Pers & nieuws

Pers & nieuws

Journalisten kunnen terecht bij de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Marie-Laure Vanwanseele
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
M. +32 (0)2 553 81 32
marielaure.vanwanseele@vlaanderen.be

 • 18/10

  Start werken vijverherstel in Lozerheide

  Natuurbeheer

  18/10

  Start werken vijverherstel in Lozerheide

  Start werken vijverherstel in Lozerheide

  Nieuw leven

  Begin jaren tachtig kocht het toenmalige Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap Lozerheide aan. Naast de vier bestaande vijvers werd er door Bos en Groen een viskwekerij aangelegd. Ondertussen hebben de vijvers veel te lijden gehad. Boomopslag zorgt voor onstabiele vijverdijken waardoor ze water verliezen. Bovendien zorgen de bomen voor veel bladval, voedselaanrijking en slibvorming in de vijvers waardoor de waterkwaliteit verslechtert. Het Agentschap voor Natuur en Bos start daarom met het herstel van deze vijvers waardoor de levenskansen van veel dier- en plantensoorten vergroten door onder andere dijkenherstel, het verwijderen van boomopslag en slib van de vijverbodem.

  Lepelaar en roerdomp

  De grote vijver wordt heringericht tot een geschikt leefgebied voor riet- en watervogels, zoals de lepelaar en roerdomp. Lozerheide is trouwens de enige broedplaats voor lepelaar in Limburg. Er wordt een open verbinding gemaakt tussen de grote vijver en de voormalige viskwekerij. Op de viskwekerij worden hiertoe bomen gekapt. Het merendeel van de vijvers wordt in de huidige toestand behouden. Twee bestaande vijvers worden samengevoegd tot één grotere vijver. Op een achterliggend hooiland wordt een ondiep rietland gecreëerd. In het verleden kon elke vijver afzonderlijk op- en afgelaten worden. Voortaan zullen alle vijvers met elkaar in verbinding  staan en zal de ene vijver de volgende voeden. Door een dergelijk cascadesysteem neemt de waterkwaliteit toe.

  Herstel vloeiweide

  Aansluitend bij de grote vijver wordt een stuk vloeiweide heraangelegd. Het grachtenstelsel wordt hersteld om in de toekomst terug te kunnen bevloeien en te beheren als vochtig grasland. Het achterliggende verboste ven wordt open gekapt. Door het verwijderen van de boomopslag ontstaat een open verbinding met de grote vijver. Zeldzame soorten als boomkikker, herfsttijloos, zegges, gulden sleutelbloem en Kempische heidelibel profiteren van het grasland- en vijverherstel.

  Het einde van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2019. Het is mogelijk dat je tijdens je bezoek aan Lozerheide hinder ondervindt van de werken en dat de werfzone om veiligheidsredenen tijdelijk wordt afgesloten. Nadien kun je echter maximaal genieten van deze natuurpracht!

  Wil je meer weten over de geplande werken, kom dan zeker naar de infowandeling op 3 november om 9.00u. Afspraak op de parking aan de Fabriekstraat te Lozen.

  Natuurbeheer
  Start werken vijverherstel in Lozerheide
  Start werken vijverherstel in Lozerheide
 • 17/10

  Aankondiging openbare aanbesteding van het jachtrecht te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas

  Jacht

  17/10

  Aankondiging openbare aanbesteding van het jachtrecht te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas

  Aankondiging openbare aanbesteding van het jachtrecht te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas

  Openbare aanbesteding van het jachtrecht onder de vorm van licenties voor 2019 op reewild en of everzwijn in domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas

  De openbare aanbesteding wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en vindt plaats op woensdag 21 november 2018 om 14.00 uur in het Boshuis te 2380 Ravels, Jachtweg 27.

  Download de verpachtingsvoorwaarden:

  Voor meer informatie kan je vanaf begin november terecht op het regiokantoor van het Agentschap voor Natuur en Bos, turnhoutsekempen.anb@lne.vlaanderen.be of telefonisch op 014/63 93 63.

