Vliegend hert

Vliegend hert

Het soortenbeschermingsprogramma vliegend hert werd eind december 2020 door minister Demir goedgekeurd.

Slechte vlieger

Het vliegend hert is onze grootste inheemse kever. Hij kan tot 9 cm groot worden. Hij brengt het grootste deel van zijn leven als larve door in dood hout. Zijn kenmerkende gewei maakt van hem een slechte vlieger, waardoor hij niet snel nieuwe leefgebieden bereikt. Momenteel zijn er slechts vier populaties in Vlaanderen. Drie ervan in stedelijke gebieden in Vlaams-Brabant en eentje in Voeren. De laatste jaren zijn reeds inspanningen geleverd om zijn leefgebieden te beschermen en versterken, maar toch zijn er extra maatregelen nodig.

Over tuinen en broedhopen

Het vliegend hert verkiest met  zon beschenen zuidgerichte hellingen in Vlaams-Brabant en Haspengouw-Voeren. De typische landschapselementen die je daar kan vinden, zoals holle wegen en hoogstamboomgaarden, zijn een favoriete plekje.

Om de resterende populaties te behouden is het van groot belang de huidige leefgebieden te beschermen. Daarnaast worden mogelijkheden voor nieuwe leefgebieden onderzocht. Het aanleggen van broedhopen is daarbij een belangrijke eerste stap, zowel in natuurgebieden als in tuinen. Het volstaat om op de juiste manier voldoende boomstronken in te graven: een natuurlijk klautertoestel voor kinderen en een veilige broedlocatie voor het vliegend hert. Op safari in de tuin wordt nog zo spannend als je een vliegend hert kan tegenkomen!

Vanwege zijn voorkomen binnen de stedelijke omgeving rekenen we dan ook sterk op het enthousiasme van de buurtbewoners voor deze zeldzaam geworden kever. Daarom zullen we ook verder inzetten op sensibilisering, overleg en ondersteuning van de gebieden waar de soort voorkomt.

Europa financierde de opmaak van het soortenbeschermingsprogramma met het Life-project LIFE 14 IPE BE002 BNIP.