Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 11/12

  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen

  Natuurbeheer

  11/12

  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen

  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen

  De periode eind november tot eind februari is ideaal om nieuwe boompjes te planten, omdat het groeiproces van bomen dan even stokt. Het plantsoen kan dan makkelijk worden verplant, van de kwekerij naar hun plek in het bos. De redenen voor nieuwe aanplantingen zijn van verschillende aard. Het kan enerzijds gaan om effectieve bosuitbreiding, aanleg van nieuw bos dus. In het plantseizoen 2019-2020 zal om en bij de 70 hectare grond voor het eerst bebost worden. We moeten wel duidelijk zijn: niet elk nieuw aangeplant boompje zal een volwaardige boom kunnen worden en 100 jaar later deel uitmaken van het bos. Tussen deze nieuwe boompjes onderling ontstaat een concurrentie voor licht en ruimte wat zal bepalen welke boom het uiteindelijk haalt.

  Anderzijds worden er ook heel wat bossen verjongd. Dat gebeurt in het kader van regulier bosbeheer. Het oude bos wordt dan vervangen door nieuw jong bos. Bomen leven niet eeuwig. Een bos beheren betekent dat er op gezette momenten bomen tijdig plaats moeten maken voor nieuwe.  Dit biedt kansen om het juiste fundament te leggen voor het toekomstige bos. Zo is het van belang om de juiste soorten op de juiste plaats te planten om het bos weerbaarder te maken voor de toekomst.

  Er wordt bewust gekozen voor verschillende boom- en struiksoorten, zoals zomereik en wintereik, winterlinde, hazelaar, maar ook haagbeuk. Gemengde bossen, met inheemse soorten, zijn weerbaarder dan zogeheten monotone bossen, die bestaan uit dezelfde boomsoorten. Ze zijn beter bestand tegen ziektes en plagen. Externe druk in de vorm van storm en droogte kunnen eveneens beter opgevangen worden. De struiken die aangeplant worden dragen bij aan het realiseren van rijke bosranden. Deze zijn een belangrijke meerwaarde bij het streven naar een grote biodiversiteit. Op die manier werkt Natuur en Bos dagelijks aan multifunctioneel bos, dat de beste garanties geeft voor veerkrachtige en robuuste natuur.

  Het aanplanten van deze boompjes is een hele klus. Voor een groot stuk gebeuren de aanplantingen door de bosarbeiders van Natuur en Bos, maar vaak is er ook samenwerking met partnerorganisaties, of wordt er beroep gedaan op vrijwilligers of bijvoorbeeld scholen. Soms wordt het werk ook uitbesteed via sociale tewerkstellingsprojecten. Op die manier kan iedereen die wil bijdragen aan het bos van morgen.

  Natuurbeheer
  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen
  Natuur en bos plant ook deze winter verder aan het bos van morgen
 • 10/12

  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

  Jacht

  10/12

  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk

  In de winter van 2018-2019 organiseerde Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid al twee drukjachten in natuurreservaat De Teut in Zonhoven. Bij een drukjacht worden de dieren niet opgejaagd maar rustig in beweging gebracht, zodat ze op een veilige manier geschoten kunnen worden. Op die manier kunnen er veel dieren geschoten worden op één dag, in tegenstelling tot een gewone jacht waarbij vele dagen nodig zijn om hetzelfde resultaat te bereiken. Dankzij deze twee drukjachten was de populatie everzwijnen zodanig gereduceerd zodat de aangerichte schade door de resterende everzwijnen aanvaardbaar bleef. Ook kwamen er veel minder klachten binnen van recreanten die in aanraking kwamen met everzwijnen.

  Bijkomende maatregelen

  Dankzij deze drukjachten was het niet nodig om tijdens de rest van het jaar nog in het gebied De Teut (Zonhoven) te jagen, zodat het gebied gekenmerkt bleef als rustgebied. Agentschap voor Natuur en Bos nam dit jaar ook nog bijkomende maatregelen om schade door everzwijnen te verminderen. Zo werd een kwetsbare vallei volledig uitgerasterd zodat everzwijnen dit gebied niet meer konden betreden, ter bescherming van de vegetaties en nesten van grondbroeders.

