekinstallaties van Linkebeek op tot volwassen padden in zes kweekgroepen op basis van genetische data”, vertelt Johan Auwerx van het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “In 2021 hoopten we dat ze groot genoeg waren om tot de voortplanting over te gaan. Dit voorjaar plaatsten we de dieren hiervoor in specifiek ontworpen buitenterraria. Het wachten duurde niet lang, want al snel zagen we mannetjes met eitjes. Het werd een onverhoopte babyboom, want de kaap van 1.200 kleine padjes en larven is deze zomer al gehaald.”De projectpartners zetten in deze periode deze diertjes uit. Dat gebeurt verspreid over vijf locaties, waarvan drie in Vlaams-Brabant en twee in Limburg. Op vier daarvan – ook in de steengroeve Blaivie - vonden eerst herinrichtingswerken plaats om ze aantrekkelijk te maken voor het padje. Gedeputeerde en voorzitter van het Regionaal Landschap Dijleland Bart Nevens: “De steengroeve Blaivie werd de laatste jaren steeds ruiger waardoor de site minder interessant werd voor de vroedmeesterpad die eerder houdt van een kale bodem, veel licht en korte en open vegetaties. Daarom maakten we de groeve opnieuw open, legden we poelen aan, plaatsten we een omheining en laten we de site door schapen begrazen.  

  Koesterburen

  Dit project van steengroeve Blaivie kan rekenen op de steun van de gemeente Overijse, als eigenaar en beheerder van de site. Burgemeester Inge Lenseclaes: “In onze gemeente hebben we een aantal koesterburen waarvan vooral het vliegend hert maar zeker ook de vroedmeesterpad tot de verbeelding spreken. Sinds een aantal jaar werken we nauw samen met Regionaal Landschap Dijleland en Agentschap Natuur en Bos om poelen aan te leggen en groeves in te richten zodat ze geschikt zijn voor deze zeldzame beestjes. De steengroeve Blaivie is hier een mooi voorbeeld van. Hier zetten we samen onze schouders onder een project om de biodiversiteit van onze streek een extra duw in de rug te geven. Hopelijk kunnen we snel weer vroedmeesterpadwandelingen bij valavond organiseren en het mooie en unieke geluid van deze beestjes horen.”

  Zonnige toekomst

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Het verheugt mij dat het kweekprogramma voor de vroedmeesterpad op volle toeren draait en onverhoopt succesvol blijkt. SBP’s zijn een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat kwetsbare soorten in Vlaanderen opnieuw een duurzame toekomst krijgen. Dit SBP startte in 2018 voor een periode van vijf jaar. Eerder hebben we dankzij deze soortenbeschermingsprogramma’s al de otter, de bever, de grauwe en bruine kiekendief en de boomkikker opnieuw een toekomst gegeven in onze Vlaamse natuur. Ik heb er vertrouwen in dat we over enkele jaren de vroedmeesterpad aan dat succeslijstje kunnen toevoegen en we over voldoende robuuste populaties beschikken om dit heel bijzondere padje een zonnige toekomst te geven.”

  Natuurbeheer
  Minister Zuhal Demir werkt mee aan comeback vroedmeesterpad
  Minister Zuhal Demir werkt mee aan comeback vroedmeesterpad
 • 25/09

  Demodag revalideren in het bos

  Natuurbeleving

  25/09

  Demodag revalideren in het bos

  Demodag revalideren in het bos

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Het effect van natuur op gezondheid is het sterkst voor de meest kwetsbaren onder ons en hun omgeving. Het creëren van zorggroen zorgt voor betere herstelkansen en een optimaal mentaal welzijn, zeker als er een grote biodiversiteit aanwezig is. Om iedereen van natuur te laten genieten maken we dan ook zo veel mogelijk werk van specifieke aanpassingen op het terrein. Dankzij vele samenwerkingen op het terrein zorgen we ervoor dat ook mensen met verminderde mobiliteit van onze natuurpracht kunnen genieten”.

  Waarom deze demodag?

  De natuur heeft een positieve invloed op onze gezondheid en verbetert het algemeen welzijn. Niet iedereen in onze maatschappij kan echter op een volwaardige manier van de natuur en haar voordelen genieten. Personen met een beperking of een verminderde mobiliteit ervaren vaak problemen met de toegankelijkheid van natuurgebieden. Daarnaast wordt de authenticiteit van natuurervaring vaak verbroken door aanpassingen in natuurgebieden om de toegankelijkheid te verhogen. Natuur en Bos en Arteveldehogeschool Gent zetten stappen om hieraan tegemoet te komen.

   

  Onderzoeksproject

  Sinds september 2019 werken beide instanties samen aan een onderzoeksproject naar haalbare en authentieke oplossingen om personen met een fysieke beperking of verminderde mobiliteit optimaal van de natuur te laten genieten. Als case werd het Parkbos in Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem genomen om interventies in uit te rollen. Concreet wilden de initiatiefnemers met het onderzoek goede praktijkvoorbeelden verzamelen, de barrières en hefbomen voor gebruikers in kaart brengen en enkele creatieve, werkzame oplossingen genereren en ter plaatse toepassen. In het Parkbos werd de voorbije jaren ingezet op het aanleggen van toegankelijk natuurbelevingsroutes, inclusief een aangepaste geocache en oefenprogramma in de natuur voor personen met een verminderde mobiliteit.

  De afwerking van het project was voorzien in het voorjaar 2019, maar omwille van de coronacrisis zijn enkele acties, waaronder de demonstratiesessie met hulpmiddelen, verschoven in de tijd.

  Meer informatie over het project is terug te vinden op www.natuurenbos.be/bosrevalidatie

  Natuurbeleving
  Demodag revalideren in het bos
  Demodag revalideren in het bos
 • 06/09

  Life Delta-project en Blue Deal versterken elkaar in Webbekomsbroek

  Natuurbeheer

  06/09

  Life Delta-project en Blue Deal versterken elkaar in Webbekomsbroek

  Life Delta-project en Blue Deal versterken elkaar in Webbekomsbroek

  Op vlak van beheerwerken die Natuur en Bos van de Vlaamse overheid (ANB) zal uitvoeren, gaat het hierbij vooral over het omvormen van afstervende populierenaanplanten en het herstellen van verruigde historische hooilanden. Dit is nodig om heel wat extra leefgebied te creëren voor enkele Europese doelsoorten die nood hebben aan uitgestrekte wetlands en moerassen. Ook vele andere, vaak zeldzame, fauna en flora profiteren hier mee van. Zo zullen de pas teruggekeerde ooievaars in de nieuwe graslanden kunnen foerageren en krijgen tal van bloemen en kruiden weer de kans om te bloeien. Zij zullen op hun beurt een bont pallet aan insectensoorten aantrekken, die als voedsel door heel wat vogels zullen gesmaakt worden.De geplande inrichtingswerken kaderen ook in het natuurbeheerplan voor Webbekomsbroek-Borchbeemden. Dat plan werd na publieke consultatie in oktober 2020 goedgekeurd door Vlaams minister van Omgeving en Natuur Zuhal Demir. Na die goedkeuring is er meteen een tiental ha nieuw bos aangeplant op grondgebied Halen en Herk-de-Stad om het kappen van de populierenaanplanten te compenseren.

  Flexibeler waterbeheer tegen verdroging

  Naast de beheerwerken zijn er ook belangrijke wijzigingen in de waterhuishouding gepland. Vanaf de zomer van 2021 start de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met werken ter hoogte van de Saspoort in Diest. De VMM zal de historische stuwconstructie Grote Steunbeer renoveren om een flexibeler waterbeheer op de Demer mogelijk te maken. Het Demerpeil, dat sinds de jaren 1960 sterk gedaald is, zal ter hoogte van het Webbekomsbroek opnieuw verhoogd worden, waardoor verdroging van het gebied tegengegaan wordt.

  Samen met de renovatie van de Grote Steunbeer komt er binnen het Webbekomsbroek ter hoogte van stuw K31 een natuurlijke nevengeul tussen de Demer en de Zwarte Beek. Deze zal dienst doen als visdoorgang voor stroomopwaarts trekkende vissen die ter hoogte van de Grote Steunbeer naar de Zwarte Beek worden geleid en via deze nevengeul terug hun weg naar de Demer kunnen vinden. Hierdoor wordt één van de belangrijkste vismigratieknelpunten in het Demerbekken weggewerkt.

  Meer natuurlijke waterhuishouding in Webbekomsbroek

  Er wordt ook gewerkt aan de vernatuurlijking van de Grote Leigracht. De Grote Leigracht staat in voor de waterafvoer in de komgrond van het Webbekomsbroek. Naast het teveel aan regenwater onttrekt de Grote Leigracht momenteel echter ook heel wat kostbaar grondwater uit het gebied. Het basispeil van de Grote Leigracht wordt verhoogd door het plaatsen van een 20-tal lage drempeltjes. Over een lengte van bijna 2 km wordt de linkeroever afgeschuind, zodat een moeraszone ontstaat waarin soorten als porseleinhoen en grote modderkruiper zich thuis voelen.

  Al deze ingrepen zorgen voor een meer natuurlijke waterhuishouding in het Webbekomsbroek. De grondwaterstanden blijven hierdoor beter op peil, wat belangrijk is met steeds drogere zomers in het vooruitzicht. De geplande werken kaderen dan ook in de Blue Deal, het actieprogramma van de Vlaamse Regering in de strijd tegen droogte en watertekort. Door het herstel van natte natuur in het Webbekomsbroek krijgen ook zeldzame planten en dieren opnieuw kansen. Tegelijk blijft het Webbekomsbroek haar rol als gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) onverminderd vervullen. “We hebben als maatschappij het belang en het nut van groen en blauw in het verleden sterk miskend, ondergewaardeerd en verwaarloosd. Er is te veel nutteloze verharding, er is in het verleden te veel gebouwd in watergevoelige gebieden. Dat zet ons voor uitdagingen. Daarom schreven we vorig jaar al met onze Blue Deal het eerste hoofdstuk van ons klimaatadaptatieplan. Prioritair daarbij is het zorgen voor maximale waterberging, liefst buiten woongebieden. Maar de beste waterbuffer blijft onze natte natuur. De spijtige vaststelling is echter dat de voorbije 50 jaar 70 procent van onze natte natuur verdween in Vlaanderen. We moeten daarom terug ruimte aan water geven. Daar waar we de vallei en de omgeving terug geven aan de natuur, zorgen we voor waterveiligheid”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

  Mooiere natuurbeleving

  De werken brengen hier en daar wat hinder met zich mee. Normaalgezien blijven de gebruikelijke wandel- en fietspaden toegankelijk. Doorheen het gebied vind je een aantal infopunten met meer uitleg over de werken. Om de bezoekers een nog mooiere natuurbeleving te laten ervaren plaatst Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid dit jaar nog een aantal nieuwe kijktorens en -wanden langsheen de gloednieuwe wandellus.Meer info over Life Delta-project via:

  Meer info over werken Webbekomsbroek:

  Natuurbeheer
  Life Delta-project en Blue Deal versterken elkaar in Webbekomsbroek
  Life Delta-project en Blue Deal versterken elkaar in Webbekomsbroek
 • 03/09

  Webinarreeks: Landschapsbiografie als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse

  Natuurbeheer

  03/09

  Webinarreeks: Landschapsbiografie als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse

  Webinarreeks: Landschapsbiografie als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse

  Een landschapsbiografie beschrijft op een geïntegreerde manier verleden en heden van een gebied, brengt cultuurhistorische en landschapsecologische kenmerken en waarden aan het licht, biedt mogelijkheden tot participatie, zet bouwstenen klaar voor beleid en beheer, en inspireert, over de sectoren heen. Daarmee is de landschapsbiografie een geknipt instrument voor de gebiedsanalyse die kandidaat-Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen moeten (laten) opmaken, als basis van hun masterplan.

  Doelstelling  van deze opleiding is trekkers en beheerders van kandidaat-parken en ook andere personen en organisaties uit de landschappelijke sfeer conceptueel, methodologisch en praktisch op weg te zetten, met de bedoeling de kwaliteit van landschapsbiografieën hoog te krijgen om zo tot een sterke gebiedsvisie te komen. Na de opleiding weten de cursisten wat ze moeten doen 1) bij het uitschrijven van een bestek en het opvolgen van de opdracht of 2) bij het opmaken van een landschapsbiografie in eigen regie.

  Deze opleiding is een samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en Inverde.

  Natuurbeheer
  Webinarreeks: Landschapsbiografie als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse
  Webinarreeks: Landschapsbiografie als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse
 • 01/09

  Natuur en Bos onthult bronzen standbeeld aan Fort Leopold

  Natuurbeleving

  01/09

  Natuur en Bos onthult bronzen standbeeld aan Fort Leopold

  Natuur en Bos onthult bronzen standbeeld aan Fort Leopold

  Ijzerzandsteen versus brons

  Niet toevallig werd deze opdracht gegund aan Erwin Degelin: deze bracht een groot deel van zijn jeugd door op en rond deze site. Zijn ouderlijk huis, waar zijn broer nog steeds woont, staat in de buurt van het fort.

  Aanvankelijk wilde Natuur en Bos een vier à vijf meter hoog standbeeld van een soldaat laten maken  in ijzerzandsteen. Door de wegeniswerken op de Langeberg kon er een voorraad van dat typische plaatselijke gesteente bemachtigd worden. De opzet was een beeldend kunstwerk te creëren door de combinatie te maken van metaal, ijzerzandsteen en Gobertange-steen. Maar ijzerzandsteen bleek te poreus en te zwaar te zijn om er dit soort van beelden uit te maken. Uiteindelijk werd er geopteerd om een kleiner beeld in brons te laten gieten.

  Thuis voor vleermuizen

  Sinds enkele jaren is Fort Leopold de thuisbasis van een unieke kolonie vleermuizen. De combinatie van de specifieke bakstenen constructie met hele dikke muren en veel kille plaatsen leent zich immers uitstekend als verblijfplaats voor deze dieren. Minstens 130 vleermuizen van zeven verschillende soorten huizen in het fort; zoals de baardvleermuis, de Brandt-vleermuis, de laatvlieger en de franjestaart. Ook een paar zeer zeldzame soorten zoals de grijze grootoorvleermuis en de ingekorven vleermuis vind je er terug. Door de grote aanwezigheid van vleermuizen verblijven er ook heel wat uilen op de site. Door onder meer het plaatsen van vleermuisvriendelijke verlichting wil Natuur en Bos de leefomstandigheden voor vleermuizen de komende jaren verbeteren. Hiermee hoopt men de populatie nog te vergroten.

  Natuurbeleving
  Natuur en Bos onthult bronzen standbeeld aan Fort Leopold
  Natuur en Bos onthult bronzen standbeeld aan Fort Leopold
 • 30/08

  Dag van de Museumtuin van Gaasbeek op zondag 12 september

  Natuurbeleving

  30/08

  Dag van de Museumtuin van Gaasbeek op zondag 12 september

  Dag van de Museumtuin van Gaasbeek op zondag 12 september

  Een kasteeltuin met groene toptechnologie 

  De Museumtuin van Gaasbeek werd ongeveer 25 jaar geleden door Natuur en Bos aangelegd in het park van Gaasbeek. Het is een tuin naar voorbeeld van kasteeltuinen rond 1900. Daarnaast is de tuin ook een ode aan de fruittelers uit de streek in deze periode. Zij waren toen echte wereldtop. Van heinde en ver komen buitenlandse en binnenlandse toeristen de impressionante collectie leivormen bewonderen in de Museumtuin. In september hangt het fruit rijkelijk aan de bomen. Het ideale moment om de tuin te bezoeken.

  Dag van de Museumtuin  

  Op zondag 12 september, Open Monumentendag, kan je de Museumtuin gratis bezoeken. Omdat de capaciteit beperkt is, moet je wel een gratis ticket reserveren via museumtuin.i-reserve.net. Je bent welkom van 10u tot 17u. De hele dag door kan je gratis rondleidingen volgen. Stel al je vragen over tuinieren en proef van het fruit uit de tuin. Of geniet gewoon van een drankje in de serre terwijl je de prachtige planten en bloemen bewondert. Ook het schitterende uitzicht op het Pajottenland en het Kasteel van Gaasbeek vanuit de siertuin is een bezoek meer dan waard.

  Adres: Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek 

  Meer info over de Museumtuin: www.museumtuingaasbeek.be  

  Natuurbeleving
  Dag van de Museumtuin van Gaasbeek op zondag 12 september
  Dag van de Museumtuin van Gaasbeek op zondag 12 september
 • 29/08

  Wolvenaanval Oudsbergen: weide had geen wolfwerende omheining, wolvenplatform komt op korte termijn samen

  Natuurbeheer

  29/08

  Wolvenaanval Oudsbergen: weide had geen wolfwerende omheining, wolvenplatform komt op korte termijn samen

  Wolvenaanval Oudsbergen: weide had geen wolfwerende omheining, wolvenplatform komt op korte termijn samen

  Afgelopen nacht werden in Oudsbergen enkele vaarzen in een weide opgejaagd. Daarbij liet één drachtige vaars helaas het leven. In opdracht van Natuur en Bos deed een dierenarts deze ochtend ter plaatse de nodige vaststellingen. Hierbij werd de gebruikelijke procedure gevolgd. Er werden DNA-stalen genomen en de omgeving werd verder onderzocht. Daarbij werden pootafdrukken van een wolf teruggevonden. Zoals steeds zullen de DNA-resultaten door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) nu verder onderzocht worden om te kijken of er match is met de gekende DNA-gegevens van de Limburgse wolvenroedel. Die resultaten kunnen binnen enkele weken verwacht worden.

  Het door de betrokken actoren vastgelegde wolvenprotocol trad dus met andere woorden opnieuw in werking. De weide was wel door prikkeldraad ontsloten, maar niet wolfwerend. Prikkeldraad biedt, zoals herhaaldelijk meegedeeld, onvoldoende tot geen bescherming ten aanzien van wolven. De belangrijkste stap bij een dergelijke probleemsituatie is dan ook verder inzetten op preventieve en wolfwerende maatregelen. In overleg met de eigenaar werd beslist beroep te doen op de voorziene rescue kits. Dat zijn tijdelijke wolfproof rasters met een stroomklok. Ze worden vandaag nog geplaatst door de vrijwilligers van het Wolf Fencing Team. De Vlaamse overheid heeft begrip voor de ongerustheid van landbouwers en veehouders, maar herhaalt haar oproep om voldoende preventieve maatregelen te nemen.

  Omdat het de tweede keer in 4 maanden tijd is dat een vaars slachtoffer wordt van een wolvenaanval, heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir aan Natuur en Bos gevraagd om binnen de twee weken zowel het burgemeestersoverleg als het wolvenplatform bijeen te brengen om te evalueren of een bijsturing van het protocol of bestaande maatregelen noodzakelijk is.

  Ondertussen heeft Natuur en Bos reeds advies gevraagd aan het INBO met betrekking tot mogelijke bijkomende maatregelen ter bescherming van grootvee.

  Er zal daarnaast ook snel door Natuur en Bos actie ondernomen worden om de veehouders in de omgeving proactief te benaderen en hen te ondersteunen bij het aanbrengen van wolfwerende omheiningen. Dit zal in samenspraak met het Wolf Fencing Team gebeuren.

  De getroffen eigenaar wordt hoe dan ook vergoed voor de geleden schade.

  Natuurbeheer
  Wolvenaanval Oudsbergen: weide had geen wolfwerende omheining, wolvenplatform komt op korte termijn samen
  Wolvenaanval Oudsbergen: weide had geen wolfwerende omheining, wolvenplatform komt op korte termijn samen
 • 23/08

  Inrichtingswerken mijnterrils in Thorpark

  Natuurbeheer

  23/08

  Inrichtingswerken mijnterrils in Thorpark

  Inrichtingswerken mijnterrils in Thorpark

  Terril beter begaanbaar maken

  Enkele jaren geleden werd het wandelroutenetwerk Thorpark geopend. Om de wandelpaden rond de terrils ook in natte periodes comfortabel begaanbaar te houden krijgen ze een afwerking in een halfverharding. De vlakte tussen de twee terrils wordt een rustzone met wandelpaden aan de rand. Dit biedt bescherming aan vogels die hun nest op de grond bouwen en aan de gladde slang, een Europees beschermde diersoort die hier voortkomt.

  In As, in de buurt van de Fazantenstraat, wordt een trap aangelegd om de top van de lage terril gemakkelijker te bereiken. Verder wordt de parking aan de Fazantenstraat opgewaardeerd en in een latere fase wordt er hier een hondenlosloopzone voorzien.

  Structuurvisie

  Natuur en Bos, de betrokken steden en gemeenten en het Nationaal Park Hoge Kempen hebben een compromis ontwikkeld in de structuurvisie voor de Klaverberg. Die visie bepaalt de ambities op vlak van natuurbehoud en recreatie en hoe beide verzoend kunnen worden. Het voornamelijk open landschap van de terrils trekt unieke soorten aan met naast de gladde slang ook de rugstreeppad, of grondbroeders zoals de nachtzwaluw en de veldleeuwerik. Weidevogels zoals de veldleeuwerik leggen meerdere broedsels per jaar in uitgestrekte grasvlaktes, wat ze erg kwetsbaar maakt voor verstoring. Om hun toekomst veilig te stellen, om schapenbegrazing mogelijk te maken en om ongewenste recreatie te verhinderen, is beslist om rond het meest kwetsbare deel van het natuurgebied een raster te plaatsen. Binnen dat raster blijft wandelen mogelijk. Andere activiteiten worden er beperkt of enkel buiten het broedseizoen toegestaan.

  Wandelboulevard

  Het laagste niveau rond de mijnterrils, de zone met de grote plassen, ligt buiten het raster. Daar voorziet Natuur en Bos een bredere weg langs de zuidoostelijke flank, waar wandelaars, mountainbikers en ruiters gebruik van kunnen maken. Hier wordt ruim twaalf hectare ingericht als struinnatuur, waar bezoekers op allerlei manieren kunnen ontspannen. In een volgende fase zullen zitbanken en picknicktafels uitnodigen om er te genieten van een prachtig zicht op de omgeving.

  Mountainbiken

  De mogelijkheden voor hoogtemeters en uitdagingen voor mountainbikers bevinden zich in de toekomst vooral oostelijk van de lage terril. Hier wordt in 2022 samen met Sport Vlaanderen en met input van lokale clubs en bikers een technisch en uitdagend parcours ontwikkeld. Tijdens het najaar en het vroege voorjaar zullen deelnemers aan toertochten binnen het raster de lage terril kunnen beklimmen.

  Aanvullend op het bestaande netwerk van routes wordt er een nieuwe mountainbikelus gerealiseerd via de noordelijke routes in Duinengordel, die in Bergerven en rond Station As, met o.a. aansluiting op de routes in Genk. Hiermee wordt invulling gegeven aan een missing link in het mountainbikenetwerk van het Nationaal Park Hoge Kempen.

  “De terril van Waterschei, in het wandelgebied van Thor Park, ligt centraal tussen Genk, As en Oudsbergen. Deze iconische oude steenberg, die getuigt van het rijke Genkse mijnverleden, wordt erg gewaardeerd door bezoekers en vormt een magnifiek decor voor allerlei vormen van ontspanning. Samen met de andere gemeenten willen we met de inrichtingswerken de natuur extra versterken, het wandelen aangenamer maken en voor de mountainbikers op de oostelijke flank een alternatief uitdagend parcours uitwerken. Door deze ingrepen wordt de terril een nog mooiere mix tussen het verleden en de toekomst,” oppert Genks burgemeester Wim Dries.

  Toegankelijkheidsreglement

  Al deze recreatieve voorzieningen worden vastgelegd in een toegankelijkheidsregeling waar de verschillende partners zoals Natuur en Bos, de betrokken steden en gemeenten, de Bosgroep Limburg en het Nationaal Park Hoge Kempen aan gewerkt hebben. Voor de natuurdomeinen van Natuur en Bos zal die regeling met het nieuwe natuurbeheerplan in openbaar onderzoek gaan, vermoedelijk eind 2021.

  “We hebben de voorbije periode gemerkt dat de mensen de natuur in eigen omgeving ontdekt hebben. Zo is ook de populariteit van onze mijnterrils sterk toegenomen. Met de geplande inrichtingswerken en de structuurvisie beschermen we dit uniek stukje landschap en geven we de bezoekers het nodige comfort om nog meer te genieten. Ik ben persoonlijk tevreden dat we onze Asserse toegang tot de terrils kunnen opwaarderen tot een mooie instapplaats en dat het eerste plateau een toffe plek kan worden voor ontmoeten, recreatie en beleving,” aldus Tom Seurs, burgemeester van As.

  Op maandag 23 augustus om 19u organiseert Natuur en Bos met het Nationaal Park Hoge Kempen een webinar waarin meer duiding wordt gegeven bij de werken op korte termijn en de plannen op iets langere termijn. Wie liever op het terrein uitleg krijgt, is welkom op maandag 30 augustus om 19u aan de parking aan de Fazantenstraat in As. Inschrijven is verplicht en kan via www.nationaalparkhogekempen.be/nl/inrichtingswerken-mijnterrils-in-thorpark.

  Meer info:

  Natuurbeheer
  Inrichtingswerken mijnterrils in Thorpark
  Inrichtingswerken mijnterrils in Thorpark
 • 12/08

  OPROEP vrijwilligers voor Museumtuin van Gaasbeek

  Natuurbeleving

  12/08

  OPROEP vrijwilligers voor Museumtuin van Gaasbeek

  OPROEP vrijwilligers voor Museumtuin van Gaasbeek

  Aards paradijs

  De Museumtuin van Gaasbeek wordt niet voor niets een stukje aards paradijs genoemd. Een deskundig team van Natuur en Bos creëerde er samen met hun toptuiniers in de voorbije dertig jaar een prachtige tuin. Een tuin opgebouwd zoals de kasteeltuinen rond 1900. Een ode aan de Belgische tuiniers uit deze periode. Zij ontwikkelden teeltmethodes en planten die wereldwijd belangstelling wekten. De kennis en vaardigheden uit die gouden periode vormen de rode draad in de Museumtuin.

  Een bloeiende vrijwilligerswerking

  Dankzij een bloeiende vrijwilligerswerking wordt de Museumtuin de laatste vijf jaar ook opengesteld voor bezoekers. Van mei tot oktober zijn bezoekers op alle dagen behalve maandag welkom in de tuin. De vrijwilligers zorgen voor het onthaal, het toezicht en geven boeiende gidsbeurten. Sinds kort helpen ook enkele vrijwilligers, begeleid door de tuiniers, mee aan het onderhoud van de tuin.

  Oproep nieuwe vrijwilligers

  Natuur en Bos lanceert nu een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger kies je zelf of je toezicht wil houden, gidsbeurten wil geven of een handje wil helpen in de Museumtuin. Je kan elke maand kiezen op welke (halve) dagen je wil werken.

  Hilde Groenweghe, Natuur en Bos: “Als vrijwilliger in de Museumtuin kies je voor een flexibele en nuttige tijdbesteding in de prachtigste omgeving. Je komt bovendien terecht in een fijne groep mensen met een groot hart voor de Museumtuin, tuinieren, geschiedenis en elkaar.”

  Infodag op 22 augustus

  Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden kan zich inschrijven voor de infodag voor vrijwilligers op zondag 22 augustus om 10u30 in kasteel Groenenberg. Tijdens deze dag wordt vrijblijvend meer uitleg gegeven over wat het vrijwilligerswerk precies inhoudt. Voor meer info of om in te schrijven voor de infodag kan je mailen naar marleen.museumtuin@gmail.com. Meer info over de Museumtuin vind je op www.museumtuingaasbeek.be.

  Natuurbeleving
  OPROEP vrijwilligers voor Museumtuin van Gaasbeek
  OPROEP vrijwilligers voor Museumtuin van Gaasbeek
 • 03/08

  Nieuw natuurbeheerplan voor natuurgebied Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef moet sponswerking verzekeren

  Natuurbeheer

  03/08

  Nieuw natuurbeheerplan voor natuurgebied Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef moet sponswerking verzekeren

  Nieuw natuurbeheerplan voor natuurgebied Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef moet sponswerking verzekeren

  Tijdens het bezoek aan het natuurgebied werd snel duidelijk dat een natuurbeheerplan ook in de praktijk effectief bijdraagt tot de bescherming van zeldzame vegetaties en het leefgebied van vele unieke diersoorten. Bovendien realiseert het ook verbeteringen op vlak van waterhuishouding (blue deal), koolstofopslag (klimaatdoelstellingen) of bescherming van (archeologisch) erfgoed.

  Zo koloniseerden zeldzame plant- en libellensoorten bijvoorbeeld zeer snel enkele heringerichte verdroogde en verwaarloosde vijvers, terwijl deze nieuwe vijvers ook bijdragen aan bijkomende buffering en infiltratie van water. Zo worden niet alleen de gebieden weerbaarder tegen droogte, maar dragen ze ook bij tot de gewenste aanvulling van het grondwater. Op enkele locaties werden weekendhuisjes afgebroken en de gebieden heringericht als bos- of natuurgebied. Daar waar in het verleden Corsicaanse dennenbomen verdwenen, is het gebied natter geworden en wordt hoogwaardigere natuur zoals venige en natte heide teruggevonden.

  Tijdens de opmaak van het natuurbeheerplan werd ook de negatieve impact van de Roosterbeek op het gebied duidelijk. Omwille van piekafvoeren treedt er veel erosie op in de beek, daalt de vispopulatie en worden de omliggende valleien ernstig verdroogd. In samenwerking met de provinciale waterbeheerder, Vlaamse milieumaatschappij en Aquafin wordt momenteel een plan ontwikkeld om deze negatieve impact te voorkomen.

  Het natuurreservaat is vooral gekend voor de grote oppervlaktes met heide, waarvoor 300 schapen worden ingezet om deze te onderhouden.

  Tijdens de inventarisatie van de fauna in het natuurgebied werd zeer duidelijk dat de autostrade E314 die het gebied doorsnijdt een negatieve impact heeft op vele diersoorten zoals ree, wolf of gladde slang. Hoge rasters staan langs de autostrade om het autoverkeer veilig te laten passeren, maar voorkomen ook de uitwisseling van dieren tussen de gebieden. De aanleg van een ecoduct is voorzien voor dit gebied. Een ecoduct is een brug over de autostrade die toelaat dat wilde dieren veilig van het ene gebied naar het andere gebied kunnen migreren.

  Om van dit prachtig gebied te kunnen genieten zorgen de beheerders voor kwalitatieve inrichtingen. Zo liggen er maar liefst zes zeer grote hondenlosloopzones waar honden zonder leiband mogen rondlopen, of werd recent een Multimove-bewegingspad voor de allerkleinsten feestelijk geopend.

  Op vraag van de minister voorziet het nieuwe natuurbeheerplan in een neutrale bosbalans voor het gebied. Er zullen enkel bomen verdwijnen waar dat strikt noodzakelijk is om het veengebied en de sponswerking van Teut-Tenhaagdoorn te garanderen. In en rond het gebied zal elke vierkante meter die wordt gekapt opnieuw worden aangeplant.

  Vanaf vandaag 3 augustus 2021 gaat het natuurbeheerplan in publieke consultatie. Om het beheerplan helder uit te leggen aan de bevolking werd een leeswijzer ontwikkeld die het belang van de verschillende ingrepen benadrukt. Je kan deze raadplegen op www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie.

  Natuurbeheer
  Nieuw natuurbeheerplan voor natuurgebied Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef moet sponswerking verzekeren
  Nieuw natuurbeheerplan voor natuurgebied Teut-Tenhaagdoorn en Kelchterhoef moet sponswerking verzekeren
 • 23/07

  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek

  Natuurbeleving

  23/07

  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek

  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek

  Jaarlijkse traditie

  In 2019 vond de Venetiaanse optocht voor het eerst plaats in Gaasbeek. Bedoeling was om mensen op een andere manier te laten kennismaken met de domeinen van Natuur en Bos. Het was meteen een schot in de roos.

  Hilde Groenweghe, Natuur en Bos: “Het evenement bracht duizenden kijklustigen op de been. De reacties waren zo positief, dat we beslisten er een jaarlijkse traditie van te maken.” 

  Coronaveilige editie

  In 2020 werd de optocht helaas geannuleerd omwille van Corona. Dit jaar kan het evenement terug doorgaan in coronaveilige omstandigheden. Aan de bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen en anderhalve meter afstand te houden tot andere bubbels.  Wie naar de Museumtuin komt om op de foto te gaan met de personages, moet op voorhand reserveren via https://museumtuin.i-reserve.net/. Een ticket voor de Museumtuin kost 5 euro, kinderen mogen gratis binnen. 

  Meer dan dertig personages

  De groep ‘Regards Vénetiens’ uit de provincie Namen zal zondag aanwezig zijn met meer dan dertig personages. De groep neemt jaarlijks deel aan verschillende optochten, zoals in Brugge, het Venetië van het noorden, of in de watertuinen van Annevoie (Les jardins d’Annevoi) tussen Namen en Dinant. Maandenlang werkten ze aan hun nieuwe kostuums, klaar om ook in het Pajottenland bewonderd te worden!

  Meer informatie over het evenement op Facebook.Meer informatie over de domeinen op de website: Park Groenenberg en Museumtuin van Gaasbeek.

  Pers is welkom vanaf 13u30 in kasteel Groenenberg voor interviews.

  Natuurbeleving
  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek
  Venetiaanse maskers keren zondag terug naar domeinen van Groenenberg en Gaasbeek
 • 03/07

  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos

  Natuurbeleving

  03/07

  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos

  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos

  Gezonde lucht tanken in het groen

  Natuur maakt mensen gezonder, dat is bewezen en dat ook sporten goed is voor het lichaam, staat al lang niet meer ter discussie. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de natuur- en sportsector. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.

  “Enkele jaren terug hebben stad Roeselare en Natuur en Bos de handen in elkaar geslagen om hier samen een stadsrandbos te realiseren. Het is één van de beste keuzes die we gemaakt hebben, want meer dan ooit beseffen we allemaal hoe belangrijk het is om natuur in je buurt te hebben. Met de natuurloop bieden we nu de mogelijkheid om in dit gevarieerde groene kader te sporten”, zegt Evy Dewulf, Regiobeheerder bij Natuur en Bos.

  Natuurloop Bergmolenbos

  De natuurloop bestaat uit 2 lussen doorheen het Stadsrandbos van Roeselare. Ter hoogte van de parking aan café de Zilverbergstatie starten zowel de blauwe lus van 3,8 km als de groene lus van 6,4 km.

  Het Bergmolenbos is in volle ontwikkeling en geleidelijk aan worden gronden aangekocht en ingericht als natuur- en bosgebied. In het bos vind je verschillende loofboomsoorten als wilg, els, zomereik en olm. Verschillende struiken en rozensoorten zorgen er voor afwisseling. De aanwezige Kleiputten vormen een ideale zomerverblijfplaats voor vogels als de grasmus en de fitis. In de rietzones broeden de rietgors en roerdomp. Verder beschikt het Bergmolenbos nog over een speelzone en een hoogstamboomgaard.

  Diskgolf en The Masked Runner #VANRSL

  Diskgolf

  Van 3 juli tot 30 september pakt de Stad Roeselare i.s.m. Stadlandschap West-Vlaamse Hart, de provincie West-Vlaanderen en Natuur en Bos ook uit met een diskgolfparcours in het Bergmolenbos.

  Diskgolf is de frisbeevariant van golf. Je speelt echter niet met een club en balletjes, maar je gooit met een frisbee van een werpplaats naar een diskgolfmand. Als de frisbee in de vlucht tegen de loshangende kettingen botst, valt die in de mand. Wandel of loop de groene lus van de natuurloop en ontdek de 6 diskgolfmanden langsheen de route.

  Breng je eigen frisbees mee of ontleen er gratis in Café Zilverbergstatie, Oude Zilverbergstraat 30.

  The Masked Runner #VANRSL

  Vanaf zaterdag 3 juli gaan verschillende bekende Roeselaarse personen totaal onherkenbaar, gedurende 8 weken, één van onze permanente loop- en wandelroutes #VANRSL ontdekken.

  Deze ‘Masked Runners #VANRSL’ kan je ontmaskeren aan de hand van verschillende tips en opdrachten langsheen de route. Een fantastische zomeractiviteit voor het hele gezin! Elke week een nieuwe route om te ontdekken, elke week een nieuwe ‘Masked Runner #VANRSL’ om te ontmaskeren.Tijdens de eerste week gaat ‘leeuw’ op verkenning in het Bergmolenbos. De route en ‘The Masked Runner #VANRSL’ wordt telkens op maandag bekend gemaakt op de Facebookpagina van Visit Roeselare.

  Wil je kans maken op een geschenkpakket t.w.v. 75 euro voor jouw gezin? Neem dan deel aan de wedstrijd via www.zomervanrsl.be!

  ‘Sport in combinatie met beleving versterkt het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners’, zegt Schepen José Debels.

  Sporters beleven meer

  Sporten is gezond, zowel voor de fysieke uithouding als de mentale veerkracht. Voeg er een groene omgeving en een portie natuurbeleving aan toe en je bekomt de ideale balans voor een deugddoende activiteit.

  ‘De herkenbare signalisatie met afstandsaanduidingen tonen jou de weg en motiveren je om door te zetten. Dus trek jouw loopschoenen aan en blijf vooral sporten, want sporters beleven meer, zeker in de natuur’, aldus Jesse Clarysse, consulent Sportieve vrije tijd bij Sport Vlaanderen.

    

  Natuurbeleving
  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos
  Nieuwe natuurloop in het Bergmolenbos
 • 01/07

  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden

  Natuurbeleving

  01/07

  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden

  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden

  Een vuur maken om te koken op kamp blijft steeds toegestaan. Een kampvuur maken in bos -of natuurgebied kan enkel wanneer de risicocode voor natuurbranden groen of geel is en op de voorziene plaatsen. De actuele codes zijn terug te vinden op www.natuurenbos.be/waarschuwingen. Natuurlijk blijven de huidige regels rond het maken van kampvuren steeds gelden. Om een kampvuur te maken buiten bossen (minstens 25 meter) heb je altijd toestemming nodig van de eigenaar of kampuitbater. De gemeentelijke regels kunnen bovendien strenger zijn. Zo kan het zijn dat de burgemeester een toestemming moet verlenen. Informeer je dus steeds goed op voorhand bij de gemeentelijke diensten. Een kampvuur maken op minder dan 25 meter afstand van een bos kan enkel als je daarvoor een specifieke toelating van Natuur en Bos hebt.

  De afspraken voor deze zomer houden in dat zowel een kookvuur als een kampvuur enkel gemaakt mag worden op de daarvoor voorziene plekken. Er mogen geen brandversnellers gebruikt worden en er mogen absoluut geen brandbare materialen in de omgeving aanwezig zijn. Er moeten steeds blusmiddelen voorzien worden en vuur moet altijd met water gedoofd worden na de activiteit.

  “Ik ben in de eerste plaats blij dat kinderen deze zomer terug op kamp kunnen gaan en dat ze zich daar volop zullen kunnen uitleven. Bij een kamp hoort nu eenmaal het buitengevoel. Dat betekent ook koken op een vuur of een kampvuur maken. Als de afspraken en richtlijnen goed gerespecteerd worden, moet dat ook op een veilige manier mogelijk zijn. Ik ben dus blij dat het kampgevoel op die manier helemaal terug zal kunnen zijn, maar roep iedereen ten allen tijde op tot waakzaamheid. Onze natuur is al zo schaars en kwetsbaar, laten we er goed zorg voor dragen” aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

  Natuur en Bos van de Vlaamse overheid ontwikkelde twee handige visuals, die de afspraken voor organisatoren van zomerkampen verduidelijken.

  Natuurbeleving
  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden
  Kook- en kampvuren in bossen en natuurgebieden tijdens zomerkampen kunnen doorgaan onder voorwaarden
 • 01/07

  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes

  Natuurbeheer

  01/07

  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes

  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes

  De grauwe kiekendief is een beschermde roofvogel die in Vlaanderen nog maar zelden broedt. Het is een prachtige roofvogel die zijn nest in open landbouwgebieden maakt als er voldoende voedsel beschikbaar en nestgelegenheid aanwezig is. De grauwe kiekendief eet in het broedseizoen bij voorkeur veldmuizen, veldleeuweriken en andere akkervogeltjes. Vlaanderen mikt in de toekomst op 15 broedparen, dat is  mogelijk als in samenwerking met landbouwers verder inspanningen worden gedaan om het voedselaanbod en nestgelegenheid in de akkerbouwgebieden te verhogen.

  “We pakken de bescherming van de grauwe kiekendief systematisch aan”, zegt minister Zuhal Demir. “Het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief omvat een lijst van acties die we als leidraad gebruiken. Van 2017 tot 2020 hebben het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij mensen en middelen ter beschikking gesteld om het leefgebied van de grauwe kiekendief te verbeteren . In 2018 hadden we 1 broedkoppel en in 2020 waren er 2 nesten in 1 veld en zijn 5 jongen uitgevlogen. Daarnaast zagen we dat ook heel wat andere akkervogels zoals veldleeuwerik erop vooruit gingen en dat andere Natura2000-soorten zoals velduil en blauwe kiekendief mee profiteerden van de maatregelen. We blijven daar in de toekomst verder op inzetten.”

  Soortenbeschermingsprogramma 2 (SBP2)

  Natuur en Bos bereidt in de loop van 2021 een vervolg voor van het soortenprogramma grauwe kiekendief. “Op basis van de ervaringen en de kennis die we de afgelopen periode hebben verzameld, zullen we een verbeterd actieprogramma opmaken”, zegt Dries Gorissen van Natuur en Bos. “De grauwe kiekendief is een indicator van de natuurkwaliteit in ons Vlaamse landschap. Met het tweede soortenbeschermingsplan willen we de oppervlakte aan geschikt leefgebied voor grauwe kiekendief blijven uitbreiden en verbeteren, want dat landschap is ook geschikt voor vele andere akkersoorten. De eerste broedgevallen waren een goed begin, maar wij streven naar die 15 broedparen.”

  Vogelakker

  In 3 kansrijke broedgebieden is sinds 2017 een gebiedscoördinator aan het werk om alle acties te coördineren: in De Moeren in West-Vlaanderen, in de Haspengouwse Leemstreek en in de regio van Peer (Limburg). De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ontwikkelde samen met experten de beheerovereenkomsten ‘vogelakker’ en ‘vogelvoedselgewas wisselteelt’ als leefgebied voor grauwe kiekendief. De bedrijfsplanners van de VLM en de gebiedscoördinator van het Regionaal gingen met die nieuwe beheerovereenkomsten samen de boer op.

  “De vogelakker is een succesformule die we uit Groningen hebben overgenomen en vertaald hebben naar de Vlaamse situatie,” zegt Karolien Michiel van de VLM. “In Nederland deden de vogelakkers de populatie grauwe kiekendieven toenemen van 2 naar 80 broedparen. Een vogelakker bestaat uit luzernestroken afgewisseld met stroken van graan, gras en kruiden. Vogelvoedselgewas wisselteelt is een graanperceel, waarvan jaarlijks de helft opnieuw wordt ingezaaid. Die maatregelen bieden het jaarrond voedsel en dekking aan muizen en verschillende akkervogels, de prooisoorten van de kiekendief.

  We sluiten daarvoor een beheerovereenkomst met de landbouwers die een gepaste vergoeding krijgen. Bovendien is luzerne een eiwitrijk veevoer, een win-win voor landbouw en natuur. Samen met 56 landbouwers werd in totaal 326 hectare kiekendiefvriendelijke maatregelen aangelegd. Door de mix aan maatregelen worden de kansrijke broedgebieden biodiverser en interessanter voor grauwe kiekendief en heel wat andere soorten zoals veldleeuwerik.”

  Teamwerk

  Een team van bedrijfsplanners houdt, samen met de akkervogelwerkgroep, de vinger aan de pols. “De meest kansrijke plekken worden geselecteerd en landbouwers worden begeleid bij de aanleg en het beheer”, aldus VLM-bedrijfsplanner Sven Jardin. “Een eerste vaststelling is daarbij dat met de intrede van de vogelakkers er nu ook een aanzienlijk areaal maatregelen voor akkervogels midden op de kouters zijn komen te liggen, waar ze eigenlijk het grootste effect hebben. Akkervogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart en de zeldzame grauwe gors hebben een voorkeur voor grote open gebieden, maar daar ontbreken vandaag vaak een veilige nestplaats en voldoende insecten om hun jongen groot te brengen in de zomer. De vogelakkers brachten daar alvast een nieuwe dynamiek op gang. Ook in de winter vallen vogelakkers op door indrukwekkende aantallen blauwe en grote zilverreigers en door jagende blauwe kiekendieven en torenvalken. Ze komen daar allemaal voor dezelfde reden: muizen vangen. Inmiddels zijn er in de Leemstreek vogelakkers die al vijf jaar oud zijn. Ze vormen kleine oases van biodiversiteit in het landschap.”

  “Naast de boost die de maatregelen van Plan Kiekendief geven aan tal van verschillende soorten insecten en akkervogels, motiveren deze waarnemingen alle projectpartners om Plan Kiekendief naar een volgend niveau te tillen”, vertelt Kristien Justaert, coördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Vanuit onze lokale organisatie willen wij mee blijven sleutelen aan formules als deze. Op naar een landschap met kiekendieven in Vlaanderen!”

  “Het was een uitstekend idee om de Groningse vogelakkers ook in onze streken uit te rollen”, zegt Remar Erens van de Werkgroep Grauwe Gors. “We spenderen zowel ’s zomers als ‘s winters heel wat uren in het veld en hebben op en rond vogelakkers interessante en hoopvolle dingen zien gebeuren. Met de kennis en praktijkervaring van de voorbije jaren moeten we nu samen met de Vlaamse Landmaatschappij de maatregelen verder perfectioneren, want akkervogelbescherming blijft maatwerk. Een goede opvolging is ook in de toekomst nodig.” In het westen van Vlaanderen zijn het vrijwilligers van Natuurwerkgroep De Kerkuil die de vinger aan de pols houden. Niet ver van de abdij van West-Vleteren vonden zij in 2020 twee nesten grauwe kiekendief die ze met de toestemming van de landbouwers beschermden. Er vlogen toen samen vijf jongen uit. Het is nu uitkijken of daar de kiem wordt gelegd voor een eerste Vlaamse populatie.

  Trotse landbouwers

  “Een groot stuk grond afstaan voor ‘alternatieve landbouw’ was een moeilijk gegeven waar heel wat hersenspinsels aan zijn vooraf gegaan. Achteraf gezien ben ik trots dat ik in dit project ben in gestapt.” zegt Raf Pierlet, een van de eerste landbouwers in Vlaanderen die een vogelakker aanlegde in Hakendover (Tienen). “Er komt heel wat bij kijken in zo’n project. De juiste afspraken zijn dan ook erg belangrijk. Maar met zo’n ploeg waar ieder zijn kwaliteiten en expertise heeft en waar ook landbouwers van nabij worden betrokken ging dat indrukwekkend vlot. Bovendien hebben we allemaal veel bijgeleerd”, vult Kobe Ruell, jonge landbouwer in Boutersem, aan.

  Brochure

  ‘Plan Kiekendief, naar een landschap met kiekendieven in Vlaanderen’ is een brochure waarin alle resultaten van de afgelopen periode 2017-2020 worden besproken. De brochure kan besteld worden, zolang de voorraad strekt, of is downloadbaar op volgende website www.ecopedia.be/dieren/grauwe-kiekendief. Hier vind je ook meer informatie over deze soort.

  Je kan de brochure per post ontvangen door je adres per mail te sturen naar: rosetta.iannicelli@vlaanderen.be.

  Podcast

  Naar aanleiding van het succes en de verlenging van het soortbeschermingsprogramma interviewde vogelkenner en cabaretier Begijn Le Bleu minister van Natuur Zuhal Demir. Beluister hier de podcast Fwiet Fwiet!

  Filmpje

  Bekijk zeker ook het filmpje van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland over het soortbeschermingsprogramma van de grauwe kiekendief.Het soortbeschermingsprogramma komt tot stand dankzij een goede samenwerking met verschillende partners: Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Antea Group, Natuurwerkgroep De Kerkuil, Werkgroep Grauwe Gors, Boerennatuur, Inagro, Natuurpunt, Hubertusvereniging Vlaanderen, verschillende vogelwerkgroepen, enzovoort

  Gefinancierd met steun van de Europese Unie in het kader van het LIFE-programma.

  Natuurbeheer
  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes
  Soortenbescherming grauwe kiekendief: verlengd wegens succes
 • 27/06

  Koppel ooievaarsjongen geringd in Webbekoms Broek

  Natuurbeheer

  27/06

  Koppel ooievaarsjongen geringd in Webbekoms Broek

  Koppel ooievaarsjongen geringd in Webbekoms Broek

  Geduld werd beloond

  Het bezoekerscentrum Webbekoms Broek en Natuur en Bos proberen al enkele jaren ooievaars naar Diest te lokken door ooievaarsnesten te zetten. Dat is nu dus gelukt. Eind 2016 werd er in Diest het eerste ooievaarsnest gezet en twee jaar later kwamen er al twee ooievaars op bezoek. Helaas mislukte de broedpoging. Eind vorig jaar werden nog twee extra ooievaarspalen bijgeplaatst. En deze keer met succes. Op 21 mei verscheen een eerste jong, gevolgd door een tweede enkele dagen later. Dit geslaagde broedgeval mag zeker bijzonder genoemd worden omdat het, buiten de welgekende kolonies van Planckendaal en het Zwin, zelden tot spontane nieuwe bezettingen komt.

  Nu is de tijd aangebroken om de twee geboren jongen te ringen. De timing van de ringronde is cruciaal. Als de jongen te groot zijn, dan vliegen ze al weg. Zijn ze te klein, dan past hun ring nog niet en kunnen ze hem verliezen. Zijn ze precies oud genoeg, dan houden ze zich doodstil, terwijl ze twee ringen krijgen. Een wetenschappelijke voetring zorgt ervoor dat hun geografische verspreiding verder opgevolgd kan worden. In aanwezigheid van regiobeheerder Frank Saey, gedeputeerde Ann Schevenels (provinciedomeinen) en gedeputeerde Bart Nevens (leefmilieu) werden de jongen geringd door middel van een hoogtewerker. Aan de jonge ooievaars werd ook het gebruikelijke peter- en meterschap toegekend.

  “Vanuit het bezoekerscentrum Webbekoms Broek speuren we steeds naar opportuniteiten om de natuur op een aangename en educatieve wijze aan het grote publiek aan te bieden. Vanuit deze invalshoek plaatsten we de eerste ooievaarsnesten. Met succes. Dit jaar is natuurlijk bijzonder. Eindelijk worden er in Vlaams-Brabant weer ooievaars geboren, in een domein met overgangen van pure recreatie over moderne rust- en ontspanningsplaatsen naar een natuurreservaat met daarin in het wild geboren ooievaars”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.

  Life Delta project en Blue Deal

  Vanaf komende zomer staan er heel wat werken gepland in Webbekoms Broek in het kader van een Europees LIFE-project, LIFE Delta. Dit project, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en provincie Vlaams-Brabant, krijgt Europese steun voor zijn bijdrage aan een betere omgeving en biodiversiteit. Het valleisysteem in het Webbekomsbroek zal verder hersteld worden. Dat betekent een forse verbetering van zowel natuurwaarden, recreatie, waterbeheer én waterveiligheid.

  De ooievaar zal, naast vele andere vogel,- planten- en insectensoorten, alvast mee profiteren van de reeds uitgevoerde en nog op stapel staande grootschalige natuurinrichtingswerken in het Broek. De creatie van uitgestrekte wetlands, moerassen en bloemrijke hooilanden in de zogenaamde ‘natte natuur’-sfeer zoals beschreven in de Blue Deal maakt dat de ooievaar enerzijds makkelijker en anderzijds zeker voldoende voedsel zal vinden om zijn kroost groot te krijgen.

  Naast het creëren van een meer natuurlijke waterhuishouding, is het doel ook om de oprukkende verdroging tegen te gaan in de domeinen van Natuur en Bos in Webbekom en Zelem. “Het is een tijdje geleden dat de ooievaar bij mij thuis langskwam”, lacht Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Maar niet alleen voor die soorten is natte natuur van belang. Natte natuur is belangrijk voor ons allemaal. Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van droogte. Met de Blue Deal investeren we enorm in groot- en kleinschalige waterbuffering. De laatste 50 jaar is 75 procent van de natte natuur verdwenen en daar moeten we verandering in brengen door natte natuur aan te maken. Experten bevestigen dat het creëren van extra natte natuur een van de beste manieren is om ons te wapenen tegen droogte en tegelijk meer natuurlijke buffers te hebben voor hevige regenval”.

  Bart Nevens, Vlaams-Brabants gedeputeerde voor leefmilieu en dierenwelzijn, besluit: “In de toekomst zullen er langsheen de Demerloop van de vallei tussen Diest en Aarschot nog meer ooievaarsnesten geplaatst worden om deze aaibare vogelsoort een extra boost te geven”

  Meer info over werken Webbekomsbroek:

  Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Provinciedomein Halve MaanOmer Vanaudenhovelaan 48 - 3290 DiestTel. 013 35 86 58 - webbekomsbroek@vlaams-brabant.be

  Natuurbeheer
  Koppel ooievaarsjongen geringd in Webbekoms Broek
  Koppel ooievaarsjongen geringd in Webbekoms Broek
 • 25/06

  Expo over de Amerikaanse stierkikker in bezoekerscentrum Grote Netewoud

  Natuurbeheer

  25/06

  Expo over de Amerikaanse stierkikker in bezoekerscentrum Grote Netewoud

  Expo over de Amerikaanse stierkikker in bezoekerscentrum Grote Netewoud

  Bestrijding van Amerikaanse stierkikker noodzakelijk

  De Amerikaanse stierkikker is een zeer grote en vraatzuchtige Noord-Amerikaanse kikker die alles eet wat in zijn mond past. Hij eet insecten, kikkers, padden, salamanders en vissen, maar ook kuikens van watervogels en muizen. Door het gebrek aan natuurlijke vijanden vormt hij een grote bedreiging voor onze inheemse kikkers en salamanders. Toch is nog niet iedereen op de hoogte van de schade die de soort aanricht en waarom bestrijding noodzakelijk is.

  Met een kleine expo willen Hogeschool PXL, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur & Bos van de Vlaamse overheid,  Natuurpunt vzw en Provincie Antwerpen iedereen kennis laten maken met de Amerikaanse stierkikker en tonen waarom de bestrijding van die invasieve soort noodzakelijk is en hoe de bestrijding wordt aangepakt.

  “Met het LIFE-3n-Stierkikker project willen we door het uitzetten van steriele kikkers de soort op een duurzame manier bestrijden. Maar we vinden het ook belangrijk dat het grote publiek weet waarom de soort schadelijk is voor onze natuur en waarom de bestrijding nodig is. De expo en stierkikkerwandelingen kunnen ons daarbij helpen.” zegt Alain De Vocht, projectcoördinator van LIFE-3n-stierkikker.  

  Amerikaanse stierkikker in de Grote Nete vallei

  De grootste populatie van Amerikaanse stierkikkers zit in de vallei van de Grote Nete. Deze grote populatie breidt elk jaar zijn leefgebied stroomop- en stroomafwaarts uit. Het bezoekerscentrum Grote Netewoud is dus een ideale locatie voor de  expo (Watermolen 7, Meerhout, bc.grotenetewoud@natuurpunt.be). De expo is tijdens de zomer gratis te bezoeken van dinsdag tot zondag tussen 11 en 18 uur.

  Naast de expo worden er ook nog infowandelingen georganiseerd door de lokale afdeling van Natuurpunt. De eerste geleide stierkikkerwandeling zal doorgaan op zondag 22 augustus en start om 14 uur aan Straalmolen. Voor meer info en om je in te schrijven kan je terecht bij Dirk Geenen (geenen.dirk@skynet.be of 0472 47 96 20). Voorlopig kan je de expo ook combineren met de Route You wandeling in het Griesbroek.

