Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 17/02

  2750 bomen voor Machelen

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  17/02

  2750 bomen voor Machelen

  2750 bomen voor Machelen

  De Machelse lagere scholen zijn alvast enthousiast. Op dinsdag 18 februari zullen de kinderen uit de klassen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van elk van de 4 lagere scholen een stuk van die bosbuffer aanplanten in de Boskantweg. 2750 inheemse loofbomen worden die namiddag aangeplant, onder toeziend oog van de boswachter, BOS+ en de groendienst van Machelen. Zij zullen de kinderen goed ondersteunen en begeleiden. 

  Ook voor de volgende jaren maakt Natuur en Bos percelen klaar voor bebossing. Het  streefdoel is om die verschillende kleinere bosjes te verbinden met het oude Floordambos. Zo kan het één robuust bosgebied worden dat groot genoeg is om echt als bos te functioneren met zijn eigen flora en fauna, met wandelpaden en speelzones. De gemeente Machelen en Natuur en Bos zijn nog op zoek naar bijkomende gronden om te bebossen. 

  De Vlaamse Overheid streeft er naar om in deze regeerperiode 4.000 ha nieuw bos aan te planten en specifiek in Vlaams-Brabant gaat het om 1 miljoen extra bomen. Iedereen wordt uitgenodigd om daaraan mee te helpen, ook individuele burgers, verenigingen en bedrijven.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  2750 bomen voor Machelen
  2750 bomen voor Machelen
 • 14/02

  Samenwerking voor de grenzeloze duinen van Vlaanderen

  Natuurbeheer

  14/02

  Samenwerking voor de grenzeloze duinen van Vlaanderen

  Samenwerking voor de grenzeloze duinen van Vlaanderen

  De kustduinen tussen de Franse havenstad Dunkerque en de Belgische badplaats Westende hebben een totale oppervlakte van 3.280 hectare, waarvan 2.200 hectare op Belgisch en 1.080 hectare op Frans grondgebied. Zij vertonen een bijzonder grote landschappelijke en biologische verscheidenheid en zijn dan ook aan beide zijden van de landsgrens opgenomen in het Europees Natura 2000-netwerk. Hieronder valt de meest bijzondere Europese topnatuur. De biodiversiteit van die grensoverschrijdende duinengordel wordt echter sterk bedreigd. Enerzijds door ruimtelijke versnippering als gevolg van bebouwing en wegen, anderzijds door overwoekering van het open duinlandschap door struikgewas. Om die negatieve evoluties te keren voerden de voornaamste openbare eigenaars en beheerders van de “duinen van de Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre” tussen september 2013 en februari 2020 het Europese LIFE+-project “FLANDRE” uit.

  In het kader van dit project werden verschillende inspanningen geleverd en afgerond:

  Aan Franse zijde:

  • Er werd ruim 24 hectare duinen aangekocht;
  • Er werd 58 hectare struikgewas verwijderd en begrazing door schapen, geiten en pony’s werd ingevoerd over een oppervlakte van 30 hectare met als doel de habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen;
  • Er werden 11 poelen gegraven als voortplantingsbiotoop van de Europees beschermde amfibiesoorten kamsalamander en rugstreeppad.

  Aan Vlaamse zijde:

  • Er werd ruim 63 hectare duinen aangekocht;
  • Er werden struikgewas en populier verwijderd en te humusrijke bodemlagen afgegraven over een totale oppervlakte van 30 ha om de natuurlijke  habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen;
  • Er werd een natuurbeheerplan voor 295 hectare duinen in eigendom van of beheerd door Natuur en Bos opgemaakt. Hierdoor is deze oppervlakte nu ook erkend als natuurreservaat.

  Gezamenlijk:

  • Er werd een internationale workshop georganiseerd omtrent het beheer van kustduinen en zandstranden waaraan 143 experten uit 13 Europese landen deelnamen;
  • Er werden een reizende tentoonstelling, een informatiefolder en talrijke geleide wandelingen gecreëerd om de plaatselijke bevolking en toeristen te sensibiliseren rond de waarde en kwetsbaarheid van de duinen;
  • Er werd een masterplan voor de gehele grensoverschrijdende duinengordel uitgewerkt. Deze bevat wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen inzake de inrichting en het beheer van dat gebied voor de komende 15 jaar
  • Er werd werk gemaakt van een memorandum dat na de beëindiging van het project de duurzame voortzetting van de samenwerking van de drie partners moet garanderen.