  Jacht
  Aankondiging openbare aanbesteding van het jachtrecht te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas
  Aankondiging openbare aanbesteding van het jachtrecht te Ravels, Arendonk, Mol-Postel en Merksplas
 • 12/10

  Iedereen naar buiten gewoon. Het is Week van het Bos!

  Natuurbeleving

  12/10

  Iedereen naar buiten gewoon. Het is Week van het Bos!

  Iedereen naar buiten gewoon. Het is Week van het Bos!

  Week van het Bos van 14 tot en met 21 oktober

  ‘Ravot je rot’ is dit jaar het thema van de Week van het Bos. Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder én creatiever. De focus ligt dit jaar nog meer dan anders op de scholen.

  Zo zorgen we voor twee educatieve pakketten, één voor de lagere graden (5 tot 8 jaar) en één voor de hogere (9 tot 12 jaar). Kan je met de klas niet naar het bos, dan breng je het bos toch gewoon naar de klas. De opdrachten kunnen ook op een groene speelplaats of in een turnzaal worden uitgevoerd. De jongsten maken kennis met Pelle de koperwiek, Pluim de eekhoorn en Prik de egel. Ze ontdekken hoe snel, slim en creatief deze dieren zich dagelijks moeten tonen om te overleven in het bos. Onder het waakzame ook van quizmaster Pienter testen de oudere leerlingen hun ravot-vaardigheden én hun natuurkennis in de ravot-je-rot quiz.

  Door een aantal opdrachten te vervullen kunnen de leerlingen van de deelnemende klassen een cool ravot-je-rot gadget krijgen en maken ze bovendien kans op een prachtige prijs, een bosexcursie op 15 november in het gezelschap van de Helden van Ketnet!

  Op zoek naar leuke activiteiten in de herfst?

  Wil je graag deelnemen aan een activiteit? Dat kan! Via de activiteitenpagina op de Week van het Bos kan je op een makkelijke manier een aantal leuke activiteiten in de buurt zoeken. Er gaan in deze periode veel wandelingen door maar evenzeer grotere publieksactiviteiten en –evenementen. Denk maar aan film in het Bos in Blaasveldbroek op 13 oktober, bosplezier in de Duinengordel op 17 oktober, de Dag van het Zoniënwoud op 21 oktober, Week van het Bos in Drongengoed op 21 oktober, Wandelboomwandeling in Wijnendalebos op 21 oktober, …

  Doe iets buitengewoons!

  Maar vooral: trek er op uit! Met de campagne Buitengewoon wenst het Agentschap voor Natuur en Bos de Vlaming goesting te geven om de natuur te ontdekken en beleven. Er valt in elk seizoen iets te beleven in onze natuur. Trek dus de deur achter je dicht en stap naar buiten. Alleen, met je partner, met vrienden, je kinderen of de hele familie, de Vlaamse natuur is een belevenis voor ons allemaal. Of het nu om te sporten, kamperen, dansen, picknicken, zingen, spelen, genieten of uitrusten is.

  Want zeg eens eerlijk: hoe lang is het geleden dat jij jezelf op een voetmassage in het gras getrakteerd hebt? Een dagtocht door de Sahara gemaakt hebt? Of van een gezellige picknick in de natuur genoten hebt?

  Doe dus iets buitengewoons en ga … gewoon naar buiten. Er is voor elk wat wils te beleven in onze natuur!