  " Samen met partners willen we iedereen bewust maken van de bijzondere natuur in het Natuurpark Grote Netewoud en informeren over de acties die we ondernemen om die natuur te beschermen.", zegt Wendy Thys, coördinator van het bezoekerscentrum Grote Netewoud.

  Meer weten over het LIFE 3n-Stierkikkerproject?

  Bezoek dan de website www.stierkikker.be of blijf op de hoogte via de sociale media van het project (www.facebook.com/lifestierkikker of www.twitter.com/lifestierkikker).

  Natuurbeheer
  Expo over de Amerikaanse stierkikker in bezoekerscentrum Grote Netewoud
  Expo over de Amerikaanse stierkikker in bezoekerscentrum Grote Netewoud
 • 24/06

  Nieuwe natuurloop in De Pomp - Blakheide - Kolonie

  Natuurbeleving

  24/06

  Nieuwe natuurloop in De Pomp - Blakheide - Kolonie

  Nieuwe natuurloop in De Pomp - Blakheide - Kolonie

  Gezonde lucht tanken in het groen

  Natuur maakt mensen gezonder, dat is bewezen en dat ook sporten goed is voor het lichaam, staat al lang niet meer ter discussie. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de natuur- en sportsector. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.

  “Natuur en Bos biedt iedereen de kans om in een uniek kader te sporten, zeker ook hier in de prachtige domeinen als De Pomp – Blakheide en Kolonie. Dit gevarieerde landschap nodigt uit tot recreëren. Joggers, fietsers en wandelaars kunnen hier volop sporten en genieten in Vlaamse topnatuur. We denken een goed evenwicht gevonden te hebben tussen natuur en recreatie in deze gebieden!”, zegt Hildegarde Quintens, Regiobeheerder bij Natuur en Bos.

  Natuurloop De Pomp - Blakheide - Kolonie

  De natuurloop bestaat uit 3 lussen in verschillende natuurgebieden. De afstanden (4,2 – 5,2 en 6,9) kunnen gecombineerd worden waardoor elke loper er zijn of haar sportieve uitdaging vindt. De natuurgebieden tonen veel verscheidenheid waardoor er heel wat variatie zit in de verschillende parcours.

  Ter hoogte van het speelpleintje Poelberg (Rijkevorsel) start de groene lus van 4,2 km doorheen De Pomp. De blauwe lus van 6,9 km kan je starten vanaf de parking Blakheide (Beerse) of de parking aan de Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ (Merksplas). De rode lus van 5,2 km start dan weer aan Merksplas Kolonie.

  “Alle drie de natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide. Ze strekken zich uit over de gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas. We hopen dat de lopers er tijdens het sporten ook met volle teugen kunnen genieten van de pracht die de natuur hier te bieden heeft”, zegt Nathalie Stoffelen, schepen van sport van de gemeente Rijkevorsel.

  De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput die omgeven wordt door gemengd loofhout en dennenbos. Op de kleiput broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies.

  De Blakheide is een waardevol natuurgebied met naast een grote kleiput (Blak) ook een afwisseling tussen voornamelijk loofbos en een aantal heideveldjes. Natuurinrichtingswerken zorgden er onder andere voor de creatie van open stukken in functie van spontane bosontwikkeling en heideherstel.

  Merksplas kolonie
  Het meer dan 500 ha grote gebied Merksplas Kolonie is op vandaag vooral een plek voor verschillende soorten vogels (o.a. spechten), vleermuizen, insecten en andere bewoners. Kenmerkende dreven, open akkers, vennen en graslanden wisselen elkaar af. Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed.

  “Corona heeft de deuren geopend voor het buitensporten”, aldus Rommy Swinnen, schepen van sport van de gemeente Beerse.

  “Elk van de partners nam een deel van het werk voor haar rekening. Door dit mooi staaltje bovenlokale samenwerking, kunnen we vandaag deze prachtige natuurloop openen waar lopers uit de ruime omgeving hun sporthart kunnen ophalen”, aldus Kris Govers, schepen van sport van de gemeente Merksplas.

  Sporters beleven meer

  Sporten is gezond, zowel voor de fysieke uithouding als de mentale veerkracht. Voeg er een groene omgeving en een portie natuurbeleving aan toe en je bekomt de ideale balans voor een deugddoende activiteit.

  ‘De herkenbare signalisatie met afstandsaanduidingen tonen jou de weg en motiveren je om door te zetten. Dus trek jouw loopschoenen aan en blijf vooral sporten, want sporters beleven meer, zeker in de natuur’, aldus Kris Mertens, consulent Sportieve vrije tijd bij Sport Vlaanderen.

  Natuurbeleving
  Nieuwe natuurloop in De Pomp - Blakheide - Kolonie
  Nieuwe natuurloop in De Pomp - Blakheide - Kolonie
 • 19/06

  Trekveer Oude Schelde Appels klaar voor gebruik

  Natuurbeleving

  19/06

  Trekveer Oude Schelde Appels klaar voor gebruik

  Trekveer Oude Schelde Appels klaar voor gebruik

  “We zijn blij om op een steenworp van het ‘grote’ veer over de Schelde nu ook het trekveer over de Oude Schelde te kunnen voorstellen. Dit op de locatie waar jaren geleden een brug lag die omwille van veiligheidsredenen afgebroken werd. Natuur en Bos is hier dus zeer fier op.”, aldus boswachter Reinhart Cromphout.

  Het houten trekveer brengt je, maximaal met 4 personen tegelijkertijd, naar de andere zijde van de Oude Schelde. Het trekveer is eenvoudig te bedienen. Belangrijk is wel dat het veer een verplaatsingsdoel heeft, en dus geen speeltoestel is.

  Het natuurgebied de Oude Schelde in Appels is een klein maar prachtig gebied dat heel wat wandelaars aantrekt. Je kan er een mooie wandeling maken waar vroeger, voor men in de 19e eeuw de Schelde heeft rechtgetrokken, de Schelde stroomde. Het is een oude Scheldemeander.

  Er is eveneens een interactieve wandeling, waarbij je aan de hand van een aantal QR-codes meer uitleg krijgt over het gebied en zijn geschiedenis. Tijdens deze wandeling kom je ook het trekveer tegen. Je kan genieten van het prachtige zicht over de Oude Schelde en misschien zie je zelfs een bever opduiken tijdens je overvaart!

  Alle info die je te zien krijgt tijdens de wandeling kan je ook terugvinden op de website van Natuur en Bos.

  Natuurbeleving
  Trekveer Oude Schelde Appels klaar voor gebruik
  Trekveer Oude Schelde Appels klaar voor gebruik
 • 15/06

  Boswachtersopleiding zit in de lift

  Natuurbeheer

  15/06

  Boswachtersopleiding zit in de lift

  Boswachtersopleiding zit in de lift

  Al meer dan een jaar werken de meeste Vlamingen verplicht thuis. Met vaak niets anders te doen dan werken en wandelen, herontdekten velen hun liefde voor de natuur. Zo was het ook voor Jasmine Aelvoet (41). “Ik ben boekhouder en was uitgekeken op spreadsheets”, vertelt ze. “Na een toevallig gesprek met de boswachter tijdens een wandeling, ontdekte ik dat er een opleiding bestond om boswachter te worden. En dat het grotendeels online kon. Ik schreef me meteen in.”

  Online uitdaging

  De opleiding tot boswachter bestaat uit een basisjaar Natuurmanagement en een specialisatiejaar boswachter. Dit jaar zijn er 331 cursisten Natuurmanagement, dat is 76% meer t.o.v. de vorige lichting. Jasmine is een van de 102 cursisten die dit jaar de online-opleiding volgt. Inverde, het opleidingscentrum van het Agentschap Natuur en Bos organiseert de opleiding. “Deze opleiding organiseren we als een blended leren-concept. Dat is combinatie van online les, begeleiding op afstand en excursies,” vertelt Sarah Rousseaux, lesgever bij Inverde. De theorie studeren de cursisten met behulp van lesvideo's, quizzen en oefeningen online. “Dat klinkt onpersoonlijk”, vertelt Jasmine. “Maar dat is het niet. Tijdens verschillende live webinars hebben we contact met de lesgever en kunnen we vragen stellen. Er is ook een Facebookgroep waar we uitwisselen met andere cursisten. Ook daar dagen de lesgevers ons uit met interessante artikels en oefeningen.”

  Het eerste jaar van de opleiding eindigde vandaag met een excursie op de Kalmthoutse Heide. “Zelfs een deel van de excursie verliep digitaal”, lacht Sarah Rousseaux. “In kleine groepjes volgden de deelnemers een vast pad. Onderweg activeerden ze filmpjes aan de hand van QR-codes. Zo kregen ze virtueel uitleg en opdrachten.”

  Voor meer informatie over de natuuropleidingen: www.inverde.be/opleidingen.

  Natuurbeheer
  Boswachtersopleiding zit in de lift
  Boswachtersopleiding zit in de lift
 • 14/06

  Rozenfestival Coloma zet Nederland in de kijker

  Natuurbeleving

  14/06

  Rozenfestival Coloma zet Nederland in de kijker

  Rozenfestival Coloma zet Nederland in de kijker

  Tweede editie in Coronatijd

  In 2019 vond het eerste Rozenfestival plaats. Er werd een rozenmarkt gehouden, workshops en lezingen gegeven en er vond een rozenpicknick plaats. Het festival werd goed gesmaakt door het publiek. In 2020 ging het Rozenfestival niet door omwille van Corona. Dit jaar keert het festival terug, met een Coronaveilige editie.

  Gluren bij de buren

  Het jaarthema van het Rozenfestival is Nederland. Een openlucht foto-expo werd opgebouwd rond dit thema en kan je vanaf vandaag bewonderen in en rond de rozentuin. Fotografen van de Leeuwse fotoclub Pixleeuw kregen carte blanche, wat een boeiende kijk op ons buurland opleverde. Een sneak peak vind je in de bijgevoegde foto’s (zie laatste 3 foto’s). De expo kan je tot 20 augustus gratis bezoeken. Aan het kasteel vind je een boekje met het parcours van de expo en een woordje uitleg bij elke foto.

  Lekkernijen tussen de rozen

  Op 27 juni is het duimen voor goed weer, want dan worden de picknickdekens bovengehaald. Geniet met je bubbel van een gezellige picknick tussen de rozen in het park. Picknickmanden kan je vooraf bestellen op www.colomaspl.be en afhalen aan het kasteel tussen 11u en 13u. De manden zitten vol heerlijke streekproducten, aangevuld met enkele Nederlandse lekkernijen. Dat wordt dubbel genieten!

  Meer info over het Rozenfestival vind je op www.rozenfestival.be.

  Natuurbeleving
  Rozenfestival Coloma zet Nederland in de kijker
  Rozenfestival Coloma zet Nederland in de kijker
 • 09/06

  Buggenhoutbos hotspot voor rolstoelgebruikers en personen met dementie

  Natuurbeleving

  09/06

  Buggenhoutbos hotspot voor rolstoelgebruikers en personen met dementie

  Buggenhoutbos hotspot voor rolstoelgebruikers en personen met dementie

  Buggenhoutbos is één van de toegankelijkste bossen in de regio met een groot netwerk van paden. De goede toegankelijkheid voor personen met een beperking en ouderen is reeds gekend bij de bosbezoekers, maar om hen nog meer tegemoet te komen, werd een rolstoel- en dementievriendelijk pad uitgestippeld. Voor rolstoelgebruikers werden de niveauverschillen weggewerkt. Voor mensen met dementie werden voldoende rustpunten met banken voorzien. Daar kunnen ze even tot rust kan komen, is er gelegenheid tot een gesprekje en kunnen ze bewust zintuiglijke belevingsaspecten ervaren zoals kleuren, geuren, geluiden, landschapselementen, de seizoenen, … Het nieuwe pad werd door experten getest en goedgekeurd.

  Aangepaste wandelingen kunnen eenzaamheid bij mensen met dementie en hun mantelzorgers voorkomen. Het is tevens van groot belang hen aan te zetten tot activiteiten buitenshuis om op deze manier het taboe rond dementie te doorbreken en bespreekbaar te maken.

  Het resultaat is een volwaardig traject van 6 kilometer lang, dat je langs heel wat mooie plaatsen in het bos leidt. Zo loop je vanaf de parking op de Kasteelstraat doorheen het jongere aangeplante bos, kom je langs de speelzone Konijnenberg in het oude bosgedeelte en passeer je ook langsheen de begrazingszone. De nieuwe wandelroute is volledig bewegwijzerd.

  Natuurbeleving
  Buggenhoutbos hotspot voor rolstoelgebruikers en personen met dementie
  Buggenhoutbos hotspot voor rolstoelgebruikers en personen met dementie
 • 03/06

  Schotse hooglanders maken Dilbeekse spoorwegberm kopje kleiner

  Natuurbeheer

  03/06

  Schotse hooglanders maken Dilbeekse spoorwegberm kopje kleiner

  Schotse hooglanders maken Dilbeekse spoorwegberm kopje kleiner

  Natuur en Bos kocht in Dilbeek langs het treintraject Brussel-Gent-Oostende enkele percelen aan om ze natuurgericht te ontwikkelen. In overleg met spoorbeheerder Infrabel schakelt het agentschap Schotse hooglanders in om de spoorwegberm tussen Ijsbergstraat en Roomstraat over een afstand van achthonderd meter te beheren. 

  Nieuwe landschapsdynamiek

  Boswachter Tom Brichau: “We werken daarvoor samen met gepassioneerde mensen uit de streek. Ze zochten een geschikte plek om de kudde te laten grazen en de ruige natuur langs de spoorwegberm komt hiervoor perfect in aanmerking. Een prima win-win want hooglanders kunnen goed uit de voeten op hellingen, zijn weinig kieskeurig en eten plantensoorten die andere runderen links laten liggen zoals netels en distels. Ze zorgen al grazend voor nieuwe dynamiek in het landschap met een grote aantrekkingskracht voor zeldzame vogels, zoogdieren en insecten. Hun uitwerpselen doen daar als voedselbron voor planten en sommige dieren nog een schepje bovenop.”

  De hooglanders zullen bij aankomst op maandag 7 juni (tussen 10u45 en 11u15) eerst een maandje acclimatiseren in een weide aan de Ijsbergstraat die toegang geeft tot de spoorwegberm. Daarna gaat de toegangspoort open en kan de kudde zich tot in het najaar ook langs één zijde van de berm uitleven.

  “De hooglanders hebben geen hok en nauwelijks verzorging nodig, zeker omdat het over een kleine kudde gaat op een aanzienlijk stuk grond. Ze redden zich het hele jaar rond op eigen kracht, al bekijken we dit project als een experiment en beslissen we in het najaar naargelang het succes of we hieraan een vervolg kunnen breien.”

  Welkom áchter omheining

  Schotse hooglanders zijn van nature rustig en geraken niet snel overprikkeld in een drukke omgeving met veel mensen en felle bewegingen en geluiden van bijvoorbeeld voorbijrazende treinen.

  “Toch verbieden we de toegang tot het gebied, het blijven natuurlijk wilde dieren die in paniek kunnen geraken als er bijvoorbeeld kinderen op hun aflopen. Het zijn prachtige grote grazers die een enorme aantrekkingskracht uitoefenen, buurtbewoners zijn zeker welkom om ze van achter de omheining te komen bewonderen. Maar houd altijd voldoende afstand en voeder ze nooit.”

  Natuurbeheer
  Schotse hooglanders maken Dilbeekse spoorwegberm kopje kleiner
  Schotse hooglanders maken Dilbeekse spoorwegberm kopje kleiner
 • 20/05

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  20/05

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!

  Life+ project Most-Keiheuvel

  Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd. Zo ook in Most-Keiheuvel. Dit gebied ligt in de vallei van de Grote Nete in de gemeente Balen. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel een droog open landduinengebied is. De landduin van de Keiheuvel vormt samen met het Kempens plateau in Limburg een belangrijk infiltratiegebied. Het water dat hier valt komt in de vallei terug naar boven als grondwater. In De Most wordt dit water zo langs mogelijk vast gehouden om verdroging tegen te gaan. Het aanwezige veen in de bodem werkt hierbij als een spons. Het herstel van dergelijke sponswerking in beekvalleien in essentieel in de strijd tegen verdroging en zal ook verder gezet worden via de Blue Deal.

  Met het Life+ Most-Keiheuvel lag de focus op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde habitattypes zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Hiervoor waren enkele grootschalige ingrepen noodzakelijk. Daarnaast werden enkele zogenaamde vismigratieknelpunten en kreeg het gebied een betere inrichting voor recreatie, met respect voor de natuur (verlenging van rolstoelpad en hondenzone).

  En de resultaten zijn er, het gebied is er voor mens en natuur op vooruit gegaan. Most-Keiheuvel is een natuurlijk insectenhotel voor maar liefst 170 soorten wilde bijen en andere insecten. Dit is de helft van de vastgestelde soorten wilde bijen in België en maakt van Most-Keiheuvel een absoluut topgebied voor hen. Ook zeldzame vissoorten zoals beekprik vinden vlotter hun weg in de bovenlopen van de Grote Nete. Verschillende vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de boompieper zijn toegenomen in aantal. De nieuwe open plekken, ontstaan door het landduinherstel, blijken dus een succes. Ook in het moeras fluiten en roepen de vogels als nooit tevoren. Hier wordt het voorjaar opgeluisterd door de prachtige zang van de blauwborst. Tijdens de voorjaarsnachten weerklinkt het mysterieuze gemekker van de watersnip terug boven het moeras en laten porseleinhoen en waterral zich beter horen dan zien.

  Ook Minister van Natuur, Zuhal Demir is enthousiast: "In Vlaanderen hebben we enorm waardevolle en diverse natuur. In natuurgebied Most-Keiheuvel vind je landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Stuk voor stuk Europees beschermde natuurtypes die we vol overtuiging beschermen en waar nodig herstellen. Deze natuurgebieden zijn immers niet alleen ontzettend mooi om in te wandelen, door ze te herstellen gaan we ook de strijd aan met de klimaatopwarming en gaan we de verdroging van Vlaanderen tegen."

  Life in Balen

  De voorbije 15 jaren waren er al vier verschillende Life-projecten in de natuurgebieden in Balen (Life Grote Nete, Life+ Most-Keiheuvel, Life Grote Netewoud en Life 3n-stierkikker). Die teller kan op 6 komen want er zijn dit jaar opnieuw twee Life projectvoorstellen ingediend die ook van belang zijn voor Most-Keiheuvel. LIFE Atlantic Land Dunes wil de uiterst bedreigde landduinen herstellen tussen Kalmthout en Maaseik. De Keiheuvel is één van de locaties in Vlaanderen waar dit project zal plaats vinden. En Life Alnion richt zich op het herstel van broekbossen en natuurlijke rivier- en vallei-ecosystemen in de valleien van de Grote en De Kleine Nete. Die beslissing over de goedkeuring van deze projecten wordt later dit jaar genomen.

  Meer info

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!
  De Natuur is jarig, leve Natura2000-dag!
 • 17/05

  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma

  Natuurbeheer

  17/05

  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma

  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma

  Naast de internationaal befaamde Rozentuin en het kasteel vormen ook de vijvers in het Park van Coloma een belangrijk historisch onderdeel van dit unieke domein van vijftien hectare. Hun spiegelende wateroppervlakken verhogen de prachtige zichten en de aantrekkingskracht van het park voor de bezoekers. Regiobeheerder Wim De Maeyer: “De kasteelvijver en de kanaalvijver worden gevoed door water van enkele bronnetjes in de buurt dat samen met regen- en dakwater in de vijvers terechtkomt. De laatste slibruiming dateert van zo’n vijfentwintig jaar geleden en de vijvers zijn de laatste jaren sterk onderhevig aan verlanding, zeker door overhangende bomen en struiken die jaarlijks een vracht bladeren in het water doen belanden. Dit zorgde de laatste jaren bij momenten zelfs voor een onfrisse geur. Om ze van verder dichtslibben te vrijwaren en meer zuurstof te geven, gaan we voor een meer dan grondige onderhoudsbeurt.”

  Overlast vermijden

  Dat gebeurt door de vijvers vanaf deze week te laten leeglopen door het debiet ervan tijdelijk aan te passen waarna het slib kan drogen. Om het drogen van dat slib vlot te laten verlopen, is het nodig dat deze werken in het droogste seizoen plaatsvinden. Ter voorbereiding werden vorig voorjaar de vissen op dit openbaar viswater afgevangen en elders in de gemeente uitgezet. Vissen die toch nog door de mazen van het net zijn geglipt zullen ook voor de werken worden verplaatst. Vanaf 21 juni start de firma Heyrman-De Roeck dan met het ruimen en het afvoeren van het slib via de Edouard Rooselaersstraat. Om meer licht in de vijver te krijgen, ondergaan overhangende bomen een grondige snoeibeurt. De ruimings- en afvoerwerken zullen zoveel mogelijk vanuit de vijvers zelf gebeuren om overlast te vermijden.

  Ecologische ‘boost’

  Na het bouwverlof volgt het plaatsen van schanskorven (metalen gaasnet gevuld met steenachtige materialen als oeverbescherming) en putringen. Wim De Maeyer: “De nieuwe schanskorven sluiten aan op de bestaande oeverversteviging. We realiseren daarmee een zone met moerasplanten en riet, goed voor het visbestand. Op enkele andere plaatsen brengen we op de bodem betonnen putringen aan waarin we gele plomp aanplanten, een mooi bloeiende waterplant. De grondige slibruiming en de nieuwe moeras- en waterplanten vormen samen met het selectief snoeien van overhangende bomen één pakket van maatregelen die we uitvoeren om de ecologische waarde van de vijvers een ‘boost’ te geven.”In de loop van augustus moet alles klaar zijn en kunnen de vijvers zich terug vullen. Natuur en Bos zet vervolgens vissen uit zodat vissers er terug hun hengeltje kunnen uitgooien.

  Veiligheid gegarandeerd

  De gemeente Sint-Pieters-Leeuw was al langer vragende partij om de vijvers in het Park van Coloma in alle eer te herstellen. Burgemeester Jan Desmeth: “We zijn verheugd dat Natuur en Bos nu de koe bij de horens vat. Tijdens de uitvoering zorgen we er mee voor dat de veiligheid voor onze parkbezoekers en de toegankelijkheid van het park gegarandeerd blijft. Het werfverkeer zal verplicht in- en uitrijden langs de Rooselaerssstraat, zodat we extra vrachtwagens in het centrum vermijden. Ik kijk alvast uit naar zondag 5 september 2021. Dat is immers de dag dat we opnieuw focusgemeente zijn voor het Gordelfestival waarmee we het park weer als hotspot van het festival in de kijker willen zetten.”

  Meer info over het Park Coloma: www.natuurenbos.be/coloma

  Natuurbeheer
  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma
  Extra zuurstof voor vijvers Park Coloma
 • 17/05

  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt

  Subsidies

  17/05

  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt

  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt

  Vandaag bezocht minister van Natuur Zuhal Demir de Zonhovense campus van zorgvoorziening Ter Heide. Deze ontving in 2019 projectsubsidies Natuur in je Buurt voor de aanleg van een type snoezelbos voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Ze vormden het bestaande bos om en plaatsten belevingselementen om zo prikkelarme en prikkelrijke zones te organiseren voor verschillende doelgroepen. Frank Smits, directeur zorg Ter Heide, vertelt: “In de natuur kunnen onze bewoners tot rust komen. Via verschillende belevingselementen in het snoezelbos kunnen ze genieten van diverse prikkels: van geluiden tot aanraking, trillingen en geuren. Bovendien is het toegankelijk ingericht voor zowel goede stappers als personen in een rolstoel. In het snoezelbos zijn ook bezoekers en buren welkom om te komen wandelen. Zo werken we ook aan inclusie.”

  Alle projecten die in aanmerking komen voor de ondersteuning via Natuur in je Buurt hebben één ding gemeen: het zijn natuuroplossingen. Dat zijn projecten die tegelijkertijd een bijdrage leveren aan meer robuuste natuur en de verhoging van onze biodiversiteit, maar ook maatschappelijke uitdagingen beantwoorden. Dit jaar ligt de focus op het bevorderen van de gezondheid door natuurcontact, het vergroenen van een bebouwde omgeving, het stimuleren van natuurbeleving en het werken aan waterinfiltratie en waterretentie. Belangrijk is dat het initiatief of project tot een netto-toename van de natuuroppervlakte of een verbetering van de bestaande natuurkwaliteit leidt.

  Minister Zuhal Demir: “Tijdens corona hebben we allemaal zelf ervaren dat groene omgevingen leiden tot minder piekeren, minder stress en meer positieve emoties. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van groen ook voor goesting in beweging. Meermaals per jaar lanceren we via Natuur en Bos projectoproepen waarmee we investeren in meer natuur dichtbij de mensen. Zeker als we kunnen zorgen voor een win-win door bijvoorbeeld een samenwerking met een zorginstelling, zullen we vanuit Vlaanderen niet aarzelen”.

  De projectoproep Natuur in je Buurt werd de afgelopen jaren zeer gesmaakt. Ze ondersteunt initiatiefnemers voor kleine en minder kleine projecten die een onmiddellijk verschil kunnen betekenen, zonder daarom heel groots te moeten zijn. De combinatie van het verbeteren van onze natuur en het zorgen voor een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging maakt van deze oproep een succesverhaal dat ik met veel plezier verder ondersteun.”

  Kandidaten kunnen vanaf 1 juni hun project indienen via de website van Natuur en Bos. Op die dag organiseert Natuur en Bos trouwens ook een webinar waar de projectoproep nog eens kort wordt toegelicht en kandidaat-indieners vragen kunnen stellen. De indientermijn loopt tot en met 31 juli. Nadien beraadt een jury zich over de projectvoorstellen. Naar goede gewoonte worden de geselecteerde projecten in de loop van december bekendgemaakt.

  Bijkomende informatie en het reglement is te vinden op de website van Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

  Subsidies
  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt
  Vlaanderen gaat voor extra Natuur in je Buurt
 • 05/05

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Natuurbeheer

  05/05

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen

  Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er zich in Vlaanderen een nieuwe wolf ophoudt. De wolf verscheen duidelijk op camerabeelden en er werd een aangevreten ree-kadaver gevonden. Men vermoedt dat de wolf de voorbije dagen vanuit Nederland afzakte en de grens overstak. Eerste inschatting is dat deze wolf minstens enkele dagen in de omgeving van Brabantse Wal (NL) / Grenspark Kalmthoutse Heide en de daarop aansluitend open gebieden verbleef. 

  Op dit moment weten we nog niet of de wolf een doortrekker is of van plan zich in de regio te vestigen. Natuur en Bos raadt uit voorzorg aan om 's nachts kleinvee veilig te stellen in een stal of achter een elektrische omheining. In de komende periode zal Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de regio verder monitoren en proberen uit te maken of de wolf een blijvertje wordt. Indien hij zich definitief vestigt is er kans dat Vlaanderen binnenkort een tweede wolventerritorium telt. 

  Meer info over de wolf (inzake waarnemingen, preventiemaatregelen en schadeclaims) kan je terugvinden op www.natuurenbos.be/wolf.

  Natuurbeheer
  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen
  Nieuwe wolfwaarneming in Vlaanderen
 • 03/05

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  03/05

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel

  Deze reizende tentoonstelling, die al 20.000 bezoekers trok, werd in 2019 ontwikkeld naar aanleiding van de komst van de wolven in Limburg. Sindsdien is er echter heel wat gewijzigd in de wolvenwereld: Naya is verdwenen, August ontmoette Noëlla en samen kregen ze welpen. Een vernieuwing van de expo was dus aan de orde. Samen met de nieuwe infofolder “Wolven in Vlaanderen” werden ze vandaag in Koersel voorgesteld.

  Vanaf 3 mei kan je de vernieuwde expo komen bezoeken. “We zijn verheugd dat we als eerste de nieuwe expo mogen tentoonstellen”, verklaart Willy Vanlook van Natuurpunt Beringen. “De terugkeer van de wolf is een soort van erkenning door de natuur: deze bijzondere soort apprecieert de kwaliteit van de Zwarte Beek, het aaneengesloten gebied, de vele jaren van intensieve natuurontwikkeling en de constructieve samenwerking met militaire overheid en Natuur en Bos van de Vlaams overheid.” Na de zomer vervolgt de expo zijn Limburgse tour naar de Lieteberg in Zutendaal en de Ijzeren man in Weert.

  Op 3 mei werd de expo officiëel geopend door Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir: “De meeste mensen kennen de wolf als dier uit de sprookjesboeken. Er zijn dan ook veel misverstanden over de wolf en die proberen we hier de wereld uit te helpen. Zo is de wolf van nature mensenschuw. Dat neemt natuurlijk niet weg dat samenleven met de wolf een uitdaging is, maar het kan dankzij de verschillende maatregelen op het terrein. Voor het eerst in 150 jaar hebben we zelfs jonge welpjes in Limburg. In deze expo vertellen we het levensverhaal van ‘onze wolven’ én dat op een laagdrempelige manier zodat ook schoolklassen er van kunnen genieten”.

  Voor Jong en Oud

  De informatieve expo zet vooral in op interactie, waardoor de tentoonstelling uitermate geschikt is voor kinderen. De expo speelt in op interessante aspecten zoals het eetpatroon en het gedrag van het dier. Maar ook volwassen bezoekers zullen zich niet vervelen. Zo verklaart de expo waarom Limburg geschikt is als leefgebied voor de wolven. Veehouders leren dan weer hoe ze hun vee het best kunnen beschermen en kunnen een wolfproof raster opgesteld zien. Met vragen over hoe ze hun vee het best beschermen kunnen ze terecht bij het Wolf Fencing Team Belgium. “De wolf zal niet meer weggaan uit Limburg, zoveel is duidelijk. Het is dan ook heel belangrijk dat we leren om samen te leven met de wolf. Daarom blijven we als provincie investeren in deze expo én in educatie voor de Limburgse scholen”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur.

  Wolf Roger in de kijker

  Pronkstuk van de expo is Roger, de wolf die in maart 2018 in Opoeteren werd aangereden. Hij werd opgezet door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Er zijn ook plannen om de twee aangereden welpen op te zetten. De expo ‘Wolven in Limburg’ is gratis toegankelijk en kan individueel of in groep bezocht worden. Rondleidingen of bezoeken kunnen worden aangevraagd via zwartebeek@natuurpunt.be. Voor scholen worden er gegidste rondleidingen voorzien. Alle info hierover is terug te vinden op www.dewatersnip.be. De expo is te bezoeken volgens de geldende coronamaatregelen.

  Deze expo is een initiatief van verschillende partners: Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de natuurgebieden Duinengordel als noordelijk deel van het Nationaal Park Hoge Kempen, Bosland en Kempen-Broek, het Provinciaal Natuurcentrum en Provincie Limburg.

  • Waar: Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen – Koersel
  • Wanneer: 3 mei tot 30 juni
  • Openingsdagen: woensdag, zaterdag en zondag van 13u-17u
  • Gratis toegang
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Scholen en andere groepen dienen te reserveren onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

  Meer info over de wolf en de nieuwe folder: www.natuurenbos.be/wolven.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel
  Vernieuwde “Pop-Up Expo Wolven in Limburg” start in Koersel
 • 29/04

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil samen met landbouwers bedreigde broedvogelsoorten beter beschermen

  Subsidies

  29/04

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil samen met landbouwers bedreigde broedvogelsoorten beter beschermen

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil samen met landbouwers bedreigde broedvogelsoorten beter beschermen

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Het is bekend dat een aantal vogelsoorten die op landbouwgronden broeden het moeilijk hebben. Als we hun nesten of pas uitgebroede jongen niet beschermen, dan lopen ze een groot risico om weggemaaid te worden tijdens maai- of oogstwerkzaamheden. Deze vogelsoorten vervullen een belangrijke rol in het ecologisch evenwicht in het buitengebied, en dat is uiteindelijk ook belangrijk voor onze landbouwsector en de landbouwers zelf. Daarom doe ik aan alle landbouwers een warme oproep om de handen in elkaar te slaan. Als ze zo’n broedgeval op hun percelen waarnemen en het maaien even uit te stellen, helpen ze onze natuur en biodiversiteit enorm vooruit.”

  Help mee onze stakkers van de akkers

  Vaak houden vrijwilligers van natuurverenigingen deze broedgevallen in het oog en contacteren ze de landbouwers. Nam jij zelf zo’n broedgeval op een landbouwperceel waar? Dan kan je altijd naar de landbouwer stappen en hem helpen overtuigen om deze zeldzame vogelsoort via deze compensatiesteun te beschermen.

  Alle info over de voorwaarden en het aanvragen van de compensatiesteun vind je terug via www.natuurenbos.be/compensatiesteun-bescherming-nesten-en-jongen-broedvogels.

  Subsidies
  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil samen met landbouwers bedreigde broedvogelsoorten beter beschermen
  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir wil samen met landbouwers bedreigde broedvogelsoorten beter beschermen
 • 25/04

  Heropening “wandelen met wielen” in Pelt

  Natuurbeleving

  25/04

  Heropening “wandelen met wielen” in Pelt

  Heropening “wandelen met wielen” in Pelt

  Het doel van het project ‘Wandelen met wielen’ in de Gortenstraat was en is nog steeds dat mensen in een rolstoel er samen met familie en vrienden kunnen genieten van de gezonde boslucht. ‘De toegankelijkheid tot deze nabije, groene omgeving betekent voor veel van onze zorggebruikers een beduidende meerwaarde voor hun kwaliteit van leven. De creatieve her-opwaardering van deze ontmoetingsplek garandeert deze troef op lange termijn.’ aldus Kim Celis, algemeen directeur van De Klimroos.

  Om het wandelpad opnieuw aantrekkelijk en kindvriendelijk te maken, werd het opgefrist met een aantal nieuwe elementen en verse aanplantingen. Voortaan vind je er een vlinder- en insectenvriendelijke pluktuin met bessen, noten en vruchten, en een veldje waar Kubb of petanque gespeeld kan worden. Achteraan vind je dé eye-catcher van het pad: een parasolvormig afdak boven een picknicktafel met een speciale plaats voor rolstoelen.

  Her en der werden nieuwe zitbanken geplaatst en vind je er een natuurlijk speelweefsel met boomstammen en stappalen. Dit maakt het pad ook aantrekkelijk voor de jongste bezoekers. Burgemeester Frank Smeets: “De gemeente heeft hier samen met Natuur en Bos 70 000 euro in geïnvesteerd. Voor een zorggemeente als Pelt zijn dergelijke projecten vanzelfsprekend, we willen iedereen de kans bieden om zich in de buitenlucht te ontspannen.”

  De volgende jaren worden er ook diverse fototentoonstellingen georganiseerd zodat de cultuurliefhebber er van kunst én rust kan genieten. De eerste tentoonstelling heet ‘Buitengewone zorg, Natuurlijk.’ Deze kwam tot stand door een samenwerking tussen De Klimroos en Lens op de Mens. Je kunt ze vanaf nu vrij bezoeken.

  Bij de ingang van het wandelpad staat een kunstwerk van Linda Boonen. Dit werd onthuld door Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Toegankelijke natuur is één zaak, toegankelijke natuur voor alle Vlamingen is nog iets anders. Dankzij mijn vorige functie als federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen besef ik als geen ander dat toegankelijkheid voor sommigen erg uitdagend is. Voor mij is het dan ook de logica zelve dat ook mensen met een handicap met zo weinig mogelijk drempels geconfronteerd worden als ze willen genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Dat de gemeente en Natuur en Bos daarvoor in Pelt de handen in elkaar slaan juich ik dan ook enorm toe”.

  Natuurbeleving
  Heropening “wandelen met wielen” in Pelt
  Heropening “wandelen met wielen” in Pelt
 • 25/04

  Op bezoek bij de bosgeesten in speelbos Driegoten

  Natuurbeleving

  25/04

  Op bezoek bij de bosgeesten in speelbos Driegoten

  Op bezoek bij de bosgeesten in speelbos Driegoten

  Driegoten is een bos van 1,4 hectare naast de Schelde in Hamme. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de gemeente Hamme en Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) sloegen de voorbije maanden de handen in elkaar om er een veilige en inspirerende speelplek van te maken. Ann Sels, medewerkster bij RLSD en experte in speelnatuur, werkte daarvoor een concept uit dat vooral ruimte biedt voor verbeelding en creativiteit. “In plaats van de klassieke speeltoestellen vinden kinderen in Driegoten ruimte om zelf hun spel in te vullen. Denk maar aan open plekken, kuilen en materialen om kampen mee te bouwen.”

  Kunst met de kettingzaag

  Driegoten is vrij toegankelijk. Via een sprookjesachtige toegangspoort kom je er binnen. In het bos loop je verschillende statige bosgeesten tegen het lijf. Ze zijn het werk van Koen Vandewalle, arbeider bij Natuur en Bos. Onder de naam Carving Koen maakt hij verrassend gedetailleerde houtsculpturen met behulp van een kettingzaag. Tot rust komen kan in de verhalenkring of op de ligbank.

  Vandaag kreeg Driegoten een passende inwijding. Leden van de Scouts en Gidsen van Hamme trokken het speelbos in om de bosgeesten op te sporen en de speelmogelijkheden grondig uit te testen – coronaproof natuurlijk.

  Een jong speelbos

  “Driegoten is nog een vrij jong bos vol inheemse soorten”, vertelt Veerle Campens, projectleider bij Natuur en Bos. “Er is veel ondergroei en reliëf aanwezig, wat een ideaal speelterrein vormt. Deze winter hebben onze mensen er voor de veiligheid de dode takken gesnoeid. Die hebben ze verzaagd tot de ideale lengte om schuilplaatsen of kampen mee te bouwen.”

  Het speelbos maakt deel uit van het grotere domeinbos van Natuur en Bos, maar werd daarvan afgescheiden door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied de Bunt in het kader van het Sigmaplan. Driegoten viel buiten het gebied dat nodig is om water te bufferen: een mooie kans om een speelbos in te richten waar kinderen zich veilig kunnen uitleven.

  Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van onze getijdenrivieren en geeft waardevolle getijdennatuur een boost. Dat gebeurt hier met steun van het Europese project LIFE Sparc. Speelbos Driegoten ligt vlak bij de veerdienst naar Weert en het infopunt Durmevallei van het Sigmaplan. Dat maakt het een ideale locatie voor een vlot bereikbaar speelbos.

  Natuurbeleving
  Op bezoek bij de bosgeesten in speelbos Driegoten
  Op bezoek bij de bosgeesten in speelbos Driegoten
 • 22/04

  Kravaalbos breidt uit met 11 hectare en wordt meer toegankelijk

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  22/04

  Kravaalbos breidt uit met 11 hectare en wordt meer toegankelijk

  Kravaalbos breidt uit met 11 hectare en wordt meer toegankelijk

  Enkele percelen in en rond het Kravaalbos kwamen onlangs te koop te staan. In totaal gaat het om zo’n 11 hectare, verspreid over bos-, natuur-, agrarisch-, en woongebied. Als een private partij die percelen zou aankopen, dan zouden al deze gronden ontoegankelijk blijven voor het grote publiek.

  De gemeente Asse, het Vlaamse Randfonds van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos sloegen de handen in elkaar om de 11 hectare aan te kopen. Het totale kostenplaatje van de aankoop bedraagt zo’n 1,3 miljoen euro en wordt gezamenlijk door de partners gefinancierd. Dankzij deze aankoop worden al deze gronden publiek toegankelijk. In totaal zal zo ruim 40 hectare Kravaalbos voor het publiek toegankelijk worden. Dat is bijna de helft van dit unieke loofbos.

  Onthaalpoort naar natuurbeleving

  Uit een bevraging bleek dat in Asse – in de Vlaamse Groene Rand op een boogscheut van Brussel - een sterke nood bestaat aan extra toegankelijk groen. Burgemeester Koen Van Elsen: “Wandelaars en fietsers vinden steeds meer de weg naar het Kravaalbos. Met het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ spelen we daarop in door te focussen op landschapsbeleving voor recreanten en toeristen. Deze aankoop geeft hieraan een enorme boost. We willen onze inwoners actief betrekken bij de inrichtings- en verdere uitbreidingsplannen van het gebied. Daarvoor starten we de komende maanden een participatieproces op. Bij die inrichting past ook een laagdrempelige onthaalpoort met infoborden, fietsenstallingen en bijkomende trage wegen. Aan de onthaalpoort kunnen we informatie geven over het Kravaalbos en je op weg zetten voor een halve dagtocht door een prachtig open landschap naar een ander gemeentebos, het Kartelobos of naar Putberg, Wolfrot en Boekfos, gebieden in ontwikkeling in kader van de Groene Rand rond Asse.”

  “Vroeger waren we vooral bezig met het behoud van het bestaande groen in onze Vlaamse Rand, maar nu gaan we veel offensiever te werk”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “We behouden groen én we zorgen voor extra groen. Met deze aankoop komen er een pak bomen bij en wordt het gebied meer toegankelijk voor iedereen”.

  Kravaalbos als topdomein

  Het Kravaalbos is een restant van het vroegere Kolenwoud waartoe ooit ook het Zoniënwoud en het Hallerbos behoorden. Dankzij deze aankoop breidt de totale oppervlakte van het bos tot zo’n 90 hectare uit. Ook Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir is verheugd, de aankoop past ook mooi in het plaatje van de doelstelling van de Vlaamse regering om tegen 2024 Vlaanderen 4.000 hectare bos rijker te maken: “Vlaanderen kiest resoluut voor meer openbaar bos. Deze gezamenlijke aankoop geeft aan dat die ambitie breed gedragen is en dat mijn betrokken administratie – dan spreek ik over de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos - de nodige competentie en wendbaarheid heeft om een complex dossier als deze aankoop op minder dan zes weken rond te krijgen. We willen de lat zowel voor de belevingswaarde als voor de biodiversiteit en de duurzaamheid heel hoog leggen. Met zijn oude loofbomen, brongebied van de Leibeek, schitterende voorjaarflora en deze geplande uitbreidingen past het Kravaalbos meer en meer in het rijtje van topdomeinen in de brede Vlaamse Rand, zoals het Zoniënwoud, het Hallerbos en het Park van Gaasbeek.”

  Deze aankoop past in het gemeentelijk speerpunt “Koning Fiets”. De focus op de trage weggebruiker staat – behalve voor zachte mobiliteit – immers ook symbool voor o.a. speelbossen en natuurgebieden.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Kravaalbos breidt uit met 11 hectare en wordt meer toegankelijk
  Kravaalbos breidt uit met 11 hectare en wordt meer toegankelijk
 • 20/04

  Webinar oproep Vlaamse Parken

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  20/04

  Webinar oproep Vlaamse Parken

  Webinar oproep Vlaamse Parken

  Op vrijdag 30 april (9u30-12u) organiseren de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos een webinar waarin wordt ingegaan op de oproepen 'Nationale Parken Vlaanderen' en 'Landschapsparken'. 

  Het beleidskader, de oproep- en de selectiefase en het begeleidingstraject komen tijdens dit online event aan bod.

  Inschrijven voor dit webinar gebeurt via onderstaande link. Na inschrijven wordt een vergaderverzoek voor dit webinar bezorgd.

   

   

   

   

   

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Webinar oproep Vlaamse Parken
  Webinar oproep Vlaamse Parken
 • 19/04

  Vlaanderen maakt ruimte voor natuur: start zoektocht naar drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  19/04

  Vlaanderen maakt ruimte voor natuur: start zoektocht naar drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken

  Vlaanderen maakt ruimte voor natuur: start zoektocht naar drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken

  Een stelsel van Nationale Parken en Landschapsparken

  Nationale parken zijn echte kwaliteitslabels voor biodiverse natuurgebieden. Bovendien zijn ze een echte motor voor het toerisme en de streekontwikkeling. Het Nationaal Park Hoge Kempen is daar een goed voorbeeld van en is met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar een waar aantrekkingspool voor zij die op zoek zijn naar een authentieke natuurbeleving. Vlaanderen gaat nu op zoek naar drie extra Nationale parken bovenop het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg en, helemaal nieuw, ook 3 landschapsparken.

  Bij de Nationale Parken Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. “Als we nog één compromis moeten maken over natuur in Vlaanderen, is het wel dat er over natuur nauwelijks nog compromissen te maken zijn. En is er geen betere manier om dat te doen dan door de Nationale parken en Landschapsparken uit te bouwen. Natuur is geen opsmuk in het Vlaams beleid. Het staat centraal in het beleid. Stellingen dat Vlaanderen hiervoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We gaan ruimte maken! Voor onszelf en voor de volgende generaties”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

  Vlaanderen heeft prachtige natuurgebieden en heeft de ambitie om die nu ook te verankeren in een handvol Nationale Parken met internationale uitstraling. Deze gebieden, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten worden, dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen

  Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. “In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand. Historische gebouwen, sites en landschappen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving, ze laten zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is daarom van belang om zorg te dragen voor deze sites en ze op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties. Ze blijven het verhaal vertellen van een dorp, een stad, een natie. Erfgoed is van belang voor de toekomst van Vlaanderen, voor het debat over identiteit en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt. Daarom speelt ook erfgoed een belangrijke rol in deze Landschapsparken”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

  De ministers kondigden hun zoektocht aan bij de Mechelse Heide, toegangspoort tot het Nationale Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Ze werden ontvangen door Gedeputeerde voor Natuur Bert Lambrechts, die als voorzitter van de Regionale Landschappen in deze provincie tevreden is dat het Limburgse werk op het terrein navolging zal krijgen in de rest van Vlaanderen.

  Zowel de Nationale Parken Vlaanderen als de Landschapsparken hebben als doel om zowel lokale inwoners als binnen- en buitenlandse toeristen een unieke beleving van de natuur, het landschap en de streek te bieden. “Een Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark wordt op die manier een motor voor streekontwikkeling via toeristische ontwikkeling, werkgelegenheid en zowel publieke als private investeringen”, zegt Demir.

  Samenwerking

  Dankzij dit nieuwe kader kan hopelijk een interessante dynamiek op gang gebracht worden tussen de reeds aanwezige samenwerkingsverbanden binnen een regio. De gebiedserkenningen zijn bij uitstek een stimulerend instrument dat natuurverenigingen, private landgoedeigenaars en overheden samenbrengt om gezamenlijk aan de slag te gaan met de natuur en het landschap binnen een regio.

  De financiering van Nationale Parken Vlaanderen en Landschapsparken toont de uitstekende samenwerking tussen diverse Vlaamse Overheden. Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend Erfgoed slaan de handen in elkaar voor lange termijn samenwerking om het Vlaams Parkenbeleid te coördineren en te financieren. “Met dit project bewijzen we dat samenwerken loont. Laat dit een inspirerende voorbode zijn voor nog meer gezamenlijke realisaties in Vlaanderen”, aldus minister Demir.

  Kandidaturen

  Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerde samenwerkingsverbanden intekenen op de open oproep voor Nationale Parken en Landschapsparken. Deze open oproep is slechts een begin. Kandidaten kunnen tot 15 september 2021 een conceptnota indienen, waarna een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordelen. Enkel de gebiedscoalities die in een conceptnota voldoende kwaliteit tonen, kunnen instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en operationeel plan.

  “De kandidaten ontvangen hiervoor ook een financiële steun van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door een jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark”, besluit Demir.

  Via deze link kunnen informatiefilmpjes gedownload worden (ondertiteld en niet-ondertitelde versie).

  Voorwaarden Nationale Parken en Landschapsparken

  • Nationaal Park Vlaanderen:
   • Minimaal 5000ha groot (natuurkern) bij aanvang, doorgroei binnen 20 jaar naar 10 000ha natuurkern
   • Onderscheidende en unieke natuurwaarde en natuurkwaliteit
   • 50% van het gebied heeft na 10 jaar de reservaatstatus, na 20 jaar is dat minimaal 75%.
   • >50% van de natuurkern is biologisch waardevol of zeer waardevol volgens de BWK (Biologische Waarderingskaart)
   • Het gebied heeft een unieke belevingswaarde en internationale uitstraling
   • Het gebied biedt kansen om toeristisch ontsloten te worden met respect voor de draagkracht van de natuurwaarden.
  • Landschapsparken
   • Minimaal 10 000ha groot.
   • Een logisch en dynamisch landschappelijk geheel vormen
   • Minstens 35% van het gebied is landschappelijk erfgoed
   • Minstens 70% is open ruimte
   • Een hoge mate van verwevenheid tussen landbouw en natuur
   • Minstens 15% moet natuur zijn (SBZ, VEN, groene bestemmingen)
   • Het gebied heeft een unieke belevingswaarde en internationale uitstraling

  Meer info: www.natuurenbos.be/vlaamseparken

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Vlaanderen maakt ruimte voor natuur: start zoektocht naar drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken
  Vlaanderen maakt ruimte voor natuur: start zoektocht naar drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken
 • 06/04

  Deel van de ‘Sahara’ van het Westhoekreservaat hersteld

  Natuurbeheer

  06/04

  Deel van de ‘Sahara’ van het Westhoekreservaat hersteld

  Deel van de ‘Sahara’ van het Westhoekreservaat hersteld

  Het natuurreservaat De Westhoek in De Panne is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust. Duinen met helmgras wisselen elkaar af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Het grote centraal loopduin, ook wel bekend als de Sahara van De Panne was één van de meest uitgestrekte stuifduinen van West-Europa. Helaas groeit het duinengebied sinds de laatste eeuwwisseling meer en meer dicht met helmgras en duindoorn. Hierdoor verdwijnt de zandverstuivingsdynamiek en verliest het ooit zo gevarieerde duinenlandschap in de Sahara zijn oorspronkelijke en rijke fauna en flora.

  Tot het einde van vorige eeuw was ‘de Sahara’ van het Westhoekreservaat een zeer uitgestrekte zandvlakte. De verstuiving deed zich vroeger voor over de landsgrens heen en strekte zich uit van Duinkerke tot Westende. Halfweg de vorige eeuw omvatte het loopduingebied van de Westhoek ongeveer 100 hectare kaal zand. In 2020 bleef daar nog maar amper 10 hectare kaal zand van over, verspreid over verschillende plekken in het voormalige loopduingebied van de Westhoek. De oorzaken hiervan liggen hoofdzakelijk bij de mens. De klimaatwijziging en stikstofdepositie bevorderen het kiemen en de groei van helmgras en duindoorn. Toegenomen infrastructuur en bebouwing, samen met aanplantingen, vormen bovendien een barrière voor het stuivende zand.

  Dit is een spijtige zaak voor de biodiversiteit. Zandverstuiving is als het ware de motor voor een vitaal en gevarieerd duinenlandschap boordevol planten, dieren en paddenstoelen. Onder invloed van de wind worden verschillende soorten duinen gevormd: witte duinen, paraboolduinen met vochtige duinpannes, grijze duinen,… Elk duintype biedt een waardevol leefgebied voor heel wat bijzondere planten, dieren en paddenstoelen. Soorten als de bastaardzandloopkever, strandzandloopkever, gestreepte muisspin, duinfranjehoed, duinveldridderzwam, geel zonneroosje, heivlinder, rugstreeppad,.. hebben hier allen baat bij.

  Natuur en Bos laat daarom het zand opnieuw stuiven in dit natuurreservaat! In kader van het Interreg project VEDETTE (= voor een duurzaam eco-toeristisch territorium) werd tussen september 2020 en maart 2021 ongeveer 7 hectare van het voormalige loopduin van het Westhoekreservaat vegetatievrij gemaakt. Op 4 oktober 2020 gaf minister Demir het startschot van die werken, en voerde er de eerste ‘kraansteek’ uit. Enkele maanden later zijn deze werken er succesvol afgerond. Een meerjarige monitoringsstudie moet nu de komende vijf jaar uitwijzen hoe succesvol dit duinherstel is, en moet aanbevelingen geven over waar eventuele aanpassingen moeten gebeuren. Een gepast nabeheer wordt ook voorzien.

  Meer weten?

  Natuurbeheer
  Deel van de ‘Sahara’ van het Westhoekreservaat hersteld
  Deel van de ‘Sahara’ van het Westhoekreservaat hersteld
 • 28/03

  Nieuwe natuurloop in het Parkbos

  Natuurbeleving

  28/03

  Nieuwe natuurloop in het Parkbos

  Nieuwe natuurloop in het Parkbos

  Gezonde lucht tanken in het groen

  Natuur maakt mensen gezonder, dat is bewezen en dat ook sporten goed is voor het lichaam, staat al lang niet meer ter discussie. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi resultaat van de samenwerking tussen de natuur- en sportsector. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.

  ‘In het Parkbos loop je door een mooi en gevarieerd landschap. Je doorkruist bossen, statige dreven en open terrein’, zegt Tom Embo, Directeur Natuurinvest bij Natuur en Bos.

  Natuurloop Parkbos

  Met een parcours van 4, 5,3 of 11,7 km vindt elke loper er zijn of haar sportieve uitdaging. En dat midden in het mooie decor van het Parkbos Vanaf de onthaalpoort Grand Noble start de groene lus van 4 km. Ter hoogte van de ingang ter hoogte van de Polderdreef start de blauwe lus van 5,3 km. De lus van 11,7 km kan je zowel starten aan de onthaalpoort Grand Noble als aan de onthaalpoort ter hoogte van de Polderdreef. Start je aan de Polderdreef, vlak bij de N60 (De Pinte) dan volg je de zwarte pijlen; doe je dat aan Grand Noble (Kortrijksesteenweg thv 1175, Sint-Denijs-Westrem) volg dan de rode pijlen.

  Het Parkbos telt niet minder dan 10 kastelen met bijhorende parken. Bossen, imposante dreven en knotbomenrijen karakteriseren er het landschap. Ook jonge bosaanplantingen en kruidenrijke begrazingszones maken het een groene stadslong. Bijzonder is de drevenstructuur in deelgebied Scheldevelde. Van aan de poort van het kasteel Scheldevelde waaieren zeven dreven uit over het landschap. Iets verderop vind je de Zevenster, een centraal punt waar zeven dreven samenkomen.

  ‘Als stad vinden we het belangrijk om te blijven investeren in voldoende, bewegwijzerde loopparcours‘, aldus sportschepen Sofie Bracke van de stad Gent. De goede samenwerking van alle partijen voor dit nieuwe parcours past ook helemaal in ons beleid.”

  ‘De betrokkenheid van Joggingclub De Pinte bij het uitstippelen van het parcours bleek zeer waardevol’. Ze zullen – samen met de vele bezoekers van het Parkbos - alvast gretig gebruik kunnen maken van dit nieuwe loopaanbod. Bovendien zagen we in de huidige coronatijden het aantal joggers in het Parkbos toenemen, vult schepen Kristof Agache van De Pinte aan.

  Sporters beleven meer

  Sporten is gezond, zowel voor de fysieke uithouding als de mentale veerkracht. Voeg er een groene omgeving en een portie natuurbeleving aan toe en je bekomt de ideale balans voor een deugddoende activiteit.

  ‘De herkenbare signalisatie met afstandsaanduidingen tonen jou de weg en motiveren je om door te zetten. Dus trek jouw loopschoenen aan en blijf vooral sporten, want sporters beleven meer, zeker in de natuur’, aldus Philippe Van de Velde van de afdeling sportpromotie bij Sport Vlaanderen.

  Natuurbeleving
  Nieuwe natuurloop in het Parkbos
  Nieuwe natuurloop in het Parkbos
 • 25/03

  De natuur is momenteel één grote kraamkliniek. Draag er zorg voor. Hou uw hond aan de leiband en blijf op de paden.

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  25/03

  De natuur is momenteel één grote kraamkliniek. Draag er zorg voor. Hou uw hond aan de leiband en blijf op de paden.

  De natuur is momenteel één grote kraamkliniek. Draag er zorg voor. Hou uw hond aan de leiband en blijf op de paden.

  Bescherm de natuur

  Vooral in de lente is de natuur erg kwetsbaar. Ze is dan één grote kraamkliniek. Een groot deel van het leven in de natuur speelt zich laag tegen de grond af. Daar vind je broedende vogels, kleine zoogdieren, … en ook reekalfjes. Rondsnuffelende honden die van het pad gaan, kunnen de dieren in hun rust opschrikken. Sommige dieren lopen zich uit angst letterlijk te pletter, raken gekwetst of worden zelfs gedood. Elk jaar sterven er bovendien verschillende dieren omdat ze doodgebeten worden door een loslopende hond.  Soms is de schade die een loslopende hond aanricht niet zichtbaar. Het geurspoor dat een hond achterlaat, maakt dieren die er mee in aanraking komen angstig. Wanneer een reekalf in aanraking komt met een hond, bestaat de kans dat het ouderdier het jonge dier achterlaat, waardoor het verhongert en sterft. 