  Dit memorandum werd vandaag, 14 februari 2020, ondertekend. Het gebeurde symbolisch op de Frans-Belgische grens nabij Adinkerke. Het partnerschap kan in de toekomst nog uitgebreid worden met meer stakeholders die op heden reeds vertegenwoordigd zijn in het adviserend comité van het LIFE+-Natuurproject “FLANDRE”.

  Vlaams minister bevoegd voor Omgeving en Toerisme Zuhal Demir: “De duinen tussen Westende en de Franse grens scoren, omwille van de habitattypes, landschappen en geschiedenis qua natuurkwaliteit en erfgoedwaarde bijzonder hoog op internationaal niveau. Ze vormen daarnaast een cruciale troef voor het toerisme aan onze Noordzeekust. Ik zie de ondertekening van dit memorandum als een cruciale stap in de blijvende samenwerking voor het behoud en de verbetering van de natuur en natuurbeleving in één grensoverschrijdend Europees beschermd gebied.

  Natuurbeheer
  Samenwerking voor de grenzeloze duinen van Vlaanderen
  Samenwerking voor de grenzeloze duinen van Vlaanderen
 • 13/02

  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode

  Natuurbeleving

  13/02

  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode

  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode

  Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid werkt sinds de aankoop van het domein in 1998 samen met Stad Hasselt en Herita vzw gestaag aan het herstel van de voormalige abdij van Herkenrode en de opwaardering van haar groene omgeving. Met de restauratie van de gebouwen achter de rug vormde de heraanleg van de wegen die leiden naar het poortgebouw de laatste stap in het proces. Vandaag kan de historische toegangsweg opnieuw bezoekers leiden naar het hart van het domein, want de weg doorheen de dubbele lindendreef kreeg een nieuwe afwerking in platte kasseien, geheel in de stijl van het binnenplein. Tijdens de decennialange werf lag de wegzate (het geheel van de weg) er nu eens stoffig, dan weer modderig bij. Door het vele werkverkeer was de zate ook erg breed geworden en bedreigde ze de wortels van de linden en de waardevolle begroeiing in de berm. Met de netjes afgeboorde heraanleg werd de breedte teruggebracht tot een comfortabele vier meter. Deze eerste fase in de vernieuwing van de wegeninfrastructuur op Herkenrode is nu voltooid. In volgende fasen worden de weg naar het klooster en de verbindingswegen aangepakt. Deze kroon op het werk van ruim twintig jaar investeren in historisch erfgoed kwam tot stand in samenwerking met de stad Hasselt, die de fasen twee en drie volledig voor haar rekening zal nemen.

  De Demervallei op Herkenrode bestaat uit natte beemden die heel wat water- en moerasvogels lokken. Die avifauna schuwt echter de mens en laat zich slechts op afstand bewonderen. Daarom investeerde Natuur en Bos in de bouw van een kijkhut langs de Zolderse Kiezel. Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar, heeft een kleine parking en biedt een weids zicht in de lengte van de vallei. Een lange aanloopbrug verbindt de vooruitgeschoven hut met het wandelpad. De in robuust eikenhout uitgevoerde schuilplaats beschermt niet enkel tegen de elementen, maar voorkomt vooral verstoring van de pleisterende vogels. Een zitbank en een kijkgat op kinderhoogte vergroten de aantrekkelijkheid voor minder mobiele en jonge bezoekers. Hoge bomen naast de hut werden gekapt omdat ze niet gezond meer waren. De jonge bomen en de struikopslag daarentegen werden behouden als natuurlijk gordijn voor de vallei. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is verheugd: “Vlaanderen speelt hiermee voluit natuur uit als troef en zorgt ervoor dat wandelaars en vogelspotters kunnen genieten van het landschap en de vogels zonder natuur te verstoren. Met dank aan de vele partners verhogen we zo de natuurbeleving in deze prachtige provinciehoofdplaats.”