  Natuurbeleving
  Iedereen naar buiten gewoon. Het is Week van het Bos!
  Iedereen naar buiten gewoon. Het is Week van het Bos!
 • 12/10

  Leeuwenaars trots op Park en Rozentuin van Coloma

  Natuurbeheer Natuurbeleving

  12/10

  Leeuwenaars trots op Park en Rozentuin van Coloma

  Leeuwenaars trots op Park en Rozentuin van Coloma

  Lokaal geliefd

  86% van de geïnterviewde bezoekers woont op minder dan 15km van Park Coloma, voor 60% is dat zelfs minder dan 5km. Dit toont aan dat het park vooral in trek is bij de Leeuwenaars. Bijna de helft van hen is meer dan eens per week in het park te vinden. De enquête geeft duidelijk aan dat Park Coloma een belangrijke rol speelt in het leven van de Leeuwenaars. Ze omschrijven deze plek als de groene long van hun gemeente, een plaats om tot rust te komen in de natuur. Die rust is dan ook met stip de belangrijkste reden om naar het park te komen.

  Rozen voor het Agentschap voor Natuur en Bos

  Op algemene tevredenheid over het beheer van het park scoort Coloma 5,3/6, een score die gevoelig hoger ligt dan bij andere domeinen van het agentschap. 99% van de ondervraagden vindt het park redelijk tot helemaal aantrekkelijk en 98% van de geïnterviewden zou Coloma aanraden aan zijn vrienden. De Leeuwenaars zijn duidelijk trots op ‘hun’ park.

  Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal van het agentschap, is erg opgetogen met dit resultaat.

  “Het park van Coloma en de rozentuin zijn echte pareltjes in de Groene Rand. Uit bevragingen zoals deze blijkt duidelijk de hoge nood aan toegankelijk en nabij groen. Dit resultaat moedigt ons aan onze beheerinspanningen verder te zetten en de promotie voor het park en de rozentuin op te drijven.”

  Minder pesticiden is meer wieden

  95% van de bezoekers is redelijk tot helemaal tevreden over het onderhoud van het park. Een pluim op de hoed van de ploeg groenarbeiders die elke dag aan de slag is om het park te onderhouden. Deze ploeg weert meer en meer het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van de rozentuin. Dit is veel gezonder en milieuvriendelijker, maar zorgt ervoor dat de rozentuin soms iets minder ‘perfect’ en onkruidvrij is dan vroeger. Maar liefst 94% van de parkbezoekers zegt daar begrip voor te hebben.

  Suggesties

  De enquête liet ruimte voor suggesties van de geïnterviewden. Daaruit kwamen veel nuttige ideeën, zoals het creëren van aangename rustplekken, een speelruimte voor kinderen, een muziekkiosk, meer georganiseerde activiteiten en het verbreden van het educatieve aanbod. De beheerploeg van het Agentschap voor Natuur en Bos gaat hier de komende maanden mee aan de slag en bekijkt hoe het park en de rozentuin nog aantrekkelijker kunnen gemaakt worden.

  Samenwerking gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Agentschap Natuur en Bos      

  Dit jaar werd voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het Park Coloma tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het agentschap zorgt voor de inrichting en een duurzaam beheer in het park. De gemeente zet in op het verhogen van de naambekendheid en de promotie van het park.

  Samen willen ze de rozentuin in de toekomst nog duurzamer inrichten en beheren. Denk daarbij aan bloemenweides, meer bloemrijke vaste planten en aantrekkelijke landschapskamers. Uiteraard blijft de roos centraal staan. Zo wordt de rozentuin internationaal op de kaart gezet als voortrekker inzake duurzaam beheer.

  Ook burgemeester Luc Deconinck is verheugd met het resultaat.

  “Dat de Leeuwenaars graag vertoeven in het park van Coloma en de rozentuin komt niet als een verrassing. Ik ben zeer verheugd te horen dat de respons zo positief is. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos zetten we in de toekomst verder in op de beleving in het park. We maakten ook afspraken voor het beheer van de parkzone rond de toekomstige bibliotheek in het landhuis de Viron.”

  Marleen De Kegel is als schepen voor toerisme en voorzitter van Toerisme Pajottenland-Zennevallei tevreden over de uitslag van de enquête.