  Bescherm andere bezoekers

  Iedereen wil van de natuur genieten, met of zonder hond. Hondeneigenaars gaan er vaak van uit dat hun hond lief en trouw is en geen gevaar of bedreiging vormt. Wellicht is dat in vele gevallen ook zo, maar een dier is nooit 100 % voorspelbaar. Een hond kan opschrikken en onverwacht reageren. Andere bezoekers appreciëren het meestal ook niet als ze besprongen, aangeraakt of achtervolgd worden door een hond.

  Bescherm je hond

  Wist je dat een loslopende hond zélf gevaar loopt? Hij kan aangevallen worden door een everzwijn of geïnfecteerd worden met parasieten die in het struikgewas schuilen. Denk maar aan teken. Of de straat op rennen met alle gevolgen van dien. Daarom, ook hier, in het belang van de veiligheid van je hond: ‘Honden aan de lijn, ’t zal wel zijn.’

  20 seconden snuffelen staat gelijk aan een uurtje flink doorstappen

  Ja, maar mijn hond moet zich toch eens goed kunnen uitleven? Een veelgehoorde bezorgdheid van hondeneigenaars. Maar ook aan de lijn kunnen een hond en het baasje zich uitleven. Laat je hond niet enkel uit omdat het moet voor een kakske, maar doe samen iets leuks. En wil je je hond toch vrij laten rondlopen, dan kan dat nog altijd in een van de hondenlosloopzones.

  Samen voor een mooie lente. Doe jij ook mee?

  “Het voorbije jaar hebben heel wat mensen de natuur in eigen streek ontdekt. Dat is een goede zaak. Maar het stijgend aantal bezoekers heeft ook de druk op onze natuur sterk verhoogd. De natuur is kwetsbaar, zeker in de lente. Daarom is het van belang dat iedereen de afspraken in onze parken, bossen en natuurgebieden opvolgt,” aldus minister van Natuur Zuhal Demir

  Blijf op de paden, zo zorgen we voor enige rust voor alle planten en dieren in die natuur. Creëer als fietser of wandelaar geen extra sluippaadjes. Neem afval terug mee naar huis en maak geen overbodig lawaai. En wees hoffelijk voor elkaar: de natuur is er voor iedereen.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  De natuur is momenteel één grote kraamkliniek. Draag er zorg voor. Hou uw hond aan de leiband en blijf op de paden.
  De natuur is momenteel één grote kraamkliniek. Draag er zorg voor. Hou uw hond aan de leiband en blijf op de paden.
 • 23/03

  Minister Zuhal Demir verwelkomt eerste Tuinrangers in Vlaanderen

  Natuurbeleving

  23/03

  Minister Zuhal Demir verwelkomt eerste Tuinrangers in Vlaanderen

  Minister Zuhal Demir verwelkomt eerste Tuinrangers in Vlaanderen

  Tuinbiotopen voor meer leven

  Bijna 10% van Vlaanderen bestaat uit particuliere tuinen, koertjes en balkons. Deze spelen een belangrijke rol in de strijd tegen droogte, hitte en verlies aan biodiversiteit. Goed aangelegde bloemenborders, geveltuintjes of bloeiende hagen trekken allerlei wilde dieren aan. Het zijn de tuinversies van de bosranden of houtkanten waar dieren zich goed voelen. Deze ‘tuinbiotopen’ zorgen voor een tuin vol leven. Een tuin met meer vlinders, vogels en misschien zelfs een egel? De Tuinrangers zijn gepassioneerde vrijwilligers die zich daarvoor inzetten.

  Minister Zuhal Demir: “Veel mensen willen iets doen voor de natuur, maar weten niet hoe eraan te beginnen. De Tuinrangers zetten tuineigenaars op een laagdrempelige manier op weg om de natuur te helpen in hun eigen tuin. Hoe meer mensen op hun diensten een beroep doen, hoe meer de biodiversiteit in Vlaanderen zal toenemen.” 

  Op tuinsafari

  Via de website www.tuinrangers.be kunnen tuineigenaars in de deelnemende gemeentes vanaf vandaag een gratis tuinsafari aanvragen. Samen met de Tuinranger gaan ze op ontdekking in hun eigen tuin. Welke fascinerende diertjes of plantjes zijn er al? Wat ruist er in het stuikgewas? Een verborgen wereld wordt blootgelegd in je eigen achtertuin. Je krijgt vanzelf zin in meer tuinnatuur.

  Dan ben je klaar voor stap twee. Enkele eenvoudige veranderingen in je tuin kunnen een gigantisch verschil maken voor de natuur. De Tuinrangers geven tips om de biodiversiteit te verbeteren en droogte tegen te gaan. Neem nu een stuk gazon dat je omvormt tot een bloemenweide. Het resultaat is niet alleen een streling voor het oog, maar ook hemel op aarde voor veel insecten. Insecten bestuiven op hun beurt bloemen en zijn een voedselbron voor vogels. Voor je het weet, gonst je tuin van het leven. Missie geslaagd.

  Vlaams vrijwilligersinitiatief

  De Tuinrangers zijn een initiatief van het Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Het doel is de Vlaamse steden en gemeentes ondersteunen in hun strijd voor meer biodiversiteit en tegen de klimaatverandering. Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, zorgt voor de selectie, opleiding, begeleiding en ondersteuning van de vrijwillige Tuinrangers. De gemeentes staan in voor de financiering.

  Pilootproject

  Vorig jaar stapten Boom, Brakel, Genk, Kalmthout, Leuven, Sint-Niklaas, Turnhout, Waregem en Zwalm in het pilootproject. In deze gemeentes werden de Tuinrangers al geselecteerd en opgeleid. De eerste tuinsafari vond vandaag in Genk plaats in aanwezigheid van minister Zuhal Demir.

  In 2021 wil Inverde ook in 15 andere Vlaamse gemeentes een Tuinrangerwerking opstarten. Nu al is zeker dat Roeselare, Wevelgem, Knokke-Heist, Laakdal, Westerlo, Asse, Hoogstraten, Peer, Oudsbergen en As zullen meedoen. Volgend jaar volgen nóg 15 nieuwe gemeentes. Deelnemende gemeentes zijn steeds terug te vinden op de website www.tuinrangers.be.

  Natuurbeleving
  Minister Zuhal Demir verwelkomt eerste Tuinrangers in Vlaanderen
  Minister Zuhal Demir verwelkomt eerste Tuinrangers in Vlaanderen
 • 22/03

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen voor everzwijnschade

  Subsidies

  22/03

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen voor everzwijnschade

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen voor everzwijnschade

  Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Ze eten graag én alles wat op hun pad komt. Dat zorgt niet zelden voor wrevel en weerstand. Preventieve maatregelen kunnen zeker soelaas bieden. Daarom lanceert Natuur en Bos een projectsubsidie om samenwerkingsprojecten rond preventieve maatregelen te stimuleren.

  Projecten die in aanmerkingen komen voor subsidie moeten duidelijk getuigen van een gemeenschappelijke aanpak. De verschillende actoren (landbouwsector, natuursector, jachtsector, overheden) moeten samenwerken bij de uitrol van de projecten en moeten een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn. Particulieren of individuele bedrijven komen niet in aanmerking voor een subsidie.

  Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen tot subsidie zijn: plaatsing van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters, inrichting van natuur, alternatieven om preventief de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. Het voor te leggen ruimtelijk plan moet een aanpak op niveau van everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn.

  Minister Demir heeft intussen ook beslist dat Natuur en Bos blijft instaan voor de ophaling van kadavers van zwijnen wanneer de wildbeheereenheden ze afgeschoten hebben.

  Subsidies
  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen voor everzwijnschade
  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen voor everzwijnschade
 • 21/03

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand

  Natuurbeheer Subsidies

  21/03

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand

  Zondag 21 maart is het Wereldbosdag. Het belang van bos als levensnoodzakelijk ecosysteem staat dan wereldwijd in de kijker. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en minister van Vlaamse Rand Ben Weyts grijpen Wereldbosdag aan om een nieuwe projectsubsidie voor toegankelijk groen in de Vlaamse Rand te lanceren. De ministers voorzien in totaal 2 miljoen euro steun voor lokale besturen, verenigingen en organisaties die hun groene plannen en ideeën willen realiseren. Dit moet het aanbod van toegankelijke en belevingsvolle natuur voor de randbewoners vergroten. De subsidiebedragen zijn aanzienlijk, de Vlaamse overheid komt financieel tussen in de terreinaankoop (tot 50%, en tot 60% voor bebossing) en de toegankelijke, groene terreininrichting (tot 80%). 

  “Veel Vlamingen hebben in het voorbije jaar de natuur herontdekt”, zegt minister Demir. “Voor Limburgers is toegankelijke natuur in je eigen buurt de normaalste zaak van de wereld, maar in de Vlaamse Rand is het niet altijd zo vanzelfsprekend. We willen erover waken dat er in deze mooie regio voldoende toegankelijk groen blijft bestaan”.

  “We willen niet alleen behouden wat we hebben, we willen ook zorgen voor éxtra groen en éxtra bomen in de Vlaamse Rand”, vult minister Weyts aan. “Het groene karakter van de Rand zal zo verder versterkt worden. En alle inwoners van onze mooie regio zullen nog meer kunnen genieten van toegankelijke groene plekken”.

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten projectindieners enerzijds de leefbaarheid of de kwaliteit van de leefomgeving voor de randbewoners verhogen door het aanbod van of de toegang tot belevingsvolle natuur te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door de natuur uit te breiden op locaties met een beperkt toegankelijk aanbod of door natuur te realiseren die inspeelt op een maatschappelijke vraag. Anderzijds moet het project ook de natuurwaarden in het gebied herstellen of verhogen. Dat kan door bomen aan te planten of te zorgen voor natte natuur zoals moeras- en veengebieden of vochtige graslanden.

  Minister Demir en minister Weyts hebben hun oproep kracht bijgezet door symbolisch een boom te planten in het nieuwe Heldenbos in Halle. Begin februari gingen daar aan het Lembeekbos al zo’n 5.400 boompjes de grond in, goed voor drie voetbalvelden bos. Dit nieuw stukje bos bevindt zich ook op een boogscheut van het Hallerbos en ligt daarmee strategisch in een groter netwerk van natuurgebieden ten zuiden van Halle. Het gaat over een van de vele stukjes natuur die dankzij de krachtige gebiedscoalitie van Plan Boommarter tot stand kwam. In een ruimer plaatje past het in het project Brabantse Wouden dat Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud met elkaar wil verbinden tot één machtig bosrijk landschap.

  Dit nieuwe bos is ook een van de zes Heldenbossen, een idee van burgerinitiatief ‘Bedanktmerci’ met steun van BOS+ om in elke Vlaamse provincie minstens één bos aan te planten om onze coronahelden in de zorg blijvend te bedanken. Naast Halle zijn er plantlocaties in Moerbeke, Zulte, Poperinge, Houthalen-Helchteren en Aartselaar. In totaal gaat het over bijna 10 hectare.

  De Heldenbossen zijn een prachtig initiatief dat mooi past in het engagement om tegen 2024 Vlaanderen 4.000 hectare bosrijker te maken”, zegt minister Demir. “Die lat ligt hoog, maar is haalbaar als overheden, bedrijven, verenigingen én ook burgerinitiatieven zoals deze hun boompje bijdragen. Met de Heldenbossen gaan respect voor zorg en natuur hand in hand. Naast  Wereldbosdag is het vandaag ook Dag van de Zorg. Ik roep alle Vlamingen op om zorg te dragen voor mekaar door ook de natuur in hun buurt te respecteren. Respect voor het bos, dat betekent ook respect voor boswachters, natuurinspecteurs, groendiensten, vrijwilligers die als ambassadeurs van het bos dag in dag uit hun beste beentje voorzetten.”          

  “Het Vlaamse regeerakkoord voorziet één miljoen extra bomen in de provincie Vlaams-Brabant. Een aanzienlijk deel daarvan willen we in de Vlaamse Rand een plek geven”, zegt minister Weyts.“Daarom ondersteun ik samen met mijn collega Zuhal Demir deze projectsubsidie volledig. Initiatiefnemers die gronden aankopen om te bebossen, komen we tot zestig procent van de aankoopprijs tegemoet. Met de subsidie verbinden we niet alleen de natuur, we bundelen ook hier de krachten van overheidsdiensten, verenigingen en organisaties, vrijwilligers,…kortom iedereen die de Groene rand een warm hart toedraagt.”

  De deadline om projectvoorstellen in te dienen is 15 mei 2021. Na goedkeuring krijgen de initiatiefnemers een jaar om op te starten. Vanaf dan hebben ze drie jaar de tijd om hun project uit te voeren.

  Natuurbeheer Subsidies
  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand
  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand
 • 21/03

  Minister Demir sluit boomplantseizoen af in Dentergem tijdens de Internationale Dag van het Bos: meer dan 4 hectare extra bos in de Meikensbossen

  Natuurbeheer

  21/03

  Minister Demir sluit boomplantseizoen af in Dentergem tijdens de Internationale Dag van het Bos: meer dan 4 hectare extra bos in de Meikensbossen

  Minister Demir sluit boomplantseizoen af in Dentergem tijdens de Internationale Dag van het Bos: meer dan 4 hectare extra bos in de Meikensbossen

  Met de 4,2 hectare extra bos zijn de Meikensbossen nu uitgebreid tot 64 hectare. In het nieuwe bos werden 8150 inheemse bomen, vooral winter- en zomereik, beuk, zwarte els, ruwe berk, haagbeuk aangeplant. Rondom is een houtkant geplant met 5550 struiken van onder meer hazelaar, meidoorn, Europese vogelkers, sleedoorn, sporkehout en Gelderse roos.

  De Meikensbossen vind je aan de voet van de Poelberg op de grens tussen Tielt en Dentergem. Je kan er aangenaam wandelen door een afwisselend landschap. Oud en jong bos, dreven, hooi- en weilanden. Hier en daar een poel. Het uitzicht op de Poelbergmolen maakt het plaatje compleet. Terwijl je geniet van het landschap langs het nieuwe wandelnetwerk, trakteren zangvogels je op een prachtig intermezzo.

  Vandaag werken we aan de ontwikkeling van de Meikensbossen. De eerste bebossingen van de Meikensbossen dateren uit het jaar 2001. Er bleef toen maar een schamele 5 hectare over van het ooit zo grote Dendrombosch. De omgeving van Tielt behoort dan ook tot de bosarmste regio’s van Vlaanderen. De voorbije jaren staken honderden vrijwilligers van Natuurpunt de Torenvalk de handen uit de mouwen om de Meikensbossen te beplanten. Dit jaar kon een plantactie met vrijwilligers niet doorgaan maar werd samengewerkt met een maatwerkbedrijf voor het planten van de bomen en struiken. Bijkomende bosuitbreidingen in 2022 en 2024 moeten de Meikensbossen doen groeien tot meer dan 70 hectare.

  “Het doet me plezier om te zien dat ook in Dentergem wordt meegewerkt aan een groener Vlaanderen,” zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir die samen  met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4.000 hectare extra bos wil realiseren tegen 2024. “De ambitie is hoog, maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als ook bedrijven, verenigen en particulieren mee hun schouders zetten onder dit project, plukken onze kinderen en kleinkinderen daar later de vruchten van."

  Natuurbeheer
  Minister Demir sluit boomplantseizoen af in Dentergem tijdens de Internationale Dag van het Bos: meer dan 4 hectare extra bos in de Meikensbossen
  Minister Demir sluit boomplantseizoen af in Dentergem tijdens de Internationale Dag van het Bos: meer dan 4 hectare extra bos in de Meikensbossen
 • 21/03

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand op Wereldbosdag

  Natuurbeheer Subsidies

  21/03

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand op Wereldbosdag

  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand op Wereldbosdag

  Zondag 21 maart is het Wereldbosdag. Het belang van bos als levensnoodzakelijk ecosysteem staat dan wereldwijd in de kijker. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en minister van Vlaamse Rand Ben Weyts grijpen Wereldbosdag aan om een nieuwe projectsubsidie voor toegankelijk groen in de Vlaamse Rand te lanceren. De ministers voorzien in totaal 2 miljoen euro steun voor lokale besturen, verenigingen en organisaties die hun groene plannen en ideeën willen realiseren. Dit moet het aanbod van toegankelijke en belevingsvolle natuur voor de randbewoners vergroten. De subsidiebedragen zijn aanzienlijk, de Vlaamse overheid komt financieel tussen in de terreinaankoop (tot 50%, en tot 60% voor bebossing) en de toegankelijke, groene terreininrichting (tot 80%). 

  “Veel Vlamingen hebben in het voorbije jaar de natuur herontdekt”, zegt minister Demir. “Voor Limburgers is toegankelijke natuur in je eigen buurt de normaalste zaak van de wereld, maar in de Vlaamse Rand is het niet altijd zo vanzelfsprekend. We willen erover waken dat er in deze mooie regio voldoende toegankelijk groen blijft bestaan”.

  “We willen niet alleen behouden wat we hebben, we willen ook zorgen voor éxtra groen en éxtra bomen in de Vlaamse Rand”, vult minister Weyts aan. “Het groene karakter van de Rand zal zo verder versterkt worden. En alle inwoners van onze mooie regio zullen nog meer kunnen genieten van toegankelijke groene plekken”.

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten projectindieners enerzijds de leefbaarheid of de kwaliteit van de leefomgeving voor de randbewoners verhogen door het aanbod van of de toegang tot belevingsvolle natuur te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door de natuur uit te breiden op locaties met een beperkt toegankelijk aanbod of door natuur te realiseren die inspeelt op een maatschappelijke vraag. Anderzijds moet het project ook de natuurwaarden in het gebied herstellen of verhogen. Dat kan door bomen aan te planten of te zorgen voor natte natuur zoals moeras- en veengebieden of vochtige graslanden.

  Minister Demir en minister Weyts hebben hun oproep kracht bijgezet door symbolisch een boom te planten in het nieuwe Heldenbos in Halle. Begin februari gingen daar aan het Lembeekbos al zo’n 5.400 boompjes de grond in, goed voor drie voetbalvelden bos. Dit nieuw stukje bos bevindt zich ook op een boogscheut van het Hallerbos en ligt daarmee strategisch in een groter netwerk van natuurgebieden ten zuiden van Halle. Het gaat over een van de vele stukjes natuur die dankzij de krachtige gebiedscoalitie van Plan Boommarter tot stand kwam. In een ruimer plaatje past het in het project Brabantse Wouden dat Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud met elkaar wil verbinden tot één machtig bosrijk landschap.

  Dit nieuwe bos is ook een van de zes Heldenbossen, een idee van burgerinitiatief ‘Bedanktmerci’ met steun van BOS+ om in elke Vlaamse provincie minstens één bos aan te planten om onze coronahelden in de zorg blijvend te bedanken. Naast Halle zijn er plantlocaties in Moerbeke, Zulte, Poperinge, Houthalen-Helchteren en Aartselaar. In totaal gaat het over bijna 10 hectare.

  De Heldenbossen zijn een prachtig initiatief dat mooi past in het engagement om tegen 2024 Vlaanderen 4.000 hectare bosrijker te maken”, zegt minister Demir. “Die lat ligt hoog, maar is haalbaar als overheden, bedrijven, verenigingen én ook burgerinitiatieven zoals deze hun boompje bijdragen. Met de Heldenbossen gaan respect voor zorg en natuur hand in hand. Naast  Wereldbosdag is het vandaag ook Dag van de Zorg. Ik roep alle Vlamingen op om zorg te dragen voor mekaar door ook de natuur in hun buurt te respecteren. Respect voor het bos, dat betekent ook respect voor boswachters, natuurinspecteurs, groendiensten, vrijwilligers die als ambassadeurs van het bos dag in dag uit hun beste beentje voorzetten.”          

  “Het Vlaamse regeerakkoord voorziet één miljoen extra bomen in de provincie Vlaams-Brabant. Een aanzienlijk deel daarvan willen we in de Vlaamse Rand een plek geven”, zegt minister Weyts.“Daarom ondersteun ik samen met mijn collega Zuhal Demir deze projectsubsidie volledig. Initiatiefnemers die gronden aankopen om te bebossen, komen we tot zestig procent van de aankoopprijs tegemoet. Met de subsidie verbinden we niet alleen de natuur, we bundelen ook hier de krachten van overheidsdiensten, verenigingen en organisaties, vrijwilligers,…kortom iedereen die de Groene rand een warm hart toedraagt.”

  De deadline om projectvoorstellen in te dienen is 15 mei 2021. Na goedkeuring krijgen de initiatiefnemers een jaar om op te starten. Vanaf dan hebben ze drie jaar de tijd om hun project uit te voeren.

  Natuurbeheer Subsidies
  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand op Wereldbosdag
  Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts planten Heldenboompje en lanceren projectsubsidie Groene Rand op Wereldbosdag
 • 17/03

  Aanplant toegangsdreef met winterlindes in het Hobos te Bosland

  Natuurbeheer

  17/03

  Aanplant toegangsdreef met winterlindes in het Hobos te Bosland

  Aanplant toegangsdreef met winterlindes in het Hobos te Bosland

  Nieuwe aanplant

  Na het kappen van de bomen is nu het moment aangebroken om nieuwe bomen aan te planten. Er werd beslist om niet opnieuw fijnsparren aan te planten, maar Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid koos voor winterlindes (Tilia cordata). Deze inheemse kleinbladige lindesoort is beter bestand tegen droogte en minder ziektegevoelig dan fijnspar. Bovendien is deze boom, die hoger wordt dan 25 meter, bijzonder geschikt als dreefboom. Tot slot is de boom ecologisch interessant als nectarproducent. De aangeplante lindes zijn al enkele jaren oud en een tweetal meter hoog. Zo wordt voorkomen dat reeën de lekkere knoppen kunnen opeten.

  Na vele jaren goede verzorging zullen deze bomen over enkele decennia terug een statige dreef vormen. “Het Hobos is een begrip in Limburg. Door langs de prachtige toegangsdreef nieuwe winterlindes te planten herstellen we het prachtige gebied zodat inwoners en bezoekers er opnieuw met volle teugen van kunnen genieten” aldus Minister van Natuur en Omgeving, Zuhal Demir.

  Het Hobos

  Het Hobos in Pelt bestaat uit een gevarieerd landschap van bossen, weilanden, boomgaarden, houtkanten en een oud gebouwencomplex. Het landgoed vormt ook vandaag nog een uitzonderlijk aantrekkelijk en gaaf geheel. Het onderging de afgelopen eeuw weinig ingrijpende veranderingen. Maar vorig jaar moest de monumentale bomenrij op de toegangsdreef gekapt worden omwille van een zware aantasting door de letterzetter. Door de aantasting stierven de bomen af en vielen er zware takken uit de kruinen, wat een gevaar inhield voor de wandelaars.

  Natuurbeheer
  Aanplant toegangsdreef met winterlindes in het Hobos te Bosland
  Aanplant toegangsdreef met winterlindes in het Hobos te Bosland
 • 16/03

  Natuur en Bos zet volop in op bosuitbreiding: 6 hectare extra bos in het Kampveld in Oostkamp

  Natuurbeheer

  16/03

  Natuur en Bos zet volop in op bosuitbreiding: 6 hectare extra bos in het Kampveld in Oostkamp

  Natuur en Bos zet volop in op bosuitbreiding: 6 hectare extra bos in het Kampveld in Oostkamp

  Kampveld vormt met z’n 311 hectare natuur een groene long aan de zuidrand van Brugge. Het gebied staat bekend om een unieke afwisseling van bossen, graslanden en natte percelen in de beekvallei van de Rivierbeek. Langs verschillende wandel- en fietsroutes ontdek je deze onbekende parel aan de zuidrand van Brugge. In 2001 heeft Natuur en Bos 168 hectare grond aangekocht. Met de lokale landbouwers werd een overeenkomst op maat gemaakt, waarbij ze in afwachting van natuurinvulling de percelen verder konden gebruiken. In de afgelopen 20 jaar groeide het bos zo stapsgewijs. In 2020 kwam het laatste stuk van 6,7 hectare vrij en kon ook daar nieuw bos geplant worden.

  De groenarbeiders van Natuur en Bos zullen er maar liefst 8.800 inheemse bomen en struiken planten, zoals zomereik, wintereik, winterlinde en haagbeuk. Langs de rand wordt een houtkant geplant met 5.800 struiken van onder meer meidoorn, sleedoorn, vuilboom, Europese vogelkers en hulst. Er werden ook een nieuwe dreef van wintereik, een extra houtkant en verschillende solitaire bomen geplant. Zo wordt gezorgd voor een soortenrijk en veerkrachtig bos. De bosuitbreiding geeft ook uitvoering aan de doelstellingen die vastgelegd zijn in het beheerplan van dit gebied. De natuurwaarden zijn er zo bijzonder dat ze een onderdeel vormen van het Europese netwerk van Natura 2000, die Europese topnatuur wil beschermen en ontwikkelen.  

  Het Kampveld was tot vorig jaar een vrij onbekende natuurparel. Dankzij de kersverse speelnatuur bij de dorpskern van Waardamme en de uitbreiding van de wandellussen heeft ook het bredere publiek dit unieke gebied leren kennen. Je kunt er aangenaam wandelen of fietsen door een afwisselend landschap of met de kinderen komen ravotten in het speelbos. Wie weet zie je wel een ijsvogel langs de Rivierbeek of heb je het geluk een zwarte specht te spotten in het bos.

  “Voor Limburgers is het vaak heel evident dat we snel in de natuur en in de bossen staan. Maar voor velen buiten Limburg is dat veel minder evident. Ook hier in West-Vlaanderen, tot nader order de meest bosarme provincie van Vlaanderen. Daarom hebben we in ons bosuitbreidingsplan heel veel aandacht voor een goede regionale spreiding van onze extra bossen, waaronder hier in Oostkamp”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Met deze 6 hectare extra bos in Kampveld zorgen we ervoor dat de inwoners en bezoekers van Oostkamp kunnen onthaasten in het groen en dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen ravotten in nog meer bossen.”

  Meer info: www.natuurenbos.be/kampveld

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos zet volop in op bosuitbreiding: 6 hectare extra bos in het Kampveld in Oostkamp
  Natuur en Bos zet volop in op bosuitbreiding: 6 hectare extra bos in het Kampveld in Oostkamp
 • 23/02

  Groenarbeiders planten boompjes in Machelen

  Natuurbeheer

  23/02

  Groenarbeiders planten boompjes in Machelen

  Groenarbeiders planten boompjes in Machelen

  Robuuste bossen

  Regiobeheerder Patrick Huvenne: “De aanplantingen volgen mooi op die van vorig voorjaar, toen we samen met de gemeente, de buurtscholen en Bos+ een eerste perceel van 60 are bebosten aan de Boskantweg, op enkele honderden meter hiervandaan. Ook dit najaar en de komende jaren willen we in Machelen ettelijke hectaren bebossen. We willen daarmee verschillende kleinere bosjes verbinden met het oude Floordambos. Op die manier komen er op termijn echte bosgebieden aan de oostelijke en westelijke kant van de E19, groot genoeg om als robuuste bossen te functioneren met hun eigen fauna en flora, wandelpaden en speelzones.”  

  Ademruimte

  De Machelse schepen van Leefmilieu Magda Geeroms passeerde even langs de aanplantingen om de groenarbeiders een hart onder de riem te steken: “Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het belang aan meer groen om onze inwoners in dit verstedelijkte gebied meer ademruimte te geven. Samen met Natuur en Bos zijn wij daarom continu op zoek naar bijkomende gronden op ons grondgebied die we kunnen bebossen. Ik kijk er nu al naar uit om vanaf komend najaar – samen met de boswachter, de groenarbeiders en onze gemeentelijke groendienst - terug een beroep te mogen doen op onze scholen, verenigingen, bedrijven en inwoners om ook hún boompje bij te dragen aan een groenere leefomgeving.”

  Natuurbeheer
  Groenarbeiders planten boompjes in Machelen
  Groenarbeiders planten boompjes in Machelen
 • 09/02

  Mits groen licht van lokaal bestuur kan geschaatst worden in gebieden van Natuur en Bos

  Natuurbeleving

  09/02

  Mits groen licht van lokaal bestuur kan geschaatst worden in gebieden van Natuur en Bos

  Mits groen licht van lokaal bestuur kan geschaatst worden in gebieden van Natuur en Bos

  “Het is niet mogelijk om voor onze schaatslocaties zelf handhaving te voorzien,” aldus Natuur en Bos. “Gelet op de coronasituatie is het extra belangrijk dat controle gebeurt op het aantal aanwezigen. Schaatsen valt onder de categorie buitensporten en is bijgevolg niet verboden, maar natuurlijk moeten de richtlijnen inzake samenscholingen ten allen tijden gerespecteerd worden.”

  In tegenstelling tot wat in eerdere berichtgeving mogelijks dus voor interpretatie vatbaar was, wil deze communicatie duidelijk stellen dat schaatsen niet per definitie verboden is, maar enkel kan als het lokale bestuur de handhaving en controle van de coronamaatregelen op zich kan nemen. Zo kan bijvoorbeeld de lokale politie ingeschakeld worden.

  De gebieden waarop potentieel geschaatst kan worden zijn terug te vinden op webpagina www.natuurenbos.be/schaatsen, maar het is aangewezen de communicatiekanalen van de betreffende lokale besturen te raadplegen om er zeker van te zijn dat schaatsen daar effectief toegestaan is.

  Natuurbeleving
  Mits groen licht van lokaal bestuur kan geschaatst worden in gebieden van Natuur en Bos
  Mits groen licht van lokaal bestuur kan geschaatst worden in gebieden van Natuur en Bos
 • 08/02

  Schaatsen niet toegelaten in domeinen van Natuur en Bos

  Natuurbeleving

  08/02

  Schaatsen niet toegelaten in domeinen van Natuur en Bos

  Schaatsen niet toegelaten in domeinen van Natuur en Bos

  In normale omstandigheden zou Natuur en Bos deze dagen overleggen met de betrokken gemeentebesturen over het openstellen van plassen, meanders of vijvers. Er worden immers diepe temperaturen onder nul voorspeld. Dat wil zeggen dat het wellicht hard genoeg zal vriezen om weides, plassen of vijvers veilig te betreden. Dan beslissen de burgemeesters van de betrokken gemeenten, in samenspraak met Natuur en Bos, de brandweer en de ijsmeesters, of het ijs veilig genoeg is op deze potentiële schaatsvijvers. Enkel na een positieve beslissing mag er geschaatst worden, weliswaar altijd op eigen risico.

  Omwille van de coronamaatregelen mag nu echter niemand vijvers of plassen betreden. De kans dat er teveel volk zou opdagen is reëel en samenscholingen zijn verboden.

  Indien een gemeentebestuur toch wenst een locatie open te stellen voor schaatsen, dient zowel de openstelling als de handhaving te gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

  Actuele informatie over schaatsen bij Natuur en Bos staat op website www.natuurenbos.be/schaatsen

  Wij rekenen op het begrip en een correcte naleving door bezoekers.

  Natuurbeleving
  Schaatsen niet toegelaten in domeinen van Natuur en Bos
  Schaatsen niet toegelaten in domeinen van Natuur en Bos
 • 04/02

  Dorent goed op weg naar een uniek natuurgebied

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  04/02

  Dorent goed op weg naar een uniek natuurgebied

  Dorent goed op weg naar een uniek natuurgebied

  Al meerdere jaren worden plannen gesmeed en werken uitgevoerd om van Dorent – Nelebroek een uniek natuurgebied te maken. Enkele recente inrichtingswerken zorgen er nu voor dat de wegen er tijdelijk erg modderig bij liggen. Dit kan voor enige hinder zorgen maar wordt zoveel mogelijk beperkt. Tegen het voorjaar zal iedereen kunnen genieten van de resultaten van deze inrichtingswerken.

  Topnatuur in de wetlands

  Dorent is goed op weg om een lappendeken te worden van natte graslanden, broekbosjes, houtkanten, poelen en afgesneden rivierbochten van de Zenne. Tal van opmerkelijke en beschermde planten en dieren krijgen hier nieuwe kansen. Natuur en Bos voert hier werken uit in het kader van het Sigmaplan. Natte graslanden of ‘wetlands’ zuigen bij hevige regenval het water op. In droge periodes laten ze het water mondjesmaat los. Dat maakt hen uitermate geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

  Houtkanten verwelkomen insecten en zangvogels

  Enkele bestaande houtkanten werden de voorbije weken geschoren zodat ze verder kunnen uitgroeien tot soortenrijke brede houtkanten. Natuur en Bos plant ook nieuwe hagen aan. Deze kleine landschapselementen bieden kans aan tal van zangvogels en insecten om hier te overleven, zoals sleedoornpage, klein vliegend hert, boomblauwtje, tuinfluiter, grote gele kwikstaart en groenling.

  Natte graslanden en poelen

  Een deel van de graslanden in Dorent worden tweemaal per jaar gemaaid. Die graslanden evolueren zachtjes aan naar bloemenrijke graslanden. Daartoe werd in het verleden  op enkele plaatsen de toplaag van de bodem weggehaald. Zo wordt de bodem armer, maar ontwikkelen zich nieuwe planten. Wie vaart hier wel bij? Planten zoals de grote pimpernel, knoopkruid, gewone brunel. Door de bijkomende poelen die gegraven zijn krijgt ook de kamsalamander een duwtje in de rug.

  Uitkijken naar grote grazers

  Runderen en paarden van een landbouwer uit de buurt zullen binnenkort grazen op een ander deel van de graslanden. Enkele van die weilanden worden het jaarrond begraasd, enkele andere graslanden worden pas begraasd nadat er gemaaid werd. Daarom worden nu omheiningen geplaatst.

  Varkens bereiden fauna-akker voor

  Binnenkort komen ook de varkens terug naar de fauna-akker in de Rekelstraat. Wat vorig startte als een proefproject tussen hoeveslagerij Puur Laar en Natuur en Bos, wordt dit jaar verder gezet. De dieren mogen in februari en maart terug rondhossen en de fauna-akker omwoelen. In april wordt de akker ingezaaid met bloemen en graangewassen die erg aantrekkelijk zijn voor insecten, knaagdieren en vogels.

  Welkom in Dorent!

  Door het natte weer en de werken zijn sommige paden momenteel erg modderig en dus moeilijk begaanbaar. Natuur en Bos probeert de impact van de werken zo beperkt mogelijk te houden. Door het gebied en over de dijken van de Oude Zenne lopen onverharde wandelpaden. Aan de toegangen van het gebied werden ook slagbomen geplaatst. Die moeten het gemotoriseerd verkeer tegen houden. Dorent is en blijft een prachtig natuurgebied waar men ook in de toekomst al wandelend, fietsend of te paard van zal kunnen genieten.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Dorent goed op weg naar een uniek natuurgebied
  Dorent goed op weg naar een uniek natuurgebied
 • 03/02

  Jachtexamen 2021

  Jacht

  03/02

  Jachtexamen 2021

  Jachtexamen 2021

  Om op een veilige, duurzame en maatschappelijk aanvaardbare manier te jagen, is jacht onderworpen aan strenge regels. Zo moet je bijvoorbeeld eerst slagen voor een jachtexamen dat bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waaruit je kennis en bedrevenheid moet blijken op het gebied van natuur, wetgeving en wapens. Pas als je geslaagd bent in beide gedeeltes, kan je een jachtverlof aanvragen dat één jachtseizoen geldig is.

  Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro. Inschrijven kan enkel met het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket van Natuur en Bos.

  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, tel. 02/553.81.02 of via jachtexamen@vlaanderen.be). Het ingevulde formulier moet dan uiterlijk op 10 maart 2021 met een aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn.

  Praktisch jachtexamen

  Het praktisch jachtexamen omvat drie vakken: (1) veilige omgang met vuurwapens en munitie, (2) schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer, en (3) schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer. Slagen voor vak 1 is noodzakelijk om aan de volgende twee vakken deel te nemen. Een kandidaat die niet slaagt voor de drie vakken ontvangt een deelbewijs voor de vakken waarvoor hij wel slaagde. Bij een volgend examen wordt hij dan vrijgesteld voor de vakken waarvoor hij dit geldig deelbewijs (drie jaar) kan voorleggen.

  Vak 1 en Vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vinden plaats op 2, 3, 4, 5 en 6 augustus 2021 (eventueel 9 augustus 2021 bij uitzonderlijk veel kandidaten) in Ruisbroek (Puurs – Sint-Amands). Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vindt plaats op 10 en 11 augustus 2021 in Leopoldsburg (eventueel 12 augustus 2021 bij uitzonderlijk veel kandidaten).

  Het inschrijvingsgeld voor het praktisch jachtexamen bedraagt:

  • 180 euro voor kandidaten die zich inschrijven voor het volledige examen
  • 100 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 2
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 3

  Ook de inschrijving voor het praktisch jachtexamen kan enkel via het e-loket van Natuur en Bos. Het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) moet uiterlijk op 9 juni 2021 zijn ingediend.

  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos op voormeld adres.

  Meer informatie op www.natuurenbos.be/jachtexamen.  

  Jacht
  Jachtexamen 2021
  Jachtexamen 2021
 • 29/01

  Nieuwe bebossingssubsidie en online simulator moeten mensen makkelijker eigen bos doen planten

  Subsidies

  29/01

  Nieuwe bebossingssubsidie en online simulator moeten mensen makkelijker eigen bos doen planten

  Nieuwe bebossingssubsidie en online simulator moeten mensen makkelijker eigen bos doen planten

  Plant je eigen bos

  Midden oktober lanceerde minister Demir de publiekscampagne ‘Plant je eigen bos’. Deze campagne moet iedereen activeren bij te dragen aan de bosuitbreiding in Vlaanderen. Door mee te planten met plantacties of door zelf een bos te planten op een eigen grond. Samen planten op plantacties is momenteel geen optie omwille van corona. Daarom wordt nu de aandacht volledig gelegd op personen of instanties die over grond beschikken of zich engageren om een grond te verwerven om nadien te bebossen.

  De boodschap is helder. Plant je eigen bos. Plant nu je bos voor de toekomst. Voor je kinderen, familie, kleinkinderen, vrienden, voor jezelf. Waarom nu? Omdat het nooit eerder zo eenvoudig was. Omdat we samen met verschillende partners zij aan zij staan om iedereen optimaal te begeleiden doorheen het proces.”, tekent minister Demir op.

  Bebossingssubsidie

  Minister Demir kondigt vandaag de nieuwe bebossingssubsidie aan. Deze subsidie draagt bij in de kosten van plantsoen voor een bebossing én zorgt in één klap ook voor een vergoeding ter compensatie van het grondwaardeverlies. Om alle drempels van tafel te vegen, werd voor deze tegemoetkoming door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een innovatieve online simulator ontwikkeld. Deze simulator zorgt ervoor dat elke grondeigenaar met enkele muisklikken meteen zijn of haar subsidiebedrag kent en de aanvraag kan finaliseren. De demoversie van de simulator kan u via deze link downloaden of via deze link bekijken.

  Op deze manier wil minister Demir de stap om een eigen bos te planten gevoelig verkleinen. De administratieve rompslomp die al eens durft opduiken bij het aanvragen van subsidies wordt hiermee tot een minimum herleid.

  De bosalliantie

  Zij die zich willen engageren voor meer bos in Vlaanderen door een eigen bos op eigen grond te planten, particulieren, bedrijven, organisaties..., kunnen zich registreren op www.plantjeeigenbos.be. Via deze website klik je makkelijk door naar de simulator. Door je te registreren word je in contact gebracht met een partner uit de bosalliantie die jou persoonlijk verder begeleidt in de realisatie van je bos: Natuur en Bos, De Bosgroepen, Natuurpunt of Bos+. Want zo’n engagement hoef je niet alleen aan te gaan.

  Subsidies
  Nieuwe bebossingssubsidie en online simulator moeten mensen makkelijker eigen bos doen planten
  Nieuwe bebossingssubsidie en online simulator moeten mensen makkelijker eigen bos doen planten
 • 21/01

  Grote nieuwe hondenlosloopzone verwelkomt honden in Buggenhoutbos

  Natuurbeleving

  21/01

  Grote nieuwe hondenlosloopzone verwelkomt honden in Buggenhoutbos

  Grote nieuwe hondenlosloopzone verwelkomt honden in Buggenhoutbos

  Veel recreanten van zowel binnen als buiten de gemeente komen het prachtige Buggenhoutbos bezoeken, en steeds meer kwam er vraag naar een losloopzone voor honden. Om tegemoet te komen aan de noden van hondenbaasjes om de honden eens helemaal vrij rond te laten lopen, werd deze losloopzone aangelegd.

  Elke gezonde hond kan zich in deze 2 hectare grote zone dan ook volop uitleven. De hondenlosloopzone bestaat in Buggenhoutbos uit een deel open weide en een deel jong bos waarin de honden vrij mogen ravotten. Deze 2 delen zijn apart afgerasterd, maar je kan via een hekje van het ene naar het andere deel. Op de weide staan enkele zitbanken waar men even kan uitrusten. Aan de 2 ingangen zijn sluisjes gebouwd zodat de aanwezige honden niet kunnen ontsnappen. Aan deze ingangen staat ook een hondenpoeppaal waarin je je hondenpoepzakjes kan kwijt kan. Deze palen zijn aangekocht door de gemeente Buggenhout en worden door hen regelmatig geledigd. De hondenzone is geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ horen dan ook te worden opgeruimd. 

  Je kan de hondenlosloopzone gemakkelijk terugvinden via het volgen van de pijltjes vanop de parking van het bos. Vanaf de parking is het een 500-tal meter wandelen alvorens je de hondenlosloopzone aantreft. Om de rust in de natuur te bewaren, uit respect voor andere bezoekers en uit veiligheid voor zichzelf, moeten honden in de rest van het bos, aan de leiband. Een overzicht van alle hondenzones kan je vinden op onze website www.natuurenbos.be/hondenzones. Meer informatie over de redenen waarom honden aan de leiband moeten in bos en natuur, lees je op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

  Natuurbeleving
  Grote nieuwe hondenlosloopzone verwelkomt honden in Buggenhoutbos
  Grote nieuwe hondenlosloopzone verwelkomt honden in Buggenhoutbos
 • 14/01

  Bosbeheer Vagevuurbos zet in op meer en betere natuur

  Natuurbeheer

  14/01

  Bosbeheer Vagevuurbos zet in op meer en betere natuur

  Bosbeheer Vagevuurbos zet in op meer en betere natuur

  Duurzaam bosbeheer via dunning

  In het Vagevuurbos wordt begin 2021 gedund door een exploitant. Dat betekent dat zeer gericht bomen weggenomen worden ten voordele van andere. Het bos blijft dus uiteraard gewoon een bos. De locaties waar er wordt gedund, zijn bepaald op basis van de oorspronkelijke samenstelling van de bossen.

  Toen Natuur en Bos dit gebied zo’n twintig jaar geleden in beheer kreeg, bestond het bos uit monotone percelen die aangeplant waren voor houtproductie en voor de jacht. Concreet stonden er op de percelen snelgroeiende bomen van dezelfde soort én dezelfde leeftijd, zoals lork, grove den en Amerikaanse eik. Dat is voor de natuur niet zo’n goede zaak, want zo blijft de biodiversiteit in het bos laag. Er is weinig lichtinval en de naalden van de grove den en de bladeren van de Amerikaanse eik zorgen voor een zure grond waar inheemse planten moeilijk kunnen kiemen. Daardoor leven er aanzienlijk minder planten en dieren dan in een gemengd loofbos van bijvoorbeeld beuken en eiken.

  Zo’n bos is ook niet veerkrachtig. Doordat er vaak maar één soort bomen van dezelfde leeftijd staat, kunnen ziektes en plagen zich makkelijker verspreiden. Bovendien zijn naaldbomen stressgevoeliger voor droogte. Ze lijden dus meer onder de klimaatopwarming. 

  Klimaatrobuuste, soortenrijke bossen

  Door te kappen of uit te dunnen ontstaat er meer lichtinval in het bos. Concurrerende bomen worden heel gericht weggenomen ten voordele van toekomstbomen. Het bos blijft uiteraard gewoon een bos en de toekomstbomen kunnen uitgroeien tot grote stevige bomen. Waar de bomen verdwijnen, komen jonge loofbomen in de plaats. Een gezonde mix van inheemse loofbomen zorgt voor een grotere biodiversiteit én een klimaatrobuuster bos. De natuur gaat er dus op vooruit. Een gericht bosbeheer vandaag betekent gezonde en soortenrijkere bossen in de toekomst.

  Ook bosbeheer evolueert

  De dunningen waren oorspronkelijk gepland in 2019. Ze werden naar aanleiding van protest en een daaropvolgende rechtzaak on hold gezet. De inhoud van het beheer bleef tijdens de juridische procedure altijd overeind. Als beheerder heeft Natuur en Bos wel goed geluisterd naar de belangrijkste bezwaren tegen de oorspronkelijk geplande kapping, namelijk de grootschaligheid van het gevoerde beheer en het gebrek aan zekerheid dat het geoogste hout lokaal verwerkt zou worden. Daarnaast worden natuurbeheerders ook geconfronteerd met de impact van de klimaatsverandering op het terrein.

  Daarom heeft Natuur en Bos de geplande ingrepen in Vagevuurbos bijgestuurd zonder de vooropgestelde doelstelling van een geleidelijke bosomvorming naar habitatwaardige en klimaatbestendige bossen uit het oog te verliezen. Concreet zullen de dunningen zich beperken tot de meest monotone, soortenarme stukken bos verspreid over 50 hectare van het bos en werd de aanpak van 35 hectare bos uit de geplande werken gehaald.   

  Kwaliteitshout

  Het gekapte hout wordt verwerkt in meubels of bouwmaterialen en is dus een ideale opslagplaats voor koolstof. Houtproducten zijn ook veel milieuvriendelijker dan fossiele grondstoffen en andere bouwmaterialen, zoals beton of plastic. Een beperkt aantal bomen met hoge houtkwaliteit zijn door Natuur en Bos zelf geveld en worden verkocht op het jaarlijkse Vlaamse houtpark. Daarna worden ze lokaal verwerkt tot duurzame houtproducten, zoals tafelbladen of trappen. Het hout uit het Vagevuurbos is erkend door het gerenommeerde FSC-label. Dat wil zeggen dat er volop ingezet wordt op een duurzaam bosbeheer dat met veel aspecten rekening houdt. Dat is niet altijd het geval bij hout dat elders vandaan komt.

  Natuurbeheer
  Bosbeheer Vagevuurbos zet in op meer en betere natuur
  Bosbeheer Vagevuurbos zet in op meer en betere natuur
 • 08/01

  Demir keurt wolvenprotocol goed: “Een probleemsituatie en een probleemwolf is niet hetzelfde”

  Natuurbeheer

  08/01

  Demir keurt wolvenprotocol goed: “Een probleemsituatie en een probleemwolf is niet hetzelfde”

  Demir keurt wolvenprotocol goed: “Een probleemsituatie en een probleemwolf is niet hetzelfde”

  Wolven die overdag in een veld nabij een woning gefilmd worden, wolven die zich regelmatig voeden met schapen, wolven die er in slagen een landbouwstal binnen te lopen,… Het zijn vele voorvallen waar al snel het woord ‘probleemwolf’ in de mond genomen wordt. Toch is het zo dat in veel van deze situaties de wolven gewoon natuurlijk gedrag vertonen. Om hier meer duidelijkheid in te scheppen en de aan elke vorm van problematisch gedrag door een wolf correcte maatregelen te koppelen, is er een Vlaams protocol opgemaakt door Natuur en Bos en Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “Een probleemsituatie en een probleemwolf is niet hetzelfde. Dit interventieprotocol schept duidelijkheid en zorgt ervoor dat we gepast kunnen reageren in geval van problematisch gedrag van de wolf. Een analyse op basis van onder meer de ervaringen in zes andere Europese lidstaten leert echter dat probleemwolven erg zeldzaam zijn. Ook bij de Vlaamse wolvenroedel is nog geen gedrag vastgesteld dat de term ‘probleemwolf’ verantwoordt”, zegt de minister. Het protocol is tot stand gekomen na overleg met de landbouw-, jacht- en natuursector.

  De komst van de wolven in Vlaanderen heeft reeds voor heel wat positieve reacties gezorgd, maar tegelijk ook voor opschudding en discussie. Terwijl de ene zegt dat de wolven hier absoluut niet meer thuis horen, geeft de andere aan dat wolven als toppredator zelfs een meerwaarde zijn voor het hele ecosysteem. Gezien de wolven Europees beschermd zijn, zijn we verplicht om opnieuw te leren samenleven met deze wilde dieren. Aangezien wolven reeds vele decennia niet in Vlaanderen voorkwamen, is dit uiteraard voor sommigen niet vanzelfsprekend. In het Vlaamse wolvenplan zijn er acties opgenomen om te werken aan het gezamenlijke draagvlak, samen met de verschillende sectoren van het buitengebied, onder de vorm van een wolvenplatform. Eén van grote onduidelijkheden tot nu toe was welke gedragingen van wolf getolereerd kunnen worden en wanneer we te maken hebben met een effectieve probleemwolf. Om dit te verduidelijken, werd na overleg met landbouw-, jagers- en natuurverenigingen een Vlaams interventieprotocol voor probleemsituaties met wolven en probleemwolven opgesteld.

  Op basis van ervaringen van andere Europese landen

  “Om zoveel mogelijk buitenlandse ervaringen mee te nemen, werd een voorbereidende studie uitgevoerd waarin werd nagegaan hoe in 6 andere Europese lidstaten (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Zweden) met probleemsituaties wordt omgegaan. In sommige van deze lidstaten zijn de wolven nooit uitgestorven, in andere zijn er reeds sinds 20 jaar opnieuw wolvenroedels. Op basis van de studie werd een Vlaams kader opgesteld, rekening houdend met de specifieke, ruimtelijke situatie in Vlaanderen”, zegt Demir.

  De grootste conflicten kunnen zich situeren tussen wolven en mensen, tussen wolven en honden, en tussen wolven en vee. Een als problematisch ervaren situatie kan echter voortkomen uit natuurlijk gedrag van wolven en zijn feitelijk ongevaarlijk voor mensen. Voor dergelijke gevallen is er mogelijk sprake van een probleemsituatie, maar is geen sprake van een probleemwolf. Via het kader komt er een duidelijk en effectief beleid ten aanzien van mogelijke en effectieve probleemsituaties in relatie tot wolven. Probleemsituaties en probleemwolven vergen een verschillende aanpak die afhankelijk is van de situatie. Terwijl bij een probleemsituatie de focus vooreerst ligt op bijsturing en opvolging, zal bij een probleemwolf acuut een drastische maatregel genomen dienen te worden. Voor elk mogelijk gedrag wordt het risico ingeschat en worden hier vervolgens één of meerdere maatregelen aan gekoppeld.

  Slechts in vier volgende gevallen kan gesproken worden over een probleemwolf en kunnen drastische maatregelen genomen worden.

  • Bewezen hybriden worden verwijderd uit de natuur. Enkel INBO is, als lid van het Central European Wolf Consortium, bevoegd om hierover te oordelen na kwalificatie van de individuele wolf. 
  • Wolven die meermaals actief mensen benaderen tot op korte afstand, waarbij de ontmoeting allerminst toevallig is en waarbij het initiatief tot het steeds maar verkleinen van de afstand tussen mens en wolf overduidelijk uitgaat van de wolf, mogen verwijderd worden. Het gaat hier geenszins om toevallige ontmoetingen op korte afstand (bijvoorbeeld een wolf die de straat oversteekt nabij woongebied) want die komen vaak voor en zijn perfect normaal – of om wolven die zich veilig lijken te voelen op korte afstand van mensen en niet meteen weglopen. “Het gaat om wolven die een duidelijke keuze zouden maken om actief naar mensen toe te gaan en die zich overduidelijk aangetrokken voelen tot mensen of tot hun aangelijnde honden, ongeacht wat daarvoor de exacte reden is. Dergelijk gedrag werd bij de Vlaamse wolvenroedel nog niet opgemerkt”, luidt het.
  • Wolven die meermaals goed beschermd vee aanvallen en die steeds opnieuw goed uitgevoerde, correct werkende preventiemaatregelen weten te overwinnen. Op het ogenblik dat alle preventiemogelijkheden zijn uitgeput, mogen deze dieren verwijderd worden. Daarbij moet het gaan om preventiemaatregelen die hun deugdelijkheid al hebben bewezen en waarover brede consensus bestaat, dus geen experimentele maatregelen of maatregelen waarvan de werking niet vaststaat. “Ook dergelijke gevallen zijn nog niet opgemerkt”, klinkt het.
  • Wolven die zich systematisch richten op het doden van honden binnen de omheining van een erf of tuin. Op het ogenblik dat alle preventiemogelijkheden zijn uitgeput, mogen deze dieren verwijderd worden.

  In andere gevallen waarin de wolf bijvoorbeeld onbeschermd of slecht beschermd vee doodt of verwondt is geen sprake van een probleemwolf, enkel van een probleemsituatie waardoor andere maatregelen gepast zijn. Bijvoorbeeld voedselbronnen verwijderen door preventieve wolvenomheiningen te plaatsen, waarvan de Vlaamse regering 80% subsidieert.

  “Ingrijpen wanneer we effectief met een probleemwolf te maken hebben is de evidentie zelve. Maar ook alleen als het een probleemwolf is. Veel van de conflicten die zich vandaag de dag voordoen situeren zich op het vlak van onbeschermd vee en kunnen relatief makkelijk voorkomen worden door beroep te doen op de Vlaamse subsidies voor wolfwerende omheiningen. Ik roep veehouders op dit effectief te doen”, zegt Demir.

  Aandacht voor communicatie

  Het interventieprotocol vormt tenslotte ook een basis om een afwijking op het Soortenbesluit te kunnen geven om effectief in te grijpen bij probleemwolven. Dit wordt vastgesteld in een Ministerieel Besluit waarbij de beslissing om eventueel in te grijpen als er een probleemwolf opduikt bij de bevoegde minister komt te liggen na advisering van Natuur en Bos en INBO. De communicatie tijdens probleem -of crisissituaties wordt geïnitieerd door de woordvoerder en communicatiedienst van Natuur en Bos, dewelke afgestemd zal worden met de direct belanghebbenden (bv. terreineigenaars, lokale besturen, overkoepelende organisatie,…).

  Het interventieprotocol wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, bijgestuurd op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en concrete voorvallen.

   

   

   

  Natuurbeheer
  Demir keurt wolvenprotocol goed: “Een probleemsituatie en een probleemwolf is niet hetzelfde”
  Demir keurt wolvenprotocol goed: “Een probleemsituatie en een probleemwolf is niet hetzelfde”
 • 22/12

  Natuurinspectie klist 7 wildcrossers

  Natuurinspectie

  22/12

  Natuurinspectie klist 7 wildcrossers

  Natuurinspectie klist 7 wildcrossers

  Op zondag 08 november 2020 in Houthalen-Helchteren en op zaterdag 19 december 2020 in Dilsen-Stokkem werd door natuurinspectie - in samenwerking met boswachters en bijzondere veldwachters - twee succesvolle acties beteugeling wildcrossen opgezet. Hierbij werden in totaal 7 wildcrossers geverbaliseerd. 6 enduro-motorfietsen werden in beslag genomen.

  Het Bos- en Natuurdecreet verbiedt elke vorm van gemotoriseerd verkeer in alle bossen en op alle terreinen die beheerd worden in het kader van natuurbehoud. Ze hebben een ecologische, sociale en educatieve functie waarbij zachte recreatie nagestreefd wordt. Harde recreatie zoals rondritten met motoren, quads en terreinwagens zijn in Vlaanderen onverenigbaar met bovenvermelde functies. Niet alleen verstoren ze de aanwezige fauna en flora, ze zorgen ook voor veel ergernis bij bezoekers die van de rust in de natuur willen genieten.