  Natuurbeleving
  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode
  Heraanleg lindendreef en bouw kijkhut verhogen beleving in Herkenrode
 • 12/02

  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen

  Natuurbeleving

  12/02

  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen

  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen

  Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid verwierf sinds 2001 ruim 160 hectare gronden in de open ruimte tussen de deelgemeenten Kermt en Stevoort, Herkenrodebossen genoemd. Die vormen een groene long voor de stad Hasselt en herbergen een keur aan interessante planten en dieren. Met een reeks biotopen gaande van heide over schrale graslanden tot statige oude bossen ligt hier een erg aantrekkelijk landschap. Dit stadsbos verwelkomt uiteraard ook talrijke recreanten uit het verstedelijkte midden-Limburg die op zoek zijn naar rust en ontspanning. Bij de opening van het wandelnetwerk in 2017 werden reeds een aantal faciliteiten voorzien die instaan voor een aangenamere natuurbeleving van de bezoeker, zoals speelzones en picknickplekken. In samenwerking met de stad Hasselt en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren heeft Natuur en Bos nu een halfverhard pad aangelegd. Deze lus is twee kilometer lang en vertrekt aan het sportcomplex Ten Hove in Kermt. Dit verbeterde pad biedt rolstoelgebruikers en (groot)ouders met kinderwagens de kans om op een eenvoudige wijze een fijne wandeling te maken in een aangenaam, groen kader. “Ook personen met een handicap moeten we het zo gemakkelijk mogelijk maken om te genieten van onze prachtige natuur.”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het spreekt voor zich dat we waar mogelijk nog van deze initiatieven nemen. Ik bedank iedereen die dit mee mogelijk maakte, waaronder Natuur en Bos, het stadsbestuur en het Regionale Landschap.”

  Het pad werd grotendeels aangelegd bovenop een bestaande wandelweg. Om een nieuwe lus van beperkte omvang te creëren, werd een verbindingsstuk ingericht langs een recent omgevormd populierenbos. De toplaag van de halfverharding bestaat uit gebroken kalksteen, een waterdoorlatend natuurproduct. Ze werd tonrond afgewalst om afwatering te verzekeren, want het gebied staat bekend om zijn drassige ondergrond. Een breedte van 2,20 m verzekert dat bezoekers elkaar vlot kunnen passeren, zonder dat het gevoel ontstaat over een verkeersweg te wandelen. De stad Hasselt trad in dit dossier niet enkel op als vergunning verlenende overheid, maar liet de aannemer haar wegen opwerken volgens hetzelfde stramien om een coherent resultaat te bekomen tot aan de parkeergelegenheid aan het sportcentrum. Het Regionaal Landschap stond in voor de vergunningsaanvraag en paste het infobord aan met bijgewerkte informatie. Natuur & Bos fungeerde als aanbestedend bestuur en begeleidde de werf. Het resultaat betekent een nieuwe stap naar een toonaangevende plek voor natuurbeleving.

  Natuurbeleving
  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen
  Rolstoelpad verhoogt natuurbeleving in Herkenrodebossen
 • 11/02

  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur

  Natuurbeleving

  11/02

  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur

  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur

  Het Landschapspark Bulskampveld is maar liefst 90 km² groot. De Europese topnatuur, de unieke landschappen en het erfgoed vormen dan ook dé bestemming bij uitstek voor en dagje ontspannen in het groen.

  Er zijn kilometers 150 kilometer fiets- en wandelpaden om op verkenning te gaan in dit enorme gebied, dat zich uitstrekt over de gemeenten Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en Aalter. 20 picknickplaatsen midden de natuur zorgen voor rustpunten voor wandelaars en fietsers.