  “De voorbije jaren werkten de toeristische dienst en de cultuurdienst mee aan een breed en gevarieerd evenementenprogramma in en rond het kasteel Coloma en de rozentuin. Op die manier kreeg een heel nieuw publiek de kans om het domein en de rozentuin te ontdekken. Heel graag zetten wij onze gemeente als “Roos van het Pajottenland” op de toeristische kaart.”

   

  Natuurbeheer Natuurbeleving
  Leeuwenaars trots op Park en Rozentuin van Coloma
  Leeuwenaars trots op Park en Rozentuin van Coloma
 • 11/10

  39 scholen ontvangen subsidie voor vergroening van hun speelplaats

  Natuurbeleving Subsidies

  11/10

  39 scholen ontvangen subsidie voor vergroening van hun speelplaats

  39 scholen ontvangen subsidie voor vergroening van hun speelplaats

  Betere leer- en speelomgeving én meer leefbaarheid in de schoolomgeving

  Gedaan met de saaie, volledig beklinkerde schoolspeelplaats met (eventueel) wat schaamgroen. Scholen trekken voluit de kaart van de groene speelplaats. Ze zorgen daarbij niet enkel voor een betere leer- en speelomgeving voor de kleuters en scholieren, maar dragen door meer en beter groen ook bij aan de leefbaarheid van de directe omgeving van de school.

  Ook voor de vierde editie van de projectoproep ‘Pimp je speelplaats’ is het enthousiasme van schooldirecties, leerkrachten en oudercomités voor de vergroening van hun schoolspeelplaats groot.

  Dit jaar trekt Vlaams minister Joke Schauvliege extra geld uit om tegemoet te komen aan de grote vraag en de hoge kwaliteit van de voorstellen van de scholen. Bovenop de jaarlijkse toekenning van een subsidie aan 25 scholen, kunnen er dit jaar 14 scholen extra een beroep doen op een subsidie van elk 4.000 euro voor de aanleg van een avontuurlijke en natuurrijke speelplaats.

  “Op die manier hoop ik dat nog meer kinderen en jongeren binnenkort kunnen spelen op een groene, boeiende speelplaats waar tegelijkertijd ruimte is voor spel, uitdaging en rust en waar elk kind zijn/haar plekje vindt,” aldus Joke Schauvliege.

  Meer geconcentreerde en gelukkigere leerlingen

  Veel leerlingen brengen een derde van hun schooldag door op de speelplaats. Het is dus van belang om er niet enkel voor te zorgen dat de klaslokalen in orde zijn. Bovendien mist een groenere speelplaats haar effect niet in de klas omdat het de concentratie verhoogt en rust brengt. Op een gevarieerde en groene speelplaats voelen leerlingen zich gelukkiger dan op een klassieke, grijze speelplaats. Ze vervelen zich minder en er is minder negatief gedrag. Dagelijks contact met de levende natuur bevordert het welbevinden. Spelen en leren in contact met de natuur helpt kinderen opgroeien tot flexibele, veerkrachtige volwassenen, creatief in denken en handelen. Een goede groene speelplaats is ook het resultaat van een brede betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en buurtbewoners. Kortom: een groen gepimpte speelplaats komt iedereen ten goede.

  De laureaten voor 2018 zijn:

  Minimakz, Knokke-Heist; GO! Middenschool, Halle; Sint-Niklaasschool, Hombeek; Vrije Basisschool 't Landuiterke, Denderleeuw; Sint-Augustinusinstituut KSOB vzw, Bree; Basisschool Domino Genenbos, Lummen; Kleuterschool Sint-Lieven Kolegem, Mariakerke (Gent); lagere School Sint-Lieven Kolegem, Mariakerke (Gent),  Leefschool De Dageraad, Antwerpen; Basisschool Sint-Carolus, Sint-Niklaas; Freinetschool De Tandem, Sint-Kruis (Brugge); Buso Oosterlo, Geel; Stedelijke Basisschool 't Meivisje, Herdersem (Aalst); Berthoutinstituut Klein Seminarie, Mechelen; Autonoom Centrum Deeltijds Onderwijs Newton, Sint-Niklaas; De Gulleboom, Gullegem (Wevelgem); Freinetschool De Kleine Wereld, Waregem; Vrije Basisschool De Kiem, Ruddervoorde (Oostkamp); Methodeschool Ondersteboven, Leopoldsburg; Gesubsidieerde Vrije Basisschool Drakenhof, Deurne; Vrije Basisschool De Toverboom, Geel; GO! Medisch Pedagogisch Instituut Craeneveld, Eine (Oudenaarde); Vrije Basisschool Mozaïek, Borgerhout; Vrije Lagere School Sint-Ursula Klim op, Lier; Freinetschool De Ark, Sint-Niklaas; Basissschool GO! De Windroos, Zwevegem; Basisschool KoHa De 5-sprong, Moerzeke (Hamme); Basisschool Sint-Janscollege Visitatie, Sint-Amandsberg (Gent); Berkenboom Basisschool De Fontein, Sint-Niklaas; Broederschool, Lokeren; Basisschool Hazenakker, Gentbrugge (Gent); Buitengewoon Secundair onderwijs Blijdorp, Buggenhout; Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Blijdorp, Buggenhout;  Buitengewoon Secundair Onderwijs De Passer, Sint-Michiels (Brugge); Gesubsidieerde Basisschool De Springplank, Krokegem (Asse), GO! Atheneum en Leefschool De Tandem, Eeklo; GO! Basisschool De Esdoornschool, Hombeek (Mechelen), Vrije Basisschool K.L.A.P.ROOS, Zandhoven; Vrije Basisschool Leieparel; Deinze.

  Natuurbeleving Subsidies
  39 scholen ontvangen subsidie voor vergroening van hun speelplaats
  39 scholen ontvangen subsidie voor vergroening van hun speelplaats
 • 09/10

  Informatievergadering over wolf in Limburg

  Natuurbeheer

  09/10

  Informatievergadering over wolf in Limburg

  Informatievergadering over wolf in Limburg

  Wolvenplan

  Ruim een maand geleden werd het wolvenplan door Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege voorgesteld. Het plan kwam er na een overlegproces met heel wat betrokken stakeholders uit verschillende sectoren (jacht, jeugd, natuur, landbouw, privaat beheer, vereniging ecologische begrazing,) en werd opgemaakt door Instituut voor Natuur- en Bos onderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos.

  In het Wolvenplan is een overlegplatform afgesproken, dat samenwerking en afstemming beoogt rond verschillende thema’s zoals communicatie en voorlichting, preventie, schadevoorvallen, … Dit platform is in Noord-Limburg opgestart, aangezien het wolvenpaar zich hier ophoudt. Eind september was er een overleg met vertegenwoordigers van lokale organisaties, vandaag werd de stand van zaken voorgesteld aan de lokale besturen. Doel is dan ook vooral informeren en bekijken of gemeenten ook een rol kunnen opnemen in het verhaal.

  Om de wolf alle kansen te geven in Vlaanderen is actie en samenwerking nodig. Iedereen is het erover eens dat specifieke informatie, communicatie en preventie prioritair zijn. Verscheidene organisaties hebben ook al hun medewerking aangeboden:

  1. Natuurpunt en WWF zetten samen een vrijwilligersnetwerk op voor het ondersteunen van de plaatsing van preventieve maatregelen.
  2. De jacht- en natuursector zal via de WBE’s en vrijwilligers relevante waarnemingen doorgeven,
  3. Boerenbond, Vlaamse schapenhouderij en Vereniging Ecologische Begrazing zullen hun schapenhouders voorlichten
  4. Natuurorganisaties (zoals vzw Welkom Wolf, Natuurpunt en WWF) zullen hun leden ook informeren en sensibiliseren.

  Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan rescue kits waarbij snel nachtweides voor kuddes kunnen uitgerold worden bij acuut gevaar. Dit als pilootproject. Camera’s van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijven de dieren monitoren.

  Hoe gaat het met de wolven?

