Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 19/11

  Inverde lanceert duurzaam alternatief voor kerstboom

  Natuurbeheer

  19/11

  Inverde lanceert duurzaam alternatief voor kerstboom

  Inverde lanceert duurzaam alternatief voor kerstboom

  Dit najaar lanceert Inverde de Kerstberk, een duurzaam alternatief voor de klassieke kerstboom. Geen bestrijdingsmiddelen, geen monocultuur en geen plastic: de Kerstberk is gewoon een restproduct uit duurzaam bosbeheer dat perfect geschikt blijkt als “zero impact kerstboom”.

  Cadeautjes die eigenlijk niemand nodig heeft, helemaal loos gaan aan de feestdis, … in de kerstperiode staan we liever niet te lang stil bij onze ecologische voetafdruk. Gelukkig kunnen we dit jaar wel feesten rond een duurzame kerstboom. Met dank aan de bosexperts van Inverde.

  Om een jonge aanplant alle kansen te geven, verwijderen bosbeheerders regelmatig een deel van de snelgroeiende boompjes zoals berk. Zo krijgen de tragere eiken ook voldoende licht en ruimte om te groeien, en dat is belangrijk als we snel een biodivers bos willen. “Doorgaans laten we die omgehakte berkjes gewoon liggen”, zegt Martin Winnock van Inverde. “Tot ik op het idee kwam om zo’n berkentop te gebruiken als duurzaam alternatief voor een klassieke kerstboom.”

  De intensieve kerstboomteelt staat meer en meer ter discussie. “Wij zien liever een divers bos met plaats voor allerlei verschillende planten en dieren”, aldus Martin. En zo werd de Kerstberk al snel een bescheiden trend in het kleine wereldje van ecologische bosbouwers.

  Dit najaar brengt Inverde de Kerstberk voor het eerst naar het ruime publiek met een grote Kerstberkverkoop in Parkbos Gent op zaterdag 7 en zondag 8 december. De locatie is niet toevallig gekozen; het parkbos is nog erg jong en heeft veel last van opschietende berkjes. Voor 8 euro mag iedereen zijn exemplaar – groot of klein – komen uitkiezen.

  De opbrengst van de Kerstberk gaat integraal naar De Warmste Week en meer bepaald naar de vzw Boom². Renaat Myny van vzw Boom²: “In Vlaanderen is verrassend veel inactieve landbouwgrond die om verschillende redenen (te klein, te nat, …) niet meer geschikt is voor landbouwers. Met onze vzw proberen wij dergelijke gronden aan te kopen en te bebossen.”

  Is het dan niet ironisch dat er in het Parkbos boompjes gekapt worden om er elders nieuwe te planten? “Wij lopen met een kapmes te zwaaien om het bos gezonder en diverser te maken en dat is inderdaad een moeilijke boodschap”, geeft Martin toe. “Maar wees gerust: uiteindelijk doen we het allemaal voor meer en beter bos”.

  Over Inverde

  Inverde is de grootste vormingsorganisatie voor de natuursector, verbonden aan Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Inverde biedt een breed scala aan opleidingen, van boswachter tot boomverzorger. Je leert er alles wat je moet kennen en kunnen om professioneel aan de slag te gaan als natuurbeheerder.   

  Over Boom²

  Boom² vzw is een vereniging die werd opgericht in 2016 en streeft naar meer bos en biodiversiteit in Vlaanderen. De vzw bestaat uit vier (vrij) jonge enthousiastelingen die, door het organiseren van ontmoetingsacties, de verkoop van natuurproducten (bijv. nestkasten) en dankzij bedrijfssponsoring, geld inzamelen en economisch oninteressante landbouwpercelen bebossen.

  Praktische info Kerstberkverkoop

  • Wanneer: zaterdag 7-12 en zondag 8-12, telkens van 10u tot 16u
  • Locatie: Parkbos Gent, ter hoogte van de Hemelrijkstraat 59 te 9840 Gent
   Of 900m wandelen vanaf de parking aan de Kortrijksesteenweg - volg de oranje pijlen van Inverde
  • Prijs: € 8 per Kerstberk

  Opbrengst gaat via De Warmste Week integraal naar www.boom2.be.

  Natuurbeheer
  Inverde lanceert duurzaam alternatief voor kerstboom
  Inverde lanceert duurzaam alternatief voor kerstboom
 • 12/11

  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  12/11

  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!

  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!

  Op zaterdag 23 november zullen tijdens de 41ste Dag van de Natuur in de regio Tielt ongeveer 200 vrijwilligers aan het werk zijn. Er worden die dag door Natuurpunt De Torenvalk 10 diverse projecten georganiseerd, onder andere een aanplant in het Vagevuurbos. Wil je meedoen? Schrijf je dan nu in!