  “Het gebied leent zich perfect om de hele familie op stap te gaan. Zo zijn er reeds drie avontuurlijke speellussen voor kinderen ingericht in het kader van Expeditie Bulskampveld: in provinciedomein Bulskampveld, in Wingene en Kruiskerke. In de loop van 2020 komen er ook in Oostkamp en Sint-Maria Aalter nog wandellussen van 2,5 kilometer met speelnatuur bij”, zegt voorzitter van het Landschapspark Jurgen Vanlerberghe.

  Geniet alvast van het filmpje en plan je volgende natuuruitje.

  Het samenwerkingsverband Landschapspark Bulskampveld bestaat sinds 2009 uit volgende partners: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Oostkamp, Beernem, Wingene, Ruiselede en Aalter, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, het Regionaal Landschap Houtland, WESTTOER apb, Toerisme Oost-Vlaanderen, Natuurpunt, Agentschap Onroerend Erfgoed, Wandelclub Beernem, Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Landelijke Gilden.

  Meer info

  Natuurbeleving
  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur
  Nieuw filmpje Landschapspark Bulskampveld toont prachtige natuur
 • 08/02

  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  08/02

  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem

  “Dit prachtige natuurgebied was al 330 hectare groot en met deze actie kwam daar nog een kleine hectare bij. De ambitie van de Vlaamse regering om 10.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2030 is groot, maar daar maken we graag onze handen voor vuil. Volgend weekend verklaren wellicht talloze koppeltjes de liefde aan elkaar met bloemen, wij verklaren alvast onze liefde voor West-Vlaanderen met bomen.”, lacht Vlaams minister Demir, die vanuit Limburg naar Zedelgem afzakte.

  In het nieuwe bos werden voornamelijk wintereik, winterlinde, zoete kers en schietwilg geplant. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hulst, lijsterbes, sleedoorn, sporkenhout en gaspeldoorn aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

  De 2 percelen van een kleine ha werden via de Vlaamse Landmaatschappij aangekocht binnen het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld fase 1. De gemeente Zedelgem stond in voor de financiering van de aanplant. Natuur en Bos financierde de aankoop van de gronden en staat in voor de realisatie van de aanplant en het verdere beheer van het bos als deel van het Vloethemveld.

  Viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits woont in de buurgemeente en kwam mee de handen uit de mouwen steken: “Samenwerking is hier op het terrein het codewoord. Dankzij de vele partners is men er in geslaagd een gezamenlijke toekomstvisie voor dit gebied op te stellen, dat voor een groot stuk ooit verboden militair domein was. Niets leuker dan met heel wat volk samen Zedelgem te vergroenen. Met veel plezier deed ook ik mijn laarzen aan om mee te helpen.”

  “De gemeente doet extra inspanning om bebossing te stimuleren, te faciliteren en natuurverbindingen te realiseren. Zedelgem gaat actief op zoek naar kansen om de oppervlakte bos uit te breiden en doet dit onder andere door het aankopen van gronden. Dit gebeurt over het algemeen in partnerschap met Natuur en Bos, de VLM en Natuurpunt Zedelgem. De gemeente doet samen met ANB en VLM een extra inspanning bovenop de wettelijke verplichting om minstens 4.750 m² bosaanplant te realiseren ter compensatie van ontboste oppervlakte voor de aanleg van een fietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. Het betreft een inspanning van 4.340 m² extra bebossing. In totaal gaat het dus om 9.090 m² wat een kleine hectare is. Op grondgebied Zedelgem is er de voorbije 5 jaar in totaal 23 ha nieuw bos bijgekomen” zegt Annick Vermeulen, de burgemeester van Zedelgem.

  “Op tal van plaatsen in Vlaanderen werd het voorbije plantseizoen extra bos gerealiseerd nabij bestaande bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos. In totaal gaat het om een half miljoen boompjes. Ook de volgende jaren wordt in Zedelgem en Jabbeke verder ingezet op bosuitbreiding.”, laat minister Demir nog weten.