  De twee wolven vertoeven nog altijd in het gebied. De batterij van de halsband van Naya werkt intussen niet meer, de halsband is dus verwijderd door de Duitse Professor Norman Stier. Sinds de komst van de wolven zijn een tiental schapen aangevallen. Vooral in het militair domein in een periode waarin de omheining niet goed functioneerde. Het beklemtoont nogmaals het belang van preventieve maatregelen. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kwamen al 18 schadedossiers binnen. Zes keer ging het om een wolf. In acht gevallen niet en was er een andere doodsoorzaak, zoals bv. een hond. In vier dossiers zijn de resultaten van de DNA-analyses nog niet bekend.

  Natuurbeheer
  Informatievergadering over wolf in Limburg
  Informatievergadering over wolf in Limburg
 • 08/10

  Beheerplan Wolfsputten in uitvoering

  Natuurbeleving

  08/10

  Beheerplan Wolfsputten in uitvoering

  Beheerplan Wolfsputten in uitvoering

  Extra beleving

  Dit najaar staan al heel wat inrichtingswerken op het programma met als blikvanger twee nieuwe hondenlosloopzones. Eentje wordt aangelegd naast de petanquehal aan het skatepark (d’ Arconatistraat), de andere in de Renbaanwijk (Turflaan/Draverslaan). In deze zones kunnen hondenliefhebbers binnenkort hun viervoeters naar hartenlust laten spelen en ravotten, zonder de andere bezoekers of de natuur te verstoren. In de rest van het natuurgebied blijft het aanlijnen van honden verplicht.

  Trouwe bezoekers weten dat in natte periodes het dragen van laarzen in Wolfsputten geen overbodige luxe is. Sommige delen lagen er heel modderig bij waardoor allerlei nieuwe paadjes ontstonden. Deze paadjes liepen soms kriskras door de prachtige voorjaarsflora waarvoor Wolfsputten zo gekend is. “Om schade aan deze waardevolle vegetatie te voorkomen, zullen we dit najaar een aantal knuppelpaden aanleggen”, vertelt boswachter Wouter Huygens. “Een gloednieuw knuppelpad zal bezoekers toelaten om op een comfortabele manier door de vallei te wandelen. De bestaande knuppelpaden zijn in slechte staat en gaan we ook vervangen.”

  Als sluitstuk op de nieuwe inrichting, komt er aan de Kloosterstraat een uitkijkplatform. Dit uitkijkpunt zal een prachtig uitzicht bieden over Wolfsputten heen, een fenomenaal natuurlijk zicht dat snel een gekende fotoplaats zal worden in de Groene Rand. In de directe omgeving hiervan zal de bezoeker ook een nieuw pad kunnen nemen waardoor hij niet meer over de Kloosterstraat moet om door het gebied te wandelen.

  Europese topnatuur

  De natuur in Wolfsputten is Europees beschermd. Door de inrichting en het beheer wil het ANB deze natuurwaarden zo goed mogelijk beschermen en zelfs verbeteren.

  Zo kocht het agentschap vorig jaar nog zes hectare aan waar nu een bos wordt aangeplant. Dit najaar komt daar nog een aantrekkelijke struikenrand bij en breidt het bos verder uit.

  Planning

  De huidige werken zullen wellicht volgend voorjaar afgerond zijn.

  Ook volgend jaar zijn er nog werken gepland. De onthaalzone aan de Westrand wordt heringericht er met onder andere een echt amfitheater. Daarnaast wordt werk gemaakt van de poelen, krijgen heel wat bospaden een nieuwe toplaag en de andere toegangen een facelift.

  Alle geplande werken zouden tegen het najaar van 2019 klaar moeten zijn.

