Soortenbescherming

Kamsalamander

Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren, is de toekomst van de kamsalamander sterk bedreigd. Het soortenbeschermingsprogramma (SBP) wil daarom alle resterende populaties een boost geven door natuurbeheerders te stimuleren om het leefgebied van de kamsalamander kwaliteitsvol in te richten en te beheren. Het wil ook zorgen voor betere verbindingen tussen de populaties en leefgebieden om zo het genetisch isolement te doorbreken en de soort meer ruimte te bieden.

Kamsalamander of waterdraakje

De kamsalamander of het waterdraakje heeft een grote kam die de mannetjes ontwikkelen tijdens de paartijd. Het is onze grootste inheemse watersalamander, de vrouwtjes kunnen wel tot 18 cm lang worden. Door zijn lengte en zijn specifieke kleurpatroon is de kamsalamander makkelijk van de andere watersalamander soorten te onderscheiden. De kleur van zijn buik varieert van oranje-rood tot oranje-geel met donkere tot zwarte vlekken. De fel en contrastrijk gekleurde buik schrikt vissen af om de kamsalamander als prooi te beschouwen, want de kleuren zijn een waarschuwingssignaal zodat ze denken dat hij giftig is.

Bedreigde soort

De  kamsalamander leeft overdag  verborgen op de bodem tussen dichte vegetatie of onder overhangende oeverranden. 's Nachts is hij actiever en zit hij vaak aan de waterkant. Het is moeilijk in te schatten hoe het nu juist met de resterende populaties gesteld is. Er zijn de laatste jaren weliswaar veel inspanningen geleverd door alle partners op het terrein zoals het graven van nieuwe poelen in de buurt van bekende voortplantingsplaatsen en het inrichten van het landleefgebied. Maar de toekomst van deze mooie soort is sterk bedreigd.

Acties zijn noodzakelijk

Dit soortenbeschermingsprogramma wil daarom alle resterende populaties een boost geven door natuurbeheerders te stimuleren om het leefgebied van de kamsalamander kwaliteitsvol in te richten en te beheren. Het wil ook zorgen voor betere verbindingen tussen naburige populaties en leefgebieden om het genetisch isolement te doorbreken en de soort meer ruimte te bieden. Hiervoor doet het programma ook beroep op lopende landinrichtingsprojecten om de impact op het omringende landgebruik zoveel mogelijk te vermijden. Er komt ook een specifieke projectsubsidie  voor de populaties die niet kunnen steunen op de reguliere subsidies. Zodoende kunnen ook de meest kwetsbare populaties geholpen worden. Ook andere amfibiesoorten, zoals watersalamanders en knoflookpad zullen baat hebben bij de acties en maatregelen uit het SBP kamsalamander.

Europa financierde de opmaak van het SBP via het Life-project LIFE 14 IPE BE002 BNIP.