  Samenwerken aan natuur en erfgoed in het Vloethemveld – een gezamenlijke droom

  Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden Natuur en Bos,de gemeenten Zedelgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst vormt het kader voor de publiekswerking en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld en Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Aan de overeenkomst is een investeringsprogramma van zo'n 5 miljoen euro gekoppeld tussen nu en 2028. Hiermee worden niet allen de bezoekers warm onthaald door te investeren in een nieuw onthaalplein, een onthaalgebouw, maar wordt ook het erfgoed behouden en wordt het Vloethemveld uitgebreid met biodiverse bossen,  graslanden en heide waar bewegwijzerde paden je volop van laten genieten.

  Meer info over het Vloethemveld vind je op www.natuurenbos.be/vloethemveld

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem
  Ministers Demir en Crevits maken handen mee vuil: 4.000 extra bomen en struiken in Zedelgem
 • 07/02

  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan

  Natuurbeheer

  07/02

  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan

  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan

  Dit bijenonderzoek is interessant om meerdere redenen. Ten eerste vormen de Duinbossen van De Haan een van de weinige grote duinbossen die we aan onze kust hebben. Ten tweede is de bijenfauna aan de kust zeer kenmerkend, met verschillende soorten die enkel aan de kust voorkomen of in het binnenland vrijwel verdwenen zijn. Ten derde is de bijenfauna in de uitgebreide regio rond het studiegebied, dat aan de Middenkust ligt, veel minder goed onderzocht dan de Westkust (met grote natuurgebieden als De Westhoek en Ter Yde) of de Oostkust (Het Zwin).

  Voldoende argumentatie dus om de bijenfauna van dit gebied wat dieper uit te spitten. Gespreid over het gehele vliegseizoen, van eind maart tot eind augustus 2019, werden vijf inventarisatierondes uitgevoerd. Het spreiden van het terreinwerk over het jaar is belangrijk omdat veel bijen maar een korte periode in het jaar vliegen. Wilgenspecialisten bijvoorbeeld, vliegen enkel in de periode waarin de wilgen bloeien (maart-april), terwijl veel typische kustsoorten enkel in de zomer actief zijn. Tijdens het onderzoek werden maar liefst 50 bijensoorten gevangen. 39 hiervan werden nog nooit eerder in het gebied gevonden, wat het totale soortenaantal op 53 brengt. Bovenop de typische, algemene soorten werden ook een aantal zeer typische duinspecialisten gevonden, zoals het Zilveren fluitje en de Duinkegelbij. Een andere bijzondere verschijning is de Gedoornde slakkenhuisbij, een soort die in de duinen wel vaker voorkomt en enkel nestjes maakt in lege slakkenhuisjes.

  Hoewel 53 soorten zeker niet slecht is, valt toch op dat dit een stuk lager ligt dan de 92 soorten die in de Westhoek aangetroffen werden. Dit komt onder meer omdat de duingebieden aan de Westkust groter en meer aaneengesloten zijn, en het feit dat de Duinbossen, zoals de naam al zegt, voor een groot deel uit gesloten bos bestaat. De meeste bijen verkiezen echter eerder open of halfopen habitats. Een gericht beheer, met aandacht voor geleidelijke bosranden en een doordachte aanleg van open plekken in het bos, is daarom noodzakelijk om de bijendiversiteit in het gebied te behouden of vergroten.

  Natuur en Bos deed de voorbije jaren al inspanningen om de biodiversiteit in het gebied te verhogen. Zo werd bijvoorbeeld plaatselijk monotoon naaldbos naar open ecotopen (bijvoorbeeld open duin, duingrasland, een poel) omgezet. Het nieuwe natuurbeheerplan voor het gebied is momenteel in opmaak. De goedkeuring ervan wordt tegen eind dit jaar verwacht. De beheeraanbevelingen vanuit dit bijenonderzoek worden daarin meegenomen. De beheervisie streeft alvast naar het verder inzetten op maatregelen ten behoeve van  duinsoorten zoals de harkwesp, kleine parelmoervlinder, boomleeuwerik, blauwvleugelsprinkhaan en … wilde bijen.

  Het is waarschijnlijk dat bij verdere, intensieve zoekacties naar wilde bijen nog extra soorten waargenomen kunnen worden. Neem dus gerust zelf een kijkje in het gebied en vergeet niet om al je waarnemingen door te geven!