  Het is niet altijd eenvoudig om overtreders te beteugelen. Vroeger negeerden crossers regelmatig de stoptekens van bevoegde personen om zich zo van de controle te onttrekken. Om de herhaaldelijke overlast aan te pakken zijn het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie tot een actieplan gekomen waarbij aangepaste hulpmiddelen kunnen ingezet worden. Overtreders komen in een soort opvangtrechter - een fuik - terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is.

  Sinds de start van dit actieplan, april 2018, werden in totaal 16 motorfietsen en 2 quads gerechtelijk in beslag genomen. Eén overtreder werd nog maar pas in januari 2020 door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld. Hij kreeg toen een geldboete van 2000 euro en verbeurdverklaring van zijn motorfiets. Toch werd de man op 19 december 2020 opnieuw betrapt voor gelijkaardige feiten waarbij hij zich weerspannig gedroeg.

  Natuurinspectie
  Natuurinspectie klist 7 wildcrossers
  Natuurinspectie klist 7 wildcrossers
 • 08/12

  Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2020: focus op natuur en gezondheid

  Subsidies

  08/12

  Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2020: focus op natuur en gezondheid

  Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2020: focus op natuur en gezondheid

  Dit jaar werd opnieuw duidelijk dat onze natuur een waardevol goed is. De vraag naar groenzones in de nabije omgeving was zelden zo groot als vandaag, maar niet iedereen heeft een stukje groen in zijn buurt.

  De projectoproep Natuur in je Buurt 2020 wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Daarbij streven we enerzijds naar meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit ondersteund wordt.

  Overheden, verenigingen en organisaties konden hiervoor dit jaar een project indienen. Er werden uiteindelijk 20 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen, die in totaal meer dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos. 

  Ontdek de laureaten >

  Subsidies
  Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2020: focus op natuur en gezondheid
  Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2020: focus op natuur en gezondheid
 • 03/12

  Ryckevelde krijgt een nieuwe ‘Dikke Bertha’

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  03/12

  Ryckevelde krijgt een nieuwe ‘Dikke Bertha’

  Ryckevelde krijgt een nieuwe ‘Dikke Bertha’

  Dikke Bertha in Ryckevelde, op de grens van Damme, Brugge en Beernem, was een statige beuk van van 150 à 200 jaar oud en behoorde ooit tot de dikste bomen van de provincie West-Vlaanderen. In een hevige storm van 1990 is de kroon afgebroken en bleef maar een fractie van de eens zo statige boom over. De resten van de stam, een 4-tal meter hoog, zijn vorige zomer na vandalisme volledig afgebrand.

  Dikke Bertha, een boom waar vele generaties langs liepen, verdiende een beter einde. “Monumentale bomen zijn echte bakens in het landschap die door onze voorouders zijn aangeplant, vaak met een boodschap. Bovendien zijn zulke bomen erg belangrijk in de herinnering van veel inwoners”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

  Daarom heeft de minister samen met de burgemeesters en schepenen van Beernem, Brugge en Damme en de Militair Commandant van de Provincie West-Vlaanderen nu een nieuwe boom aangeplant. Er werd gekozen voor een wintereik, omdat deze soort beter tegen droogte kan dan een beuk en dus beter gewapend is tegen de klimaatopwarming. De wintereik mag uitgroeien tot een nieuw monument. Geen monument van steen of brons, maar iets dat leeft en groeit. “Ik hoop in elk geval dat ze nog ouder zal worden als haar voorganger en zo voor vele komende generaties een nieuwe bron van warme en mooie herinneringen zal zijn. Dat deze boom als symbool van het leven in deze ongewone tijden wordt geplant, voegt een extra dimensie aan het verhaal toe. ” aldus de minister.

  Ryckevelde is een populair wandelbos. De toestroom van bezoekers in de voorbije lockdown was hier net zoals in andere natuur-en bosgebieden opvallend. De nood aan grotere natuur- en bosgebieden werd zo nog eens beklemtoond. Vlaanderen zet dan ook fors in op bosuitbreiding in Ryckevelde. Zo kreeg Ryckevelde sinds 1979 al 60 hectare nieuw bos bij. En ook in de toekomst zal Ryckevelde verder uitbreiden met zeker 10 hectare bos.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Ryckevelde krijgt een nieuwe ‘Dikke Bertha’
  Ryckevelde krijgt een nieuwe ‘Dikke Bertha’
 • 01/12

  Natuur en Bos opent hondenlosloopzone in Schoonbeek

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  01/12

  Natuur en Bos opent hondenlosloopzone in Schoonbeek

  Natuur en Bos opent hondenlosloopzone in Schoonbeek

  Honden welkom, maar aan de lijn

  In de meeste natuur- en bosgebieden zijn honden welkom, maar ze moeten wel aan de leiband. Loslopende honden verstoren namelijk de natuur, denk maar aan het opschrikken van reeën en op de grond broedende vogels. Ook uit respect voor andere bezoekers is het belangrijk je hond aangelijnd te houden. En tenslotte is het veiliger voor je hond zelf: denk maar aan mogelijke interacties met everzwijnen of opgeschrikte paarden.

  Hondenzones

  Elke gezonde hond moet zich eens kunnen uitleven.  Honden zijn sociale dieren die dolgraag met andere honden spelen. Daarom legt Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid in veel van haar gebieden hondenzones aan.  Zoals hier in Schoonbeek. “ Een tweetal jaar geleden werd voor de bossen van Schoonbeek samen met de beheerwerkgroep, Schoonbekenaren met een hart voor de natuur, een toegankelijkheidsregeling opgesteld. Hier uit bleek dat er behoefte was aan een hondenzone. Vandaag zijn we blij dat we deze kunnen openen,” aldus Lise Hendrick, regiobeheerder Hoge Kempen tot Voeren. In de hondenzone kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig en vrij rondlopen en ravotten.

  Er moeten wel een aantal richtlijnen gerespecteerd worden. Zo is elke begeleider van een hond zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn hond en dienen “ongelukjes” verwijderd te worden. De hondenzone in Schoonbeek is ongeveer 3,5 ha groot. Er zijn verschillende wandelpaadjes aangelegd tussen de bomen en de honden kunnen zich zelfs uitleven in een plas water.

  Na je bezoek aan de hondenzone kan je gerust verder wandelen in de bossen van Schoonbeek, maar denk eraan om de hond(en) steeds terug aan te lijnen.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Natuur en Bos opent hondenlosloopzone in Schoonbeek
  Natuur en Bos opent hondenlosloopzone in Schoonbeek
 • 01/12

  Na talloze incidenten met loslopende honden grijpt Natuur en Bos in: strengere en gerichtere controles

  Natuurinspectie

  01/12

  Na talloze incidenten met loslopende honden grijpt Natuur en Bos in: strengere en gerichtere controles

  Na talloze incidenten met loslopende honden grijpt Natuur en Bos in: strengere en gerichtere controles

  In het West-Vlaamse Vloethemveld stierven zaterdag vier ooien nadat ze aangevallen waren door een loslopende hond. In Overpelt beten vrijdag twee Duitse herdershonden een Shetlandpony dood. En in het Brabantse Lintbos sloeg zondag door een loslopende hond een paard met ruiter op hol. De man belandde in een prikkeldraad en raakte gewond. Dit is echter nog maar het topje van de ijsberg van de overlast die loslopende honden en hun baasjes in de natuurgebieden veroorzaken. Eveneens in het Vloethemveld zagen bezoekers twee honden achter een ree rennen. Aan de Klaverberg in As tilde een baasje zijn hond over de omheining van een schapenraster om deze achter de schapen te laten jagen. En in het Zwin werd een Konikveulen dood teruggevonden nadat het door een hond in een prikkeldraad werd gejaagd. Ook al is de schade die loslopende honden aanrichten bewezen, toch lijken nog heel wat hondenbaasjes van het tegendeel overtuigd. Onze boswachters maken melding van verhitte discussies die zich op het terrein met de overtreders afspelen. “Mijn hond doet toch niks, waar moeit u zich mee?” hoort men dan vaak. Laat ons duidelijk zijn: loslopende honden brengen niet alleen andere recreanten en hun (huis)dieren in gevaar, maar ook de natuur waarin ze zich bewegen. Denken we maar aan het verstoren van grondbroedende vogels of het opjagen van reeën. Omdat de overlast de spuigaten uitloopt en de vriendelijke vraag om de dieren aan te lijnen vaak niet helpt, zal Natuur en Bos strenger handhaven.   

  “De lockdown zorgt ervoor dat meer mensen de natuur opzoeken. Dat zorgt voor extra druk op onze natuurgebieden. Loslopende honden zijn de grootste ergernis, maar we krijgen ook steeds meer klachten binnen van mountainbikers die buiten de lijntjes kleuren en wandelaars gaan hinderen. Het is van het allergrootste belang dat elke recreant de natuur respecteert en zich ook aan de regels houdt. Daarom zullen onze inspecteurs en boswachters de controle verscherpen en meteen bij overtreding verbaliseren," aldus Jeroen Denaeghel, woordvoerder van Natuur en Bos.

  Het Departement Omgeving legt voor het niet aanlijnen van een hond een minimum geldboete op van 80 euro dat kan stijgen naargelang het aantal loslopende honden, de aangerichte natuurschade en eventueel recidivegedrag. Ook bij agressief gedrag en weerbarstigheid t.o.v. de verbalisant kunnen de bedragen oplopen. De geldboetes voor fietsen waar dit niet toegelaten is, variëren tussen 100 en 150 euro, afhankelijk van waar in het domein gereden wordt.

  Natuurinspectie
  Na talloze incidenten met loslopende honden grijpt Natuur en Bos in: strengere en gerichtere controles
  Na talloze incidenten met loslopende honden grijpt Natuur en Bos in: strengere en gerichtere controles
 • 26/11

  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter

  Natuurbeheer

  26/11

  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter

  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter

  Het Hooggoed in Aalter is ongeveer 120 hectare groot. Net zoals vele andere bossen en natuurgebieden wordt het Hooggoed tijdens de lockdown druk bezocht door wandelaars. In deze coronatijden wordt eens te meer duidelijk dat mensen behoefte hebben aan natuur dicht bij huis. Er is immers niets zo goed voor onze fysieke en mentale weerbaarheid als een wandeling in het bos

  In het nieuwe bos zijn voornamelijk zomereik, wintereik, winterlinde, beuk, zoete kers, en winterlinde geplant. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hazelaar, lijsterbes, Europese vogelkers, sporkenhout en Gelderse roos aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

  Enkele extra poelen en een dreef met wintereik moeten voor extra leven in het bos zorgen. In 2021 wordt een laatste deel van 3 hectare nieuw bos aangeplant. Goed voor in totaal zo’n 35 hectare nieuw bos sinds Natuur en Bos het gebied in beheer heeft. Het resultaat van de eerste aanplant vijftien jaar geleden wordt nu al volop gesmaakt door de bezoekers én door de vele inwoners van het bos.

  “We weten allemaal dat Vlaanderen meer bossen nodig heeft. Daarom is het uitstekend dat we er ook in Aalter werk van maken,” zegt minister Demir.  Zij wil samen  met lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4000 hectare extra bos realiseren. “De ambitie is hoog,”  geeft de minister toe. “Maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als bedrijven, verenigen en particulieren vanaf vandaag massaal gaan bebossen, plukken we daar later de vruchten van."

  Natuurbeheer
  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter
  Het bos Hooggoed in Aalter wordt groter
 • 18/11

  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos

  Overlast / schade Natuurinspectie

  18/11

  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos

  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos

  Reeds enige tijd ontving Natuur en Bos diverse klachten over geweerschoten na zonsondergang in de buurt van het Kravaalbos op het grondgebied van Asse, Opwijk en Aalst. Op basis van die getuigenissen hebben natuurinspecteurs uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen met de lokale boswachter het afgelopen weekend een nachtelijke controleactie gehouden.

  Tijdens die actie werd een voertuig op grondgebied Vlaams-Brabant staande gehouden. De natuurinspecteurs troffen er 2 personen aan met een geladen jachtwapen; een zwaar kogelkarabijn voorzien van een ​nachtkijker. Een van de stropers is aangesteld als bijzondere veldwachter en was op dat ogenblik in uniform, ook het voertuig droeg emblemen van bijzondere veldwachter. Op bevel van het parket Halle-Vilvoorde werden beide personen gearresteerd en werd​en het wapen en het voertuig in beslag genomen. Een patrouille van de plaatselijk politiezone AMOW kwam in bijstand gezien er eveneens inbreuken werden vastgesteld op de wapenwetgeving. Bij de huiszoekingen die daarop volgden, vonden de inspecteurs en de lokale politie ​Aalst zeven verboden wapens; alsook vergif, geluidsdempers en illegaal vogelvangstmateriaal. Beide personen waren houder van een Vlaams jachtverlof maar dit laat de begane inbreuken niet toe. Na afloop van de huiszoeking en verhoor werden beide verdachten weer in vrijheid gesteld.

  In het belang van het onderzoek kan de identiteit van de daders niet vrijgegeven worden.  
  Er zijn pv's opgesteld voor inbreuken op de jachtwetgeving en de wapenwet. De daders riskeren gevangenisstraffen tot 2 jaar en geldboetes tot 250.000 euro.

  Overlast / schade Natuurinspectie
  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos
  Natuurinspectie betrapt stropers nabij het Kravaalbos
 • 12/11

  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel

  Natuurbeheer

  12/11

  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel

  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel

  Vanmorgen werd er in Houthalen een doodgebeten hond, een Bordercollie, aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het werk van een wolf. Het kadaver lag op zo'n 30 meter van de tuin van een alleenstaande woning die zich in natuurgebied en in de kern van het wolventerritorium situeert. Volgens onze boswachter, die daar de nodige vaststellingen deed, zijn er twee scenario's mogelijk.

  Ofwel kwam de wolf in de buurt van de omheining en is de hond uitgebroken om achter de wolf te gaan (bv. ter verdediging van zijn territorium).

  Ofwel is de wolf in de tuin geweest met als bedoeling om de hond(en) te doden.

  Omdat er geen wolvensporen en bloedsporen in de tuin werden aangetroffen, vermoeden we het eerste scenario.  

  Om te voorkomen dat wolven in het dichtbevolkte Vlaanderen zouden leiden tot ernstige conflicten tussen mensen en deze roofdieren, werkt Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen met het wolvenplatform, waarin alle betrokken organisaties vertegenwoordigd zijn, aan een “protocol probleemwolven”. Dit protocol werd opgemaakt in samenspraak met buitenlandse en Vlaamse experten. Het protocol zit op dit moment in de afrondingsfase. Alle betrokken stakeholders krijgen op dit moment de tijd om eventuele opmerkingen of voorstellen tot aanpassing te bezorgen.

  Omdat dit de eerste melding is van een wolvenaanval op een hond, hebben we dit incident afgetoetst aan het protocol probleemwolven. Op basis daarvan oordelen we dat er onvoldoende elementen zijn die aantonen dat deze wolf een probleemwolf zou zijn. Niettemin zet Natuur en Bos samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek haar monitoring van het gedrag van de roedel verder op.

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel
  Natuur en Bos start onderzoek nadat wolf vermoedelijk hond aanviel
 • 24/10

  Minister Zuhal Demir bouwt mee aan eerste schuilplaats voor otter in de Polders van Kruibeke

  Natuurbeheer

  24/10

  Minister Zuhal Demir bouwt mee aan eerste schuilplaats voor otter in de Polders van Kruibeke

  Minister Zuhal Demir bouwt mee aan eerste schuilplaats voor otter in de Polders van Kruibeke

  Otters hebben de Scheldevallei nog maar recent herontdekt en om deze schuwe soort alle kansen te geven zijn er ondersteunende maatregelen nodig. De dieren willen een  groot en aaneengesloten leefgebied met een gezond visbestand. Daarom maakte Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in de Polders van Kruibeke 7 hectare dichtgeslibde en vervuilde grachten weer open. Er werd ook een nieuwe vijver gegraven, helemaal op maat van de otter. Het gebied zal zich ontwikkelen tot een rietland dooraderd met waterlopen en vijvers. Het wordt een mozaïek van planten vol beschutte plekjes voor vissen. En een gezond visbestand betekent meer eten voor verschillende dieren, waaronder de otter!

  Minister Zuhal Demir: “Met de Blue Deal maakt Vlaanderen middelen vrij om noodzakelijke werken uit te voeren in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Ik heb vandaag gezien hoe concrete acties van het Sigmaplan natte natuur en tal van planten en dieren nieuwe kansen geven. Door de Blue Deal op het terrein te realiseren verhogen we de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen en zorgen we tegelijk voor een ideale thuis voor de otter.”

  Otters hebben naast voldoende voedsel ook rustige en veilige schuilplaatsen nodig. Daarom voorzien we in dit gebied een kant-en-klare schuilplaats, een zogenaamde otterholt. De otter kan hier overdag rusten of op termijn misschien zelfs jongen krijgen. Het was minister Zuhal Demir zelf die vandaag de laatste vijzen van de otterholt kwam aandraaien en daarmee de eerste kunstmatige otterschuilplaats in de Scheldevallei inwijdde. Het is nu afwachten wanneer de otter zijn nieuwe huis zal ontdekken. Door binnenin ook een camera te monteren zullen we dat moment in ieder geval vanop de eerste rij mee kunnen beleven!

  Lieven Nachtergale van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid duidt op de rol van de otter in onze riviernatuur: “Het  Sigmaplan zorgt voor een spectaculaire terugkomst van typische riviernatuur in de Scheldevallei. Daar profiteert de otter nu mee van, de heropleving van de soort staat dan ook symbool voor het succes van deze maatregelen. De Blue Deal kan een wereld van verschil gaan maken!”

  De minister sloot haar bezoek in schoonheid af aan het Coninckshofke, om er samen met enkele lokale vrijwilligers het winnen van de prestigieuze Natura2000 Award te vieren. De Polders van Kruibeke werden vorige week bekroond in de categorie ‘verzoenen van belangen en percepties’. Met deze Natura2000 Award wil de Europese Commissie de uitblinkers inzake draagvlakversterking voor natuur en biodiversiteit in de schijnwerpers zetten. Het enthousiasme en de trots die hier is opgebouwd voor de nieuwe natuur doet het beste verhopen voor de Blue Deal. 

  Natuurbeheer
  Minister Zuhal Demir bouwt mee aan eerste schuilplaats voor otter in de Polders van Kruibeke
  Minister Zuhal Demir bouwt mee aan eerste schuilplaats voor otter in de Polders van Kruibeke
 • 21/10

  Inrichtingswerken Wolfsputten uitgevoerd

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  21/10

  Inrichtingswerken Wolfsputten uitgevoerd

  Inrichtingswerken Wolfsputten uitgevoerd

  Hand in hand

  In het natuurbeheerplan dat voor Wolfsputten een aantal jaar geleden werd goedgekeurd, gaan natuurbescherming- en beleving hand in hand. Met de  inrichtingswerken wilde Natuur en Bos de unieke natuurwaarden beschermen en verbeteren, en tegelijk de bezoekers meer van die natuur laten genieten zónder ze te beschadigen.Natuur en Bos legde eerst twee hondenlosloopzones aan, eentje naast de ballodroom aan het skatepark (d’ Arconatistraat) en de andere aan Turflaan/Draverslaan in de Renbaanwijk. Boswachter Tom Brichau: “Intussen zijn deze zones goed gekend en zien we veel hondenliefhebbers hier dagelijks hun viervoeters uitlaten. Dankzij deze zones worden heel wat vogels, kleine zoogdieren en ook andere bezoekers in de rest van het gebied minder afgeschrikt door loslopende honden. Daar is het aanlijnen van honden uiteraard verplicht.”

  Wolfsputten staat bekend als een heel reliëfrijk gebied met droge stukken maar ook natte bron- en moerasgedeelten. In het verleden was het dragen van laarzen in natte periodes zeker geen luxe. Sommige delen lagen er wel erg modderig bij, waardoor allerlei nieuwe paadjes ontstonden. Deze paadjes liepen soms kriskras door de prachtige voorjaarsflora waarvoor het gebied zo gekend is. “Om schade aan deze waardevolle vegetatie te voorkomen, hebben we een aantal knuppelpaden aangelegd of hersteld. Je kan nu op een comfortabele manier doorheen de vallei te wandelen. We willen de bezoekers zo stimuleren om op het pad blijven, zodat de waardevolle vegetatie in de bermen zich kan herstellen”, vertelt Tom. Ook een aantal andere natte paden werden aangepakt door ze te voorzien van een halfverharding in boskiezel.

  Geliefd uitkijkplatform

  Het pronkstuk van de nieuwe inrichting is ongetwijfeld het uitkijkpunt aan de Kloosterstraat. Dit hangend platform biedt de bezoeker een prachtig uitzicht over Wolfsputten. Voor velen vormt het al een geliefde stopplaats of zelfs selfieplek.

  In samenspraak met de gemeente koos Natuur en Bos ervoor om het park Oude Renbaan ook beter te verbinden met het natuurdomein. Sinds kort kan je vanuit het park je wandeling starten naar Wolfsputten. Naar de toekomst toe probeert Natuur en Bos nog een aantal gronden in de omgeving aan te kopen om de toegankelijkheid nog te verbeteren en tegemoet te komen aan de wensen van de bezoeker.

  Europese topnatuur

  De natuur in Wolfsputten is Europees beschermd. Het gebied herbergt tal van bronnen en in de bossen en graslanden tref je tal van zeldzame planten aan zoals wilde orchideeën. In het voorjaar kleurt de bodem paars en geel door de boshyacinten en wilde narcissen. Door inrichting en beheer wil Natuur en Bos deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs doen verbeteren.

  Een aantal jaar geleden werd zes hectare bij aangekocht, waar vorig jaar in samenwerking met enkele Dilbeekse scholen een nieuw bos werd geplant.

  Naast de bosuitbreiding werd ook de centrale bospoel aangepakt. Deze poel was doorheen de jaren dichtgegroeid en het wateroppervlak werd ingenomen door de invasieve exotische waterplant grote waternavel. De poel werd geruimd en open gemaakt zodat hij veel interessanter wordt voor amfibieën.

  Onthaalpunten

  Ook de verschillende ingangen van het gebied kregen een facelift met een uniform uitzicht. Regiobeheerder Wim De Maeyer: “Aan de Westrand creëerden we een echte toegangspoort tot het gebied, met amfitheater en al. We braken in samenspraak met de gemeente zelfs een parkeerstrook op om de Westrand en het natuurgebied beter met mekaar te verbinden.”

  Natuur en Bos vroeg bezoekers herhaaldelijk het nodige begrip tijdens de duur van de werken. “Met de werken wilden we de natuur en de beleving van Wolfsputten sterk opwaarderen. Bij de aanleg zagen sommige werken er nogal drastisch uit, maar je mag er gerust van zijn dat ze vrij snel de natuur- en belevingswaarde ten goede zullen komen”, beaamt Wim.

  Ook de gemeente Dilbeek is opgetogen. Schepen Stijn Quaghebeur: “Als gemeente zijn we enorm tevreden met het resultaat van de inrichtingswerken. Een grote investering die loont en waar we heel veel positieve reacties over krijgen. Wolfsputten is nu écht toegankelijk en de belevingswaarde is een pak vergroot. We kunnen alleen maar fier zijn dat in het hart van onze gemeente aan de rand van Brussel zo een prachtig natuurgebied gekoesterd kan worden. Wij hopen ook in de toekomst in goede samenwerking met Natuur en Bos te kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van het natuurdomein en de beleving ervan."

  Meer info over Wolfsputten: www.natuurenbos.be/wolfsputten

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Inrichtingswerken Wolfsputten uitgevoerd
  Inrichtingswerken Wolfsputten uitgevoerd
 • 20/10

  Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam duikt op in het Drongengoed!

  Natuurbeheer

  20/10

  Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam duikt op in het Drongengoed!

  Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam duikt op in het Drongengoed!

  Koraalrif in het bos

  Je moet hem maar vinden, de kammetjesstekelzwam. Hoewel, opvallen doet deze paddenstoel wel. Op afstand lijkt de paddenstoel op ronde, witte bollen, maar van dichterbij zie je dat de zwam bestaat uit stekeltjes die precies in rijen staan. Van dichtbij heeft de paddenstoel meer weg van een koraalrif. De paddenstoel kan tot 30 centimeter groot worden. De kleur is wit tot roomkleurig, bij veroudering kleurt de zwam geelbruin. Kammetjesstekelzwammen verschijnen van eind augustus tot november. Ze zijn gekend als opruimers van beukenhout, je vindt ze vooral op sterk verrotte stammen of stronken van oude beuken.

  Een zeldzaamheid in het Drongengoed

  De zeldzame kammetjesstekelzwammen zijn de laatste vijftien jaar in opmars. Al is dat relatief, deze eigenaardigheid werd in Vlaanderen op minder dan tien plaatsen gevonden. De laatste keer dat deze paddenstoel werd aangetroffen in het Drongengoed, was op 6 oktober 1979. Toen werd de kammetjesstekelzwam waargenomen door een paddenstoelenkenner. De waarneming werd doorgegeven aan de mycologische vereniging en is genoteerd in Funbel, de databank van de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging. De waarneming deze maand in het Drongengoed werd ingegeven door een bezoeker die geen speciale zwammenkenner is, maar via de app Obsidentify de waarneming doorgaf op de website www.waarnemingen.be. Het online portaal waarnemingen.be draagt bij aan een betere kennis van algemene en minder algemene soorten planten en dieren in onze natuur. 

  Aan het afbraakproces van dood hout komen heel wat zwammensoorten te pas. Sommige zijn vrij algemeen en komen vooral voor op vers dood hout. Andere verschijnen pas als dat hout al vele jaren ligt weg te rotten. Een dikke beukenstam doet er gemakkelijk 30 tot 40 jaar over om volledig opgeruimd te worden. Verschillende van die opruimers van groot dood beukenhout zijn erg zeldzaam. Die wijzen op een hoge kwaliteit van het ecosysteem in beukenbossen. De kammetjesstekelzwam is daar één van. Dit maakt de waarneming toch wel opmerkelijk.

  Beukentroef

  Hoewel de kammetjesstekelzwam erg zeldzaam is in Europa, merken we dat deze fascinerende paddenstoel het de laatste jaren beter doet. Vermoedelijk wijst dit op een verband met het toenemen van verzwakte oude beuken in onze streken. Beuken hebben meer en meer last van de droogte onder invloed van de klimaatverandering. Ook het verouderen van ons beukenbestand speelt hier zeker een rol. Bosbeheer waarbij in onze bossen meer en meer dood hout blijft liggen en beuken als veteranen mogen leven en sterven, werpt duidelijk zijn vruchten af.

  Natuurbeheer
  Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam duikt op in het Drongengoed!
  Zeer zeldzame kammetjesstekelzwam duikt op in het Drongengoed!
 • 17/10

  Webbekomsbroek-Borchbeemden is een wandellus en -brug rijker

  Natuurbeleving

  17/10

  Webbekomsbroek-Borchbeemden is een wandellus en -brug rijker

  Webbekomsbroek-Borchbeemden is een wandellus en -brug rijker

  Life Delta

  De werken vonden plaats in kader van het Life Delta-project. Dit is een natuurproject met bijzondere zorg voor waterveiligheid en natuurbeleving in het samenvloeiingsgebied van de Demerdelta: het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. Samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, de Vlaamse Milieumaatschappij en Natuurpunt zorgt Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid voor de uitvoering van het project.

  Ruimte voor recreatie

  Er wordt niet enkel gewerkt aan het herstel van het valleisysteem, maar ook aan de recreatieve ontsluiting van domein Webbekomsbroek-Borchbeemden. In het verleden werd een korte wandelroute afgesloten omdat deze als rustzone werd ingesteld voor soorten als grauwe klauwier, ooievaar, geelgors en andere vogels. Vanaf vandaag kun je dus wel genieten van een aantrekkelijke nieuwe wandelroute met een nieuwe wandelbrug. Deze brug, over het Zwart Water, verbindt beide provincies én beide gemeenten.De nieuwe route sluit aan op de bestaande wandelingen die vertrekken vanuit bezoekerscentrum Webbekomsbroek. Doorheen het Rotbroek sluit de wandellus aan op de wandelingen die vanuit Zelem richting de Zwarte Beekvallei gaan. Ook het bos van de Sint-Jansberg sluit aan op deze nieuwe wandeling. De wandeling werd ook opgenomen in het goednieuwe Merode-wandelnetwerk.De volgende jaren zal verder ingezet worden op recreatie voor dit mooie stads-natuurdomein, op 5 minuten wandelen van de markt van Diest en het marktplein van Zelem, met enkele nieuwe uitkijkpunten, een nieuw pad voor gegidste wandelingen vanuit het bezoekerscentrum en een wandelverbinding tussen het Webbekomsbroek en Schulensbroek langsheen de Demer. Je kan dan van het station van Diest naar het station van Schulen wandelen, de Demer volgend doorheen de Demerdelta.

  Natuurbeleving
  Webbekomsbroek-Borchbeemden is een wandellus en -brug rijker
  Webbekomsbroek-Borchbeemden is een wandellus en -brug rijker
 • 15/10

  Polders van Kruibeke bekroond met Natura2000 Award

  Natuurbeheer

  15/10

  Polders van Kruibeke bekroond met Natura2000 Award

  Polders van Kruibeke bekroond met Natura2000 Award

  Het Life+ project Scalluvia herstelde natte natuur in de Polders van Kruibeke, het grootste overstromingsgebied langs de Schelde van het Sigmaplan. Natuurontwikkeling in dichtbevolkte gebieden stuit dikwijls op weerstand. Dat was ook zo in Kruibeke, de publieke opinie rond de Polders van Kruibeke is in 15 jaar geëvolueerd van enorme weerstand naar trots en enthousiasme. Het project Scalluvia werd winnaar in de categorie ‘verzoenen van belangen en percepties’ omdat het erin geslaagd is omwonenden en betrokkenen mede-eigenaar te maken van het natuurgebied. Veerle Campens, projectcoördinator Natuur en Bos: “Met het maken van nestkasten, bijenhotels en een takkenwal bouwden de lokale scholieren letterlijk mee aan het project. We investeerden in de opleiding en uitrusting van vrijwilligersverenigingen KRUIN, Barbiergidsen en Natuurouders. Heldere communicatie en participatie waren de sleutels tot meer draagvlak. De 10 sleutels tot mede-eigenaarschap die daarvoor gebruikt werden, zijn nuttige handvaten voor gelijkaardige natuurprojecten in Europa.”

  Met deze Natura2000 Award wil de Europese Commissie de uitblinkers in draagvlakversterking voor haar beleid rond natuur en biodiversiteit in de schijnwerpers plaatsen.

  Binnen het Europese Life+ project Scalluvia werkten de gemeente Kruibeke, natuurvereniging Kruin en de uitvoerders van het Sigmaplan – Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en De Vlaamse Waterweg nv – samen. Van 2013 tot 2018 zorgde het voor de revival van elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke. Scalluvia investeerde tegelijk in een meer natuurlijke inrichting voor twee kreken. Zo’n 90 hectare kreeg een optimale natuurinrichting zodat zeldzame soorten als bittervoorn, kleine modderkruiper, blauwborst, ijsvogel, woudaap, purperreiger en zelfs otter en bever zich er weer helemaal thuis voelen.

  Meer info

  Natuurbeheer
  Polders van Kruibeke bekroond met Natura2000 Award
  Polders van Kruibeke bekroond met Natura2000 Award
 • 15/10

  De Vierstammige Kastanje uit Ieper werd verkozen tot Boom van het Jaar!

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  15/10

  De Vierstammige Kastanje uit Ieper werd verkozen tot Boom van het Jaar!

  De Vierstammige Kastanje uit Ieper werd verkozen tot Boom van het Jaar!

  De Vierstammige Kastanje (West-Vlaanderen) heeft met 1.262 stemmen de ‘Baillet Latour Boom van het Jaar 2020’ wedstrijd gewonnen! De Veldmaarschalk (Lanaken, Limburg) en de Ymeriaplataan (Leuven, Vlaams-Brabant) eindigden na een spannende nek-aan-nek race mee in de top 3. De online stemming bracht meer dan 3000 stemmen op waarvan de grote meerderheid naar de finalist in Ieper ging.

  De wedstrijd ‘Boom van het Jaar’ gaat jaarlijks op zoek naar de meest opmerkelijke bomen van België. Bij de selectie van finalisten kijkt de jury vooral naar het verhaal van de bomen; de geschiedenis, rol voor voorbijgangers of waarde in de omgeving. Kortom, bomen die de gemeenschap met elkaar en met de natuur verbinden.

  Juryvoorzitter Jurgen Tack zei: “Tijdens de Corona-crisis is afstand houden van onze medemens bijzonder belangrijk. Gelijktijdig hebben we nooit zo dicht gestaan bij de bomen rondom ons. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving, onze geschiedenis en onze gezondheid. De Ieperse boom is een overlever van onze meest recente geschiedenis op aarde. Nu schrijft hij zelf geschiedenis als Boom van het Jaar 2020.”

  De Vierstammige Kastanje: Een unieke overlever

  De Belgische Boom van het Jaar 2020 pronkt naast de Menenpoort in Ieper. Bovenop zijn unieke locatie is deze boom de enige levende getuige van de beide oorlogsrampen die de stad Ieper en haar vestigingen teisterden. De ‘Vierstammige Kastanje’ werd genomineerd door de stad Ieper.

  Schepen van leefmilieu en natuur, Valentijn Despeghel, is dan ook zeer blij met deze erkenning; “De Ieperlingen zijn bijzonder ‘preus’ met de verkiezing van onze Vierstammige Kastanje. Eerlijk gezegd: ik geloofde er vanaf het begin in dat we kans maakten. Niet enkel omwille van de monumentaliteit van de kastanje, maar zeker ook omwille van de symbolische kracht die de boom uitstraalt. De Vierstammige Kastanje bij de Menenpoort illustreert perfect de overlevingskracht van Ieper, ondanks de ellende van twee wereldoorlogen. Een levend en bijzonder vitaal monument, dat zonder tegenslagen nog meer dan 100 jaar kan voortleven.”

  De Vierstammge Kastanje, ook wel ‘Vierstammige Overlever’ genoemd, werd aangeplant rond 1860, toen de militaire vesting in Ieper tot een publiek wandelpark werd omgevormd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de middeleeuwse stad totaal vernietigd. Het lijkt dan ook logisch dat geen enkele boom in de stad of op de vestingen de vier jaar oorlogsgeweld overleefde. En toch.

  Een aantal, toen ongeveer 50-jarige, vestingbomen trotseerde het oorlogsgeweld dankzij hun standplaats op de binnenzijde van de stadswallen. Door deze positie beschermde de vestingwal zelf de bomen tegen de onophoudelijke beschietingen. Let wel: alle vestingbomen werden, zonder uitzondering, beschadigd of vernietigd. Maar uit de stronken of stamvoeten wist toch een aantal bomen spontaan te herstellen en opnieuw uit te groeien. “Net zoals de stad, die als een Fenix uit haar as opsteeg”.

  Hoeveel vooroorlogse bomen zich spontaan konden herstellen is niet geweten, wellicht slechts een tiental. Deze ‘overlevers’ kregen het echter opnieuw benauwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet door beschietingen of bombardementen, maar door de hakbijl. Vele huishoudens hadden tekort aan brandstof. De Ieperlingen zelf velden ’s winters vele vestingbomen om brandhout te winnen. Het stadsbestuur liet begaan want iedereen had het koud.

  Slechts twee bomen doorstonden de beide oorlogsperiodes: de vierstammige tamme kastanje (Castanea sativa) en een driestammige boomhazelaar. Deze unieke ‘overlevers’ van de oorspronkelijke, 19de eeuwse vestingaanplantingen staan op de wallen langs de Kasteelgracht. De vierstammige kastanje groeit op de helling nabij de Menenpoort. De locatie is op zich al heel bijzonder en imponerend. Uit de stronk van de tamme kastanje groeiden na de Eerste Wereldoorlog vier nieuwe stammen op. Honderd jaar later ontwikkelden die zich tot een indrukwekkende, vierstammige reus. De stamomtrek van de stronk bedraagt niet minder dan 9.20 meter. De naam ‘Vierstammige Overlever past dan ook wonderwel bij deze unieke Ieperse vestingboom.

  Wat houdt deze titel in?

  Naast de nationale titel ontvangt de Vierstammige Kastanje een verzorgingsbeurt en vernieuwde inrichting van zijn dichte omgeving ter waarde van €2500. Samen met de Stad Ieper zal er gekeken worden naar mogelijkheden om deze boom nog meer in de kijker te zetten en voorbijgangers ten volle te laten genieten van dit unieke stukje natuur. Hierbij wordt er gedacht aan een grondverbetering, een inrichting van de parkomgeving, plaatsing infobord en doorkijkkader…. Ook ontvangen ze een toestel en abonnement van de Belgische startup Timbtrack ter waarde van € 700 om zelf te gebruiken of te schenken aan een organisatie of beheerder uit de buurt.

  Daarenboven zal de Vierstammige Kastanje in 2021 meedingen naar de titel van ‘European Tree of the Year’, tegen 15 andere Europese kandidaten. Dit initiatief wordt op Europees niveau georganiseerd door de Environmental Partnership Association in samenwerking met de ‘European Landowners’ Organization’.

  De Boom van het Jaar

  De ‘Baillet Latour Boom van het Jaar Wedstrijd’ gaat jaarlijks op zoek naar het verhaal achter de leukste, interessantste, en meest opmerkelijke bomen. Het gaat bij deze wedstrijd niet om de grootste, oudste of zelfs de mooiste boom, maar om een boom die de gemeenschap met elkaar en met de natuur verbindt. Iedereen kan een boom nomineren. De wedstrijd vindt jaarlijks plaats in Vlaanderen of Wallonië. Bomen uit regio Brussel kunnen elk jaar ingediend worden. Per provincie selecteert de jury één finalist. Een publieke stemming beslist welke boom bekroond wordt met de titel ‘Baillet Latour Boom van het Jaar’. 

  Het initiatief draagt bij tot de bekendheid van opmerkelijke bomen bij het grote publiek. Het benadrukt eveneens de nood aan een goede verzorging van deze bomen.

  De wedstrijd wordt georganiseerd door SBNL-VL (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen), daartoe financieel ondersteund door het Fonds Baillet Latour, in samenwerking met ANB, BOS+, ELO, APB, Landelijk Vlaanderen en de Bosgroepen.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  De Vierstammige Kastanje uit Ieper werd verkozen tot Boom van het Jaar!
  De Vierstammige Kastanje uit Ieper werd verkozen tot Boom van het Jaar!
 • 14/10

  In Gerheserbossen en -heide spelen kinderen vanaf vandaag op het nieuwe ‘Multimovepad’

  Natuurbeleving

  14/10

  In Gerheserbossen en -heide spelen kinderen vanaf vandaag op het nieuwe ‘Multimovepad’

  In Gerheserbossen en -heide spelen kinderen vanaf vandaag op het nieuwe ‘Multimovepad’

  Iedereen naar buiten

  Ravotten in het groen heeft niets dan voordelen: het is goed voor lichaam en geest.  Toch brengen kinderen veel minder tijd buiten door dan vorige generaties. Kinderen spelen minder buiten, gaan minder het bos in om zich te verstoppen, te ravotten of kampen te bouwen.

   “Ik geef de liefde voor bossen en de natuur mee met de paplepel. Want de bossen zijn de grootste bondgenoten van onze kinderen. Met de Week van het Bos willen we zoveel mogelijk kinderen naar buiten krijgen om te genieten van en te spelen in onze prachtige natuur. Onbekend is onbemind. Er is niets beter dan ravotten in het bos om zo jong als het kan de kiem te leggen voor de liefde voor bos en natuur. We hopen op deze manier dan ook de eerste waardering voor een groen(er) Vlaanderen te oogsten” aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van Natuur.

  Vernieuwde speelzone met ‘vossenkamp’ en ‘everzwijnkamp’

  Op vraag van vele jeugdverenigingen die Jeugdverblijf Kampidoe bezochten werd beslist om het speelbos aan de overzijde van de Zwarte Spechtstraat aantrekkelijker te maken. Door houtexploitatie, de sterke ondergroei en de opkomst van bramen was het speelbos immers niet meer veilig en voldoende toegankelijk voor spelende kinderen.

  Naast een aantal open plekken voor kleine activiteiten werden ook 2 kampen met een takkenwal gecreëerd. Enkele creatieve geesten ontwikkelden op deze manier het ‘vossenkamp’ en het ‘everzwijnkamp’. Het bospad in de speelzone werd hersteld en aan de buitenzijde van de speelzone werd takhout gestapeld in functie van de veiligheid. De bomen langs de wandelpaden werden gesnoeid en waar nodig werd een veiligheidskap uitgevoerd.

  Multimovepad

  Naast alle inrichtingswerken in de speelzone werd ook een gloednieuw multimovepad ontwikkeld. Dit bewegwijzerd multimovepad, van ongeveer 1,2 kilometer, start ter hoogte van zwembad De Merel (Zwarte Spechtstraat 57, Leopoldsburg). Door de klim- en stappalen, de evenwichtsbalk, de verspringbak, de katapult, schommel en in de evenwichtsbak … leren kinderen o.a. volop klimmen, springen en landen, glijden, slaan, trekken en duwen, wandelen en lopen. Arbeiders van de hierboven vermelde partners legden hierbij de nodige creativiteit aan de dag.

  Natuurbeleving
  In Gerheserbossen en -heide spelen kinderen vanaf vandaag op het nieuwe ‘Multimovepad’
  In Gerheserbossen en -heide spelen kinderen vanaf vandaag op het nieuwe ‘Multimovepad’
 • 14/10

  Natuurinspecteurs vinden boobytrap op jachtterrein

  Natuurinspectie

  14/10

  Natuurinspecteurs vinden boobytrap op jachtterrein

  Natuurinspecteurs vinden boobytrap op jachtterrein

  Natuurinspecteurs van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zijn vorige week tijdens een controle op een jachtterrein in Rumst op een boobytrap gestoten. Als gevolg van die vaststelling werden er vervolgens huiszoekingen bij jagers in Rumst en Sint-Katelijne-Waver uitgevoerd. Daar werden nog meer verboden wapens in beslag genomen. De inspecteurs troffen er mistnetten, veerklemmen en een geladen karabijn met een geluidsdemper en richtkijker aan (foto 1). De politie werd in bijstand geroepen om de verboden wapens in beslag te nemen. Daarmee was de kous echter niet af. In de jachthut op het terrein vonden de inspecteurs nóg twee boobytraps. Een boobytrap is een wapen dat zelf door het slachtoffer wordt geactiveerd (foto 2). Een van de aangetroffen boobytraps bestond uit een metalen buis die voorzien was van een jachtpatroon en een touwsysteem. Een aanraking van dat touw activeert vervolgens de boobytrap waardoor het jachtpatroon wordt afgevuurd. Dergelijke wapentuigen worden voornamelijk ingezet om vossen en andere predatoren uit te schakelen, maar kunnen evengoed een mens doden of levensgevaarlijk verwonden. We mogen er dan ook niet aan denken dat er toevallig een spelend kind hiermee in aanraking kwam. Natuur en Bos neemt deze feiten zeer ernstig. Er is een proces-verbaal opgesteld voor inbreuken op de jachtwetgeving en de wapenwet. Voor de jachtdelicten alleen al riskeren de daders een gevangenisstraf tot twee jaar en een geldboete tot 250.000 euro.

  Natuurinspectie
  Natuurinspecteurs vinden boobytrap op jachtterrein
  Natuurinspecteurs vinden boobytrap op jachtterrein
 • 14/10

  Kinderen van Basisschool De Sprong ravotten zich rot in de nieuwe speelnatuur van Kampveld

  Natuurbeleving

  14/10

  Kinderen van Basisschool De Sprong ravotten zich rot in de nieuwe speelnatuur van Kampveld

  Kinderen van Basisschool De Sprong ravotten zich rot in de nieuwe speelnatuur van Kampveld

  Kampen bouwen, in bomen klimmen … wie heeft daar geen mooie herinneringen aan? Kinderen moeten vrij kunnen spelen in het bos en in de natuur. Het is goed voor hun gezondheid, motoriek, concentratievermogen en zoveel meer. Kristof Benoot, directeur VBS De Sprong: “ Alle klassen trekken in de Week van het Bos naar buiten. Ze ruiken als het ware de bomen en kinderen herleven in de gezonde buitenlucht. De educatieve pakketten zijn zeer uitgebreid en enorm bruikbaar. Het sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en het nieuwe leerplan waar we de totale ontwikkeling van de kinderen voorop zetten.”

  Met het speelbos in het Kampveld in Waardamme brengt Natuur en Bos de natuur dichterbij en kunnen kinderen van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat ravotten en spelen en ook écht kind zijn. Het speelbos is aangelegd met heuvels die deels beplant zijn. Een totempaal, dieren in prachtig houtsnijwerk, loopplanken, houten speelpaddenstoelen, een kamp… prikkelen de fantasie en zorgen voor ontspanning en avontuur in de natuur! Het speelbos sluit mooi aan bij de speelnatuur en het speelpleintje van Oostkamp.

  Kom je dit uniek plekje speelnatuur ook ontdekken? Het speelbos is gemakkelijk bereikbaar via de parking aan het Dorpsplein in Waardamme. Je kunt een bezoek aan het speelbos makkelijk combineren met de Kampveldwandelroute dwars door het natuurgebied Kampveld (9km).

  Neem zeker ook een kijkje op www.natuurenbos.be/week-van-het-bos, daar vind je tal van activiteiten en wacht een uniek educatief pakket voor de lagere school én voor de kleuters

  Natuurbeleving
  Kinderen van Basisschool De Sprong ravotten zich rot in de nieuwe speelnatuur van Kampveld
  Kinderen van Basisschool De Sprong ravotten zich rot in de nieuwe speelnatuur van Kampveld
 • 14/10

  Extra zuurstof voor Keizer Karelvijver in Hoeilaart

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  14/10

  Extra zuurstof voor Keizer Karelvijver in Hoeilaart

  Extra zuurstof voor Keizer Karelvijver in Hoeilaart

  De Keizer Karelvijver is een van de twaalf vijvers op de bovenloop van de IJse. Ze worden gevoed door bronnen en door het riviertje de Ijse dat verder in het Zoniënwoud ontspringt. Regiobeheerder Patrick Huvenne: “De Keizer Karelvijver werd kunstmatig aangelegd voor de viskweek in de priorij van Groenendaal. Aangespoeld zand en bladmateriaal maken de vijver minder diep waardoor de levensnoodzakelijke zuurstof in het water vermindert. We moeten hem af en toe leegscheppen om hem te onderhouden.”

  Betere waterkwaliteit en comfortabel wandelpad

  De firma Heylen zal in opdracht van Natuur en Bos in een eerste fase het slib met een graafmachine uit de vijver halen en op lange richels leggen. Zo droogt het sneller en kan de ontwaterde specie als tweede fase na bijkomende controle 4 à 8 weken later worden afgevoerd. In een derde en laatste fase worden twee lozingspunten van water in de vijver aangepakt. “Afvoerwater van de Brusselse Ring en het gezuiverd water van het Bosmuseum Jan Van Ruusbrouc lopen in de vijver. Dat willen we stoppen door een riolering aan te leggen en aan te sluiten aan een de duiker onder de Ring. Ook deze ingreep zal de waterkwaliteit van de Keizer Karelvijver zeker ten goede komen en het past in de plannen om de Koningsvijvers beter in te richten”, vertelt Patrick.Natuur en Bos zal na die derde fase ook het wandelpad ter hoogte van de riolering moeten vernieuwen. “Wandelaars gaan dan tijdelijk hinder ondervinden in de wandelzone tussen het Bosmuseum en de priorijsite van Groenendaal, maar tegen volgend voorjaar zijn de werken klaar en zal iedereen van het vernieuwde wandelpad kunnen genieten.”

  Blotevoetenpark

  Iets verderop startte de firma Hertsens in opdracht van Natuur en Bos met de aanleg van het parkarboretum Groenendaal op een terrein naast het regiokantoor. “We voorzien er tegen eind dit jaar een grote nieuwe groenzone die de onthaalpoort Groenendaal absoluut gaat versterken. Er komt een wandelpad, een blotevoetenpad en speelelementen voor kinderen. We leggen meteen ook een nieuwe dienstparking aan zodat de rand van het arboretum Groenendaal niet langer geschonden wordt”, aldus Patrick.

  Brabantse Wouden

  Deze werken passen in de structuurvisie voor het Zoniënwoud en binnen het ruimere plaatje van het project Brabantse Wouden, de regio ten zuiden van Brussel en Leuven die omarmd wordt door het Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud. Brabantse Wouden wil deze bosgebieden beter met mekaar verbinden en zo het leefmilieu in die ruime regio versterken. 

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Extra zuurstof voor Keizer Karelvijver in Hoeilaart
  Extra zuurstof voor Keizer Karelvijver in Hoeilaart
 • 12/10

  Natuur en Bos koopt ruim 56 ha landbouwgronden aan in Hasselt en Nieuwerkerken in het kader van bosuitbreiding

  Natuurbeheer

  12/10

  Natuur en Bos koopt ruim 56 ha landbouwgronden aan in Hasselt en Nieuwerkerken in het kader van bosuitbreiding

  Natuur en Bos koopt ruim 56 ha landbouwgronden aan in Hasselt en Nieuwerkerken in het kader van bosuitbreiding

  Bosuitbreiding

  Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir maakt zich sterk om tegen 2024 zo’n 4000 hectare extra bos te realiseren in Vlaanderen. Met de aankoop van 56 ha landbouwgrond in Hasselt en Nieuwerkerken zet Natuur en Bos alvast een stap in de goede richting.

  Herkenrodebossen

  In het wandelgebied Herkenrodebossen, tegen de Diestersteenweg te Kermt, werd een aaneengesloten blok landbouwgrond van 27 hectaren aangekocht. In de Herkenrodebossen werd de voorbije jaren onder impuls van de stad Hasselt, hard ingezet op natuurrecreatie. De aangekochte percelen zullen volgend jaar beplant worden. Door de bosuitbreiding wordt de natuurwaarde van het gebied verder versterkt.  Dit moet het behoud mogelijk maken van de zeldzame populaties van de hazelmuis en de bosvleermuis. Daarnaast zal er ook gezorgd worden voor de uitbreiding van houtkanten, poelen en warme bloemrijke kleine landschapselementen om ecologische verbindingen te voorzien voor soorten als boomkikker. In de Herkenrodebossen vind je momenteel al een speelbos en twee wandelroutes van 4,5 en 6,5 km. De nieuwe aankoop biedt mogelijkheden om het wandelnetwerk uit te breiden.

  Kasteel van Wijer

  Rond het Kasteel van Wijer, op de grens tussen Nieuwerkerken en Hasselt, werd een aaneengesloten blok van 29 hectare akker en 20 hectare bos aangekocht. Ook hier zullen de vrijkomende landbouwgronden ingezet worden voor bebossing. Het bos, dat tot nu toe ontoegankelijk was, zal opengesteld worden voor wandelaars.

  Het Wijerbos moet een belangrijke boskern gaan vormen tussen de grotere natuurgebieden van Nieuwenhoven bij Sint-Truiden en de Herkenrodebossen in Hasselt. Samen met de gemeente en de stad wordt er zo gewerkt aan meer natuur in de omgeving.

  “We willen gans Vlaanderen groener maken, maar zeker ook onze groene provincie. Met deze aankopen realiseren we nu ook in het Haspengouw toegankelijke nieuwe natuur. Tijdens de coronacrisis hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk de nabijheid van natuur is voor ons mentale welzijn. Of het nu om te ontspannen of te sporten is”, besluit Minister Demir.

  Natuurbeheer
  Natuur en Bos koopt ruim 56 ha landbouwgronden aan in Hasselt en Nieuwerkerken in het kader van bosuitbreiding
  Natuur en Bos koopt ruim 56 ha landbouwgronden aan in Hasselt en Nieuwerkerken in het kader van bosuitbreiding
 • 04/10

  Werken in de Westhoek moeten oudste duinenreservaat van het land redden

  Natuurbeheer

  04/10

  Werken in de Westhoek moeten oudste duinenreservaat van het land redden

  Werken in de Westhoek moeten oudste duinenreservaat van het land redden

  De Sahara van De Panne?

  Het natuurreservaat De Westhoek in De Panne is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust. Duinen met helmgras wisselen elkaar af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Het grote centraal loopduin, ook wel bekend als de Sahara van De Panne was één van de meest uitgestrekte stuifduinen van West-Europa. Helaas groeit het duinengebied sinds de laatste eeuwwisseling meer en meer dicht met helmgras en duindoorn. Hierdoor verdwijnt de zandverstuivingsdynamiek en verliest het ooit zo gevarieerde landschap in de Sahara zijn rijke fauna en flora.

  “Stuifduinen vormen een specifiek Europees habitattype waar tal van gespecialiseerde  planten, paddenstoelen en dieren leven, zoals de blauwe zeedistel, duinveldridderzwam en strandzandloopkever. Door de verstuiving ontstaan ook vochtige duinpannen, die op hun beurt een geschikte habitat zijn voor onder meer zeldzame orchideeën en de rugstreeppad." Aldus Reinhardt Strubbe van Natuur en Bos.

  Zandverstuivingsdynamiek valt stil

  De verstuivingsdynamiek viel sinds de eeuwwisseling echter grotendeels stil. Oorzaken hiervan liggen hoofdzakelijk bij de mens. De klimaatwijziging en stikstofdepositie bevorderen het kiemen en de groei van helmgras en duindoorn. Toegenomen infrastructuur en bebouwing, samen met aanplantingen, vormen bovendien een barrière voor het stuivende zand. Door het stilvallen van de verstuivingsdynamiek in de Sahara verdwijnt het leefgebied van diverse typische dier- en plantensoorten. Tijd voor actie om het oudste Vlaams Natuurreservaat te redden!

  Vandaag voerde minister Zuhal Demir de eerste kraanwerken uit om 7 hectare stuifduin te herstellen. Begroeiingen en humuslagen worden verwijderd. De wind krijgt zo weer vat op het kale zand en helpt de natuur om opnieuw een gevarieerd landschap te ontwikkelen.

  Minister Demir: “De nood aan toegankelijk groen is groter dan ooit tevoren. Het is dan ook hoog tijd voor actie om dit uniek natuurgebied met een rijke geschiedenis te redden. De Westhoek is immers sinds 1935 als landschap beschermd en kreeg in 1957 als eerste in Vlaanderen het statuut van staatsnatuurreservaat. Ik heb vandaag met eigen ogen mogen zien hoe uniek en mooi deze uiterste hoek van Vlaanderen is. Het spreekt voor zich dat ik me wil inzetten om de natuur- en belevingswaarde van dit uniek duinengebied te vrijwaren.”

  Vedette

  De werken in de Sahara maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’ (= voor een duurzaam eco-toeristisch territorium). Over de landsgrenzen heen worden in dit project de krachten gebundeld om de duinengordel tussen Duinkerke en Westende te beschermen en aantrekkelijk te maken voor mens en natuur.

  Via de tentoonstelling ‘Red de Sahara van De Panne’ krijg je meer informatie over de biodiversiteit en de historiek van het stuifduin en de redenen waarom dit habitattype verdwijnt. De tentoonstelling kan nog tot eind 2020 bezocht worden in het bezoekerscentrum ‘duinpanne’ en is gratis.

  Natuurbeheer
  Werken in de Westhoek moeten oudste duinenreservaat van het land redden
  Werken in de Westhoek moeten oudste duinenreservaat van het land redden
 • 28/09

  Ravot je rot in Vleteren

  Natuurbeleving

  28/09

  Ravot je rot in Vleteren

  Ravot je rot in Vleteren

  Speelzone in Wippehoek

  De oude speelzone kreeg een facelift en werd ingericht met allerhande spelelementen zoals speelbuizen, stappalen en een labyrint. Om jong en oud kennis te laten maken, worden op zondag 11 oktober van 14u tot 17u een resem activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen er knutselen, spelen en luisteren naar verhalen. Voor de volwassenen is er om 15 uur een begeleide tocht van 4 kilometer. Alles is gratis, maar wegens de COVID-maatregelen is inschrijven noodzakelijk. Dit kan via https://rlwesthoek.bookfast.me/.