  Het grootste project dit jaar is in het Vagevuurbos te Wingene waar in nauwe samenwerking met Natuur en Bos 1,5 ha nieuw bos aangeplant wordt. Hiervoor zijn we op zoek naar 60 vrijwilligers. Natuur en Bos zorgt voor meer dan 1000 bomen en struiken. Hierbij wordt gewerkt met nesten of groepjes bomen verspreid over het perceel en een struikrand. Tussen de nesten kunnen bomen dan op spontane wijze kiemen. Er worden in hoofdzaak zomereiken aangeplant en een beperkte hoeveelheid beuken. Voor de bosrand worden spork, hazelaar, sleedoorn en hondsroos voorzien. Allemaal inheemse soorten die thuishoren op deze plaats en dan ook veel dieren zullen aantrekken oa insecten, vogels, …

  Naast de aanplant van nieuw bos wordt er nog een stuk dreef hersteld en doen we nog heidebeheer en exotenbestrijding. Ook wordt er nog een omvormingsaanplant gedaan. Het Vagevuurbos is een Europees beschermd habitat gebied, dit wil zeggen dat er een zeer hoge natuurwaarde is. Een aantal percelen bestaan nog altijd uit vrij monotone en zeer dicht begroeide naaldhoutbestanden die aangeplant werden na de 2de wereldoorlog. Op meer open plaatsen, ontstaan na eerdere dunningen, worden er verspreid groepjes van 25 loofbomen aangeplant. Op die manier krijgen we in de toekomst op deze percelen ook een bos met een hogere diversiteit en dus natuurwaarde. Met onze vrijwilligers voerden we al sinds 10 jaar dergelijke omvormingsaanplantingen uit op Dag van de Natuur. Een stevig werkje want alles moet manueel gebeuren.

  ’s Middags wordt er een picknick georganiseerd in het praatcafé van het Rode Kruis opvangcentrum. We spreken om 09u00 af op de parking naast het opvangcentrum, Boskapeldreef 6 te Wingene. Desgewenst kan je ook deelnemen voor een halve dag.

  Inschrijven voor dit project kan via www.detorenvalk.be/dvdn of bij Dany Depauw (051/65 82 82 of 0473/71 30 61 - dany.depauw@detorenvalk.be) en Lieven Plettinck (lieven.plettinck@detorenvalk.be).

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!
  Help mee bomen planten in Vagevuurbos op Dag van de Natuur!
 • 10/11

  35 overtreders in Kravaalbos geverbaliseerd na controleactie

  Natuurinspectie

  10/11

  35 overtreders in Kravaalbos geverbaliseerd na controleactie

  35 overtreders in Kravaalbos geverbaliseerd na controleactie

  Natuur en Bos van de Vlaamse overheid voerde samen met de politie van Aalst op  zondagvoormiddag 10 november een controleactie uit in het Kravaalbos te Meldert (Aalst/Asse/Opwijk). Het bos biedt ruimte aan zachte recreatie. Je mag er wandelen op de daartoe voorziene paden. Mountainbiken, fietsen, quadrijden, ruiteren… is er echter niet toegelaten en dit wordt ook duidelijk aangeduid. Toch worden deze regels vaak met de voeten getreden, wat aanleiding gaf tot deze actie. Er werden 35 overtreders gevat. Ze kregen dan ook onmiddellijk een proces-verbaal. Ook enkele personen met loslopende honden en iemand die paddenstoelen plukte werden geverbaliseerd. 

  De paden in het Kravaalbos zijn op de meeste plaatsen te smal voor meerdere vormen van recreatie. De bodem is het grootste deel van het jaar ook te nat voor recreatie zoals ruiteren en mountainbiken. Natuur en Bos en de stad Aalst communiceerden hier de voorbije jaren veel over. Bezoekers die deze regels niet respecteerden, werden hier door de jaren heen door Natuur en Bos herhaaldelijk op aangesproken. Ook tijdens activiteiten en wandelingen in en rond het Kravaalbos werden sensibliserende acties ondernomen om de bezoekers te wijzen op de regels in het bos.

  Honden zijn welkom, maar moeten aan de leiband en op de paden blijven. Loslopende honden veroorzaken soms indirect verkeersongevallen waarbij wild betrokken is. Ze maken grondbroeders of grote grazers ook onrustig. Natuur en Bos ontving veel klachten over loslopende honden in het bos van andere bosbezoekers. 

  Omdat de schade en de verstoring in het bos door niet-gewenste recreatievormen in het Kravaalbos uit de hand loopt, werd afgelopen zondag een gezamenlijke controleactie gedaan om overtreders te vatten. De politie van Aalst en boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos sloegen hiervoor de handen in elkaar. En met succes. Wie betrapt werd met loslopende hond of zich als ruiter of mountainbiker door het bos begaf, mag zich aan een boete verwachten. De politie van Aalst en Natuur en Bos willen hiermee een duidelijk signaal geven dat de toegankelijkheidsregels in het bos moeten nageleefd worden, zowel in het teken van de natuur als van de andere bosbezoekers.
   

  Natuurinspectie
  35 overtreders in Kravaalbos geverbaliseerd na controleactie
  35 overtreders in Kravaalbos geverbaliseerd na controleactie