Subsidies

Projectoproep Natuur in je Buurt 2021

WAT?

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van de natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoet komen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook onze biodiversiteit ondersteund wordt.

Een projectvoorstel indienen kan van 1 juni tot en met 31 juli 2021.

VOOR WIE?

Overheden, verenigingen, met inbegrip van samenwerkingsverbanden, en organisaties kunnen een project indienen.

Vlaamse overheidsinstanties en rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door deze overheidsinstantie, met uitzondering van onderwijsinstellingen en zorginstellingen, kunnen geen financiële ondersteuning krijgen voor een project. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in samenwerkingsverbanden met inbreng van eigen middelen.

BEDRAG

Projecten die vallen onder het type A hebben een projectbegroting van meer dan 20.000 euro. De Natuur in je Buurt-tegemoetkoming financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 100.000 euro.

Project type B: Het project heeft een projectbegroting van minimum 4.000 euro en maximaal 20.000 euro of het gevraagde subsidiebedrag is gelijk aan of lager dan 15.000 euro. De Natuur in je Buurt-tegemoetkoming financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een minimum van 3.000 euro en een maximum van 15.000 euro.

VOORWAARDEN

Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar de uitvoering moet wel binnen een termijn van één jaar, na kennisgeving van financiering, van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn van drie jaar.

  • Het project moet leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte OF tot een verbetering van de natuurkwaliteit. 
  • Het project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. Wat het onderhoud betreft dienen de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer te worden gevolgd.
  • Alle voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in het reglement van de oproep.


Je kan je project indienen van 1 juni tot en met 31 juli 2021.

Zie hieronder voor nuttige links, bijlagen, webinar en veelgestelde vragen.

WEBINAR 

DOWNLOAD DE BIJLAGEN

NUTTIGE LINKS EN DOCUMENTATIE

NUTTIGE LINKS