  Het initiatief is een organisatie van: Regionaal Landschap Westhoek, gemeente Vleteren, milieuraad Vleteren, Natuur en Bos, Provincie West-Vlaanderen. 

  Multimovepad in de Sixtusbossen

  Vanaf 11 oktober kan je in de Sixtusbossen ravotten op het Multimovepad. Dit bewegwijzerde pad is een ideale mix van bewegen, spelen en natuurbeleving. Natuurlijke hindernissen en houten constructies dagen de kinderen uit om samen met vriendjes en familie op ontdekkingstocht te gaan en daarbij verschillende bewegingsvaardigheden in te oefenen. Start is voorzien op de parking aan de Sixtusbossen (hoek Leeuwerikstraat – Canadaweg). Eén lus van dit Multimovepad doorkruist de Sixtusbossen terwijl de andere lus door het mooie kasteeldomein De Lovie gaat.

  Het Multimovepad is een realisatie van Natuur en Bos, De Lovie vzw, de openbare besturen van Vleteren en Poperinge en Sport Vlaanderen. 

  Natuurbeleving
  Ravot je rot in Vleteren
  Ravot je rot in Vleteren
 • 28/09

  Werken in Buggenhoutbos

  Natuurbeheer

  28/09

  Werken in Buggenhoutbos

  Werken in Buggenhoutbos

  Veiligheidskap langs de Kasteelstraat

  Voor de veiligheid worden drie beuken langs de Kasteelstraat gekapt. De voorbije droge zomers zorgden voor een groot gevaar door afbrekende takken. Beuken vormen heel ondiepe wortels en zijn gevoelig voor verdroging. Extreme droogte kan onherstelbare schade veroorzaken  aan takken van de boom of de hele boom. Onaangekondigde takbreuken zijn een reëel en groot risico. Omdat deze bomen langs een drukke baan staan, worden ze gekapt voor de veiligheid.

  Kappen en uitdunnen naast de kapel

  Het kappen van de Amerikaanse eiken en het uitdunnen van het aangrenzende perceel zijn werken die voorzien zijn in het goedgekeurd beheerplan voor het Buggenhoutbos.

  Naast de kapel worden een twintigtal Amerikaanse eiken gekapt. Hoewel deze bomen intussen al echte woudreuzen zijn, worden ze gekapt om plaats te maken voor inheemse bomen die meer aangepast zijn aan hun omgeving. Amerikaanse eiken zijn uitheemse bomen die hier in het verleden niet spontaan groeiden en veel minder soorten insecten, vogels, … huisvesten. Ze zijn dus ecologisch minder interessant. Later worden nieuwe bomen aangeplant in deze zone.

  In het bosgedeelte daarnaast vindt een dunning plaats in het bos. Door te dunnen wordt licht  gecreëerd voor toekomstbomen die dan volop kunnen uitgroeien tot dikke bomen. Toekomstbomen zijn bomen die men wil behouden in het bos. Voor de keuze van deze bomen kijkt de boswachter niet alleen naar de houtkwaliteit, maar ook naar bomen waar vleermuizen in leven of monumentale en landschappelijk mooie bomen. Door hier en daar een boom te kappen, kunnen inheemse bomen, struiken en planten makkelijker kiemen op lichtrijke plekken. Zo ontstaat er in de toekomst een meer natuurlijk en divers bos. Structuur creëren in het bos, waar gewenste bomen met verschillende leeftijden door elkaar heen kunnen groeien, is hiertoe een eerste stap.

  Door deze omvormingswerken zorgt Natuur en Bos ervoor dat het bos gevarieerder wordt en ook beter bestand is tegen de klimaatverandering.

  Natuurbeheer
  Werken in Buggenhoutbos
  Werken in Buggenhoutbos
 • 22/09

  Ook Chartreuzenbos heeft zijn eerste natuuroase om in te bosbaden

  Natuurbeleving

  22/09

  Ook Chartreuzenbos heeft zijn eerste natuuroase om in te bosbaden

  Ook Chartreuzenbos heeft zijn eerste natuuroase om in te bosbaden

  Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale prikkels zorgen voor stress, oververmoeidheid en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur.

  Natuur en Bos, de grootste natuurbeheerder van Vlaanderen, zet al jaren sterk in op natuurbeleving. Je kan in hun natuurgebieden wandelen, fietsen, kamperen en ravotten. Specifieke zones waar de focus ligt op rust en reflectie, die waren er echter nog niet. 

  “Daarom heeft Natuur en Bos natuuroases ingericht. Dit zijn stukjes stille natuur waar je je hoofd even helemaal kunt leegmaken, zonder smartphone, verkeerslawaai en andere drukte. De hemel op aarde voor wie in alle rust energie wil gaan tanken in de natuur.” aldus minister Demir.

  Natuuroases zijn geïnspireerd op het fenomeen bosbaden, oftewel Shinrin-yoku, een therapie die in de jaren tachtig ontstond in Japan als antwoord op een chronisch tekort aan omringende natuur bij stadsmensen. Dit zou vooral bij kinderen gedrags- en gezondheidsproblemen veroorzaken en kreeg de naam nature deficit disorder. De term dook voor het eerst op in 2005 in het boek “Last Child in the Woods van Richard Louv. Volgens de auteur brengen we allemaal, en dan vooral kinderen, steeds meer tijd door binnenshuis. Dat doet ons vervreemden van de natuur en maakt ons mogelijk kwetsbaarder voor negatieve gevoelens. Gevolgen hiervan: we zijn lusteloos en rusteloos, kortom we voelen ons niet goed in ons vel. De natuur is hiervoor het perfecte medicijn, onder de vorm van een oase van rust, een plek om te herbronnen, te mijmeren en energie op te laden. De Vlaamse overheid wil daar met concrete projecten, zoals het voorzien van natuuroases, iets aan doen.

  Natuuroase Chartreu-ZEN-Bos, uniek in zijn soort!

  Bij de start van de natuuroase aan het Chartreuzenbos vind je, naast een indrukwekkende verwelkomingsboog, een infobord dat je op weg helpt. Onderweg nodigen houten rustobjecten, gemaakt door Woodenart en sociale tewerkstelling De Winning, uit om te zitten, liggen, hangen, rusten,... De objecten zijn gemaakt van lokaal hout uit het bos zelf. Bovendien realiseerde de firma Groenwerken VDW langs het parcours een artistiek spiritueel labyrint in de typische streekeigen ijzerzandsteen.

  Deze natuuroase verschilt van de andere natuuroases door de unieke combinatie van diverse belevingsvormen: prachtige natuurbeleving, rustgevende ZEN-beleving via een wandelpad met uitzonderlijke energie-oplaadplaatsen en culturele beleving via artistieke landartkunst.

  “We nodigen ook u uit om een bezoek te brengen aan deze natuuroase, dan de ogen te sluiten, de zintuigen even op pauze te zetten en zo te voelen hoe de stress stilaan wegglijdt. Dit is bosbaden in Vlaanderen.” besluit minister Demir.

  Waar ligt de natuuroase in Chartreuzen?

  Het pad naar de natuuroase start aan de parking, ter hoogte van het kruispunt van de Lindestraat en Meidries. Een indrukwekkende verwelkomingsboog nodigt je uit om een rustgevende wandellus van ca. 3,5 km te ontdekken door de artistieke houten meditatiesymbolen te volgen.

  Meer informatie:

  Natuurbeleving
  Ook Chartreuzenbos heeft zijn eerste natuuroase om in te bosbaden
  Ook Chartreuzenbos heeft zijn eerste natuuroase om in te bosbaden
 • 20/09

  Minister van natuur Zuhal Demir opent onthaalpoort De Torenvalk in Meerdaalwoud

  Natuurbeleving

  20/09

  Minister van natuur Zuhal Demir opent onthaalpoort De Torenvalk in Meerdaalwoud

  Minister van natuur Zuhal Demir opent onthaalpoort De Torenvalk in Meerdaalwoud

  Toren voor elk wat wils

  Regiobeheerder van Natuur en Bos Patrick Huvenne: “Met zijn Scandinavische look trekt de bezoekerstoren alle aandacht. De toren is 17,40 meter en vijf verdiepingen hoog, en opgebouwd uit inheems hout van duurzaam beheerde bossen. De eerste verdieping geeft je een overzicht van enkele leefgebieden, elk met hun specifieke dier- en plantensoorten. Een verdieping hoger blikken we terug op de rijke geschiedenis van Meerdaalwoud en is een picknickplek ingericht. Natuurgidsen kunnen er ook met een groep van een 20 mensen werken/knutselen/vertellen... Op de derde verdieping krijg je in het kleinste speelbos ter wereld een blik op de toekomstplannen. De vierde verdieping werd door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud ingericht. Via een interactieve module kom je ook alles te weten over het leven van de torenvalk, dat is de mascotte van deze onthaalpoort. Eén keer per jaar, tijdens de Week van het Bos, kan je van hieruit veilig langzaam naar beneden zweven, zoals een echte torenvalk speurend over het weiland. Van op het dakterras kijk je uit op de prachtige natuur.

  Allereerste Mutimovepad

  De toren is van zonsop- tot zonsondergang vrij toegankelijk en de eerste verdieping is bereikbaar per lift. Sanitair is aanwezig en de toren heeft een eigen waterzuivering. De onthaalpoort biedt nog veel meer natuurbeleving voor jong en oud. Kinderen kunnen hun bewegingsvaardigheden uittesten op de twaalf houten constructies van het bijna twee kilometer lange multimovepad, het allereerste in Vlaanderen. Vertrekken doe je van op de eerste verdieping via een glijbaan, doen!  Er is een wandeltraject voor rolstoelgebruikers, een picknickzone, en honden kunnen zich uitleven in de losloopzone.

  Uniek tweelingbos

  Dankzij de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een ruime parking, is de Torenvalk bovenal de ideale startplek om de bosrijke regio ten zuiden van Leuven te voet, per fiets of te paard te verkennen. Patrick Huvenne: “Meerdaalwoud en Heverleebos hebben tal van ontspannings- en recreatiemogelijkheden. Jaarlijks bezoeken ruim 750.000 bezoekers dit unieke tweelingbos van in totaal meer dan 2.000 hectare. Dit bosgebied is beleefbare Europese topnatuur. Nergens anders in Vlaanderen vind je bijvoorbeeld een bos met meer dan 1.000 eiken met een omtrek van meer dan 2,5 meter.”

  Minister Demir: “Het succes van staycation heeft aangetoond dat we ook binnen onze landsgrenzen een ongelooflijk aanbod aan natuurbeleving hebben. De inrichting van aantrekkelijke onthaalpoorten is belangrijk om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met onze prachtige Vlaamse natuur. Daarnaast zijn ze heel nuttig om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Onthaalpoort De Torenvalk vervult hier een heel belangrijke rol en tilt natuurbeleving naar een hoger niveau.”

  Natuurbeleving
  Minister van natuur Zuhal Demir opent onthaalpoort De Torenvalk in Meerdaalwoud
  Minister van natuur Zuhal Demir opent onthaalpoort De Torenvalk in Meerdaalwoud
 • 18/09

  Bloeiende zomer in de Museumtuin van Gaasbeek

  Natuurbeleving

  18/09

  Bloeiende zomer in de Museumtuin van Gaasbeek

  Bloeiende zomer in de Museumtuin van Gaasbeek

  Omwille van de Coronacrisis kwam het seizoen traag op gang. De tuin ging enkele weken later open dan normaal en het toerisme stond nog op een laag pitje.

  In de maanden juli en augustus keerde het tij voor de Museumtuin. Vakantieplannen vielen in het water en veel mensen gingen op staycation, op ontdekking in hun eigen streek. Er werd geprofiteerd van de mooie zomerdagen om de natuur in te trekken. Het aantal bezoekers in de Museumtuin steeg zienderogen.

  Hilde Groenweghe, Natuurinvest / Natuur en Bos: “In juli telden we 4013 bezoekers in de tuin. In augustus waren dat er 4154. Dat is meer dan een verdubbeling van het normale aantal. We zijn heel blij dat de Coronacrisis mensen deed ontdekken dat er veel moois te zien is in eigen streek!”

  De Museumtuin ligt in het park van Gaasbeek, waar je ook het Kasteel van Gaasbeek vindt. Dat kasteel sloot eind augustus de deuren voor een grondige jarenlange renovatie. Het park en de Museumtuin blijven tijdens die periode wel zoals normaal open.

  Wim De Maeyer, Natuur en Bos: “Ook tijdens de renovatie van het kasteel willen we het park en de Museumtuin maximaal openstellen voor bezoekers. In de Museumtuin hangt het fruit nu rijkelijk aan onze prachtige collectie fruitbomen. Absoluut de moeite om tijdens deze nazomerdagen nog een kijkje te komen nemen!”

  De Museumtuin is steeds open van mei tot en met oktober. Tijdens het weekend zijn er gratis rondleidingen voor individuele bezoekers. Ook groepen kunnen er terecht voor een rondleiding. Meer info op www.museumtuingaasbeek.be. Reservatie van je bezoek is verplicht via https://museumtuin.i-reserve.net/.

  Natuurbeleving
  Bloeiende zomer in de Museumtuin van Gaasbeek
  Bloeiende zomer in de Museumtuin van Gaasbeek
 • 10/09

  Bestrijding invasieve struiken Oostkust

  Natuurbeheer

  10/09

  Bestrijding invasieve struiken Oostkust

  Bestrijding invasieve struiken Oostkust

  Invasieve exotische struiken zijn struiken die hier van oorsprong niet thuishoren. De struiken kwamen onder meer in de duinen terecht door aanplantingen, of konden in de natuur ‘ontsnappen’ via tuinen of tuinafval. Vervolgens vertonen sommige van deze struiken een invasief karakter, dat wil zeggen dat de planten zich sterk beginnen uitbreiden en schade veroorzaken aan onze eigen natuur. Vaak is het wortelstelsel van deze invasieven ook minder ontwikkeld dan het inheemse helmgras, dat de duinen fixeert. Dit kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van de duinen.

  De rimpelroos bijvoorbeeld, is een struik afkomstig uit Oost-Azië, en kent een enorme verwildering in onze duinen. Onderzoek toonde aan dat na invasie van deze plant de typische en bedreigde planten van duinen verdwijnen. Soorten zoals de duingentiaan, diverse orchideeën of het duinviooltje hebben er allemaal onder te lijden. Andere gekende invasieven in de kustduinen zijn bijvoorbeeld mahonia, boksdoorn, Amerikaanse vogelkers en cotoneaster soorten.                                                       

  In eerste instantie zullen invasieven verwijderd worden in duingebieden op grondgebied van Knokke-Heist tot en met De Haan. Dit gebeurt telkens op domeinen in beheer van Natuur en Bos, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het duingebied zal exotenvrij gemaakt worden door deze struiken uit te graven met een kraan, en dit materiaal vervolgens te zeven.

  De voornaamste gebieden waar invasieven worden aangepakt zijn de zeereepduinen in Knokke-Heist tussen ‘Het Zoute’ en 'De Haas', ‘De Fonteintjes’ in Blankenberge, de duinen tussen Blankenberge en Wenduine en de Duinbossen tussen Wenduine en De Haan.

  De werken worden uitgevoerd tussen 15 september 2020 en 31 maart 2021. In bepaalde zones wordt ter vervanging helmgras aangeplant, op andere plaatsen mag het struweel weer spontaan dichtgroeien of kan andere natuur (zoals soortenrijke duingraslanden) ontstaan.

  Meer info:

  Natuurbeheer
  Bestrijding invasieve struiken Oostkust
  Bestrijding invasieve struiken Oostkust
 • 09/09

  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels

  Natuurbeheer

  09/09

  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels

  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels

  Sinds deze week siert een groot broedvogeleiland de Hamputten. Deze oude zandwinningsputten langs de Durme in Waasmunster werden begin 2020 opgenomen in het erkende natuurreservaat 'Groot Molsbroek'. In uitvoering van het beheerplan voor dit reservaat werd door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de beheerder vzw Durme, deze week een broedvogeleiland van 150 m² ingericht op die plas.

  Sinds 2016 werden in de omgeving van de Oosterschelde in Nederland succesrijke experimenten uitgevoerd met dergelijke broedvogeleilanden. Deze bestaan uit gekoppelde kunststofelementen van een halve bij één meter. Die elementen worden afgeboord met planken en een omheining uit gaas om te voorkomen dat jonge vogels van het eiland vallen. Het eiland is bedekt met waterdoorlatend worteldoek waarop een laag grind en kokkelschelpen zijn uitgestrooid. Verspreid over het eiland liggen rioolbuizen zodat jonge vogels bescherming kunnen vinden tegen brandende zon en roofvogels. De hoeken van het eiland zitten verbonden met een grote betonnen blok op de bodem. Zo ligt het eiland stevig verankerd op zijn plaats. Natuur en Bos legde deze week ook nog drie gelijkaardige broedvogeleilanden aan op de plassen van de natuurgebieden op Linkeroever.

  “Dergelijk vogeleiland is een bijzonder aantrekkelijke broedplaats voor visdiefjes” legt projectleider Jeroen Arnoys (Natuur en Bos) uit. “Op heel wat waterplassen in Vlaanderen, onder meer ook op het Molsbroek, hebben al visdiefjes gebroed op kleine vlotten. Zo’n groot broedvogeleiland biedt meer kans tot vestiging van grote broedkolonies.” In Nederland lagen op sommige van die kunstmatige eilanden al meer dan honderd visdiefnesten. Ook kokmeeuwen en scholeksters hebben er al gebroed.

  “Het visdiefje behoort tot de familie van de sternen en doet denken aan een slanke kleine meeuw die vanop enkele meter hoogte pijlsnel in het water duikt om kleine visjes te vangen”, schetst beheerder André Vertraeten van vzw Durme: “. “Deze vogel overwintert langs de kusten van West-Afrika en komt bij ons broeden vanaf april en verdwijnt weer naar het zuiden in augustus-september. De visdiefjes nestelen op kale grond, bij voorkeur waar wat schelpjes liggen. Eilanden zijn daarbij een aantrekkelijke broedplek, want daar liggen de broedsels beter beschermd tegen roofdieren. Met de aanleg van dit broedvogeleiland hopen we deze dieren hier nog meer broedgelegenheid te bieden.”

  Natuurbeheer
  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels
  Groots eiland op de Hamputten in Waasmunster verwelkomt broedvogels
 • 07/09

  Open ruimte in en rond Brussel

  Natuurbeheer

  07/09

  Open ruimte in en rond Brussel

  Open ruimte in en rond Brussel

  De 20ste eeuwse rand rond Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Een van die uitdagingen is het versterken van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in een stedelijke omgeving. Een inter-gewestelijke studie moet het mogelijk maken om een gemeenschappelijke landschappelijke en ecologische visie uit te werken waar open ruimte als structurerend element voor een gezonde stedelijke groei kan fungeren.

  Het consortium BUUR-Antea-Hesselteer rondde de eerste fase af van de studie OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel.

  Het betreft een studie (2020-2021) in gezamenlijke opdracht van perspective.brussels, Departement Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos en OVAM en opgevolgd door o.a. de Vlaamse en Brusselse bouwmeesters, VMM, VLM en het Departement Landbouw en Visserij.

  De studie omvat volgende 4 fases :

  • Analyse van de open ruimte in de Brusselse rand (resultaten binnenkort beschikbaar)
  • Visie ‘Open ruimte netwerk Noordrand’
  • Actieplan ‘Open ruimte netwerk Noordrand’
  • Dienstencentrale ‘Open Noordrand’ (vanaf 2021)

  Het doel van de opdracht is een ambitieuze, gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen voor een duurzaam en regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel met robuuste corridors tussen stad en buitengebied voor o.a. biodiversiteit, water, koelte, lokale landbouw en actieve mobiliteit. 

  Essentieel is dat het een visie betreft die geoperationaliseerd kan worden in de projecten en instrumenten van de verschillende partners in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden. Deze partners zullen dan ook vanaf het najaar bij de studie betrokken worden. 

   

  Natuurbeheer
  Open ruimte in en rond Brussel
  Open ruimte in en rond Brussel
 • 01/09

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Overlast / schade Subsidies

  01/09

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade

  Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor de gezondheid van onze natuur, maar helaas brengt dit ook vervelende situaties met zich mee. Ze eten graag én alles wat op hun pad komt. Dat zorgt niet zelden voor wrevel en weerstand. Preventieve maatregelen kunnen zeker soelaas bieden. Daarom lanceert Natuur en Bos een projectsubsidie om  samenwerkingsprojecten  rond preventieve maatregelen te stimuleren.

  “Het steeds groeiende aantal everzwijnen zorgt voor veel schade aan tuinen en landbouwgebieden en zijn ook een gevaar zijn voor het wegverkeer. De subsidie voor preventieve maatregelen is een eerste maatregel die kadert in een breder plan voor het beheer van de everzwijnen”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir, die in de loop van september zal communiceren over de toekomstige aanpak van everzwijnen.

  Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie moeten duidelijk getuigen van een gemeenschappelijke aanpak. De verschillende actoren (landbouwsector, natuursector, jachtsector, overheden) moeten samenwerken bij de uitrol van de projecten en moeten een breed gedragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn. Particulieren of individuele bedrijven komen niet in aanmerking voor een subsidie. De aanvragen moeten ten laatste op 15 oktober ingediend worden.

  Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen tot subsidie zijn: plaatsing van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters, inrichting van natuur, alternatieven om preventief de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. Het voor te leggen ruimtelijk plan moet een aanpak op niveau van everzwijnpopulatie bevatten, zowel op korte als op lange termijn. De beoordeling van de projecten zal gedaan worden door een jury die samengesteld wordt uit vertegenwoordigers van de landbouw-, jacht- en natuursector, Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur -en bosonderzoek.

  Alle informatie is te vinden op www.natuurenbos.be/subsidies.
   

  Overlast / schade Subsidies
  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade
  Nieuwe subsidie voor preventieve maatregelen everzwijnschade
 • 28/08

  Jachtverbod wolvengebied loopt af op 31 augustus

  Jacht Natuurbeheer

  28/08

  Jachtverbod wolvengebied loopt af op 31 augustus

  Jachtverbod wolvengebied loopt af op 31 augustus

  “Omdat de welpen en het wolvenkoppel zelf steeds minder op dezelfde locatie vertoeven, is het niet langer nodig om een totaal jachtverbod op te leggen. De wolven zijn nu zelf ook in staat om zich te verplaatsen naar andere rustgebieden in hun leefgebied, wat vrij uitgestrekt is”, zegt Demir.

  De maatregelen om de Vlaamse wolvenroedels maximaal te beschermen blijven ook na 31 augustus grotendeels gehandhaafd. De bijkomende controles door de boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de intensieve monitoring via sporenonderzoek en wildcamera’s blijven verdergezet worden. Uit die monitoring kan op dit moment worden vastgesteld dat de wolven het goed doen en ook steeds mobieler aan het worden zijn. Natuur en Bos verspreidde enkele weken geleden nog beelden waarop duidelijk goed gegroeide en levendige welpen te zien waren. Ook de preventieve maatregelen voor kleinveehouders in de gebieden waar de wolf actief is blijven uiteraard bestaan.

  De herstart van de jachtactiviteiten gebeurt via een zeer intens overleg, aansturing en opvolging door Natuur en Bos en Defensie. De veiligheid van de wolvenroedel blijft daarbij hoog op de agenda staan.

  We bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan de bescherming van de wolvenroedel de voorbije maanden, waaronder niet in het minst Defensie voor de goede samenwerking met betrekking tot het jachtverbod.

  Jacht Natuurbeheer
  Jachtverbod wolvengebied loopt af op 31 augustus
  Jachtverbod wolvengebied loopt af op 31 augustus
 • 27/08

  Wereldprimeur in vallei van de Grote Nete: steriele 3n-stierkikker gaat de strijd met de invasieve Amerikaanse stierkikker aan

  Natuurbeheer

  27/08

  Wereldprimeur in vallei van de Grote Nete: steriele 3n-stierkikker gaat de strijd met de invasieve Amerikaanse stierkikker aan

  Wereldprimeur in vallei van de Grote Nete: steriele 3n-stierkikker gaat de strijd met de invasieve Amerikaanse stierkikker aan

  Duurzaam bestrijden met steriele kikkers

  Het LIFE-project 3n-Stierkikker combineert verschillende bestrijdingstechnieken om de verdere verspreiding van de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te stoppen. Een van die technieken is het uitzetten van steriele triploïde (3n) kikkers. Het uitzetten van steriele dieren is een techniek die al veel wordt toegepast om schadelijke insectenpopulaties in te dijken. De techniek is echter nog nooit toegepast op amfibieën. Na jaren onderzoek zijn de wetenschappers van Hogeschool PXL erin geslaagd om deze steriele triploïdie exemplaren te kweken, waarbij in elke celkern drie sets van chromosomen voorkomen in plaats van de normale twee.

  Deze gekweekte steriele larven worden in het najaar uitgezet in een drietal omheinde vijvers in Scheps (Balen). Eens ze volwassen zijn, kunnen ze in competitie gaan met de vruchtbare verwilderde Amerikaanse stierkikkers. Omdat de bevruchting door de steriele mannetjes mislukt, ontwikkelen heel wat legsels zich niet meer. Het aantal Amerikaanse stierkikkers zal hierdoor afnemen zonder grote afvangstcampagnes. Daarom is deze techniek momenteel de meest duurzame en diervriendelijk optie die we hebben om de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te bestrijden.

  In de geïsoleerde populaties in Kasterlee, Arendonk, Hoogstraten en Huldenberg gebruiken we traditionele technieken om de populaties in te perken. Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur: “Als provincie coördineren we het beheer van deze geïsoleerde populaties via fuikvangsten. Maar de vallei van de Grote Nete met duizenden vijvertjes vraagt een andere aanpak. Dankzij de innovatieve techniek waarbij we steriele stierkikkers uitzetten, kunnen we de soort nu inperken op een duurzame en diervriendelijke manier.”

  Kennisdeling

  Met het LIFE-project willen de verschillende partners ook andere organisaties in Europa en wereldwijd laten kennismaken met die nieuwe techniek en hun ervaringen delen. Het uitzetten van steriele kikkers zonder het gebruik van chemische middelen is wereldwijd het eerste experiment voor populatiebeheer bij aquatische dieren.

  “De Amerikaanse stierkikker is een grote bedreiging voor onze inheemse kikkers en salamanders. In 2014 heeft Europa een verordening gemaakt waardoor een aantal invasieve exoten bestreden moeten worden. Met deze samenwerking gaan we strijd tegen de Amerikaanse stierkikker aan”, zegt Bram D’hondt van Natuur en Bos.

  Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese Samenwerking: “Europese programma’s zijn een belangrijke hefboom om het provinciaal beleid te versterken, op diverse domeinen. In dit waardevolle natuurproject investeren de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa samen 1.484.312 euro, goed voor 82% van de totale projectkost. Initiatieven als dit tonen aan dat Europees beleid geen ver-van-mijn-bed-show is, maar wel degelijk het verschil kan maken, in ieders buurt.”

  Ook een stierkikker gezien of gehoord? Meld het!

  Het is belangrijk om nieuwe locaties met Amerikaanse stierkikker direct aan te pakken. Heb je een Amerikaanse stierkikker gezien of gehoord? Geef het dan door op www.waarnemingen.be.

  Meer info

  Op de website www.stierkikker.be kom je alles te weten over het LIFE-project 3n-Stierkikker. Of volg het project op Twitter, Facebook en Youtube (Lifestierkikker).

  Natuurbeheer
  Wereldprimeur in vallei van de Grote Nete: steriele 3n-stierkikker gaat de strijd met de invasieve Amerikaanse stierkikker aan
  Wereldprimeur in vallei van de Grote Nete: steriele 3n-stierkikker gaat de strijd met de invasieve Amerikaanse stierkikker aan
 • 25/08

  Opgelet: stormweer op komst

  Natuurbeleving

  25/08

  Opgelet: stormweer op komst

  Opgelet: stormweer op komst

  Het KMI voorspelt stormweer van dinsdagavond 25 augustus tot en met woensdagavond 26 augustus. Voor de kust wordt code oranje uitgevaardigd wat betreft wind. We willen dus ook nadrukkelijk vragen om de voorspellingen in de gaten te houden en bij code oranje/rood niet naar het bos of park te gaan. Door hevige rukwinden kunnen immers takken afbreken of bomen omvallen. In de toegankelijkheidsregelingen van onze natuurgebieden wordt dan ook vermeld dat de toegang ervan op eigen risico is bij stormweer.

  Update!

  • Het Park van Gaasbeek en Groenenberg zijn morgen afgesloten.
  • Vanaf 21u tot morgenochtend zijn de autodoorgang door het Park van Tervuren en de Vlaktedreef tussen Tervuren en Overijse gesloten.
  Natuurbeleving
  Opgelet: stormweer op komst
  Opgelet: stormweer op komst
 • 20/08

  Buitengewoon kamperen nog duurzamer dankzij waterzuivering op kampeerplek

  Natuurbeleving

  20/08

  Buitengewoon kamperen nog duurzamer dankzij waterzuivering op kampeerplek

  Buitengewoon kamperen nog duurzamer dankzij waterzuivering op kampeerplek

  Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid ontwikkelde op 13 mooie natuurplekjes in Vlaanderen off grid en back to basics tipidorpen met een minimale impact op de natuur. Zo hoeft de Vlaming het deze coronazomer niet te ver te zoeken om rustig en coronaproof (de tenten staan op grote afstand van elkaar) van de wijde natuur te genieten.

  Duurzaam kamperen met minimale impact op de natuur

  Met ecologische droogtoiletten, zonnedouches, geen stromend water en de opvang en afvoer van afvalwater is ook de impact op de natuur minimaal. Het weinige afvalwater dat de kampeerders genereren bij het wassen van de handen, het afwassen van hun kookgerief en het nemen van een zonnedouche, moeten ze weggieten in een afvalwatervat. Die vaten worden regelmatig opgehaald en afgevoerd naar zuiveringsstations.

  Kampeerplek Alden Biesen als testcase

  In Alden Biesen probeert Natuur en Bos de volgende weken ook deze transporten nog te vermijden door het tipidorp uit te rusten met een experimenteel mobiel waterzuiveringsstation dat een ware bloemencontainer is.
  De zuiveringsunit werd ontwikkeld door ECOZ® met het oog op het besparen, recupereren en zo terugwinnen van water in het buitengebied. De unit werd al getest op festivals zoals Dranouter en zou opnieuw getest en gebruikt worden op de zomerfestivals van 2020 die helaas niet konden plaatsvinden door covid-19.

  Met veel plezier hebben we ons meest drukbezochte tipidorp aangeboden als testcase en dus living lab voor de zuiveringsunit”, zegt Tom Embo, algemeen directeur van Natuurinvest. “Innovatie en experiment staan hoog op onze agenda als modern overheidsagentschap. Door dit nu uit te testen kunnen we er mee voor zorgen dat het concept gepolijst kan worden zodat in de toekomst ook vele festivals hiervan gebruik kunnen maken. Hopelijk kan dat ook in 2021 opnieuw”.

  Het experiment in Alden Biesen zal gemonitord worden door Universiteit Gent en is een testcase binnen I-QUA. I-QUA is een Belgisch-Nederlands innovatieplatform voor duurzame afvalwatervoorzieningen waarbinnen ook Aquafin en het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) actief zijn.

  Duurzaam kamperen dichtbij huis valt duidelijk in de smaak want we noteerden reeds 12.500 overnachtingen. Nog tot en met 31 augustus kan je op 13 plaatsen in Vlaanderen enkele nachten kamperen. Wie ook de Indian Summer in stijl wil beleven, kan dat tijdens de septemberweekends nog op 4 kampeerplekken. Een buitengewone nacht of meerdaagse kan je boeken via www.buitengewoonkamperen.be (Instagram: #buitengewoonkamperen // Facebook: https://www.facebook.com/buitengewoonkamperen).
   

  Meer informatie:
  - Persinformatie Buitengewoon Kamperen op www.natuurenbos.be/pers_buitengewoonkamperen
  - Innovatieplatform I-QUA: https://www.i-qua.eu/
  - ECOZ: https://www.ecoz.be/nl/

  Natuurbeleving
  Buitengewoon kamperen nog duurzamer dankzij waterzuivering op kampeerplek
  Buitengewoon kamperen nog duurzamer dankzij waterzuivering op kampeerplek
 • 10/08

  Tielenheide in volle bloei

  Natuurbeleving

  10/08

  Tielenheide in volle bloei

  Tielenheide in volle bloei

  Voormalig militair oefenterrein

  Tielenheide kennen we vooral als het voormalige oefenterrein van Opleidingscentrum Kazerne Majoor Blairon (Turnhout). Dit opleidingscentrum opende in 1946 zijn deuren en tot de afschaffing van de dienstplicht in 1994 volgden hier ongeveer 700.000 militairen hun eerste maand opleiding. Om de conditie te verbeteren, de discipline aan te scherpen en allerhande basistechnieken aan te leren, kwamen de miliciens gepakt en gezakt naar Tielenheide. Ook een driedaagse bivak in bos en hei maakte deel uit van het programma.

  In de periode 2004-2008 zorgde het Europees natuurherstelproject ‘Life Danah’ voor het herstel van heide en vennen in het gebied, een gezamenlijk initiatief van Defensie en Natuur en Bos met medefinanciering van Europa (DANAH= Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = NAtuurHerstel). In 2014 werd het gebied aangekocht door Natuur en Bos.

  Gevarieerd heide- en bosgebied

  Momenteel is het gebied in volle ontwikkeling. Naast heideherstel is er veel aandacht voor bosomvorming naar gemengd bos en de ontwikkeling van lichtrijke bosranden. Het gebied is niet groot maar wel erg gevarieerd en reliëfrijk. Het is zowat het best bewaarde relict van de ongeveer 750 hectare grote Thielenheyde die zich eeuwenlang uitstrekte tussen Turnhout en Tielen. “Momenteel wisselen open landduinen, jonge en oude droge heide, droog schraalgrasland, natte heide, vennetjes, structuurrijke bosranden en kleine gemengde bosbestanden elkaar af in het gebied. Hierdoor vinden heel wat dieren en planten er een geschikt leefgebied. Dankzij het natuurherstel doen onder meer boomleeuwerik, nachtzwaluw, bruine eikenpage, blauwvleugelsprinkhaan en klokjesgentiaan het terug goed in het gebied” schetst boswachter Kris Rombouts. Tielenheide maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk.

  Bloeiende heide

  Net nu de heide in bloei staat, kan je het gebied ontdekken. Er is een bewegwijzerde wandelroute van 2,5 km waarbij je een goed beeld krijgt van de verscheidenheid in het gebied. In het gebied grazen schapen en konikpaarden. Omwille van de kwetsbare grondbroeders is een deel van het gebied niet toegankelijk voor honden. Meer informatie lees je op de website www.natuurenbos.be/tielenheide.

  Natuurbeleving
  Tielenheide in volle bloei
  Tielenheide in volle bloei
 • 07/08

  Twee succesvolle broedgevallen van zeldzame grauwe kiekendief in West-Vleteren

  Natuurbeheer

  07/08

  Twee succesvolle broedgevallen van zeldzame grauwe kiekendief in West-Vleteren

  Twee succesvolle broedgevallen van zeldzame grauwe kiekendief in West-Vleteren

  Toppredator

  De grauwe kiekendief is een roofvogel die tijdens de winter in de West-Afrikaanse Sahel overwintert en daar hoofdzakelijk leeft van sprinkhanen. In april vliegen de vogels terug naar het Europese vasteland op zoek naar een geschikte partner om te paren en een nest te bouwen. Dat doen ze bij voorkeur in een uitgestrekt open en rustig landschap, liefst in een graanveld.  Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende rust en voedsel is: veldmuizen en kleine akkervogels. Deze toppredator is dus nogal kieskeurig en het Vlaamse boerenlandschap valt blijkbaar niet bijzonder in de smaak: ofwel is er onvoldoende voedselaanbod, ofwel is er geen geschikte, rustige plaats om te broeden.  

  De Vlaamse overheid maakte een soortenbeschermingsplan op en geeft de laatste jaren subsidies aan landbouwers die voor de grauwe kiekendief ‘vogelakkers’ willen aanleggen. “Een vogelakker is een perceel met afwisselend stroken luzerne en stroken ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden”, verduidelijkt minister van Omgeving Zuhal Demir. “Deze laatste stroken hebben een natuurfunctie doordat de granen worden niet geoogst. Vogels en muizen vinden hier veel granen, andere zaden en insecten, die aangetrokken worden door de bloeiende kruiden. Zo’n vogelakker is als een ‘gedekte tafel’ voor een roofvogel als de grauwe kiekendief”, aldus de minister.

  Lockdownrust

  Eind april 2020 was het prijs. In Westvleteren werd er een mannetjes grauwe kiekendief gespot door een medewerker van Natuurpunt. Al snel dook er ook een wijfje op. Tot grote verbazing van de vrijwilligers dook er even later nog een tweede mannetje boven het veld op. Een team van waarnemers - medewerkers van Natuurpunt en NatuurWerkGroep De Kerkuil – hield de grauwe kiekendieven nauwlettend in het oog. Begin mei verscheen er plots een tweede vrouwtje. Twee koppels dus, die er lustig op los baltsten boven het grasveld! Een unicum voor Vlaanderen.

  Nestbescherming

  Een cruciale fase was de nestbescherming. Het is vaak moeilijk om de nesten van deze grondbroeders te lokaliseren, waardoor jongen soms ongewild in een pikdorser verzeild geraken. Gelukkig waren de broeders van de Sint-Sixtus abdij, eigenaar van het grasveld, en landbouwer onmiddellijk bereid om mee te werken aan de bescherming van de nesten. Rond de nesten werd een vlak van 10 op 10 meter met een draad afgezet. De landbouwer kreeg van de Vlaamse overheid een vergoeding voor deze afgebakende vlakken die hij niet kan oogsten.

  Heuglijk nieuws

  Uiteindelijk werden er zes juveniele grauwe kiekendieven geboren. Op 8 juli werden de pulli door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen geringd. Weldra zullen ze wegtrekken naar andere gebieden. Laten we hopen dat ze binnen 2 jaar terugkeren om op één van onze vogelakkers in Vlaanderen een nest te bouwen.

  Dit succesverhaal is te danken aan de samenwerking tussen de Natuurpuntvrijwilligers, Wim Bovens en de andere vrijwilligers van de NatuurWerkGroep De Kerkuil, Kjell Janssens en Geert Spanooghe van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Floris Verhaeghe van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Dieter Coelembier van de Vlaamse Landmaatschappij, jachtwachter Guy Depoorter, broeders Michiel en Benedikt van de Sint-Sixtus abdij, landbouwer Luc Rooryck en Jeroen Arnoys en Norbert Roothaert van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

  Foto’s van Johan Seys, Wim Bovens en Eveline Follet.

  Natuurbeheer
  Twee succesvolle broedgevallen van zeldzame grauwe kiekendief in West-Vleteren
  Twee succesvolle broedgevallen van zeldzame grauwe kiekendief in West-Vleteren
 • 29/07

  Sluiting bivakzones Antwerpen

  Natuurbeheer

  29/07

  Sluiting bivakzones Antwerpen

  Sluiting bivakzones Antwerpen

  In de volledige provincie Antwerpen geldt vanaf woensdag 29/07 een avondklok die ingaat om 23.30. Hierdoor ziet Natuur en Bos zich genoodzaakt om de drie bivakzones in de provincie te sluiten. Het gaat om de paalkampeerplaatsen Hoge Vijvers Arendonk, Wortel Kolonie in Hoogstraten én het Olens Broek in Herentals. De bivakzones zullen vanaf 29/07 zowel overdag als 's nachts niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers. Deze sluiting blijft van kracht zolang de nieuwe corona-maatregelen gelden. 

  Natuurbeheer
  Sluiting bivakzones Antwerpen
  Sluiting bivakzones Antwerpen
 • 24/07

  Eerste nakomelingen voor bidsprinkhanen in Midden-Limburgs heideterrein

  Natuurbeheer

  24/07

  Eerste nakomelingen voor bidsprinkhanen in Midden-Limburgs heideterrein

  Eerste nakomelingen voor bidsprinkhanen in Midden-Limburgs heideterrein

  In september 2019 werd een kleine populatie Europese bidsprinkhanen gevonden midden in natuurgebied, op een heideterrein in Midden-Limburg. Vermoedelijk zijn de dieren daar terechtgekomen door het passief meeliften met transport en nadien verdere verspreiding in de buurt. Paring werd toen vastgesteld en de populatie betrof minimum een 8-tal verschillende volwassen exemplaren. Opmerkelijk feit is het bijzondere paringsritueel van de bidsprinkhaan. Het vrouwtje eet het mannetje immers op.

  Begin juli stelde een vrijwilliger van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid vast dat er juveniele bidsprinkhanen aanwezig waren in het Midden-Limburgs heideterrein. Tot nog toe werden 3 juveniele exemplaren gevonden. Ze meten tussen de 2,5 en 3 centimeter. Gelet op hun grootte, moeten de nimfen al minstens 3 vervellingen hebben ondergaan. Heel wat insecten, zoals sprinkhanen en krekels, groeien door een aantal vervellingen uit van kleine nimfen, zo noemt men de juveniele insecten, tot adulte exemplaren.

  De nimfen van de bidsprinkhaan barsten letterlijk uit hun vel. Wanneer ze door te groeien groter worden moet de oude huid plaats maken voor een nieuwe grotere huid. Bij de geboorte lijkt de enkele millimeter grootte nimf al op een volwassen exemplaar. Wanneer de nimf vleugels heeft, heeft het de laatste vervelling achter de rug. Vanaf dan wordt er gesproken over een imago. Volwassen bidsprinkhanen leven gemiddeld een 40-tal dagen.

  De bidsprinkhaan is een warmteminnende soort, die nieuw is voor Vlaanderen. Als gevolg van de klimaatverandering komen in noordelijke gebieden steeds meer geschikte omgevingscondities voor waarin bidsprinkhanen kunnen gedijen. De Europese bidsprinkhaan jaagt in lage begroeiingen en struiken op insecten en andere geleedpotigen, kleiner dan hijzelf.

  Natuurbeheer
  Eerste nakomelingen voor bidsprinkhanen in Midden-Limburgs heideterrein
  Eerste nakomelingen voor bidsprinkhanen in Midden-Limburgs heideterrein
 • 24/07

  Fikse boete voor landbouwer uit Beveren die natuurwetgeving overtrad

  Natuurinspectie

  24/07

  Fikse boete voor landbouwer uit Beveren die natuurwetgeving overtrad

  Fikse boete voor landbouwer uit Beveren die natuurwetgeving overtrad

  De natuurinspectie verbaliseerde in 2017 een landbouwbedrijf uit Beveren voor het gebruik van pesticiden in natuurgebied. De landbouwer had meer dan 500 m perceelsranden en sloten met pesticiden bewerkt. De man bleek al eerder te zijn veroordeeld voor gelijkaardige feiten door de Afdeling Handhaving Omgeving, een bestuurlijke beboetingsentiteit van het Vlaams Gewest. De initiële boete voor de feiten uit 2017 bedroeg 16.292 euro, wat teruggebracht werd tot 7.325 euro. Naast deze boete riskeert de man ook een deel van de landbouwsubsidies die Europa geeft als steunmaatregelen aan de Landbouw te moeten terugbetalen. Concreet gaat het over de ‘vergroeningspremie’ die landbouwers standaard krijgen als ze voldoen aan vergroeningsmaatregelen om het landbouwlandschap met haar natuurelementen intact te houden. Natuur en Bos benadrukt het belang van het correct naleven van de natuurwetgeving. Overtreders zullen bestraft worden.

  Natuurinspectie
  Fikse boete voor landbouwer uit Beveren die natuurwetgeving overtrad
  Fikse boete voor landbouwer uit Beveren die natuurwetgeving overtrad
 • 20/07

  Tuinrangers moeten voor safarigevoel in eigen tuin zorgen.

  Natuurbeheer

  20/07

  Tuinrangers moeten voor safarigevoel in eigen tuin zorgen.

  Tuinrangers moeten voor safarigevoel in eigen tuin zorgen.

  Natuurvriendelijke tuinen zijn een trend. Want elke tuin kan een viersterrenhotel met koud buffet zijn voor roodborstjes, egels, waterjuffers en talloze andere fascinerende dieren. Bovendien kan zo’n tuin beter tegen droogte en hitte. Je hebt geen dure meststoffen nodig en van tuinafval is geen sprake meer. Kortom: een win-win-situatie. Toch blijft het voor veel mensen moeilijk om de stap te zetten. Want een saai gazon omvormen tot een bloemenrijk graslandje, hoe begin je daar nu concreet aan?! De tuinrangers weten raad en brengen je advies.

  “Waarom zou een natuurgebied stoppen aan de rand van onze tuinen? Mensen onderschatten vaak hoe veel ze voor de natuur en het klimaat kunnen doen in hun eigen tuin, ook al is die soms maar een zakdoek groot. De tuinrangers kunnen helpen om het natuurpotentieel van onze tuinen ten volle te benutten", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

  Waregem, Sint-Niklaas, Zwalm, Brakel, Geraardsbergen, Leuven, Turnhout, Boom, Kalmthout en Genk. Dit zijn de 10 steden en gemeenten die instappen in het pilootproject van Inverde en Natuur en Bos om tuinrangers op te leiden. “Per gemeente stellen we een rangerteam samen van 2 tot 10 enthousiaste tuinliefhebbers met een hart voor de natuur”, zegt Werner Van Craenenbroeck van Inverde. “Na een korte maar intensieve opleiding van 6 dagen zijn onze tuinrangers klaar voor hun eerste tuinsafari. Gewapend met een rugzak vol safarimateriaal en handige infofiches over de aanleg van een bloemenweide of een gemengde haag.”

  Vandaag start de zoektocht naar kandidaten die uit het juiste hout gesneden zijn. “Het is natuurlijk erg mooi meegenomen als je al een aantal planten- en diersoorten kan herkennen. Maar veel belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren en het nodige enthousiasme om je passie door te geven,” aldus Werner Van Craenenbroeck. “En oh ja, het helpt ook als je een beetje overweg kan met een smartphone en facebook.”

  Inverde hoopt dat de eerste tuinranger-teams eind november aan de slag zullen kunnen. En het is niet de bedoeling dat het bij 10 steden en gemeenten blijft. Inverde heeft de ambitie om in de loop van 2021 en 2022 tuinrangerwerkingen op te starten in alle Vlaamse gemeenten. “Want Vlaanderen bestaat voor ongeveer 9% uit kleine en grote tuinen. Samen kunnen we het grootste natuurgebied van het land creëren!”, aldus Tom Embo, directeur van Inverde.

  Meer informatie vindt u op  www.tuinrangers.be

  Natuurbeheer
  Tuinrangers moeten voor safarigevoel in eigen tuin zorgen.
  Tuinrangers moeten voor safarigevoel in eigen tuin zorgen.
 • 08/07

  Rozentuin van Coloma krijgt opfrisbeurt

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  08/07

  Rozentuin van Coloma krijgt opfrisbeurt

  Rozentuin van Coloma krijgt opfrisbeurt

  Een grote collectie met rozen in het domein is gerangschikt volgens herkomst. Typische rozenlanden als België, Nederland, Duitsland en Engeland zijn uiteraard goed vertegenwoordigd. Maar ook landen als Japan, China, Australië of Denemarken hebben een aparte deeltuin, naast collecties stamrozen, klimrozen of Lens-rozen. Om de collectie ook beter op beleving én op het natuurverhaal te laten scoren diende een hertekening van de hele tuin zich aan.

  Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van Natuur en Bos: “De rozentuin van Coloma vindt zijn gelijke niet. Maar we mogen ook niet blind zijn voor nieuwe maatschappelijke behoeften. We mogen en moéten ambitieus zijn in het hertekenen van het domein, waarbij we vertrekken van de sterktes en de expertise die we al ruim 20 jaar hebben opgebouwd. Natuur en Bos wil een nieuw en aantrekkelijk verhaal voor de rozentuin, met centraal daarin de roos met focus op natuur- en cultuurbeleving doorheen álle seizoenen en voor álle bezoekers.”

  De ambitieuze plannen sporen ook samen met de visie van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente kocht onlangs het aangrenzende landhuis De Viron, waar binnenkort o.a. de gemeentelijke bib, de vrijetijdsdiensten en het toerismekantoor worden gehuisvest. Burgemeester Luc Deconinck: “Het park met de rozencollectie is een grote troef voor de gemeente. We zijn blij om met Natuur en Bos de mogelijkheden te kunnen bekijken voor een versie 2.0 van de rozentuin. De nieuwe visie die we gaan ontwikkelen zal ook antwoord geven op de vele evenementen die we organiseren in het domein, van kampioenschappen voor trekpaarden tot het Gordelfestival. Zo denken we ook aan een ruime shelter of onthaalruimte in de rozentuin zelf, complementair aan onze ontmoetingsruimten en zalen in het kasteel en landhuis De Viron.”

  Ideeën voor toekomstige inrichting

  De ambities worden vormgegeven binnen een Europese wedstrijd, waarbij 4 ontwerpers mogen meedingen naar de uiteindelijke opdracht: het ontwikkelen van een masterplan voor het domein van Coloma en de rozencollectie. Het team Vlaams Bouwmeester hanteert daarvoor al vele jaren de Open Oproep-procedure, die vaker voor projecten van dergelijke omvang wordt ingezet. Eén van selectiecriteria zal ook duurzaamheid zijn: beheertechnieken, waterbeheersing en organische kringlopen. Met deze wedstrijd willen Natuur en Bos en de gemeente eerst en vooral meer ideeën krijgen van hoe de rozentuin in de toekomst zou kunnen worden ingericht.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Rozentuin van Coloma krijgt opfrisbeurt
  Rozentuin van Coloma krijgt opfrisbeurt
 • 06/07

  Conservatie van zes muurschilderingen in Vloethemveld

  Natuurbeleving

  06/07

  Conservatie van zes muurschilderingen in Vloethemveld

  Conservatie van zes muurschilderingen in Vloethemveld

  In opdracht van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid starten specialisten met de behandeling van zes muurschilderingen in Vloethemveld. Net als voor de recente renovatie- en conservatiewerken aan de gebouwen werkt Natuur en Bos daarvoor samen met Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. De werken worden uitgevoerd op basis van het advies van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

  De muurschilderijen stellen onder meer twee vechtende figuren te paard voor en een vrouwelijke figuur die omringd is door drie mannelijke figuren. De stijl herinnert aan de klassieke mythologie. De muurschilderingen zijn gemaakt door de krijgsgevangenen die na WOII in Vloethemveld verbleven. Ze gebruikten daarvoor zwarte verf op een witgeschilderde pleisterlaag. 

  Eind 1944 richtte het Britse leger in het munitiedepot een krijgsgevangenenkamp in, het grootste in België. Het bleef in gebruik tot september 1946. Het kon zo’n 62.000 krijgsgevangenen tegelijk huisvesten. De krijgsgevangenen zaten in vier kampen. De barak waarin de muurschilderingen zich bevinden, ligt in het zuiden van het gebied, in het voormalige P.O.W. camp nr. 2226. Wil je daar meer over weten? Raadpleeg de digitale gids 'Vloethemveld verborgen parel' in de bookstore van Apple of boek een geleide wandeling in Kamp Vloethemveld via vloethemveld@zedelgem.be,  050 28 83 30, of 050 81 02 11.

  Intussen werkt Natuur en Bos samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij volop verder aan de opening van het Kamphuis en Kamp Vloethemveld. Samen werken we stap voor stap aan het behoud van en de zorg voor de natuur en het erfgoed in Vloethemveld. Alle ontwikkelingen kun je volgen via onze Facebookpagina.

  Natuurbeleving
  Conservatie van zes muurschilderingen in Vloethemveld
  Conservatie van zes muurschilderingen in Vloethemveld
 • 02/07

  Salamanders doen het vrij goed in Drongengoed

  Natuurbeheer

  02/07

  Salamanders doen het vrij goed in Drongengoed

  Salamanders doen het vrij goed in Drongengoed

  Poelenonderzoek in Drongengoed: tellen is weten

  De monitoring vond plaats van midden maart tot midden april. In elke poel werden twee keer fuiken uitgezet op twee verschillende momenten. Per poel werden minimum twee fuiken geplaatst gedurende ongeveer 24u.  

  Alpenwatersalamander als topper  

  In de regio worden alle watersalamandersoorten die in Vlaanderen leven aangetroffen: de alpenwater-, kleine water-, vinpoot- en kamsalamander. In aantallen stak de alpenwatersalamander met kop en schouders boven de anderen uit.  

  “Met onze fuiken hebben we op verschillende momenten in 21 poelen in totaal 2564 salamanders gevangen, waarvan 18 kamsalamanders. In 3 van de 21 poelen werd kamsalamander aangetroffen”, legt coördinator Lien Bastiaenssens uit. “Dat is zeer goed nieuws. Aan de hand van het individuele buikpatroon proberen we nu de meest zeldzame, de kamsalamanders, individueel te identificeren.”  

  Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is ook de oranje buik met daarop zwarte vlekken. De kamsalamander is een grote salamander die een lengte kan bereiken van wel 18 cm. Hij is de meest bedreigde en meest zeldzame van de salamanders. Aan de hand van de vlekken op de buik is het mogelijk om een kamsalamander individueel te herkennen. In iedere poel waar kamsalamander gevonden werd, werden ook de andere drie soorten aangetroffen.  

  Kamsalamander, een amfibie met Europese bescherming  

  Sinds december 2019 is het Soortenbeschermingsplan (SBP) kamsalamander van kracht. Dit is een actieplan binnen het Vlaamse natuurbeleid dat invulling geeft aan de (inter)nationale verplichtingen om deze dieren te beschermen. De kamsalamander is immers een salamandersoort die een internationale bescherming geniet. In het Drongengoed wordt alles in het werk gesteld om deze kwetsbare diersoort veilig te stellen en kansen te creëren zodat deze dieren zich verder kunnen uitbreiden.  

  Zijn we daar blij mee?  

  “Zeker!” stelt coördinator Lien. “We zijn hier blij mee omdat de resultaten van vorig jaar erg waren tegen gevallen. Toen hadden we slechts 2 kamsalamanders gevonden, elk in een andere poel, en vreesden we ervoor dat we met een zeer kleine spookpopulatie te maken hadden. Een spookpopulatie is een populatie die er wel nog is maar die niet meer aan voortplanting doet. Het feit dat we dit jaar met zekerheid 18 verschillende individuen hebben gevangen en dit in 3 verschillende poelen geeft ons weer hoop.” 

  Daarnaast kregen we ook zeer positief nieuws van het Regionaal Landschap Meetjesland. Zij nemen de poelen bij particulieren rond het Drongengoed voor hun rekening. “Daar werd in één van de poelen, op amper een boogscheut van één van onze kamsalamanderpoelen, een jonge kamsalamander ontdekt. Dit houdt in dat er wel degelijk zeer recent nog sprake was van voortplanting.”  

  Verder bouwen aan een poelennetwerk  

  In de toekomst worden nog verschillende extra poelen aangelegd zodat er verder kan gewerkt aan een kwalitatieve leefomgeving voor deze dieren. Momenteel wordt naar geschikte locaties gezocht aan de hand van grondboringen.  

  Natuurbeheer
  Salamanders doen het vrij goed in Drongengoed
  Salamanders doen het vrij goed in Drongengoed
 • 02/07

  Butselbos in Vlaams-Brabant breidt met 57 ha uit

  Natuurbeheer

  02/07

  Butselbos in Vlaams-Brabant breidt met 57 ha uit

  Butselbos in Vlaams-Brabant breidt met 57 ha uit

  Het Butselbos vormde tot het midden van de 19e eeuw nog een aaneengesloten boscomplex van ongeveer 170 hectare op het plateau tussen Lubbeek en Boutersem. Op dat moment was het in feite al maar een restant van een nog veel groter bosgebied van rond de 400 ha, dat hier tot eind 18e eeuw aanwezig was. De bosontginning ging echter ook na de tweede helft van de 19e eeuw nog door, wat er toe leidde dat de oppervlakte van het Butselbos verder verminderde en er ook centraal in het oude bos akkerpercelen verschenen.