  Samenwerking

  Om ervoor te zorgen dat de schade in het gebied niet opnieuw toeneemt in de toekomst, werd beslist om een nieuwe drukjacht te organiseren. Omdat het natuurreservaat De Teut grenst aan de gemeentebossen van Zonhoverheide  in Genk, werd beslist om samen te werken met de Genkse jachtgroep en stad Genk. Dankzij een grondige voorbereiding van alle partijen is deze gecoördineerde drukjacht veilig verlopen, mede ook omdat het gebied gedurende de volledige dag niet toegankelijk was voor bezoekers.

  Inventarisatie

  Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Hoewel everzwijnen grote dieren zijn, is het een zeer moeilijke soort om te inventariseren. Zij zijn van nature schuw en vooral bij schemering en nacht actief. De geschoten dieren zijn door de aanwezige dierenarts gekeurd en door wetenschappers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken. Na hun goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. De komende maanden wordt geïnventariseerd of de everzwijnschade effectief afneemt en de populatiegrootte op aanvaardbaar niveau is.

  Jacht
  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk
  Gemeenschappelijke drukjacht in Teut te Zonhoven en gemeentebossen van Genk
 • 06/12

  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark

  Hout

  06/12

  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark

  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark

  Voor alle duidelijkheid: de bij benadering 220 stammen zijn zeker niet allemaal afkomstig uit het Meerdaalwoud. Ze komen uit verschillende bossen onder beheer van Natuur en Bos en zijn samen goed voor ongeveer 630 m³ hout van de beste kwaliteit. Vorig jaar werden bijna alle stammen verkocht. Geen enkele stam die op het houtpark aangeboden wordt, werd enkel en alleen gekapt om te kunnen verkopen. Alle stammen zijn het resultaat van overdacht bosbeheer en een streven naar multifunctionele bossen in Vlaanderen.

  Hout is en blijft een zeer belangrijk en waardevol product, voor allerlei toepassingen. Lokale verwerking in een korte keten maakt het alleen maar waardevoller. Hout wordt echter traditioneel in grotere ‘loten’ verkocht. Een lokale verwerker die een bepaalde kwaliteitsstam wil, moet dan het hele lot kopen, wat meer hout is dan hij werkelijk nodig heeft.  Vaak moeten ze om die reden afhaken.

  Om te stimuleren dat de meest kwaliteitsvolle stammen lokaal verwerkt worden, werden de afgelopen jaren – en ook vorig jaar voor het eerst in Vlaanderen – dergelijke houtparken georganiseerd in onze omgeving. Het enige wat de koper nog moet doen, is zorgen voor het transport. De stammen zullen na aankoop verwerkt worden en krijgen een tweede leven in de vorm van parket, een trap of een mooi meubel. Op die manier komt de reeds opgeslagen CO2 niet opnieuw vrij in de atmosfeer, maar blijft ze nog minstens decennia vastzitten in het hout.

  Meer informatie en infowandeling

  Op zaterdag 22 februari zal er een infowandeling plaatsvinden op het terrein. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door middel van een mailtje naar meerdaal.anb@lne.vlaanderen.be.

  U kan nog meer informatie bekomen op de volgende website:www.natuurinvest.be/houtverkopen/houtpark.

