Subsidies

Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 - Natuur en gezondheid

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. De projectoproep Natuur in je Buurt trekt in 2019 volledig de kaart van projecten die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de bevordering van onze gezondheid.

Er wordt meer en meer bewijs verzameld dat de natuur positieve effecten heeft op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid (bv. World Health Organisation, 2015, Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge review en WHO Europe, 2016, Urban green spaces and health). Mensen voelen zich gezonder en komen minder bij de huisarts als ze in een groene buurt wonen. Het gezonde effect gaat verder dan de zuivere lucht of een mooie omgeving. De ervaring van de natuur zelf heeft een positieve invloed op de manier waarop onze hersenen informatie verwerken en op het herstel bij stress en ziekte.

Met deze projectoproep willen we dan ook projecten ondersteunen die zorgen voor meer bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van mensen, voor natuurontwikkeling die zich focust op het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen, en/of ten behoeve van het verbeteren van de milieukwaliteit. Bij dit alles streven we naar meer en meer robuuste natuur zodat ook de biodiversiteit ondersteund wordt.

Type projecten

Bij deze projectoproep zoeken we naar creatieve groene projecten of beproefde effectieve groene oplossingen die in eerste instantie tegemoet komen aan één of meerdere van volgende noden:

  • het lokale welzijn van de bevolking en/of de milieukwaliteit van een buurt;
  • de werking van zorginstellingen (zorggroen);
  • tegemoet komen aan de nood van specifieke doelgroepen aan aangepaste natuurbelevingsinfrastructuur.

De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein: een effectieve natuurontwikkeling, groenaanleg of de aanleg van infrastructuur voor de functionele ontsluiting en gebruik in functie van doelstellingen op vlak van natuur en gezondheid.

Ter inspiratie verwijzen we naar kleine wildernissen, natuuroases en snoezelbossen, als typische en uitgewerkte voorbeelden van mogelijke projecten. Maar ingediende projecten mogen ook andere vormen aannemen, zolang ze bijdragen aan de doelstellingen van deze oproep.

Een meer uitgewerkte omschrijving van het type van projecten dat we zoeken, vind je terug in het subsidiereglement van de oproep. Download het reglement.

Praktische informatie

Het project moet uiterlijk op 15 september 2019 ingediend zijn. Tot dan kan je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

De aanvraag wordt per email ingediend bij het Agentschap Natuur & Bos via e-mailadres aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be.

De gedetailleerde voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in het subsidiereglement. Download het reglement. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • De subsidie bedraagt 75 % van de geraamde kosten, met een minimum van 15.000 euro en een maximum van 150.000 euro. Werkingskosten (bv. communicatie, participatie en voorbereidende studiekosten) mogen maximaal 30% van de totale subsidie omvatten.
  • Het project start binnen het jaar na betekening van het toekenningsbesluit en is te beëindigen binnen een periode van 3 jaar.
  • het project moet ten minste 10 jaar in stand gehouden worden. Bij het beheer dient de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer te worden gevolgd.
  • Voor de interactie met andere subsidiekanalen (o.a. cumulering) wordt verwezen naar het subsidiereglement.

Meer informatie nodig?

De relatiebeheerder kan je informeren over de opzet en de mogelijkheden van de oproep. Zij/hij biedt je een klankbord voor een eerste verkenning en de haalbaarheid.

Documenten