  Tijdelijke hinder

  “Wolfsputten met de kenmerkende landschappen en wondermooie voorjaarsflora behoort zonder twijfel tot de mooiste natuurgebieden in de Groene Rand. Met deze werken verbeteren we de natuurwaarden en de toegankelijkheid van het gebied. In overleg met de aannemer zullen we de overlast tot een minimum proberen te beperken. Onvermijdelijk zullen de werken tijdelijk voor hinder zorgen. Zo moeten we bepaalde paden tijdelijk afsluiten om ze vlot te kunnen uitvoeren“ zegt regiobeheerder Wim De Maeyer.

  Het ANB vraagt dan ook hiervoor het nodige begrip en geduld.  

  Natuurbeleving
  Beheerplan Wolfsputten in uitvoering
  Beheerplan Wolfsputten in uitvoering
 • 08/10

  Nieuwe 100% Natuurloop Preshoekbos

  Natuurbeleving

  08/10

  Nieuwe 100% Natuurloop Preshoekbos

  Nieuwe 100% Natuurloop Preshoekbos

  Gezonde lucht tanken in het groen

  Natuur maakt mensen gezonder, dat is duidelijk bewezen en dat ook sporten goed is voor het lichaam staat al lang niet meer ter discussie. Het stond dus in de sterren geschreven dat deze twee sectoren elkaar zouden ontmoeten. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi resultaat van die samenwerking. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.

  We zijn enorm verheugd dat we deze natuurloop aan het aanbod kunnen toevoegen. Het is belangrijk om in dit nog steeds groeiende stadsrandbos mogelijkheden aan te reiken om zich te ontspannen, zegt Xavier Coppens, Regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos. “In nauwe samenwerking met het stadsbestuur van Kortrijk zorgen we voor de verdere uitbouw van dit stadsrandbos, een ware oase van natuurpracht en ontspanning!”

  Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu: “Om het Preshoekbos aantrekkelijk te maken voor onze inwoners, werken we intens samen met het Agentschap voor Natuur en Bos om recreatie in deze natuur te voorzien. Dit met oog op het  aantrekken van extra bezoekers en gebruikers. In 2019 is alvast een speelzone gepland op de voormalige ocmw-gronden langs de Preshoekstraat."

  Natuurloop Preshoekbos

  De rode lus van 1,85 km is ideaal voor startende lopers.

  Net als de groene lus van 5,3 km baant deze zich eerst een weg doorheen de speelzone.

  De groene lus doorkruist een deel van het Preshoekbos en de Keizersberg zorgt voor wat afwisseling en de nodige hoogtemeters. Deze Keizersberg is, net als de Kobbe en de Lauweberg, een ‘kleikop’. Daar won men vroeger klei voor de steenbakkerijen in de streek. Daar ligt momenteel een bloemrijk stukje natuur. Breedbladige wespenorchis, duizendblad, Sint-Janskruid en massa’s knoopkruid toveren deze helling tijdens de zomer om tot een prachtig kleurenschouwspel.

  Droge voeten dankzij pad in Scheldezand

  Ten behoeve van het comfort van de lopers werd door het Agentschap voor Natuur en Bos een pad aangelegd met Scheldezand. Dit zand dat gewonnen wordt uit de Zeeschelde heeft een lage milieu-impact. Door zijn zeer fijne korrel regent het makkelijk vast en door vermenging met de bodemtoplaag van de kleibodems zorgt het voor de nodige drainering. In combinatie met betreding zal dit pad beslist een stuk droger zijn en er dus voor zorgen dat  het loopcomfort spectaculair zal toenemen. Ook voor de wandelaars zal dit uiteraard een hele verbetering zijn en zal het pad het jaarrond bruikbaar zijn.

  Rekening houdend met de filosofie van de 100% natuurlopen werd hier dus niet gekozen voor een halfverharding maar voor een zo natuurlijk mogelijke ondergrond.