  Hout
  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark
  Natuur en Bos organiseert tweede Vlaams houtpark
 • 06/12

  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren

  Jacht

  06/12

  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren

  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren

  De voorbije maanden kenden niet alleen landbouwers maar ook natuurbeheerders in Voeren schadegevallen door everzwijnen. Ondanks inspanningen om schade aan landbouwgronden en kwetsbare graslanden te voorkomen, bleef deze in verschillende gebieden onverminderd. In samenwerking met een groep jagers organiseerde Natuur en Bos deze drukjacht in Voeren, inmiddels voor de derde keer. Door deze georganiseerde, gerichte actie proberen jagers en professionals de everzwijnenpopulatie weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De dode dieren worden onderzocht op ziektes en vitaliteitskenmerken, en na goedkeuring kan het vlees veilig worden verklaard. Dankzij deze drukjacht kan er ook een betere inschatting gemaakt worden van de populatiegrootte. Door hun schuwe en veelal nachtactieve levenswijze zijn wilde zwijnen een zeer moeilijke soort om te inventariseren. De komende periode wordt geïnventariseerd of de aangebrachte everzwijnenschade effectief is afgenomen.

  Jacht
  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren
  Drukjacht op everzwijnen in Veursbos - Roodbos - Vossenaerde te Voeren
 • 04/12

  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke

  Natuurbeheer

  04/12

  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke

  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke

  Een loslopende hond heeft in de Polders een ree opgejaagd naar een aangrenzende tuin in de Pater Damiaanstraat, daar werd het doodgebeten. Een buurtbewoner kon het tragische tafereel filmen. “Het is helaas geen eenmalig feit” weet boswachter Bram van Natuur en Bos. “Jaarlijks worden er verschillende reeën en andere dieren verwond of doodgebeten door loslopende honden die hun natuurlijk instinct volgen. Als een hond wild ruikt, wordt het jachtinstinct geprikkeld. De hond wil het dier opsporen, voor hem is dit gewoon een spelletje.”

  Bijna alle dieren in de natuur zijn bang voor honden, ook als die niets doen. Vogels, reeën, hazen en andere zoogdieren raken snel in paniek. Ze slaan op de vlucht als ze zich bedreigd voelen door een hond. Soms lopen ze zich letterlijk dood op wegen of tegen een prikkeldraad.

  Ook wandelaars, joggers en fietsers stellen het niet altijd op prijs als een loslopende hond hen benadert. Voor de boswachter is het onmogelijk om welopgevoede honden van minder opgevoede  soortgenoten te onderscheiden. Daarom geldt lief, speels, groot of klein: in natuurgebieden moeten honden altijd aan de lijn.

  Wil je toch je hond vrij uitlaten? Er bestaan al heel wat hondenzones. Op deze plaatsen kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. Een overzicht kan je vinden op www.natuurenbos.be/hondenzones. Ook in de rand van de Polders van Kruibeke vind je zo’n losloopzone. Maak je liever een grote wandeling met je hond? Dat kan, in de Polders van Kruibeke zijn honden welkom, op voorwaarde dat ze aan de leiband lopen.

  Natuurbeheer
  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke
  Loslopende hond bijt ree dood in Kruibeke
 • 01/12

  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving

  Natuurbeleving

  01/12

  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving

  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving

  De zogenaamde Projectoproep Natuur in je Buurt moet zorgen voor meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen. Aan de projectoproep kon bijna iedereen meedoen, de focus lag op natuurontwikkeling die ook onze gezondheid (zowel mentaal als fysiek) ten goede komt. Het budget van 800.000 euro bleek onvoldoende om de vele waardevolle projecten te realiseren. Daarom besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om bijna een half miljoen euro extra vrij te maken en zo 19 projecten te subsidiëren voor in totaal 1,3 miljoen euro.

  Minister Demir maakte dit bekend in Lommel, tijdens de opening van de eerste kleine Wildernis in Vlaanderen. Zo’n kleine wildernis is geïnspireerd op het concept van Tiny Forest, waar kleine braakliggende gronden omgetoverd worden tot wilde natuur. In kleine wildernissen vind je alle vormen van inheems groen, of het nu bos, struiken of heide is. Jong en oud kan er op ontdekking gaan en bijleren over de natuur. Zo is er in Lommel ook plaats voor citizen science (burgerwetenschap): door insectenhotels, egelhuisjes, nestkastjes en cameravallen te  voorzien, kan iedereen de natuur onder de loep nemen en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

  Vlaams minister Zuhal Demir: “Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur. Dergelijke stukjes natuur die dichtbij de mensen liggen en goed zijn voor hun gezondheid zijn enorm belangrijk en heft is mijn ambitie om ze in de toekomst overal in Vlaanderen te laten opduiken.“

  Waar liggen de kleine wildernissen in Bosland?