  Wie interesse heeft, kan het uitgebreid rapport van het onderzoek naar de bijen in de Duinbossen van De Haan hier lezen.

  Natuurbeheer
  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan
  Een bijenstudie op onbekend terrein: de Duinbossen van De Haan
 • 07/02

  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden

  Natuurbeleving

  07/02

  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden

  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden

  Als de voorspellingen kloppen dan zal het zondagnamiddag zeer zwaar stormen. Dat zou meteen de eerste grote storm zijn sinds vorige zomer. Natuur en Bos vraagt daarom aan recreanten om extra waakzaam te zijn. De bomen hebben nog weinig wind te verduren gekregen en er hangen dus nog flink wat kwetsbare takken aan de bomen. Daarnaast is het zeer nat door de vele regen van de voorbije weken, waardoor bomen minder stevig in de grond geworteld zijn. Een hevige storm zou dus flink wat schade kunnen veroorzaken. Bij code oranje en/of rood is het totaal onverantwoord om in een bos te gaan wandelen. Natuur en Bos roept daarom op om dat niet te doen.

  De verschillende waarschuwingsfases zijn te vinden op de website van het KMI, bij de waarschuwingen: www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen. Daar word je tijdig ingelicht over mogelijk stormweer in België. Bij code oranje en rood wordt het ook vermeld op www.natuurenbos.be/waarschuwingen, en op de pagina's van onze natuurgebieden.

  Ook na een storm kan het gevaarlijk zijn in bos, park of natuurgebied doordat her en der afgevallen takken of omgewaaide bomen kunnen liggen. We proberen die zo snel mogelijk op te ruimen, maar vragen begrip voor moeilijker toegankelijke of beschadigde paden kort na het stormen.

  Natuurbeleving
  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden
  INDIEN STORMGEVAAR CODE ORANJE: toegang tot parken en bossen verboden
 • 04/02

  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders

  Natuurbeheer

  04/02

  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders

  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders

  Poelen als deel van een netwerk

  De vier nieuwe poelen die nu gegraven worden in Smetlede zullen een diameter van ongeveer 20 meter hebben en een tweetal meter diep zijn. Deze poelen versterken het bestaande poelennetwerk dat hier al ligt. In een volgende fase, in augustus/september van dit jaar, worden nog eens vijf bestaande poelen in de Vallei van de Serskampse Beek en het Paellepelbos uitgebreid. Boswachter Reinhart Cromphout: “Natuur en Bos streeft ernaar om een poel te hebben om de 300 tot 350 meter. Deze nieuwe poelen vormen stapstenen die de verspreiding van de kamsalamander en andere amfibieën moeten verbeteren.” Het poelennetwerk loopt van Smetlede (Gemeente Lede) tot Paellepelbos (Gemeente Wetteren en Natuur en Bos) en de Heide (in beheer bij Natuurpunt).

  Kamsalamander, een amfibie met Europese bescherming

  In de regio worden alle salamandersoorten die in Vlaanderen leven aangetroffen: de alpenwater-, kleine water-, vuur-, vinpoot- en kamsalamander. Kamsalamanders danken hun naam aan de getande rugkam die de mannetjes in het voorjaar ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is ook de oranje buik met daarop zwarte vlekken. De kamsalamander is een grote salamander die een lengte kan bereiken van wel 20 cm. Hij is de meest bedreigde en meest zeldzame van de salamanders.
  Deze werken dragen bij aan de realisatie van de Europese natuurdoelen. Europa heeft zich tot doel gesteld om de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen door de nodige ruimte te bieden aan leefgebieden met soorten die van levensbelang zijn voor de Europese biodiversiteit. De kamsalamander is één van die 107 Europees beschermde soorten die in Vlaanderen voorkomen.

  “Niet alleen de zeldzame kamsalamander heeft baat bij het graven deze extra poelen”, zegt boswachter Reinhart Cromphout, “ook tal van andere vogels, insecten, planten en andere amfibieën zullen mee kunnen profiteren van deze bijkomende poelen. Poelen zijn ideale minibiotoopjes. Ze bevorderen niet alleen de populaties kikkers en amfibieën, maar ze trekken ook specifieke oever- en waterplanten aan en lokken op die manier ook diverse insecten en (water)vogels.

