Vleermuizen

Vleermuizen

In Vlaanderen leven zo’n twintig vleermuizensoorten. Hoewel elke soort zijn eigen ecologie heeft, overwinteren ze vaak samen en jagen ze in dezelfde gebieden. Het SBP vleermuizen focust zich op de zeldzamere en veeleisende soorten – zo’n tien in totaal – maar ook de minder bedreigde soorten pikken een graantje mee. Zo komen beschermingsmaatregelen zoals warme zolders van historische gebouwen voor zolderbewonende soorten en bosbeheer op maat van boombewonende soorten, ook de meeste andere soorten ten goede.    

In de eerste plaats richt het SBP zich op het duurzaam beschermen van locaties waar grote concentraties vleermuizen overwinteren. In de Antwerpse fortengordels en de Haspengouwse mergelgrotten bijvoorbeeld komen jaarlijks duizenden vleermuizen samen. Ook het groen en bereikbaar maken en houden van de locatieomgeving is belangrijk want vleermuizen leven ’s zomers vaak tientallen tot zelfs honderd kilometer verderop. 

In de tweede plaats richt het SPB zich op onderzoek. Hoewel de voorbije jaren veel nieuwe kennis is vergaard over onze vleermuizen, blijven nog belangrijke vragen onbeantwoord. Van de meeste soorten is slechts een deeltje van hun leefgebied gekend en dat biedt te weinig houvast om ze duurzaam te beschermen en hun populatie terug op peil te brengen. Het SBP wil daarom de belangrijke gebieden beter in beeld brengen voor de populaties van de meest bedreigde soorten zoals meervleermuis, mopsvleermuis, ingekorven vleermuis en Bechsteins vleermuis. Op die manier kunnen de nodige beschermingsmaatregelen op de juiste plaats worden ingezet.