Bruine kiekendief

Bruine kiekendief

De bruine kiekendief is een roofvogel en is familie van de sperwer. Het volwassen mannetje herken je aan duidelijk zichtbare vingers (vleugelpunten), bruin lichaam, grijze staart en grijze vleugelvlek. De vleugels van de bruine kiekendief zijn wat breder dan de vleugels van andere kiekendieven en worden tijdens het vliegen schuin opgeheven gehouden, zodat een typische V-vorm ontstaat. De bruine kiekendief vliegt met plotse wendingen laag over het land. Het verenkleed van het vrouwtje is voornamelijk bruin en is daardoor heel gemakkelijk te onderscheiden van de andere kiekendieven. Ze heeft een roomkleurige kruin, keel en schouders en vijf duidelijk zichtbare vingers. Jongere vogels hebben een donkerder versie van het verenkleed dan die van de vrouwtjes. Het bruin is donkerder en ook de lichtere partijen zijn meer geel/bruin in plaats van crèmekleurig. In de lente vliegt het mannetje hoog boven het territorium en laat hij een hoge, vrij onopvallende, nasale baltsroep horen. Als nestplaats dienen rietvelden, rietkragen, (vochtige) hooilanden en ruigten, maar er wordt ook gebroed in akkergewassen zoals gerst, luzerne en tarwe of in maaigraslanden.

Met financiële ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’ LIFE 14 IPE BE002 BNIP Actie A2: SBP bruine kiekendief