  Verder bouwen aan een netwerk

  Tussen 2012-2015 werden reeds 9 amfibieëntunnels geplaatst door een samenwerking van de gemeenten Wetteren en Wichelen, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Natuurpunt en Natuur en Bos. Na een eerste realisatie door Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2012, plaatste Natuur en Bos samen met de gemeente Wichelen en Wetteren in 2015 nog eens acht amfibietunnels. Ook op eigendommen van particulieren, Tom Maes in het bijzonder, worden sindsdien bijkomende poelen gegraven dankzij ondersteuning van Regionaal Landschap en Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. Dankzij de inspanningen van verschillende partners, zoals Natuurpunt, de gemeenten Wichelen, Wetteren en Lede, het Regionaal Landschap, de Bosgroep, private eigenaars en Natuur en Bos, is de hele omgeving van de Vallei van de Serskampse beek een ware hot spot voor amfibieën. Met deze nieuwe poelen en dankzij de continue inspanningen van alle partners stellen we de toekomst van de kamsalamander en vele andere dieren veilig.

  Natuurbeheer
  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders
  Nieuwe poelen verwelkomen kamsalamanders
 • 03/02

  Werken in het Kluisbos naderen einde

  Natuurbeheer

  03/02

  Werken in het Kluisbos naderen einde

  Werken in het Kluisbos naderen einde

  Op naar een sterker en diverser bos

  Bomen kappen om een sterker en diverser bos te krijgen. Het klinkt misschien tegenstrijdig. En toch. Met een doordacht beheer wil Natuur en Bos haar bossen sterker, weerbaarder en groter maken. Zo kan iedereen ervan genieten, vandaag en ook de volgende generaties. Dit is ook wat de voorbije maanden in het Kluisbos gebeurde. Het overgrote deel van het Kluisbos bestaat uit beuken die aangeplant zijn na de geleden schade in beide wereldoorlogen. Niettegenstaande dat dit kathedraalbos met tapijten van wilde hyacint heel mooi is, heeft dit ook veel nadelen. Bijna het volledige Kluisbos bestaat uit dezelfde boomsoort (beuk) van dezelfde leeftijd. Dat is enerzijds niet goed voor de biodiversiteit in het bos. Anderzijds moeten onze bossen ook meer bestand zijn tegen steeds groter wordende invloeden van klimaatverandering, zoals langdurige droogte en heviger onweer met hogere windsnelheden. 

  Werken in het bos tonen nu al mooi resultaat

  In bepaalde delen van het bos werd het monotone beukenbos al enkele jaren geleden aangepakt door zeer gericht dunningen uit te voeren en groepjes bomen te kappen. Op die plaatsen kan het bos nu verjongen. Verscheidene soorten bomen, planten en struiken krijgen een kans om zich te vestigen. De verhoging in de verscheidenheid en de structuur van de vegetatie (oud en jong bos) levert nu al zeer goede resultaten op. Bij inventarisaties de voorbije jaren kon vastgesteld worden dat heel wat insecten zoals kevers, nachtvlinders en dagvlinders zich herstellen of zich zelfs opnieuw vestigen terwijl ze al decennia uitgestorven waren in het Kluisbos. Ook grootwild zoals reeën konden zich door de hogere diversiteit en betere schuilgelegenheid ondertussen permanent vestigen.

  Hinder en schade na kappingen

  Grote bomen met zware kruinen vellen is geen evidente opdracht. De werken in het Kluisbos werden zeer professioneel uitgevoerd maar beperkte schade is onvermijdelijk. Hier en daar kunnen delen van een kruin blijven hangen of een naburige boom beschadigen. Heel soms wordt een andere boom geraakt en valt die ook, waarna hij in het bos blijft als dood hout.

  Bij de exploitatie in het Kluisbos werden de stammen naar vaste, aangeduide stapelplaatsen gebracht. Dit gebeurde langs vaste gemarkeerde pistes die de exploitant moet volgen. De exploitant mocht enkel werken bij droge weersomstandigheden om zo weinig mogelijk schade aan te richten aan de bosbodem.