  Natuur en Bos verwierf de voorbije twintig jaar al een 42 hectare, voornamelijk aan de noordrand van het bos op het grondgebied van Lubbeek. Door de aankoop die nu gerealiseerd kon worden, komt  het grootste deel van de resterende historische bospercelen in het centrale en zuidelijk deel op grondgebied van Boutersem onder natuurbeheer, samen met een 14 hectare akkerbouwontginningen. Hierdoor ontstaat er opnieuw perspectief op het herstel van het 19e-eeuwse Butselbos.

  Natuur en Bos zal de komende maanden in overleg met beide gemeenten een toegankelijkheidsregeling uitwerken voor het fiks uitgebreide bosgebied.  Het wandelnetwerk door het bos zal verbeterd worden en ook een jeugdspeelzone en een hondenlosloopzone worden voorzien.

  Ook op iets langere termijn ligt er heel wat werk op de plank in Butselbos. De akkers in het bos zullen herbebost worden naarmate ze vrijkomen van landbouwgebruik. Maar ook in de bospercelen is er heel wat werk: de voorbije decennia werden veel van de oudere bosbestanden immers gekapt en de kapvlakten raakten overgroeid door jonge opslag van minder gewenste soorten als Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Robinia en Kastanje. De komende jaren zullen er daarom ook in deze gedegradeerde bosbestanden veel nieuwe aanplantingen moeten gebeuren om het bos om te vormen in de richting van een gevarieerder eiken-haagbeukenbos. Dit is het bostype dat van nature in de streek voorkomt op de oudere intact gebleven bosstandplaatsen en veel betere troeven biedt voor de productie van kwaliteitshout en voor het realiseren van waardevolle natuur.

  Natuurbeheer
  Butselbos in Vlaams-Brabant breidt met 57 ha uit
  Butselbos in Vlaams-Brabant breidt met 57 ha uit
 • 01/07

  Jachtverbod in wolvengebied verlengd tot na de zomer

  Jacht Natuurbeheer

  01/07

  Jachtverbod in wolvengebied verlengd tot na de zomer

  Jachtverbod in wolvengebied verlengd tot na de zomer

  Midden maart, toen bekend geraakte dat Noëlla drachtig was, vaardigde minister Demir een jachtverbod uit in drie zones uit het kerngebied van het wolventerritorium: de militaire domeinen van Leopoldsburg en Oudbergen-Helchteren, alsook het domeinbos Pijnven. Die bescherming was nodig. Niet zozeer omdat men vreesde dat Noëlla of August door een kogel zouden sterven, maar wel om hen de nodige rust te gunnen in het vinden van een geschikte nestlocatie.

  Bovendien stelde dit jachtverbod de boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos, alsook de wolvenexperts van het INBO, in staat om in alle sereniteit de monitoring en bescherming van de wolven uit te voeren. Deze tactiek wierp zijn vruchten af. Eind april vermoedde men al dat Noëlla welpjes op de wereld had gezet, het harde bewijs kwam er vorige week toen wildcamera’s foto’s van de vier welpjes namen. Een historisch moment, de eerste wolvenroedel in België in meer dan 150 jaar was een feit.  

  “Nu de bescherming opgeven, zou zonde zijn. Bij verstoring verplaatsen de ouders de welpen naar andere oorden, dat vraagt extra energie en brengt risico’s op aanrijdingen met zich mee. De instelling van een rustzone is absoluut gewenst. Het laat tevens toe dat het wetenschappelijk werk van Natuur en Bos en het INBO kan verdergezet worden,” aldus Demir.

  Geen conflict met everzwijnenoverlast

  Jagersverenigingen vroegen al een tijdje een opheffing van het jachtverbod. Ze verwezen naar de overlast die everzwijnen in de omliggende gebieden veroorzaken. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft de jacht op everzwijnen in dergelijke grote natuurkernen in de zomer echter een tegengesteld effect. Door jacht in de natuurkernen in de zomerperiode wordt het jachtwild net naar de randen geduwd waar ze potentieel schade berokkenen aan de nu erg kwetsbare landbouwgewassen. Een verhoogde jachtdruk installeren in de randzones zodat de dieren niet de neiging hebben uit de natuurkernen te komen in de zomerperiode kan een pak schade vermijden. In het najaar en winter houdt een hogere jachtdruk in de kernen én de randzones de populatie onder controle.

  Minister Demir en Natuur en Bos vragen dan ook aan de jachtsector om via deze wetenschappelijk onderbouwde strategie mee te werken aan het beperken van wildschade bij de landbouw én in woongebieden in de randzone.

  Jacht Natuurbeheer
  Jachtverbod in wolvengebied verlengd tot na de zomer
  Jachtverbod in wolvengebied verlengd tot na de zomer
 • 29/06

  Het Kampveld in Oostkamp heeft een gloednieuw plekje speelnatuur!

  Natuurbeleving

  29/06

  Het Kampveld in Oostkamp heeft een gloednieuw plekje speelnatuur!

  Het Kampveld in Oostkamp heeft een gloednieuw plekje speelnatuur!

  Kampen bouwen, in bomen klimmen … wie heeft daar geen mooie herinneringen aan? Kinderen moeten vrij kunnen spelen in het bos en in de natuur. Het is goed voor hun gezondheid, motoriek, concentratievermogen en zoveel meer. Daarom zijn er de voorbije jaren verspreid in Vlaanderen speelzones aangeduid en speelbosjes aangeplant. In speelzones kunnen kinderen en jongeren naar hartenlust ravotten en hoeven ze niet op de paadjes te blijven. "Er staat een unieke zomervakantie in eigen land voor de deur. Het uitgelezen moment voor kinderen om zich twee maanden helemaal uit te leven in de prachtige natuur die Vlaanderen rijk is. Met het speelbos in het Kampveld in Waardamme brengen we de natuur dichterbij en kunnen kinderen van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat ravotten en spelen en ook écht kind zijn", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

  Het speelbos is aangelegd met heuvels die deels beplant zijn. De grond die hiervoor gebruikt werd, is afkomstig uit verschillende poelen die in de buurt werden gegraven. De voorbije maanden is er intensief gewerkt om het speelbos nog attractiever en uitdagender te maken. Een totempaal, dieren in prachtig houtsnijwerk, loopplanken, houten speelpaddenstoelen, een kamp… prikkelen de fantasie en zorgen voor ontspanning en avontuur in de natuur! Het speelbos sluit mooi aan bij de speelnatuur en speelpleintje van Oostkamp.

  Kom je dit uniek plekje speelnatuur ook ontdekken? Het speelbos is gemakkelijk bereikbaar via de parking aan het Dorpsplein in Waardamme. Je kunt een bezoek aan het speelbos makkelijk combineren met de Kampveldwandelroute dwars door het natuurgebied Kampveld (9km). 

  De spelregels voor het speelbos in Kampveld: wat kan wel, wat mag niet?

  Het speelbos is het hele jaar vrij toegankelijk van zonsopgang tot -ondergang. Om mooie hutten en andere leuken dingen te bouwen, mogen touw en hout mee de speelzone in worden genomen. Alles wat je meebrengt (afval, maar ook sjortouwen en ander extra spelmateriaal) neem je weer mee naar huis. Wat natuurlijk niet mag, is levende takken en bomen afbreken of afzagen. Je bouwwerken moeten ook een tijdelijk karakter hebben: permanente constructies zijn niet toegelaten zonder vergunning. Scherpe voorwerpen zoals spijkers, schroeven, metaal en glas mag je niet meenemen in het bos. Een vuurtje stoken mag absoluut niet. Honden moeten aangelijnd zijn. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor een veilig bezoek aan het speelbos.

  Natuurbeleving
  Het Kampveld in Oostkamp heeft een gloednieuw plekje speelnatuur!
  Het Kampveld in Oostkamp heeft een gloednieuw plekje speelnatuur!
 • 29/06

  Ganzenvangsten noodzakelijk om schade in te perken

  Natuurbeheer Overlast / schade

  29/06

  Ganzenvangsten noodzakelijk om schade in te perken

  Ganzenvangsten noodzakelijk om schade in te perken

  Canadese ganzen veroorzaken schade

  De Canadese gans is als siervogel ingevoerd vanuit Noord-Amerika. De vogels verloren hun natuurlijke trekgedrag en ontsnapten. In de jaren ‘70 kwamen zij voor het eerst bij ons tot broeden. In de daaropvolgende jaren nam de populatie exponentieel toe, tot wel 15.000 rond 2010.

  Vlaanderen heeft altijd de aanwezigheid van ganzen gekend tijdens de winter, zoals de kleine rietgans. Deze ganzen trekken naar het noorden voordat planten gaan groeien en bloeien. Maar de Canadese gans is wegens haar onnatuurlijke oorsprong ook tijdens de lente en de zomer aanwezig. Door hun graasgedrag veroorzaken ze schade aan gewassen en graslanden in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Met hun uitwerpselen vervuilen ze onder andere zwemwateren en plassen. In de winter concurreren de dieren bovendien met de overwinterende ganzen.

  De populatie Canadese ganzen wordt daarom beheerd. Om de aangroei in te perken, worden de eieren geschud of geprikt. Op bepaalde plaatsen mag de soort ook bejaagd worden.

  Vangsten zijn een effectieve manier om de populatie in te tomen

  Hoewel die maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het ganzenbeheer, blijken ze  onvoldoende om de populatie in toom te houden.  Daarom worden er ook elk jaar dieren gevangen. Dat gebeurt tijdens de rui, wanneer de ganzen hun verenkleed vervangen en dus niet kunnen vliegen. Na de vangst worden de dieren met CO2 verdoofd en gedood. Er komen weinig handelingen aan te pas, zodat ze zo min mogelijk stress ervaren. De dieren worden nadien waar mogelijk voor consumptie aangeboden aan sociale initiatieven .

  Volgens de laatste tellingen komen in Vlaanderen nu half zoveel Canadese ganzen voor als in 2010. Dat zijn er bij benadering 5000. Het aantal jaarlijks gevangen Canadese ganzen is eveneens meer dan gehalveerd, van iets meer dan 2000 (gemiddelde 2010-’14) naar ongeveer 900 (2015-’19).

  Een studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) wees uit dat ruivangsten, als aanvullende maatregel op het schudden van eieren en jacht, Vlaanderen tegen 2050 minstens twintig miljoen euro aan toekomstige schade besparen.

  Bijkomende informatie

  Het artikel over de multidisciplinaire studie, onder leiding van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en in samenwerking met de Universiteiten van Gent, Leuven en Newcastle, verscheen in het internationale tijdschrift PeerJ, onder de titel ‘Cost-benefit analysis for invasive species control: the case of greater Canada goose Branta canadensis in Flanders (northern Belgium)’:  https://peerj.com/articles/4283/.

  Natuurbeheer Overlast / schade
  Ganzenvangsten noodzakelijk om schade in te perken
  Ganzenvangsten noodzakelijk om schade in te perken
 • 29/06

  Buitengewoon Zomeren in Lozerheide met twee nieuwe belevingselementen

  Natuurbeleving

  29/06

  Buitengewoon Zomeren in Lozerheide met twee nieuwe belevingselementen

  Buitengewoon Zomeren in Lozerheide met twee nieuwe belevingselementen

  De natuur is nu al een hotspot voor joggers. Logisch ook, de gezonde lucht en de zachte ondergrond zijn ideaal voor deze sportievelingen. Maar ook de heerlijke rust en het schitterende groene decor zijn niet te versmaden. Met de natuurlopen wil Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid in nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen een aantal uniform bewegwijzerde omlopen creëren die 100% in onze unieke natuur- en bosgebieden liggen. Ze zorgen voor een optimale (natuur)beleving en leveren het bewijs dat topnatuur en sport perfect combineerbaar zijn. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij de natuur te brengen. Sporters beleven meer, zeker in de natuur.

  Natuurloop Lozerheide

  De natuurloop Lozerheide bestaat uit 2 lussen. Je kan kiezen tussen een groene lus van 3,3 km en een blauwe lus van 7,6 km.

  Het natuurgebied Lozerheide is ongeveer 210 hectare groot en ligt in Bocholt. Lozerheide bestaat hoofdzakelijk uit loofbos, afgewisseld met vijvers, unieke wateringen, graslandjes. Deze mozaïek van diverse natuurtypes zorgt ervoor dat vele soorten dieren en planten voorkomen, maar ook dat bezoekers kunnen genieten van al deze natuurpracht. In dit waterrijke gebied zijn ’s winters laarzen geen overbodige luxe. Hier is ook gedacht aan rolstoelgebruikers. Voor hen is het wandelpad van 3 kilometer aangelegd. Met de opening van de natuurloop kunnen vanaf nu ook joggers genieten van bewegwijzerde looppaden. 

  Lozerspottersapp

  Gezinnen hoeven ook niet op hun honger te blijven zitten. Voor hen is de Lozerspotters-wandeling ontwikkeld. Het educatieve natuurleerpad voor gezinnen op Lozerheide kan je ontdekken via een wandelapplicatie en is op terrein bewegwijzerd. De app kan je gratis downloaden op je smartphone.

  Lozerspotters Paulien en Kasper gaan geregeld dieren spotten in Lozerheide. Deze figuren nemen jouw gezin mee op avontuur en leren je jagen als een salamander, dansen als een fuut, sprinten als een haas, bouwen als een bever,…

  Ook klassen kunnen vanaf volgend schooljaar op ontdekking met een Verkenner van het GrensPark Kempen~Broek om de natuur in Lozerheide onder de loep te nemen aan de hand van het daartoe ontwikkelde educatieve Spottersboekje.

  Natuurbeleving
  Buitengewoon Zomeren in Lozerheide met twee nieuwe belevingselementen
  Buitengewoon Zomeren in Lozerheide met twee nieuwe belevingselementen
 • 25/06

  Staf Coppens nieuw gezicht van de campagne ‘honden aan de leiband’

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  25/06

  Staf Coppens nieuw gezicht van de campagne ‘honden aan de leiband’

  Staf Coppens nieuw gezicht van de campagne ‘honden aan de leiband’

  Bescherm de natuur

  Een schattig reekalfje van enkele weken oud, doodgebeten door een hond. De voorbije lente kregen onze boswachters dit verschrikkelijk tafereel meermaals te zien. Maar ook vogels die broeden op de grond of zeldzame planten worden bedreigd door snuffelende viervoeters. Als we onze natuur willen beschermen, houden we onze honden aan de leiband.

  Bescherm andere bezoekers

  “Heb geen schrik, hij doet niks hoor!” Sta je tijdens je favoriete wandeling oog in oog met een loslopende hond, dan is dit de slogan waarmee hun baasjes zich graag bedienen. Ondertussen verstijft je kind van de schrik of moet je jouw hond – die wel aan de leiband hangt – in toom houden omdat hij zijn concurrent te lijf wil gaan. Tot zover je ontspannen wandeling. Hou je hond aan de leiband, ook al is hij van het ‘den-dezen-doet-niks-ras.’

  Bescherm je hond

  Wanneer een hond losloopt, heeft hij ook geen zicht op de gevaren die hij mogelijks moet trotseren.  Hij kan aangevallen worden door een everzwijn, of geïnfecteerd worden met parasieten die in het struikgewas schuilen. Denk maar aan teken. Of de straat op rennen. Daarom, ook hier, in het belang van de veiligheid van je hond: ‘Honden aan de lijn, ’t zal wel zijn.’

  20 seconden snuffelen staat gelijk aan een uurtje flink doorstappen

  Ja, maar mijn hond moet zich toch eens goed kunnen uitleven? Een veelgehoorde bezorgdheid van hondeneigenaars. Maar ook aan de lijn kan een hond en het baasje zich uitleven. Laat je hond niet enkel uit omdat het moet voor een kakske, maar doe samen iets leuks. En wil je je hond toch vrij laten rondlopen, dan kan dat nog altijd in een van de hondenzones.

  Extra controles

  De volgende weken zullen onze natuurinspecteurs en boswachters nauwgezet toezien of baasjes hun honden aan de leiband houden. In heel Vlaanderen komen er extra controles en indien nodig wordt er geverbaliseerd. Een verwittigd man of vrouw is er twee waard.

  Meer informatie en handige tips op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Staf Coppens nieuw gezicht van de campagne ‘honden aan de leiband’
  Staf Coppens nieuw gezicht van de campagne ‘honden aan de leiband’
 • 22/06

  Investering van 4.2 miljoen euro moet vallei rond de Zwarte Beek in Beringen verder herstellen

  Natuurbeheer

  22/06

  Investering van 4.2 miljoen euro moet vallei rond de Zwarte Beek in Beringen verder herstellen

  Investering van 4.2 miljoen euro moet vallei rond de Zwarte Beek in Beringen verder herstellen

  Vallei van de Zwarte Beek

  Sinds 2001 investeert de Vlaamse overheid in het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek, waar onder meer het herstel van het unieke valleisysteem van de Zwarte Beek hoog op de agenda staat. De aanwezigheid van tal van bedreigde planten- en diersoorten, maar ook van een – voor West-Europa – uniek veenpakket, maakt dit gebied bijzonder. De natuurinrichtingsmaatregelen voor de vallei zijn vooral gericht op het herstel en ontwikkelen van een open en nat valleilandschap met kleine zeggenvegetaties, elzenbroekbossen, vennen, heide en heischrale graslanden. Diersoorten, zoals porseleinhoen, watersnip en beekprik leven in deze vallei en zijn uniek in Vlaanderen. Chris Dictus, consulent natuurplanning Natuurpunt: “Het herstel van het veen is een cruciale stap, zowel voor de captatie van CO2 als voor de biodiversiteit. Het geeft meer kansen aan zeldzame soorten als wateraardbei, waterdrieblad en de watersnip die hier al broedt.”

  De Vallei van de Zwarte Beek is is één van mooiste natuurgebieden van Natuurpunt  en dus ook een trekpleister voor wandelaars uit heel Vlaanderen die er via de plankenpaden over het zompige veen komen wandelen. Normaal denken mensen dat enkel te kunnen doen in de hoge venen, maar het kan dus ook een stukje dichter bij huis. Tot op heden werd reeds 3.2 miljoen euro aan Vlaamse middelen geïnvesteerd in dit belangrijke natuurgebied.

  Daarnaast werd het gebied ook opengesteld en toegankelijk gemaakt voor bezoekers via wandelinfrastructuur zodat iedereen kan komen genieten van dit prachtig stukje Vlaanderen.

  Nieuwe impuls voor de vallei

  Met een nieuwe investering van 4,2 miljoen euro door minister Demir, wordt een volgende belangrijke en cruciale stap gezet in de bescherming en herstel van de vallei van de Zwarte Beek en van het aanwezige veenpakket. Zo worden ook de volgende vijf jaren belangrijke ingrepen gerealiseerd. Het waterpeil van de centraal gelegen Oude Beek wordt omhoog getrokken door het verhogen van de beekbodem en door het dempen van aanwezige zijgrachtjes. Hierdoor wordt verdere verdroging van het aanwezige veenpakket stopgezet.

  De vallei wordt beleefbaarder gemaakt door allerhande constructies op te ruimen. Vervallen weekendhuisjes, stallen, draadafsluitingen of oude bruggetjes hebben geen functie meer en worden weg genomen. De oevers van enkele visvijvertjes aan weekendverblijven worden afgeschuind en natuurlijker ingericht. Om alles in de toekomst te onderhouden, wordt een netwerk van beheerpaden aangelegd of verbeterd voor de natuurbeheerder Natuurpunt. 

  Veen en klimaat

  Veen is een opeenstapeling van afgestorven plantenmateriaal dat zich eeuwenlang opstapelt in zeer natte gebieden. Doordat het grondwater er zo hoog staat komt afgestorven vegetatie, die normaal vergaat, onder water te liggen. Op die manier ontstaan, na duizenden jaren, veenlagen van wel meters dik. Het koolstof, uit de lucht gehaald door de planten toen ze nog leefden, wordt op die manier opgeslagen in het veen. Maar het is oppassen geblazen, verdroogt het veen, dan komt al de opgeslagen CO2 weer vrij.

  Door het projectuitvoeringsplan Vallei van de Zwarte Beek te realiseren, wordt het unieke veenpakket, dat in de ondergrond aanwezig is, beschermd. De verdere achteruitgang van dit veenpakket dat 200 ha groot is en plaatselijk tot 600 meter breedte en plaatselijk tot 5 meter dikte bereikt, wordt door de inrichtingsmaatregelen vermeden.  Het veenpakket behoudt dus haar functie als klimaatbuffer. Enerzijds doordat er meer water kan in opgeslagen worden, anderzijds omdat de ongeveer 1 miljoen ton CO2 die momenteel ligt opgeslagen in het veenpakket, niet in de atmosfeer terecht zal komen. Ter vergelijking: 1 miljoen ton CO2 komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 500.000 wagens. Door de inrichtingswerken zorgen we er voor dat het veenpakket zich kan herstellen en zo zelfs extra CO2 kan vastleggen, een hoeveelheid die zelfs kan oplopen tot het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van om en bij 19.000 wagens. De ontwikkeling van de Vallei van de Zwarte Beek levert hierdoor dus ook een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

  Natuurbeheer
  Investering van 4.2 miljoen euro moet vallei rond de Zwarte Beek in Beringen verder herstellen
  Investering van 4.2 miljoen euro moet vallei rond de Zwarte Beek in Beringen verder herstellen
 • 11/06

  Unieke bomen in jouw buurt: nomineer ze als Boom van het Jaar 2020!

  Natuurbeleving

  11/06

  Unieke bomen in jouw buurt: nomineer ze als Boom van het Jaar 2020!

  Unieke bomen in jouw buurt: nomineer ze als Boom van het Jaar 2020!

  Op zoek naar de Boom van het Jaar 2020. De “Baillet Latour Boom van het Jaar” wedstrijd zet speciale bomen in de bloemetjes. Boomliefhebbers uit heel Vlaanderen stuurden al hun favoriete bomen in. De winnende Vlaamse boom wint een mooie prijs en vertegenwoordigt ons land op de Europese wedstrijd in 2021.

  Na de trotse overwinning van de impressionante Onze Lieve Vrouwebeuk van Lummen in 2018 zijn de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (SBNL-VL) en de Boom van het Jaar samen met hoofdsponsor het Baillet Latour Fonds weer op zoek naar de leukste, interessantste, en meest opmerkelijke bomen met een verhaal. De zoektocht maakt deel uit van de Europese ‘Tree of the Year’ wedstrijd, waar nu al 16 Europese landen meedingen naar de hoofdprijs.

  1 mei 2020 ging de Boom van het Jaar wedstrijd weer van start met een zoektocht naar nieuwe kandidaten uit Vlaanderen. De boom van het jaar moet niet altijd de grootste of oudste boom zijn, maar vooral één met een verhaal, een geschiedenis of een rol voor voorbijgangers en zijn omgeving.  De wedstrijd vindt jaarlijks plaats in Vlaanderen of Wallonie. Bomen uit regio Brussel kunnen elk jaar ingediend worden.

  Iedereen heeft wel een bijzondere binding met een boom: de eik waarin je vroeger speelde als kind, de grote beuk waar de grootouders vaak onder zaten, de prachtige linde waar de dagelijks langs fietst en je onlangs de geschiedenis van te weten kwam.

  De voorbije edities ontving de wedstrijd meer dan 15.000 stemmen uit heel Vlaanderen. In 2018 werd de Onze Lieve Vrouwebeuk van Lummen de boom van het jaar. Naast deze titel sleepte de lummense beuk zo ook de mooie prijs in de wacht waarmee er rond de boom een openluchttheater werd hersteld en de nodige bescherming kon worden toegebracht aan de unieke boom. De nationale winnaar van deze editie vertegenwoordigt ons land op de Europese “Tree of the Year” wedstrijd in 2021.

  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SBNL-VL (Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen), daartoe financieel ondersteund door het Fonds Baillet Latour, in samenwerking met ANB, BOS+, ELO, APB, Landelijk Vlaanderen en de Bosgroepen.

  • Individuen, verenigingen, gemeentes, jeugdbewegingen – nog tot 30 juni kan iedereen zijn of haar lievelingsboom nomineren via de website www.boomvanhetjaar.be
  • Op 1 september maakt de professionele jury de regionale laureaten, 1 per provincie, bekend die het tegen elkaar zullen opnemen om dit jaar de felbegeerde titel van Baillet Latour Belgische Boom van het Jaar in de wacht te slepen met een publieke stemming.

   

  Natuurbeleving
  Unieke bomen in jouw buurt: nomineer ze als Boom van het Jaar 2020!
  Unieke bomen in jouw buurt: nomineer ze als Boom van het Jaar 2020!
 • 10/06

  Aanwezigheid wolf is geen reden tot paniek

  Natuurbeleving Natuurbeheer Overlast / schade

  10/06

  Aanwezigheid wolf is geen reden tot paniek

  Aanwezigheid wolf is geen reden tot paniek

  De wolf wordt steeds vaker gezien in Vlaanderen en dat kan mensen ongerust maken. De wolf heeft zijn imago tegen. Nochtans is er geen reden om bang te zijn. Wolven zijn schuwe dieren en hebben schrik van mensen. Iedereen die schade ondervindt ten gevolge van een wolf, kan hiervoor vergoed worden.

  Het feit dat het dier zich hier thuis voelt, toont aan dat het beter gaat met de biodiversiteit in Vlaanderen. Een wolf heeft grotere aaneengesloten natuurgebieden nodig, waar er ook voldoende voedsel te vinden is. In de beeldvorming zie je dikwijls een agressieve veelvraat waar iedereen bang van is. Dat is niet nodig. De wolf is een zeer schuw dier dat elk menselijk contact vermijdt. Visuele waarnemingen van wolf zijn eerder zeldzaam, al komen ze nu wel vaker voor. 

  Veehouders maken zich wel - deels - terecht zorgen. Alhoewel de wolf vooral jaagt op natuurlijke prooien zoals ree en everzwijn, bestaat er wel risico voor het vee. Vooral schapen staan dan op het menu. Indien het dier bij ons schade zou berokkenen, dan zijn hiervoor wettelijk de nodige schadevergoedingen voorzien vanuit de Vlaamse overheid. Preventieve maatregelen zijn niet nodig om recht te hebben op een schadevergoeding.

  Schade? Meld je schadegeval bij de inspectiedienst van jouw regio

  Inspectieregio Oost (provincie Limburg en arrondissement Leuven)
  natuurinspectie.oost.anb@vlaanderen.be
  011 74 25 03 (permanent)

  Inspectieregio Midden-Vlaanderen (provincie Antwerpen en arrondissement Halle-Vilvoorde)
  natuurinspectie.middenvlaanderen.anb@vlaanderen.be
  03 224 62 48 (permanent)

  Inspectieregio West (provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen)
  natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be
  0474 30 14 28 (buiten de kantooruren: 0499 94 93 77) 

  Om het schadedossier ten gronde te behandelen moet de schadelijder daarnaast een vergoedingsaanvraag indienen via het e-loket. Dat gebeurt binnen twaalf werkdagen nadat de schade werd vastgesteld.

  Waarnemingen

  Meldingen van mogelijke wolf-gerelateerde waarnemingen, anders dan schadegevallen, kunnen worden gericht aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek via wolf@inbo.be

  Natuurbeleving Natuurbeheer Overlast / schade
  Aanwezigheid wolf is geen reden tot paniek
  Aanwezigheid wolf is geen reden tot paniek
 • 09/06

  Reeblocks beschermen jonge bomen in het Drongengoed

  Natuurbeheer

  09/06

  Reeblocks beschermen jonge bomen in het Drongengoed

  Reeblocks beschermen jonge bomen in het Drongengoed

  Jonge boompjes en toekomstbomen beschermen

  Op enkele plaatsen in het Drongengoed kan je sinds kort robuuste rasters vinden. Deze houten afsluitingen houden dieren weg van jonge bomen en struiken. Op verschillende plaatsen in het gebied werden de voorbije jaren jonge boompjes en struiken geplant om het bos uit te breiden of plaatselijk te helpen verjongen. Op andere plaatsen werd ruimte en licht gemaakt rond een sterke toekomstboom. “Een toekomstboom is een boom die we nog lang willen behouden omdat hij een belangrijke rol vervult in het bos. Op die lichtrijke plekken verwachten we ook dat jonge bomen en struiken spontaan zullen beginnen kiemen” zegt boswachter Hans Vansteenbrugge.

  Rond sommige aanplantingen of op lichtrijke plaatsen werd bij wijze van test een raster geplaatst om de wildschade te verminderen. Damherten en reeën, maar ook klein wild zoals haas en konijn veroorzaken behoorlijk wat schade aan jonge boompjes.

  Vraat- en veegschade

  De meest voorkomende schade is vraat-en veegschade. Bij vraat worden de jonge knoppen en blaadjes opgegeten, waardoor jonge boompjes minder groeien tot zelfs afsterven. Veegschade wordt veroorzaakt doordat bokken met hun gewei tegen buigzame boompjes schuren. Daarbij wordt de schors afgeveegd, valt de sapstroom stil en sterft de boom. Herten en reeën hebben een sterke voorkeur voorbepaalde boomsoorten. Dat zou er op termijn kunnen toe leiden dat deze boomsoorten uit het bos verdwijnen en de biodiversiteit van het bos afneemt. Wanneer deze dieren met teveel zijn, kunnen ze door hun gedrag de natuurlijke verjonging in het bos behoorlijk afremmen.Naast de zorg voor een gezonde en evenwichtige wildpopulatie zet Natuur en Bos in het Drongengoed volop in op de bescherming van nieuwe aanplantingen. Met de geplaatste rasters wordt deze verjonging beschermd. Tegelijkertijd is het ook een boeiend experiment om de groei van jonge bomen in de rasters te vergelijken met deze buiten de afsluiting. “Deze bescherming is echt wel noodzakelijk in het Drongengoed. Door de aanwezigheid van een grote populatie aan damherten en reeën zien we dat tot 80% van onze nieuwe bosaanplanten schade vertonen” legt boswachter Hans uit.

  Reeblocks

  De arbeidersploeg van Natuur en Bos maakte zorgde zelf voor de afsluitingen. Boswachter Hans: “De ‘reeblocks’ zijn gemaakt uit streekeigen hout en zullen op termijn uit zichzelf wegrotten in het bos. Dat maakt deze afsluitingen stukken duurzamer dan kunststof en zorgt ervoor dat er geen restproduct in de natuur achterblijft, wat je bij vele andere beschermingsmaatregelen wel hebt.”

  Natuurbeheer
  Reeblocks beschermen jonge bomen in het Drongengoed
  Reeblocks beschermen jonge bomen in het Drongengoed
 • 09/06

  Domein ‘De Dijken’ in Diepenbeek wordt met bijna 40 hectare uitgebreid

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  09/06

  Domein ‘De Dijken’ in Diepenbeek wordt met bijna 40 hectare uitgebreid

  Domein ‘De Dijken’ in Diepenbeek wordt met bijna 40 hectare uitgebreid

  Daarnaast sluit het gebied nauw aan bij de Demer en de Stiemerbeekvallei. Door ingrepen in de waterhuishouding zijn er kansen om meer waterberging te realiseren.

  “Concreet gaan we waterpoelen creëren. Door het natuurgebied op een gepaste manier in te richten, kunnen we het als buffer inzetten om meer water vast te houden in droge periodes. Dat is enorm belangrijk om mee de gevolgen van droogte en klimaatverandering tegen te gaan”, verduidelijkt minister van Natuur Zuhal Demir.

  In het noorden van Haspengouw wordt zo een mooie groene long gecreëerd en wordt er gewerkt aan de zogeheten groenblauwe dooradering van het landschap. Niet alleen de studenten van de campus in Diepenbeek kunnen genieten van dit gebied, ook de inwoners van de gemeente krijgen op die manier extra natuur in de buurt. Het belang van deze nabije natuur werd in de afgelopen weken en maanden voor velen nog extra duidelijk.

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Domein ‘De Dijken’ in Diepenbeek wordt met bijna 40 hectare uitgebreid
  Domein ‘De Dijken’ in Diepenbeek wordt met bijna 40 hectare uitgebreid
 • 07/06

  Zomercampagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ lokt Vlamingen naar de natuur

  Natuurbeleving

  07/06

  Zomercampagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ lokt Vlamingen naar de natuur

  Zomercampagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ lokt Vlamingen naar de natuur

  Een buitengewoon aanbod

  Uit onderzoek naar de reisintenties van onze landgenoten blijkt dat maar liefst 80 procent drukke plaatsen wil vermijden de komende maanden en echt op zoek wil naar rust tijdens hun vakantie. Waar vroeger vooral kustbestemmingen de voorkeur wegdroegen, zien we nu een verschuiving naar de natuur in het binnenland. Minister Demir en Natuur en Bos spelen op die trend in en trekken deze zomer volop de kaart van het ‘buitengewone binnenland’.

  “Want buiten, dat is waar we na de lockdown willen zijn. En ons binnenland, met de vele prachtige natuurgebieden en bossen, heeft zoveel moois te bieden. We gooien het aanbod van Natuur en Bos, zo’n 90.000 ha in 300 verschillende natuurgebieden, volop in de strijd om de Vlaming onze natuur te laten ontdekken, aldus Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van Natuur en Bos.

  “Nu er meer mensen in eigen land op reis gaan, en de social distance-regels nog steeds gelden, willen we toeristen overtuigen om de rust op te zoeken in de wijde natuur. De focus ligt op de verborgen parels, enerzijds om de bevolking zich te laten verspreiden en anderzijds om de Vlaming ook nieuwe buitengewone plekken te leren kennen,” vult minister Demir aan.

  Via de website http://buitengewoon.natuurenbos.be wijzen Demir en Natuur en Bos iedereen de weg naar de buitengewone natuur in Vlaanderen via de vele fiets- en wandelroutes of unieke tips en inspiratie. Had jij al eens van een beversafari gehoord? Wel, in onze natuur kan het. Er gaat uiteraard in het aanbod ook bijzondere aandacht naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

  Buitengewoon kamperen

  Wie vakantie zegt, zegt ook overnachten. Natuur en Bos lanceert deze zomer het concept buitengewoon kamperen. Het agentschap ging op zoek op zoek naar 16 unieke locaties in de Vlaamse natuur waar je back to basics kan kamperen van juli t.e.m. september. Zo’n kampeerspot bestaat uit zo’n 8 tot 15 tipi-tenten voor 4 of 6 personen, steeds op een grote afstand van elkaar. Zo kan je met aandacht voor de social distancing genieten van de rust en de natuur. Naast het coronaproof kamperen hebben we ook aandacht voor de duurzaamheid. Er is een minimale impact op de natuur, zo zijn er ecologische droogtoiletten en douchezakken met opgewarmd regenwater.

  Meer informatie over het buitengewoon kamperen vind je via: http://www.buitengewoonkamperen.be.

  “We kijken er met veel enthousiasme naar uit om iedereen deze zomer in de prachtige Vlaamse bossen en natuurgebieden te kunnen verwelkomen en onder te dompelen”, besluit minister Demir.

  Natuurbeleving
  Zomercampagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ lokt Vlamingen naar de natuur
  Zomercampagne ‘Groeten uit buitengewoon binnenland’ lokt Vlamingen naar de natuur
 • 05/06

  1,5 miljoen euro voor natuurprojecten in de onmiddellijke omgeving

  Subsidies

  05/06

  1,5 miljoen euro voor natuurprojecten in de onmiddellijke omgeving

  1,5 miljoen euro voor natuurprojecten in de onmiddellijke omgeving

  Samengaan van natuur en gezondheid

  In de afgelopen maanden werd opnieuw duidelijk dat onze natuur een waardevol goed is. Vaak was het immers de enige plaats waar men het isolement tussen vier muren kon ontlopen en op een gezonde manier kon ontspannen of het hoofd leegmaken. Maar niet iedereen heeft een stukje groen in zijn buurt. De vraag naar groenzones in de nabije omgeving was zelden zo groot als vandaag.

  Het Bosforum en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid werkten recent samen aan het ‘Praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’. Het plan bevat een brede waaier aan aanbevelingen waarop zowel beleidsmakers als initiatiefnemers in de natuur- en gezondheidssector zich kunnen baseren om natuuroplossingen in het kader van onze gezondheid tot stand te brengen.

  Natuur in je buurt 2020

  De focus van de subsidie ligt elk jaar ietwat anders. In 2020 worden specifiek projecten ondersteund die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op het oplossen van een maatschappelijke uitdaging. Meer concreet gaat het dan bijvoorbeeld over projecten die gericht zijn op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen, door bijvoorbeeld het creëren van rust of het inzetten van de helende werking van de natuur. Of op het verbeteren van de leefbaarheid van onze leefomgeving doordat natuuroplossingen verkoeling bieden of droogte tegengaan omdat ze het infiltreren van water in de bodem bevorderen. Belangrijk is dat het initiatief of project tot een netto toename van de natuuroppervlakte of een verbetering van de bestaande natuurkwaliteit leidt.

  Naast overheden, verenigingen of organisaties kunnen ook Vlaamse onderwijs- of zorginstellingen in aanmerking komen. Ook samenwerkingsverbanden zijn mogelijk. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 150.000 euro, maar de subsidielijn beoogt zeker ook kleinschalige initiatieven.

  Organisatoren kunnen een subsidieaanvraag indienen tot en met 15 september. Nadien zal Natuur en Bos de ingekomen aanvragen beoordelen en op basis hiervan de laureaten en de toegekende subsidiebedragen vastleggen.

  Bijkomende informatie en het subsidiereglement is te vinden op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

  Het ‘praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’ vindt u hier: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/actieplan_natuur_en_gezondheid.pdf

  Subsidies
  1,5 miljoen euro voor natuurprojecten in de onmiddellijke omgeving
  1,5 miljoen euro voor natuurprojecten in de onmiddellijke omgeving
 • 05/06

  Speelbos en stiltekamer in Vloethemveld

  Natuurbeleving

  05/06

  Speelbos en stiltekamer in Vloethemveld

  Speelbos en stiltekamer in Vloethemveld

  Herinrichting van de voormalige militaire sportzone en parkeerplaats zorgt voor meer natuur, bos en ontspanning in Vloethemveld.

  In het Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke start Natuur en Bos van de Vlaamse overheid dit najaar met de herinrichting van de voormalige militaire sportzone en parkeerplaats. Alle verhardingen en constructies worden er opgebroken. Er komt zo 4 hectare natuur en bos bij met aandacht voor spel en ontspanning. Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni tot en met 7 juli 2020.

  Meer natuur en bos

  De grasvlakte van de oude atletiekpiste wordt maximaal behouden. Door een natuurgericht maaibeheer kan dit heischraal grasland verder ontwikkelen. Aan de westelijke zone worden op de vrijgekomen plaats struiken aangeplant voor een natuurlijke overgang van bos naar grasland. Aan de oostelijke zijde wordt een ondiepe natte zone gecreëerd.

  Rododendron wordt verwijderd omdat hij als invasieve exoot de ondergroei van bossen volledig domineert. Hij verhindert een natuurlijke bosvegetatie en biedt geen kansen aan natuurlijke bosverjonging. Enkele zomerlinden die op een rij werden aangeplant ten zuiden van de looppiste worden weggehaald om het kunstmatige, lijnvormige patroon te doorbreken en om het waardevolle grasland beter te laten ontwikkelen. In het bestaande bos, dat voornamelijk bestaat uit 70 jaar oude grove dennen, wordt conform het beheerplan ongeveer 100-150 m3 hout gedund om een inheems en biodivers bos te creëren. De bosgordel wordt ook versterkt met struiken zodat er een natuurlijke overgang ontstaat tussen het bos en het grasland.

  Door extra reliëf aan te brengen op de plaats waar de vroegere parkeerplaats wordt uitgebroken, willen we maximaal gradiënten van nat naar droog verkrijgen voor een hogere biodiversiteit en om het avontuurlijke karakter van het speelbos te bevorderen. Alle uitgegraven grond wordt opnieuw verwerkt in de zone waar de parkeerplaats wordt opgebroken. Er wordt iets meer dan een halve hectare nieuw bos gecreëerd met inheemse soorten als hazelaar, sporkehout, beuk, wintereik, winterlinde, haagbeuk, zomereik, ratelpopulier, gaspeldoorn, sleedoorn en meidoorn. Samen met bos dat begin 2020 werd aangeplant, verkrijgen we zo een mooie bosuitbreiding.

  Extra speelplezier en rust

  Het speelbos zal worden opengesteld nadat de bomen voldoende gegroeid zijn. Dat duurt zo’n 5 jaar. Ondertussen worden verrassende en speelse elementen van natuurlijke materialen aangebracht. Deels droogvallende laagtes en ondiepe plassen worden aangelegd als visuele verbinding van de verschillende deelzones met elkaar en met het nabijgelegen speelbos aan de overkant van de Bedelfdreef. Paden worden kronkelend aangelegd om de site een speels en avontuurlijk karakter te geven. Loofgangen zorgen hier en daar voor extra avontuur. Een onverharde doorsteek naar de Snellegemdreef zorgt voor extra wandellussen in Vloethemveld. Een stiltekamer wordt gerealiseerd op het einde van een doodlopend pad.

  Planning

  Het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunning loopt van loopt van 8 juni tot en met 7 juli 2020.

  De werken zelf vinden plaats in 2020-2021. Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/vloethemveld of via  https://www.facebook.com/Vloethemveld/

  Het project Vloethemveld omvat een permanente samenwerking tussen Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid ,  de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij voor het beheer van het erfgoed, het onthaal en de publiekswerking in het natuurgebied Vloethemveld. De herinrichting is opgenomen in het goedgekeurde beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan van het Vloethemveld.

  Natuurbeleving
  Speelbos en stiltekamer in Vloethemveld
  Speelbos en stiltekamer in Vloethemveld
 • 28/05

  Verhoogd brandgevaar in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  28/05

  Verhoogd brandgevaar in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

  Verhoogd brandgevaar in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

  Een brand kan snel van een zeer kleinschalig naar een groter probleem escaleren. Een smeulende sigaret of bijvoorbeeld glas, vonken of hete voorwerpen (vb onderdelen van machines) kunnen snel zorgen voor een grotere brand. Wees dus voorzichtig en extra waakzaam tijdens een bezoek aan de natuur. Rook er niet en maak zeker zelf ook geen vuur. Boswachters zullen uiteraard de situatie gebied per gebied zo goed mogelijk opvolgen.

  Sinds gisteren kunnen kinderen onder de twaalf jaar terug spelen op de spelelementen in onze gebieden. Zeker in deze brandgevoelige tijden wil Natuur en Bos iedereen aanraden om jonge kinderen extra nauwlettend in de gaten te houden en zeker niet alleen in het bos te laten spelen.

  De risicofases voor de provincies Antwerpen en Limburg staan al enige tijd op oranje. Het is zeker mogelijk dat deze de komende uren of dagen ook nog wijzigen. Alle laatste info is terug te vinden op onze webpagina www.natuurenbos.be/waarschuwingen. Houd deze dus zeker in de gaten.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Verhoogd brandgevaar in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
  Verhoogd brandgevaar in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
 • 27/05

  Opening Beestige Boelbos aan Mechelse Heide

  Natuurbeleving

  27/05

  Opening Beestige Boelbos aan Mechelse Heide

  Opening Beestige Boelbos aan Mechelse Heide

  Beestige Boelbos

  In het speelbos maken kinderen en hun ouders kennis met de dieren van het Nationaal Park, in het bijzonder de soorten die leven op de Mechelse Heide. Het heideblauwtje is daarbij de centrale figuur die de kinderen leidt door het speelbos van de ene avontuurlijke kennismaking naar de andere. Naast een vossensluiptocht, een slangenkruip, een reeën- en paddensprong, een hagedissenloop, een everzwijnenverdwijntruc en nesten bouwen met de roodborsttapuit werd ook een amfitheater aangelegd waar bij activiteiten verhalen kunnen worden verteld of waar Rangers, leerkrachten of speelpleinwerkers in een ‘buitenklas’ de kinderen kunnen les geven of toespreken.

  Open speelduin

  Maar er is meer: vlak naast het Beestige Boelbos en omgeven door het Zandloperpad, ligt een speelduin en een waterpoel die voorzien zijn van een waterspel en een klimboom om de speelpret helemaal compleet te maken.

  Realisatie

  Het Beestige Boelbos is een project dat mogelijk werd gemaakt met de financiering van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en kwam tot stand via een samenwerking tussen Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, de gemeente Maasmechelen en Speelpleinwerking de Saenhoeve. De aanleg van het speelbos werd vakkundig uitgevoerd door Natureplay. Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir is tevreden met het resultaat. “Jong geleerd, is oud gedaan. Ravotten in het groen heeft niets dan voordelen: het is goed voor lichaam en geest én we zaaien bij onze kinderen hun eerste waardering voor het groene Vlaanderen. Een prachtproject dus, zoals er nog veel zullen volgen. Zeker in coronatijden beseffen we maar al te goed hoeveel energie jong en oud haalt uit een uitstap naar onze bos- en natuurgebieden. Het is dus de evidentie zelf dat we ervoor zorgen dat er in deze gebieden voldoende te beleven valt.”

  Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen

  De aanleg van het Beestige Boelbos is een realisatie die past in het Masterplan van Nationaal Park Hoge Kempen, waarin een doelstelling werd opgenomen rond spelen in de natuur.
  Naast het Joekelbos in Duinengordel, dat sinds januari volwaardig onderdeel is van het Nationaal Park, is het Beestige Boelbos het tweede ingerichte speelbos van het Nationaal Park Hoge Kempen.

  Feestelijk openingsmoment op 26 augustus 2020

  Momenteel mag er al gespeeld worden in het speelbos met respect voor de coronamaatregelen. De huidige maatregelen houden in dat bezoek aan het speelbos is voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  Bovendien moet de toegang beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk. Merk je dat het te druk is in het speelbos, wandel dan verder en keer op een later ogenblik terug.

  Indien er een versoepeling gebeurt van deze maatregelen wordt er een feestelijk openingsmoment georganiseerd tijdens Boskicks, een sportactiviteit georganiseerd door de Jeugd- en Sportdienst van Maasmechelen, op 26 augustus. Meer informatie hierover volgt later.

  Vrij toegankelijk

  Zelf zin om het Beestige Boelbos te komen ontdekken met je kinderen? De toegang is jaarrond vrij toegankelijk.

  Adres: Toegangspoort Mechelse Heide, Joseph Smeetslaan 280,3630 Maasmechelen

  Natuurbeleving
  Opening Beestige Boelbos aan Mechelse Heide
  Opening Beestige Boelbos aan Mechelse Heide
 • 22/05

  Red de biodiversiteit, samen en nu!

  Natuurbeheer

  22/05

  Red de biodiversiteit, samen en nu!

  Red de biodiversiteit, samen en nu!

  Waarom deze beweging?

  De voorbije 40 jaar stierf zo’n 60% van alle wilde dieren op onze planeet uit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is veel te klein om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen!

  Nochtans gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens hand in hand. De biodiversiteit vernietigen brengt ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. En laten we ook alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt, niet vergeten!

  De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moeten we aan de slag gaan, samen en nu! De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze "COP Biodiversiteit" coördineren en verdedigen.

  «Red de biodiversiteit, samen en nu!» 

  Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.

  Biodiversiteit is veerkrachtig, ze past zich makkelijk aan. Laten we haar een duwtje in de rug geven en ons inzetten voor één of meer acties, en anderen motiveren om hetzelfde te doen. Samen zijn we sterker! Dat is het doel van de campagne "Red de biodiversiteit, samen en nu".

  De campagne neemt een vliegende start op de Internationale Dag van de Biodiversiteit: 22 mei. Vanaf dan zal biodiversiteit, de cruciale rol ervan en de bedreigingen voor dieren, planten en hun leefomgeving volop leven op sociale media. Overal in België – in Vlaanderen, Brussel en Wallonië – zullen er acties lopen. Alles info is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.be.

  Natuurbeheer
  Red de biodiversiteit, samen en nu!
  Red de biodiversiteit, samen en nu!
 • 18/05

  Museumtuin van Gaasbeek vanaf 20 mei opnieuw open voor individuele bezoekers

  Natuurbeleving

  18/05

  Museumtuin van Gaasbeek vanaf 20 mei opnieuw open voor individuele bezoekers

  Museumtuin van Gaasbeek vanaf 20 mei opnieuw open voor individuele bezoekers

  In het kader van de Covid-19 richtlijnen voor Musea, is de tuin voorlopig enkel toegankelijk voor individuele bezoekers. Rondleidingen en gidsbeurten zijn zeker tot eind juni niet aan de orde.

  Wim De Maeyer, regiobeheerder van Natuur en Bos: “De Museumtuin is één van de toeristische pareltjes van het Pajottenland. We zijn bijzonder blij dat we deze unieke plek opnieuw kunnen openstellen voor het publiek. Daarbij houden we uiteraard rekening met alle veiligheidsmaatregelen inzake Covid-19 en werd onder andere een maximum aantal bezoekers vastgelegd. Ook vragen we de bezoekers zich strikt aan de richtlijnen van onze toezichthoudende vrijwilligers te houden. De tuin is groot genoeg om het vooropgestelde aantal bezoekers op een aangename manier te ontvangen.” 

  Bezoek is mogelijk van woensdag tot en met zondag, telkens van 10u tot 18u en kan je koppelen aan een bezoek van het kasteel van Gaasbeek, dat eveneens de deuren opent, of aan een bezoek aan de parken van Groenenberg of Gaasbeek.

  Tickets dienen vooraf aangevraagd te worden voor een welbepaald bezoekmoment. Een ticket aanvragen kan telefonisch (02 351 01 30) of via e-mail (bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be). Geef in de beide gevallen de gewenste datum van je bezoek op en ook het tijdstip waarop je wil komen. Er wordt dan samen met jou gekeken of er op dat moment nog bezoekers kunnen worden toegelaten. Is het aantal plaatsen al ingenomen, dan worden meteen een aantal alternatieve momenten voorgesteld.

  Betaling en afhaling van je ticket gebeurt zoals gewoonlijk nog steeds aan de balie van het kasteel van Gaasbeek.

  Meer info vind je op www.museumtuingaasbeek.be.

  Je kan de Museumtuin ook volgen op Facebook www.facebook.com/museumtuin.gaasbeek of via Instagram www.instagram.com/museumtuingaasbeek.

  Zo blijf je steeds op de hoogte van het reilen en zeilen in de tuin.

  Natuurbeleving
  Museumtuin van Gaasbeek vanaf 20 mei opnieuw open voor individuele bezoekers
  Museumtuin van Gaasbeek vanaf 20 mei opnieuw open voor individuele bezoekers
 • 14/05

  Broedhopen langs de Leie voor de ringslang

  Natuurbeheer

  14/05

  Broedhopen langs de Leie voor de ringslang

  Broedhopen langs de Leie voor de ringslang

  De ringslang, te herkennen aan zijn bruingrijze tot zwartgrijze kleur, een witte buik en een gele band om de hals, wordt al enkele jaren waargenomen langs de Leie. Hun leefgebied breidt uit. Ringslang is een soort die in Vlaanderen van nature voorkomt, net als de adder en de gladde slang. De slang, die niet giftig is, kan tot één meter lang worden. Op het menu van het reptiel staan kikkers en kleinere zoogdieren.

  Het DNA van deze dieren is niet gekend. Het is niet duidelijk waar de dieren vandaan komen. Dat neemt niet weg dat de dieren een welkome, en zelfs beschermde soort zijn. Ringslangen zijn immers typisch voor het Europese rivierenlandschap.

  De ringslang legt haar eitjes in composterende hopen plantaardig materiaal. De warmte die hierbij vrijkomt broedt de eieren uit. Dit kunnen natuurlijke, aangespoelde hopen materiaal zijn, maar uiteraard zijn het meestal composthopen of resthopen van beheermateriaal, zoals riet. Broeihopen zijn van groot belang voor de voortplanting van ringslangen. Dit initiatief kadert in het project Rivierherstelplan Leie.

  Meer info: www.ecopedia.be/dieren/gevlekte-ringslang

  Het project Rivierherstel Leie maakt deel uit van een groter Europees project Seine-Schelde. Dit project omvat de uitbouw van een binnenvaartas die het Seine bekken met de Zeeschelde verbindt. Aan dit grootschalige binnenvaartproject werd een natuurluik gekoppeld, zijnde het Rivierherstel Leie. De bedoeling van het project Rivierherstel Leie is om de Leie, een historisch meanderende rivier in haar eer te herstellen en om de meersen langs de Leie ecologisch te ontwikkelen. Het volledige Seine-Schelde project werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 en wordt in Vlaanderen uitgevoerd door 3 partners: de Vlaamse Waterweg , Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).> www.natuurenbos.be/projecten/algemeen/seine-schelde-rivierherstel-leie

  Natuurbeheer
  Broedhopen langs de Leie voor de ringslang
  Broedhopen langs de Leie voor de ringslang
 • 29/04

  Zwaluwhotel verwelkomt zwaluwen aan Buggenhoutbos

  Natuurbeheer

  29/04

  Zwaluwhotel verwelkomt zwaluwen aan Buggenhoutbos

  Zwaluwhotel verwelkomt zwaluwen aan Buggenhoutbos

  Zomergast

  Boerenzwaluwen en huiszwaluwen overwinteren in Afrika. Elk voorjaar vliegen ze vanuit het zuiden naar Vlaanderen. Vanaf april-mei kan je ze hier volop zien vliegen. Als echte luchtacrobaten gaan ze dan op zoek naar insecten en ook naar een geschikte nestlocatie. Daarbij zoeken ze vrij snel hun nestplaats van de voorbije jaren op.

  Geschikt nestlocaties nemen af

  “Geschikte nestlocaties nemen de laatste tijd af doordat huizen en schuren steeds beter worden afgewerkt. Ze houden niet van gerenoveerde of nieuwe gebouwen. Het aantal huizen met een oversteek en toegankelijke bruggen neemt ook af, wat zeer goede locaties waren voor deze trekvogel. Deze hotels zijn dus een uitstekend alternatief, vooral gericht op huiszwaluwen” schetst boswachter Reinhart Cromphout. Natuur en Bos hoopt dat dankzij deze inspanningen weer meer huiszwaluwen voor nageslacht kunnen zorgen. Huiszwaluwen zijn met uitsterven bedreigd. We moeten ze dus extra beschermen en helpen om een geschikte nestplaats te vinden.

  Een hotel als alternatief

  “Vooral huiszwaluwen zullen van deze nesten gebruik maken. Zij broeden in kolonies. De boerenzwaluwen broeden dan weer meer solitair, maar zij zijn ook zeker welkom. Vanaf mei kunnen we de eerste legsels verwachten” geeft Reinhart nog mee. Het zwaluwenhotel wordt gebouwd op de weide van Jozef Decock, landbouwer en buurtbewoner van het bos, in Buggenhout beter bekend als ‘Jef den boer’. In zijn gebouwen broedt jaarlijks een populatie zwaluwen. Een poel dichtbij zorgt voor heel wat insecten die dienen als voedsel en ook de klei en leem uit de poel is zeer geschikt om zelf aan het bouwen te gaan.

  Dit hotel wordt bewust naast het bos gebouwd en niet in het Buggenhoutbos. Roofvogels uit het bos kunnen anders wachten vanuit een naburige boom om de jongen te vangen nadat ze het nest verlaten. Daarom koos Natuur en Bos voor deze locatie. Natuur en Bos bedankt Jozef Decock om zijn grond ter beschikking te stellen voor het plaatsen van het zwaluwenhotel. Het zwaluwenhotel wordt opgebouwd aan de Kasteelstraat 216 in Buggenhout.

  Natuurbeheer
  Zwaluwhotel verwelkomt zwaluwen aan Buggenhoutbos
  Zwaluwhotel verwelkomt zwaluwen aan Buggenhoutbos
 • 28/04

  Eerste geslaagde broedgeval van raven in Bosland

  Natuurbeheer

  28/04

  Eerste geslaagde broedgeval van raven in Bosland

  Eerste geslaagde broedgeval van raven in Bosland

  Al meerdere jaren worden raven waargenomen in Bosland, waaronder ook jonge vogels. Ze voelen zich er dan ook echt thuis. Een divers bos- en natuurbeheer uitgevoerd binnen Bosland zorgt voor een ideaal leefgebied met voldoende rust en voedsel. De aanwezigheid van diverse predatoren zoals de wolf en vos zorgt voor voldoende prooiresten. Alhoewel hij alles lust, verkiest hij echt wel dit aas. De raaf is ook een beschermde vogelsoort, wat bijdraagt tot de toename van de populatie.

