Subsidie voor opmaak en wijziging natuurbeheerplan

Subsidie voor opmaak en wijziging natuurbeheerplan

Wat?

Een eenmalige subsidie voor de opmaak of wijziging van een natuurbeheerplan, type twee, drie of vier.  

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein van minstens 5 hectare op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier. Er kan voor een bepaald natuurbeheerplan maar één keer een subsidie worden verkregen: voor de opmaak óf voor de wijziging.

Bedrag

De subsidie wordt bepaald op:

  • een basisbedrag van 100 euro per hectare
  • een aanvullend bedrag van 100 euro per hectare natuurstreefbeelden
  • in functie van het aantal betrokken eigenaars:
    • een aanvullend bedrag van 25 euro per hectare als er ten minste drie en maximaal vijf eigenaars bij betrokken zijn
    • een aanvullend bedrag van 50 euro per hectare als er meer dan vijf en maximaal tien eigenaars bij betrokken zijn
    • een aanvullend bedrag van 75 euro per hectare als er meer dan tien eigenaars bij betrokken zijn

Bij de uitbreiding van een goedgekeurd natuurbeheerplan kan uitsluitend een subsidie worden verkregen van 100 euro per ha natuurstreefbeelden waarmee het natuurbeheerplan wordt uitgebreid.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kun je doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS of een geopackage in QGIS. Daarvoor is een handleiding beschikbaar.

Na goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan kan een eerste schijf (het basisbedrag) als voorschot worden aangevraagd op basis van het schuldvorderingsformulier dat je toegestuurd krijgt. Uiterlijk 3 jaar na deze goedkeuring dient de aanvrager delen 2 tot en met 5 van het natuurbeheerplan in ter goedkeuring en kan de rest van het subsidiebedrag aangevraagd worden