  Early Bird Run en beweegbank

  “Met de organisatie van deze Early Bird Run willen we vanuit het stadsbestuur van Kortrijk in nauwe samenwerking met de atletiekbeweging ABM deze gloednieuwe natuurloop meteen mee op de kaart zetten”, aldus An Vandersteene, schepen van Sport van de Stad Kortrijk. In de omgeving van de startzuil plaatsen we binnenkort trouwens een multifunctionele beweegbank die een mooie aanvulling zal zijn op deze 100% natuurloop.” De aanleg van deze natuurloop past wonderwel in het kader van Kortrijk, Europese sportstad, waarbij geen inspanning geschuwd wordt om het openbaar domein meer toegankelijk te maken en waar bewegen, beleven en ontmoeten een nieuwe meerwaarde betekenen bij de verder ontwikkeling van deze mooie groenzone.

  Sport ligt in onze Natuur

  Met deze slogan wensen het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen verder in te zetten op het sportief en recreatief medegebruik van onze mooie natuur- en bosgebieden. Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de draagkracht van het gebied.

  “De natuurlopen leveren alvast het bewijs dat sport en (Europese top)natuur hand in hand kunnen gaan. We willen de mensen dan ook meegeven dat ze in een uniek kader aan het sporten zijn”, aldus Ann De Bruycker, coördinator promotiedienst bij Sport Vlaanderen.

  In de komende jaren plannen het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen nog verschillende 100% natuurlopen.

  Natuurbeleving
  Nieuwe 100% Natuurloop Preshoekbos
  Nieuwe 100% Natuurloop Preshoekbos
 • 01/10

  Facelift voor natuurgebied ‘De Hoge Dijken’ in Oudenburg

  Natuurbeleving

  01/10

  Facelift voor natuurgebied ‘De Hoge Dijken’ in Oudenburg

  Facelift voor natuurgebied ‘De Hoge Dijken’ in Oudenburg

  ‘De Hoge Dijken’ ontstond door zandwinning voor de aanleg van de E40 tussen Oostende en Veurne. Toen de snelweg eind de jaren zeventig voltooid was, bleef een grote plas (‘de Roksemput’) als stille getuige achter. Honderden oeverzwaluwen nestelden zich in de steile zandwanden en duizenden eenden streken op de plas neer om te overwinteren. De ecologische waarde van ‘De Hoge Dijken’ werd zo groot dat het gebied sinds 1980 is beschermd als natuurreservaat.

  Grondige opknapbeurt

  Het gebied was toe aan een grondige ‘opknapbeurt’. Het ANB investeerde de voorbije maanden fors om er zowel de natuurwaarden als de natuurbeleving te verbeteren. Dat gebeurde door een oeverzwaluwwand te herstellen, de nesten van de Europees beschermde rode mier te vrijwaren, twee paaiplaatsen aan te leggen en pony’s en schapen in te zetten. Het gebied is ook aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers dankzij een nieuwe speelzone, drie vernieuwde kijkhutten, heraangelegde wandelpaden en opgesmukte vispontons. Het vernieuwen van de kijkhutten gebeurde door een gespecialiseerde firma en kostte 80.000 euro, de overige werken gebeurden in eigen beheer van het ANB.

  Opendeurdag

  Op zaterdag 6 oktober is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. Om 13u30 vindt de officiële opening plaats door de burgemeester en de regiobeheerder van het ANB. Daarna kunnen de bezoekers deelnemen aan een resem activiteiten zoals begeleide wandelingen, een zoektocht, een initiatie sjorren, enkele kinderworkshops,…  Ze kunnen het gebied ook op eigen houtje verkennen. Drankstands zijn voorzien.

  ‘De Hoge Dijken’, een buitengewoon gebied

  Door te investeren in natuurgebieden zoals ‘De Hoge Dijken’ wil het ANB iedereen goesting doen krijgen om naar buiten te trekken om van de natuur te genieten. Raadpleeg de campagnesite ‘Doe eens buitengewoon’ en doe inspiratie op om onze natuur te beleven.

  Natuurbeleving
  Facelift voor natuurgebied ‘De Hoge Dijken’ in Oudenburg
  Facelift voor natuurgebied ‘De Hoge Dijken’ in Oudenburg