Subsidies

Natuur in je Buurt - projectoproep 2018

Onderstaand vind je de provinciale laureaten:

Provincie Antwerpen:

Gemeente Kontich - Blauwgroen PARK SOORT NATUURlijk!
De gemeente Kontich is eigenaar van de Oude Spoorwegberm, een groen lint dat de gemeente van noord naar zuid dwarst en zo een ecologische corridor vormt tussen de Antwerpse Zuidrand en de Netevallei. Kontich wil de middelen van Natuur in je Buurt aanwenden om het historisch gegroeide groene lint te herwaarderen tot een (be)leefbare Oude Spoorwegberm. Dat zal gebeuren met aandacht voor het nog resterende historische erfgoed van de spoorlijn. Daarnaast wordt het aanwezige bosrijke, natuurlijke en avontuurlijke karakter van de berm versterkt.  De berm zal dienen als een ruggengraat om nabije groenzones te verbinden en herwaarderen.


Gemeente Vorselaar - Het sluitstuk van een groen dorpscentrum in Vorselaar
De gemeente Vorselaar zal het grijze Marktplein omvormen tot een plein met een veel groener karakter. Zo krijgen ze kwalitatieve publieke ruimte voor de gemeenschap en dat in het hartje van hun centrum. Het gemotoriseerde verkeer wordt teruggedrongen en de parkeerfunctie wordt naar de rand van de gemeente gebracht. In de plaats komt een doorwaadbaar netwerk van paadjes en de zone achter het gemeentehuis wordt omgevormd tot een groen en belevingsvol gemeentepark.


Provincie Oost-Vlaanderen:

Stad Gent - Zonnebloempark        
De stad Gent zal in het centrum van Zwijnaarde het Zonnebloempark creëren. Het gebied bestaat op vandaag uit twee van elkaar gescheiden groenzones die sterk van elkaar verschillen. Door de heraanleg van het binnengebied worden twee gescheiden groenzones één aaneengesloten wijkpark van ca 1,75 ha. De stad Gent wil hier enerzijds specifieke types natuurstreefbeelden creëren en anderzijds natuurbeleving alle kansen geven. Het ontwerp van het toekomstige Zonnebloempark geeft een passende oplossing voor die dualiteit.

  • Toegekende subsidie: €50.000
  • Meer informatie: stad Gent – Tom Beyaert - tom.beyaert@stad.gent - 0473 33 34 08


Gemeente Evergem - Landschapspark Belzele-Overdam
De gemeente Evergem wil met het Landschapspark Belzele-Overdam voorzien in de sterke behoefte aan wijkgroen voor het sterk gestegen aantal inwoners in de buurt. Door de nabijheid van drie scholen en een jeugdvereniging (Scouts en Gidsen Evergem) gaat ook extra aandacht naar het creëren van speelruimte voor kinderen en educatieve groenaccenten. Een tweede doelstelling is voorzien in een buffer tussen de woonkernen en het industriepark Durmakker.

De ambitie is om een publiek toegankelijk bufferbos te realiseren door bos en natuur te ontwikkelen, aan natuur- en landschapsherstel te doen en natuur- en landschapsbeleving te stimuleren, rekening houdende met de draagkracht van het gebied.

Provincie West-Vlaanderen:

Gemeente Zwevegem - Speelbos Otegem
De gemeente Zwevegem zal voor haar deelgemeente Otegem een speelbos realiseren. In Otegem is relatief weinig openbaar groen of bos. Met de jaren groeide de vraag naar meer toegankelijk groen, dicht bij de woonkern dat goed bereikbaar en bruikbaar is voor alle bevolkingsgroepen. Met de inbreng van de lokale bevolking, o.a. via een Dorpsraad, werd een plan opgesteld voor de realisatie van het project Speelbos Otegem. Het multifunctionele project kiest voor natuurontwikkeling, biodiversiteit en een groenbeleving met inheems groen.

  • Toegekende subsidie: €50.000            
  • Meer informatie: gemeente Zwevegem – Dirk Van Dromme - dirk.vandromme@zwevegem.be - 056 76 55 67


Stad Torhout - Landschapspark Noordlaan
De stad Torhout zal met de subsidies van Natuur in je buurt het Landschapspark Noordlaan ontwikkelen. Dat wordt een groene zone waarin jong en oud én de natuur zelf op adem kunnen komen. Het Landschapspark wordt een oase voor recreatie en ontspanning met een natuurlijke waterbuffer, een vogelobservatietoren, een speelzone met fitnesstoestellen, volkstuinen, een mountainbikeparcours, en wandel- en fietspaden.

  • Toegekende subsidie: €50.000
  • Meer informatie: stad Torhout – Ruben Beerens - Ruben.beerens@torhout.be - 050 22 11 39


Provincie Vlaams-Brabant:

Gemeente Hoegaarden - Natuurlijk avontuurlijk! Groene speelkansen in Hoegaarden
De gemeente Hoegaarden zal op verschillende plaatsen in het centrum groene en kwaliteitsvolle speelnatuur ontwikkelen. Op die manier wordt het park van Hoegaarden verbonden met “de IJzerenweg” die nu al een centrale groenstructuur is. De middelen zullen worden aangewend om o.a. een groene buitenklas te ontwikkelen, extra speelgroen aan te planten en een speelbos in te richten.


Provincie Limburg:

Gemeente Kortessem - Ontdek kasteelpark Fauconval: het groene eiland van Kortessem
De gemeente Kortessem zal de subsidies van Natuur in je Buurt gebruiken om het park Fauconval te herwaarderen. Het vormt nu al een groene long in het centrum van Kortessem. De integratie van natuur, erfgoed en integrale toegankelijkheid zullen de uitgangspunten vormen van het herwaarderingsplan. Kortessem mikt op een natuurvriendelijker beheer en een aangepaste parkinrichting met bloemenrijke eilanden, zitbanken, aangepaste padenstructuren, speelgroen,… Op die manier kunnen de inwoners van Kortessem terug ten volle genieten van dit centraal gelegen stukje groen.

  • Toegekende subsidie: €50.000
  • Meer informatie: gemeente Kortessem – Bram Van Hoof - bram.vanhoof@kortessem.be - 011 85 82 42


Stad Hasselt - Duurzaam behoud van oude bomen binnen stedelijke omgeving
De stad Hasselt gebruikt de middelen van Natuur in je buurt om haar oude bomen op een duurzame manier te kunnen behouden. Oude bomen bezitten doorgaans een zeer hoge ecologische, esthetische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Alleen stellen ze in Hasselt vast dat de conditie van bepaalde oude bomen jaarlijks afneemt. Hasselaren hechten zeer veel belang aan een duurzaam behoud van hun oude bomen. Daarom wordt met deze middelen een actieplan opgezet om oude bomen in een stedelijke omgeving te onderzoeken en duurzaam te behouden. Doorheen het project wordt ook ingezet op sensibilisering en disseminatie van de projectresultaten.