  In Lommel liggen alvast de eerste twee kleine wildernissen van Vlaanderen. Het gemeentebestuur duidde er twee locaties aan. De eerste is het middenpleintje aan Kleine Hoef en Lismortel, met een oppervlakte van ca. 2.700 m². Het tweede perceel ligt aan de Quinten Metsysdreef, aan de achterkant van de WICO-campus, en heeft een oppervlakte van 5.000 m². De scholencampus WICO kan betrokken worden bij de aanleg en het onderhoud van de kleine wildernis. 

  In oktober 2019 startten de grondwerken voor deze twee kleine wildernissen, zoals het plantklaar maken van de bodem en het aanleggen van de nodige paden en reliëf. In het voorjaar worden nog de zitbalken en een omheining geplaatst. Voor de opening worden speciale nestkastjes geïnstalleerd met een camera in.

  “Bij de uitwerking van de plannen voor het pleintje aan de Lismortel werden de omliggende buurtbewoners geconsulteerd,” zegt schepen voor milieu en natuur Joris Mertens. “Een aantal van hun voorstellen werden meegenomen bij de effectieve realisatie gaande van de ligging van het centrale plein, plantenkeuze en het afsluiten van de aanpalende straat. Binnenkort planten we samen met de buurtbewoners nog 2.500 bloembollen aan om in het voorjaar nog meer kleur aan te brengen op het pleintje.”

  Burgemeester Bob Nijs legt uit dat het project aan de WICO-campus samen met de directie en enkele leerkrachten besproken en uitgewerkt werd. “Zo past het definitieve concept binnen de leerdoelen en werd gekozen voor het maximaal behoud van de aanwezige inheemse loofboomsoorten, waarop diverse insecten en vlinders zich thuis voelen.” Voor de aangeplante bomen in beide projecten werd gebruik gemaakt van klimaatbomen, geleverd door het Centrum Duurzaam Groen.

  Vlamingen kunnen ook zélf kleine wildernissen aanleggen

  Ook particulieren, bedrijven, scholen kunnen perfect zelf een kleine wildernis aanleggen.

  • Idealiter ligt een kleine wildernis dicht bij een school, kinderopvang, zorgcentrum of jeugdverblijf, zodat kinderen, jongeren of zorgbehoevenden optimaal van dit stukje natuur kunnen genieten en het eventueel mee kunnen onderhouden.
  • Zoek een terrein dat minstens zo groot is als een tennisveld, maar kleiner dan 50 are.
  • Zorg voor aantrekkelijke, natuurlijke elementen, zoals eetbare planten, bessenstruiken, notelaars en picknicktafels.

  “Ik roep Vlaamse bedrijven, lokale besturen en particulieren met een stukje braakliggende grond op om ook zélf kleine wildernissen aan te leggen. Op die manier zorgen we voor toegankelijk groen, overal in Vlaanderen en nabij iedereen.”, besluit Demir.

  Wist je dat?

  1. Kleine wildernissen stimuleren de biodiversiteit.
  2. Heel wat insecten, vogels en andere dieren vinden er een thuis.
  3. Een lapje wildernis vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.
  4. Meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

  Meer informatie:

  Over de kleine wildernissen: www.natuurenbos.be/kleine-wildernissen

  Over waarom natuur goed voor je is: www.natuurenbos.be/waarom-natuur-goed-voor-je-is

  Vragen over de kleine wildernis in Bosland zijn welkom bij boswachter Eddy Ulenaers (eddy.ulenaers@vlaanderen.be of 0479 67 94 93

   

  Natuurbeleving
  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving
  Minister Demir maakt half miljoen euro extra vrij voor kleine natuurprojecten in bebouwde omgeving