Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
pers.natuurenbos@vlaanderen.be

 • 18/03

  Omvormingsbeheer in Ryckevelde zorgt voor een soortenrijk gevarieerd bos

  Natuurbeheer

  18/03

  Omvormingsbeheer in Ryckevelde zorgt voor een soortenrijk gevarieerd bos

  Omvormingsbeheer in Ryckevelde zorgt voor een soortenrijk gevarieerd bos

  Rond Ryckevelde uiten heel wat bezoekers en omwonenden hun bezorgdheid over de bomen die gehamerd zijn. Natuur en Bos begrijpt de bezorgdheid, maar wenst te verduidelijken dat er geen bos-en natuurgebied verdwijnt. Integendeel. Door de ingrepen wordt het bos een betere plek voor veel dieren en planten. Ook recreanten zullen kunnen genieten van het toekomstig gevarieerd bos, ook al wordt hun geduld de eerste jaren even op de proef gesteld. Het bosbeeld onmiddellijk na de kapwerken ziet er inderdaad niet zo fraai uit. Uit ervaring weet Natuur en Bos echter dat naast de natuur ook de meeste bezoekers op termijn tevreden zullen zijn van het resultaat.

  De geplande kappingen gaan om ‘dunningen’ in naaldhoutbestanden van grove den, douglas, lork en Amerikaanse eik. Dunnen is het wegnemen van bomen ten voordele van bomen die men wil behouden, namelijk de toekomstbomen. Die gedeelten van het bos worden omgevormd tot bos dat vooral bestaat uit inheems loofhout. Er worden dus overwegend exoten ofwel uitheemse bomen gekapt. Dit zijn bomen die hier in het verleden niet spontaan zijn toegekomen en veel minder soorten insecten, vogels, … huisvesten, dus ecologisch minder interessant zijn. Door te dunnen wordt licht gecreëerd voor toekomstbomen die volop kunnen uitgroeien tot dikke bomen. Ook kunnen inheemse bomen, struiken en planten kiemen op lichtrijke plekken. Zo ontstaat er in de toekomst een meer natuurlijk en divers bos. Structuur creëren in het bos, waar gewenste bomen van verschillende leeftijden door elkaar kunnen groeien, is een eerste stap daarvoor.

  De natuurlijke verjonging van inheemse soorten wordt gestimuleerd. Kleine open zones zorgen voor licht wat goed is voor de ontwikkeling van tal van struiken, grassen en kruiden. Tal van dieren zoals vlinders en kevers, maar ook planten profiteren daarvan. Het oorspronkelijke bos wordt zo gevarieerd mogelijk uitgedund, op sommige plaatsen meer, op andere minder. Zo creëren de beheerders een mozaïek aan leefplekken in het bos. Daarnaast worden in de winter, na de exploitatie, op verschillende plaatsen groepjes inheems loofhout aangeplant, zo’n 4.000 boompjes in  totaal. Op andere plaatsen worden de zeldzame heiderelicten bewaard.

  De werken zijn een uitvoering van het goedgekeurde uitgebreid bosbeheerplan 2009-2028 voor het domeinbos Ryckevelde (Smets et al., 2009; te raadplegen op www.natuurenbos.be/ryckevelde). In het plan zijn maatregelen opgenomen om enerzijds te komen tot Europees beschermde boshabitats en om anderzijds een aantal open habitats te realiseren waar dat nodig is. De terugkeer van de middelste bonte specht en de bosuil in dit gebied, kenmerkende soorten voor structuurrijk loofbos, toont aan dat het gevoerde beheer resultaat heeft. Los daarvan wordt altijd rekening gehouden met de principes van duurzaam bosbeheer. Gezien de ligging van Ryckevelde is zowel recreatie als het herstel van de ecologische waarde van het bos een belangrijk doel. Mooi meegenomen is dat dergelijk gericht bosbeheer zorgt voor lokale houtproductie en zo ook de  klimaatopwarming tegengaat. Houtproducten zijn immers opslagplaatsen voor koolstof. Ze zijn veel milieuvriendelijker dan fossiele brandstof of bouwmaterialen zoals beton of plastic. 

  Natuur en bos streeft er ook naar om Ryckevelde uit te breiden: het gebied is al flink gegroeid sinds de aankoop door de Vlaamse Overheid in 1979. In 2017 werd 15 hectare bos- en natuurgebied ingericht langs de Holle weg. Tussen 2019 tot 2026 wordt nabij Engelendale nog eens 23 hectare akker en grasland omgevormd naar een open boslandschap via aanplant van bomen en struiken en ook spontane bosontwikkeling.  In totaal zal het gebied dan 75 hectare nieuw bos rijker zijn. Op bijgevoegd kaartje zie je de evolutie van het gebied sinds 1979.

  Natuurbeheer
  Omvormingsbeheer in Ryckevelde zorgt voor een soortenrijk gevarieerd bos
  Omvormingsbeheer in Ryckevelde zorgt voor een soortenrijk gevarieerd bos
 • 18/03

  Ontdek de nieuwe speelzone in de Duinbossen van De Haan!

  Natuurbeleving

  18/03

  Ontdek de nieuwe speelzone in de Duinbossen van De Haan!

  Ontdek de nieuwe speelzone in de Duinbossen van De Haan!