  Raven zijn vroege vogels. Wanneer veel vogelsoorten nog moeten starten met broeden, hebben raven al vrij grote jongen. Ze starten namelijk reeds in februari met het leggen van eieren, zodat er nu al vrij grote en goed bevederde jongen kunnen vinden.

  Natuurbeheer
  Eerste geslaagde broedgeval van raven in Bosland
  Eerste geslaagde broedgeval van raven in Bosland
 • 27/04

  Ecologische ramp op de Schelde vermeden

  Natuurbeheer

  27/04

  Ecologische ramp op de Schelde vermeden

  Ecologische ramp op de Schelde vermeden

  Massale vissterfte in Vlaanderen vermeden

  De gevolgen van de vervuiling voor het waterleven, zowel vissen als andere waterorganismen, in Frankrijk en Wallonië zijn dramatisch. Zowat het volledige visbestand in de Schelde op Frans en Waals grondgebied is gestorven. In Vlaanderen werd alles op alles gezet om de kwetsbare, ecologisch waardevolle watersystemen op het traject van de vervuiling te beschermen. En met succes zo blijkt. “Dankzij de coördinatie van De Vlaamse Waterweg nv en de grootschalige inzet van mensen en middelen door zowel Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Civiele Bescherming, de lokale brandweerzones Fluvia, Vlaamse Ardennen en Centrum, brandweerdienst ESI, Aquafin en Air Liquide hebben we in Vlaanderen zo goed als het volledige visbestand kunnen redden en daarmee de grootste ecologische reddingsactie op onze waterwegen ooit succesvol uitgerold.” aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

  Vervuiling verdund door extra zuurstof in de Boven-Schelde

  Om te bepalen waar de vervuiling zich bevindt en hoe snel ze zich verplaatst, wordt het zuurstofgehalte continu gemeten door de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarnaast worden ook dagelijks manuele metingen uitgevoerd. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: ”De VMM plaatste op zeer korte tijd meetsondes op verschillende strategische plaatsen in de Boven-Schelde die continu het zuurstofniveau in het water controleerden. Aangevuld met dagelijkse manuele metingen gaf dit een zeer gedetailleerd beeld van hoe snel de vervuiling zich doorheen de Boven-Schelde verplaatste, en konden we gericht actie ondernemen. Er is een ramp vermeden door het formidabel werk en grote inzet van onze diensten en de vele vrijwilligers. Vlaanderen heeft duidelijk een hart voor de natuur.”

  Sinds begin vorige week werden op een aantal strategische plaatsen beluchters in het water voorzien. Deze beluchters pompen opnieuw zuurstof in het water. Door de samenwerking met de Civiele Bescherming en Aquafin werden extra, grote beluchters ingezet. Ook het waterzuiveringsstation van Aquafin in Eine (Oudenaarde) werd ingeschakeld om vervuild water van de Boven-Schelde op te pompen en te zuiveren. Nog meer hulp kwam van Air Liquide die zuivere zuurstof rechtstreeks in de Boven-Schelde heeft geïnjecteerd om het zuurstofgehalte in het water opnieuw te laten stijgen. De Vlaamse Waterweg nv kon ook rekenen op de snelle inzet van waterbouwkundige aannemers zoals Ghent Dredging en De Brandt. Natuur en Bos zette op haar beurt een professioneel visserijbedrijf in om, op de weinig locaties waar vis toch in de problemen kwam, de vissen te vangen en over te plaatsen naar een zuurstofrijker deel van de Schelde. Ook op de grens van het Waals-Vlaams gewest in Spiere werden vissen in nood overgeplaatst naar onvervuild water door de Vlaamse Milieumaatschappij, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv en de Société Publique de Wallonie.

  Waar mogelijk werd zuurstofrijk water in zijwaterlopen opgehouden om te vermengen met het zuurstofloze water van de Boven-Schelde. In het kanaal Bossuit-Kortrijk werd op voorhand extra water opgepompt en door middel van sluizen teruggestort in de vervuilde Boven-Schelde. Ook op de Zwalm werd door de Vlaamse Milieumaatschappij ook extra water opgespaard.

  Zowel het massaal inzetten van de beluchters als het zuiveren van vervuild water en het toevoegen van extra water heeft ervoor gezorgd dat de vervuiling verdund werd.

  Ecologisch kwetsbare plaatsen beschermd door slimme waterbeheersing

  Het vervuilde water wordt nog verder verdund met opgespaard Leiewater en door het strategisch inzetten van stuwen en sluizen op de Ringvaart om Gent worden zowel de Gentse binnenstad, de Boven-Zeeschelde als de Toeristische Leie gevrijwaard van de watervervuiling. De vervuiling wordt afgevoerd via de Ringvaart om Gent en het kanaal Gent-Terneuzen naar de Westerschelde. Om dit mogelijk te maken, werkt De Vlaamse Waterweg nv nauw samen met Rijkswaterstaat, de Nederlandse waterwegbeheerder, en North Sea Port.

  Opruimen van dode vis

  De intensieve aanpak heeft ervoor gezorgd dat we in Vlaanderen slechts een beperkt aantal vissen moeten ruimen uit onze waterwegen. De vissen die gestorven zijn in het Frans en Waals gedeelte van de Schelde worden echter meegevoerd met de stroming naar Vlaanderen. Op de grens van het Waals-Vlaams gewest in Spiere wordt door De Vlaamse Waterweg nv, in afstemming met de Société Publique de Wallonie de dode vissen opgeruimd. Deze ruimingsacties worden de komende dagen mogelijks nog verdergezet.

  Natuurbeheer
  Ecologische ramp op de Schelde vermeden
  Ecologische ramp op de Schelde vermeden
 • 22/04

  Geniet van de Wolfsputten maar respecteer de afspraken

  Natuurbeleving

  22/04

  Geniet van de Wolfsputten maar respecteer de afspraken

  Geniet van de Wolfsputten maar respecteer de afspraken

  Het afgelopen weekend werd het mooie natuurgebied met dank aan het goede weer en de coronasituatie zeer druk bezocht. “Het gedrag van sommige bezoekers was echter zeer ongepast”, vertelt de boswachter. Mensen liepen overal kriskras doorheen, ook in de zones waar niet mag gewandeld worden. Fietsers slalomden tussen de wandelaars door waar fietsen verboden is. “In dit natuurgebied groeien unieke voorjaarsboeiers zoals wilde narcis, daslook en boshyacint. Die verdragen geen betreding. Meerdere hooilandjes zijn niet toegankelijk omdat er verschillende dieren op de grond broeden. Deze zijn erg kwetsbaar in de lente.”

  Honden werden uitgelaten zonder leiband. De boswachters die van dienst waren stelden zelfs honden vast in de poelen die speciaal gegraven zijn om de populatie van amfibieën te beschermen en te herstellen. “In de Wolfsputten zijn twee losloopzones waar honden naar hartenlust mogen rondcrossen. Maar in de rest van het gebied moeten honden aan de leiband uit respect voor de natuur en voor andere bezoekers”, geeft Natuur en Bos nog mee. In de poelen wemelt het nu van leven: tal van kikkers en amfibieën planten zich voort. Daarom mogen honden er zeker niet in zwemmen. Verschillende planten die hier groeien en dieren die hier leven, genieten van een Europese bescherming. Daarom roept Natuur en Bos  samen met de gemeente expliciet op om de afspraken in de Wolfsputten te respecteren.

  Meer info

  Natuurbeleving
  Geniet van de Wolfsputten maar respecteer de afspraken
  Geniet van de Wolfsputten maar respecteer de afspraken
 • 21/04

  Stierkikker gehoord? Meld het!

  Natuurbeheer

  21/04

  Stierkikker gehoord? Meld het!

  Stierkikker gehoord? Meld het!

  Het LIFE-project 3n-stierkikker combineert verschillende bestrijdingstechnieken om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te stoppen. Om die bestrijding goed te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat we de verspreiding van de soort door en door kennen. Het LIFE-project gaat onder meer met eDNA aan de slag.

  Wij hebben jouw hulp nodig om de volledige populatie in kaart te brengen! Hoe? bezorg ons jouw waarneming via waarnemingen.be en help ons zo om onbekende populaties in beeld te brengen.

  Even een overzicht van wat we al hebben: De kaart hieronder toont de ons bekende populaties (bron: gbif.org, 2015-heden). Deze zijn beperkt tot de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor de andere provincies zijn er relatief recente waarnemingen, die echter niet bevestigd zijn. Wij zijn dus op zoek naar waarnemingen die niet op onderstaande kaart staan.

  Hoe kan je de Amerikaanse stierkikker herkennen?

  De Amerikaanse stierkikker is vooral aan het geluid goed te herkennen. De mannelijke stierkikker loeit als een rund, zijn naam is dus niet gestolen. Let wel op: ook ‘groene kikkers’ zoals de bastaardkikker en de meerkikker kunnen veel lawaai maken. Zij worden daarom al eens met stierkikkers verward;

  • Het is een forse (22 cm, in Vlaanderen tot 560 g) bruingroene kikker;
  • Met een groot trommelvlies (zo groot als oog bij vrouwtjes, dubbel zo groot bij mannetjes);
  • Mannetjes hebben een keelkwaakblaas (inheemse kikkers hebben twee wangkwaakblazen);
  • olijfgroene tot bruine bovendelen, zonder lengtestreep midden op rug;


  Makkelijk visueel te onderscheiden kenmerken tussen stierkikker links en groene kikker rechts. Een stierkikker beschikt over een uitzonderlijk groot trommelvlies (“A”) en mist zowel een rugstreep (“B”) als dorsolaterale lijsten (“C”). (INBO)

  Het LIFE-project 3n-stierkikker is een samenwerking van Hogeschool PXL, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur & Bos van de Vlaamse overheid, en Natuurpunt vzw. 3n-Stierkikker ontvangt financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie (LIFE18 NAT/BE/001016) en van Provincie Antwerpen.

  Natuurbeheer
  Stierkikker gehoord? Meld het!
  Stierkikker gehoord? Meld het!
 • 03/04

  Boswachters lanceren oproep om honden aan de leiband te houden: “Een loslopende hond brengt zichzelf, anderen en de natuur in gevaar”

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  03/04

  Boswachters lanceren oproep om honden aan de leiband te houden: “Een loslopende hond brengt zichzelf, anderen en de natuur in gevaar”

  Boswachters lanceren oproep om honden aan de leiband te houden: “Een loslopende hond brengt zichzelf, anderen en de natuur in gevaar”

  Een probleem voor de natuur

  Vooral in de lente is de natuur heel kwetsbaar omdat ze dan één grote kraamkliniek is. De eerste jonge kieviten komen uit hun ei en jonge hazen lopen weer rond. Eenden zitten op het nest of hebben nu net jongen gekregen. Een groot deel van de reegeiten is ‘hoogzwanger’ en is niet zo snel als anders. Een ander deel heeft al reekalfjes op de wereld gezet. Deze kalfjes liggen in de eerste levensdagen heel stil in het gras of tussen de bladeren en struiken in het bos. Loslopende honden kunnen deze dieren verstoren bijvoorbeeld door hun geur, hen wegjagen of zelfs doden.

  Een probleem voor andere bezoekers

  Iedereen wil van de natuur genieten, met of zonder hond. Hondeneigenaars gaan er vaak van uit dat hun hond heel lief en trouw is, en geen gevaar of bedreiging vormt. Wellicht is dit in vele gevallen ook zo, maar een dier is nooit volledig voorspelbaar. Het kan opschrikken en opeens anders reageren. Voor andere bezoekers en zeker voor kinderen is een vreemde hond, en al zeker een loslopende, vaak best beangstigend. Draag dus mee zorg voor het welzijn van de andere bezoekers door de leiband te gebruiken.

  Een probleem voor je hond zelf

  Een loslopende hond kan zelf ook in gevaar komen. Andere honden of dieren zoals everzwijnen, of opgeschrikte paarden zijn maar enkele obstakels of gevaren waar een loslopende hond mee geconfronteerd kan worden. Ook autowegen die langs de rand van het bos liggen kunnen een gevaar vormen. Bovendien zijn loslopende honden die lustig de natuur intrekken vaker vatbaar voor ziektes of andere beestjes, zoals bijvoorbeeld teken.

  Hondenlosloopzones

  Wil je toch je hond vrij uitlaten? Natuur en Bos legde al heel wat hondenzones aan. Ook verschillende steden en gemeenten beschikken over hondenlosloopzones. Op deze plaatsen kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. Een overzicht van de hondenzones van Natuur en Bos vind je op www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband.

  De boswachters van Natuur en Bos die dagelijks op pad gaan in onze natuurgebieden vragen uitdrukkelijk de richtlijnen te respecteren en doen gezamenlijk deze oproep aan alle hondenbezitters: “Tijdens onze dagelijkse rondes merken we dat vele bezoekers de bestaande regels niet respecteren en hun hond laten loslopen. We willen met aandrang vragen om dat niet te doen en hiervoor de voorziene hondenlosloopzones te gebruiken. Normaal gesproken blijven deze allemaal open, al kan het uitzonderlijk gebeuren dat er eentje wordt afgesloten omwille van een grote drukte. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden voor iedereen en dat vraagt van iedereen inspanningen, zowel van tweevoeters als van viervoeters. Wie zich niet aan de regels houdt, zal worden geverbaliseerd. Een boete hiervoor kan oplopen van 70 euro bij een eerste inbreuk tot 350 euro bij een herhaalde inbreuk. Help onze natuur en ook je eigen hond door je aan de regels te houden en bespaar tegelijk jezelf als baasje die nutteloze kost.”

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Boswachters lanceren oproep om honden aan de leiband te houden: “Een loslopende hond brengt zichzelf, anderen en de natuur in gevaar”
  Boswachters lanceren oproep om honden aan de leiband te houden: “Een loslopende hond brengt zichzelf, anderen en de natuur in gevaar”
 • 18/03

  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot

  Natuurbeheer

  18/03

  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot

  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot

  Samenwerken voor extra natuur in Vallei van de Calie

  Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Waterbeleid licht toe: ‘Deze samenwerking past perfect binnen de provinciale strategie om samen met partners groenblauwe verbindingen te realiseren en ruimte voor water te combineren met ruimte voor natuur. De vallei van de Calie is één van de speerpunten in het streven van de provincie om haar beekvalleien natuurlijker en klimaatrobuust te maken.’

  De eigendom ligt in overstromingsgevoelig gebied in de vallei van de Grote en de Kleine Calie. Natuur en Bos betaalt de aankoop van de grond en wordt ook eigenaar en beheerder. De provincie Antwerpen zorgt voor de sanering en de inrichting van de gronden, de afbraakwerken van de bebouwing en de nodige natuurinrichtingswerken.

  Europese topnatuur

  De natuur in de Vallei van de Calie is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil Natuur en Bos en de provincie Antwerpen deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren. Bedoeling is om de Calie te laten aansluiten op een netwerk van beektrajecten waar een gezonde populatie van rivierdonderpad en kleine modderkruiper vrij kan bewegen. Hiertoe is ook een verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk. De Calievallei is vooral bekend om zijn uitgestrekte elzenbroekbossen en water- en oevervegetaties. Het belang van water voor het gebied kan niet overschat worden.

  Bebouwing maakt plaats voor natuur

  Het aangekocht gebied zal deel uitmaken van een min of meer aaneengesloten gebied van 640 hectare. Voor dit gebied wordt een beheerplan opgemaakt. ‘Het plan is om de bebouwing af te breken, de vijvers natuurvriendelijk in te richten en een klein orchideeënhooiland te herstellen. Na de inrichting stellen we het gebied open voor wandelaars met een wandelpad dat de deelgebieden Balderij en Rielenbroek met elkaar verbindt ‘ zegt Hildegarde Quintens, regiobeheerder bij Natuur en Bos.

  Natuurbeheer
  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot
  Natuur in de Vallei van de Calie vergroot
 • 16/03

  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden

  Natuurbeleving

  16/03

  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden

  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden

  “Het is mooi om te zien dat de Vlaming massaal naar buiten trekt en ik moedig dat ook aan. Maar corona hebben we niet in de hand. Het aantal slachtoffers wel. Zorgen voor elkaar is afstand bewaren”, aldus minister Demir.

  Minister Demir stelt de volgende richtlijnen op scherp over hoe mensen op een verantwoorde manier naar onze bossen kunnen trekken zonder de effectiviteit van de broodnodige coronamaatregelen teniet te doen.

  • Ga wandelen in gezinsverband of alleen, vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.
  • Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat u de afstandsregels (minimaal 2 meter afstand van mensen die niet tot uw gezin behoren) niet strikt kan naleven, doet u er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken.
  • Het is niet toegelaten kinderen te laten spelen op de eventueel aanwezige speeltuigen.
  • Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.
  • Gelieve zich niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.

  De minister heeft de opdracht gegeven aan de boswachters en natuurinspecteurs om de komende periode waarin de bijzondere coronamaatregelen gelden strikt te handhaven en mensen aan te spreken die de richtlijnen niet opvolgen.

  “Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel volk samen is. Dat geldt ook in de natuur.”

  Natuurbeleving
  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden
  Corona: minister Demir komt met richtlijnen voor bos- en natuurgebieden
 • 09/03

  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start

  Natuurbeleving

  09/03

  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start

  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start

  Het beheerplan voor de Simliduinen werd op 23 april 2019 goedgekeurd door de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dit plan is een uitgebreid document waarin het duurzaam beheer en de recreatieve inrichting van het natuurgebied voor de komende 24 jaar bepaald wordt.  Met de aanleg van het MTB-pad wordt gestart met de recreatieve uitbouw van het gebied.

  Veiligheid verhoogt

  Door de wildrecreatie van de talrijke mountainbikers in de Simliduinen zijn er vaak gevaarlijke situaties met wandelaars op de smalle paadjes. Hierdoor is een scheiding van wandelaars en mountainbikers nodig. Met de aanleg van dit mountainbikepad kunnen beide groepen recreanten in alle rust en zonder gevaar het duinengebied bezoeken of met de fiets doorkruisen.

  Schepen van Sport Bert Gunst reageert opgetogen: “Uit dit plan blijkt dat natuur en sport perfect combineerbaar zijn. Dankzij een uniforme mountainbikeroute in de Simliduinen kunnen mountainbikers nu nog meer genieten van de prachtige omgeving en dit met respect voor de natuur.”

  Topnatuur en recreatie hand in hand in de Simliduinen

  “Momenteel worden ook de plannen voorbereid voor de verdere inrichting van dit duinengebied. Zo komen er ook wandelpaden, een uitkijkpunt en een speelzone.  Om de waardevolle duingraslanden alle kansen te geven, zullen op termijn ook schapen en andere grazers worden ingeschakeld. Daarvoor worden later ook rasters geplaatst” laat boswachter Guy Vileyn weten. 

  De Simliduinen maken deel uit van het NATURA 2000-netwerk van Europees beschermde topnatuur. Om deze natuur een handje te helpen zullen tijdens de werken ook bijkomende struiken en  bomen worden verwijderd en zal er gegraven worden om ruimte te bieden voor vochtige duinpannes, poelen en drogere duingraslanden.

  Natuurbeleving
  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start
  Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start
 • 09/03

  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge

  Natuurbeleving

  09/03

  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge

  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge

  Met de passende slogan ‘zorg is onze natuur’ slaan het AZ Sint-Lucas in Brugge en Natuur en Bos de handen in elkaar met een uniek project: de wachtkamer in de natuur. Meerdere onderzoeken tonen de gunstige invloed aan die bossen en bomen hebben op het welzijn en de gezondheid zowel fysiek, als mentaal. Bomen vangen fijn stof en zuiveren de lucht. Regelmatig bosbezoek versterkt het immuunsysteem en verlaagt het risico op astma en andere aandoeningen van de luchtwegen.  Ook op mentaal vlak zijn bossen bijzonder weldadig. Wandelingen of activiteiten in het bos zijn gunstig bij aandoeningen als ADHD, depressie en symptomen van burn-out.

  Het AZ Sint-Lucas ligt letterlijk aan de rand van de stad en grenst aan de Steenbrugse Bosjes.
  Enkele enthousiaste personeelsleden van het ziekenhuis zagen het bos als een zegen voor de instelling. Naar aanleiding van het HR-project “#in balans” werd in 2017 een welzijnswandeling georganiseerd voor de langdurig zieke medewerkers. Dit bleek zeker een meerwaarde waardoor verder nagedacht werd hoe de omliggende natuur ook voor de actieve medewerker kon ingezet worden. In eerste instantie werd door de aanleg van een brug over de polderwaterloop Sint-Trudoledeke het bos bereikbaar. De toegang naar het bos ligt daardoor op amper 200 meter van de hoofdingang.

  Er zijn drie bewegwijzerde wandellussen met tijdsindicatie gemaakt: van een korte wandeling van 20 minuten tot een langere wandeling van 1 uur, met altijd mogelijkheden om deze in te korten. De korte wandeling is toegankelijk voor rolstoelen bij gunstige weersomstandigheden en op regelmatige afstand staan banken om even uit te rusten. Er werden ook gebeeldhouwde banken opgesteld in een cirkel en stiltehoekjes, als een echte ‘wachtkamer in de natuur’. Patiënten of bezoekers kunnen er even vertoeven, ziekenhuismedewerkers kunnen er hun middagpauze houden of samen met hun leidinggevende een gesprek in openlucht voeren. Het bos kan ook ingezet worden bij therapeutische behandeling voor allerhande doelgroepen.

  “Een korte wandeling zorgt, zowel voor patiënten als onze medewerkers, voor een leuke onderbreking tijdens een drukke dag of tijdens de middagpauze. De rust en de kalmte van het bosje worden als het ware door iedereen geabsorbeerd die er even in vertoeft. Daarna kan men terug opgeladen weer aan de slag”, aldus Niko Dierickx, algemeen Directeur  AZ Sint-Lucas Brugge.

  In de onthaalruimte van het ziekenhuis is er een natuurhoekje ingericht. Daardoor wordt het bos een beetje binnengebracht in het ziekenhuis om zo de patiënten en bezoekers zin te geven om het bos in te trekken voor een weldadige wandeling tijdens langere onverwachte wachttijden, om een verkwikkende adempauze in te lassen, om hun gedachten te verzetten of gewoon om even tot rust te komen of om de kinderen nog snel te laten ravotten vlak voor een ziekenhuisbezoek.

  Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir: “Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt, naast de standaardbehandelingen die zorginstellingen, aanbieden, bijkomend een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur. Dergelijke stukjes natuur vlak bij het ziekenhuis zijn heel belangrijk om patiënten en andere betrokkenen voor of na hun consultatie op adem te laten komen.”

  Meer informatie:

  Natuurbeleving
  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge
  Minister Demir opent eerste wachtkamer in de natuur vlakbij het AZ Sint-Lucas Brugge
 • 27/02

  Trouwe klanten voor kwaliteitsvolle stammen op tweede Vlaams Houtpark

  Hout

  27/02

  Trouwe klanten voor kwaliteitsvolle stammen op tweede Vlaams Houtpark

  Trouwe klanten voor kwaliteitsvolle stammen op tweede Vlaams Houtpark

  Houtpark?

  Sinds vorig jaar organiseert Natuur en Bos het Vlaams Houtpark. Hiermee wil het lokale houtverwerkers de mogelijkheid geven om kwaliteitsvolle stammen per stuk aan te kopen. In tegenstelling tot een traditionele verkoop op stam, liggen de stammen verzameld op een houtpark. De kopers hoeven de stammen dan niet meer zelf uit het bos te halen, maar moeten ze na aankoop enkel nog transporteren. Alle stammen zijn verkregen door windworp of ecologisch verantwoord bosbeheer. In dat kader worden bomen gekapt om het bos biodivers, toegankelijk en veilig te houden.

  Een houtpark komt tegemoet aan een groot probleem bij klassieke houtverkopen op stam: dat de beste en mooiste stammen vaak samen zitten in één lot met minder mooie stammen. Het gevolg is dat kwaliteitshout op die manier vaak onvoldoende gewaardeerd wordt qua prijs en toepassing. De loten zijn vaak ook te groot om lokale houtverwerkers aan te spreken, met lokale houttekorten tot gevolg. Met dit initiatief betrachten we meer lokale houtverwerking. Korte keten, dus. We volgen hiermee trouwens het voorbeeld van verschillende buurlanden.

  Hout als grondstof

  Hout is een belangrijke, duurzame en hoogwaardige grondstof, die we allemaal gebruiken. Hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen kan perfect een blijvende ecologische meerwaarde bieden. Denk aan toepassingen als bouwstructuur, meubels, vloeren, trappen… De opgeslagen CO2 blijft op die manier nog vele jaren in het hout bewaard. Om een voorbeeld te geven: er werden van bepaalde verkochte stammen op het houtpark vorig jaar prachtige massieve houten tafelbladen gemaakt. Het traject dat dit hout aflegde bedroeg van standplaats van de boom tot houtpark tot nadien houtverwerkingsbedrijf slechts 200 kilometer. Dat maakt dat het op het houtpark verkochte hout echt een ecologische meerwaarde heeft.

  Mooie prijzen, mooie verhalen

  Ook dit jaar was de verkoop een succes, zowel qua opbrengst als qua bestemming van het hout. 26 bedrijven dienden een bod in waarvan er 22 effectief één of meer loten kochten. Onder hen 8 bedrijven die ook vorig jaar een stam kochten.  De stammen vonden hun weg naar lokale rondhouthandelaars, zagerijen, parketfabrikanten, makers van houten gevelbekleding en fineerbedrijven. Voor het eerst ook twee echte nichespelers onder de kopers: een Nederlandse bouwer/restaurateur van (wind)molens en een beeldhouwer van houtsculpturen.

  Elke houtsoort z’n prijs

  De gemiddelde prijs bedroeg 280 euro/m³. Dat is 21% hoger dan in 2019. De inlandse eik was zonder discussie de duurste houtsoort met 865 euro/m³ als hoogste prijs. Andere houtsoorten die het vermelden waard zijn, zijn de Amerikaanse eik en beuk. 50m³ van de betere Amerikaanse eik werd verkocht aan een Nederlands bedrijf dat de houtsoort verduurzaamt tot houten gevelbekleding. Enkele beukenstammen werden aan mooie prijzen (190 euro/m³ en 270 euro/m³) verkocht aan een Duits fineerbedrijf dat er mogelijk designkeukens mee zal maken.  

  In de Vlaamse bossen worden bomen gekapt om de biodiversiteit, veiligheid en belevingskwaliteit van het bos te behouden of te verbeteren. Dat kwaliteitshout aan goede prijzen verkocht kan worden, is een mooie bonus. De totale opbrengst bedroeg 152.862,60 euro en wordt geïnvesteerd in projecten die de beleving en kwaliteit van de natuur vergroten.

  Hout
  Trouwe klanten voor kwaliteitsvolle stammen op tweede Vlaams Houtpark
  Trouwe klanten voor kwaliteitsvolle stammen op tweede Vlaams Houtpark
 • 17/02

  2750 bomen voor Machelen

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  17/02

  2750 bomen voor Machelen

  2750 bomen voor Machelen

  De Machelse lagere scholen zijn alvast enthousiast. Op dinsdag 18 februari zullen de kinderen uit de klassen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van elk van de 4 lagere scholen een stuk van die bosbuffer aanplanten in de Boskantweg. 2750 inheemse loofbomen worden die namiddag aangeplant, onder toeziend oog van de boswachter, BOS+ en de groendienst van Machelen. Zij zullen de kinderen goed ondersteunen en begeleiden. 

  Ook voor de volgende jaren maakt Natuur en Bos percelen klaar voor bebossing. Het  streefdoel is om die verschillende kleinere bosjes te verbinden met het oude Floordambos. Zo kan het één robuust bosgebied worden dat groot genoeg is om echt als bos te functioneren met zijn eigen flora en fauna, met wandelpaden en speelzones. De gemeente Machelen en Natuur en Bos zijn nog op zoek naar bijkomende gronden om te bebossen. 

  De Vlaamse Overheid streeft er naar om in deze regeerperiode 4.000 ha nieuw bos aan te planten en specifiek in Vlaams-Brabant gaat het om 1 miljoen extra bomen. Iedereen wordt uitgenodigd om daaraan mee te helpen, ook individuele burgers, verenigingen en bedrijven.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  2750 bomen voor Machelen
  2750 bomen voor Machelen
 • 14/02

  SAMENWERKING VOOR DE GRENZELOZE DUINEN VAN VLAANDEREN

  Natuurbeheer

  14/02

  SAMENWERKING VOOR DE GRENZELOZE DUINEN VAN VLAANDEREN

  SAMENWERKING VOOR DE GRENZELOZE DUINEN VAN VLAANDEREN

  De kustduinen tussen de Franse havenstad Dunkerque en de Belgische badplaats Westende hebben een totale oppervlakte van 3.280 hectare, waarvan 2.200 hectare op Belgisch en 1.080 hectare op Frans grondgebied. Zij vertonen een bijzonder grote landschappelijke en biologische verscheidenheid en zijn dan ook aan beide zijden van de landsgrens opgenomen in het Europees Natura 2000-netwerk. Hieronder valt de meest bijzondere Europese topnatuur. De biodiversiteit van die grensoverschrijdende duinengordel wordt echter sterk bedreigd. Enerzijds door ruimtelijke versnippering als gevolg van bebouwing en wegen, anderzijds door overwoekering van het open duinlandschap door struikgewas. Om die negatieve evoluties te keren voerden de voornaamste openbare eigenaars en beheerders van de “duinen van de Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre” tussen september 2013 en februari 2020 het Europese LIFE+-project “FLANDRE” uit.

  In het kader van dit project werden verschillende inspanningen geleverd en afgerond:

  Aan Franse zijde:

  • Er werd ruim 24 hectare duinen aangekocht;
  • Er werd 58 hectare struikgewas verwijderd en begrazing door schapen, geiten en pony’s werd ingevoerd over een oppervlakte van 30 hectare met als doel de habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen;
  • Er werden 11 poelen gegraven als voortplantingsbiotoop van de Europees beschermde amfibiesoorten kamsalamander en rugstreeppad.

  Aan Vlaamse zijde:

  • Er werd ruim 63 hectare duinen aangekocht;
  • Er werden struikgewas en populier verwijderd en te humusrijke bodemlagen afgegraven over een totale oppervlakte van 30 ha om de natuurlijke  habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen;
  • Er werd een natuurbeheerplan voor 295 hectare duinen in eigendom van of beheerd door Natuur en Bos opgemaakt. Hierdoor is deze oppervlakte nu ook erkend als natuurreservaat.

  Gezamenlijk:

  • Er werd een internationale workshop georganiseerd omtrent het beheer van kustduinen en zandstranden waaraan 143 experten uit 13 Europese landen deelnamen;
  • Er werden een reizende tentoonstelling, een informatiefolder en talrijke geleide wandelingen gecreëerd om de plaatselijke bevolking en toeristen te sensibiliseren rond de waarde en kwetsbaarheid van de duinen;
  • Er werd een masterplan voor de gehele grensoverschrijdende duinengordel uitgewerkt. Deze bevat wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen inzake de inrichting en het beheer van dat gebied voor de komende 15 jaar
  • Er werd werk gemaakt van een memorandum dat na de beëindiging van het project de duurzame voortzetting van de samenwerking van de drie partners moet garanderen.

  Dit memorandum werd vandaag, 14 februari 2020, ondertekend. Het gebeurde symbolisch op de Frans-Belgische grens nabij Adinkerke. Het partnerschap kan in de toekomst nog uitgebreid worden met meer stakeholders die op heden reeds vertegenwoordigd zijn in het adviserend comité van het LIFE+-Natuurproject “FLANDRE”.

  Vlaams minister bevoegd voor Omgeving en Toerisme Zuhal Demir: “De duinen tussen Westende en de Franse grens scoren, omwille van de habitattypes, landschappen en geschiedenis qua natuurkwaliteit en erfgoedwaarde bijzonder hoog op internationaal niveau. Ze vormen daarnaast een cruciale troef voor het toerisme aan onze Noordzeekust. Ik zie de ondertekening van dit memorandum als een cruciale stap in de blijvende samenwerking voor het behoud en de verbetering van de natuur en natuurbeleving in één grensoverschrijdend Europees beschermd gebied.

  Natuurbeheer
  SAMENWERKING VOOR DE GRENZELOZE DUINEN VAN VLAANDEREN
  SAMENWERKING VOOR DE GRENZELOZE DUINEN VAN VLAANDEREN
 • 13/02

  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode

  Natuurbeleving

  13/02

  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode

  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode

  Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid werkt sinds de aankoop van het domein in 1998 samen met Stad Hasselt en Herita vzw gestaag aan het herstel van de voormalige abdij van Herkenrode en de opwaardering van haar groene omgeving. Met de restauratie van de gebouwen achter de rug vormde de heraanleg van de wegen die leiden naar het poortgebouw de laatste stap in het proces. Vandaag kan de historische toegangsweg opnieuw bezoekers leiden naar het hart van het domein, want de weg doorheen de dubbele lindendreef kreeg een nieuwe afwerking in platte kasseien, geheel in de stijl van het binnenplein. Tijdens de decennialange werf lag de wegzate (het geheel van de weg) er nu eens stoffig, dan weer modderig bij. Door het vele werkverkeer was de zate ook erg breed geworden en bedreigde ze de wortels van de linden en de waardevolle begroeiing in de berm. Met de netjes afgeboorde heraanleg werd de breedte teruggebracht tot een comfortabele vier meter. Deze eerste fase in de vernieuwing van de wegeninfrastructuur op Herkenrode is nu voltooid. In volgende fasen worden de weg naar het klooster en de verbindingswegen aangepakt. Deze kroon op het werk van ruim twintig jaar investeren in historisch erfgoed kwam tot stand in samenwerking met de stad Hasselt, die de fasen twee en drie volledig voor haar rekening zal nemen.

  De Demervallei op Herkenrode bestaat uit natte beemden die heel wat water- en moerasvogels lokken. Die avifauna schuwt echter de mens en laat zich slechts op afstand bewonderen. Daarom investeerde Natuur en Bos in de bouw van een kijkhut langs de Zolderse Kiezel. Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar, heeft een kleine parking en biedt een weids zicht in de lengte van de vallei. Een lange aanloopbrug verbindt de vooruitgeschoven hut met het wandelpad. De in robuust eikenhout uitgevoerde schuilplaats beschermt niet enkel tegen de elementen, maar voorkomt vooral verstoring van de pleisterende vogels. Een zitbank en een kijkgat op kinderhoogte vergroten de aantrekkelijkheid voor minder mobiele en jonge bezoekers. Hoge bomen naast de hut werden gekapt omdat ze niet gezond meer waren. De jonge bomen en de struikopslag daarentegen werden behouden als natuurlijk gordijn voor de vallei. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is verheugd: “Vlaanderen speelt hiermee voluit natuur uit als troef en zorgt ervoor dat wandelaars en vogelspotters kunnen genieten van het landschap en de vogels zonder natuur te verstoren. Met dank aan de vele partners verhogen we zo de natuurbeleving in deze prachtige provinciehoofdplaats.”

  Natuurbeleving
  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode
  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode
 • 12/02

  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen

  Natuurbeleving

  12/02

  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen

  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen

  Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid verwierf sinds 2001 ruim 160 hectare gronden in de open ruimte tussen de deelgemeenten Kermt en Stevoort, Herkenrodebossen genoemd. Die vormen een groene long voor de stad Hasselt en herbergen een keur aan interessante planten en dieren. Met een reeks biotopen gaande van heide over schrale graslanden tot statige oude bossen ligt hier een erg aantrekkelijk landschap. Dit stadsbos verwelkomt uiteraard ook talrijke recreanten uit het verstedelijkte midden-Limburg die op zoek zijn naar rust en ontspanning. Bij de opening van het wandelnetwerk in 2017 werden reeds een aantal faciliteiten voorzien die instaan voor een aangenamere natuurbeleving van de bezoeker, zoals speelzones en picknickplekken. In samenwerking met de stad Hasselt en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft Natuur en Bos nu een halfverhard pad aangelegd. Deze lus is twee kilometer lang en vertrekt aan het sportcomplex Ten Hove in Kermt. Dit verbeterde pad biedt rolstoelgebruikers en (groot)ouders met kinderwagens de kans om op een eenvoudige wijze een fijne wandeling te maken in een aangenaam, groen kader. “Ook personen met een handicap moeten we het zo gemakkelijk mogelijk maken om te genieten van onze prachtige natuur.”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het spreekt voor zich dat we waar mogelijk nog van deze initiatieven nemen. Ik bedank iedereen die dit mee mogelijk maakte, waaronder Natuur en Bos, het stadsbestuur en het Regionale Landschap.”

  Het pad werd grotendeels aangelegd bovenop een bestaande wandelweg. Om een nieuwe lus van beperkte omvang te creëren, werd een verbindingsstuk ingericht langs een recent omgevormd populierenbos. De toplaag van de halfverharding bestaat uit gebroken kalksteen, een waterdoorlatend natuurproduct. Ze werd tonrond afgewalst om afwatering te verzekeren, want het gebied staat bekend om zijn drassige ondergrond. Een breedte van 2,20 m verzekert dat bezoekers elkaar vlot kunnen passeren, zonder dat het gevoel ontstaat over een verkeersweg te wandelen. De stad Hasselt trad in dit dossier niet enkel op als vergunning verlenende overheid, maar liet de aannemer haar wegen opwerken volgens hetzelfde stramien om een coherent resultaat te bekomen tot aan de parkeergelegenheid aan het sportcentrum. Het Regionaal Landschap stond in voor de vergunningsaanvraag en paste het infobord aan met bijgewerkte informatie. Natuur & Bos fungeerde als aanbestedend bestuur en begeleidde de werf. Het resultaat betekent een nieuwe stap naar een toonaangevende plek voor natuurbeleving.

  Natuurbeleving
  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen
  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen
 • 11/02

  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur

  Natuurbeleving

  11/02

  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur

  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur

  Het Landschapspark Bulskampveld is maar liefst 90 km² groot. De Europese topnatuur, de unieke landschappen en het erfgoed vormen dan ook dé bestemming bij uitstek voor en dagje ontspannen in het groen.

  Er zijn kilometers 150 kilometer fiets- en wandelpaden om op verkenning te gaan in dit enorme gebied, dat zich uitstrekt over de gemeenten Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en Aalter. 20 picknickplaatsen midden de natuur zorgen voor rustpunten voor wandelaars en fietsers.

  “Het gebied leent zich perfect om de hele familie op stap te gaan. Zo zijn er reeds drie avontuurlijke speellussen voor kinderen ingericht in het kader van Expeditie Bulskampveld: in provinciedomein Bulskampveld, in Wingene en Kruiskerke. In de loop van 2020 komen er ook in Oostkamp en Sint-Maria Aalter nog wandellussen van 2,5 kilometer met speelnatuur bij”, zegt voorzitter van het Landschapspark Jurgen Vanlerberghe.

  Geniet alvast van het filmpje en plan je volgende natuuruitje.

  Het samenwerkingsverband Landschapspark Bulskampveld bestaat sinds 2009 uit volgende partners: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Oostkamp, Beernem, Wingene, Ruiselede en Aalter, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, het Regionaal Landschap Houtland, WESTTOER apb, Toerisme Oost-Vlaanderen, Natuurpunt, Agentschap Onroerend Erfgoed, Wandelclub Beernem, Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Landelijke Gilden.

  Meer info

  Natuurbeleving
  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur
  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur
 • 08/02

  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  08/02

  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

  “Dit prachtige natuurgebied was al 330 hectare groot en met deze actie kwam daar nog een kleine hectare bij. De ambitie van de Vlaamse regering om 10.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2030 is groot, maar daar maken we graag onze handen voor vuil. Volgend weekend verklaren wellicht talloze koppeltjes de liefde aan elkaar met bloemen, wij verklaren alvast onze liefde voor West-Vlaanderen met bomen.”, lacht Vlaams minister Demir, die vanuit Limburg naar Zedelgem afzakte.

  In het nieuwe bos werden voornamelijk wintereik, winterlinde, zoete kers en schietwilg geplant. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hulst, lijsterbes, sleedoorn, sporkenhout en gaspeldoorn aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

  De 2 percelen van een kleine ha werden via de Vlaamse Landmaatschappij aangekocht binnen het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld fase 1. De gemeente Zedelgem stond in voor de financiering van de aanplant. Natuur en Bos financierde de aankoop van de gronden en staat in voor de realisatie van de aanplant en het verdere beheer van het bos als deel van het Vloethemveld.

  Viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits woont in de buurgemeente en kwam mee de handen uit de mouwen steken: “Samenwerking is hier op het terrein het codewoord. Dankzij de vele partners is men er in geslaagd een gezamenlijke toekomstvisie voor dit gebied op te stellen, dat voor een groot stuk ooit verboden militair domein was. Niets leuker dan met heel wat volk samen Zedelgem te vergroenen. Met veel plezier deed ook ik mijn laarzen aan om mee te helpen.”

  “De gemeente doet extra inspanning om bebossing te stimuleren, te faciliteren en natuurverbindingen te realiseren. Zedelgem gaat actief op zoek naar kansen om de oppervlakte bos uit te breiden en doet dit onder andere door het aankopen van gronden. Dit gebeurt over het algemeen in partnerschap met Natuur en Bos, de VLM en Natuurpunt Zedelgem. De gemeente doet samen met ANB en VLM een extra inspanning bovenop de wettelijke verplichting om minstens 4.750 m² bosaanplant te realiseren ter compensatie van ontboste oppervlakte voor de aanleg van een fietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. Het betreft een inspanning van 4.340 m² extra bebossing. In totaal gaat het dus om 9.090 m² wat een kleine hectare is. Op grondgebied Zedelgem is er de voorbije 5 jaar in totaal 23 ha nieuw bos bijgekomen” zegt Annick Vermeulen, de burgemeester van Zedelgem.

  “Op tal van plaatsen in Vlaanderen werd het voorbije plantseizoen extra bos gerealiseerd nabij bestaande bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos. In totaal gaat het om een half miljoen boompjes. Ook de volgende jaren wordt in Zedelgem en Jabbeke verder ingezet op bosuitbreiding.”, laat minister Demir nog weten.

  Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom

  Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Natuur en Bos,de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. Hiermee worden niet allen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen,  graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten.

  Meer info over het Vloethemveld vind je op www.natuurenbos.be/vloethemveld

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem
  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem
 • 07/02

  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan

  Natuurbeheer

  07/02

  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan

  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan

  Dit bijenonderzoek is interessant om meerdere redenen. Ten eerste vormen de Duinbossen van De Haan een van de weinige grote duinbossen die we aan onze kust hebben. Ten tweede is de bijenfauna aan de kust zeer kenmerkend, met verschillende soorten die enkel aan de kust voorkomen of in het binnenland vrijwel verdwenen zijn. Ten derde is de bijenfauna in de uitgebreide regio rond het studiegebied, dat aan de Middenkust ligt, veel minder goed onderzocht dan de Westkust (met grote natuurgebieden als De Westhoek en Ter Yde) of de Oostkust (Het Zwin).

  Voldoende argumentatie dus om de bijenfauna van dit gebied wat dieper uit te spitten. Gespreid over het gehele vliegseizoen, van eind maart tot eind augustus 2019, werden vijf inventarisatierondes uitgevoerd. Het spreiden van het terreinwerk over het jaar is belangrijk omdat veel bijen maar een korte periode in het jaar vliegen. Wilgenspecialisten bijvoorbeeld, vliegen enkel in de periode waarin de wilgen bloeien (maart-april), terwijl veel typische kustsoorten enkel in de zomer actief zijn. Tijdens het onderzoek werden maar liefst 50 bijensoorten gevangen. 39 hiervan werden nog nooit eerder in het gebied gevonden, wat het totale soortenaantal op 53 brengt. Bovenop de typische, algemene soorten werden ook een aantal zeer typische duinspecialisten gevonden, zoals het Zilveren fluitje en de Duinkegelbij. Een andere bijzondere verschijning is de Gedoornde slakkenhuisbij, een soort die in de duinen wel vaker voorkomt en enkel nestjes maakt in lege slakkenhuisjes.

  Hoewel 53 soorten zeker niet slecht is, valt toch op dat dit een stuk lager ligt dan de 92 soorten die in de Westhoek aangetroffen werden. Dit komt onder meer omdat de duingebieden aan de Westkust groter en meer aaneengesloten zijn, en het feit dat de Duinbossen, zoals de naam al zegt, voor een groot deel uit gesloten bos bestaat. De meeste bijen verkiezen echter eerder open of halfopen habitats. Een gericht beheer, met aandacht voor geleidelijke bosranden en een doordachte aanleg van open plekken in het bos, is daarom noodzakelijk om de bijendiversiteit in het gebied te behouden of vergroten.

  Natuur en Bos deed de voorbije jaren al inspanningen om de biodiversiteit in het gebied te verhogen. Zo werd bijvoorbeeld plaatselijk monotoon naaldbos naar open ecotopen (bijvoorbeeld open duin, duingrasland, een poel) omgezet. Het nieuwe natuurbeheerplan voor het gebied is momenteel in opmaak. De goedkeuring ervan wordt tegen eind dit jaar verwacht. De beheeraanbevelingen vanuit dit bijenonderzoek worden daarin meegenomen. De beheervisie streeft alvast naar het verder inzetten op maatregelen ten behoeve van  duinsoorten zoals de harkwesp, kleine parelmoervlinder, boomleeuwerik, blauwvleugelsprinkhaan en … wilde bijen.

  Het is waarschijnlijk dat bij verdere, intensieve zoekacties naar wilde bijen nog extra soorten waargenomen kunnen worden. Neem dus gerust zelf een kijkje in het gebied en vergeet niet om al je waarnemingen door te geven!

  Wie interesse heeft, kan het uitgebreid rapport van het onderzoek naar de bijen in de Duinbossen van De Haan hier lezen.

  Natuurbeheer
  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan
  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan
 • 07/02

  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden

  Natuurbeleving

  07/02

  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden

  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden

  Als de voorspellingen kloppen dan zal het zondagnamiddag zeer zwaar stormen. Dat zou meteen de eerste grote storm zijn sinds vorige zomer. Natuur en Bos vraagt daarom aan recreanten om extra waakzaam te zijn. De bomen hebben nog weinig wind te verduren gekregen en er hangen dus nog flink wat kwetsbare takken aan de bomen. Daarnaast is het zeer nat door de vele regen van de voorbije weken, waardoor bomen minder stevig in de grond geworteld zijn. Een hevige storm zou dus flink wat schade kunnen veroorzaken. Bij code oranje en/of rood is het totaal onverantwoord om in een bos te gaan wandelen. Natuur en Bos roept daarom op om dat niet te doen.

  De verschillende waarschuwingsfases zijn te vinden op de website van het KMI, bij de waarschuwingen: www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen. Daar word je tijdig ingelicht over mogelijk stormweer in België. Bij code oranje en rood wordt het ook vermeld op www.natuurenbos.be/waarschuwingen, en op de pagina's van onze natuurgebieden.

  Ook na een storm kan het gevaarlijk zijn in bos, park of natuurgebied doordat her en der afgevallen takken of omgewaaide bomen kunnen liggen. We proberen die zo snel mogelijk op te ruimen, maar vragen begrip voor moeilijker toegankelijke of beschadigde paden kort na het stormen.

  Natuurbeleving
  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden
  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden
 • 04/02

  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders

  Natuurbeheer

  04/02

  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders

  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders

  Poelen als deel van een netwerk

  De vier nieuwe poelen die nu gegraven worden in Smetlede zullen een diameter van ongeveer 20 meter hebben en een tweetal meter diep zijn. Deze poelen versterken het bestaande poelennetwerk dat hier al ligt. In een volgende fase, in augustus/september van dit jaar, worden nog eens vijf bestaande poelen in de Vallei van de Serskampse Beek en het Paellepelbos uitgebreid. Boswachter Reinhart Cromphout: “Natuur en Bos streeft ernaar om een poel te hebben om de 300 tot 350 meter. Deze nieuwe poelen vormen stapstenen die de verspreiding van de kamsalamander en andere amfibieën moeten verbeteren.” Het poelennetwerk loopt van Smetlede (Gemeente Lede) tot Paellepelbos (Gemeente Wetteren en Natuur en Bos) en de Heide (in beheer bij Natuurpunt).

  Kamsalamander, een amfibie met Europese bescherming

  In de regio worden alle salamandersoorten die in Vlaanderen leven aangetroffen: de alpenwater-, kleine water-, vuur-, vinpoot- en kamsalamander. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is ook de oranje buik met daarop zwarte vlekken. De kamsalamander is een grote salamander die een lengte kan bereiken van wel 20 cm. Hij is de meest bedreigde en meest zeldzame van de salamanders.Deze werken dragen bij aan de realisatie van de Europese natuurdoelen. Europa heeft zich tot doel gesteld om de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen door de nodige ruimte te bieden aan leefgebieden met soorten die van levensbelang zijn voor de Europese biodiversiteit. De kamsalamander is één van die 107 Europees beschermde soorten die in Vlaanderen voorkomen.

  “Niet alleen de zeldzame kamsalamander heeft baat bij het graven deze extra poelen”, zegt boswachter Reinhart Cromphout, “ook tal van andere vogels, insecten, planten en andere amfibieën zullen mee kunnen profiteren van deze bijkomende poelen. Poelen zijn ideale minibiotoopjes. Ze bevorderen niet alleen de populaties kikkers en amfibieën, maar ze trekken ook specifieke oever- en waterplanten aan en lokken op die manier ook diverse insecten en (water)vogels.

  Verder bouwen aan een netwerk

  Tussen 2012-2015 werden reeds 9 amfibieëntunnels geplaatst door een samenwerking van de gemeenten Wetteren en Wichelen, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Natuurpunt en Natuur en Bos. Na een eerste realisatie door Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2012, plaatste Natuur en Bos samen met de gemeente Wichelen en Wetteren in 2015 nog eens acht amfibietunnels. Ook op eigendommen van particulieren, Tom Maes in het bijzonder, worden sindsdien bijkomende poelen gegraven dankzij ondersteuning van Regionaal Landschap en Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. Dankzij de inspanningen van verschillende partners, zoals Natuurpunt, de gemeenten Wichelen, Wetteren en Lede, het Regionaal Landschap, de Bosgroep, private eigenaars en Natuur en Bos, is de hele omgeving van de Vallei van de Serskampse beek een ware hot spot voor amfibieën. Met deze nieuwe poelen en dankzij de continue inspanningen van alle partners stellen we de toekomst van de kamsalamander en vele andere dieren veilig.

  Natuurbeheer
  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders
  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders
 • 02/02

  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen

  Subsidies

  02/02

  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen

  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert via Natuur en Bos van de Vlaamse overheid drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen. “Met deze 3,3 miljoen euro zetten we een belangrijke eerste stap naar meer bossen en meer natuur, nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen.”, luidt het bij de minister.

  “Enkel door allemaal de handen in elkaar slaan, kunnen we onze ambitie om Vlaanderen groener te maken ook écht waarmaken.”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het is heel belangrijk dat er ook vanuit particulieren, ondernemingen en lokale besturen initiatieven worden genomen om nieuwe bomen aan te planten. De ambitie om 10.000 ha extra bos aan te planten tegen 2030 is groot, maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm.”.

  Het gaan om drie zogenaamde projectoproepen:

  • 2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor natuurprojecten die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen. Dit bedrag wordt aangevuld door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII).
  • 300.000 euro wordt uitgetrokken voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen, bijvoorbeeld via de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn. Daarmee wordt specifiek ingezet op de toegankelijkheid van natuurdomeinen.
  • 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor bebossing om de bosuitbreiding in Vlaanderen een extra boost te geven. Die middelen komen uit het boscompensatiefonds.

  Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, zal de voorkeur gaan naar:

  • kleine wildernissen, stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

  Minister Demir: “Geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen die broeden op mooie natuurprojecten in Vlaanderen moedigen we volmondig aan om een projectsubsidie aan te vragen. Op die manier kunnen we samen extra natuur en bossen realiseren in Vlaanderen.”

  Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen vind je op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website:

  Subsidies
  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen
  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen
 • 24/01

  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Jacht

  24/01

  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Dit afschot is noodzakelijk om schade aan omliggende landbouwgronden te beperken en om de veiligheid op de weg te verhogen. Maar ook in de aangrenzende tuinen en in de natuurgebieden zelf zorgen deze dieren voor heel wat schade wanneer de wildstand blijft toenemen zoals dat de voorbije jaren het geval was. Er zit immers geen natuurlijke rem op het aantal everzwijnen in een gebied als er volop voedsel voorradig is. En dat is hier het geval, veel eikels beukennootjes in de bossen en uitgestrekte maisvelden er om heen en eer zijn geen natuurlijke vijanden voor de everzwijnen zoals wolf en beer, ook de zachte winters laten een steile groei van de wildstand toe.

  Jacht
  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
  Succesvolle drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
 • 24/01

  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek

  Natuurbeheer

  24/01

  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek

  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek

  Op een oppervlakte van 1,3 hectare wordt een bos en een struikengordel aangeplant. De soorten bomen en struiken die aangeplant worden zijn inheemse autochtone soorten zoals wintereik, beuk, haagbeuk, hazelaar, hulst, sleedoorn en meidoorn.

  Inrichtingswerken Wolfsputten naderen einde

  In 2018 startte Natuur en Bos van de Vlaamse overheid met inrichtingswerken in het natuurgebied de Wolfsputten in Dilbeek. De werken passen in het natuurbeheerplan en naderen nu hun eindpunt. De werken zorgen ervoor dat zowel de natuurwaarden als de beleving van het gebied sterk verbeteren. De blikvangers van de inrichtingswerken zijn ongetwijfeld de nieuwe hondenlosloopzones en het uitkijkplatform. Tal van nieuwe en vernieuwde paden zorgen ervoor dat de bezoeker de Wolfsputten het hele jaar door kan ontdekken en dat de kwetsbare en vaak natte delen van de Wolfsputten toch topnatuur kunnen blijven. De natuur in Wolfsputten is immers Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil Natuur en Bos deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren. 

  Uitkijken naar het voorjaar

  Dit voorjaar staan nog enkele werken op het programma zoals het afwerken van de onthaalzone, verbeteren van enkele paden en plaatsen van enkele zitbanken. 

  Welkom op de plantactie

  We nodigen u van harte uit op de plantactie die plaatsvindt op dinsdag 28 januari 2020. De kinderen planten boompjes en struiken vanaf 9u. De plantactie vindt plaatst aan de Wolfsputten langs de Kloosterstraat in Dilbeek. Neem best vooraf contact op met de boswachter om af te spreken. 

  Natuurbeheer
  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek
  3300 nieuwe bomen en struiken voor de Wolfsputten in Dilbeek
 • 23/01

  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg

  Natuurbeheer Jacht

  23/01

  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg

  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg

  Jagers hebben tijdens een drukjacht op everzwijnen in het Vijvergebied Midden-Limburg in Zonhoven en Hasselt 15 dieren geschoten. Hoewel everzwijnen kunnen zorgen voor een interessante dynamiek, was de populatie het afgelopen jaar te groot geworden.

  De voorbije maanden kenden niet alleen landbouwers maar ook natuurbeheerders en particulieren in Zonhoven en Hasselt schadegevallen door everzwijnen. Ondanks inspanningen om schade aan landbouwgronden, kwetsbare graslanden en privé-tuinen te voorkomen, bleef deze in verschillende gebieden onverminderd. In samenwerking met een groep jagers organiseerde Natuur en Bos deze drukjacht in het Vijvergebied Midden-Limburg, inmiddels voor de tweede keer. De eerste keer werden 16 dieren geschoten.