  Het verwijderen van de stammen uit het Kluisbos vond plaats in de nattere maanden december en januari langs de hoofdwegen en parkings. Tijdens de exploitatie werden voorwaarden opgelegd aan de machines die in het bos mogen rijden. De machines werden zo licht mogelijk gehouden. Ondanks die voorwaarden werden op meerdere plaatsen diepe sporen gemaakt. Dit maakt wandelen op die plaatsen momenteel niet echt comfortabel. De gemeente zal samen met de aannemer en Natuur en Bos inventariseren waar schade is en beslissen waar herstel nodig is. Op enkele locaties vinden nu al werken plaats om de wegen en paden in goede staat te herstellen. Als de bodem droger wordt, worden de paden ook op de overige plaatsen hersteld zodat dit ongemak tegen de zomer opgelost zal zijn. 

  Dood hout brengt leven in het bos

  Bezoekers zullen ook merken dat (zwaar) kruinhout op meerdere plaatsen blijft liggen. Dit kan er in het begin wat rommelig uitzien, maar deze takken vormen onder andere een belangrijke voedingsbodem voor tal van diersoorten en zwammen. Decennialang werden onze bossen  te ‘netjes’r onderhouden en was er nauwelijks aandacht voor staand en liggend dood hout. Daardoor gingen veel typische flora en fauna die afhankelijk zijn van rottend hout verloren. Bij het duurzaam beheren van een bos stelt men nu als norm dat er 4% dood hout aanwezig moet zijn in een bos.  Actueel is er ongeveer 1,5% dood hout in het Kluisbos. Door de kruinen nu te laten liggen zal dat percentage gevoelig verhogen en zetten we weer een stap in de richting van een biodiverser en natuurlijker Kluisbos.

  Bosuitbreiding

  Natuur en Bos plant over heel Vlaanderen heel wat bomen bij tijdens de wintermaanden. In 2021 zal Natuur en Bos ook 4 hectare nieuw bos aanplanten aansluitend op het bestaande Kluisbos, aan de kant van de Kwaremont.

  Meer info: www.natuurenbos.be/kappenvanbomen en www.natuurenbos.be/bosvanmorgen

  Natuurbeheer
  Werken in het Kluisbos naderen einde
  Werken in het Kluisbos naderen einde
 • 02/02

  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen

  Subsidies

  02/02

  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen

  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen

  Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert via Natuur en Bos van de Vlaamse overheid drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen. “Met deze 3,3 miljoen euro zetten we een belangrijke eerste stap naar meer bossen en meer natuur, nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen.”, luidt het bij de minister.

  “Enkel door allemaal de handen in elkaar slaan, kunnen we onze ambitie om Vlaanderen groener te maken ook écht waarmaken.”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het is heel belangrijk dat er ook vanuit particulieren, ondernemingen en lokale besturen initiatieven worden genomen om nieuwe bomen aan te planten. De ambitie om 10.000 ha extra bos aan te planten tegen 2030 is groot, maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm.”.

  Het gaan om drie zogenaamde projectoproepen:

  • 2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor natuurprojecten die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen. Dit bedrag wordt aangevuld door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII).
  • 300.000 euro wordt uitgetrokken voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen, bijvoorbeeld via de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn. Daarmee wordt specifiek ingezet op de toegankelijkheid van natuurdomeinen.
  • 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor bebossing om de bosuitbreiding in Vlaanderen een extra boost te geven. Die middelen komen uit het boscompensatiefonds.

  Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, zal de voorkeur gaan naar:

  • kleine wildernissen, stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

  Minister Demir: “Geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen die broeden op mooie natuurprojecten in Vlaanderen moedigen we volmondig aan om een projectsubsidie aan te vragen. Op die manier kunnen we samen extra natuur en bossen realiseren in Vlaanderen.”

  Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen vind je op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website:

  Subsidies
  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen
  3,3 miljoen euro om 'boompjes op te zetten' in Vlaanderen