  De feestelijke opening van de speelzone start in de late voormiddag met een verwelkoming door het College van burgemeester en schepenen van De Haan en de mensen van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De speelzone zal officieel worden geopend door de kindergemeenteraad die ook de naam van de nieuwe speelzone zal onthullen. In de namiddag kan de speelzone ingespeeld worden aan de hand van bos-olympische spelen, nagelkloppen, workshops boomklimmen voor kinderen en uiteraard ook het ontdekken van het avonturen parcours.

   

  Praktisch

  Datum: zondag 31 maart 2019 Samenkomst om 11u30.

  We verwelkomen jullie graag in de Driftweg thv huisnr. 16, Nieuwmunster, 200m voorbij de Lekkerbek richting De Haan. Parkeerplaatsen vinden jullie langs de Nieuwe Rijksweg N34Y en volg dan de pijlen “speelbos”. Of nog beter, verplaats je duurzaam en kom met de fiets!

  Meer informatie

  www.natuurenbos.be/duinbossen-de-haan 

  Natuurbeleving
  Ontdek de nieuwe speelzone in de Duinbossen van De Haan!
  Ontdek de nieuwe speelzone in de Duinbossen van De Haan!
 • 08/03

  Projectoproep Vlaams Fonds Tropisch Bos

  Natuurbeheer Subsidies

  08/03

  Projectoproep Vlaams Fonds Tropisch Bos

  Projectoproep Vlaams Fonds Tropisch Bos

  Het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos lanceert een nieuwe oproep tot projectvoorstellen voor financiering vanaf 2020.

  Alle informatie is beschikbaar op www.vlaamsfondstropischbos.be/nl/projectoproep.

  De deadline voor het indienen van de conceptnota’s en bijhorende bijlagen is 15 april 2019.

   

  Natuurbeheer Subsidies
  Projectoproep Vlaams Fonds Tropisch Bos
  Projectoproep Vlaams Fonds Tropisch Bos
 • 03/03

  Hallerbos groeit met tien voetbalvelden en twintigduizend bomen

  Natuurbeleving Natuurbeheer

  03/03

  Hallerbos groeit met tien voetbalvelden en twintigduizend bomen

  Hallerbos groeit met tien voetbalvelden en twintigduizend bomen

  Duizend paar handen

  De uitbreiding van het Hallerbos is enthousiast onthaald. Ruim duizend streekbewoners en andere sympathisanten kwamen op zondag mee bomen planten en gaven zo gehoor aan de oproep die Plan Boommarter een maand geleden lanceerde. In de voorbije dagen hadden ook al duizend leerlingen van scholen uit Halle en Dworp deelgenomen aan de bosplantactie. In totaal werden 22.000 boompjes geplant. Dat is goed voor vijf hectare extra bos.
  Natuur en Bos kocht twee jaar geleden een akker van tien hectare aan. De helft daarvan is nu aangeplant met vooral zomereik, esdoorn, boskers, linde, haagbeuk, diverse struiksoorten, … allemaal inheemse en weldoordachte soorten aangepast aan het veranderende klimaat. Volgend jaar volgt de andere helft. Sinds de eeuwwissel is Hallerbos met zo’n tien procent gegroeid (tot 622 ha). Met deze bosaanplanting is de afstand tot Maasdalbos en Lembeekbos terug een stukje kleiner.

  Buffer tegen opwarming en stress

  Een half miljoen boompjes gingen het voorbije na- en voorjaar in Vlaanderen de grond in op tal van plaatsen nabij de bos- en natuurgebieden die Natuur en Bos beheert. Al die nieuwe boompjes dragen bij aan een gunstig klimaat, zowel als buffer tegen de opwarming van de aarde als als buffer tegen een stressvolle samenleving. Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen in de natuur helpt om positiever in het leven te staan en de grote uitdagingen positief aan te pakken, zeker op het vlak van milieu en klimaat. Ook op dat vlak draagt de bosuitbreiding van Hallerbos een belangrijk steentje bij en zal het de belevingswaarde voor de bezoekers alleen maar doen toenemen. Tijdens de bosplantactie zelf viel ook heel wat te beleven, met sportieve initiaties zoals yoga, tai-chi, moutainbike, mindfull walk en een stiltewandeling.  Op het programma stonden ook vertelsessies door Roos Van Acker.

  Boommarter gespot?

  Plan Boommarter wil naast natuur ook mensen met mekaar verbinden. Het gaat samen met verenigingen en bewoners aan de slag om de omgeving mooier en groener te maken. Wie weet duikt zo binnenkort naast de mascotte ook de levende versie van de zeldzame boommarter in Halle op.
  Opvallend is dat de bosplantactie mee wordt gefinancierd met de opbrengt van het nieuwe Hallerbosboek dat enkele maanden geleden uitkwam. Meer info hierover vind je hier: www.planboommarter.be.

  Natuurbeleving Natuurbeheer
  Hallerbos groeit met tien voetbalvelden en twintigduizend bomen
  Hallerbos groeit met tien voetbalvelden en twintigduizend bomen
 • 01/03

  Projectsubsidie Natuur digitaal aanvragen?

  Subsidies

  01/03

  Projectsubsidie Natuur digitaal aanvragen?

  Projectsubsidie Natuur digitaal aanvragen?

  Onderstaand vind je de link naar het nieuwe E-loket PSN. De eerste stap is het indienen van een basisidee, waarna je feedback krijgt van Natuur & Bos. Daarna start de officiële indieningsprocedure.

   

  Subsidies
  Projectsubsidie Natuur digitaal aanvragen?
  Projectsubsidie Natuur digitaal aanvragen?