  Ondanks de sabotage van meerdere hoogzitten met kettingzagen zijn er tijdens de drukjacht in het vijvergebied de Wijers 15 evers geschoten. De jacht startte hierdoor een uurtje later. Door deze georganiseerde, gerichte actie proberen jagers en professionals de everzwijnenpopulatie weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De dode dieren worden onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken en na goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Door hun schuwe en veelal nachtactieve levenswijze zijn wilde zwijnen een zeer moeilijke soort om te inventariseren. De komende periode wordt geïnventariseerd of de aangebrachte everzwijnenschade effectief is afgenomen.

  Natuurbeheer Jacht
  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg
  Drukjacht op everzwijnen in Vijvergebied Midden-Limburg
 • 23/01

  Vlaanderen koopt Domein De Markgraaf aan de Kalmthoutse Heide

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  23/01

  Vlaanderen koopt Domein De Markgraaf aan de Kalmthoutse Heide

  Vlaanderen koopt Domein De Markgraaf aan de Kalmthoutse Heide

  Vandaag werd Natuur en Bos van de Vlaamse overheid eigenaar van het 49 hectare grote gebied De Markgraaf, dat grenst aan de Kalmthoutse Heide. Dat laat Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir weten samen met verkoper Jan Rijsdijk. Het domein vormt een naadloos aaneengesloten geheel met het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide en het erkend natuurreservaat Stappersven-De Nol. Het gebied is volledig gelegen binnen de speciale beschermingszone (SBZ) Kalmthoutse Heide.

  De Kalmthoutse Heide herbergt natuurwaarden waarvan de bescherming op Europese en zelfs op wereldschaal zeer belangrijk is. De internationale bescherming wijst op de grote verantwoordelijkheid die de overheid draagt om dit natuurlijke erfgoed in stand te houden en goed te beheren. Daarom koopt Vlaanderen nu een bijkomend domein van 49ha voor een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro.

  "Het toekomstige beheer zal gericht zijn op het herstel van de waterhuishouding en op het herstel van waardevolle natuur. Ook zal het leefgebied hersteld worden voor de nachtzwaluw, de heikikker, de rugstreeppad, de kamsalamander en de laatvlieger”, zegt Vlaams minister Demir.

  Verkoper Jan Rijsdijk is tevreden dat hij met de verkoop het beheer van al deze gronden kan overdragen aan Natuur en Bos: “De verkoop is tot stand gekomen dankzij een goede samenwerking met Natuur en Bos. Wij hebben De Markgraaf zo goed mogelijk beheerd. De natuur is er rijkelijk aanwezig in al zijn hoedanigheid. Wij hopen dat Natuur en Bos op een zelfde wijze met de aangekochte gronden tewerk zal gaan en hopen dat met deze uitbreiding De Kalmthoutse Heide nog een interessanter natuurgebied wordt en een groene long voor onze regio.”

  De aangekochte graslanden werden de voorbije 20 jaar niet bemest, omgeploegd of bespoten. Ze vormen nog een kleinschalig cultuurlandschap met houtkanten, poelen en solitaire bomen. Aanwezige diersoorten die hiervan profiteren zijn de steenuil, de grasmus, de graspieper en de haas. De boszone van De Markgraaf wordt dan weer bewoond door o.a. de zwarte specht, de wespendief, de havik en de boommarter.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Vlaanderen koopt Domein De Markgraaf aan de Kalmthoutse Heide
  Vlaanderen koopt Domein De Markgraaf aan de Kalmthoutse Heide
 • 22/01

  Jachtexamen 2020

  Jacht

  22/01

  Jachtexamen 2020

  Jachtexamen 2020

  Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro. Inschrijven kan enkel met het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket van Natuur en Bos op www.natuurenbos.be/e-loket
  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, tel. 02/553.81.02 of via jachtexamen@vlaanderen.be). Het ingevulde formulier moet dan uiterlijk op 11 maart 2020 met een aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn.

  Praktisch jachtexamen

  Het praktisch jachtexamen omvat drie vakken: (1) veilige omgang met vuurwapens en munitie, (2) schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer, en (3) schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer. Slagen voor vak 1 is noodzakelijk om aan de volgende twee vakken deel te nemen. Een kandidaat die niet slaagt voor de drie vakken ontvangt een deelbewijs voor de vakken waarvoor hij wel slaagde. Bij een volgend examen wordt hij dan vrijgesteld voor de vakken waarvoor hij dit geldig deelbewijs (drie jaar) kan voorleggen.
   
  Vakken 1 en 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vinden plaats op 3, 4, 5 en 6 augustus 2020 (eventueel 7 augustus 2020 bij uitzonderlijk veel kandidaten) in Ruisbroek (Puurs – Sint-Amands). Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vindt plaats op 11 en 12 augustus 2020 in Leopoldsburg (eventueel 13 augustus 2020 bij uitzonderlijk veel kandidaten).

  Het inschrijvingsgeld voor het praktisch jachtexamen bedraagt:

  • 180 euro voor kandidaten die zich inschrijven voor het volledige examen
  • 100 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 2
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 3
    

  Ook de inschrijving voor het praktisch jachtexamen kan enkel via het E-loket van Natuur en Bos. Het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) moet uiterlijk op 10 juni 2020 zijn ingediend.

  Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos op voormeld adres.

  Meer informatie op www.natuurenbos.be/jachtexamen.  

  Jacht
  Jachtexamen 2020
  Jachtexamen 2020
 • 21/01

  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Natuurbeheer Jacht

  21/01

  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Tussen 1958 en 2008 werden er Vlaams-Brabant - op een zeldzame doortrekker na - geen everzwijnen waargenomen. Vanaf 2016 werden de eerste biggen waargenomen in het Meerdaalwoud zodat we van een gevestigde populatie kunnen spreken.

  Naar alle waarschijnlijkheid zijn de dieren vanuit Wallonië naar het Meerdaalwoud, het Heverleebos en de Dijlevallei gemigreerd. Everzwijnen zijn gebonden aan grote loofbossen en de dieren spelen een belangrijke rol in de natuurlijke verjonging van soorten als eik en beuk, je vindt ze in alle grote West Europese bosgebieden.In normale omstandigheden houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters zijn geen evidentie meer, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel  (maïs, eikels) is in ons landschap geen gebrek. Daardoor nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven maar ook elders in Vlaanderen.

  Zo’n onevenredig grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Landbouwers leiden schade en privétuinen worden omgewoeld tijdens nachtelijk everzwijnbezoek. Er werden meerdere verkeersongevallen met everzwijnen geregistreerd, ze houden lelijk huis in tuinen en ook in de bos- en natuurgebieden verstoort een overpopulatie het ecologisch evenwicht. Wie de dieren niet bedreigt of insluit loopt geen gevaar, maar er is al wel een melding van een loslopende hond die stevig werd aangepakt door een everzwijn.

  De aanwezigheid van everzwijnen wordt door het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek nauwgezet opgevolgd via wildcamera’s en er is een centraal meldpunt (e-locket www. Natuurenbos) waar burgers schade kunnen registreren. Op de website worden ook de voorwaarden voor een eventuele vergoeding van schade beschreven. Het nemen van preventiemaatregelen zoals het afrasteren van tuinen en akkers staat daarbij centraal.

  Die preventieve maatregelen kunnen de populatie evenwel niet stabiliseren of doen afnemen. De everzwijnen worden daarom ook bejaagd. Dit gebeurt planmatig. Er is nagenoeg het hele jaar rond intensieve jacht aan de rand van de natuurgebieden en in het landbouwgebied terwijl centraal in het bos een jachtvrije zone werd aangeduid. Wetenschappelijk onderzoek in Duitsland toonde aan dat deze combinatie leidt tot minder schade buiten de natuurgebieden. Everzwijnen zijn immers slim en weten snel waar ze veilig zijn. 

  Er worden 2 jachtwijzen toegepast. De individuele aanzitjacht en de stille drukjacht. De aanzitjacht gebeurt van op een 30-tal goed geplaatste hoogzitten nagenoeg het jaar rond, rond zonsopgang en zonsondergang.  Tijdens die jachtactiviteit blijven alle bospaden aangeduid op de gebruikerskaart toegankelijk. Stille drukjachten werden ten zuiden van Leuven reeds 8 keer georganiseerd sedert december 2018. 

  Deze methode wordt al vele jaren met succes toegepast in Duitsland, in de Ardennen en recent ook in Vlaanderen. Wat de methode zo bijzonder maakt, zeker in vergelijking met de klassieke drijfjachten is dat het wildbeheer op een veilige manier en met een beperkte verstoring kan worden uitgevoerd. Bij de organisatie worden ook de aangrenzende landbouwers, jagers, natuurbeheerders en de gemeentebesturen actief betrokken zodat er ook een breder draagvlak ontstaat zowel voor de aanwezigheid van dit iconische zoogdier in onze bossen als voor de noodzaak van actieve bejaging.  

  Er staat daarbij een team met speurhonden klaar om desgevallend een nazoekactie te organiseren naar een gekwetst dier. Een veearts en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek volgen de jachtactiviteit mee op en garanderen ook de conformiteit aan de regels mbt ziektepreventie.

  Om de veiligheid nog beter te waarborgen worden de betrokken gebieden tijdens de stille drukjacht voor het publiek en andere boswerkzaamheden afgesloten. Aan de toegangspaden wordt dat verbod geafficheerd vanaf de dag vóór de activiteit, via de vaste infoborden worden de drukjachtdata aangekondigd. 

  Sedert 2017 tot op vandaag werden in het Meerdaalwoud op die manier een 100-tal  everzwijnen geschoten.  Dit afschot was onvoldoende om de populatie te stabiliseren of te doen afnemen. 

  Daarom worden er deze winter nog 2 drukjachten georganiseerd, naar alle waarschijnlijkheid zullen er de volgende jaren telkens minstens een 6-tal drukjachten in de periode december -februari moeten worden georganiseerd. De drukjachten van januari 2020 resulteerden in een afschot van 25 everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei, er volgen nog een stille drukjacht aan de westzijde van het bos en in de Laanvallei later deze winter.

  Zo’n stille drukjacht vergt de inzet van veel vrijwilligers, jagers, trakkers, boswachters, bosarbeiders, samen meer dan 100 mensen. Om ook breder geïnteresseerden de kans te geven meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom organiseert Natuur en Bos samen met de jagers al ruim 15 jaar een grofwildtelling. Deze zal doorgaan op zondagochtend 2 februari 2020. Info en inschrijven kan via anb.meerdaal@lne.vlaanderen.be.

  Natuurbeheer Jacht
  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
  Stille drukjachten everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
 • 20/01

  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer

  Natuurbeheer

  20/01

  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer

  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer

  De otter is terug in Vlaanderen. Na een paar decennia van onduidelijkheid, worden er sinds enkele jaren met zekerheid weer otters gesignaleerd in Vlaanderen. Dankzij projecten zoals het Sigmaplan zagen we op specifieke plekken in de Scheldevallei een spectaculaire terugkomst van typische rivier natuur. Daar profiteert de otter nu mee van, maar meer inspanningen zijn nodig om de soort alle kansen te geven. Een nieuwe studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Universiteit Antwerpen en WWF, legt de vinger op de wonde: beperkte en vervuilde vispopulaties in de Schelde samen met te beperkte en te versnipperd habitat blijven de pijnpunten. Door een aantal knelpunten weg te werken kan het leefgebied van de otter aanzienlijk uitbreiden.

  Sinds de jaren ’80 was nergens nog een plaats in Vlaanderen bekend waar de otter met zekerheid voorkwam. Sinds 2014 zijn er  op regelmatige basis terug waarnemingen van otter in de Scheldevallei. Een nieuwe studie, uitgevoerd door het INBO en de Universiteit van Antwerpen voor WWF, identificeerde er 40 km² prima otterhabitat. Daarnaast is er nog een extra potentieel voor een gebied van 20km² mits de nodige inspanningen. Een populatiekern van otters bestaat uit ongeveer 10 individuen, waarvoor ongeveer 100 km² geschikt habitat nodig is.

  Wanneer de otter het goed doet, profiteert iedereen mee

  De otter is een paraplusoort. Om de otter terug te brengen moet je de water- en habitatkwaliteit verbeteren. Daar vaart het hele gebied waar de soort leeft en foerageert wel bij. Vispopulaties doen het beter, de natuur naast de waterlopen herleeft, wat ook goed is voor insecten, vogels en andere soorten. Ook de mens profiteert, met meer bescherming tegen wateroverlast, beter herbergen en zuiveren van zoetwatervoorraden en meer mogelijkheden tot ontspanning en toerisme.

  De studie werd vandaag voorgesteld aan Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir.

  Otterland in de maak

  WWF, Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap Schelde-Durme slaan alvast de handen in elkaar om de aanbevelingen uit de studie in de praktijk om te zetten. Lieven Nachtergale van Natuur en Bos: “Samen met vele partners zoals lokale overheden, weg- en waterloopbeheerders, natuurverenigingen, private eigenaars, bedrijven,… willen we een samenhangend valleisysteem creëren als leefgebied voor de otter: Otterland.”

  Er is al gestart met het wegwerken van een aantal knelpunten. Via de projectsubsidies natuur komt er een ottercorridor in Terhagen en één aan de Stuyvenbergbaan in Willebroek.  Er zijn ook een aantal geplande inrichtingen in de Polders van Kruibeke en er komt een soortenbeschermingsprogramma voor de otter.

  Otterland wordt een lange termijn programma. De komende maanden wordt er gewerkt op concrete acties. Daarover zullen we op het gepaste moment communiceren.

  Groot potentieel voor verbetering

  Om een succesvolle vestiging van otters te verzekeren is een gezond visbestand met voldoende én gezonde vis belangrijk. Otters voeden zich voor 80% met vis. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het visbestand is een aandachtspunt. Uit resultaten van deze studie blijkt dat kwik en pcb-vervuiling in visweefsel nog steeds zeer hoog is en het herstel van de otterpopulatie hindert.  Deze stoffen hebben in het verleden een grote negatieve invloed gehad op Europese otterpopulaties.

  De studie stelt vast dat de Scheldevallei potentieel leefgebied biedt voor het uitbouwen van een otterpopulatie. Er zijn hiertoe wel nog een aantal bijkomstige inspanningen te leveren:

  • Natuurherstelprojecten om de schuilplaatsen voor otter te verhogen, en om de visstand verder te verbeteren: voldoende oevervegetatie voorzien en vismigratieknelpunten oplossen.
  • Verkeersknelpunten oplossen door looprichels of oeverstroken aan te leggen onder bruggen (wegen-waterwegen kruisingen). Op een aantal plaatsen vormt het kruispunt tussen wegen en waterwegen een acuut knelpunt voor de otter: dit zijn typisch plaatsen waar ze als verkeerslachtoffer sneuvelen. Ter vergelijking: in Nederland wordt jaarlijks meer dan 25% van de otterpopulatie doodgereden.
  • Aanpak van opstapeling van polluenten in vis, o.a. kwik en PCB’s: slim inzetten op sanering van vervuilde waters en beperken van nieuwe lozingen.

  Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: “Zowel via het natuurbeleid als via het waterbeleid zetten we nu al in op het verbeteren van potentiële leefgebieden van de Otter. Met dank ook aan de vele verenigingen actief op het terrein. Op die ingeslagen weg gaan we nu verder om de otter duurzame overlevingskansen te bieden in Vlaanderen.”

  Céline De Caluwe, WWF-België: “De otter heeft een groot leefgebied en is dus meer gebaat bij natuurherstel op landschapsniveau dan versnipperde inspanningen verspreid over Vlaanderen. WWF lanceerde deze studie om een goed beeld te krijgen van de opportuniteiten en de knelpunten voor otter in de Scheldevallei. Het verbeterde habitat zal ook een heel aantal andere soorten helpen. De terugkeer van de otter is een hoopvol symbool voor de heropleving van de Schelde als levensader doorheen Vlaanderen.”

  Koen Van den Berge, INBO: “Werken aan het herstel van de otterpopulatie in Vlaanderen is een uitnodigende uitdaging en de toekomstige proef op de som voor een geïntegreerd natuurbeleid. Er is nog een lange weg af te leggen, maar er zijn reële kansen op succes."

  Natuurbeheer
  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer
  Opnieuw otters in de Scheldevallei, nieuwe studie ziet kansen voor definitieve terugkeer
 • 15/01

  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta

  Natuurbeheer

  15/01

  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta

  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta

  In het kader van het Life Delta project in het Schulensbroek en in het Webbekomsbroek-Borchbeemden is er in de zomer van 2018 en 2019 naar sporen gezocht van grote modderkruiper via eDNA-onderzoek. Environmental DNA (eDNA) is een nieuwe methode om de aanwezigheid van soorten in een water aan te tonen. In 13 van de 41 onderzochte waterpartijen kon er een positief signaal worden opgepikt. De grote modderkruiper is dé koestersoort van gemeente Herk-de-Stad, maar is nu gevonden op grondgebied van zowel Herk-de-Stad, als Diest, Halen en Lummen.

  METHODIEK Via het onderzoek is nagegaan of grote modderkruiper nog voorkomt in de Demerdelta, meer bepaald in de twee deelgebieden van het projectgebied van LIFE DELTA nl. het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden in Herk-de-Stad, Lummen, Halen en Diest. Aangezien grote modderkruiper een zeer verborgen bestaan leidt en moeilijk te inventariseren is met traditionele bevissingstechnieken, is e-DNA onderzoek een welgekomen alternatief. Door e-DNA analyses uit te voeren op genomen waterstalen kan de aanwezigheid van een soort worden aangetoond zonder de soort zelf te moeten vangen en dus te verstoren.

  GROTE MODDERKRUIPER is een mysterieuze vis, moeilijk waarneembaar en erg zeldzaam. Op de Vlaamse Rode Lijst voor vissoorten staat hij “met uitsterven bedreigd” en wordt dan ook terecht Europees beschermd. Door menselijk ingrijpen in het watersysteem ging de grote modderkruiper vanaf de 2de helft van de 20ste eeuw sterk achteruit in Vlaanderen. Waterlopen werden ingedijkt, grachten intensief geruimd en natte valleigebieden werden drooggelegd. In de Demerdelta vinden we enkele van de laatste restpopulaties van deze soort. “Het optimale leefgebied is stilstaand of zeer traag stromend, ondiep water met weinig andere vissoorten, een dikke modderlaag en veel waterkruid. Hij leeft in de winter ingegraven in de modderlaag in sloten, plassen en plant zich in de lente voort in overstroomde delen van valleigraslanden. (Iets) oudere inwoners kennen de modderkruiper of ‘weeraal’ vaak nog van in het plaatselijke café waar hij hen, als een levende barometer in een bokaal op de toog, waarschuwde voor nakend onweer. Of ze vingen deze rare vis toevallig wanneer ze gingen scheppen naar muggenlarven of ‘verse-de-vase’ die ze gebruikten als lokaas tijdens het vissen.” zegt Jan Ruymen, projectmedewerker voor Natuur en Bos.

  RESULTATEN In totaal zijn er in 41 waterpartijen (sloten, poelen en plassen) waterstalen genomen door INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Van de 41 locaties die effectief op de aanwezigheid van grote modderkruiper werden onderzocht, kon er op 13 locaties een positieve signaal van de soort worden opgepikt. Hiervan zijn er 9 locaties in het Schulensbroek gelegen en 4 in het Webbekomsbroek-Borchbeemden. De grote modderkruiper is dé koestersoort van gemeente Herk-de-Stad, maar is nu gevonden op grondgebied van zowel Herk-de-Stad, als Diest, Halen en Lummen.

  Het zwakke signaal dat er op verschillende locaties werd opgepikt, lijkt er wel op te wijzen dat het allicht om lage aantallen grote modderkruipers gaat. “Gezien de sterke veerkracht die grote modderkruiper kan vertonen om bij gunstige condities zijn populaties op relatief korte termijn te doen toenemen, zijn deze resultaten hoe dan ook hoopvol en bemoedigend voor de acties die er de komende jaren verder genomen zullen worden in het kader van het Life-project met het oog op het behoud en verder uitbouw van grote modderkruiperpopulaties. We kunnen dankzij dit onderzoek met het Life-project gerichter monitoren en inzetten op de soort omdat we weten waar hij zich nog ophoudt. Ook de inrichtingsmaatregelen en het beheer van de waterlopen kunnen we nu aanpassen aan de noden van de soort. Zo trachten we het leefgebied van grote modderkruiper in de Demerdelta te herstellen en het voortbestaan van deze soort in Vlaanderen veilig te stellen.” besluit Chris Dictus, beheerder Schulensbroek voor Natuurpunt.

  Natuurbeheer
  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta
  Bijna uitgestorven vis teruggevonden in de Demerdelta
 • 07/01

  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels

  Natuurbeheer

  07/01

  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels

  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels

  De twee drukjachten in het Gewestbos van Ravels waren nodig om er de populatie everzwijnen onder controle te blijven houden. Er werden verschillende vaststellingen gedaan van schade aan landbouwgrond en tuinen. Aangezien een populatie everzwijnen snel kan evolueren, blijven deze ingrepen noodzakelijk.

  “Na deze beide drukjachten, kort op elkaar, kan het bos nu voor een langere tijd terug met rust gelaten worden. Op die manier wordt de hinder voor fauna en flora, maar ook voor passanten en recreanten, tot een minimum beperkt”, aldus Patrick Engels, terreinbeheerder bij Natuur en Bos.

  Bij een stille drukjacht wordt gebruik gemaakt van hoogzitten en drijvers. Er worden tijdens de jacht geen honden ingezet. Een team van drijvers laat de everzwijnen richting de hoogzitten bewegen. Ze worden niet opgejaagd en verplaatsen zich rustig. Het gevaar op verdwaalde kogels is bij deze vorm van jacht onbestaande, omdat van bovenaf naar de grond geschoten wordt. Deze techniek wordt niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de omliggende regio’s reeds jaren toegepast.

  Naar goede gewoonte werd deze jacht op voorhand op het terrein aangekondigd om recreanten te waarschuwen. De toegang tot het gebied werd verboden. Het gemeentebestuur en de lokale politie hebben bijkomende ondersteuning geboden door het verkeer langs het natuurgebied tijdens de jacht te onderwerpen aan een snelheidsbeperking. Op die manier wordt getracht het risico op ongevallen door overstekende dieren ten allen kosten te voorkomen.

  Natuurbeheer
  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels
  Tweede drukjacht op everzwijnen in Gewestbos Ravels
 • 19/12

  Waarschijnlijk tweede wolf in Vlaanderen

  Natuurbeheer

  19/12

  Waarschijnlijk tweede wolf in Vlaanderen

  Waarschijnlijk tweede wolf in Vlaanderen

  Boswachters van Natuur en Bos ontdekten vandaag, na een tip een reeks pootafdrukken in een natuurgebied in Oudsbergen. Aangezien dit in de buurt van het leefgebied van wolf August was, vroegen ze meteen hulp van specialisten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Die bevestigden het vermoeden dat het hier om pootafdrukken van een wolf ging. Bovendien kunnen we zo goed als zeker uitsluiten dat het pootafdrukken van August zijn. Dit gelet op een duidelijk verschil in de grootte van de afdruk.

  De komst van een tweede wolf is niet onverwacht. Al is het wel nog afwachten of de tweede wolf ook in het gebied zal blijven. Deze waarneming bevindt zich zeer kort bij het gekende leefgebied van wolf August. Als deze tweede wolf een vrouwtje is, kan deze zich misschien in het territorium van August gaan vestigen. Maar het is ook mogelijk dat de wolf doortrekt naar andere gebieden.  August, de mannelijke wolf, is alvast vorige week nog op camera’s van INBO en Natuur en Bos vastgelegd.

  Sowieso blijft het noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen om vee te beschermen. Dat blijkt overduidelijk uit het overzicht van de schadedossiers die dit jaar zijn ingediend bij Natuur en Bos. In alle gevallen ging het om vee dat onvoldoende beschermd was tegen eventuele wolvenaanvallen.

  Zo zijn er in 2019 26 meldingen gebeurd, waarvan het 14 keer om een aanval van wolf ging. Er is al voor zo’n 2.412 euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Meestal stond er geen elektriciteit op de omheining waardoor de wolf tot bij de dieren geraakte. Wie preventieve maatregelen neemt, kan daarvoor beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid.

  Overzicht schadegevallen 2019

  • 26 meldingen
  • Schadegeval door wolf: 14 (37 dood, 4 gekwetst en 6 vermist)
  • Schadegeval door niet-wolf: 7 (29 dood en 3 gekwetst)
  • Schadegeval onbekend: 2 (1 dood en 1 gekwetst)
  • Schadegeval in behandeling: 3 (6 dood)
  • € 2.412,5 aan schadevergoedingen (voorlopig)
  Natuurbeheer
  Waarschijnlijk tweede wolf in Vlaanderen
  Waarschijnlijk tweede wolf in Vlaanderen
 • 18/12

  Bijenparadijs in de Westhoek

  Natuurbeheer

  18/12

  Bijenparadijs in de Westhoek

  Bijenparadijs in de Westhoek

  Het Westhoekreservaat, gelegen tegen de Franse grens in De Panne, vormt met zijn 345 hectaren waarschijnlijk het grootste en meest intacte duingebied aan de Belgische kust. Door de grote diversiteit aan habitats, gaande van stuifduinen tot struweel, duinbossen en bloemrijke duingraslanden en duinpannen, is dit gebied een pareltje op vlak van biodiversiteit. Voor veel soorten is dit gebied één van de laatste ‘eilandjes’ waar ze kunnen standhouden aan onze verstedelijkte en versnipperde kust. Het gebied wordt beheerd door  Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

  Van de ±400 bijensoorten die ons land rijk is, bouwt ongeveer 70% een ondergronds nest. Veel van deze soorten verkiezen open zandgrond om een nest in uit te graven. Aangezien bloemrijke habitats met open zandgrond in het binnenland de afgelopen decennia grotendeels verdwenen zijn, kennen deze soorten in de Westhoek vaak een laatste bastion.

  Een typische soort die tijdens dit onderzoek in grote aantallen werd gevonden, was het Zilveren fluitje (Megachile leachella), een bijtje dat haar naam dankt aan het hoge zoemgeluid dat ze maakt tijdens het zoeken naar voedsel. Deze soort is in het binnenland zeer zeldzaam geworden, maar lijkt het in de kustduinen vrij goed te doen. Een nog veel zeldzamere soort die in de Westhoek nog voorkomt, is de Kustbehangersbij (Megachile maritima). Dit is een grote bij die in het binnenland volledig uitgestorven is, en ook in de duinen – op enkele losse waarnemingen na – beperkt is tot de Westkust. Ook de Duinkegelbij (Coelioxys mandibularis) en de Grote kegelbij (Coelioxys conoideus) werden aangetroffen in het gebied. Deze twee soorten parasiteren op de twee eerder genoemde soorten, en kunnen dus enkel voorkomen waar deze een gezonde populatie hebben. Beide zijn verder zeer zeldzaam in ons land.

  De meest bijzondere vondst tijdens dit onderzoek was ongetwijfeld de Slakkenhuistubebij (Stelis odontopyga), een soort waarvan enkel een waarneming uit 1954 in Koksijde gekend was. Na een eerste vondst in juni 2019, werden in juli 2019 nog twee exemplaren vastgesteld elders in het gebied, en werd de soort ook aangetroffen in de naburige Zeebermduinen. Deze soort parasiteert op de zeldzame Gedoornde slakkenhuisbij (Osmia spinulosa), een bijtje dat haar nest maakt in lege slakkenhuisjes. Ook de verwante Gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta), die in Vlaanderen bijna enkel aan de Westkust voorkomt, werd in mooie aantallen waargenomen. Naast deze typische duinsoorten werden ook andere zeldzame bijensoorten aangetroffen, waaronder de Slangenkruidbij (Hoplitis adunca), een soort die enkel stuifmeel verzamelt op Slangenkruid.

  Ondanks de intensieve inventarisatie, is het nog altijd mogelijk om nieuwe soorten te ontdekken in dit gebied. Onopvallende, kleine of zeldzame soorten werden mogelijk over het hoofd gezien, en klimaatopwarming kan in de nabije toekomst zorgen dat nieuwe, zuidelijke soorten het gebied koloniseren. Daarom blijft inventarisatie van dit gebied nuttig.

  De ingrijpende inrichtings- en beheerwerken in het kader van de FLANDRE en VEDETTE-projecten zullen het gebied waarschijnlijk voor veel soorten nog aantrekkelijker maken. Op deze manier kan de Westhoek haar rol als bijenparadijs in de toekomst nog beter vervullen!

  Natuurbeheer
  Bijenparadijs in de Westhoek
  Bijenparadijs in de Westhoek
 • 11/12

  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen

  Natuurbeheer

  11/12

  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen

  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen

  De periode eind november tot eind februari is ideaal om nieuwe boompjes te planten, omdat het groeiproces van bomen dan even stokt. Het plantsoen kan dan makkelijk worden verplant, van de kwekerij naar hun plek in het bos. De redenen voor nieuwe aanplantingen zijn van verschillende aard. Het kan enerzijds gaan om effectieve bosuitbreiding, aanleg van nieuw bos dus. In het plantseizoen 2019-2020 zal om en bij de 70 hectare grond voor het eerst bebost worden. We moeten wel duidelijk zijn: niet elk nieuw aangeplant boompje zal een volwaardige boom kunnen worden en 100 jaar later deel uitmaken van het bos. Tussen deze nieuwe boompjes onderling ontstaat een concurrentie voor licht en ruimte wat zal bepalen welke boom het uiteindelijk haalt.

  Anderzijds worden er ook heel wat bossen verjongd. Dat gebeurt in het kader van regulier bosbeheer. Het oude bos wordt dan vervangen door nieuw jong bos. Bomen leven niet eeuwig. Een bos beheren betekent dat er op gezette momenten bomen tijdig plaats moeten maken voor nieuwe.  Dit biedt kansen om het juiste fundament te leggen voor het toekomstige bos. Zo is het van belang om de juiste soorten op de juiste plaats te planten om het bos weerbaarder te maken voor de toekomst.

  Er wordt bewust gekozen voor verschillende boom- en struiksoorten, zoals zomereik en wintereik, winterlinde, hazelaar, maar ook haagbeuk. Gemengde bossen, met inheemse soorten, zijn weerbaarder dan zogeheten monotone bossen, die bestaan uit dezelfde boomsoorten. Ze zijn beter bestand tegen ziektes en plagen. Externe druk in de vorm van storm en droogte kunnen eveneens beter opgevangen worden. De struiken die aangeplant worden dragen bij aan het realiseren van rijke bosranden. Deze zijn een belangrijke meerwaarde bij het streven naar een grote biodiversiteit. Op die manier werkt Natuur en Bos dagelijks aan multifunctioneel bos, dat de beste garanties geeft voor veerkrachtige en robuuste natuur.

  Het aanplanten van deze boompjes is een hele klus. Voor een groot stuk gebeuren de aanplantingen door de bosarbeiders van Natuur en Bos, maar vaak is er ook samenwerking met partnerorganisaties, of wordt er beroep gedaan op vrijwilligers of bijvoorbeeld scholen. Soms wordt het werk ook uitbesteed via sociale tewerkstellingsprojecten. Op die manier kan iedereen die wil bijdragen aan het bos van morgen.

  Natuurbeheer
  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen
  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen
 • 10/12

  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

  Jacht

  10/12

  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

  In de winter van 2018-2019 organiseerde Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid al twee drukjachten in natuurreservaat De Teut in Zonhoven. Bij een drukjacht worden de dieren niet opgejaagd maar rustig in beweging gebracht, zodat ze op een veilige manier geschoten kunnen worden. Op die manier kunnen er veel dieren geschoten worden op één dag, in tegenstelling tot een gewone jacht waarbij vele dagen nodig zijn om hetzelfde resultaat te bereiken. Dankzij deze twee drukjachten was de populatie everzwijnen zodanig gereduceerd zodat de aangerichte schade door de resterende everzwijnen aanvaardbaar bleef. Ook kwamen er veel minder klachten binnen van recreanten die in aanraking kwamen met everzwijnen.

  Bijkomende maatregelen

  Dankzij deze drukjachten was het niet nodig om tijdens de rest van het jaar nog in het gebied De Teut (Zonhoven) te jagen, zodat het gebied gekenmerkt bleef als rustgebied. Agentschap voor Natuur en Bos nam dit jaar ook nog bijkomende maatregelen om schade door everzwijnen te verminderen. Zo werd een kwetsbare vallei volledig uitgerasterd zodat everzwijnen dit gebied niet meer konden betreden, ter bescherming van de vegetaties en nesten van grondbroeders.

  Samenwerking

  Om ervoor te zorgen dat de schade in het gebied niet opnieuw toeneemt in de toekomst, werd beslist om een nieuwe drukjacht te organiseren. Omdat het natuurreservaat De Teut grenst aan de gemeentebossen van Zonhoverheide  in Genk, werd beslist om samen te werken met de Genkse jachtgroep en stad Genk. Dankzij een grondige voorbereiding van alle partijen is deze gecoördineerde drukjacht veilig verlopen, mede ook omdat het gebied gedurende de volledige dag niet toegankelijk was voor bezoekers.

  Inventarisatie

  Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Hoewel everzwijnen grote dieren zijn, is het een zeer moeilijke soort om te inventariseren. Zij zijn van nature schuw en vooral bij schemering en nacht actief. De geschoten dieren zijn door de aanwezige dierenarts gekeurd en door wetenschappers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken. Na hun goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. De komende maanden wordt geïnventariseerd of de everzwijnschade effectief afneemt en de populatiegrootte op aanvaardbaar niveau is.

  Jacht
  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk
  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk
 • 06/12

  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren

  Jacht

  06/12

  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren

  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren

  De voorbije maanden kenden niet alleen landbouwers maar ook natuurbeheerders in Voeren schadegevallen door everzwijnen. Ondanks inspanningen om schade aan landbouwgronden en kwetsbare graslanden te voorkomen, bleef deze in verschillende gebieden onverminderd. In samenwerking met een groep jagers organiseerde Natuur en Bos deze drukjacht in Voeren, inmiddels voor de derde keer. Door deze georganiseerde, gerichte actie proberen jagers en professionals de everzwijnenpopulatie weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De dode dieren worden onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken, en na goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Door hun schuwe en veelal nachtactieve levenswijze zijn wilde zwijnen een zeer moeilijke soort om te inventariseren. De komende periode wordt geïnventariseerd of de aangebrachte everzwijnenschade effectief is afgenomen.

  Jacht
  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren
  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren
 • 06/12

  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark

  Hout

  06/12

  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark

  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark

  Voor alle duidelijkheid: de bij benadering 220 stammen zijn zeker niet allemaal afkomstig uit het Meerdaalwoud. Ze komen uit verschillende bossen onder beheer van Natuur en Bos en zijn samen goed voor ongeveer 630 m³ hout van de beste kwaliteit. Vorig jaar werden bijna alle stammen verkocht. Geen enkele stam die op het houtpark aangeboden wordt, werd enkel en alleen gekapt om te kunnen verkopen. Alle stammen zijn het resultaat van overdacht bosbeheer en een streven naar multifunctionele bossen in Vlaanderen.

  Hout is en blijft een zeer belangrijk en waardevol product, voor allerlei toepassingen. Lokale verwerking in een korte keten maakt het alleen maar waardevoller. Hout wordt echter traditioneel in grotere ‘loten’ verkocht. Een lokale verwerker die een bepaalde kwaliteitsstam wil, moet dan het hele lot kopen, wat meer hout is dan hij werkelijk nodig heeft.  Vaak moeten ze om die reden afhaken.

  Om te stimuleren dat de meest kwaliteitsvolle stammen lokaal verwerkt worden, werden de afgelopen jaren – en ook vorig jaar voor het eerst in Vlaanderen – dergelijke houtparken georganiseerd in onze omgeving. Het enige wat de koper nog moet doen, is zorgen voor het transport. De stammen zullen na aankoop verwerkt worden en krijgen een tweede leven in de vorm van parket, een trap of een mooi meubel. Op die manier komt de reeds opgeslagen CO2 niet opnieuw vrij in de atmosfeer, maar blijft ze nog minstens decennia vastzitten in het hout.

  Meer informatie en infowandeling

  Op zaterdag 22 februari zal er een infowandeling plaatsvinden op het terrein. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door middel van een mailtje naar meerdaal.anb@lne.vlaanderen.be.

  U kan nog meer informatie bekomen op de volgende website:www.natuurinvest.be/houtverkopen/houtpark.

  Hout
  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark
  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark
 • 04/12

  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke

  Natuurbeheer

  04/12

  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke

  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke

  Een loslopende hond heeft in de Polders een ree opgejaagd naar een aangrenzende tuin in de Pater Damiaanstraat, daar werd het doodgebeten. Een buurtbewoner kon het tragische tafereel filmen. “Het is helaas geen eenmalig feit” weet boswachter Bram van Natuur en Bos. “Jaarlijks worden er verschillende reeën en andere dieren verwond of doodgebeten door loslopende honden die hun natuurlijk instinct volgen. Als een hond wild ruikt, wordt het jachtinstinct geprikkeld. De hond wil het dier opsporen, voor hem is dit gewoon een spelletje.”

  Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook als die niets doen. Vogels, reeën, hazen en andere zoogdieren raken snel in paniek. Ze slaan op de vlucht als ze zich bedreigd voelen door een hond. Soms lopen ze zich letterlijk dood op wegen of tegen een prikkeldraad.

  Ook wandelaars, joggers en fietsers stellen het niet altijd op prijs als een loslopende hond hen benadert. Voor de boswachter is het onmogelijk om welopgevoede honden van minder opgevoede  soortgenoten te onderscheiden. Daarom geldt lief, speels, groot of klein: in natuurgebieden moeten honden altijd aan de lijn.

  Wil je toch je hond vrij uitlaten? Er bestaan al heel wat hondenzones. Op deze plaatsen kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. Een overzicht kan je vinden op www.natuurenbos.be/hondenzones. Ook in de rand van de Polders van Kruibeke vind je zo’n losloopzone. Maak je liever een grote wandeling met je hond? Dat kan, in de Polders van Kruibeke zijn honden welkom, op voorwaarde dat ze aan de leiband lopen.

  Natuurbeheer
  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke
  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke
 • 01/12

  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving

  Natuurbeleving

  01/12

  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving

  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving

  De zogenaamde Projectoproep Natuur in je Buurt moet zorgen voor meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen. Aan de projectoproep kon bijna iedereen meedoen, de focus lag op natuurontwikkeling die ook onze gezondheid (zowel mentaal als fysiek) ten goede komt. Het budget van 800.000 euro bleek onvoldoende om de vele waardevolle projecten te realiseren. Daarom besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om bijna een half miljoen euro extra vrij te maken en zo 19 projecten te subsidiëren voor in totaal 1,3 miljoen euro.

  Minister Demir maakte dit bekend in Lommel, tijdens de opening van de eerste kleine Wildernis in Vlaanderen. Zo’n kleine wildernis is geïnspireerd op het concept van Tiny Forest, waar kleine braakliggende gronden omgetoverd worden tot wilde natuur. In kleine wildernissen vind je alle vormen van inheems groen, of het nu bos, struiken of heide is. Jong en oud kan er op ontdekking gaan en bijleren over de natuur. Zo is er in Lommel ook plaats voor citizen science (burgerwetenschap): door insectenhotels, egelhuisjes, nestkastjes en cameravallen te  voorzien, kan iedereen de natuur onder de loep nemen en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

  Vlaams minister Zuhal Demir: “Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur. Dergelijke stukjes natuur die dichtbij de mensen liggen en goed zijn voor hun gezondheid zijn enorm belangrijk en heft is mijn ambitie om ze in de toekomst overal in Vlaanderen te laten opduiken.“

  Waar liggen de kleine wildernissen in Bosland?

  In Lommel liggen alvast de eerste twee kleine wildernissen van Vlaanderen. Het gemeentebestuur duidde er twee locaties aan. De eerste is het middenpleintje aan Kleine Hoef en Lismortel, met een oppervlakte van ca. 2.700 m². Het tweede perceel ligt aan de Quinten Metsysdreef, aan de achterkant van de WICO-campus, en heeft een oppervlakte van 5.000 m². De scholencampus WICO kan betrokken worden bij de aanleg en het onderhoud van de kleine wildernis. 

  In oktober 2019 startten de grondwerken voor deze twee kleine wildernissen, zoals het plantklaar maken van de bodem en het aanleggen van de nodige paden en reliëf. In het voorjaar worden nog de zitbalken en een omheining geplaatst. Voor de opening worden speciale nestkastjes geïnstalleerd met een camera in.

  “Bij de uitwerking van de plannen voor het pleintje aan de Lismortel werden de omliggende buurtbewoners geconsulteerd,” zegt schepen voor milieu en natuur Joris Mertens. “Een aantal van hun voorstellen werden meegenomen bij de effectieve realisatie gaande van de ligging van het centrale plein, plantenkeuze en het afsluiten van de aanpalende straat. Binnenkort planten we samen met de buurtbewoners nog 2.500 bloembollen aan om in het voorjaar nog meer kleur aan te brengen op het pleintje.”

  Burgemeester Bob Nijs legt uit dat het project aan de WICO-campus samen met de directie en enkele leerkrachten besproken en uitgewerkt werd. “Zo past het definitieve concept binnen de leerdoelen en werd gekozen voor het maximaal behoud van de aanwezige inheemse loofboomsoorten, waarop diverse insecten en vlinders zich thuis voelen.” Voor de aangeplante bomen in beide projecten werd gebruik gemaakt van klimaatbomen, geleverd door het Centrum Duurzaam Groen.

  Vlamingen kunnen ook zélf kleine wildernissen aanleggen

  Ook particulieren, bedrijven, scholen kunnen perfect zelf een kleine wildernis aanleggen.

  • Idealiter ligt een kleine wildernis dicht bij een school, kinderopvang, zorgcentrum of jeugdverblijf, zodat kinderen, jongeren of zorgbehoevenden optimaal van dit stukje natuur kunnen genieten en het eventueel mee kunnen onderhouden.
  • Zoek een terrein dat minstens zo groot is als een tennisveld, maar kleiner dan 50 are.
  • Zorg voor aantrekkelijke, natuurlijke elementen, zoals eetbare planten, bessenstruiken, notelaars en picknicktafels.

  “Ik roep Vlaamse bedrijven, lokale besturen en particulieren met een stukje braakliggende grond op om ook zélf kleine wildernissen aan te leggen. Op die manier zorgen we voor toegankelijk groen, overal in Vlaanderen en nabij iedereen.”, besluit Demir.

  Wist je dat?

  1. Kleine wildernissen stimuleren de biodiversiteit.
  2. Heel wat insecten, vogels en andere dieren vinden er een thuis.
  3. Een lapje wildernis vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.
  4. Meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

  Meer informatie:

  Over de kleine wildernissen: www.natuurenbos.be/kleine-wildernissen

  Over waarom natuur goed voor je is: www.natuurenbos.be/waarom-natuur-goed-voor-je-is

  Vragen over de kleine wildernis in Bosland zijn welkom bij boswachter Eddy Ulenaers (eddy.ulenaers@vlaanderen.be of 0479 67 94 93

   

  Natuurbeleving
  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving
  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving
 • 29/11

  Drukjacht in Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen

  Jacht

  29/11

  Drukjacht in Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen

  Drukjacht in Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen

  De gemeente Oudsbergen, Defensie, Wildbeheerseenheid De Hei, natuurorganisaties en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid beslisten in januari 2019 om samen aan het beheer van zwijn te werken.  De voorbije maanden werd de schade in de natuurgebieden en omgeving geïnventariseerd. Ondanks heel wat inspanningen bleek er nog steeds veel schade aan kwetsbare graslanden, heidesystemen, landbouwgronden en privé-eigendommen. Ook waren er een aantal aanrijdingen met everzwijnen op de gewestweg N76 die het gebied doorkruist.

  Om in de toekomst de schade zoveel mogelijk onder controle te krijgen is in overleg beslist om specifieke maatregelen te nemen. Zo vond er vandaag een drukjacht plaats, ook eenmalig in natuurgebied waar jacht niet wordt toegelaten. Bij een drukjacht worden de dieren niet opgejaagd maar rustig in beweging gebracht, zodat ze op een veilige manier afgeschoten kunnen worden. Op die manier kunnen er veel dieren geschoten worden op één dag, in tegenstelling tot een gewone jacht waarbij vele dagen nodig zijn om tot hetzelfde resultaat te komen.

  Omdat het gebied is gesitueerd in wolvengebied, werd advies ingewonnen bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. De vraag werd gesteld of faunabeheer (in deze jacht op everzwijnen) verantwoord was in de regio. Het advies van INBO is publiek na te lezen en werd gevolgd. De nodige bijkomende maatregelen zijn dan ook getroffen.  Dankzij een grondige voorbereiding van alle partijen is deze gecoördineerde drukjacht veilig verlopen, mede ook omdat het gebied gedurende de volledige dag niet toegankelijk was voor bezoekers.

  Dankzij deze drukjacht kan er een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Hoewel zwijnen grote dieren zijn, is het een zeer moeilijke soort om te inventariseren. Zij zijn van nature schuw en vooral bij schemering en nacht actief. De geschoten dieren zijn door de aanwezige dierenarts en wetenschapper van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken. Na hun goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. De komende maanden wordt geïnventariseerd of de everzwijnschade effectief afneemt en de populatiegrootte op aanvaardbaar niveau is.

  Jacht
  Drukjacht in Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen
  Drukjacht in Duinengordel en Militair Domein te Oudsbergen
 • 29/11

  Stille drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Overlast / schade Natuurbeheer Jacht

  29/11

  Stille drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Stille drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei

  Tussen 1958 en 2008 werden er in Vlaams-Brabant - op een zeldzame doortrekker na - geen everzwijnen waargenomen. In 2016 werden de eerste biggen waargenomen in het Meerdaalwoud, zodat we nu weer van een gevestigde populatie kunnen spreken.

  Naar alle waarschijnlijkheid zijn de dieren vanuit Wallonië naar het Meerdaalwoud, het Heverleebos en de Dijlevallei gemigreerd. Everzwijnen zijn gebonden aan grote loofbossen en de dieren spelen een belangrijke rol in de natuurlijke verjonging van soorten als eik en beuk. Je vindt ze in alle grote West-Europese bosgebieden.

  In normale omstandigheden houden voedselgebrek, strenge winters en natuurlijke vijanden een everzwijnenpopulatie onder controle. Strenge winters worden steeds zeldzamer, natuurlijke vijanden ontbreken en aan voedsel (maïs, eikels) is in ons landschap geen gebrek. Daardoor nam de populatie snel toe ten zuiden van Leuven, maar ook elders in Vlaanderen.

  Zo’n onevenredig grote populatie zorgt voor heel wat problemen. Landbouwers lijden schade en privétuinen worden omgewoeld tijdens nachtelijke everzwijnbezoeken. Er werden meerdere verkeersongevallen met everzwijnen geregistreerd en ook in de bos- en natuurgebieden verstoort een overpopulatie het ecologisch evenwicht. Wie de dieren niet bedreigt of insluit loopt geen gevaar, maar er was wel al een melding van een loslopende hond die stevig werd aangepakt door een everzwijn.

  Centraal meldpunt voor schade

  De aanwezigheid van everzwijnen wordt door Natuur en Bos en de jachtrechthouders nauwgezet opgevolgd via wildcamera’s. Er is ook een centraal meldpunt (e-loket) waar burgers schade kunnen registreren. De voorwaarden voor een eventuele vergoeding voor schade worden beschreven op onze website. Het nemen van preventiemaatregelen, zoals het afrasteren van tuinen en akkers, staat daarbij centraal.

  Die preventieve maatregelen volstaan echter niet om de populatie te stabiliseren of te doen afnemen. De everzwijnen worden daarom ook bejaagd. Dat gebeurt planmatig. Aan de rand van de natuurgebieden en in het landbouwgebied is er nagenoeg het hele jaar rond intensieve jacht, terwijl centraal in het bos een jachtvrije zone werd aangeduid. Wetenschappelijk onderzoek in Duitsland toonde aan dat deze combinatie leidt tot minder schade buiten de natuurgebieden. Everzwijnen zijn immers slim en weten snel waar ze veilig zijn. 

  Er worden twee jachtwijzen toegepast. De individuele aanzitjacht van op een 30-tal goed geplaatste hoogzitten gebeurt bijna het hele jaar door, rond zonsopgang en zonsondergang. Alle bospaden aangeduid op de gebruikerskaart en de infoborden blijven toegankelijk. Daarnaast organiseerde Natuur en Bos samen met Natuurpunt al drie stille drukjachten. 

  Veilige methode creëert draagvlak

  Die methode wordt al vele jaren met succes toegepast in Duitsland, in de Ardennen en onlangs ook in Vlaanderen. Wat de methode zo bijzonder maakt, is dat het wildbeheer op een veilige manier, op een beperkt aantal dagen en met een beperkte verstoring kan worden uitgevoerd. Bij de organisatie worden de aangrenzende landbouwers, jagers, natuurbeheerders en de gemeentebesturen actief betrokken zodat er een breder draagvlak ontstaat, zowel voor de aanwezigheid van dit iconische zoogdier in onze bossen als voor de noodzaak van actieve bejaging. 

  Er staat een team met speurhonden klaar om indien nodig een nazoekactie te organiseren naar een gekwetst dier. Een veearts en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek volgen de jachtactiviteit mee op en garanderen dat de regels met betrekking tot ziektepreventie strikt opgevolgd worden.

  Om de veiligheid nog beter te waarborgen worden de betrokken gebieden tijdens de stille drukjacht voor het publiek en andere boswerkzaamheden afgesloten. Aan de toegangspaden wordt dat verbod geafficheerd vanaf de dag vóór de activiteit. Via de vaste infoborden worden de drukjachtdata aangekondigd. 

  Van 2017 tot september 2019 werden er in het Meerdaalwoud op die manier 48 everzwijnen geschoten. Dat afschot was onvoldoende om de populatie te stabiliseren of te doen afnemen. 

  Organisatie drukjachten

  Daarom wordt in de winter 2019-2020 het aantal stille drukjachten in de regio opgedreven tot zeven, en wordt - waar afschot niet mogelijk is - met een vangkooi gewerkt. Er worden drukjachten georganiseerd in het Meerdaalwoud ten zuiden van de Maurits Noëstraat, in de Doode Bemde en mogelijk in de Laanvallei. In eerste instantie dus niet in het Heverleebos. De actie loopt parallel met drukjachten in de aangrenzende gebieden in Wallonië. Dit jaar worden er nog stille drukjachten georganiseerd op 28 november (Doode Bemde), 3 december (Meerdaal oost) en 9 december (Meerdaal west), telkens van 8u tot 13u30.

  Zo’n stille drukjacht vergt inzet van veel vrijwilligers, in totaal meer dan 100 ervaren jagers, trakkers, boswachters en bosarbeiders. Om ook andere geïnteresseerden de kans te geven om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom organiseert Natuur en Bos samen met de jagers al ruim 15 jaar een grofwildtelling. Die zal plaatsvinden op zondagochtend 2 februari 2020. Info en inschrijven kan via anb.meerdaal@lne.vlaanderen.be.

  De pers kan vóór of na de jachtactiviteit met al haar vragen terecht bij de woordvoerder van Natuur en Bos of bij de regiobeheerder. Tijdens de jachtactiviteit is er vanwege de veiligheid geen mogelijkheid om de pers te woord te staan. Na de activiteit zal er een persbericht worden verspreid met de resultaten van de jacht.

  Overlast / schade Natuurbeheer Jacht
  Stille drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
  Stille drukjacht op everzwijn in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei
 • 25/11

  Reewildspiegels helpen reeën veilig oversteken in Buggenhoutbos

  Natuurbeheer

  25/11

  Reewildspiegels helpen reeën veilig oversteken in Buggenhoutbos

  Reewildspiegels helpen reeën veilig oversteken in Buggenhoutbos

  Het duurde vrij lang vooraleer reeën het Buggenhoutbos ontdekten, maar sinds een vijftiental jaren is het aantal reeën systematisch toegenomen. Op verschillende plaatsen steken de dieren vanuit het bos of veld de Kasteelstraat over, die dwars door het Buggenhoutbos loopt. Spijtig genoeg loopt dat op sommige momenten fout. Het afgelopen jaar vonden enkele aanrijdingen met reeën plaats, met dode dieren en blikschade tot gevolg. De spiegels vormen dus een belangrijke factor voor het verhogen van de veiligheid voor zowel dier als mens.

  Reeën op pad

  “Reeën leven in de winter samen in groepjes. In de lente vallen die groepen uit elkaar en gaan de dieren, als voorbereiding op de paartijd, apart nieuwe territoria verkennen en inpalmen. Veel dieren trekken dan rond op zoek naar een geschikte plek. Daarbij kruisen reeën vaak onnatuurlijke barrières zoals wegen. Die vormen een grote hindernis en veroorzaken dus af en toe ongevallen”, zegt boswachter Reinhart Cromphout.

  Reewildspiegels

  Om dit probleem op te lossen plaatst Natuur en Bos begin deze week reewildspiegels langs de Kasteelstraat. Die weerkaatsen het licht van de voorbijrijdende auto's, wat de dieren afschrikt. Hierdoor zullen ze minder gemakkelijk de straat oversteken. Het systeem werkt uiteraard enkel 's nachts. De wildspiegels worden om de 25 meter geplaatst. De kleur van de reflector is blauw, dit zou volgens onderzoek en ervaring het beste effect hebben. Wilde dieren kunnen enkel groene en blauwe kleuren onderscheiden. Blauw geldt voor hen als een waarschuwende kleur, omdat deze kleur in de natuur niet voorkomt. De ervaring leert dat er een afname met 73% is van het aantal ongevallen met reeën op plaatsen waar deze reewildspiegels geplaatst werden.

  Natuurbeheer
  Reewildspiegels helpen reeën veilig oversteken in Buggenhoutbos
  Reewildspiegels helpen reeën veilig oversteken in Buggenhoutbos
 • 18/11

  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  18/11

  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!

  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!

  Het grootste project dit jaar is in het Vagevuurbos te Wingene waar in nauwe samenwerking met Natuur en Bos 1,5 hectare nieuw bos aangeplant wordt. Hiervoor zijn we op zoek naar 60 vrijwilligers. Natuur en Bos zorgt voor meer dan 1000 bomen en struiken. Hierbij wordt gewerkt met nesten of groepjes bomen verspreid over het perceel en een struikrand. Tussen de nesten kunnen bomen dan op spontane wijze kiemen. Er worden in hoofdzaak zomereiken aangeplant en een beperkte hoeveelheid beuken. Voor de bosrand worden spork, hazelaar, sleedoorn en hondsroos voorzien. Allemaal inheemse soorten die thuishoren op deze plaats en dan ook veel dieren zullen aantrekken onder andere insecten, vogels, …

  Naast de aanplant van nieuw bos wordt er nog een stuk dreef hersteld en doen we nog heidebeheer en exotenbestrijding. Ook wordt er nog een omvormingsaanplant gedaan. Het Vagevuurbos is een Europees beschermd habitat gebied, dit wil zeggen dat er een zeer hoge natuurwaarde is. Een aantal percelen bestaan nog altijd uit vrij monotone en zeer dicht begroeide naaldhoutbestanden die aangeplant werden na de 2de wereldoorlog. Op meer open plaatsen, ontstaan na eerdere dunningen, worden er verspreid groepjes van 25 loofbomen aangeplant. Op die manier krijgen we in de toekomst op deze percelen ook een bos met een hogere diversiteit en dus natuurwaarde. Met onze vrijwilligers voerden we al sinds 10 jaar dergelijke omvormingsaanplantingen uit op Dag van de Natuur. Een stevig werkje want alles moet manueel gebeuren.

  ’s Middags wordt er een picknick georganiseerd in het praatcafé van het Rode Kruis opvangcentrum. We spreken om 09u00 af op de parking naast het opvangcentrum, Boskapeldreef 6 te Wingene. Desgewenst kan je ook deelnemen voor een halve dag.

  Inschrijven voor dit project kan via www.detorenvalk.be/dvdn of bij Dany Depauw (051/65 82 82 of 0473/71 30 61 - dany.depauw@detorenvalk.be) en Lieven Plettinck (lieven.plettinck@detorenvalk.be).

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!
  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!
 • <